Issuu on Google+

Vijìana roba ϶ Vijci u blisterima ϶ Kutije sa raznim vijcima ϶ Vijci inox ϶ Vijci i matice od inoxa: A4 - AISI 316 ϶ Vijci i matice inox: A2 - AISI 304 ϶ Komponente za fiksiranje; osiguraìi, stezalice, poklopci za vijke PM ϶ Vijci u blisterima 37 - Vijìana roba Vijci od inoxa 316 (A4). Svi blisteri imaju istu cijenu. Blister se isporuìuje sa opisom sadržaja na 4 jezika i sa bar-kodom. Vijìana roba u blisterima - Samonavojni sa cilindriìnom glavom DIN 7981 / Samonavojni TGS glavA tip "kapljice" DIN 7983 / Za metal sa ravnom glavom DIN 963 + matica DIN 934 + podloška DIN 125 / Za metal sa heksagonalnom glavom DIN 933 + matica DIN 934 + podloška DIN 125 Samonavojni sa cilindriìnom glavom DIN 7981 Kat.broj 37.050.01 37.050.02 37.050.04 37.050.06 37.050.08 37.050.10 37.050.12 37.050.14 37.050.16 37.050.18 Samonavojni sa glavom tip kapljica DIN 7983 Kat.broj mm 2,9x10 20 3,5x13 18 3,9x16 14 - - 4,2x25 11 4,8x25 9 4,8x32 7 5,5x25 5 5,5x38 4 6,3x25 4 6,3x50 3 Kat.broj mm 37.051.01 37.051.02 37.051.04 37.051.06 37.051.08 37.051.10 37.051.14 37.051.16 - Vijci za drvo fastar DIN 7505A 2,9x13 20 3,5x16 18 3,9x19 13 - - 3,9x25 10 4,2x32 9 4,8x25 9 - - 5,5x50 4 6,3x50 3 - - Matice samoblokirajuêe DIN 982 Kat.broj mm 37.054.02 37.054.04 37.054.08 37.054.10 37.054.14 37.054.16 - - - 3x15 20 3,5x20 18 - - - - 4x25 14 4,5x30 10 - - 5x45 8 6x40 6 mm 37.056.04 37.056.05 37.056.06 37.056.08 - - - - - 4 5 5 4 6 3 8 2 - - - - - - - - - - Vijìana roba u blisteru - Vijci za drvo fastar DIN 7505A / Matice samoblokirajuêe DIN 982 / Copiglie DIN 94 Vijci za metal sa udubljenom plosnatom glavom DIN 963 + matica DIN 934 + podloška DIN 125 Kat.broj 37.052.01 37.052.02 37.052.04 37.052.06 37.052.08 37.052.10 37.052.12 37.052.16 498 Vijci za metal sa šesterokutnom glavom DIN 933 + matica DIN 934 + podloška DIN 125 Kat.broj mm 3x20 8 4x20 7 4x40 5 5x20 5 5x50 3 6x30 4 6x60 2 - - 8x60 2 37.053.06 37.053.08 37.053.10 37.053.12 37.053.14 - Copiglie DIN 94 Kat.broj mm - - - - - - 5x20 5 5x40 4 6x30 3 6x60 2 8x60 2 - - www.OSCULATI.com 37.055.01 37.055.02 37.055.04 37.055.06 - mm 1,5x25 20 2x35 15 3x40 7 4x50 4 - - - - - - - - - -


Katalog Osculati 2014 hrv 2/2

Related publications