Schakel in succes nr. 1 - januari 2011

Page 6

feed

Voerspoor draagt bij aan reductie fosfaatoverschot

Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit De Nederlandse veehouderij produceert te veel fosfaat. Dat is

Er zijn drie sporen om het fosfaatover-

de kern van het fosfaatprobleem. De hoeveelheid fosfaat in

schot te verminderen, stelt directeur Toon van der Putten van Agrifirm advies-

dierlijke mest is groter dan de plaatsingsruimte, waardoor een

dochter Exlan. “Met betere plaatsing

overschot ontstaat. Dat overschot neemt de komende jaren toe.

van mest kan 10 miljoen kilo worden

Niet omdat de productie stijgt, maar omdat de normen worden

gewonnen. Verwerking en export

aangescherpt. Veranderingen in de mestwetgeving zorgen voor een verwacht overschot in 2015 van 50 miljoen kilo.

van mest moet voor een reductie van 20 miljoen kunnen zorgen en voor de overige 20 miljoen kilo wordt ingezet op het voerspoor: dat is het verlagen van de aanvoer van fosfor in dier­

Uitdaging

voeders.” Wat er niet in gaat, komt

Dit betekent een uitdaging voor de

er ook niet uit.

Nederlandse veehouderij. De overheid

6

schakel in succes januari 2011

verwacht namelijk actie van de sector.

Voerspoor

Het overschot moet omlaag; als dat niet

Het voerspoor zorgt voor het snelste

lukt grijpt de overheid in. Voor staats­

resultaat. Het lijkt simpel: als voer­

secretaris Henk Bleker is het afromen van

producenten minder fosfor in het voer

dierrechten dan een optie. Werk aan de

stoppen, komt er minder fosfaat in de

winkel dus.

mest. “Toch ligt het iets ingewikkelder”,