Issuu on Google+

OFERTA EDUKACYJNA 2012/2013 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce prowadzi nabór do następujących klas pierwszych. L.p. 1. Symbol oddziału Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym /do wyboru/: A 2. B 3. C    j. polski, historia, geografia, WOS, biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki kandydat dokonuje wyboru spośród przedstawionych wyżej propozycji; zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są od klasy pierwszej, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych (język polski, matematyka, język angielski ); uczeń ma możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym spośród proponowanych przez szkołę. Szkoła zapewnia kształcenie w następujących językach obcych:   poziom rozszerzony: język angielski, język niemiecki; poziom podstawowy: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski. Limit miejsc w poszczególnych oddziałach: po 30 uczniów. DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ NA KALISKĄ? Wysoka jakość kształcenia:  matura 2011 – zdawalność 97,6%: www.oke.wroc.pl/ - zakładka Egzamin maturalny/Wyniki;  Ogólnopolski Ranking LO 2011 „Rzeczpospolitej" i „Perspektyw" /około 80 szkół/ 2. miejsce w powiecie oleskim i 10. miejsce w województwie opolskim: www.perspektywy.pl/  Kaliska szczyci się osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim, okręgowym i powiatowym – od 4. lat nie ma od nas lepszych w Konkursie Wiedzy o Powiecie Oleskim; mamy finalistów olimpiad: ekonomicznej, przedsiębiorczości, historycznej, ekologicznej, j. rosyjskiego oraz konkursów poetyckich, twórczości teatralnej itp.;  liceum z tradycjami 1961- 2011 – w ubiegłym roku obchodziliśmy 50 – lecie istnienia!


Oferta edukacyjna 2012/2013

Related publications