Issuu on Google+

www.mnovine.hr Godina XVII. Broj 896. ^akovec, PETAK, 9. studenoga 2012. Cijena 7 kuna VELIKA PLJUSKA OLAKO SHVAENOJ ODGOVORNOSTI Kataklizmina poplava u Pušinama str. 2-3 JEDNOGLASNO protiv razrješenja ravnateljice ETŠ-a D. Novak No pasaran, ministre Jovanoviu! str. 4 Dragi itatelji, svaki gubitak naših bližnjih uvijek dolazi prerano. DONJI KRALJEVEC Tel. 040/ 655 444 Sjeanja, posljednji Koliko god težak trenutak bio, obavijestite rodbinu, prijatelje, kolege… pozdravi i zahvale Topla rije pruža utjehu i pomaže nakon odlaska. Zahvalite im na brizi i suosjeanju te pomoi u trenucima najvee boli. do 20 rijei sa slikom Uzreica kaže „vrijeme lijei sve rane”, ali uspomene na drage i voljene osobe uvijek ostaju žive. Prisjetite se bližnjih kojih više nema, na godišnjicu po cijeni od 20 kuna njihove smrti, i podijelite uspomene sa svima koji su ih poznavali. 893 Potražite kupon u Meimurskim novinama nov


Međimurske novine 896

Related publications