Issuu on Google+

Projekt USTAWA z dnia o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym w systemie tygodniowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym w systemie tygodniowym, zwanej dalej „karą pozbawienia wolności w systemie tygodniowym”; 2) sposób wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie tygodniowym; 3) warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie tygodniowym. Art. 2.1. System tygodniowy jest to jeden z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności, w którym skazany, w dniach wyznaczonych przez sąd penitencjarny, przez dwa kolejno następujące po sobie dni tygodnia przebywa w warunkach pozbawienia wolności w zakładzie karnym a w pozostałe dni tygodnia – na wolności, w kolejno następujących po sobie tygodniach.


Projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym w systemie tygodniowym

Related publications