Issuu on Google+

Matične ćelije Informativni bilten o matičnim ćelijama i regenerativnoj medicini, broj 3, decembar 2012. Nobelova nagrada za istraživanje matičnih ćelija Cryo-Save prva banka matičnih ćelija u BiH Uspješni tretmani matičnim ćelijama Nova klinička istraživanja u oblasti matičnih ćelija Mogućnost plaćanja usluge pohranjivanja matičnih ćelija na 12 rata bez kamata Za 30 porodica iz BiH besplatno pohranjivanje matičnih ćelija INTERVJU Prof. dr. Slava Podobnik Doc. dr. Jasmina Gutić Doc. dr. sc. Vajdana Tomić Prim. dr. Slavko Nikić Bolje ih je imati, a ne trebati, nego trebati, a nemati ih...!


Bilten Decembar 2012

Related publications