Issuu on Google+

20.416 anun¡uri ¥n fiecare edi¡ie de VINERI ACOPERIª, DULGHERIE, MANSARDE ªI ªARPANTE, ORICE LUCARE, PREº AVANTAJOS; 0742.782.063 12. ACOPERIª, JGHEABURI, DULGHERIE, PREºURI AVANTAJOSE; 0761.058.226 11. ACOPERIª, montåm cu materialul nostru sau al clientului, montåm parazåpezi ¿i deszåpezim acoperi¿; 0745.919.929 13. ACOPERIª, montåm Lindab ¿i accesorii, tablå zincatå, jgheaburi ¿i burlane; 0755.828.619 14. ACOPERIª, MONTÅM ºIGLÅ METALICÅ DIN MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, PLUS ACCESORII, PREºURI FOARTE AVANTAJOASE, DESZÅPEZIRE ACOPERIª ªI REPARAºII DIVERSE; 0733.117.789 16. ACOPERIª, ORICE FEL DE DULGHERIE DIN TABLÅ ZINCATÅ, JGHEABURI ªI BURLANE DE ORICE FEL, REPARAºII; 0732.556.649 15. 1. ACCESORII ACOPERIª, PREºURI DE LA 9 { CU MATERIALUL NOSTRU, ORICE REPARAºIE, ORICE ACOPERIª, 9 {; 0786.444.668 2. ACCESORII acoperi¿, executåm din tablå zincatå+ jgheaburi ¿i burlane ¿i mici repara¡ii de dulgherie, reducere pt. pensionari 10%; 0749.484.548  3. ACCESORII, ACOPERIª DIN ORICE TIP DE TABLÅ, BURLANE, JGHEABURI, PARAZÅPEZI, EXECUTÅM CU GARANºIE 100%; 0747.552.222  4. ACCESORII, acoperi¿, montåm, cu materiale de cea mai bunå calitate, deszåpezire acoperi¿, lucråri dulgherie; 0729.760.608 ACOPERIª DIN TABLÅ ZIN-  CATÅ ªI TABLÅ LINDAB, ORICE 19. ACOPERIªURI lindab ¿i zincatå, orice fel de repara¡ii, oferim reducere REPARAºIE, EXECUTÅM CU 20%; 0760.121.909 GARANºIE JGHEABURI ªI ACOPERIªURI, accesorii BURLANE; 0755.665.261 20. tablå lindab, zincatå, repa- Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore. ACOPERIª EXECUTÅM DIN TABLÅ LINDAB ªI ACCESORII, CER ªI OFER SERIOZITATE; 0786.426.336 6.  7. ACOPERIª montåm, din tablå, cupru, tablå zincatå ¿i alte modele; 0730.307.138 ACOPERIª profesional, glafuri, sorturi, tablå Lindab, zincatå, cupru etc., seriozitate; 0729.477.752 8. 9. ACOPERIª, amenajåri scari de bloc, birouri, gresie, faian¡å 25 L/ mp, zugravit hol 150 L, dormitor 300 L, sufragerie 450 L, lavabil 5 L, decopertat 5 L, glet 5 L, rigips / izola¡ii 20 L, parchet 10 L, glafuri geam/ u¿a 150 L; 0745.160.897/ 0762.754.578 geticconstruct@gmail.com http://www.geticamenajari.ro 10. ACOPERIª, asterialå zidårie, tencuit, glet, rigips, zugråvit, gresie, faian¡å¿, polistiren, parchet, sanitare, electrice, montaj u¿i, construc¡ii la ro¿u la cheie, la mp sau lucrare, vezi pre¡ pe site; 0723.762.872/ 0765.875.586 ralucasteaua@yahoo.com www.amenajaridevis.webgarden.ro ra¡ii dulgherii jgheaburi, burlane, reducere 20 %, dezåpezire acoperi¿uri, garan¡ie 100 %; 0726.534.675  21. ACOPERIªURI, ACCESORII, DIN MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, ORICE REPARAºIE, LA PREºURI MICI; 0761.058.488  ACOPERIªURI, accesorii, tablå zincatå, repara¡ii, tablå lindab, jgheaburi, burlane, dulgherii, apåråtoare de zåpadå, oferim reducere la pensionari 15 %, rog seriozitate, garan¡ie 100 %; 0729.360.729 22. 23. ACOPERIªURI, case, apartamente, zugråveli, gresie, faian¡å, tencuieli, fose, polistiren, etc; 0723.699.826 24. ACOPERIªURI, executåm repara¡ii+ ¡iglå metalicå, tablå zincatå, jgheaburi, burlane ¿i dezåpeziri, orice repara¡ii, ofer garan¡ie, pre¡ de crizå; 0724.995.385 61. AMENAJÅRI interioare, exterioare, rigips, faian¡å, gresie, inst. sanitare, electrice, parchet; 031.409.75.99/ 0722.672.572/ 0763.267.087/ 0747.167.078 burlane, ¡iglå metalicå tip lindab, accesorii cu sau fårå materialul clientului, mici repara¡ii deblå, ghene de gunoi, pre¡ crizå; 0748.963.138/ 0730.722.809 27. ACOPERIªURI, Lindab, aticuri, dulgherie, pre¡uri de producåtor; 0764.094.519 28. ACOPERUªURI accesorii Lindab, tablå zincatå, repara¡ii parazåpezi, burlane, % garan¡ie, 0736.024.701 29. ALPINISM execut dezåpeziri acoperi¿uri, curå¡åri jgheaburi ¿i burlane, placåri cu polistiren, montare, reparare jgheaburi, burlane, tablå pe acoperi¿uri, zugråveli scåri de bloc; 0744.372.095 30. ALPINISM utilitar, lucråri de hidroizola¡ii termice ¿i hidrosistem, tinichigerie, repara¡ii burlane, jgheaburi, amenajåri interioare, dulgherie, spålare geamuri, chituit rosturi, toaletare ¿i tåiere copaci; 0729.674.707 31. ALPINISM utilitar, termosistem poli- 32. ALPINIªTI utilitari curå¡åm ¡ur¡uri, zåpada, tåiat pomi, repara¡ii acoperi¿uri, jgheaburi, burlane, hidroizola¡ii, zugråveli, faian¡å etc, 10 {; 0733.591.139 office.romexport@gmail.com www.uniqueteam.aaz.ro 18. ACOPERIªURI DIN TABLÅ, LINDAB, TOATÅ GAMA DE ACCESORII, DULGHERIE ORICE FEL DE REPARAºII, LA PENSIONARI REDUCERE 20%, GARANºIE 100%; 0727.509.181 60. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referin¡e la cerere ¿i nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 26. ACOPERIªURI, jgheaburi ¿i ACOPERIª, VOPSITORIE, BURLANE, GHENE, PREºURI AVANTAJOSE LA TABLÅ ZINCATÅ ªI REPARAºII DULGHERIE; 0721.801.160   59. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referinte la cerere ¿i nu in ultimul rand calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com   5.  ACOPERIªURI, EXECUTÅM DIN TABLÅ LINDAB, ZINCATÅ, DULGHERIE ORICE FEL DE REPARAºII, APÅRÅTOARE ZÅPADÅ, GARANºIE 100 %; 0758.773.973 25. stiren 60- 75 L/ mp, orice lucrare la înål¡ime, calitate, garan¡ie, facturå; 0744.400.741/ 0761.406.996 17. 58. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate si profesionalism referinte la cerere si nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com  33. ALPINIªTI utilitari executåm deszå- peziri acoperi¿uri la mare înål¡ime, descongestionåm ¡ur¡urii etc.; 0727.544.273 34. ALUMINIU /PVC, tâmplårie, rulouri anti-efrac¡ie, confec¡ii metalice, grilaje, jaluzele, balustrade, amenajåri interioare/ exterioare, promo¡ii, Bucure¿ti/ provincie; 0722.824.585/ 0762.683.126 35. AMENAJARE, zugråveli, igienizåri, vopsitorii, polistiren, faian¡å, scåri bloc, apartamente, case, birouri, subsoluri, ghene, constatare gratuitå; 0722.446.669/ 021.781.21.11/ 0764.145.576 36. AMENAJÅM apartamente, 43. AMENAJÅM, zugråvim aprtamente, scåri de bloc, case, placåri, polistiren, faian¡å, gresie, gleturi, hidroizola¡ii; 0734.477.649/ 0723.043.338 48. AMENAJÅRI apartamente, gresie, faian¡å, rigips, zidårii, zugråveli, tencuieli, ¿ape, parchet, demolåri, polistiren, instala¡ii, etc.; 0766.261.942/ 0745.064.786 44. AMENAJÅRI apart., case. Echipa cu experienta executa: rigips, gresie, faianta, glet, lavabil, polistiren, decorativa, parchet, montaj usi ferestre, instalatii cu maxima serozitate si profesionalism; 0766.575.811/ 0742.757.731 amenajari.rapide@yahoo.com www.amenajarirapide.com 49. AMENAJÅRI apartamente, zugråveli, vinarom, faian¡å, gresie, zidårii, tencuieli, ¿ape, polistiren, pre¡ de crizå; 0761.761.027 45. AMENAJÅRI apartamente, birouri, vile-interior, exterior: zugråveli, gresie, faian¡å, rigips, parchet, poliestiren, tencueli, ¿ape, instala¡ii sanitare, termice, electrice; 0732.986.557/ 0734.542.039  AMENAJÅRI APARTAMENTE, CASE, SPAºII COMERCIALE (ETC) INTERIOARE ªI EXTERIOARE, INSTALAºII ELECTRICE ªI SANITARE (CUPRU), CASE LA ROªU SAU LA CHEIE, IZOLAºII DE ORICE TIP, ¥MPREJMUIRI, FOSE SEPTICE, CONFECºII METALICE (PORºI, GARDURI, ETC), CONSTRUCºII DE LA A LA Z, CALITATE DEOSEBITÅ + GARANºIE; 0722.409.407 www.scpepconstruct.ro 46. case, glet, lavabilå, gresie, faian¡å, parchet, rigips, instala¡ii electrice ¿i sanitare. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497  37. AMENAJÅM apartamente, 47. AMENAJÅRI apartamente, glet, case, rigips, pere¡i despår¡itori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497 38. AMENAJÅM apartamente, case, vile, renovåri, repara¡ii, montaj faian¡å, gresie, parchet, gips - carton, granit, marmurå, traventin, lambriu, tavane casetate, plafoane false, zidårie, tencuieli, interior - exterior, îndreptat glafuri, aplicare tapet, glet, zugråveli, instala¡ii sanitare, termoizola¡ii fa¡ade: SC Ioni¡å Construct SRL, garan¡ie între 1 ¿i 10 ani; 0726.755.449/ 021.221.56.49/ 021.221.56.46 amenajari_ionita@yahoo.com www.amenajariionita.ro 39. AMENAJÅM apartamente, case, ¿ape, ¿ape colorate pentru cur¡i interioare, garaje, glet, tencuialå, gresie, pavele. Execu¡ie promptå, calitate garantatå. 0722.400.497 40. AMENAJÅM interioare si exte- rioare, cei mai buni pe 2011 la calitate si la pret, profesionalism si seriozitate cerem si oferim firma sau regie proprie, facturi garantii oferta de iarna, consultanta gratuita; 0746.131.889 danarusu_80@yahoo.com 41. AMENAJÅM interioare, echipa de profesioni¿ti executå, zidårii, zugråveli montaj, gresie, faian¡å, rigips, tapet, parchet, sisteme termoizolatii, instalatii sanitare si electrice; 0763.139.069/ 0730.978.515 news4guzz@yahoo.com 42. AMENAJÅM termoizola¡ii fa¡ade, pentru case/ vile, clådiri birouri ¿i industriale, placåri polistiren EPS ¿i XPS, armare plaså din fibrå de sticlå, aplicåri tencuieli decorative, amenajåm, fax; 021.221.56.46/ 0726.755.449/ 021.221.56.49 amenajari_ionita@yahoo.com/ amj@amenajariionita.ro www.ionitaconstruct.ro/ www.amenajariionita.ro E-mail: redactia@anuntul.ro lavabilå, rigips, tapet, tavane false, faian¡å, parchet, instala¡ii sanitare, urgente; 0721.165.459/ 021.629.25.21 50. AMENAJÅRI apartamente: zidårii, tencuieli, ¿ape, rigips, gresie, faian¡å, glet, zugråveli, parchet; 0765.788.006/ 0724.203.662 51. AMENAJÅRI faian¡å, gresie, 15 L/mp, zugråveli glet 6 L/mp, lavabil 4 L, tencuieli 8 L, rigips 13 L, instala¡ii sanitare; 0724.026.829 52. AMENAJÅRI interioare complete. Suntem o solutie inspirata, care va va scuti de stres prin implicarea totala in toate etapele proiectului, la un excelent raport calitate/ pret. Pt. mai multe detalii vizitati acum siteul nostru; 031.404.16.29/ 0740.241.754/ 0721.330.700 office@amenajarisiconstructii.ro www.amenajarisiconstructii.ro 62. AMENAJÅRI interioare, faian¡å, gresie 17 L/ mp, instala¡ii sanitare, gåuri hote, zugråveli, rigips 15 L, polistiren 15 L, parchet 9 L, pre¡uri de iarnå; 0724.471.113 63. AMENAJÅRI interioare, faian¡å, gresie, zugråveli, parchet laminat, rigips, izolatii polistiren, instala¡ii electrice si sanitare, gars 1.800 L, ap. 2 cam 2.500 L, ap. 3 cam 3.500 L, doar faian¡å ¿i zugråveli, instala¡ii separat, particular; 0724.261.804/ 0762.660.290 64. AMENAJÅRI interioare, glet, lavabil, gresie, faian¡å montaj instalatii sanitare PPR (polipropilenå) izola¡ii exterioare, hidroizola¡ii parchet, lavabila, structurata, rigips, instala¡ii electrice contuare pasante. Particular; 0723.125.778 65. AMENAJÅRI interioare, particular executam: faianta, gresie, rigips, zugraveli, glet, tencuieli, montam parchet, montam usi, amenajam spatii comerciale, vile, apartamente, etc.; 0723.367.162/ 0720.893.998 cristian_amenajari@yahoo.com http://cristianamenajari.blogspot.com 66. AMENAJÅRI interioare. Execut 53. AMENAJÅRI interioare echipå de muncitori serio¿i executå lucråri de amenajåri interioare de orice tip, detalii la telefon vå multumesc; 0726.840.621 mincea_vlad@yahoo.com lucrari de amenajari interioare-faianta, gresie, rigips, parchet, glet, instalatii electrice, vinarom, lavabil, tavane casetate. Ofer calitate si preturi accesibile; 0728.924.374 danilie67@yahoo.com 54. AMENAJÅRI interioare execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referinte la cerere si nu in ultimul rand calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 67. AMENAJÅRI interioare/ exterioare, acoperisuri, accesorii, montari parchet convenabil, finisaje, izolatii, placåri polistiren, renovari, rigips, tencuieli, zugraveli, zidarie, constructii case ro¿u/cheie, 0722.611.667 constructii.generale@yahoo.com 81. ARHITECT AUTORIZAT, AUTORIZAºII CONSTRUIRE, ARHITECTURÅ COMPLEXÅ, LOCUINºE, VILE, MAGAZINE, HALE, CONSOLIDÅRI, EXTINDERI, MANSARDÅRI; 0724.642.436/ 021.314.19.96/ 021.315.20.81 82. ARHITECT autorizat, documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire/demolare DTAC-proiect complet (arhitectura+rezistenta+instalatii+obtinere avize), vizualizare 3d exterior si interior, preturi avantajoase; 0724.917.322 cgarh@yahoo.com 83. ARHITECTURÅ, rezisten¡å, instala¡ii, autoriza¡ii construire, expertize tehnice, certificat energetic, PUD, PUZ, 8 {/mp; 0764.701.500/ 0764.701.510 87. BRANªAMENTE de apå, canalizåri, gaze, curent, cu contract executå firmå autorizatå; 0720.256.484/ 0760.331.282 CABANUºE din lemn, OSB ¿i lambriu, izola¡ii cu polistiren extrudat ¿i expandat, acoperi¿uri cu tablå zincatå cutatå, case la ro¿u sau la cheie, tencuieli decorative. 0720.215.684 88. 89. CADASTRU si intabulare: experti cadastru autorizati va ofera servicii de calitate la cele mai mici preturi in domeniul lucrarilor de cadastru si intabulare si a masuratorilor topografice. Adrian Rosoga; 0726.328.374/ 0769.212.861 cadastrumasuratori@gmail.com http://www.cadastru-masuratori.ro 90. CADASTRU ¿i intabulare în regim normal sau urgen¡å, pre¡uri mici; 0731.471.112/ 0745.810.946 91. CADASTRU ¿i intabulare, în 56. AMENAJÅRI interioare ¿i exte- 69. AMENAJÅRI interioare: zugravealå, 92. CADASTRU ¿i intabulare: experti cadastru autorizati va ofera servicii de calitate la cele mai mici preturi in domeniul lucrarilor de cadastru si intabulare si a masuratorilor topografice. Adrian Ro¿oga; 0769.212.861/ 0726.328.374 cadastrumasuratori@gmail.com www.cadastru-masuratori.ro 57. AMENAJÅRI interioare ¿i exterioare, lucråri de hidroizola¡ii, schimbare tablå aticuri, termoizola¡ii terase de bloc, zugråveli scåri de bloc. Pre¡uri de crizå; 0769.404.457/ 0726.010.164/ 021.324.64.84 www.hidroizola¡ii-totalcomprest.ghidul.ro 71. AMENAJÅRI, executam zugraveli, tencuieli, placåri gresie, faian¡å, glet, lavabil, decorativå, rigips, parchet, renovari, acoperi¿uri la preturi convenabile si negociabile. Disponibil si pentru urgente, 0734.206.123/ 0786.619.470 totalmi@yahoo.com 72. AMENAJÅRI, gresie, faian¡å 14 mp, tencuialå 8 mp, glet 6 mp, ¿apå 10 mp, lavabil 5 mp, rigips 20 mp, apartamente la gata 1.500 { disc.; 0760.315.106 73. AMENAJÅRI, gresie, faian¡å 15 mp, glet 5 mp, lavabil 4 mp, tencuialå 10 mp, ¿apå 10 mp, rigips 14 mp, parchet, zugråvit scåri bloc 2.000 { disc.; 0720.169.176 74. AMENAJÅRI, marmurå, faian¡å, gresie, rigips, glet, tencuit, electricå, sanitare, confec¡ii metalice; 0722.744.015 75. APOMETRE,! montaj, sigilåri, repara¡ii, instala¡ii sanitare, cupru, polipropilenå; 021.332.39.36/ 0722.141.866 76. APROBÅRI autorizatii de constructie certificate urbanism avize proiecte orice aprobari extinderi modificari recompartimentari scoateri din circuitul agricol puzuri, puduri, cadastre, 0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com www.globus-geoproiect.ro 77. ARHITECT autorizat execut con- venabil proiecte complete de locuin¡e în vilå, bloc, PUD, PUZ; 0744.559.952/ 0722.259.844 78. ARHITECT autorizat întocmesc documenta¡ii complete arhitecturå (DTAC, DDE) ¿i urbanism (PUD, PUZ), în vederea eliberårii autoriza¡iei de construc¡ie; 0740.241.328/ 0744.332.062 79. ARHITECT autorizat ¿i echipa, întocmim documenta¡ii complete pentru toate fazele de proiectare, ob¡inem avize; 021.778.58.60/ 0724.276.506 80. ARHITECT autorizat, execut proiecte complete pentru autoriza¡ia de construc¡ie, 3,5 {/ mp; 0729.883.322/ 0722.303.707 105. CONSTRUCºII case- vile la ro¿u cu materiale incluse conform proiectului dvs. Ofertå specialå 150 {/ mp pt.construc¡ie la ro¿u ¿i 100 {/mp pt. consolidare. Garan¡ie 10 ani, carte tehnicå a construc¡iei, materiale de calitate, beton mecanizat, cåråmidå porotherm. 0723.049.152 www.anaconstruct.ro/ www.anaconstruct.ghidul.ro 107. CONSTRUCºII la pre¡uri de iarnå: jat, de la 150 L, montaj inclus; 0720.373.357 mp, tencuiala 15 L/ mp, rigips 20 L/ mp, glet 8 L/ mp, gresie-faianta 20 L/ mp, parchet 10 L/ mp, Ing. Constructor; 0751.488.797 inginer constructor executå calitativ urmåtoarele: tencuieli 12 L, ¿apå 12 L, faianta 25 L, rigips 15 L, parchet 8 L, zugraveli 7 L, instalatii electrice 30 L, sanitare, termice 170 L; 0745.896.551 schneider.laurentiu@gmail.com parter 72 mp+ pod 50 mp, cåråmidå, BCA, termen scurt, 10.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 86. BALUSTRADÅ ¡eavå, inox, fier for- Bucure¿ti ¿i împrejurimi; 0723.736.479 70. AMENAJÅRI, echipå condusa de 104. CONSTRUCºII case la ro¿u 85. BALUSTRADE, garduri, por¡i, copertine, rampe, balcoane, executå Beny Inox SRL, pre¡uri negociabile; 0731.569.050/ 0720.339.697/ 0729.699.555 68. AMENAJÅRI interioare: sapa 15 L/ faian¡å, gresie, parchet, tapet, rigips etc. 0726.719.497/ 0721.784.763 103. CONSTRUCTOR båtrân cu echipå construiesc case la ro¿u ¿i finisaje la pre¡uri mici; 0722.529.094/ 0768.476.720 106. CONSTRUCºII case. Firmå din Maramure¿ executåm lucråri construc¡tii (case la ro¿u, case la cheie, finisaje orice tip, placåri piatrå, etc.) la preturi negociabile, seriozitatea ne caracterizeazå, suna si nu vei regreta; 0724.471.447/ 0721.825.360 iandec_piatra@yahoo.com 84. BALUSTRADE ¿i scåri interioare din inox; 0744.754.131/ 0786.852.299 55. AMENAJÅRI interioare execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referin¡e la cerere ¿i nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com rioare (zugråveli, tencuieli, gresie, faian¡å, glet, lavabil, decorativa, rigips, parchet) renovåri acoperi¿uri la preturi convenabile si negociabile. Rapiditate, seriozitate; 0734.594.218/ 0734.206.123 totalmi@yahoo.com 102. CONFECºIONEZ din fier forjat sau profile metalice - grilaje, mobilier decorativ, supor¡i, por¡i, garduri, scåri, balustrade, diverse structuri, în regim de urgen¡å cu pre¡uri începând de la 80 L/ mp; 0767.468.036 www.bendeto.dap.ro 93. CADASTRU, intabulare, inginer autorizat ANCPI, expert cadastru, intabulare execut ridicari topo, trasari axe, curbe nivel, parcelari, dezmembrari, cadastru, intabulare, planuri Autocad, calcul suprafete comune, consultanta gratuita, 0213.369.369/ 0722.369.369 topocadsat@yahoo.com CASE ecologice, constructii pe structura din lemn si panouri prefabricate, 20.000 {; 0724.273.770 dan@case-la-pachet.eu www.case-la-pachet.eu 94. echipå specializatå executå lucråri construc¡ii la ro¿u, cheie ¿i renovåri + inclusiv instala¡ii sanitare ¿i electrice. Preferabil zona Bucure¿ti ¿i împrejurimi: 0786.866.872 108. CONSTRUCºII la ro¿u ¿i la cheie, executå echipå coordonatå de inginer; 0727.475.310 dgf_cardinal@yahoo.com 109. CONSTRUCºII: gresie, faian¡å, marmurå, rigips, zugråveli, case la ro¿u, la cheie, tencuieli, fa¡ade. Materiale la jumåtate pre¡; 0723.148.606 110. CONSTRUIM case la cheie, p+m, 144 mp, totul inclus, plata pe etape fårå avans, 34.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 111. CONSTRUIM case la ro¿u 125 {/mp, 260 {/mp la cheie, plata pe etape construite, oferim proiectare; 0733.696.520 112. CONSTRUIM case la ro¿u 125 {/mp, fårå avans, materiale, manoperå incluse, platå etape; cheie 260 {/mp; 0730.559.664 113. CREªTIN nebåutor, nefumåtor, execut instala¡ii electrice, sanitare, amenajåri interioare, repara¡ii electrocasnice. 0761.630.221 114. CURźENIE dupå construc- tor, case, birouri, apartamente. Pre¡uri corecte, seriozitate, promptitudine. Pentru estimare gratuitå suna¡i 0722.757.909 115. DIRIGINTE ¿antier, R.T.E, asigur verificarea corectitudinii execu¡iei lucrårilor, întocmesc cartea tehnicå; 0762.000.630 116. ECHIPA executå toate lucrårile de amenajåri interioare la pre¡uri pt.toate buzunarele. Calitate ¿i profesionalism garantat; 0721.305.642 117. ECHIPÅ din Ardeal executåm case, cabane, vile din lemn, orice model, cu materialul nostru. Asiguråm transport, 80 {/mp; 0740.819.165 118. ECHIPÅ executåm lucråri con- struc¡ii la cheie pre¡uri rezonabile; 0749.275.540 95. CASE la ro¿u sau la cheie manopera sau/ ¿i materiale incepând cu 25 {/ mp manopera. Echipå serioaså asistatå de inginer. Finisaje la cerere. Oriunde in ¡arå, 25 {/ mp; 0732.945.313/ 0786.290.639 96. CASE la ro¿u, p+ e+ m, 220 mp, cåråmidå sau BCA, plata pe etape fårå avans, 26.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 97. CENTRALE termice, aer condi¡io- nat, service, autorizåri, puneri în func¡iune, inginer autorizat ISCIR, Romstal, Buderus, Bosch; 0722.337.819/ 021.314.15.97 98. CONFECºII metalice diverse, grila- je, garduri, împrejmuiri, modificåri, repara¡ii, vopsit, montat policarbonat. 0723.892.686 99. CONFECºII metalice, executam balustrade din inox sau fier forjat, porti, garduri, copertine, grilaje fixe si mobile, diverse confectii metalice, sudura migmag, tig-wig aluminiu si inox; 0766.697.511 georgel_teodorescu@yahoo.com 100. CONFECºII metalice, solicit executia de confectii metalice industriale, tabla, dotare minima a executantului: ghilotinå, abkant, valt roluit toate L= 2m, 1,5 {/ kg; 0722.284.997 101. CONFECºIONEZ balustrade, gri- laje, scåri, por¡i, garduri, pre¡uri negociabile, calitate, seriozitate; 0726.995.598/ 0761.619.091 CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


Anuntul Telefonic - editia din 10.01.2011

Related publications