Nowy Gwóźdź Programu

Katowice, PL

"Nowy Gwóźdź Programu" to kwartalnik studencki wydawany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pojawia się m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Śląskiej, Politechnice Częstochowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz w katowickich klubach: Oko Miasta, Belmer, Kultowa, Piwnica u Marchołta. Nakład: 2 000

https://www.nzs.ue.katowice.pl