Page 1

positionering & communicatie


wij ontwikkelen identi teiten. geven gevoel en gezich t aan projecten die te maken hebben met bouw en en wonen. wij ontwerpen beelde n die een verhaal vertel len. en wij brengen verhalen die beelden oproepen.


positionering & communicatie cruquiusweg 111b 1019 ag amsterdam t. 020 2050995 f. 020 4223113 e. info@zzesto.com


01 Een open blik Elke opdracht benaderen wij met een open blik. We verzamelen zo veel mogelijk indrukken, proeven de sfeer ter plekke en praten met betrokkenen. Geen marketingcampagne zonder bezoek aan de bouwlocatie, geen communicatiestrategie voordat we bewoners hebben gesproken.

02 Een scherpe focus Om een goede en zichtbare positie te verkrijgen is een sterke identiteit nodig. Die identiteit maakt dat het project zich op een eigen, consistente en consequente wijze gedraagt. Het ontwikkelen van de identiteit is daarom één van de belangrijkste uitdagingen. Alleen een scherpe focus maakt het mogelijk om te richten.

03 Een creatief idee Creatieve ideeën brengen een identiteit tot leven. We bedenken concepten die een eerste onuitwisbare indruk maken of nieuwsgierig maken naar een kennismaking. Daarbij letten we altijd op uitvoerbaarheid en houdbaarheid. Een goede identiteit beweegt met de tijd mee zonder aan kracht te verliezen.


04 Een nuchtere aanpak Wij zorgen ervoor dat de dingen die we bedenken, er ook komen. Op tijd en binnen budget.

daarvoor gebruiken we

steevast een vijftal ing

rediĂŤnten.

Wij vragen ruimte voor stappen die belangrijk zijn. Organiseren draagvlak op momenten waarin dat essentieel is. En maken verwachtingen helder en planningen realistisch. Maar het betekent ook dat we niet ingewikkeld doen over dingen die dat niet zijn. Niet opkloppen of overdrijven. Alleen zo, geloven wij, is een samenwerking op lange termijn plezierig en werkzaam.

05 Een ingespeeld team De vragen van onze opdrachtgevers zijn vaak complex. De belangen groot en de problemen divers. Dat vraagt om een intelligente en creatieve aanpak. Eigenschappen van al onze medewerkers. Maar ook een drive om te vernieuwen. Verwachtingen te overtreffen. En trouw te blijven aan de kwaliteit die we van onszelf verwachten. We kennen onze eigen krachten, maar ook die van anderen. Zoals vastgoedstrategen, fotografen, tekstschrijvers of filmmakers. En trots op onze vaste partners, met wie we snel een ingespeeld team kunnen samenstellen.


BUREN HEBBEN HIER EEN KWARTIERTJE EXTRA VOOR ELKAAR. JIJ OOK? DAN IS HET VIJFDE KWARTIER IETS VOOR JOU!


het vijfde kwartier

project positionering, gebiedsidentiteit, uitgew erkt in middelenmix me vingscampagne, outdo t o.a gebieds- en weror, online en informatie centrum. opdrachtgeve r staedion den haag.


de planfabriek

ontwikkeling huisstijl,

drukwerk en website opd rachtgever de planfabri ek, almere


bso ijburg

interieurontwerp en rea liseren voelbare eigen identiteit voor buitensc kinderen van 4-12 jaar. hoolse opvang voor i.s.m. bnb architecten en sjakies, haarlem. opdrac htgever ijopvang


forum noord

bewonersparticipatie. pro jectidentiteit (zonder geb bewonersdag, woon- en iedsidentiteit) en ontw ikkelen tools voor leefstijl inventarisaties . opdrachtgever van nim gemeente schoonhoven. wegen & partners/

logo tekst

logo path

FORUM NOORD


vondst

branding advocatenkan toor. Advocaten met lef . Online, print, advertent opdrachtgever vondst ies, evenement. advocaten, amsterdam

advocaten

advocaten


The same in green? www.vondst-law.com

Vondst Vondst is a compact specialized law firm

Vondst kno Plant Varie


ows ety Rights

Vondst knows Horticulture

We represent and assist a wide range of c


TANDARTSPRAKTIJK MONDIG

branding tandartsenpr aktijk. positionering do or naam en huisstijl. do in interieur en bewegw or ijzering. opdrachtgeve r mondig / hennink, haa gevoerd rlem.


zwwc duindorp

object-communicatie. een anomieme doos op een afg gebeurt. levensgroot en bijna echt. opdrachtgeve elegen terrein. laten zien wat er binnen r vestia wonen


hoogeland

gebiedspromotie nieuw bouwlokatie hoogeland in naaldwijk. positioner project van ca. 700 wo ing van het ningen in de regio en de markt. opdrachtgever vestia wonen


aan tafel!

voor verzorgingshuizen is een format ontwikkeld mogelijk toekomstige bew om in contact te treden met bewoners, oners en hun omgeving . opdrachtgever evean durghorst


de nieuwe vaart

projecthuisstijl, verkoo pondersteuning en websi te, amsterdam zeeburg opdrachtgever sikking vastgoed b.v.


ruimte voor uw visie!

ruimte voor uw visie!

ruimte voor uw visie!

ruimte voor uw visie!

R V U V


interieur diemervijver

10 entrees en bewegwijze ring kantorencomplex diemervijver, diemen. opdrachtgever cb richar d ellis amsterdam


ik zit hier!

projecthuisstijl en websi te opdrachtgever gemeen staedion en haag wonen te den haag, jip den haa g, duwo, vestia, “zitten als centraal bee ld voor alles omtrent wonen voor jongeren“


interieur y-point gebouw

ontwerp entree en bew egw opdrachtgever cb richar ijzering y-point gebouw, amsterdam. d ellis amsterdam


SITA

gaat het maken. visiedocument Homeruskwartier


sita

uitgesproken proces- en projectcommunicatie vo or inzending visie op par opdrachtgeversschap in ticulier collectief het homeruskwartier alm ere. opdrachtgever bem og ontwikkeling


Groeten uit duindorp!

projectidentiteit, groete n uit duindorp. gebiedson gevoelige context. geb iedscampagnes, verhuur- twikkeling en positionering in uiterst en verkoopcampagnes. outdoor. opdrachtgeve online, print en r vestia


househopping

62 reacties in 56 secon den. doelgroepspecifie ke wooncommunicatie. en via sms binnen secon jongeren online den een shortstay wonin g geven. positionering design online oplossing , realisatie en en. opdrachtgever staedi on den haag


verde vista

marketing en communic atie gewonnen prijsvraa g voor groot nieuwbo sfeer en visie maakt arc uw hitectuur en metrages aantrekkelijk. in samenw project aan de a4. tecten en s2 architecten, erking met bnb archiopdrachtgever am


gevelreclame

outdoor. af en toe van grote waarde. kwalitei t in detailering en servic leveranciers. geen poespa e door ervaren s. opdrachtgever menn o bos vastgoed


gevelreclame

outdoor is bedoeld om te triggeren. een duide lijke en sterke call-to-ac komt later wel, makelaar tion. meer info s ook. opdrachtgever ma xtension


den haag woonstad

woonpromotie denhaa g. positionering en ver rassende projectidentite voor een stad met 8 uit it voor een portal eenlopend woonsferen . communicatie rondom advertenties, print, vid centrale website, eo, beursstand*. opdrac htgever gemeente den *prijs beste stand livin’ haag 2009


00:13:04:21

00:13:11:02

00:13:12:19

00:13:13:11

00:13:14:03

00:13:14:09

00:13:14:17

00:13:15:00


oogenblikken

besloten prijsvraag vo or on trische instelling. uitgaa twikkeling van ca. 1200 woningen op terrein pschychiande van omgekeerde int egratie. concept, commu en visualisatie van het plan. opdrachtgever sta nicatieplan edion en van giesbers on twikkeling


wormerwonen

klein zijn als kracht. per soonlijk, en laten zien wat je doet. centrale wa nieuwe huisstijl. websi arden in de te, jaarverslag, het bew onersblad, het kantoo de nieuwe waarden wa r, overal worden ar en waar gemaakt. opd rachtgever wormerwon en


winnen in wormerland

projecthuisstijl, visual isatie van 3 toekomstscen arios voor de regio. vid presentatie en bewoners eo, interactieve informatie. opdrachtg ever wormerwonen.


haagse starters

positionering den haag als de plek voor starte nde kopers op de wonin projecthuisstijl, website gmark en campagnes in de lan delijke bladen. opdrachtg t. gemeente den haag. blo ever te billen namens de gem eente, niet gek toch?


het podium

positionering ontwikk eling bedrijfsonroerend goed, naam, huisstijl, pro werk en projectwebsite motioneel druk. opdrachtgever hillen & roosen


het strijkijzer

jongeren communicati e nieuwbouw hoogste woon huisstijl, beeldmerk, ge誰 ntegreerde kick-off cam toren van nederland. project pagnein print, online en opdrachtgever vestia jon outdoor. g

Ve s tia tia


p3 communicatie

ontwerpen voor een com munciatie-deskundige. een lastige opgave. toonderscheidend. websi the-point en te en cms. opdrachtgeve r p3 communicatie, rot terdam


stackm!

prijsvraag namens pro vincie noord holland. ontwikkeling van een sco middel om uit de vele bes rings- en evaluatie taande ideeĂŤn de meest kansrijke te selecteren. van factoren geld, urg hoe meer stapeling entie, actoren en divers e belangen hoe groter i.s.m. o.a. de alliantie on de haalbaarheid. twikkeling


Wij ontwikkelen identi teiten. Geven gevoel en gezich t aan projecten die te maken hebben met bouw en en wonen. wij ontwerpen beelde n die een verhaal vertel len. En wij brengen verhalen die beelden oproepen.


Ziet er allemaal goed uit, maar wat doen jullie nu concreet? En voor wie? Wij werken aan gebiedscommunicatie. Verkoop en verhuur communicatie. Commercieel vastgoed- en woonpromotie. In het kader van stedelijke vernieuwing, nieuwbouw, herstructurering. Kortom, communicatie van projecten die te maken hebben met wonen en bouwen.

GRA S ZZESTTIO GOODIE

*kijk op zze specialesto.com voor acties

En dat doen we voor woningcorporaties. Gemeenten, maar ook ontwikkelaars, makelaars en vastgoedondernemingen. Concreet? We bepalen de beste project positionering. Verzinnen namen, payoffs en tekstformats. Ontwerpen identiteiten. Stellen effectieve middelen samen. En zorgen dat brochures, boeken, leaflets, outdoor uitingen, maar ook internetsites, 3D impressies en simulaties er komen. Op tijd en binnen budget. Zonder concessies aan ontwerp en concept. En dat doen we allemaal vanuit onze studio in Amsterdam en samen met ons enthousiaste team. Kom langs voor een koffie verkeerd. zzesto.com


zzesto projecten mini  
zzesto projecten mini  

overzicht zzesto projecten; communicatie, ontwerp, interieur en interactie

Advertisement