Màgia Química: dels experiments espectaculars a les curiositats matemàtiques

Page 1

Màgia Química: dels experiments espectaculars a les curiositats matemàtiques Miquel Duran, Pep Anton Vieta i Josep Duran C4D miquel.duran@udg.edu, pepquimic@gmail.com, josep.duran@udg.edu @miquelduran, @pepquimic, @josepduran

Màgia Química, 18/3/2010


Cal distingir entre -jocs d’enginy -ciéncia recreativa -mágia basada en efectes matemátiques i fisico-químics La mágia crea una il.lusió en l’espectador, que no s’adona que l’efecte és produit per raons de lógica, topologia, aritmética, física o química. Encara que la base és la mateixa, els jocs d’enginy fan preguntar-se a una persona com pot ser que passi una cosa, i se Ii demana que hi dongui una resposta. La ciéncia recreativa, fent servir un mateix joc o principi, explica el perqué les coses són com són i no d’una altra forma. Màgia Química, 18/3/2010


En canvi, la mágia pretén entretenir l’espectador. Encara que estigui basada en principis científics ¡ que sigui generalment automática, sense misdirection o gaire aspectes psicológics, és igualment efectiva, l’espectador no se n’assabenta, i no troba explicació plausible a l’efecte presentat. Bona part de la mágia matemática és “impromptu”, és a dir, es pot fer en qualsevol moment sense cap preparació especial.

Màgia Química, 18/3/2010


• Màgia i Il.lusionisme: és divertida, però no es pot explicar • Experiments espectaculars: són divertits, i es poden explicar • Experiments recreatius-pedagògics: menys divertits, però es poden explicar • Science on Stage / Ciencia en Acción • Museus de la Ciència • Màgia i Humor • La màgia, recurs educatiu Màgia Química, 18/3/2010


Màgia Química, 18/3/2010


Màgia Química, 18/3/2010


Màgia Química, 18/3/2010


Màgia Química, 18/3/2010


Màgia Química, 18/3/2010


Màgia Química, 18/3/2010


Màgia Química, 18/3/2010


Màgia Química, 18/3/2010


Important • Martin Gardner, divulgador matemàtic i mag: “Scientific American” (Investigación y Ciencia) • Màgia com a eina per a l’aprenentatge (El País, 27/1/2006, o blog Edunomia. • “Ciencia Recreativa”, Josep Estalella, primera meitat Segle XX.

Màgia Química, 18/3/2010


Màgia Química, 18/3/2010


• Cuatro.com: ciència a El Hormiguero • Ciència a Un Euro, llibre mediàtic per Sant Jordi (El Club, TV3)

Màgia Química, 18/3/2010


Llibres de màgia química • "Alquimia. La Magia Líquida", Antonio Díaz Lafuente (Ed. Marré, 2007), • "Chemical Magic", John Lippy, Jr., Stackpole Co, 1959 • "Chemical Magic", L.A. Ford, Dover 1993. • "Lecciones de ilusionismo 12, Lección 42: Física y química mágicas", A. Florensa 1994 Màgia Química, 18/3/2010


Al Journal of Chemical Education

Màgia Química, 18/3/2010


Nature Neuroscience

MĂ gia QuĂ­mica, 18/3/2010


Trends in Cognitive Science

MĂ gia QuĂ­mica, 18/3/2010


La màgia dels ous (no pas la biològica!) • • • • •

Matemàtiques Física Química Geologia A la cuina: – – – –

Ours durs Ous ferrats Truites Etc etc Màgia Química, 18/3/2010


La corba d’un ou Martin Gardner: fun with eggs (Hydras, ... Mathematical recreations)

Màgia Química, 18/3/2010


Tangram d’ou

Màgia Química, 18/3/2010


Variants de jocs

MĂ gia QuĂ­mica, 18/3/2010


Variants de jocs

MĂ gia QuĂ­mica, 18/3/2010


Més informació:

http://c4d.udg.edu

Màgia Química, 18/3/2010


Viatge per la Taula Períòdica

Màgia Química, 18/3/2010


galacidalacidesoxyribonucleicacid MĂ gia QuĂ­mica, 18/3/2010


I el mag químic preferit és… en Panoràmix

Màgia Química, 18/3/2010