Page 1

Voor cliënten die thuis zorg krijgen van ZZG zorggroep – en hun mantelzorgers

ZORGNU

4

"Kijk niet naar wat je mankeert, maar naar wie je bént"

8

“

"Mensen in hun waarde laten, daar draait het om”

JUNI 2019

11

"Kort maar krachtig: vier het leven!"


Volop leven “Ik ga naar de polikliniek”, zegt hij. Ik was gealarmeerd. Voor zover ik wist, had hij geen afspraak. Het gebeurde niet vaak dat hij zelf de arts belde. Als hem werd gevraagd hoe het ging, antwoordde hij steevast: “Goed hè”. Het bleek die dag 12,5 jaar geleden dat hij in deze polikliniek het bericht kreeg niet lang meer te leven te hebben. Dus ging hij trakteren om daar zijn ‘jubileum’ te vieren. Lang voor het concept ‘positieve gezondheid’ ontstond, leefde hij al met een bewonderenswaardige veerkracht volgens deze princi­ pes. Eerst was hij boos geweest, verdrietig, had zich afgesloten en risico’s genomen. Het veranderde niks. Hij zou nooit oud worden. Dus besloot hij een ander pad in te slaan. Hij ontwikkelde zijn crea­ tieve kant en maakte de mooiste dingen. Hij zette zich in voor familie, vrienden, kennissen en de gemeenschap. Praten over zijn gezondheid deed hij niet. Hij keek naar mogelijk­ heden, leerde de grenzen van zijn lichaam kennen. Meer dan eens balanceerde hij op het randje van de dood. Maar steeds krabbelde hij op. Inmiddels is hij overleden. Nog steeds is zijn omgeving gevuld met herinneringen. Tastbare herinne­ ringen die hij mogelijk niet achter had kunnen laten, als hij minder veerkrachtig was geweest. Tastbare herinneringen die hij maakte in zijn ‘geleende tijd’. Pauline Arts Wijkverpleegkundige

2

Opgefriste huisstijl ZZG zorggroep is volop in ontwik­ keling. Onze waarden - deskundig, liefdevol, helder - geven richting aan alles wat wij doen. De huidige huisstijl was niet meer passend. Daarom hebben we de huisstijl opgefrist. Bij het tot stand komen van die opfrissing dachten cliënten, vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners met ons mee. Omdat nu meer de nadruk ligt op de relatie tussen cliënten, hun omgeving en medewerkers hebben we als slogan gekozen voor ‘Oog

voor elkaar’. De blauwe kleur van het logo is warmer en frisser gemaakt. Naast onze hoofdkleuren blauw en bruin hebben we nog een zestal frisse kleuren. Deze gebruiken we bijvoorbeeld bij de nieuwe website die in ontwikkeling is. Net als in het logo en de kleuren, ziet u ook in de foto’s onze waarden terug. De opfrissing ziet u ook in deze ZorgNu. We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Uw mening horen we graag via communicatie@zzgzorggroep.nl

Steppend door de wijk Wie in het Nijmeegse Brakkenstein woont, heeft hem vast wel eens voorbij zien komen: Wijkverpleegkundige Edwin van Vught op zijn step. Edwin: “Brakkenstein is niet zo’n heel grote wijk, dus ik deed sowieso alle bezoeken al op de fiets. Toen ik net een huis had gekocht, was ik erg druk in mijn vrije tijd en schoot sporten er vaak bij in. Ik wilde dus meer bewegen tijdens werktijd. Toen besloot ik om te gaan steppen. En dat bevalt supergoed. Ik voel me er fitter door. Verder is het leuk om te zien hoe de mensen uit de wijk reageren. Mijn step zorgt voor veel herkenning. Ik ben nu echt ‘Edwin met de step’. Als het lekker weer is, vind je mij op de step!"


Voor cliënten die thuis zorg krijgen van ZZG zorggroep – en hun mantelzorgers

ZORGNU

4

"Kijk niet naar wat je mankeert, maar naar wie je bént"

JUNI 2019

8

"Mensen in hun waarde laten, daar draait het om”

11

"Kort maar krachtig: vier het leven!"

Op de voorpagina Frieda Kuik viert het leven. Ze is vrijwilliger op een manege voor aangepast paardrijden.

Colofon

Dagbehandeling in het ZZG Herstelcentrum Als het thuis door uw afnemende lichamelijke gezondheid wat minder gaat, dan kan dagbehandeling in het ZZG Herstelcentrum uitkomst bieden. U volgt een aantal dagen in de week een dagprogramma dat op uw mogelijkheden, wensen en behoeften is afgestemd. Dagbehandeling draagt bij in het behoud van wat u nu nog kunt, of zorgt zelfs voor verbetering. Het helpt u ook om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen en het biedt u een prettige daginvulling. Boven­ dien ontlast het uw mantelzorger die tijdens uw dagbehandeling tijd krijgt voor zichzelf. Bel voor meer informatie 024 - 301 71 06.

ZorgNu is een uitgave van ZZG zorggroep en verschijnt tweemaal per jaar. Het heeft als doel cliënten die zorg thuis van ZZG zorggroep ontvangen te informeren over onze diensten. Zolang u zorg thuis van ons krijgt, ontvangt u dit magazine. Voor de verzending van ZorgNu gebruiken we uw naam, adres, postcode en woonplaats. Wij gaan op een zorgvuldige manier om met deze contact­gegevens. Wij verstrekken deze contact­gegevens niet aan andere organisaties. Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van ZorgNu, dan kunt u contact opnemen met de redactie. Uw gegevens worden dan uit ons bestand van ZorgNu verwijderd. Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via 024 - 366 57 77 of via functionaris.gegevensbescherming@ zzgzorggroep.nl Redactie: Stefanie Kamer (hoofdredactie), Tamara Besseling, Marcel de Groot, Loes van Koolwijk, Dorien Pouwels, Fred Wolters

Nieuwe woonlocaties in Mook In het hart van Mook bouwen we een nieuwe woonvoorziening voor ouderen. Het woonzorg­ complex krijgt 38 comfortabele appartementen. De locatie voor beschermd wonen gaat Mookerhof heten. Dit gedeelte bestaat uit 24 appartementen voor mensen met dementie. De locatie voor beschut wonen krijgt de naam Mookerplein.

Hier komen 13 appartementen voor mensen die zorg in verband met hun lichamelijke achteruitgang nodig hebben. Een appartement is bestemd voor kortdurend verblijf (tijdelijke opvang met zorg). In het eerste kwartaal van 2020 kunnen de bewoners hun nieuwe woonplek betrekken.

Met medewerking van: Pieter Matthijssen, Marianne Peters, Jette van Zijll Langhout Fotografie: Goedele Monnens, Malden Vormgeving: Einder Communicatie, Nijmegen Druk: DPN Rikken Print, Nijmegen Redactieadres: Redactie ZorgNu, Postbus 9001, 6560 GB Groesbeek 024 - 301 79 18 communicatie@zzgzorggroep.nl zzgzorggroep.nl Verveelvoudigen of overnemen van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. © ZZG zorggroep 2019

3


OOG VOOR POSITIVITEIT

De positieve levenshouding van Annie Schamp

"Kijk niet naar wat je mankeert, maar ga uit van wie je bént" Annie Schamp heeft een aangeboren lichamelijke beperking en zit door medisch falen sinds zeven jaar in een rolstoel. Toch is het glas voor de goedlachse creatieveling bijna altijd halfvol. We vroegen Annie wat meer te vertellen over het geheim achter haar positieve houding.

“Ik ben geboren met een open rug, maar heb nooit een probleem gemaakt van mijn beperking. Ook omdat ik tot mijn 40e eigenlijk alles kon. Ik heb twee gezonde kinderen op de wereld gezet, altijd het huishouden gedaan. Nadat mijn man in 2000 overleed, heb ik lichame­ lijk de nodige stapjes teruggezet. Ik ging moeilijker lopen, maar redde me met een rollator en mijn auto. Later, tijdens een galblaasoperatie, zijn mijn milt en lever beschadigd. Ik lag een tijdje kritiek, maar heb het gered. Wel zat ik vanaf dat moment in een rolstoel en werd ik nog afhankelijker van zorg.”

omdat ik het leuk vind om andere mensen blij te maken. Momenteel ben ik helemaal verslaafd aan k­ unstbreien (breien van kant).”

Ruim 6.000 kilometer “Mijn huidige rolstoel is vijf jaar oud. Er staat intussen ruim 6.000 kilometer op de teller. Weer of geen weer, ik rijd overal naartoe. Want al ben ik minder mobiel en zit mijn lichaam me meer in de weg, ik ga er minstens zo vaak op uit als eerst. Laatst zei mijn schoonzus: “An, je doet zoveel alleen. Waarom vraag je me niet wat vaker of ik iets voor je kan doen?”

Bezig baasje “Al mijn hele leven hoor ik van anderen dat ze me bewonderen, omdat ik zo actief ben en positief in het leven sta. Voor mij is het normaal. Ik ben altijd een bezig baasje geweest. En nog steeds. Elke week kaart ik met een vast clubje. Ook speel ik al ruim achttien jaar bridge met een vaste partner. Verder ga ik graag naar de bingo. Die sociale activiteiten bezorgen me plezier. Al zit ik thuis ook niet stil. Ik heb mandala’s (kleurplaten) getekend en heel veel 'diamond painting' gedaan; een soort miniatuur mozaïek. Een groot aantal werken heb ik weggegeven, 4

"Al mijn hele leven hoor ik van anderen dat ze me bewonderen." Dat is lief, maar ik probeer zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Er komt een periode dat ik waarschijnlijk alle hulp kan gebruiken. Tot die tijd leef ik zoals ik wil. Want al mankeer ik van alles, ik ga uit van wie ik bén.”


Wijkverpleegkundige Anke van Duijnhoven

"Wijk zet positieve gezondheid extra op de kaart" Sinds ZZG zorggroep het positieve gezondheidsprincipe heeft omarmd, zijn teams wijkverpleging zich nog bewuster van hun taak om de mens in zijn geheel te zien. “Als wijkverpleegkundigen keken we altijd al verder dan iemands beperking”, vertelt Anke van Duijnhoven, wijkverpleeg­kundige in team Hatert uit Nijmegen. “Onze manier van werken is hetzelfde gebleven. Ook die van mij. Al besef ik wél dat het steeds belangrijker is mensen vanuit een positieve, preventieve insteek te benaderen om eventuele problemen voor te zijn.”

Belangrijke schakel In Hatert hebben samenwerkende professionals mede daarom wijkvoorzieningen, activiteiten en bewonersinitiatieven in kaart gebracht en waar kon, aan elkaar gekoppeld. Anke: “Mensen ontmoeten elkaar tijdens een maaltijd in het wijkcentrum, worden lid van de gymclub. Dat contact is voor velen vaak van levensbelang. Het geeft voldoening, zorgt voor nieuwe impulsen. Wat dat betreft is de wijk een belangrijke schakel in het op de kaart zetten van positieve gezondheid.”

Écht iets betekenen Ook in haar dagelijkse werk ervaart Anke geregeld de mooie kanten van het ‘anders’ kijken. “Een van mijn cliënten is door haar beperkingen aan huis gebonden. Haar vriendin, die in dezelfde flat woont, heeft verstandelijke problemen en komt drie keer per dag langs om haar verhaal te doen. Mijn cliënt betekent écht iets voor haar vriendin, terwijl ze lichamelijk tot steeds minder in staat is. Positief, toch?”

Wat is positieve gezondheid? Sinds 2009 werkt voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber aan de ontwikkeling van een nieuwe, bredere kijk op gezondheid. Met haar con­cept ‘Positieve Gezondheid’ stelt Huber dat mensen met gezondheidsklachten meer zijn dan hun aandoening en dat gezondheid meerdere aspecten van het leven omvat dan lichamelijk welbevinden alleen. Bij positieve gezondheid ligt de nadruk op veerkracht

en (het hebben van) eigen regie, zodat mensen zich juist in hun kracht aan­gesproken voelen. Door die brede, positieve benadering zijn mensen beter en gemak­kelijker in staat om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven aan te gaan. Huber maakte haar gedachten zichtbaar in het ‘Spinnenweb’, mede als ruggensteun voor zorg­professionals. Kijk voor meer informatie op iph.nl PM

5


OOG VOOR DE MANTELZORGER

“Betrokkenheid is belangrijk om de kar te kunnen trekken” De heer Muller, de echtgenoot van mevrouw Visser uit Malden, heeft sinds een aantal jaren de ziekte van Parkinson. Mevrouw Visser is zijn mantelzorger en samen slaan zij er zich doorheen. Toen haar man vorig jaar na een lelijke val op vakantie zijn heup brak, veranderden er dingen. Het mantelzorgen werd inten­siever, waardoor keuzes gemaakt moesten worden.­ “Ik denk dat we het goed hebben op­gepakt”, zegt mevrouw Visser. “Ik voel me erg betrok­ ken en dat is belangrijk om de kar te kunnen trekken. Mijn man was altijd erg zelfstandig, we gingen beiden onze gang. Daarin zijn veranderingen gekomen. Ik ben nagenoeg gestopt met mijn vrijwilligerswerk. Ik moet mijn tijd vrij kunnen invullen om mijn man te begeleiden naar artsen en andere af­ spraken. Ook neem ik nu de beslissingen en stuur bij waar nodig is. We hebben daarover duidelijke afspraken gemaakt. Dat maakt het makkelijker. Ik stel daarbij altijd voorop dat ik niets van mijn man wil afpakken.”

Cursus ‘ziekenverzorging thuis’ ZZG zorggroep verzorgt cursussen zoals 6

‘ziekenverzorging thuis’. “Dat kan zeker iets toevoegen”, geeft mevrouw Visser aan. “Voorheen was ik verpleegkundige, dus de zorg gaat me gemakkelijk af. Maar als je dit als mantelzorger niet kent, is het zeker raad­ zaam hiervoor een cursus te volgen.”

Mantelzorgen is mijn taak “Het voelt niet alsof ik zit opgescheept met de zorg voor mijn man. Het voelt als mijn taak, ondanks dat het in zekere zin een beperking is in mijn vrijheid. ’s Morgens zet ik de medicijnen klaar. Ik bewaak onze agenda’s, zeg wat we gaan doen en doe in en rondom het huis alles wat nodig is. Ik verzorg alle maaltijden en zorg ervoor dat mijn man nooit te lang alleen is. We maken met mooi weer graag uitstapjes met de auto en genieten van de omgeving.”

Mantelzorggroep “We hebben een goede hulp in de huishou­ ding, waar wij echt op kunnen bouwen. Ook ben ik sinds kort lid van de mantelzorggroep van partners van mensen met parkinson. We zullen pas extra hulp inschakelen wanneer het voor mij lichamelijk te zwaar wordt. Tot die tijd redden wij ons prima.” MP

ZZG organiseert regelmatig cursussen voor mantelzorgers, bijvoorbeeld over dementie of ziekenverzorging. Kijk voor meer informatie op zzgzorggroep.nl of bel naar 024 - 366 57 77.


OOG VOOR DE CLIËNT

Minder regels, meer zorg, extra service Met het schrappen van onnodige administratieve handelingen en de invoering van cliëntportaal ‘Puur van Jou’ zet ZZG zorggroep belangrijke stappen waarvan cliënten én medewerkers profiteren. Wijkverpleegkundigen Pauline Arts en York Bruin vertellen over hun ervaringen.

“Jarenlang moest ik elke handeling tot op de minuut verantwoorden en hijgde de klok in mijn nek,” vertelt Pauline. “Op sommige dagen was ik bijna 60% van mijn tijd bezig met regelzaken. Daarom ben ik zo blij met het initiatief om onnodige handelingen terug te dringen. ZZG zorg­ groep zit als enige zorgaanbieder aan de landelijke werktafel waar acties in gang worden gezet.”

"Er is meer tijd voor persoonlijke vragen." Die toegenomen vrijheid ervaart ook collega York als prettig. “Nu de druk eraf is, doe ik meer op gevoel. Voorheen was het verplicht om ieder half jaar te evalueren, terwijl dat eigenlijk niet nodig was. Nu ik het per situatie bekijk, worden cliënten minder belast. Ze voelen zich meer gezien. Als team houden we kostbare tijd over om in te gaan op persoonlijke vragen. Heel waardevol.”

lië

nc ee

et

Zelf is ZZG zorggroep ook druk met het in kaart brengen van (onnodige) admini­ stratie. “Wat is verplicht? Wat hebben we onszelf opgelegd? Wat zijn erfenissen uit het verleden? Deze en andere vragen geven ons handvatten om het anders, efficiënter te doen”, aldus Pauline. Zo verloopt de aanvraag van hulpmiddelen bijvoorbeeld veel sneller.

nt

Vrijheid

Pa

u

e lin

Ar

ts

m

Privacy Waardevol is ook de invoering van cliëntportaal ‘Puur van Jou’, de digitale vervanger van het papieren zorgplan. York: “Cliënten hebben alle informatie op één plek bij elkaar staan, kunnen inloggen waar en wanneer ze willen. Mantelzorgers belden me geregeld om iets te vragen over bijvoorbeeld het zorgplan van hun naaste. Nu ze online mee kunnen lezen, hoeft dat niet meer.” Puur van Jou helpt ook bij bescherming van de privacy. Pauline. “Eerder kon de buurvrouw bij het binnenkomen zomaar iemands map pakken. Nu is een inlogcode nodig voor dossierinzage. Veel cliënten gebruiken het cliëntenportaal graag, merken wij. Het biedt grip op hun zorg­ proces. En dat helpt ons weer om meer kwaliteit van zorg te leveren en zo ons vak verder te verbeteren.” PM 7


“Mensen in hun waarde laten, daar draait het om” “Achter iedere voordeur schuilt een andere situatie en een menselijk verhaal. Dat maakt werken in een team in de wijkverpleging zo bijzonder”, zegt verzorgende 3IG Loes van Koolwijk, wijkverpleging Beuningen-Weurt. Zij laat zien wat haar werk in de wijk inhoudt.

“Ik begin mijn werkdag thuis op mijn laptop met het lezen van de laatste informatie over de cliënten. Daarna ga ik op pad. Werken in de wijkverpleging geeft vrijheid en energie. Onderweg in de auto vraag ik me af hoe het vandaag met elke cliënt gaat. Er zit meer achter een bezoek dan het uitvoeren van een zorgplan. Het draait ook om de sociale aspecten, het observeren en stimuleren.” 7.00

“Ik start de dienst altijd met het bezoeken van cliënten die bijvoorbeeld insuline moeten spuiten, op tijd in het ziekenhuis moeten zijn, of bedlegerig zijn. Deze ochtend heb ik twee cliënten die vroeg geholpen willen worden. Ik kijk en vraag altijd eerst wat iemand zelf kan. Dat is belangrijk. Zelfredzaamheid is een groot goed. 7.30

van. Ik ben gek op eigenwijze mensen! Mensen in hun waarde laten, daar draait het om. We hebben wel eens samen gedanst op muziek en tranen met tuiten gelachen." "Bij de volgende cliënt merk ik direct haar verwar­ de gedrag op. Ik ken haar al acht jaar en zie dat dingen niet in orde zijn. Maar wat is het dat ik zie? Wat kan zij mij zelf vertellen? Het is een puzzel, waar ik de tijd voor neem. Ik ben voor haar op dit moment haar veiligheid en ze vertrouwt op me. Ik bel met een collega voor overleg. Ik werk zelfstandig, maar kan altijd terugvallen op mijn collega’s uit mijn team. We besluiten externe hulp in te schakelen. Ik blijf bij de cliënt en dat stelt haar gerust.” 10.00

“Ik ben wat meer tijd kwijt geweest bij mijn vorige cliënt. Om 11.30 uur bezoek ik een cliënt die stervende is. Ik heb haar lange tijd verzorgd en loop nu binnen om te kijken hoe het gaat en of ik hulp kan bieden aan het verpleegkundig team. Deze collega’s doen fantas­ tisch werk. Zij ondersteunen de cliënt en haar familie en maken alles zo comfortabel mogelijk. Ik weet dat de cliënt in goede handen is en dat doet me goed. In gedachten neem ik afscheid van haar. Ik weet niet of ik haar nog terug zal zien.” 11.30

"De zorg voor elke client is een unieke puzzel." Eén van de cliënten is licht dementerend en heeft extra hulp nodig bij het zelf spuiten van de insuline. Bij het wegen zie ik dat hij in gewicht is toegenomen. Mijn erva­ ring heeft me geleerd niet zomaar gegevens klakkeloos aan te nemen. Doorvragen en verder denken is de basis voor goede zorgverlening."

“De zorgtaken zitten er voor deze dagdienst op. Maar het werk nog niet. Tot mijn volgende afspraak werk ik de zorgdossiers bij en heb ik een teamoverleg in mijn agenda staan.”

“Ik bezoek een cliënt met dwangmatig gedrag. Het is belangrijk om vooral structuur en rust te brengen. Op tijd komen heeft veel effect. Ik ken deze meneer goed en weet dat mijn stemming invloed op hem heeft. Ik heb dan ook gezorgd dat ik mijn hoofd heb leeggemaakt om er volledig voor hem te zijn. Ik ga niet met hem in discussie, omdat ik weet dat dat geen zin heeft. Soms moet je dat accepteren. De cliënt heeft zelf de regie. Daar word ik blij

“Ik ben ook leerlingbegeleider en houd een kennis­ makingsgesprek met een zij-instromer. Zij heeft zich op latere leeftijd laten omscholen. Zelf ben ik ook als zij-instromer in de wijkverpleging terecht gekomen en daar heb ik nog geen dag spijt van gehad. Focussen op de mens achter het ziektebeeld, dat is in mijn werk de uitdaging. De zorg voor elke cliënt is een unieke puzzel. Het is mijn taak de stukjes op de juiste plaats te krijgen. Elke dag weer.” MP

9.30

8

12.00

15.00


OOG VOOR ELKAAR

"Achter iedere voordeur schuilt een andere situatie en een menselijk verhaal."

9


OOG VOOR DESKUNDIGHEID

Beeldbellen geeft rust! Een ziekenhuiscontrole of afspraak met de huisarts is soms enorm belastend. Zeker als je minder mobiel bent. Mede daarom introduceerde ZZG zorggroep samen met het CWZ het ‘beeldbellen voor wondzorg’.

Ziekenhuiscontrole gewoon thuis En dat werkt, merkt ook verpleegkundig specialist wondzorg in opleiding Jenneke van den Berg. “Als verpleegkundig specialist kom ik bij mensen met bijvoor­beeld doorlig­ wonden”, vertelt Jenneke. “Ook behandel ik wonden die samenhangen met bepaalde aandoeningen, zoals een diabetische voet. Complexe wondzorg neemt toe. Mensen worden ouder, mankeren meer, waardoor ze eerder vallen en zich sneller verwonden.” Veel mensen met complexe wonden moeten geregeld voor controle naar de wondconsulent in het ziekenhuis. Jenneke: “Zo’n bezoek is vaak heel ver­­moe­i­ end. Mensen hebben soms veel tijd nodig om bij te komen. Dat hoeft nu niet meer, dankzij het beeldbellen.” Bij het beeldbellen met een iPad, heeft de cliënt via een beveiligde verbinding van ZZG zorggroep rechtstreeks contact met het ziekenhuis. “De wondconsulent bekijkt de wond van alle kanten, vaak het hele lichaamsdeel voor een nog betere beoor­ deling”, vertelt Jenneke. “Soms kijkt de behandelend specialist mee. Na afloop stem ik alles af met de huisarts en is iedereen weer op de hoogte.” Het beeldbellen heeft veel voordelen. Jenneke: “Cliënten hoeven de deur niet uit, zijn minder tijd kwijt. Vaak duurt een consult maar tien minuten. Ook hoor ik dat mensen het contact als heel prettig ervaren. Ondanks de afstand voelt het alsof iemand letterlijk in de ruimte aanwezig is”.

10

De zekerheid van regelmatig contact Naast beeldbellen voor wondzorg, zorgt beeldbellen ervoor dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Door zorg in de huiselijke omgeving te bieden met behulp van moderne communicatie­ middelen, zoals een tablet. Door haar MS en de gevolgen van een hersenbloeding, valt Joke de Nobel geregeld. “Ik ben al twee keer opgeno­ men in het ZZG Herstelcentrum. Eenmaal thuis kreeg ik zorg, totdat ik weer fit genoeg was om mezelf te redden. Ik heb op de maandagmiddag contact met mijn verpleegkundige van ZZG. Via beeldbellen. Ze vraagt me hoe het gaat, of er nog bijzonderheden zijn. Ik vind het prettig te weten dat er naar me wordt omgekeken. De zekerheid van dat wekelijkse contact geeft me rust. Meer heb ik ook niet nodig. Ik kan het beeldbellen iedereen aanraden. Zeker als je op een bepaalde leeftijd komt, maar nog niet continu zorg nodig hebt.” PM


OOG VOOR DE CLIËNT

"Ik ben veel te jong om niks te doen" Friede Kuik is 50 jaar en woont met haar gezin in een eengezins­woning in de Nijmeegse wijk Hazenkamp. Ze krijgt onder­steuning van het Team Technische Verpleegkunde van ZZG zorggroep.

Ben je geboren en getogen in Nijmegen? “Nee, ik woon hier nu ongeveer een jaar. Ik kom oorspron­ kelijk uit Meppel en mijn partner woonde in Tilburg. We hebben een tijdje een latrelatie gehad. In juni 2017 hoorde ik dat ik uitgezaaide longkanker heb in een vergevorderd stadium. Toen chemotherapie bleek aan te slaan, wilden we toch wel heel graag samenwonen. We hebben voor Nijmegen gekozen, omdat dit in het midden lag qua reis­ afstand naar ons werk. Ik dacht toen nog dat ik wel weer aan het werk zou kunnen in Zwolle.”

Wat een ingrijpende gebeurtenis. Hoe ga je daarmee om? “Ik probeer zo positief mogelijk te blijven. De prognose bij longkanker is vaak slecht. Eigenlijk zit ik al over mijn houdbaarheidsdatum heen. Ik wil de tijd die ik nog heb zo goed mogelijk besteden. Toen ik werd afgekeurd om te werken, zat ik thuis. Maar ik ben nog maar 50, veel te jong om niks te doen. Ik was op zoek naar een stukje zingeving. Ik heb me toen samen met een vriendin aan­ gemeld bij een hobbycentrum. Daar ga ik nu één keer in de week naar toe om te boetseren met klei. Het is heerlijk om te doen. Ik word er helemaal 'zen' van.”

En naast deze nieuwe hobby ben je ook vrijwilligerswerk gaan doen? “Ik werk inderdaad als vrijwilliger op een manege voor aangepast paardrijden. Ik begeleid daar gehandicapte mensen die niet bij een gewone manege terecht kunnen. Dan loop ik met de paarden mee, terwijl een instructrice de ruiter begeleidt. Dit vind ik fantastisch om te doen. Ik houd heel erg van paarden en vind het werken met ge­ handicapte mensen ook heel leuk. Ik ging vroeger ook elk jaar een week op vakantie met gehandicapte mensen.

"Kort maar krachtig: Vier het leven!" Als ik terugkom van de manege ben ik wel altijd heel erg moe, maar het geeft zoveel voldoening. Het is het 100% waard.”

Wat zou je anderen willen meegeven? “Kort maar krachtig: Vier het leven! Haal eruit wat erin zit. Stel geen dingen uit die je nog wilt doen. Waardeer ook de kleine dingen. Ik snap dat je niet 24 uur per dag kunt genieten. Maar het is belangrijk om de mooie din­ gen te blijven zien en er het beste van te maken. Je helpt jezelf door positief te blijven.” JZ 11


OOG VOOR ONTSPANNING

Kruiswoordpuzzel

Houdt u van lezen?

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Horizontaal 1 kunstwerk 4 miserabel 12 wezen 14 deftig feest 15 mannelijk dier 16 grote groep mensen 18 voorspoed 20 bijwoord 22 fraaie voorwerpen 23 afscheiding 25 heel kort geleden 27 deel van een fornuis 29 symbool van de hoop 31 omroep 32 zeer oud (voorvoegsel) 33 plaats in Limburg 34 sportartikel 35 muzieknoot 36 klimaatregelaar 37 nevelige massa 38 betaalplaats 39 aanschaffen 41 hartstochtelijk 43 bedenksel 45 vlag 47 grote schuur 48 lang geleden 49 loopvogel 51 opgewonden toestand 52 aantal gekoppelde wagons 53 klein hert. Verticaal 1 plaats in de Noordoostpolder 2 kwetsbaar 3 slim 5 landbouwwerktuig 6 flauw 7 overal 8 vrouw van adel 9 naar buiten 10 tocht 11 zeer vloeibaar 13 meeuwachtige vogel 17 een zekere 19 omwenteling 21 deel van een viool 24 hartig hapje 26 buigzaamheid 28 bezit van een boer 30 afgrond 31 rivier in Utrecht 33 inbeelding 34 gebouw voor het werk 36 innerlijk 37 filmachtergrond 38 bekwaamheid 40 tablet 41 hartstocht 42 klipgeit 44 ontwerp 45 pluk 46 armoedig huis 50 water in Friesland. 2

3

4

13

12

5

20

9

22

25

26

30

29

31

33

34

36

35

37

38

39

42

41

45

40

43

46

48

49

44

47

50

51

52

53

8

17

23

11

19

24

28

10

15

21

32

8

18

23

27

7

14

17

16

6

53

44

40

Vul de kruiswoordpuzzel in en schrijf de oplossing op de antwoordkaart. Stuur de antwoordkaart op voor 1 augustus 2019. En vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer hierop te vermelden.

33

48

Copyright Sanders puzzelboeken

1

Dan heeft Clem Bongers een interes­sant boek voor u. Deze 79-jarige inwoner van Nijmegen strijdt al jaren voor aandacht voor homo­seksuele ouderen die niet voor hun seksuele geaardheid uit durven te komen. Stormachtig Stil Eveline van de Putte De schrijfster beschrijft 27 levensverhalen van oudere lesbiennes, homomannen en biseksuele mensen. Openhartig vertellen de roze ouderen over hun worsteling om zichzelf te kunnen zijn of te worden. Dominees en pastoors, zo lezen we in de verhalen, hebben vaak een negatieve rol vervuld met hun adviezen: “Ga maar rustig trouwen, dan gaat het vanzelf over.” En nee, het ging niet over. Ook de familie, vrienden en buren waren eerder afwijzend dan ondersteunend. Het boek geeft je een levensechte inkijk in de ontwikkeling van roze ouderen. De levensverhalen worden nergens langdradig of sentimenteel. Integendeel: de schrijfster neemt je mee in de strijd, het verdriet en de onmacht. Maar ook in de durf en de kracht van roze ouderen die nu 75 jaar en ouder zijn. Het boek verruimt je blik en je wordt letterlijk stil van de beschreven levensverhalen.

Leestip!

ISBN 978-94-9144608-5

6

PRIJS Onder de goede inzendingen verloten we 2x een tegoedbon van € 35,- bij Restaurant ‘...bij de buren’, Park Malderborgh in Nijmegen. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht. De oplossing maken we bekend in het volgende nummer van ZorgNu.

WINNAARS PUZZEL ZORGNU WINTER 2018 De oplossing van de puzzel in het vorige nummer was: ‘beste wensen’. Onder de goede inzendingen zijn twee winnaars getrokken. Zij hebben een Podium Cadeaukaart van € 50,- inmiddels ontvangen. Gefeliciteerd!

Profile for ZZG zorggroep

ZorgNu Lente 2019  

ZorgNu Lente 2019  

Advertisement