20140317_nl_metro special

Page 1

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

TOPSECTOR

WATER

HANS

BOEGB E HUIS I ELD N ‘T V ELD:

“Tot 2 020 ko m maar liefst 4 en er 0.000 vacatu re water s in de sector ”

MINISTER SCHULTZ VAN HAEGEN: “WE MAKEN DEEL UIT VAN DE WERELDTOP”P4

GEZOCHT: STOERE

MEISJES VOOR DE VAART

P11

BRING IN

“AFVALWATER IS EEN WARE GOUDMIJN” P9

LUCHTFOTO VAN RWS

THE DUTCH! P6