Page 1

ZORGNU

Méér zorg uit het hart Digitaal cliëntdossier Mijn hele leven koningsgezind

voor cliënten van

lente 2018


Lentekriebels Ineens zijn ze er weer, de kleine voorbodes van het voorjaar. Blauwe, gele en witte krokusjes die overal in de tuin hun kop opsteken. Van het woord alleen al word ik vrolijk. Lentekriebels krijg ik ervan. Krokusjes. Dat klinkt toch als krokant frisse lentezoentjes die licht kraken alsof er één nachtje ijs overheen is gegaan. En dat klopt, want hoewel de lente al in de lucht hangt, moeten we nog beducht zijn voor de vorst. Feitelijk tot aan de IJsheiligen, half mei. Maar bij het voelen van de eerste zonnestralen op je gezicht, weet je dat het voorjaar op komst is. Met krokussen, lammetjes in de wei en vogels die een nestje bouwen. Het zien van al dat nieuwe leven laat geen mens onberoerd. Het is het seizoen van hoop, groei en bloei. Na een lange winter richten we de blik weer naar buiten, gaan we lekker op pad en maken we plannen. Bijvoorbeeld met de paasdagen, iets ondernemen samen met de kinderen, kleinkinderen, familie of vrienden. Of voor Koningsdag, als ons land voor één dag oranje kleurt. Met een beetje mazzel schijnt dan de zon, fluiten de vogels, bloeien de krokussen en worden we collectief bevangen door de lentekolder! Frouke Arns

Op de voorpagina Mevrouw Eenenaam, woonachtig in de Nijmeegse woonvoorziening Griffioen, is dol op het Oranje­huis. Ze zit al klaar voor Koningsdag.

2

Agda van Dijk (rechts) in gesprek met een cliënt.

Agda van Dijk - Specialist ouderengeneeskunde

‘Goed luisteren is driekwart van mijn werk’ Een specialist ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in de medische zorg van ouderen. Maar ook van chronisch zieken, zoals mensen met parkinson en MS. Dit kunnen dus ook jongere mensen zijn. “In de meeste locaties van ZZG zorggroep zijn wij hoofdbehandelaar”, zegt specialist ouderengeneeskunde Agda van Dijk. “Maar we zijn ook steeds meer buiten het verpleeghuis actief. Daar werken we samen met huisarts, wijkverpleging, zorgtraject­ begeleiders, paramedici en thuiszorg. Zelfstandig wonende mensen hebben hun eigen huis­arts, en wij onder­ steunen. We kunnen meedenken over onder andere zorgbehoefte bij geheugenstoornissen, medicatie en palliatieve zorg.” Agda van Dijk was voorheen huisarts en werkt nu als specialist ouderen­ geneeskunde in Wijchen. “Als specialist ouderengeneeskunde heb ik meer tijd voor de cliënten. Dat is erg fijn. Ik kom graag bij mensen thuis. Je leert mensen beter kennen in hun doelen

en mogelijkheden in hun eigen om­ geving. Goed luisteren beslaat drie­ kwart van mijn werk. Dat levert veel bruikbare informatie op. We kunnen adviseren bij soms een veelheid aan problemen op lichamelijk en geestelijk gebied, waarbinnen keuzes gemaakt moeten worden. Dat meedenken helpt de cliënt en zijn familie." “We houden ons ook bezig met beleid. Omdat wij zoveel zien in de praktijk, zijn wij de ogen en oren van de maat­ schappij. Daarin kunnen we zorg­ managers adviseren. Ons werk voegt iets toe; voor de professionals maar zeker ook voor cliënt en de mantel­ zorgers. Verzorgenden en andere professionals kunnen ons inschakelen. Maar ook de cliënt en de mantelzorgers kunnen, in overleg met de huisarts, een beroep op ons doen.” MP


Cursus ‘Duidelijkheid over dementie’ Heeft uw zelfstandig wonende partner of zelfstandig wonende familielid (beginnende) dementie? Of bent u mantelzorger van iemand met demen­ tie? Dan kan de cursus ‘Duidelijkheid over dementie’ u helpen om misver­ standen over dementie weg te nemen en er op een goede manier mee om te gaan.

De inhoud van de cursus Gedurende zes bijeenkomsten krijgen familieleden, mantelzorgers en andere naasten van zelfstandig wonende mensen met dementie uitgebreide informatie over wat dementie precies is.

Verder bespreken we de belangrijkste veranderingen die optreden bij mensen met dementie. Er is aandacht voor de manier van omgaan met mensen met dementie en de moge­ lijkheid om hulp in te schakelen. Tevens is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Twee ervaren verpleegkundigen van ZZG zorggroep geven de cursus.

Wees er snel bij! Op 24 april is de eerste bijeenkomst van de cursus. De overige bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur op 1, 8, 22, 29 mei en 5 juni. De locatie is Johannaweg 65, 6571 GE Berg en Dal.

Kosten Aanmelden of meer informatie Voor aanmelden of meer informatie neemt u contact op met onze Zorgcentrale, telefoonnummer: 024 - 366 57 77.

Wijkverpleging Malden verhuist naar gezondheidscentrum Waar vroeger boeken en lezen centraal stonden, draait het nu allemaal om ‘gezondheid’. De voormalige bibliotheek in Malden is omgetoverd tot een multidisciplinair gezondheidscentrum, De Kroonsteen 1, met dertien verschillende (para)medische disciplines in huis. Ook de twee Maldense teams van wijkverpleging Heumen (Malden boven en Malden beneden) hebben sinds half maart hun intrek genomen in het centrum.

Voor deelname aan deze cursus vragen we € 25 voor lesmateriaal, koffie en thee.

Volg ons op sociale media! Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, nieuwtjes, filmpjes, activiteiten en andere wetenswaardig­ heden? Volg ZZG zorggroep dan op Facebook, YouTube en Twitter. U kunt ons vinden op de volgende accountnamen. www.facebook.com/ZZGzorggroep twitter.com/ZZGzorggroep www.youtube.com/ZZGzorggroep

De twee teams wijkverpleging, die voorheen gevestigd waren in Malder­ burch en in het oude gemeentehuis, zien alleen maar voordelen van deze samenvoeging op één centrale plaats. Doordat de teams naast elkaar in twee ruimtes zitten, lopen ze makkelijker even bij elkaar naar binnen voor overleg. De twee huisartsenpraktijken van Malden zitten op steenworp af­ stand, zodat de medewerkers van de wijkverpleging ook daar sneller dan

voorheen even langsgaan als ze iets met een arts of een van de assistenten willen bespreken. Iedereen uit de gemeente kan bij de teams wijkverpleging aankloppen als ze willen weten wat wijkverpleging voor hen kan betekenen. Korte com­ municatielijnen, met elkaar en andere disciplines in huis, én laagdrempelig­ heid, daar draait het allemaal om in het gezondheidscentrum! 3


Samen actief zoeken naar de beste zorg De casemanager, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende 3IG en aanvullende disciplines zoals de psycholoog en fysiotherapeut, zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van passende zorg aan cliënten van alle (beschermde) woonvoorzieningen van ZZG zorggroep. Het staat elk ­zorgteam daarbij vrij om zijn multidisciplinaire aanpak eigen accenten mee te geven. We gingen langs op De Vlechting in Nijmegen om te kijken hoe zij de samen­ werking hebben ingericht. De eerste die we op deze dinsdagochtend tegen­komen is Greetje Doedens, als casemanager de verbindende schakel tussen bewoners en de werkvloer. “Op De Vlechting zetten we heel bewust in op de relatie met onze bewoners. We brengen wensen en verlangens in kaart, kijken hoe we er voor iemand kunnen zijn. Dan maken we als zorgteam een zorgplan en daarna bespreken we alles met de bewoners en hun familie. Ook hebben we elke maand met alle medewerkers team­ overleg, waarin de meeste bewoners de revue passeren. Door deze persoonlijke benadering kennen we de kleinste details die voor bewoners vaak van het grootste belang zijn.”

Dat dit ons lukt, is alleen maar heel gaaf. Eén lijn Maud Kuiper, specialist ouderengeneeskunde, sluit zich aan bij de woorden van Greetje. “Onze trapsgewijze aanpak kost naar verhouding veel tijd, maar levert nog meer op. Omdat we bewoners zo goed kennen, vertonen ze bij­ voorbeeld minder gedragsproblemen. Voordeel van ons zorgteam-overleg-zonder-bewoners is dat we elkaar kritisch bevragen, meer feedback geven. We trekken één lijn, dus niet alle medische vragen komen automatisch op mijn bordje terecht. Ook fijn aan deze vorm van samenwerking is dat locatiemanager Roel Ligthart Bosch zorginhoudelijk meepraat. Hij spreekt regelmatig met bewoners, maar dan op een andere manier. Dat levert mij nieuwe, soms belang­ rijke input op.”

4

Uit het hart

In relatie met de bewoner bieden we

meer uit

ha

De betrokkenheid van Roel bij het zorgteam is volgens collegaspecialist ouderengeneeskunde Ronny Komen kenmerkend voor het toegenomen onderlinge teamgevoel. “Tijdens eigenlijk alle overlegvormen ligt de focus minder op het negatieve, op wat misgaat bij bewoners. We zien lichamelijke klachten van bewoners en hun gedrag meer in elkaars context, kijken samen steeds vaker naar wat we op basis van iemands persoonlijkheid of levensgeschiedenis kunnen doen. Die gedachte van wie bewoners waren en nu zijn zorgt voor meer begrip en warmte, voor meer zorg uit het hart.”

Goede vriend Het bieden van zorg uit het hart is precies wat verzorgende 3IG Ronald Ros dagelijks doet. “Ik vraag bewoners eigenlijk nooit ‘wat kan ik voor je doen?’, maar ‘wie kan ik voor je zijn?’. Als 3IG-er voel ik me dan ook niet zozeer verzorgende, maar eerder zoon, echtgenoot, vader of goede vriend. Ik ben mentor van twee bewoners, heb mijn manier van begeleiden, zoals collega’s in het zorgteam hun werkwijze hebben. Zij geven hun mening, ik de mijne. Daar groei ik van. Voor mij is het zorgteam dan ook een parelketting, waarbij de leden als pareltjes met elkaar zijn verbonden. Ze kennen het gevoel van bewoners, stellen de juiste vragen en leggen zo de basis voor het bieden van langdurige zorg.” Greetje knikt bij het horen van de woorden van Ronald. “Samen zoeken we actief naar wat goede zorg is voor onze bewoners, door constant naar onszelf te kijken en aan te sluiten op de kwaliteiten van onze medewerkers. Dat dit ons lukt, is alleen maar heel gaaf.”


zorg het

art.

Casemanager Greetje Doedens (rechts) in gesprek met Tineke Jansen.

Tineke Jansen, mantelzorger van haar man Rob

‘We hadden ons geen betere plek kunnen wensen’

Tineke Jansen heeft het verblijf van haar man Rob in De Vlechting als bijzonder waarde­vol ervaren. Waar Rob het respect en de liefdevolle ondersteuning kreeg die hij verdiende, had het personeel ook oog voor haar situatie. “Rob begon in 2014 te sukkelen met zijn gezondheid. Hij had hartproblemen, last van zijn darmen en poly­ neuro­pathie, waardoor hij steeds slechter ging lopen. Omdat een wondje aan zijn voet maar niet wilde genezen en complicaties verergerden, is uiteindelijk zijn onderbeen onder de knie geamputeerd. Na een aanvankelijk succesvolle revalidatie in het ZZG Herstelcentrum bleek zijn stomp geen prothese te kunnen dragen. Rob kon niet meer naar huis, dus moesten we op zoek naar een andere woonplek.”

dan zag ze dat meteen. ‘Je hebt opgetrokken schouders’, zei ze dan. ‘Tijd om even bij te praten’. Die momenten heb ik als bijzonder waardevol ervaren.”

Vakvrouw “Een mooi voorbeeld van de inzet van het zorgteam was die keer dat Rob na een val uit zijn rolstoel zichzelf lelijk had verwond. Binnen no time was Miep Meijs ter plaatse, een wondverpleegkundige en naar bleek een geweldige vakvrouw. Uren was ze bezig om Rob’s wonden te verzorgen, maar het eindresultaat mocht er zijn: zijn ontvelde arm genas, zijn stomp ging dicht. Opvallend aan de professionals van het zorgteam vond ik het onderlinge contact en het snel op elkaar reageren. Was er iets met Rob, dan werd dit meteen doorgespeeld aan Maud, de specialist ouderen­ geneeskunde.”

Bijpraten “Op internet lazen we goede verhalen over De Vlechting, een kleinschalige, nieuwe locatie in de buurt van ons huis in Aldenhof. Tijdens een kennismakingsmakings­ bezoek hadden we meteen een klik met het gebouw en casemanager Greetje die zorgzaamheid, aandacht en rust uitstraalde: dit was het. Zo voelde Rob het ook. Hij werd liefdevol en met respect verzorgd, had een goed contact met personeel en andere bewoners. Zelf liep ik af en toe bij Greetje naar binnen. Zat ik niet lekker in mijn vel,

Contact “Begin dit jaar wilde Rob niet meer, zijn lichaam was op. In een gesprek met Rob, mij, de kinderen en Maud is ­besloten tot intermitterende sedatie. Na dit overleg is Rob in slaap gebracht en al kort daarna overleden. Terugblikkend op dat bewogen laatste half jaar, koester ik het goede contact dat ik had en nog steeds heb met het personeel van De Vlechting. We hadden ons geen betere plek kunnen wensen.” Vervolg artikel op volgende pagina >

5


Samen actief zoeken naar de beste zorg (vervolg) Bewoner Hans en zijn vrouw Loes Hermsen

‘Het zijn allemaal schatten’ Het kostte Hans Hermsen de nodige tijd om te wennen aan het wonen in De Vlechting. Dankzij de hulp van zijn vrouw Loes en de ondersteuning van het zorgteam vindt hij steeds beter zijn weg. Na zijn herseninfarct, nu ruim twee jaar geleden, revali­ deerde Hans Hermsen in het ZZG Herstelcentrum om vervolgens een appartement te betrekken in De Vlechting. “Dat was een hele opluchting”, vertelt zijn vrouw Loes. “Hans en ik hadden meteen een goed gevoel bij de om­ geving, het personeel en de andere bewoners. Boven­dien was het dichtbij huis. Dat gaf de nodige rust. De zorg en ondersteuning in De Vlechting zijn uitstekend geregeld. Hans heeft bij alles hulp nodig. Dan is het fijn om te weten dat hij die hulp ook krijgt en dat mensen begrijpen waarom hij soms doet zoals hij doet.”

Lopen Twee keer per maand komt de specialist ouderengenees­ kunde langs om te praten over hoe het gaat. En wat nodig

Hans en ik hadden meteen een goed gevoel bij de omgeving, het personeel en de andere bewoners.

6

is om Hans zich beter te laten voelen. Die persoonlijke aandacht is niet alleen fijn, maar leidt ook tot resultaat. Loes: “Sinds kort wordt Hans behandeld door een nieuwe fysiotherapeut, Paul. Paul is van de vlotte aanpak.” Loes toont een filmpje waarop te zien is hoe Hans loopt aan een rekstok, daarbij ondersteund door Paul die hem af en toe een tikje tegen het achterbeen geeft. “Het was jaren geleden dat ik Hans had zien lopen. Wat was ik trots op ‘m!”

Lieve woorden Sinds Hans in De Vlechting woont, is hij rustiger en meer gewend aan het leven tussen de andere bewoners. Loes: “Door zijn afasie komt Hans niet altijd goed uit zijn woorden en kan hij boos worden. Maar soms zegt hij ook heel lieve woorden, zoals laatst tijdens de familieavond toen Hans vertelde hoe blij hij is met het personeel. Toch, Hans?” “Het zijn ­allemaal schatten hier, prachtig”, vult Hans zijn vrouw aan, terwijl hij zijn duim opsteekt. PM


Ruiken, voelen en proeven in Wijchense thuiszorgwinkel Middenin het Hof van de Elst aan de Passedwarsstraat in Wijchen staat een kleurrijke kiosk waar mensen hulpmiddelen en verpleegartikelen kunnen lenen, huren en kopen. Welkom in de Thuiszorgwinkel van Medipoint en ZZG zorggroep! Nijmegen had er al één in de Marialaan en sinds kort heeft ook Wijchen een thuiszorgwinkel. “Samen met onze leverancier Medipoint is gezocht naar een geschikte plek voor een tweede winkel, liefst op een locatie tussen andere (woon)voorzieningen”, vertelt Marcel de Groot, directeur wijkver­ pleging bij ZZG zorggroep. “Die plek vonden we, in het Hof van de Elst in Wijchen. Hier wonen relatief veel ouderen, al zijn we er uiteraard voor alle doelgroepen. Nu we twee thuis­ zorgwinkels hebben, zijn de juiste hulpmiddelen nog sneller op het juiste moment beschikbaar. Hierdoor kunnen mensen na een operatie sneller naar huis of langer thuis blijven wonen.”

Breed assortiment De thuiszorgwinkel in Wijchen beschikt over een breed assortiment verantwoorde, veilige producten. Marcel: “Standaard artikelen, zoals krukken, rolstoelen en borstkolven, liggen er op voorraad. Maar wie een scootmobiel of rollator zoekt, kan er ook terecht. Onze medewerkers komen uit de zorg en geven deskundig advies. Vanuit Medipoint worden regelmatig demonstraties verzorgd.”

Vaak vergoedt de zorgverzekeraar het leenhulpmiddel. Huren is handig voor wie een hulpmiddel langer gebruikt of geen recht meer heeft op vergoeding. Hebben mensen een product voor langere tijd nodig, dan is kopen ideaal.”

Voor jong en oud De Wijchense thuiszorgwinkel begint langzamerhand als de spreekwoordelijke trein te lopen. Marcel: “Jong en oud komen langs om even te ruiken, voelen en proeven. Populair is de mobiele 4-toets telefoon voor senioren, terwijl zwangere vrouwen bij het ophalen van het kraam­ hulppakket vaak meteen een babyfoon kopen. Er is voor ieder wat wils.” PM

Lenen, huren, kopen Afhankelijk van de situatie kunnen mensen in de winkel hulpmiddelen lenen, huren of kopen. Marcel: “Lenen is een goede optie voor wie tijdelijk een hulpmiddel nodig heeft, bijvoorbeeld bij verpleging of kraamzorg aan huis.

Speciaal artikel lenen of huren? Als u een ‘speciaal’ artikel wilt lenen of huren, zoals een bed of matras, neem dan eerst contact op met de Zorgcentrale (024 - 366 57 77). Zij overleggen met u welk artikel precies nodig is en hoe het zit met de vergoeding. Ook regelen ze hier de huurovereenkomst en een bezorgafspraak.

7


Digitaal cliëntdossier

Altijd en overal uw eigen gegevens inzien Nu de oude papieren cliëntmap met succes vervangen is door het elektronisch cliëntdossier (ECD), is het binnenkort ook ZZG zorggroep-breed mogelijk om als cliënt of mantelzorger via de computer of iPad inzage te hebben in het eigen digitale dossier. Binnen onze woonvoorzieningen noemen we dit ‘Caren Zorgt’ en in de wijkverpleging heet het ‘Puur van jou’.

Volgens Meike Schellen, casemanager bij woonlocatie Juliana waar Caren Zorgt al ingevoerd is, gebruikt zo’n 80% van de partners/mantelzorgers inmiddels Caren Zorgt. “Het is heel gebruiksvriendelijk en voorziet duidelijk in een behoefte. En het is efficiënt, omdat iedereen op hetzelfde moment over dezelfde informatie kan beschikken. Maar het is natuurlijk geen vervanging van het menselijk contact; bij belangrijke zaken bellen we altijd en gaan we rond de tafel zitten.”

Suleyman Senler bezoekt enkele keren per week zijn ouders, die beiden sinds november 2017 in Juliana wonen. Voor vragen tussendoor, of bij veranderingen in de zorg voor zijn ouders raadpleegt hij het digitale cliëntdossier: “Ik vind het fijn dat ik ook vanuit huis het dossier van mijn ouders kan inzien, de rapportages kan bekijken en afspraken in de agenda kan zetten. Ook vragen die ik niet tijdens het bezoek aan de medewerkers heb kunnen stellen, kan ik later via Caren Zorgt per mail versturen. Ik krijg dan altijd snel antwoord. Het vergemakkelijkt de communicatie enorm!”

Het systeem is erg gebruiks­ vriendelijk en voorziet duidelijk in een behoefte. En het is efficiënt.

Wijkverpleging

Meike Schellens in gesprek met echtpaar Senler en hun zoon.

8

Ook binnen de wijkverpleging maken steeds meer clienten na een eerste testfase gebruik van de mogelijkheid om via de computer of iPad mee te kijken in het eigen dossier. Projectleider Marinke Barnhoorn: “We hopen voor de


Italiaanse groentetaart

eet smakelijk

Ingrediënten Caren Zorgt

zomer alle teams te hebben getraind in het gebruik van ‘Puur van jou’, zodat zij hun ­cliënten kunnen instrueren hoe ze ermee om kunnen gaan. Als cliënten daar toestemming voor geven, kunnen ook hun mantelzorgers alle metingen, rapportages en afspraken in hun dossier inkijken. Het is een absoluut veilige omgeving, die er voor zorgt dat je zelf de touwtjes meer in handen kunt houden. Uit de evaluatie is gebleken dat gebruikers ook de behoefte hebben om berichten naar het team te kunnen sturen; dat gaan we zeker invoeren!”

Arnold van Schaijk

Arnold van Schaijk uit Wijchen, die twee jaar geleden totaal onverwacht getroffen werd door een dwarslaesie en nu rolstoelafhankelijk is, is regelmatig gebruiker van Puur van jou. “Het is voor mij een handig hulpmiddel om alle rapportages en metingen bij te houden. Ook kan de huisarts meekijken met de bevindingen van het wijk­ team. Mijn vrouw gebruikt het om te zien wie er gepland staat voor de dagelijkse zorg. De medewerksters van team Wijchen-Zuid komen elke ochtend langs. Het zijn stuk voor stuk kanjers! Dankzij hun fantastische ondersteuning en de liefdevolle hulp van mijn gezin heb ik met deze ­onverwachte wending aan mijn leven leren dealen!” FA

voor 2 personen

 vloeibare margarine  6 sneden (oud) bruinbrood  1 ui  1 teentje knoflook  1 eetlepel olijfolie  300 gram (roerbak)groentemix  Italiaanse keukenkruiden  2 eieren  100 ml halfvolle yoghurt  40 gram geraspte belegen 30+ kaas  1½ eetlepel volkorenmeel  2 tomaten  Springvorm met een doorsnee van 20 cm • Bestrijk de springvorm met wat margarine. • Warm de oven voor op 200°C. • Snijd de korsten van het brood. Bekleed de ­wanden en bodem van de vorm met het brood. • Pel de ui en de knoflook en snijd ze klein. • Fruit de ui en de knoflook in de olie. • Voeg de groente toe en roerbak de groente 5 minuten mee. • Maak de groente op smaak met peper en Italiaanse kruiden. • Schep het groentemengsel in de springvorm. • Splits de eieren. Roer de eidooiers glad met de yoghurt en voeg de kaas, het volkorenmeel en wat Italiaanse kruiden toe. • Klop de eiwitten stijf en spatel ze door het dooiermengsel. Schep dit op de groente. • Was de tomaten en snijd ze in plakken. Dek de taart af met de plakken tomaat. • Bak de taart in het midden van de oven in 40 minuten gaar en bruin. Dit recept is afkomstig van het Voedingscentrum. Voor nog meer gezonde en lekkere recepten, bezoek de website: www.voedingscentrum.nl/recepten.

9


Mevrouw Oostvogel-Sterk kan op

Extra oogje in het zeil

elk moment de app bekijken.

Leefstijlmonitoring bij dementie Slaapt moeder rustig, of dwaalt ze ’s nachts door het huis? Eet vader wel goed, zoals hij zegt? Deze vragen kent elke mantelzorger die voor een alleenwonende oudere met dementie zorgt. Je kunt er immers niet altijd bij zijn. Strategisch in huis geplaatste bewegingssensoren (geen camera’s) kunnen dan uitkomst bieden. Ze signaleren de bewegingen van een beginnend dementerende oudere, die via een app naar de mantelzorger worden gestuurd. Elja de Wildt is zorgtrajectbegeleider dementie. Zij ondersteunt cliënten en hun mantelzorgers bij alle zaken rondom het ziekteproces. “Leefstijl­ monitoring is een hulpmiddel om de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van een cliënt die zelfstandig woont te helpen waarborgen. Natuurlijk altijd in combinatie met de ondersteuning van de mantelzorger en de wijkverpleging.”

Leefpatroon

wordt via een speciale app gemeld. Het systeem signaleert alle veran­ deringen in het dag- en nachtritme. Komt iemand bijvoorbeeld te weinig op het toilet, dan meldt de app dat aan de zorgtraject­begeleider en de mantel­zorger. Het kan betekenen dat de meneer of mevrouw te weinig drinkt en er dus kans bestaat op uit­ droging. Maar ook nachtelijk dwalen wordt gesignaleerd, of juist nauwe­ lijks beweging overdag.

Bij leefstijlmonitoring worden in overleg bewegingssensoren op ver­ schillende plekken in huis, zoals de voordeur, de woonkamer, de keuken en de slaapkamer aangebracht van de beginnend dementerende oudere. Elja: “Na twee weken herkent het systeem het leefpatroon van een bewoner, en alles wat daarvan afwijkt

Leefstijlmonitoring is in eerste instantie bedoeld voor alleen­wonende ouderen met dementie die een zorgtraject­ begeleider hebben. Belangstellenden kunnen met hun zorgtrajectbegeleider of het team wijkverpleging bespreken of dit systeem voor hen een meerwaarde kan bieden.

10

Uitkomst Voor Berdien Oostvogel-Sterk is ­leefstijlmonitoring een uitkomst. “Mijn moeder (90) heeft sinds drie jaar alzheimer en woont nog zelfstandig in Beek. Ze staat op de wachtlijst voor beschermd wonen, maar zolang ze nog zelfstandig woont, ben ik blij dat we ook op afstand een oogje in het zeil kunnen houden. Mijn man en ik hebben een kookschool in Frankrijk en wonen daar negen maanden per jaar. Dankzij de app kan ik op elk gewenst moment zien of er veran­ deringen plaatsvinden. Soms heb ik daar dan contact over met Elja. Mijn broers en schoonzus gebruiken ook de app. Gelukkig wonen ze vlakbij en zorgen ze goed voor haar, net als de wijkverpleging. Mijn moeder heeft de regie in eigen hand, terwijl ze toch in de gaten wordt gehouden. Ik ben blij met deze monitoring die veel zorgen wegneemt!” FA


OUDEREN OP DREEF

‘Ik ben al mijn hele leven koningsgezind’ Greetje van Eenenaam (82) kijkt ook dit jaar weer uit naar Koningsdag. Al zo lang als ze zich kan herinneren kijkt ze op Koningsdag - vroeger was dat natuurlijk Koning­innedag - naar de uitzendingen op tv en doet ze mee aan de konings­ dagactiviteiten. ”Ik woon sinds een jaar op locatie Griffioen in Nijmegen en heb er zin in om met de andere bewoners Koningsdag te vieren.” “Het koningsgezinde kreeg ik van huis uit mee. Mijn moeder was erg koningsgezind. Mijn vader begreep daar helemaal niets van. Ik vond het prachtig. Als kind was Koninginnedag een geweldige feestdag. Met school, in Elst, werd dit gevierd met een speldag. Verkleed in oranje kleding deden we aan koekhappen, priktollen, fiets versieren en spelletjes. Het leukste vond ik zaklopen. Ik was maar klein en iemand in het publiek riep: ‘kijk eens wat een klein erwtje’, ik oogstte er applaus mee. Daar heb ik leuke herinneringen aan.

De tranen van Maxima Een van de mooiste dingen was natuurlijk de trouwdag van Willem Alexander en Maxima. Die tranen! Ik heb stiekem een traantje mee weggepinkt. En dan de inhuldiging van de nieuwe koning; kippenvel kreeg ik daar van. Ik vind Willem Alexander een echt staatshoofd, op een menselijke manier. Zoals hij en Maxima meeleven met sportprestaties, dat is echt geweldig. We hebben een heel goed en mooi koningspaar.

De vlag uit Ik heb het koningshuis wel altijd gevolgd, maar heb nooit prullaria verzameld. Daar houd ik niet van. Wel heb ik een paar boeken met mooie foto’s. Dat is voor mij genoeg. Ik hoop dat het koningshuis altijd zal blijven bestaan, het zal onwerkelijk zijn wanneer het er niet meer is. Voor deze Koningsdag heb ik mijn oranje hoed al klaarliggen. Ik hoop dat de Koning en de Koningin er ook klaar voor zijn. We hangen hier in Griffioen de vlag uit hoor!” MP

Defilé op paleis Soestdijk Ik keek altijd op tv naar het defilé op paleis Soestdijk. Zo leuk was dat. Dan zag je dat Beatrix ook echt een moeder was, wanneer ze haar kinderen corrigeerde. Het was vreselijk toen jaren later prins Friso dat skiongeluk kreeg. Daar heeft Beatrix zo onder geleden. Ze bleek ook gewoon een kwets­ bare moeder te zijn.

‘We hangen hier in Griffioen de vlag uit hoor!’

11


Puzzel mee

Winnaars winternummer

Vul de sudoku in en schrijf uw oplossing op de antwoordkaart van het inlegvel. Stuur de antwoordkaart voor 1 juni 2018 naar ons op. De onderste rij cijfers van de puzzel vormt de oplossing.

1

5 9

6

C. Theunissen uit Nijmegen Th. Langeveldt uit Groesbeek

7

Zij ontvingen een voetmassagetoestel.

2

4 2

5

3

7 8

6 7

De oplossing van de puzzel in de vorige ZorgNu is: Omhelzing. Heel terecht werd op­gemerkt dat twee extra woorden moesten worden weggestreept om tot dat antwoord te komen. Daarom werd de verzameling letters die eigenlijk overbleef ook goed gerekend. Onder de goede inzendingen zijn de prijzen verloot. De winnaars zijn:

2 9

3

2

4 6

4

7 1

Colofon

9

Copyright Sanders PuzzelMedia Groep

Wat kunt u winnen? Onder de goede inzendingen verloten we 2 cadeaubonnen voor een creatieve bloemenworkshop voor 2 personen bij Tuinwereld Wijchen. De winnaars en de oplossing maken we bekend in het volgende nummer van ZorgNu.

ON CADEAUB op enworksh

CADEAUBON

e bloem

creatiev

kshop creatieve bloemenwor

ZorgNu is een uitgave van ZZG zorggroep. Redactie: Esterel Hijink (hoofdredactie), Tamara Besseling, Greetje Doedens, Jolan Dufourné, Marcel de Groot, Rita van Hulst, Marleen Kessels, Dorien Pouwels Met medewerking van: Frouke Arns, Pieter Matthijssen, Marianne Peters Fotografie: Goedele Monnens Vormgeving: COOLBRAND, Arnhem Druk: DPN – Rikken Print, Nijmegen Oplage: 8.000 Redactieadres: Postbus 6810, 6503 GH Nijmegen T 024 301 79 18, E communicatie@zzgzorggroep.nl www.zzgzorggroep.nl ZorgNu verschijnt driemaal per jaar. Heeft u vragen over de bezorging? Bel 024 – 301 79 18. Verveelvoudigen of overnemen van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. © ZZG zorggroep 2018

ZorgNu voorjaar 2018  

In dit nummer vertelt een cliënt vol trots over haar koningsgezindheid, presenteren we de nieuwe thuiszorgwinkel in Wijchen, maakt u kennis...

ZorgNu voorjaar 2018  

In dit nummer vertelt een cliënt vol trots over haar koningsgezindheid, presenteren we de nieuwe thuiszorgwinkel in Wijchen, maakt u kennis...

Advertisement