Page 1

vastgoedcommunicatie


ecten die te maken hebb en met bouwen en won en. Wij ontwerpen beelden die een verhaal vertelle n. En wij brengen verhalen die beelden oproepen.

Wij ontwikkelen identit eiten. Geven gevoel en gezich t aan proj

vastgoedcommunicatie cruquiusweg 111b 1019 ag amsterdam t. 020 2050995 f. 020 4223113 info@zzesto.com


04 Een nuchtere aanpak

Elke opdracht benaderen wij met een open blik. We verzamelen zo veel mogelijk indrukken, proeven de sfeer ter plekke en praten met betrokkenen. Geen marketingcampagne zonder bezoek aan de bouwlocatie, geen communicatiestrategie voordat we bewoners hebben gesproken.

Wij zorgen ervoor dat de dingen die we bedenken, er ook komen. Op tijd en binnen budget.

Creatieve ideeën brengen een identiteit tot leven. We bedenken concepten die een eerste onuitwisbare indruk maken of nieuwsgierig maken naar een kennismaking. Daarbij letten we altijd op uitvoerbaarheid en houdbaarheid. Een goede identiteit beweegt met de tijd mee zonder aan kracht te verliezen.

steevast een vijftal ingr edië

03 Een creatief idee

daarvoor gebruiken we

Om een goede en zichtbare positie te verkrijgen is een sterke identiteit nodig. Die identiteit maakt dat het project zich op een eigen, consistente en consequente wijze gedraagt. Het ontwikkelen van de identiteit is daarom één van de belangrijkste uitdagingen. Alleen een scherpe focus maakt het mogelijk om te richten.

02 Een scherpe focus

nten.

01 Een open blik

Wij vragen ruimte voor stappen die belangrijk zijn. Wij organiseren draagvlak op momenten waarin dat essentieel is. Wij managen verwachtingen en plannen scherp maar realistisch scherp. Maar het betekent ook dat we niet ingewikkeld doen over dingen die dat niet zijn. Niet opkloppen of overdrijven. Alleen zo, geloven wij, is een samenwerking op lange termijn plezierig en werkzaam.

05 Een ingespeeld team De vragen van onze opdrachtgevers zijn vaak complex. De belangen groot en de problemen divers. Dat vraagt om een intelligente en creatieve aanpak. Eigenschappen van al onze medewerkers. Maar ook een drive om te vernieuwen. Verwachtingen te overtreffen. En trouw te blijven aan de kwaliteit die we van onszelf verwachten. We kennen onze eigen krachten, maar ook die van anderen. Zoals vastgoedstrategen, fotografen, tekstschrijvers of filmmakers. We hebben een aantal vaste partners, met wie we snel een ingespeeld team samenstellen.


q po rt

ontwikkelen projectiden gebouw. print online en titeit met focus op de unieke silhouet van he amsterdam sloterdijk. buitenreclame voor 15 kantoorverdiepingent opdrachtgever: deka in in vestment


rea l g ree n

ontwerp nieuwe kantoo leuk om de grenzen te veridentiteit. hoe ver durft je klant te gaan? al tijd rkennen. opdrachtgeve r: real green.

SMART GREEN

FEASABLE GREEN REALISTIC GREEN FINANCIAL GREEN TIME-BOUND GREEN REAL GREEN


H ee m st ed evest e

positionering en objectm voor verhuur. bewust arketing van (bijn) oud zuio kantoorlokatie opdrachtgever: nl realandere uitstraling. estate

heemstedeveste MODERN WERKEN IN OUD ZUID

heemstedeveste MODERN WERKEN IN OUD ZUID


su g a rc it y

de silo’s van de voormal dere kantoorlocaties. m ige suikerfabriek zijn al getransformeerd tot municatie? prikkelende aar hoe verder met de rest van het terrein en bijzonfilm voor investeerders. de opdrachtgever: cobras compen


JIJ OOK? DAN IS HET VIJFDE KWARTIER IETS VOOR JOU!

H et vi jf d e kwa rt ie r

projectidentiteit. naam geving. positionering en pagne, wervingscampagn format. gebiedscamopdrachtgever woningc e, verhuur- en verkoopcampagne orporatie staedion den haag.

BUREN HEBBEN HIER EEN KWARTIERTJE EXTRA VOOR ELKAAR.


d e a d m ir a li te it rott er da m

positioneringscon pt 26.000m2 kantoor en ve tiele leegstand, de ce rwachtte pa ad m ir wealthcap internationa aliteit rotterdam. opdrachtgever: rl


va stg o ed co m m u n ic er en

focus. authenticite so ms is een zwakke punt ec dat mag je dan ook it, ht je ster e. zo ze zoeken. opdrachtgever: ggen. uit een reeks van ontwerpokt ndercbre


d ie m erv ij v er in te ri eu r

toevoegen. soms is het gewoon niet goed geno van kantoorcompl eg. de 7 entrees ex di em communicatie en archite ervijver zijn gezichts- en sfeerbep alend. ctuur samen op.


in te ri eu r Y-Po in t geo u w

entree en bewegwijzerin opdrachtgever cb richarg van het oude pakhuis y-point. d ellis amsterdam.


o n d er zo ek spa a n se ku bu s

het gebouw is lelijk en va n de omgeving wordt je lijk. de juiste plek om ook niet vroee n verkennen met maxtens beetje te overdrijven. mogelijkhede n ion outdoor reclame


NL Rea l Estate

uitgebreide positionering top-market real estate ag eigen signatuur in ee ency m sterke n m ar opdrachtgever: nlreales kt van grote internationale spelet ers. tate


ekte, die mit Bauen und Wohnen zu tun haben. Wir entwerfen Bilder di e eine Geschichte erz채hl en. Und wir bringen Geschic hten die Bilder hervorru fen.

Wir entwickeln Identit채t en Wir geben Form und Gef 체hl an Proj

Ziet er allemaal goed uit, maar wat doen jullie nu concreet? En voor wie? Wij werken aan gebiedscommunicatie. Verkoop en verhuur communicatie. Commercieel vastgoed- en woonpromotie. In het kader van stedelijke vernieuwing, nieuwbouw, herstructurering. Kortom, communicatie van projecten die te maken hebben met wonen en bouwen. En dat doen we voor woningcorporaties. Gemeenten, maar ook ontwikkelaars, makelaars en vastgoedondernemingen. Concreet? We bepalen de beste project positionering. Verzinnen namen, payoffs en tekstformats. Ontwerpen identiteiten. Stellen effectieve middelen samen. En zorgen dat brochures, boeken, leaflets, outdoor uitingen, maar ook internetsites, 3D impressies en simulaties er komen. Op tijd en binnen budget. Zonder concessies aan ontwerp en concept. En dat doen we allemaal vanuit onze studio in Amsterdam en samen met ons enthousiaste team. Kom langs voor een koffie verkeerd. zzesto.com

/ZZESTO%20vastgoedcommunicatie  

http://www.zzesto.com/files/ZZESTO%20vastgoedcommunicatie.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you