Issuu on Google+

Gratistidning för Sunne & Munkfors • Årgång 20 • 2012 • Nr. 22 torsdag 7 juni Stora Enso gallrar för högre tillväxt. Att gallra är inte bara ett effektivt sätt att redan nu realisera en del av skogens tillgångar. Förutsättningar skapas också för bättre tillväxt, naturupplevelser och högre vinst vid slutavverkningen. Därför är Stora Ensos tjänst Excellent Gallring uppbyggd kring såväl framtida värdetillväxt som skonsamhet mot mark, miljö och kvarvarande träd. För mer information kontakta våra virkesköpare. Läs mer på www.storaenso.com/excellent Oskar Nilsson Västra sidan Fryken/ Brunskog Tel: 01046-777 78 www.rcb2.se Johan Edin Östra sidan Fryken Tel: 01046-777 09


Sunnenytt nr. 22 2012

Related publications