Tekoja 4 15

Page 1

4

2015

IHMISARVON PUOLESTA

HANDLING FÖR MÄNNISKOVÄRDET

EBOLAN JÄLKEEN

Liberian naiset aloittavat taas alusta s.6

TALVI PAHENTAA PAKOLAISTEN TILANNETTA EUROOPAN RAJOILLA s.3 ADVENTTIKERÄYS ALKAA s.16


Pääkirjoitus

Apu menee yhä perille

E

pävarmuus, nopeat muutokset ja äkillisesti iskevät katastrofit ovat jatkuvasti läsnä työssämme maailman hauraimmissa valtioissa. Vaikea työympäristö asettaa välillä kohtuuttomiakin paineita. Ilo lasten ja nuorten laadukkaasta koulutuksesta ja parantuvasta työllisyystilanteesta saattaa murentua hetkessä ebolaviruksen, maanjäristyksen tai konfliktin takia. Näissä tilanteissa avuntarve, työn merkitys ja onnistumiset antavat voimaa jatkaa. Uusin haasteemme on kuitenkin tullut yhdestä maailman vakaimmasta ja vauraimmasta maasta. Suomen uusi hallitus esitti kesällä mittavia leikkauksia kehitysyhteistyömäärärahoihin. Nepalin maanjäristys tai Afrikkaa aika ajoin vaivaava ebolavirus eivät tulleet meille yllätyksenä, eivät myöskään määrärahaleikkaukset. Vastaava kehitys on ollut käynnissä jo monissa maissa. Olimme varautuneet ennalta, kuten moneen muuhunkin katastrofiin, ja ryhtyneet laajentamaan rahoituspohjaamme. Silti kaikkeen on mahdotonta varautua. Erityisesti leikkausten äkillinen aikataulu ja suuruus tulivat yllätyksenä. Joudumme lopettamaan työmme viidessä maassa ja supistamaan sitä useissa muissa. Haasteista huolimatta työmme jatkuu. Haasteita maailmassa Suunnitelmat vuodelle 2016 ovat viimeistelyä vaille valmiit. Niissä nimittäin riittää. Ei kannata painotamme entistä enemmän enää aiheuttaa niitä itse. kansainvälisen rahoituksen roolia ja uusia innovatiivisia toimintamalleja. Tavoite on jo muutaman vuoden sisällä paikata nyt syntynyt kuilu. Muuten teemme sitä, mitä parhaiten osaamme. Laadukasta kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua niin, että avun perillemeno voidaan varmistaa, myös leikkauksista huolimatta. Samalla vaikutamme siihen, että Suomi kantaisi oman kansainvälisen vastuunsa. Käsitys Suomesta kansainvälisenä toimijana ja kehitysyhteistyöosaajana on vaivalla rakennettu. Se on helppo tuhota nopeasti mutta äärimmäisen vaikea saada takaisin. Teemme työtä sen eteen, että Suomi panostaisi pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön myös jatkossa. Haasteita maailmassa nimittäin riittää. Ei kannata enää aiheuttaa niitä itse. Katri Suomi, Vaikuttamistyön päällikkö

JULKAISIJA Kirkon Ulkomaanapu PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki

Nro 4 Joulukuu 2015 Tekoja-lehti on Kirkon Ulkomaanavun maksuton tiedotuslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA Jouni Hemberg TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Satu Helin TOIMITUSKUNTA Hanna Antila, Katja Hedberg Matilda Katajamäki, Sari Saaristo Reetta Meriläinen ja Jukka Gröndahl.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkomaisen avustustoiminnan eli kansainvälisen diakonian järjestö. Se kuuluu kirkollisten avustusjärjestöjen ACT-verkostoon. AVUSTUSTILIT Nordea IBAN:FI33 1572 3000 5005 04, BIC: NDEAFIHH Ålandsbanken IBAN: FI91 6601 0004 0036 46, BIC: AABAFI22 TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET Asiakaspalvelu puh. 020 787 1201 asiakaspalvelu@kirkonulkomaanapu.fi

ULKOASU Hiekka Graphics KANSIKUVA Quama Tobah, 40 on Ulkomaanavun tukeman Gaemun kylän naisten kerhon jäsen Liberiassa. Kuva: Ville Palonen KIRJAPAINO Lönnberg / 11.2015 / 40 000 kpl ISSN 1797-7207

Julkaisussa esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta ministeriön virallista kantaa. Pysy ajan tasalla seuraava lehteä odottaessa: tilaa sähköinen uutiskirjeemme ja tykkää Kirkon Ulkomaanavusta Facebookissa! kirkonulkomaanapu.fi


Tässä ajassa

APUA PAKOLAISILLE EUROOPASSA JA SUOMESSA

Šidin alueesta Serbian ja Kroatian rajalla on tullut Eurooppaan saapuvien pakolaisten tärkein rajanylityspaikka sen jälkeen kun Unkari sulki rajansa. Ulkomaanapu toimittaa pakolaisille hätäapua sisarjärjestönsä Philanthropyn kautta.

Talvi huolettaa avustusjärjestöjä, sillä kukaan ei tiedä, jatkuuko pakolaisten tulo myös läpi pakkaskauden. Syksy toi mukanaan uutiset Eurooppaan pakenevien ihmisten hädästä ja pakolaismäärien nopeasta kasvusta. Marraskuun loppuun mennessä Eurooppaan oli tullut yli 800 000 pakolaista Välimeren yli tänä vuonna. Kirkon Ulkomaanapu päätti jo elokuussa alkaa auttaa pakolaisia Euroopassa. Se aloitti keräyksen humanitaarisen avun antamiseksi Unkarissa, Serbiassa ja Kreikassa, joiden kautta suurin osa pakolaisista Eurooppaan saapuu. Seurakuntien vapaaehtoiset lähtivät liikkeelle keräyslippaiden kanssa niin suurin joukoin, että lippaat loppuivat kesken, ja niitä tilattiin nopeasti lisää. Lahjoitusten avulla Unkarissa jaettiin syksyllä muun muassa huopia, kuivamuonaa ja hygieniatarvikkeita. Serbiassa on alkutalven aikana jaettu esimerkiksi satoja takkeja, kenkiä, saappaita ja alusvaatepaketteja. Ulkomaanapu aloitti lokakuussa myös Suomessa turvapaikanhakijoita tukevan työn yhdessä Espoossa ja

Vantaalla vastaanottokeskuksia ylläpitävän yrityksen kanssa. Kuuden kuukauden pilottihankkeessa seurakunnat, muslimiyhteisöt, vapaaehtoiset ja maahanmuuttajat miettivät yhdessä, mitä konkreettista voidaan tehdä, jotta turvapaikkapäätöstä odottavien ihmisten tilanne helpottuisi. Tuki voi olla kielikoulutusta, apua kaupassakäyntiin, tai erilaisia harrastemahdollisuuksia. Toimintamallia on mahdollista myöhemmin hyödyntää sekä muualla Suomessa että Euroopassa. Sisäministeriö arvioi, että turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa kohoaa vuoden loppuun mennessä 30 000–35 000:een. Suomen luvut ovat kuitenkin pieniä verrattuna Etelä- ja Keski-Euroopan tilanteeseen. Esimerkiksi Serbiaan tulee tuhansia ihmisiä päivittäin. ”Tilanne Euroopan rajoilla jatkuu vaikeana. Ihmiset tarvitsevat kipeästi hätäapua, ja talven kylmyys lisää avun tarvetta. Ihmisille jaetaan nyt hätäaputarvikkeita, kuten talvivaatteita, sadetakkeja, lämpimiä sukkia, huopia ja ruokaa. Lisäksi on rakennettu vessoja ja suihkuja. Pakolaisten tilanne muuttuu päivästä toiseen riippuen

siitä, miten maat reagoivat”, kertoo humanitaarisen avun asiantuntija Sonja Hemberg. Euroopan pakolaisia tuetaan kolmen sisarjärjestön, unkarilaisen Hungarian Interchurch Aidin, serbialaisen Philanthropyn ja kreikkalaisen International Orthodox Christian Charities -järjestön kautta. Maailmassa on tällä hetkellä yli 60 miljoonaa pakolaista, enemmän kuin koskaan ennen. Maailman suurimmat pakolaismäärät ovat yhä Lähi-idässä, Aasiassa ja Afrikassa. Ulkomaanavun työ pakolaisten auttamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi jatkuu näillä alueilla. Syyriassa ovat alkamassa uudet koulutus- ja toimeentulo-ohjelmat. Teksti: Ulla Kärki. Kuva: Sonja Hemberg.

AUTA PAKOLAISIA EUROOPASSA JA LÄHTÖMAISSA

Keräystili: Nordea IBAN:FI33 1572 3000 5005 04, viitenumero 1164 kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/ euroopan-pakolaiskriisi

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

3


Tässä ajassa

Tampereen, Pirkkalan ja Ylöjärven seurakunnat järjestivät turvapaikan hakijoiden kanssa Peace United -turnauksen lokakuun lopussa.

TAVOITE: ÄÄRIMMÄISEN KÖYHYYDEN POISTAMINEN

Yhteisvastuukeräyksen kohdemaat vaihtuvat

YK:n jäsenmaat hyväksyivät syyskuun lopussa uudet kestävän kehityksen tavoitteet. Kyse on 17 tavoitteesta, jotka halutaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Niihin kuuluu äärimmäisen köyhyyden poistaminen kokonaan. Kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta aiemminkin on onnistuttu. Vuonna 2000 asetettu tavoite puolittaa äärimmäinen köyhyys vuoden 1990 tasosta saavutettiin jo vuonna 2010. Lisäksi kestävän kehityksen tavoitteissa painotetaan pyrkimystä rauhaan ja demokratian vahvistamista sekä opetuksen laadun parantamista. Pelkkä kouluun pääseminen ei riitä, jos siellä ei opi edes perustaitoja. Uudet tavoitteet ovat universaaleja, eli ne koskevat myös Suomea. Ulkomaanapu huomioi tavoitteet omassa työssään. Samalla se osallistuu keskusteluun siitä, miten Suomi voi tavoitteisiin päästä.

Äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten osuus maailman väestöstä

% 50 40

Yhteisvastuukeräyksen kohteet ovat vuoden 2016 alusta lähtien Uganda, Lähi-itä, Haiti, Myanmar ja Keski-Afrikan tasavalta. Vanhoista kohdemaista pois jäävät Mosambik ja Kambodža. Kohteiden vaihtuminen johtuu hallituksen kehitysyhteistyöhön kohdistamista leikkauksista. Ulkomaanapu joutuu lopettamaan työnsä vuoden 2016 yhteisvastuukeräyksen esimerkkikohteeksi aiemmin valitussa Mosambikissa. Ensi vuoden esimerkkikohteeksi nousee Uganda.

44

41 37

37

35 30

30

29

26 19

20

22

10

16

14

13

10

0 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2010 2011 2012 2015

4

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

Lähde: Max Roser/OurWorldData.org (2015)

Kirkon Ulkomaanapu on lähettänyt jo lähes sata Peace United -jalkapalloa turvapaikanhakijoita vastaanottaneisiin kuntiin ja niissä toimiviin seurakuntiin. Jalkapalloilla Ulkomaanapu haluaa rohkaista pakolaisia, seurakuntia ja koululaisia tutustumaan Peace United -hengessä. Seurakunnat ovat järjestäneet esimerkiksi jalkapallotapahtumia, joihin turvapaikanhakijoita on kutsuttu. Irakilainen turvapaikanhakija Baha Sabri osallistui seurakuntien järjestämään Peace United -turnaukseen Tampereella. ”On todella tärkeää, että tällainen peli järjestettiin. Jalkapallon avulla pääsee kiinni tavalliseen elämään ja mukaan yhteiskuntaan”, hän sanoi liikuttuneena kentän laidalla. Peace United sai lokakuun lopussa Suomen Palloliiton myöntämän Respect-palkinnon. peaceunited.fi

Eva Wäljas

Jalkapallo kotoutumisen avuksi


Tässä ajassa Ville Asikainen

Polttoainekriisi vaikeuttaa elämää Nepalissa Bensan ja kaasun säännöstely on tehnyt arjesta entistäkin vaikeampaa maanjäristyksessä toipuvassa Nepalissa. Myös osa avustustyöstä on pysähtynyt. ”Elämäni suurin haaste on ollut pitää koulu toiminnassa sen jälkeen kun maanjäristys tuhosi koulurakennuksen. Kirkon Ulkomaanavun rakentamista väliaikaisista koulutuloista on suuri apu, varsinkin kun oppilaat voivat tuntea niissä olonsa turvallisiksi”, sanoo pääkaupungin Katmandun laidalla sijaitsevan Bal Bikasin koulun rehtori Mayia Malla. ”En vielä tiedä, mistä saan rahat kouluni jälleenrakentamiseen. Mutta olen ottanut haasteen vastaan ja aion voittaa”, hän jatkaa. Nyt marraskuun lopussa nepalilaislasten koulunkäyntiä vaikeuttaa toinen

”Bensapulan takia osa oppilaista ei pääse kouluun.” Rehtori Mayia Malla koulunsa tämänhetkisen opettajanhuoneen ovella.

asia: Intian epävirallisen kauppasaarron takia Nepalissa on polttoainekriisi. Intia sekä osa Nepalin etnisistä vähemmistöistä ei hyväksy Nepalin syyskuussa allekirjoitettua uutta perustuslakia, eikä polttoainetta saada rajan yli Intiasta Nepaliin. Bensapulan takia suurin osa busseista ei kulje. Mayia Mallan mukaan noin neljännes oppilaista on jäänyt pois koulusta. Pidemmällä asuvat opettajat myöhästelevät, koska joutuvat kävelemään kouluun. Opettajanhuoneena toimivassa teltassa ei pystytä valmistamaan lounasta,

koska kaasu on loppunut. Nepalin kaupungeissa ruoka valmistetaan yleensä kaasulla. Kaduilla näkyy pitkiä jonoja ihmisiä kaasupullojen kanssa. Kirkon Ulkomaanavun järjestämää opettajien täydennyskoulutusta on pystytty jatkamaan suunnitelmien mukaan, mutta tilapäisten koulutilojen rakentaminen on pysähdyksissä. Viimeistä erää Ulkomaanavun varastossa olevia, kotien rakentamiseen tarkoitettuja aaltopeltejä ei ole päästy jakamaan. Ulla Kärki

ULKOMAANAVUN TYÖ LOPPUU VIIDESSÄ MAASSA

Ulkomaanavun toiminta loppuu kokonaan Libanonissa, Mosambikissa ja Hondurasissa sekä Kongon demokraattisessa tasavallassa viimeistään maaliskuussa 2016. Guatemalassa Naisten Pankin hankkeet jatkuvat ensi vuoden loppuun asti. Kambodžassa varsinainen kehitysyhteistyöohjelma ajetaan alas, mutta Opettajat ilman rajoja -verkoston, Changemakerin ja Naisten Pankin työn tukea jatketaan. Lisäksi ainakin Lähi-idän, Kenian ja Haitin ohjelmien rahoitusta joudutaan vähentämään. Yhteensä lähes puoli miljoonaa ihmistä jää leikkausten seurauksena ilman suoraa apua. Leikkausten vuoksi Ulkomaanavussa käytiin syksyllä myös yhteistoimintaneuvottelut. Niiden tuloksena irtisanomiseen päättyi viisi työsuhdetta Helsingin pääkonttorissa ja yhdeksän ulkomailla. Henkilökunta luopui vapaaehtoisesti vähintään 30 prosentista lomarahojaan. ”Hallituksen leikkaukset pakottavat meidät säästämään monella eri tavalla. Vaikeaksi tämän tekee se, että hallituksen leik-

kaukset toteutetaan nopealla aikataululla ilman porrastuksia”, sanoo Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg. ”Selvisimme suhteellisen pienillä henkilöstövähennyksillä siksi, että olemme jo aiemmin varautuneet rahoituspohjan muutokseen ja siksi, että henkilökunta oli neuvotteluissa ihailtavan halukas joustamaan omista eduistaan.” Satu Helin Kirkon Ulkomaanapu

Hallitus leikkaa Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyöstä 43 prosenttia vuonna 2016. Leikkausten vuoksi Ulkomaanapu joutuu lopettamaan työnsä viidessä maassa ja karsimaan toimintaansa useissa muissa.

Lue lisää

Ulkomaanavun työ päättyy esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa. Marjo Mäenpää matkusti kertomaan päätöksestä Pingan alueelle.

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

5


Gaemun äitien kerhon puheenjohtaja Lorpu Sumo on tehnyt peltotöitä seitsemänvuotiaasta saakka. Viidestä lapsestaan hän on pystynyt lähettämään kouluun kaksi poikaa. Nyt tienaamillaan rahoilla hän auttaa 10 lapsenlapsensa koulumaksuissa.

6

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA


Teksti: Minna Elo Kuvat: Ville Palonen

PIPPURIPUUN ALLA

– sinnikkäät Liberian naiset aloittavat taas alusta

Heinäsirkat sirittävät. Aurinko porottaa kuumasti kaskipellolla Gaemun kylän laidalla, Bongin maakunnassa Liberiassa. Gaemu tarkoittaa paikallisella kpelen kielellä ”pippuripuun alla”. Pellolla varjosta ei ole tietoakaan. Paahteesta piittaamatta parikymmentä naista kitkee rikkaruohoja puuvartisilla kuokilla. Vähän väliä kiekuu kukko. Rinteeseen raivatulla pellolla täytyy kulkea varovasti, ettei tallaa vastaistutettuja taimia. Täällä kasvaa muun muassa banaania, paprikaa, munakoisoa, ananasta, maissia ja maapähkinää. Nyt niitä voi taas myydä markkinoilla. Liberiaa perin juurin ravistellut ebolaepidemia on saatu taltutettua. Vuosi sitten tunnelma oli toinen. Hallitus oli sulkenut rajat, koulut ja markkinat. Salaperäinen sairaus tappoi ihmisiä ympäri maata. Kylissä levisi pelko. ÄITIEN KERHOSTA TUKEA Pellolla työskentelevät naiset kuuluvat kylän äitien kerhoon. Kerran viikossa he kokoontuvat talkootöihin yhteisviljelmälle. He ovat saaneet koulutusta maanviljelyssä ja kanojen hoidossa. Yhdessä opetellaan myös säästämistä, ja kerho myöntää kylän naisille pieniä lainoja. ”Otin äitien kerhosta sadan dollarin lainan ja ostin pyykki- ja kasvosaippuaa. Myin niitä eteenpäin kylissä. Tienasin

sen verran, että pystyin lähettämään lapseni kouluun ja sain ostettua ruokaa perheelle”, Gaemun äitienkerholainen Joanna Golon, 42, kertoo. EBOLAVALISTAJA Ebolaepidemian aikana Joanna Golon valittiin Kirkon Ulkomaanavun kumppanin FAWEn (Forum for African Women Ecucationalists) vapaaehtoiseksi valistustyöntekijäksi. Kuuden lapsen äiti osallistui koulutukseen ja alkoi kiertää lähialueen kyliä kertomassa ihmisille ebolasta ja tartunnalta suojautumisesta. Siihen oli aikaa, koska kokoontumiset oli kielletty ja tiesulut rajoittivat liikkumista. Ulkomaanapu ja sen kumppanit jakoivat muoviämpäreitä, saippuaa ja klooria. ”Joissakin kylissä työ oli vaikeaa. Ihmiset eivät aluksi uskoneet, että ebola on totta”, kertoo Golon. 1990- ja 2000-lukujen raa’asta sisällissodasta yhä toipuvan hauraan valtion ihmiset eivät ole tottuneet luottamaan viranomaisiin. Monet jopa luulivat hallituksen valehtelevan ebolasta.

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

7


Ebolan aikana kylään ei päästetty sairaita, vaan heidät käännytettiin pois. Osa ihmisistä piiloutui metsään ja kuoli siellä, koska he eivät halunneet lähteä ebolaklinikalle hoitoon. Golonin ja muiden äitienkerholaisten työ kantoi hedelmää. Gaemun kyläläisistä vain yksi kuoli ebolaan. Hallitus ei pysty huolehtimaan peruspalvelujen saatavuudesta. Esimerkiksi terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmät romahtivat jo sotien aikana. Maassa oli ebolaepidemian alkaessa vain yksi lääkäri sataatuhatta asukasta kohden. GOLON ON YLPEÄ LUKUTAIDOSTA Golon ei ole saanut mahdollisuutta käydä koulua. Veli pääsi kouluun, mutta perheen neljä tyttöä eivät. Tyttöjen koulutusta ei perinteisesti ole pidetty tärkeänä, vaan heidät on pantu pelto- ja kotitöihin jo taaperoina. Lisäksi Liberian yhteensä 10 vuotta

kestäneiden sisällissotien aikana kokonaiset ikäluokat jäivät ilman peruskoulutusta. Nykyisistä 18–35-vuotiaista valtaosalla ei ole ollut mahdollisuutta käydä koulua. On helppo kuvitella, miten aseelliset ryhmät ovat piilotelleet täällä Gaemussa vehreän kasvillisuuden ja risteilevien polkujen keskellä. Vuosina 1989–1996 ja 1999–2003 etnisten ryhmien välillä käyty sisällissota kuuluu Afrikan julmimpiin. ”Sisällissodan aikana elimme pelossa. Yritimme viljellä peltojamme tavallisen tapaan. Mutta aina kun tuli sadonkorjuun aika, kapinalliset odottivat tien risteyksessä ja veivät koko sadon”, kertoo Golon. Maassa pitävät edelleen viime kädessä järjestystä YK:n UNMIL-operaation rauhanturvaajat. Nyt Golonin savitalon seinään on kirjoitettu ”Welcome to my house”, ”A, B, C, D, E” ja ”cup” mukin kuvan viereen.

”Äitien kerhon järjestämässä aikuisten lukutaito-opetuksessa opin kirjoittamaan nimeni”, kertoo Golon. Hän on lukutaidostaan ylpeä. Yli 15-vuotiaista liberialaisista vain 43 prosenttia osaa lukea. ”Jos vielä järjestetään lukuopetusta, aion ehdottomasti osallistua.” TOIMEENTULO PARSITAAN PIENISTÄ PALASISTA Yhtä asiaa ebola ei Liberiassa muuttanut. Toimeentulo on kerättävä pienistä puroista joka päivä. Yhteisestä pellosta 20 naista korjaa hyvän lisän perheiden omien kassavaviljelmien jatkeeksi. Äitien kerho myy osan sadosta ja tallettaa rahat yhteiselle tilille. Hankkeen tuella kylään rakennettiin toimintakeskus, jossa on pieni toimistotila, varasto ja tilaa kokoontumisille. Rakennuksessa on myös riisimylly. Se on yksi hankkeen saavutuksista. Nyt kyläläiset voivat puhdistaa

ÄITIEN KERHOT • Naisten Pankki tukee Liberiassa seitsemää äitien kerhoa kolmessa maakunnassa. Niissä on yhteensä 175 jäsentä. • Äitien kerhojen ideana on opettaa naisille ammatti- ja yrittäjyystaitoja, joiden avulla he voivat pyörittää pientä yritystoimintaa. Vuodesta 2013 lähtien 240 naista on saanut lainan kerhojen säästöistä. • Äitien kerho tarjoaa myös luku- ja kansalaistaito-opetusta, esimerkiksi naisten oikeuksista. • Kerhot toimivat säästöryhminä ja myöntävät pienlainoja yhteisöjen naisille.

Äitien kerhon yhteisellä pellolla kasvaa banaania, paprikaa, munakoisoa, ananasta, maissia ja maapähkinää.

8

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA


Musu Tuah (vas.) ja Mary Kequla pitävät kanoja yhteisessä kopissa. Kequlalla on ennen ennen ebolaa myös pieni bisnes, hän myi palmuöljyä tukkukauppiaalle ja osti kalaa kaupungista. Kalat hän kauppasi eteenpäin kylässä.

ja jauhaa riisin, ja näin saada siitä paremman hinnan. Kerhon naiset kasvattavat myös kanoja. FAWE jakoi äitien kerhon naisille parikymmentä kanaa kullekin. ”Munien myynnistä saamme rahaa lasten koulumaksuihin”, kertoo Golon. Kanojen hoito vie vain parikymmentä minuuttia päivässä, ja naisille jää aikaa myös peltotöihin. Kyläläiset ovat itse rakentaneet kanalan puuriu’uista ja savesta. Ebolan aikana naisten oli laskettava kanat vapaaksi, kun niille ei ollut antaa rehua. Liberia on riippuvainen kananrehun tuonnista. Samoin elintarvikkeita tuodaan paljon. Nyt rajat olivat kiinni. Ruuan hinnannousu oli yksi sisällissodan syttymiseen vaikuttaneista syistä 1980-luvun lopussa. Osa vapaaksi lasketuista kanoista päätyi luultavimmin pataan. ”Mutta 183 kanasta on jäljellä 96”, kertoo FAWEn hanketyöntekijä Jeanet Sumo, 46.

Joanna Golon, 42, on Gaemuen äitien kerhon varapuheenjohtaja. Hän aloitti kerhon myöntämällä lainalla saippuanmyynnin lähikylissä.

Aluksi varkaat veivät kanoja, ja naiset kertovat myös kanan napanneesta käärmeestä. ”Sitten rakensimme majan vartijalle, joka yöpyy nyt kanalan vieressä. Sen jälkeen yhtään kanaa ei ole kadonnut”, kertoo Sumo. Vaikka viimeisestä ebolatapauksesta Liberiassa on kulunut kuukausia, ihmiset ovat vielä varovaisia kättelemään vieraita. Koskettaminen on liberialaisille tärkeää, ja kättelyn sijaan ihmiset tervehtivät esimerkiksi pukkaamalla kyynärvarrella. Gaemun kylässä elämä on palaamassa vanhoihin uomiin. Pienin, sinnikkäin askelin naiset jatkavat – taas kerran – eteenpäin. Gaemun kylän äitien kerho on osa Naisten Pankin rahoittamaa ja Kirkon Ulkomaanavun toteuttamaa naisten taloudellista voimaantumista tukevaa hanketta Liberiassa.

Katso video

GUINEA

SIERRA LEONE

NORSUNLUURANNIKKO

LIBERIA Gaemu

HAURAS LIBERIA • inhimillisen kehityksen indeksissä sijalla 175 kaikkiaan 187 maasta • 84 prosenttia väestöstä elää alle 1,20 dollarilla päivässä • väkiluku 4,3 miljoonaa • ebola tappoi 2014–2015 yhteensä 4 800 liberialaista ja tartunnan sai yli 10 000 Lähteet: UNDP, WHO

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

9


Kuvitus: Pasi Kattelus

Kehitysyhteistyö– Miten kaikki alkaa Talon rakentamiseen ja vesijohdon vetämiseen tarvitaan ammattitaitoinen käytännön osaaja. Niin myös kehitysyhteistyön aloittamiseen. Koulun korjaamista tai ammattikoulutuksen tarjoamista edeltää huolellinen suunnittelu. Miten Ulkomaanavun kehitysyhteistyöhanke alkaa ja miten sen kohteesta päätetään? TARPEEN TUNNISTAMINEN Uusi kehitysyhteistyöhanke alkaa todennäköisimmin sellaisessa maassa, jossa Ulkomaanapu on jo läsnä. Niitä ovat erityisesti hauraat valtiot, kuten Etelä-Sudan, Keski-Afrikan tasavalta ja Somalia, joissa haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset ovat muun avun ulkopuolella. Ulkomaanavun uusin maatulokas on Eritrea, jossa alkoi tänä vuonna työ

lutus- ja toimeentulomahdollisuudet alueella paranevat. Siksi analyysissa otetaan huomioon myös, millaisia riskejä työn aloittamiseen liittyy ja miten niitä voi ehkäistä.

VAATIMUKSENA OIKEUSPERUSTAISUUS Tilanneanalyysissa on selvitettävä erityisesti kaksi asiaa. Kenen oikeudet eivät tällä hetkellä toteudu? Kenen tehtäviin näiden oikeuksien varmistaminen kuuluisi? Jos tytöt eivät pääse alueella kouluun, vastuussa voivat olla lasten vanhemmat, alueen päättäjät, valtion virkamiehet tai he kaikki. ”Usein osapuolet eivät tunne oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Vanhemmat eivät tiedä, että heidänkin

10

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

koulutusjärjestelmän kehittämiseksi. Eritrean hallinto otti Ulkomaanapuun yhteyttä erityisedustaja Pekka Haaviston välityksellä ja pyysi järjestöä maahan. Avunpyyntö voi siis tulla jopa suoraan valtion hallinnolta, mutta ei aina. Ehdotus voi tulla myös tutulta yhteistyökumppanilta, joka on huomannut uudenlaisen tuen tarpeen tai rahoittajalta, joka tahtoo työskennellä vaikkapa

koulutuksen parissa tietyssä maassa ja etsii hankkeelle tekijää. Usein Ulkomaanapu ryhtyy harkitsemaan uuden hankkeen aloittamista itse. Se tutkii parhaillaan mahdollisuutta aloittaa kehitysyhteistyöhanke Syyriassa. Taustalla on Syyriassa oleva ilmiselvä avustustarve, joka näkyy myös Eurooppaan tulevien pakolaisen määrässä.

lapsillaan on oikeus koulutukseen eikä alueen koulutuksesta vastaava virkamies tiedä, että hänellä on velvollisuus toimia asian hyväksi. Tai vaikka tietäisi, hän ei välttämättä osaa. Näitä kuiluja yritämme kuroa umpeen”, Lehmuskoski sanoo. Tätä menetelmää kutsutaan kehitysyhteistyössä oikeusperustaisuudeksi. Sitä on käytettävä jokaisen uuden kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelussa.

vastaavia alueen virkamiehiä, kylän vanhimpia, rakennusurakoitsijoita ja niin edelleen. Tarkoitus on yhdessä sopia tavoitteet, joihin kaikki sitoutuvat. Esimerkiksi, että kouluun pääsevien lasten osuus kasvaa ja että koulumatka on turvallinen. Apuvälineenä käytetään ”ongelmapuuta”. Siihen osallistujat kirjaavat alueen ongelmat omasta näkökulmastaan syy–seuraus-suhteen mukaan. Yhteiset tavoitteet saadaan yleensä sovittua 1–2 viikossa. ”Ideana on, että uuden hankkeen tavoitteita ei todellakaan määritellä pöydän takana Helsingissä, vaan tavoitteet sovitaan niiden kanssa, joiden elämää asia koskee”, Lehmuskoski sanoo.

YHTEISET TAVOITTEET ONNISTUMISEN AVAIN Kun ollaan selvillä tilanteesta, siihen liittyvistä ihmisistä ja heidän vastuistaan, kaikki kootaan keskustelemaan yhdessä. Jos kysymyksessä on koulutuksen parantaminen, mukana on lasten vanhempia, koulutuksesta

-->


TILANNEANALYYSI: KETKÄ TOIVOVAT JÄRJESTÖJEN PYSYVÄN POISSA? Kun maa ja mahdollinen alue on päätetty, alkaa suunnittelutyön pisin vaihe; paikan päällä tehtävä tilanneanalyysi. Tilanneanalyysissa perehdytään alueen nykytilanteeseen sekä siihen, ketkä alueella tarvitsevat tukea ja apua ja miksi. Lisäksi pyritään rat-

kaisemaan, mistä alueella vallitsevat perusongelmat kuten aliravitsemus tai toimeentulomahdollisuuksien puute johtuvat. Työvälineenä käytetään haastatteluja, joita voi kertyä satoja. Analyysin tekemiseen menee noin puoli vuotta. Sinä aikana on tärkeää selvittää myös, ketkä toivovat järjestöjen pysyvän kaukana. ”Meidän tavoitteemme on paran-

taa vähäosaisten oikeuksia. Karusti sanottuna tämä on yleensä joltain hyväosaiselta pois”, Ulkomaanavun kansainvälisen työn päällikkö Saara Lehmuskoski sanoo. Suuret kaivosyhtiöt eivät voi enää riistää alueen vesivaroja ja viljelyaloja, jos asukkaat pääsevät paremmin selville omista oikeuksistaan. Sotapäälliköt eivät saa värvättyä joukkoihinsa sotilaita, jos nuorten kou-

KOLMEN VUODEN TOIMINTASTRATEGIA

teisiä rahoittajia kuten kuukausilahjoittajat”, Lehmuskoski sanoo.

”Kehitysyhteistyö ei ole mikään alusta loppuun -projekti, vaan sykli”, Lehmuskoski painottaa. ”Saadut tulokset ja tehty työ syöttävät koko ajan uutta tietoa suunnitelmaan. Sen avulla hanketta parannetaan jatkuvasti. Parhaassa tapauksessa hanke on niin hyvä, että se sulautuu osaksi yhteisön tai vaikka koko valtion itsenäistä toimintaa.” Liberiassa naisten toimeentulon parantaminen alkoi siitä, että yksittäiset naiset saivat apua oman pienkanalan perustamiseen. Nyt munantuotanto on laajennut niin, että pian voidaan alkaa etsiä yrityksiä investoimaan siihen. ”Ulkomaanavun rooli voisi olla esimerkiksi saman mallin vieminen muihin toimintamaihin kuten Haitiin.”

Tässä vaiheessa on päätetty, mitä tehdään ja missä. Tavoitteet, riskit sekä hankkeen etenemistä koskevat mittarit ja arviointimenetelmät ovat valmiina. Strategia kertoo kuinka tavoitteeseen konkreettisesti päästään. Rakennetaanko kouluja, järjestetäänkö pienlainatoimintaa, tarvitaanko rauhanvälitystä. Kehitysyhteistyöhankkeen peruspituus on kolme vuotta. Strategia kattaa koko tämän ajan. Jos hankkeella ei vielä suunnittelun alkaessa ole rahoittajaa, se yritetään hankkia viimeistään tässä vaiheessa. ”Kansainvälinen rahoitus on valitettavan lyhytjänteistä. Sitä on vaikea saada koko kolmelle vuodelle. Siksi on onnellista, että meillä on pitkäjän-

TYÖSUUNNITELMA ON OPPIMISEN VÄLINE Ennen kuin varsinainen työ voi alkaa, tarvitaan vielä tarkka työsuunnitelma. Siihen on merkitty aikataulutus, kuten montako koulua valmistuu missäkin kuussa, milloin arkkitehti piirtää ne ja koska rakennustyöt käynnistetään. Samoin montako rekrytointia tehdään ja mistä. Suunnitelma ei ole kiveen hakattu. Jos näyttää siltä, että esimerkiksi naisten toimeentulo ei parane kaupunkiviljelyn avulla, ryhdytään miettimään toista tapaa ratkaista ongelma. Ensimmäisen vuoden aikana tehdään myös väliarviointi tavoiteanalyysissa sovittujen mittareiden avulla.

Satu Helin, Uutistuottaja TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

11


Ville Asikainen


OMIN VOIMIN Kalamarkkinoilla Itä-Kongon Gomassa on paljon naismyyjiä. Läheskään kaikki eivät kuitenkaan omista myyntiartikkeleitaan itse. Useimmat saavat kalan, vihannekset tai saippuan myytäväksi joltain toiselta, ja myyjän käteen jää työstä vain pieni palkkio. Se ei riitä elämiseen. Kolmen lapsen äiti Noela Maombi on saanut Naisten Pankin yrittäjyyskoulutuksen ja lainan. Niiden avulla hän pystyy ostamaan isoja hiilisäkkejä myyntiin itse. Kun naisten koulutus- tai tulotaso paranee, naiset voivat osallistua perheidensä elättämiseen, ja samalla heidän asemansa yhteisössä vahvistuu. Vähintään yhtä tärkeää on omanarvontunne – tunne siitä, että pystyy, pärjää ja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Satu Helin


Tällä aukeamalla kerromme esimerkkejä siitä, kuinka työmme on muuttanut ihmisten elämää. Kiitos muutoksesta kuuluu kaikille tukijoillemme, jotka ovat lahjoituksillaan tehneet tämän mahdolliseksi.

3 6 57 0 pakolaista sai karuo apua Unkarissa.

Maanjäristyksen kestävä koulu valmistui Haitissa Lokakuussa haitilaisen koulun pihassa Petit Boucanin alueella soi laulu ja taittui tanssi. Silloin vihittiin käyttöön Ulkomaanavun rakentama Christian­villen koulu. Koulu rakennettiin Helsingin seurakuntayhtymän rahoituksella. ”Tämä koulu on rakenteeltaan todellinen esimerkki koko alueelle”, sanoi rehtori Dupuy Baptiste. Kolmessa päärakennuksessa on yhdeksän luokkahuonetta, joihin mahtuu yhteensä 400 oppilasta. Päärakennusten lisäksi koulun 2500 neliön tontilla on hallintotoimisto, opettajainhuone, kirjasto, tietokoneluokka, saniteettitilat, ensiaputilat, vartiokoppi ja kaksi ulkoliikuntatilaa oppilaille. Rakennukset on tehty Haitin opetusministeriön hyväksymällä menetelmällä maanjäristysten ja hirmumyrskyjen kestäviksi. Uusi opetusympäristö antaa toivoa koko yhteisölle. ”Olemme tyytyväisiä, sillä nyt oppilailla on paljon enemmän tilaa opiskella ja ennen kaikkea mahdollisuus unohtaa huolensa leikeissä ja peleissä”, rehtori Dupuy Baptiste painotti. Teksti: Tero Laurokari, Kuva: Kirkon Ulkomaanapu/Haiti

14

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

Christianvillen koulun oppilaat osallistuivat avajaisjuhlaan Haitissa.


220

vuohta ja lammasta palautettiin omistajilleen Epukessa, Turkanan . maakunnassa Pohjois-Keniassa otKarjavarkaudet ovat yleinen syy pok ja turkanaheimojen alueiden rajoilla. Ulkomaanapu tukee kiistojen a sovittelua ja niiden rauhanomaist ratkaisua.

Viljelijöille jaettiin kastelukannuja rutiköyhällä Piborin alueella Etelä-Sudanissa.

Viljelijät saivat siemeniä ja työkaluja Piborissa

Liki kaksi vuotta kestänyt sisällissota on köyhdyttänyt ennestäänkin köyhää Etelä-Sudania. Suoran ruoka-avun lisäksi Ulkomaanapu on jakanut siemeniä ja työkaluja 300 maanviljelijälle Piborissa, Jonglein osavaltiossa. Viljelijöille jaettiin noin kymmenen eri kasvin, kuten pelloille kylvettävän maissin ja hirssin, siemeniä. Siemenpakettiin kuului myös monta kotipuutarhan kasvia: tomaattia, papua, pinaattia. Kasvuolosuhteet EteläSudanissa ovat suotuisat, ja ensimmäiset sadot valmistuvat nopeasti. Viljelyn alkuun auttavat myös työkalut. Ihmiset saivat muun muassa erilaisia maanmuokkaustyökaluja, kastelukannun ja polkupyörän. Pyörää tarvitaan, koska maatilkut ovat usein kaukana asutuksesta ja toisistaan. Maanviljelijöille tarjottiin myös opetusta maanviljelyssä, sekä teoriassa että käytännössä. ”Tuntuu hyvältä kun saamme siemeniä, työkaluja ja opetusta. Olen kiinnostunut oppimaan, miten viljellään okraa, tomaatteja ja hirssiä. Tiedän, että tämä oppi auttaa perhettäni selviämään”, yksi viljelijöistä kertoo.

Husan Abdelqader otti kuvan itselleen tärkeästä ajatuksesta. Kyltissä lukee ”Elämä on niin kaunista Jordaniassa”.

Elämä Jordaniassakin voi näyttäytyä kauniina

Syyrian Alepposta kotoisin oleva 19-vuotias Husam Abdelqader pakeni perheensä kanssa Jordaniaan vuonna 2011 ja asettui Russeifan kaupunkiin. Matka sota-alueen läpi Jordaniaan oli vaarallinen. ”On ihme että selvisimme”, Husam toteaa. ”En kyennyt nukkumaan päiväkausiin, kaikki ympärilläni oli punaista, näin vain punaista, se oli painajaismaista”. Ystäviään ja rakkaitaan menettäneelle Husamille elämä Jordaniassa oli vaikeaa. ”Kirkon Ulkomaanavun nuorisokeskuksen toimintaan pääsy oli minulle käännekohta. Opin valokuvausta ja haluan tulla ammattikuvaajaksi. Olen saanut nuorisokeskuksessa uusia ystäviä. Kameran linssin läpi näen maailman kauniina.” ”Haluan palata perheeni kanssa Syyriaan ja auttaa jälleenrakentamaan rakkaan maani”, hän lisää. Kirkon Ulkomaanapu antaa elämäntaito-opetusta ja järjestää vapaa-ajan toimintaa Zaatrin sekä Azraqin pakolaisleireillä Jordaniassa. Tänä keväänä käynnistettiin lisäksi projekti, joka suunnattu sekä syyrialaispakolaisille että jordanialaisille. Tavoite on helpottaa kanssakäymistä yhteisöjen välillä. Teksti: Muhammad Smadi, Kuva: Husam Abdelqader

180

teininä äidiksi tullutta ja orpoa aloitti yrittäjyyskurssin ja sai pienlainan yritystoiminnan käynnistämistä varten Kongossa vuosina 2014 ja 2015.

Teksti: Hilkka Hyrkkö, Kuva: Marie Makweri

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

15


ADVENTTIKERÄYS – JOULUN TÄRKEIN LAHJA Joulu lähestyy ja lapset täällä Suomessa ovat listanneet joulupukille lahjatoiveensa. Myös kehitysmaissa lapsilla on toiveita. Yksi toivoo saavansa ruokaa joka päivä. Toinen toivoo pääsevänsä kouluun ja oppivansa lukemaan. Kolmas taas saavansa leikkiä peltotöiden sijaan. Jokainen vanhempi haluaa nähdä ilon lastensa kasvoilla sen jälkeen kun on saanut täyttää heidän toiveensa. Niin myös liberialainen kuuden lapsen äiti Noawah Kantor. Hän toivoo voivansa täyttää lastensa toiveet koulunkäynnistä ja riittävästä ruoasta. Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä, jotta äidit voivat tarjota lapsilleen hyvän ja turvallisen lapsuuden.

16

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

Naiset saavat koulutusta ja valmistuvat ammattiin. Tuellamme he perustuvat yrityksiä, viljelevät maata entistä tuottoisammin ja kasvattavat kotieläimiä. Näin naiset pystyvät itse ansaitsemaan elannon perheelleen. Heidän lastensa ei tarvitse tehdä töitä. Lapset saavat olla lapsia.

ANNA JOULUN TÄRKEIN LAHJA, LAHJOITA ADVENTTIKERÄYKSEEN! Lahjoita 20 euroa ja lähetä sana LAHJOITUS numeroon 16499. Tai lahjoita keräystilille: FI33 1572 3000 5005 04, viestiksi Adventtikeräys.

Vuoden 2014 Adventtikeräyksessä muistettiin Myanmarin pakolaisleirien asukkaita. Kirkon Ulkomaanavun tuella Myanmarissa: • yli 8 000 lasta on päässyt kouluun pakolaisleireillä • on koulutettu 60 vapaaehtoista opettajaa • lähes 3 000 ihmistä on saanut maanviljelytarvikkeita leireillä Laizan alueella


Osakelahjoittaminen on verovapaata Olisiko osakelahjoittaminen sinun tapasi lahjoittaa Ulkomaanavun työhön? Lahjoittaessasi osakkeita sinun ei tarvitse maksaa veroa osakkeiden arvonnoususta, eikä Ulkomaanavun tarvitse yleishyödyllisenä järjestönä maksaa lahjaveroa lahjoituksena saamistaan osakkeista. Lisätietoja osakelahjoittamisesta saat osoitteesta kirkonulkomaanapu.fi/osakelahjoitus ja lahjoittajapalvelusta p. 020 787 1202.

TOISENLAISET LAHJAT MUUTTAVAT MAAILMAA Joulu tekee tuloaan, ja on taas aika miettiä lahjoja kuusen alle paketoitavaksi. Toisenlaisten Lahjojen avulla voit tuoda joulun iloa ja aitoa välittämistä kaikkein köyhimpään kotiin. Samalla lämmität läheisen mieltä. Antaisitko tänä jouluna elämäsi tärkeälle ihmiselle lahjan, jolla kehitysmaan perhe voi hankkia riittävän elannon tai jolla lapsen suurin haave koulunkäynnistä toteutuu? Jo pienehköllä summalla lapsi saa koulupuvun tai köyhä perhe pienen kanatarhan. Tämän joulun lahjauutuudella Hätäapupaketilla puolestaan tuet pakolaisia Euroopassa ja lähtömaissa. Lahjan avulla toimitamme perheille lämpimiä huopia, ruokailuvälineitä sekä väliaikaisia suojia. Antamalla Toisenlaisen Lahjan jaat perheille toivoa ja iloa! Kaikki uutuudet ja vanhat tutut lahjat löydät Toisenlaisen Lahjan verkkosivuilta toisenlainenlahja.fi. Anna tänä jouluna lahja, joka muuttaa kehitysmaan perheen elämän! toisenlainenlahja.fi | toisenlainenlahja@kirkonulkomaanapu.fi 020 787 1201

Sinä voit auttaa Adventtikeräys Lahjoittamalla Adventtikeräykseen annat äideille mahdollisuuden turvata lapsilleen hyvän lapsuuden. Lahjoita keskiaukeaman tilisiirrolla tai kirkonulkomaanapu.fi/adventtikerays

Ei enää turhakelahjoja! Vaihda tänä vuonna turhat tavaralahjat lahjoituksiksi maailman toiselle puolelle! Perusta Toisenlainen Joulukeräys osoitteessa omakampanja.fi!

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi Kuukausilahjoittajana autat säännöllisesti juuri niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat apuasi eniten. Sinulle pieni raha on kehitysmaassa elävälle köyhälle perheelle suuri apu. Liity kuukausilahjoittajaksi nyt! kirkonulkomaanapu.fi/kuukausilahjoitus

Toteuta toiveita testamenttilahjoituksella Muistaisitko testamentissasi myös kehitysmaiden köyhimpiä perheitä? Pienelläkin testamenttilahjoituksella toteutuu monen ihmisen toive riittävästä ravinnosta, toimeentulosta ja turvallisesta elämästä. kirkonulkomaanapu.fi/testamenttilahjoitus Lisätietoja kaikista lahjoitusmuodoista saat verkkosivuiltamme kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita, sähköpostitse lahjoittajapalvelu@kirkonulkomaanapu.fi ja lahjoittajapalvelusta 020 787 1201.

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

17


Kohtauspaikka Muistikuvat.fi

Kirjat

KAMBODŽAN HISTORIA JA IHMISET KOHTAAVAT MEKONGIN MUTKASSA 3000 KÄVELI NAISELLE AMMATTIA Naisten Pankin valtakunnallinen varainkeruutapahtuma Kävele Naiselle Ammatti järjestettiin tänä syksynä jo kuudetta kertaa. Kehitysmaiden naisille käveltiin ammatteja 24 paikkakunnalla Suomessa ja ensimmäistä kertaa myös 11 muussa Euroopan kaupungissa. Tapahtuma sai liikkeelle yli 3000 kävelijää, ja lahjoituksia kerättiin huimat 70 000€. Kiitos!

Äänestä lehden parasta juttua! Edellisen lehden parhaaksi jutuksi valikoitui niukasti ”Takaisin kouluun maanjäristyksen jälkeen”. Reilun kaupan tuotepaketin voitti Elen Savolainen Hämeenlinnasta. Onnea! Äänestä tämän lehden parasta juttua ja osallistu arvontaan viimeistään 5.1.2016 osoitteessa kirkonulkomaanapu.fi/tekoja-lehti tai postikortilla Tekoja-lehti, Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki.

Putiikki

NOSTALGISET JUUTTIENKELIT Nostalgiset juuttienkelit koristavat kodin jouluksi! Enkelit on valmistettu käsityönä Bangladeshissa paikallisesta luonnonmateriaalista. Valmistus tuo toimeentulon heikossa asemassa oleville naisille ja heidän perheilleen. Hinta 7,50 euroa / 5 enkelin paketti. Tilaukset: verkkokaupasta sacrum.fi tai Kotimaayhtiöiden kauppa, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki, p. 020 754 2350.

18

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

Mekongin mutkassa -kirjaa lukiessa voi Saara Ojanen melkein maistaa pienellä poltetusta savesta tehdyllä liedellä valmistetun mausteiMekongin sen ruuan, haistaa pagodissa munkkien Mutkassa polttamat suitsukkeet sekä tuntea kuumuuden hikipisaroina iholla. Kirkon Ulkomaanavun pitkäaikainen työntekijä Saara Ojanen kuvaa elämää Kambodžassa elävästi ja vie lukijan mukanaan eripituisille työmatkoilleen Kambodžaan neljällä eri vuosikymmenellä. Kirjan sielu on kambodžalainen perhe Koh Stinin kylästä Mekongin mutkasta. Perheen viiden lapsen äiti Kim Srean adoptoi Saaran sisarekseen ja samalla perheenjäseneksi. Ainutlaatuinen ystävyys säilyy, vaikka välissä on vuosia ja lukemattomia kilometrejä. Unelmia, tunteita ja elämäntapahtumia lukijan eteen maalaillen kirja antaa mahdollisuuden päästä mukaan kambodžalaisen perheen elämään. Perheen vaiheet, kirjoittajan omat kokemukset ja erilaisten työtehtävien mukanaan tuomat haasteet sekä Kambodžan historia kietoutuvat yhteen tiiviisti toisiinsa liittyvinä lenkkeinä. Kirjassa pääsee tutustumaan myös Kirkon Ulkomaanavun työhön Kambodžan maaseudulla sekä paikallisten ihmisten tarinoihin. Niistä käy selville, ettei Kambodžassa ole sellaista ihmistä, jonka elämää ja perhettä menneisyyden kauhut eivät olisi koskettaneet. Historian hirveyksistä huolimatta Kambodžasta kertova kirja on täynnä iloa, uskomattomia tilanteita ja ainutlaatuista ystävyyttä. Teksti: Nina Silander

Saara Ojanen Mekongin mutkassa Suomen Lähetysseuran kustannusliike Ovh 32 €

RIEMULAULUT TEKEVÄT HYVÄÄ TV1:SSÄ! Diandra, Ville Pusa, Ida Elina, Jippu sekä gospelkuoro Higher Ground esiintyivät ainutlaatuisessa musiikkijumalanpalveluksessa Kallion kirkossa marraskuun lopussa. Jos et päässyt paikalle, ei hätää. Tilaisuus esitetään televisiojumalanpalveluksena loppiaisena 6.1. Puheesta vastaa kirkkoherra Teemu Laajasalo. Konsertin aikana kerättävä tuotto ohjataan kodeistaan paenneiden auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.


------ GALLUP ------

ZIZINA BAKUNGU, 30 vaatturi ja kampaaja, Masisi, Kongon demokraattinen tasavalta.

ANNIE MORRIS, 41 pienyrittäjä, Bentol, Liberia

”Koulujen avustaminen tässä kaupunginosassa on erityisen merkityksellistä koska yhteisö on jakautunut muslimeihin ja kristittyihin. Ulkomaanavun tukema projekti pyrkii tuomaan nämä kaksi erilaista yhteisöä takaisin samaan kouluun. Näin nuoret kehittyvät yhdessä Keski-Afrikan nuorisoksi ja häivyttävät kriisin synnyttämät stigmat. Siksi suhtaudun luottavaisemmin tulevaisuuteen”. REPENT SAKI BIDAL, 25, automekaanikko-opiskelija, Kotobi, Etelä-Sudan ”Ulkomaanapu auttaa koulunsa kesken jättäneitä ja vanhempansa menettäneitä. Se antaa heille mahdollisuuden hankkia taitoja, joiden avulla he voivat tulevaisuudessa tulla toimeen itse. Ulkomaanavun työ on tärkeää minulle, koska se auttaa meitä nuoria saavuttamaan tavoitteemme.”

Marc Balekage

ROGOUE RUFIN THIERRY, Gbaya Doumbian koulun rehtori, Bangui, Keski-Afrikan tasavalta

”Kävelin joka päivä 10 kilometriä edelliseen kouluuni. Se oli tosi raskasta. Nyt koulumatkaa on vain yksi kilometri. Haluan kiittää Kirkon Ulkomaanapua uuden koulun rakentamisesta. Haluan tulla kätilöksi ja uskon uuden koulun auttavan minua siinä. Kiitos, että autatte minua tiellä unelmaani.”

”Ennen kuin pääsin Ulkomaanavun tukemaan vaatturikoulutukseen kuuluin APCLS-nimiseen aseelliseen ryhmään. Nyt minulla on liike, josta saa elantonsa viisi nuorta. Lisäksi minulla on kampaamo, jonka kehittämiseen sain viime vuonna Naisten Pankin lainan. Liikkeideni avulla pystyn ruokkimaan perheeni, maksamaan lasten koulutuksen ja tarjoamaan työtä nuorille.”

Pirkko Hatara

”Kirkon Ulkomaanavun hankkeessa opimme uusia maanviljelymenetelmiä, ja olemme onnistuneet huomattavasti lisäämään riisisatoja ilman että meidän on tarvinnut sijoittaa ylimääräisiin lannoitteisiin. Voimme nyt paremmin luottaa siihen, että ruokaa on riittävästi perheillemme.”

Stephen Ssenkima

Elinor Bradshaw

RACHAEL NAJIENGO, 14 koululainen, Uganda

Florence Foster

OCTAMA JEAN PHILLIPE, 39, maanviljelijä ja paikallisen naisryhmän puheenjohtaja, Haiti

MRDA

MITEN KIRKON ULKOMAANAVUN TYÖ ON VAIKUTTANUT ELÄMÄÄSI?

”Kirkon Ulkomaanavun tuki on täydellisesti muuttanut elämäni. Olen nyt eri ihminen ja parempi esikuva lapsilleni. Olin köyhä ja masentunut yksinhuoltaja, kunnes aloin opiskella täällä Äitien kerhossa 2012. Kurssien jälkeen aloitin oman yritykseni kerholta saamani sadan dollarin lainan avulla. Tulojeni ansiosta olen voinut lähettää kaikki kahdeksan lastani kouluun. Itse en osaa lukea tai kirjoittaa, mutta nyt kaikki lapseni osaavat. ”

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

19


Svenska sidor

Hjälpen når fortfarande fram Nedskärningarna kom inte som en överraskning. Liknande utveckling hade skett i andra länder. Därför hade vi förberett oss och skapat en mångsidigare finansieringsgrund. Ändå är det svårt att bereda sig på allt. Nedskärningarnas snabba tidtabell och stora omfattning kom som en överraskning. Vi blir tvungna att upphöra med vårt arbete fem länder och minska det i flera andra länder. Trots dessa utmaningar fortsätter vårt arbete. Planerna för 2016 är så gott som färdiga. I dem betonar vi mer än förut den internationella finansieringens roll och nya innovativa arbetssätt. Målet är att redan inom några år lappa gapet som nedskärningarna nu leder till. I övrigt så gör vi det vi kan bäst. Utvecklingssamarbete av god kvalitet och

Paul Jeffrey

Osäkerheten, snabba förändringar och plötsliga katastrofer är ständigt närvarande i vårt arbete i de bräckligaste staterna. I en sådan svår arbetsmiljö kan man ibland utsättas för oskäligt hård press. Glädjen över förbättrad utbildning för barn och unga eller minskad arbetslöshet, kan på ett ögonblick smulas sönder på grund av ett ebolavirus, ett jordskalv eller en konflikt. Det är i sådana situationer som hjälpbehovet, lyckade arbetsinsatser och arbetets betydelse ger krafter att fortsätta. Vår nyaste utmaning har dock kommit från ett av världens mest stabila och välbärgade länder. Nämligen Finland, där regeringen utlyst omfattande nedskärningar i utvecklinssamarbetets finansiering.

Katri Suomi Chef för påverkansarbetet

DE ANNORLUNDA GÅVORNA FÖRVANDLAR VÄRLDEN I JUL

BEKANTA DIG MED AKTIEDONATIONEN Skulle en aktiedonation vara ditt sätt att stödja Utlandshjälpens arbete? När du donerar aktier till Kyrkans Utlandshjälp behöver du inte betala skatt på aktiernas värdestegring och som allmännyttig organisation behöver inte Utlandshjälpen betala gåvoskatt. Tilläggsuppgifter om aktiedonerandet får du från kirkonulkomaanapu.fi/osakelahjoitus och kundtjänsten tel. 020 787 1202

20 20

humanitärt bistånd som säkert når fram, trots nedskärningarna. På samma gång vill vi arbeta för att Finland skall bära sitt internationella ansvar. Den rådande uppfattningen att Finland är en internationell aktör och kunnig inom utvecklingssamarbete, har byggts upp med stor möda. Den är lätt att rasera men oerhört svår att få tillbaka. Vi jobbar för att Finland också i fortsättningen skall satsa på långsiktigt utvecklingssamarbete. Det finns nämligen tillräckligt med utmaningar i världen utan att man själv behöver framkalla sådana.

HANDLING FÖR MÄNNISKOVÄRDET TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

Julen är i antågande och det är åter dags att tänka på julklapparna som skall skaffas. Med de Annorlunda Gåvorna kan du sprida julglädje och omtanke också till det fattigaste hemmet på vår jord, samtidigt som du gör någon glad bland dina närmaste. Med en Annorlunda Gåva hjälper du en u-landsfamilj att försörja sig eller ett barn att få sin största dröm, att få gå i skola, uppfylld. Redan med en liten summa kan du ge barnet en skoldräkt eller familjen en hönsgård. Med årets nyhet i gåvoutbudet, Nödhjälpsförpackningen, kan du hjälpa flyktingar i Europa och i ursprungsländerna. Förpackningen innehåller bland annat varma filtar, matlagningsredskap och presenningar. När du ger en Annorlunda Gåva sprider du glädje och hopp! Du finner alla de nya och de gamla bekanta gåvorna på webben annorlundagava.fi Ge i jul en gåva som förvandlar en u-landsfamiljs liv! annorlundagava.fi | annorlundagava@kyrkansutlandshjalp.fi | 020 787 1201


Svenska sidor

UNDER PEPPARTRÄDET – ihärdiga kvinnor i Liberia ger inte upp Tuah Mullbahs hönor klarade sig trots foderbristen som rådde under Ebolaepidemin. De fortsätter lägga ägg i mammaklubbens hönsgård i Gaemu.

Syrsorna spelar i den stekheta solen på svedjebruket invid byn Gaemu i landskapet Bong i Liberia. Gaemu betyder ”under pepparträdet” på det lokala språket kpele. På åkern finns ingen skugga. Ett tjugotal kvinnor rensar ogräs trots hettan. Här växer bananer, paprika, äggplanta, ananas, majs och jordnötter. Nu kan man sälja produkterna på marknaden men för ett år sedan var det omöjligt på grund av Ebolaepidemin. Gränser, skolor och marknader hölls stängda. Runt om i landet dog människor av den mystiska sjukdomen. Rädslan spreds i byarna.

barnsmamman utförde Ebola-förebyggande upplysningsarbete i de närliggande byarna. Man delade ut ämbar, klorit och vatten. ”Arbetet var tufft i en del byar, folk trodde inte att Ebola var sant utan ett påhitt av myndigheterna”, berättar Golon. Men arbetet bar frukt och i t.ex. Golons egen hemby dog endast en person i Ebola.

LÄSKUNNIG OCH STOLT Som barn fick Golon inte möjlighet att gå i skola eftersom flickor traditionellt inte anses behöva få utbildning i Liberia. De skall stanna hemma och arbeta på åkern och utföra hemmets sysslor. MAMMAKLUBBEN STÖDJER Därtill har hela årskullar, också pojKvinnorna som jobbar åkern är medkarna, blivit utan utbildning på grund lemmar i byns mammaklubb. De av långvariga krig och konflikter. samlas en gång i veckan och gör en Största delen av landets 18-35 åringar talkoinsats på den samfällda odlingen. har inte gått i skola. Nu kan Golon Mammaklubben erbjuder utbildning skriva sitt namn och läsa. Det har hon och lån för den som vill komma igång lärt sig i mammaklubbens skriv- och med eget företagande i liten skala. ”Jag läsecirkel. Hon är mycket stolt över tog ett lån på hundra dollar och köpte sina nya färdigheter. ansiktstvål och tvättmedel. Dem sålde LEVEBRÖDET FÅS jag vidare i byarna. Jag förtjänade tillIHOP AV SMÅ STYCKEN räckligt för att kunna sända mina barn För att få ihop en tillräcklig utkomst till skolan och skaffa mat till familmåste kvinnorna syssla med mycket. jen”, berättar Joanna Golon, 42. Den gemensamma åkern är ett komplement till den egna jordlotten där EBOLAUPPLYSNING man odlar kassava. Risodlingar finns Under Ebolaepidemin arbetade Joanna också liksom hönsgårdar. Man säljer som volontär hos Utlandshjälpens en del av skörden och äggen. Mammasamarbetspartner FAWE (Forum for klubbens medlemmar sätter regelbunAfrican Women Ecucationalists). Sexdet in pengar på ett gemensamt konto.

Med pengarna beviljas lån och skaffas gemensamma tillbehör. FRAMÅT MED SMÅ STEG Fastän det redan förflutit flera månader sedan det senaste Ebolafallet, är man försiktig med att skaka hand. För människor i Liberia är det dock viktigt att röra vid varandra. Därför ger man nu istället en liten puff med armbågen. Vid vägspärrarna mäts inte tempen på folk lika rigoröst som under epidemin. Livet håller på att återgå till sina gamla spår och kvinnorna tar sig fram med små men bestämda steg. Text: Minna Elo Bild: Ville Palonen

MAMMAKLUBBEN • Kvinnobanken understödjer fem mammaklubbar i tre landskap i Liberia. Klubbarna har sammanlagt 175 medlemmar. • Verksamhetsidén är att lära mammor yrkesfärdigheter och sådana kunskaper som behövs för ett småskaligt företagande. 240 kvinnor har fått lån av klubbens besparingar sedan år 2013. • Mammaklubben erbjuder även undervisning i läs- och skrivkunnighet samt medborgarfärdighet om t.ex. kvinnors rättigheter. • Klubbarna är samtidigt spargrupper som beviljar lån till kvinnor i närsamhället.

HANDLING FÖR MÄNNISKOVÄRDET TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

2121


PAINAJAISESTA UUSI MAHDOLLISUUS Kolme päivää historiallisen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen Kirkon Ulkomaanavun Nepalin maajohtaja Lila Bashyal puhuu satelliittipuhelimeen. Hän istuu muovisäkeistä ja bambunvarsista kyhäämässään suojassa pääkaupungissa Katmandussa. ”Olen toivoton, avuton ja lapseni ovat aivan märkiä”, hän parahtaa. Puhelimen toisesta päästä hänelle luvataan, että apua on tulossa. ”Millaista apua Nepalissa tarvitaan, minkä alan ihmisiä lähetämme sinne töihin, mitä sinun perheesi tarvitsee? Tee minulle lista”, Bashyalin esimies Anu Riikonen kehottaa. Muutaman päivän päästä saapuu suomalainen työntekijä auttamaan avustustyössä Nepalissa. Mukanaan hänellä on myös tarvikkeita Bashyalin perheelle: teltta, Ulkomaanavun työntekijöiden yhteislahjoitus ja 13- ja 6-vuotiaille pojille lähetetty Uno-kortti-

pakka. Peliä pelataan heti yhdessä. Illalla pojat uskaltavat astua sisälle kotiinsa ensimmäistä kertaa maanjäristyksen jälkeen. ”Saamamme tuki oli erittäin tärkeää. Ymmärsin, että Kirkon Ulkomaanapu on myös minun perheeni”, Bashyal sanoo. Lila Bashyal lienee maanjäristyksen jälkeen elänyt elämänsä vaikeinta ja vauhdikkainta aikaa. Hän asui järistyksen jälkeen perheensä kanssa teltassa neljä viikkoa jälkijäristysten vavisuttaessa maata. Samaan aikaan Bashyal käynnisti avustusoperaation, jonka tuloksena 2 200 perhettä sai hätäapua. 20 000 lasta pääsi oppimaan väliaikaisiin koulurakennuksiin. Koulunrakennusprojektin myötä toimisto muutti yhdestä huoneesta uusiin isompiin tiloihin, ja työntekijöiden määrä kasvoi yhdestä kahteenkymmeneen. ”Pystyimme tekemään kaikki päätökset hyvin nopeasti, koska ei ollut raskasta hallintoa. Minulla on tuttuja

bambupuun tuottajia, joilta saimme rakennusmateriaalit. Nuoret innokkaat insinöörimme, monet lähes suoraan koulun penkiltä, tekivät lujasti töitä. Yhteistyö heidän ja työtä johtaneen suomalaisinsinöörin kanssa sujui kuin rasvattu”, Bashyal kertoo. Bashyalille on tärkeää, että Ulkomaanapu käytti mahdollisuuden laajentaa työtä, kun avuntarve järistyksen jälkeen oli valtava. ”Aika järistyksen jälkeen oli kuin painajaista. Kaikkein vaikeinta oli kestää omien lasten pelkoa.” Rakennusinsinööri on nyt tarkastanut Bashyalien talon turvallisuuden. Maanjäristyksen seiniin tekemät säröt on korjattu ja seinät maalattu. Perheen elämä ei silti ole palannut aivan normaaliksi. Pojat haluaisivat muuttaa ulkomaille. Kun ohi ajava ajoneuvo täristää taloa, pelko nousee mieleen. Teksti: Ulla Kärki, kuva: Ville Asikainen.

Kirkon Ulkomaanavun Nepalin maajohtaja Lila Bashyal vierailulla Bardeaun kylässä, jossa Naisten Pankin osuuskunta antaa naisille mahdollisuuksia ammattikoulutukseen ja yrittäjyyteen.

22

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA


Ville Asikainen

Mitä täällä tapahtuu Kun ojennan kuppini ja saan siihen avustusjärjestön kauhasta riisiä, kiitän teitä jotka olette tulleet tähän kaaokseen auttamaan meitä. Pikkuveljeni voi niin huonosti, etten jaksa hänen kanssaan enää yksin. Teistä huokuu levollisuutta, jota tarvitsemme täällä. Tuntuu hyvältä, että olette nähneet monta pahaa paikkaa, joista on selviydytty. Kun kirkolla jaetaan kaukaa lähetettyjä vaatenyssyköitä ja vedän päälleni paitasi, jonka olet lähettänyt, olen kiitollinen, että se on siisti ja kaunis. Minusta tuntuu, että olet arvostanut minua. Kun sinun tuellasi pääsen jatkamaan katastrofin keskeyttämiä opintojani, minua ihan itkettää. Olet siellä kaukana pitänyt tärkeänä, että opin ja voin ottaa vastuun maani asioista. Mutta tärkeintä minulle on tietää, että minua ei ole unohdettu. Että sinä näet minut. Että tiedät, mitä täällä minun maassani juuri nyt tapahtuu. Kaisa Raittila

TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA

23


NÄ JOULUNA Ä T A NN

H J A O L JA A I S I LA ÄMÄÄ KEHITYSMAISSA A

N EL N E E D I TOISPERHE

TAT JA MUU

Tilaa Toisenlaiset Lahjat verkosta toisenlainenlahja.fi tai puhelimitse 020 787 1201.

!