Page 1

ZORGNU

Vrijwilligerswerk brengt geluk Het hart op de goede plek Een dag uit het leven van een 3IG'er

voor cliĂŤnten van

winter 2017


Vrijwilligerswerk brengt geluk Toen ik in 2011 met pensioen ging, kon ik als vrijwilliger eindelijk werk maken van mijn jeugddroom: ik werd buschauffeur. Ik begon op de Buurtbus tussen Molenhoek en Groesbeek en op de rolstoelbus van verzorgingshuis Norbertus in Gennep. In 2014 trad ik ook toe tot het vaste chauffeursgilde van het ZZG Herstelcentrum. Mijn vrijwilligerswerk is voor mij geen verplichting, maar een hobby. Het geeft me veel voldoening en energie om kwetsbare mensen van allerlei pluimage te vervoeren. Ze te laten genieten van hun uitstapje, ervoor te zorgen dat ze er even helemaal uit zijn. Het gebeurt soms dat mensen met lood in de schoenen instappen en met een glimlach de bus verlaten, nadat ik ze bemoedigend heb toe­ gesproken. Andersom levert mijn plekje achter het stuur mij ook veel op. Ik heb weer collega’s, passagiers begroeten me bijna met gejuich en ze missen me als ik er een keer niet ben. Als pensionado tel ik nog mee, misschien wel meer dan ooit. Dat besef, het gevoel dat ik er als vrijwilliger maat­­ schappelijk toe doe, is onbetaalbaar. Jos Wagemans Wilt u ook vrijwilliger worden? Meld u dan aan via onze website: www.zzgzorggroep.nl/vrijwilligers

Op de voorpagina Vrijwilliger Petra Banken en cliënt mevrouw Peelen bereiden zich samen voor op kerst.

2

Waardeer ons op Zorgkaart Nederland ZZG zorggroep vraagt uw aandacht voor Zorgkaart Nederland, de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Zorgkaart Nederland is opgezet door Patiëntenfederatie Nederland en biedt veel informatie op basis waarvan u kunt kiezen voor een zorgverlener die het beste bij u past. Informatie over bijvoorbeeld het nakomen van afspraken, of er voldoende naar u wordt geluisterd en hoe u de zorg ervaart. Zorgkaart Nederland geeft inzicht in de kwaliteit van zorgaanbieders en werkt daarmee aan openheid in de zorg.

Meer dan 300.000 deelnemers lieten al een waardering achter. Wilt u ook aan anderen laten weten wat u vindt van de zorg die u van ZZG zorggroep ontvangt? Deel dan uw ervaring op Zorgkaart Nederland en help anderen met kiezen. Hiermee laat u zien wat goed gaat in de zorg, maar ook wat beter kan. En ZZG zorggroep krijgt hierdoor eerlijke adviezen, waarmee wij onze zorg verder kunnen verbeteren. Ga naar www.zorgkaartnederland.nl en schrijf uw waardering over de zorg die u van ons ontvangt. Bedankt voor uw medewerking!


Het Alzheimercafé In de Alzheimer Cafés komen mensen met dementie, hun naasten, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden maandelijks samen voor informatie en contact met lotgenoten. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij tips, ideeën, belevenissen en ervaringen uitwisselen. Er is altijd een professional van ZZG zorggroep aanwezig bij het Alzheimer­­ café die u meer kan vertellen over bijvoorbeeld wijkverpleging, zorgtraject­begeleiding, cursussen, beschermd wonen en dag­behandeling.

Alzheimer Café He u m e n Moo k e n M iddelaar

Elke 1 e don

Alzheimer Café Maas en Waal

derdagavo

nd van de m aand Waar? Van der Val k Hotel De Molenhoek in Molenh oek. Meer inform atie? M centrum vo alderburch, or Welzijn, Wonen en Zorg. 024 - 357 0 5 70

ond van de maand e Elke 1 maandagav Waar? Mamre in Druten Meer informatie? len@12move.nl Jessie Reulen, j.reu 51 0487 - 0 126

r Café Alzheime n Beuninge Alzheimer Ca fé Nijmegen Elke 3e dinsda

gavond van de m

aand Waar? Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen Meer informat ie? Alzheimer Ned erland Regio N ijmegen nijmegen@alzh eimer-nederla nd.nl 06 - 21 44 60 33

e maand ond van d e maandagav 2 e Elk Waar? ningen. oom in Beu jb ri V e D l Zaa rmatie? Meer info Nijmegen n la d Regio er l ed N er ederland.n Alzheim zheimer-n al @ en eg nijm 60 33 06 - 21 44

Hart van Mook in ontwikkeling De tekeningen zijn klaar en de vergunningen zijn geregeld. De ontwikkelingen van het nieuwe pand ‘Hart van Mook’ van ZZG zorggroep in Mook zijn dus volop in gang. In ‘Hart van Mook’ zijn 24 plaatsen beschikbaar voor beschermd wonen.

Colofon ZorgNu is een uitgave van ZZG zorggroep. Redactie: Stefanie Hendriks (hoofdredactie), Marcelle Beerepoot, Jolan Dufourné, Marcel de Groot, Rita van Hulst, Marleen Kessels, Dorien Pouwels Met medewerking van: Frouke Arns, Pieter Matthijssen, Marianne Peters Fotografie: Goedele Monnens, Judith Visser, Anita Pantus Vormgeving: COOLBRAND, Arnhem Druk: DPN - Rikken Print, Nijmegen Oplage: 8.000 Redactieadres: Postbus 6810, 6503 GH Nijmegen T 024 - 301 79 18 E communicatie@zzgzorggroep.nl www.zzgzorggroep.nl ZorgNu verschijnt viermaal per jaar: medio maart, juni, september en december. Heeft u vragen over de bezorging? Bel 024 - 301 79 18. Verveelvoudigen of overnemen van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. © ZZG zorggroep 2017

Slechtziend?

Meer informatie is te vinden op: www.zzgzorggroep.nl/woonvormen/hart-van-mook

ZorgNu is ook in gesproken versie verkrijgbaar. Handig voor wie moeite heeft met lezen. Interesse? Bel 024 - 301 79 18. 3


De tijd dat alleen gepensioneerden na hun werkzame leven vrijwilligerswerk deden is allang voorbij. We leven in een participatiemaatschappij, waarin oud én jong, hoger en lager opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich om allerlei redenen belangeloos inzetten voor de samenleving. Drie van de ruim 20 vrij­ willigerscoördinatoren, verantwoordelijk voor de werving, intake en begeleiding van vrijwilligers binnen ZZG zorggroep vertellen over de ­toegevoegde waarde van deze grote groep ‘onbetaalde medewerkers’ (ca. 700).

Vrijwilligerswerk bij ZZG zorggroep

Het hart op de goede plek Monique Broeder, ZZG Herstelcentrum

Marga Liebrand, Eikenhorst, Plataan en Berkenhof

Marion Brouwer, Juliana, De Globe, Terra en Campanula

“De vrijwilligers van het Herstelcentrum zijn gemiddeld zo’n acht uur per week beschikbaar. Tijdens de intake kijk ik zorgvuldig naar de wensen en mogelijkheden en vervolgens zoek ik een passende taak. Meestal komen mensen uit eigen initiatief bij ons, maar we werven ook actief. ZZG zorggroep zorgt goed voor deze waardevolle, diverse groep: ze zijn verzekerd, krijgen een reiskostenvergoeding, we bieden scholing, een kerstgratificatie en een jaarlijks feest. De redenen om vrijwilligerswerk te doen zijn verschillend, de een is op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding, de ander wil via deze weg (terug) het arbeidsproces in, of mensen willen de tijd tussen twee banen nuttig invullen. Voor allen geldt dat het contact met andere mensen belangrijk is en voor elke vrijwilliger geldt: ze hebben het hart op de goede plek!”

“Vrijwilligers kunnen met hun bijdrage echt een verschil maken voor het welzijn van bewoners. Uit gesprekken met bewoners en cliënt­ vertegenwoordigers blijkt dat de behoefte aan gezelschap erg groot is. Samen een kopje koffie drinken, een luisterend oor bieden, dat zijn zaken die nét zo belangrijk zijn als de zorg zelf. We inventariseren de behoeften van onze cliënten en kijken dan hoe we daar met vrijwilligers invulling aan kunnen geven. Dat kan individueel zijn, op huiskamerniveau, maar het kunnen ook centrale (thema-) activiteiten zijn. Ons streven is dat elke cliënt elke dag minimaal één moment heeft waar hij of zij naar uitkijkt. Met de bestaande poule van vrijwilligers kunnen we veel doen, maar er blijft behoefte aan mensen, met name ook familie van bewoners, die zich willen inzetten. We zijn er zuinig op, want vrijwilligers zijn goud waard!”

“Vrijwilligerswerk is iets betekenen voor een ander en daarmee ook voor jezelf. Wat opvalt is dat er in oude stadswijken zoals West, een grote sociale samenhang is; daar nemen familieleden van bewoners veel taken op zich. In jonge wijken, zoals NijmegenNoord, doen mensen veelal kortdurend vrijwilligerswerk tussen opleiding en werk in. Elke locatie heeft zo zijn eigen kleur. We proberen mensen te werven via open dagen op locaties, flyers, maar ook met affiches op ramen. Je kunt persoonlijk maatje van een bewoner zijn, maar ook de woonbegeleiders ondersteunen bij een zinvolle dagbesteding voor de ouderen. Er is genoeg te doen!”

4

Wilt u ook vrijwilliger worden? Meld u dan aan via onze website: www.zzgzorggroep.nl/vrijwilligers. of bel naar onze Zorgcentrale, telefoon: 024 - 366 57 77


“Samen maken we nieuwe herinneringen!” De donderdagmiddag is iets om naar uit te kijken voor Liesbeth GiesbersPalsma (84), want dan komt haar vaste vrijwilliger Nancy Groendijk altijd op bezoek. De geboren Friezin uit Sneek woont in woonzorgcentrum Meander in Wijchen en is door de ziekte van Parkinson rolstoelafhankelijk. “Nancy neemt me mee naar buiten: samen erop uit met de rolstoel, een boodschap halen en, vaste prik, een zoute haring kopen. Ze neemt écht de tijd voor me en dat is geweldig!” “Bij Meander organiseren ze veel activi­ teiten, waaraan ik regelmatig meedoe”, vertelt Liesbeth, “bloemschikken, gymnastiek, muziekavonden, het is allemaal goed geregeld. Maar omdat ik in een rolstoel zit, kan ik niet alleen naar buiten. En juist dát is wat ik zo mis. Daarom ben ik zo ontzettend blij met Nancy. Sinds anderhalf jaar komt ze elke donderdagmiddag drie uur lang. Ze heeft altijd leuke ideeën voor uitstapjes en staat open voor mijn wensen. Niets is haar te gek.”

Bucketlist “Toen ik voor het eerst kennismaakte met mevrouw Giesbers, klikte het meteen tussen ons”, aldus Nancy. “Ze heeft een droge humor en we hebben veel lol samen. Misschien komt het

wel omdat we beiden ‘noorderlingen’ zijn: zij uit Friesland en ik uit Groningen. Ik heb aangegeven dat het mijn doel was om haar leven te veraangenamen. Daarom hebben we eerst een bucketlist opgesteld, met alle dingen die ze graag zou willen doen. Bijvoorbeeld langsgaan bij de oudste van haar drie zoons, die met zijn gezin in Maasbommel woont. Daar was ze nog nooit geweest. Ik heb speciaal taxivervoer geregeld, voor mensen met een lichamelijke beperking, waardoor je zittend in je rolstoel vervoerd kunt worden. Op die manier is ze ook al eens bij mij op bezoek geweest. We hebben heerlijk in de tuin in het zonnetje gezeten. En er staat nog een bezoek aan een zoon in Hernen en naar familie in Sneek gepland. Maar

meestal blijven we dicht bij huis. Lekker naar buiten als de zon schijnt, een ijsje eten op een ­terras of koffie drinken in het dorp.”

Foto Bijna bij elk uitje maakt Nancy een foto. Van hen samen, of van mevrouw Giesbers met haar kleinkind, of achterkleinkind bijvoorbeeld. De mooiste belanden in een lijstje op het dressoir. “Ik vind het belangrijk om de fijne momenten vast te leggen, zodat ze er steeds aan herinnerd wordt. Samen maken we nieuwe herinneringen”, lacht ze. “Maar soms zitten we ook gewoon gezellig tv te kijken, of bladeren we door het fotoboek, en praten we over vroeger, over haar jeugd in Friesland.” “Maar het leukste vind ik toch de uitstapjes”, bekent Liesbeth. “Ik zie altijd uit naar Nancy´s komst en verheug me al op de zoute haring die we dan weer samen gaan halen.” FA

5


Samen aan de wandel Het was een gok, het idee van Marjan Willems, verpleegkundige in de wijk, om een wandelclubje voor ouderen te starten. Maar het plan sloeg aan en nu verzamelt zich elke woensdagmiddag een groepje mensen bij Hotel Belvoir voor het wekelijkse wandeluurtje. Zes wijkbewoners en bewoners van woonzorgcentrum Juliana genieten samen met vrijwilligers van de beweging en de buiten­lucht, maar ook van de gezelligheid die deze activiteit met zich meebrengt.

met een rollator de stoepjes op en af kunt rijden. In de praktijk bestaat het wandeluurtje voor een half uur uit wandelen en na afloop wordt er gezellig koffie gedronken bij het Belvoir Hotel. Ze hebben daar zelfs een speciaal tarief voor ons!”

Marjan kreeg het idee voor een wandel­club in het kader van haar bijscholing tot wijkverpleegkundige, waarvoor ze een groepsactiviteit met het thema ‘valpreventie’ moest uitwerken. Marjan: “Centrale vraag daarbij was wat ouderen zelf kunnen doen om stevig op hun benen te staan, om de kans op valpartijen te verkleinen. Ik heb cliënten uit mijn werkgebied Altrade-Hunnerberg uitgenodigd om naar een voorlichtingsbijeenkomst bij Juliana te komen. Hierbij ben ik ingegaan op de oorzaken van vallen en wat je zelf kunt doen om het risico hierop te verkleinen. Ik wilde mensen motiveren om in beweging te komen. Bewegen maakt je spieren sterker, geeft meer zelfvertrouwen en vermindert daardoor de angst om te vallen. En als je dat in een groepje doet, is het ook nog eens heel gezellig.”

Waardevol

begeleiding bij nodig is, was het zaak om evenzoveel vrijwilligers te vinden die niet alleen meelopen, maar die ook deelnemers met de auto in de wijk willen ophalen en weer thuisbrengen. Marjan:” We hebben flyers uitgedeeld in de wijk en dat heeft een aantal reacties opgeleverd. Zelf heb ik ook een paar keer meegewandeld, maar het is uiteindelijk de bedoeling dat de vrijwilligers het zelfstandig doen. Om alles in goede banen te leiden, zoek ik nog een vrijwilliger die het wandeluurtje wil coördineren.”

Contact “De route is zó uitgestippeld, dat er onderweg voldoende zitjes zijn om even uit te rusten. Binnenkort zal ook de fysiotherapeut eens meelopen om advies te geven hoe je het beste

Begeleiding Zes aanmeldingen leverde dat op. Omdat er welhaast één op één

Loopt u mee? Elke woensdagmiddag (van 13.30 tot 14.30 uur) vertrekt het wandelgroepje vanaf Hotel Belvoir, Graadt van Roggenstraat 1, Nijmegen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wilt u meedoen, als deelnemer of vrijwilliger? Gezellig! Neem dan contact op met Marjan Willems: marjan.willems@zzgzorggroep.nl, telnr: 06- 27 85 00 68. Ouderen en vrijwilligers stap voor stap door de wijk

6

“Zonder vrijwilligers had ik dit idee nooit ten uitvoer kunnen brengen”, benadrukt Marjan, “want ik heb in mijn dagelijkse werk, waarin vooral de zorg centraal staat, geen ruimte om met mijn cliënten te gaan wandelen. Daarom zijn vrijwilligers zo waardevol, zij kunnen die extra glans geven aan het leven van ouderen. De inzet en het enthousiasme van de mensen die zich op deze manier belangeloos inzetten voor hun medemens, is geweldig om te zien. Dankzij hun hulp komen ouderen weer naar buiten, in beweging én in contact met anderen. De reacties van de deelnemers zijn heel positief. Zij waarderen de gezelligheid, het luisterend oor en de ondersteuning die ze krijgen enorm!” FA


Het is woensdagmiddag en vrijwilliger Anny Geurts (65) checkt op haar afspraken­lijst welke cliënt zij nu naar een afspraak moet brengen. Iedereen die in het ZZG Herstelcentrum verblijft en niet in staat is om zelf te lopen, kan gebruik maken van het interne cliëntenvervoer met rolstoelen. Wie naar de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist of naar een gezelligheids­activiteit in huis wil, kan dankzij vrijwilligers zoals Anny rekenen op stipt vervoer! Hoewel haar vaste uren op woens­ dagmiddag en donderdagochtend zijn, is Anny vaak in het Herstel­ centrum te vinden. “Ik val veel in voor collega’s. Soms ben ik hier wel vier dagen per week. Ik vind het ontzettend leuk werk. Maar de vrijdag is me heilig, die is voor mezelf”, vertelt de oudsecretaresse uit Wijchen, die jarenlang bij verschillende notariskantoren werkte.

Complimenten “Toen ik vanaf 2011 niet langer betaald werk deed, heb ik me geen moment verveeld. Ik hou ontzettend veel van lezen en wandelen. Via-via hoorde ik dat ze in het Herstelcentrum vrijwilligers zochten voor het interne cliëntenvervoer. Dat sprak me aan en

“Ik probeer een lach op iemands gezicht te toveren”

Soms is een luisterend oor al genoeg.

samenleving hoort, we worden er steeds meer afhankelijk van. In het Herstel­centrum hebben we een leuke ploeg, zo’n 14 vrijwilligers, die elkaar allemaal proberen te helpen. Het is een heel gepuzzel met het halen en brengen naar al die afspraken. Soms moeten er wel vijf of zes cliënten tegelijk bij de fysiotherapie zijn. Dan komt er wat kunst- en vliegwerk aan te pas, maar het lukt altijd!”

Drijfveer daarom ben ik eens gaan praten. Ik ben nooit een grote voorstander van vrijwilligerswerk geweest, vond het niet zo bij me passen. Maar hoewel je er geen geld mee verdient, krijg je er ontzettend veel voor terug. Als ik alleen al aan de hoeveelheid bedankjes en complimenten denk die ik dagelijks krijg, van cliënten, maar ook van collega’s; dat is een heel verschil met mijn vroegere werk”, lacht ze. “En er wordt goed voor de vrijwilligers gezorgd door de organisatie, dat vind ik ook heel positief!”

Gepuzzel “Ik besef goed dat vrijwilligerswerk nu eenmaal bij onze huidige

De omgang met mensen is toch wel de belangrijkste drijfveer van Anny om vrijwilligerswerk te doen. “Je kunt echt verschil maken door aandacht te hebben voor iemand die het moeilijk heeft. Mensen maken hier hele heftige lichamelijke en emotionele dingen mee. Soms is een luisterend oor al genoeg. Ik probeer mensen een beetje uit de tent te lokken om een lach op hun gezicht te toveren, hen even de spanning en de stress te laten vergeten. Dit werk maakt dat ik besef dat ‘gezond zijn’ niet vanzelfsprekend is, je kunt van de ene op de andere dag ziek worden of iets mankeren. Ik voel me dankbaar dat ik als gezond mens een steentje bij kan dragen!” FA

7


Ik help u met uw steunkousen

Tijd voor uw medicatie

Hoe gaat het met u? Werkt de alarmknop wel?

Hoe bevalt het werk in de wijkverpleging?

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN PETRA BASTEN, VERZORGENDE 3IG

"Werken als 3IG'er in de wijk is veelzijdig en uitdagend" Dat het werk van een 3IG’er in een wijkverpleegkundig team veel meer inhoudt dan het helpen met wassen en het aandoen van steunkousen, laat verzorgende 3IG ­Petra Basten met plezier en passie aan ons zien. We ­liepen een dag met haar mee op haar route in de wijk. Wanneer we Petra ’s morgens treffen heeft ze er al een taak opzitten; het plannen van de routes van het team. "Naast het verzorgende werk in de wijk heb ik ook de taken van roosteraar/planner, werkplektoetser, leerlingbegeleider en ambassadeur voor 3IG'ers in de wijk op me genomen. Dat maakt mijn werk veelzijdig en uitdagend. Je kunt van je werk als verzorgende 3IG zoveel maken als je wilt. Ik heb deze taken naar me toegetrokken omdat die me aanspreken. ZZG zorggroep geeft daar veel ruimte voor," zegt Petra gedreven, terwijl we naar de eerste cliënt rijden.

inname van medicatie en het plegen van telefoontjes om zaken voor haar c­ liënten te regelen. Daarnaast let Petra vooral op het wel en wee van haar cliënten. De extra aandacht die nodig is, hebben bij haar prioriteit. "Daarmee houd je goed de vinger aan de pols. Verder kijken dan de wond of de medicijnen is belangrijk," zegt Petra. "Je moet zoveel mogelijk zelf meedenken en creatief zijn. Dat vind ik iedere keer weer een uitdaging."

Hoofd leegmaken Tussen de adressen door maakt Petra haar hoofd leeg in de auto. "Dat geeft een gevoel van vrijheid. Ik word nergens door afgeleid en ben vervolgens klaar voor de volgende cliënt." Na het afronden van de wijkroute heeft Petra een voortgangsgesprek met leerling Angelique de Beijer en praktijkbegeleidster Alies Mesman, waarna ze zich haast naar een overleg met collega Geraldine Peters over het scholingsplan van het wijkteam.

Wijkroute Deze ochtend bezoekt Petra vijf cliënten. De werkzaam­ heden variëren van het helpen bij het wassen en aan­ kleden, het aantrekken van steunkousen, het geven van tips, wond­verzorging, het controleren van de juiste 8

De mooiste baan "Erg veelzijdig dus," lacht Petra aan het eind van haar dag. Dat maakt mijn werk zo leuk. Ik zeg wel eens: ik heb de mooiste baan die er is. Ik kan het iedereen aanbevelen.’ MP


OP STAP MET…

We staan nu dichter bij elkaar Vandaag ben ik aan de wandel met Toos van Soest, een vitale vrouw. Zij vertelt over haar ervaringen als mantelzorger van haar man Jan, die sinds april in verpleeghuis De Weegbree van ZZG zorggroep woont. Als hij een dagje thuis is, vraagt hij wat we eten. Hij gaat namelijk voor het eten weer terug, maar vindt het thuis zijn en thuis eten zo fijn. Dat doet zeer. Ze zijn 49 jaar getrouwd en gingen vorig jaar nog overwinteren in het zuiden. Totdat twee CVA’s daar een einde aan maakten. Nog geen jaar later moest Jan naar een verpleeghuis. “Ik ben blij dat mijn kinderen en mijn huisarts me toen onder druk gezet hebben,” vertelt Toos, “want ik had die beslissing niet alleen kunnen nemen.” “Ik moet mijn weg vinden in de ene dag rustig weer en de andere dag noodweer,” zegt ze. “Als je van iemand houdt die afhankelijk van je is, parkeer je je eigen verdriet.” Ik vraag haar of deze periode alleen verdrietig is? “Nee!” zegt ze stellig, “wij staan nu dichter bij elkaar dan ooit. Welke man verwelkomt zijn vrouw iedere dag met een kus, een knuffel en de woorden: “Wat ben ik blij dat ik je weer zie, schat”. Even een brede lach, die verdwijnt als ze vertelt hoe Jan zijn achterdocht op haar richt.

Wat ben ik blij dat ik je weer zie, schat.

Hij kan daar niets aan doen, maar het doet pijn dat hij me soms niet vertrouwt. Daar moet ik mijn weg in vinden. Dan krijgen we het over humor. Zoals haar leven pieken en dalen kent, zo verloopt ook ons gesprek. Jan en zij moeten vaak lachen. Elkaars grappen verstaan ze nog prima. Toen Jan in zijn onrust ineens ging staan, vroeg zij wat hij ging doen. “Als ik sta, ben ik groter,” zei Jan, die in ’t echt niet zo groot is. Mooi toch. In het verpleeghuis ervaart Toos, dat de werkdruk toeneemt. Ze is tevreden over de verzorging, maar doordat er nood­gedwongen zoveel invalkrachten zijn, kan de com­ municatie wel wat beter. Begrijpelijk, maar wel een extra last voor haar. Ik heb gewandeld met een vrouw, die open over haar pijn en geluk vertelt. Haar openheid, haar kracht en haar kwetsbaarheid ontroeren me. Met een stevige handdruk nemen we afscheid. Walter Vrijsen, wandelcoach

9


Zorgcentrale ZZG zorggroep is verhuisd naar Huisartsenpost CWZ Na een gedegen voorbereiding van zo’n anderhalf jaar is de Zorgcentrale van ZZG zorggroep in oktober verhuisd naar de Huisartsenpost van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Voorheen was de Zorgcentrale gehuisvest op een locatie van Pluryn. De belangrijkste reden voor deze verhuizing is de nauwere samenwerking die ZZG zorggroep wil aangaan met de Huisartsenpost en vice versa. ‘Zorgvragen van cliënten worden steeds complexer, waardoor samenwerking met andere disci­ plines, in het bijzonder de huisarts, belangrijker wordt. Door samen te werken versterken we elkaar en kan de zorgverlening aan de inwoners van Zuid-Gelderland nog beter en doel­treffender verlopen. Daar wordt de patiënt uiteindelijk beter van,’ zegt Marionne van Wanroij, ­manager Zorgcentrale en AVT stad Nijmegen.

Gezamenlijk onder één dak heeft vele voordelen’ "Niet alleen de Zorgcentrale, maar ook het Ambulant Verpleeg­kundig Team stad Nijmegen heeft een plaats gekregen binnen de Huisartsenpost,’ zegt Marionne van Wanroij. ‘Gezamenlijk onder één dak heeft vele voordelen. Zo werken de medewerkers van de Zorgcentrale van 07.00 uur tot 23.00 uur en wordt daarna de waarneming door de Huisartsenpost overgenomen. Ook het kunnen overleggen

10

met huisartsen en assistenten van de Huisartsenpost is erg praktisch, we kunnen zo sneller handelen en dat scheelt tijd. Dat is erg prettig. We zijn aanvullend aan elkaar en kunnen delen in kennis."

Elkaar versterken is een goede stap Zorgcentralist Sonja Hillen is blij met de verhuizing. "We hebben hier een goede, rustige, maar ook dynamische werk­plek gekregen. De cliënten zelf zullen in eerste instantie niet veel merken van de verhuizing. Zij kunnen, net als voorheen, blijvend met al hun vragen bij ons terecht. We zijn de telefonische toegangspoort van ZZG, waar professionals aan de telefoon zitten. We beantwoorden en ondernemen actie bij onder andere vragen over de wijk­verpleging, crisisopvang, hulp bij valincidenten, personen­alarmering, beeldbellen, het verstrekken van hulpmiddelen of als je iemand nodig hebt binnen ZZG zorggroep. We zorgen ervoor dat mensen op de juiste plek terechtkomen en niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Vaak kan een telefoontje met de Zorgcentrale mensen duidelijkheid geven en geruststellen. Dat maakt mijn werk zo mooi. Het is niet alleen door­ verwijzen, maar ook een luisterend oor zijn. Dat is belangrijk. Daarnaast beantwoorden we ook vragen van andere hulpverleners en bieden we praktische ondersteuning. We zijn een soort spin in het web. Dat we de zorgverlening aan onze cliënten door deze samenwerking met de Huisartsenpost kunnen versterken, is een hele goede stap." MP


Tot 2020 extra overheidsgeld voor bewonersactiviteiten

Altijd wat te beleven Verpleeghuizen krijgen de komende jaren geld uit het VWS-programma ‘Waardigheid en Trots’ om extra bewonersactiviteiten te organiseren. Familie en cliëntenraden hebben een belangrijke stem in de besteding ervan. ZorgNu bezoekt locaties van ZZG zorggroep om te kijken hoe zij de gelden inzetten. In deze aflevering Eikenhorst in Groesbeek en De Vlechting in Nijmegen.

Beter door Beeld "Daar krijg ik honger van", zegt één van de cliënten, terwijl ze naar de koeien op het beeldscherm wijst. Sonja Hamerslag, medewerker welzijn team 1 op Eikenhorst, lacht. “Dat is zo leuk aan Beter door Beeld, de natuurfilm voor mensen met dementie; beelden roepen allerlei associaties op. Meestal kijken we net na het eten, tijdens het opruimen. De film geeft dan rust. Bewoners blijven nog even zitten, drinken koffie, maken soms een praatje. Ook slechtziende bewoners vinden de film geweldig, vooral vanwege de natuur­geluiden. En heel prettig: je kunt de film ook individueel op de kamer bekijken. Het verschil met tv? De fragmenten duren kort, houden de aandacht vast en spreken bewoners aan op hun eigen niveau. Het is leuk voor iedereen.”

«

Belevenistafel

«

Hier zet ook De Vlechting op in, laat manager Roel Ligthart Bosch weten. “We schotelen onze bewoners geregeld graag iets nieuws voor. Toen Ronald me over de belevenistafel vertelde, dacht ik meteen: uitproberen!” Intussen is het multifunctionele apparaat niet meer weg te denken op de woonlocatie voor mensen met een somatische beperking. “De tafel heeft superveel mogelijkheden”, aldus woonbegeleider Ronald Ros. “Van meezingen met oude liedjes tot digitaal vingerverven: het kan. Favoriet is ‘Belevenis Nijmegen’; een foto-raad-quiz over bekende Nijmeegse plekjes.” Door de belevenistafel neemt het onderlinge contact toe, merkt Ronald. “De mensen gaan op in het spel, vergeten alles. Ze blijven actief, ook in het kopje. Extra leuk is dat ze zelf de tafel in beweging moeten zetten. Anders valt er niets te beleven.” PM 11


Puzzel mee

Stuur uw oplossing voor 1 februari 2018 naar: Redactie ZorgNu, Postbus 6810, 6503 GH Nijmegen. Zet het woord ‘puzzel’ en de oplossing op de envelop of kaart. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen in de leesrichting gelezen de oplossing.

Prijs Onder de goede inzendingen verloten we 2 voetmassagetoestellen. De winnaars en de oplossing maken we bekend in het volgende nummer van ZorgNu.

A

A

L

H

O

C

K

E

Y

O

R

M

B

Z

L

S

C

P

O

P

P

O

N

E

N

T

A

A

M

T

E

G

E

N

K

O

M

E

N

H

G

L

A

R

I

K

S

I

O

M

R

V

G

O

A

M

A

IJ

P

A

L

B

I

R

Z

E

N

N

G

S

R

D

T

K

A

L

S

W

A

E

I

T

E

A

D

B

V

E

K

N

A

U

K

R

G

H

R

L

G

A

E

I

N

N

G

E

E

D

I

O

U

A

A

A

R

R

E

S

T

A

T

I

E

U

I

D

S

R

S

N

G

S

L

E

A

E

R

D

M

E

B

L

H

S

R

P

P

O

Z

N

D

E

E

I

E

A

K

E

E

L

A

R

T

S

D

N

S

S

L

A

V

E

R

N

IJ

S

IJ

T

N

E

J

S

L

O

D

D

E

R

V

O

S

S

E

G

E

aangaande aardgasbel adviesprijs almaar arrestatie bagageruim bergpas gassen

hierop honorarium keelarts kliko klimmer lariks match mesje

onthouden opera opponent riblap serieus slavernij sloddervos strijdbaar

Winnaars Puzzel ZorgNu Herfst 2017 De oplossing van de puzzel in de vorige ZorgNu is: ‘mezenbol’. Onder de goede inzendingen zijn de prijzen verloot. De winnaars zijn: H. Engels uit Druten, E.C.M. Faasse uit Nijmegen. Zij ontvangen het spel ‘Rummykub XXL’.

tegenkomen tenslotte veerdienst zaalhockey zalmsalade zwanenhals

smakelijk

Rijstovenschotel met courgette, gehakt en prei Ingrediënten

2 personen - hoofdgerecht

 175 gram zilvervliesrijst  1 courgette  1 eetlepel olie  250 gram prei  150 gram mager rundergehakt  1 eetlepel tomatenpuree  1 theelepel tijm  30 gram geraspte belegen 30 kaas +

Copyright Sanders PuzzelMedia Groep

Z

eet

• Kook de zilvervliesrijst in water gaar volgens de gebruiksaanwijzing. • Warm de oven voor op 200 °C. • Was de courgette. Halveer hem in de lengte en snijd de helften in smalle plakken. • Roerbak de courgette in de hete olie in enkele minuten gaar. • Maak de groente op smaak met peper. • Maak de prei schoon en snijd hem in smalle ringen. • Bak het gehakt in een braadpan gaar en rul. Roerbak de prei met het gehakt mee tot het gaar is. • Voeg de rijst als deze klaar is toe aan het mengsel, samen met de tomatenpuree. • Maak er met wat water, peper en de tijm een smeuïge massa van. • Schep de helft van de rijst in een oven­ vaste schaal en verdeel de courgette er over. • Dek dit af met de rest van het rijstmengsel. • Strooi de geraspte kaas er over. • Laat het gerecht in het midden van de hete oven lichtbruin kleuren. Dit recept is afkomstig van het Voedingscentrum. Voor nog meer gezonde en lekkere recepten, bezoek de website: www.voedingscentrum.nl/recepten.

ZZG zorggroep-ZorgNu4-winter2017  
ZZG zorggroep-ZorgNu4-winter2017  
Advertisement