Schakel in Succes nr. 6 - december 2013

Page 28

feed

Picto

Ammoniakbeleid noodzaakt varkenshouder tot groei

Varkenshouder vindt werkplezier in wroetstal Om te voldoen aan milieuvoorwaarden, zag varkenshouder Paul Groot Koerkamp zich genoodzaakt uit te breiden. Hij had twijfels bij nog meer en nog intensiever en koos voor

een uitbreiding, waardoor ze bijna drie keer zo groot werden. De nieuwe stal heeft 1.434 dierplaatsen. De varkenshouders hebben nu in totaal plek voor zo’n

de diervriendelijke wroetstal. “Voor mij een mooie middenweg

2.300 dieren. Waarom hebben ze geko-

tussen biologisch en gangbaar.”

zen voor een alternatief huis­vestings­­ systeem? “Dat past bij ons. Het diervriendelijke karakter spreekt Mooie middenweg

ons aan. We zochten iets anders dan de

vleesvarkensstal van Paul Groot

Paul heeft samen met zijn vrouw Paula

gang­bare, intensieve houderij”, aldus

Koerkamp. In de hokken van deze zoge-

een bedrijf met vleesvarkens en twintig

de varkenshouder. Hij vertelt dat hij

heten wroetstal ligt een dikke laag

hectare akkerbouw in Schalkhaar, bij

zich een aantal jaren geleden heeft

strooisel. Als bezoekers door de brede

Deventer. Hij had een varkenstak met

georiënteerd op een overstap naar bio-

gang lopen, komen de dieren nieuws-

850 plaatsen. Die werd te klein door de

logische varkenshouderij. “Dat hebben

gierig naar voren en steken hun neuzen

aanscherping van het ammoniakbeleid.

we toen niet gedaan, omdat de markt

door de spijlen van het hek. “De varkens

“We moesten de ammoniak-emissie

op dat moment niet goed was. Je moet

zijn relaxter dan in gangbare huisvesting”,

terugbrengen van 2.800 naar 1.400 kg.

er je hele bedrijf voor omgooien en er

zegt de varkenshouder over zijn alter-

Onze varkensstapel was te klein om te

was geen zicht op stabiele afzet. Het

natieve systeem. “Je hebt meer contact,

investeren in een luchtwasser.” Groot

was gewoon te riskant. De wroetstal is

ze schrikken minder snel en komen

Koerkamp besloot de investering in de

voor mij een mooie middenweg tussen

vlotter naar je toe.”

ammoniak-reductie te combineren met

biologisch en gangbaar.”

Het ruikt naar zaagsel in de nieuwe

28

schakel in succes december 2013