Page 1


 

o

o

o


NettoomsÌtning Eksterne produktionsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Koncernens resultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Periodens resultat


Profile for DanPilot

Halvårsrapport danpilot for 1 halvår 2015  

Halvårsrapport danpilot for 1 halvår 2015  

Profile for danpilot
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded