Issuu on Google+

Grundforløbet er den indledende del af erhvervsuddannelsernes indgang: Sundhed, omsorg og pædagogik På grundforløbet:    får du kendskab til arbejdet med børn, unge og ældre samt de arbejdspladser, hvor dette arbejde udføres. bliver du forberedt til uddannelse inden for børne- unge – og ældreområdet. får du mulighed for at blive afklaret, hvorvidt det er uddannelse indenfor det pædagogiske eller sundhedsfaglige område, der tiltaler dig. Varighed: Et grundforløb kan have en varighed fra 10 – 60 uger. Grundforløbet planlægges individuelt med udgangspunkt i grundforløbspakker (se side 2). Med vejledning vil det være muligt for dig at ændre varigheden af dit forløb undervejs. Ordinære grundforløb: Der udbydes ordinære forløb på 20 uger, hvoraf det ene retter sig mod social- og sundhedsuddannelsen og det andet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Disse forløb er for dig, der er afklaret i dit uddannelsesvalg. Grundforløbspakker Der er flere valgmuligheder, når du vil følge et grundforløb. Vi kalder dem ”grundforløbspakker”. Du kan vælge mellem forskellige grundforløbspakker, som tager højde for dine særlige behov og ønsker. Når du kommer til den indledende informationsdag på skolen, vil du sammen med en grundforløbslærer udvælge den grundforløbspakke, der er bedst for dig. Fælles for alle grundforløbspakkerne er, at:      de giver dig mulighed for at søge ind på hovedforløbene til sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistent uddannelse de giver dig mulighed for en anden vej til en mellemlang videregående uddannelse, fx sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, fysioterapeut. du får undervisning i menneskets udvikling, kommunikation & samarbejde, sundhed & livsstil, arbejdsmiljø, det at være en del af arbejdslivet, dansk, førstehjælp & brandbekæmpelse du får evt. tilbud om fagrelevant praktikforløb i en kommune du afslutter grundforløbet med et selvvalgt projekt om enten børn, unge eller ældre mennesker 1


Grundforloebspakkerne SOSU Syd

Related publications