Issuu on Google+

Tekniikka ja merenkulku Ylempi ammattikorkeakoulututkinto • Automaatioteknologia • Hyvinvointiteknologia 60 opintopistettä Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (ylempi amk) | Master of Engineering Uusi mahdollisuus työuralla etenemiseen Jos olet ollut vähintään kolme vuotta työelämässä, sinulla on mahdollisuus hakea opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa. Ylemmät AMK-tutkinnot tarjoavat mahdollisuuden edetä ammattikorkeakouluväylällä ja työelämässä. Tutkin­non suorittaminen tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin esimerkiksi yliopistossa­suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet sijoittuvat monipuolisiin työelämän kehittämis- ja johtotehtäviin­, joissa vaaditaan syvällistä tietoa asianomaiselta alalta sekä kykyä soveltaa tutkimustietoa käytäntöön. Tärkeänä osana opintoja on opinnäytetyö, työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään omalle työpaikalle tai työnantajalle. HAKUAIKA 7.3.–12.4.2011


SAMK Tekniikka ja merenkulku Ylempi AMK-koulutus 2011

Related publications