Issuu on Google+

redactie De twintigste “Papenacker” Terugblik We staan even stil bij het verschijnen van de twintigste Papenacker. Met voldoening en gepaste trots kijken we terug op de in de afgelopen tien jaren verschenen wijkbladen. Hoe het allemaal begonnen is, met Paola de Bruyn en Arnold Zwakenberg (blz. 41). Zij begonnen niet helemaal uit het niets, want er waren al wat pogingen aan vooraf gegaan (zie blz. 42). Het bijzondere van ons blad is toch ook wel dat er in elke bijdrage wel een link met Spoolde te vinden is, hetzij in een vakantieverhaal of een stuk geschiedenis, hetzij in interviews of via verslaggeving rondom verenigingen en projectgroepen. We hebben het stille vermoeden dat ”de Papenacker” een goed doorgeefluik is voor zaken die in de buurtschap spelen. De technische mogelijkheden zijn in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen. Zo konden we het aantal foto’s uitbreiden en de levendigheid van het blad vergroten. Gelukkig zijn er ook meer schrijvende redactieleden gekomen, waardoor het aanbod ook gevarieerder kon worden. Van meet af was er een jeugdredactie en waren er steeds weer jongeren bereid de jeugdpagina’s een gezicht te geven. zij de zware taak om de ingezonden teksten, soms nog handgeschreven, tot een goed ogend wijkblad te verwerken. Het wachten op de laatste bijdrage kon soms frustrerend zijn, maar met veel geduld en zorg wist ze de klus altijd weer te klaren. De bonensoep die altijd onlosmakelijk verbonden was met de laatste fase van de “making off” van ons blad zullen we zeker missen. Het is zeker niet de enige reden dat we haar heel hartelijk willen bedanken. Vooruit zien Tevredenheid mag niet tot zelfgenoegzaamheid leiden, noch bij de redactie noch bij de lezer. De actualiteit blijft een belangrijke richtinggever. Bij het realiseren van het Hertsenbergpad schenken we in dit nummer extra aandacht aan de boerderij die eeuwenlang gezichtsbepalend was voor dit gebied, de Hertsenberg. Graag roepen we hierbij lezers nog eens op om ook schrijvend bij te dragen aan ons blad, des te meer kans hebben we dat ook de volgende twintig nummers tot stand komen. Steun van adverteerders zullen we daarbij niet kunnen missen. Tot nu toe hebben we daarover niet te klagen gehad. Velen hebben ons vanaf het begin gesteund. Hartelijk dank daarvoor. Dat vraagt van ons allen een tegenprestatie. Redactie-adres: colofon De Papenacker, het wijkblad van Spoolde Elfde jaargang nr. 20 / april 2007 E-mail: Website: Overige redactie: Jeugdredactie: Distributie: Druk: Oplage: Verschijning: Verspreiding: Afscheid van Femmie Femmie van der Zwaan gaat ons team verlaten. Haar aandeel is in de loop der jaren aanzienlijk geweest. Vanaf de eeuwwisseling had 1 De Papenacker t.a.v. Henk Tuinman Meenteweg 24 8041 AV Zwolle Telefoon: 038-4218543 papenacker@hotmail.com home.zonnet.nl/papenacker/ Pier Karenbeld Telefoon: 038-4224952 Hanneke van Vilsteren Telefoon: 038-4212107 Sabine Wevers Telefoon: 06-48964311 Suzanne Tuinman Telefoon: 038-4218543 Anton van Weeghel Telefoon: 038-4217742 Afd.repro, gem. Zwolle 450 exemplaren 2 keer per jaar Huis-aan-huis in Spoolde en via diverse punten in Spoolde en Westenholte.


Papenacker 20

Related publications