Scriptie Master Sociale Psychologie

Page 1

De ‘mythe van paniek’ onder crisiscommunicatie-adviseurs, journalisten, burgemeesters en ‘gewone’ burgers De mate van de ‘mythe van paniek’ onder vier groepen wanneer geconfronteerd met crises en het effect van informatie daarop

The ‘myth of panic’ among crisis communication-advisors, journalists, mayors and ‘regular’ citizens The extent of the ‘myth of panic’ among four groups when confronted with crises and the effect of information upon it

L. Roossien (s1641751)

Juli 2011 Masterthese Msc Sociale Psychologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Onder begeleiding van: K. Epstude Tweede beoordelaar: K. Stroebe Externe begeleider: H. Kӧnigstein vanuit het Nationaal CrisisCentrum In samenwerking met het Nationaal CrisisCentrum


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.