Page 1

Добредојде, Еразмус!


Програма „Доживотно учење“ 2007 - 2013 Буџет: 6.97 милијарди EUR Min. 13 %

Min. 40 %

Општо Образование

Високо Образование

COMENIUS

ERASMUS

Min. 25%

Min. 4%

Стручно Образование

Образование на возрасни

LEONARDO DA VINCI

GRUNDTVIG

Eразмус: 3.1 милијарди € за 7 години Трансверзална програма Жан Моне

- Развој на политики (студиски посети) - Јазици - ICT - Ширење и користење на резултати


Буџет на Програмата „Доживотно учење“ Comenius

≥ 13%

Erasmus

≥ 40%

Leonardo da Vinci

≥ 25%

Grundtvig

≥ 4%

• 7 милијарди € (за сите земји, за период од 7 години)


Кој учествува во програмата „Доживотно учење“  27 Земји членки на Европската Унија  3 земји на European Free Trade Association (EFTA-ЕЕА) (Iceland, Liechenstein, Norway)  Турција • (земји кои се со кандидатски статус за членство во ЕУ- Македонија и Хрватска)


Еразмус ≠ Еразмус мундус


Еразмус како санта Мобилност за студирање мраз Стажирање Јазик Воочливо (свесност)

Неформално учење Зимски/ летни школи Препознавање на кредити Финансирање, Договор за учење Академска соработка, Административни процедури

Модернизација на високо образование Влијание на лично и институционално ниво Европско Невоочливо подрачје на високо образование ЕКТС Интернационализација на (процеси) курсеви и курикулуми Академски мрежи Лисабонска стратегија 3 милиони студенти до 2012 Болоња експерти, Болоњски процес: реформи на политиките, на крикулумот и на финансирањето, Билатерални договори Поттикнува вработливост и личен развој, Подготвителни посети Смена на постоечки структури и рутини Меѓ. академска соработка Проблеми со препознавање (*самокреирани ) Министерства за образование (нац. работна програма и буџет) Вмрежени институции Учество во истражувања Универзитети- Бизнис сектор соработка Национални Агенции Курсеви на англиски Политичка поддршка (ЕУ и Национално ниво) за мобилност ECTS и DS Label Мониторинг посети и проверки на институции Европска комисија DG EAC 1% од EU буџет Erasmus Mundus Локални Еразмус иницијативи (студентски НВОи) Tempus (проекти за влез во Еразмус) Поттикнува конкурентност Процеси на подготовка, престој, враќање Поддршка на развојот на ICT содржини, услуги и предавања Виртуелни кампуси Проекти за развој на курикулуми


Еразмус Универзитетски Чартер • „Влезен билет“ и обврска за заложба за квалитет за сите Еразмус активности Стандарден

Продолжен

• Високообразовни институции акредитирани по национално законодавство може да аплицираат • Моментно > 3 900 Институции *Фундаментални принципи


Еразмус Студентски Чартер


Можности за учество во акциите на Еразмус • Мобилност на студенти (за студирање или за стажирање), мобилност на универзитетски кадар (за наставни ангажмани и за обуки) и мобилност на кадар за обуки • Интензивни програми • Интензивни јазични курсеви • Подготвителни посети


Можности за учество на различни профили За студенти: 1) Студирање во друга земја 2) Стажирање во друга земја 3) Јазични курсеви 4) Интензивни програми За универзитети/ наставен кадар: 1) Наставни ангажмани 2) Обуки во други земји За универзитети/ високообразовни институции: 1) Интензивни програми 2) Академски и структурни мрежи 3) Мултилатерални проекти За претпријатија: 1) Студенти- стажанти 2) Обуки во други земји 3) Соработка со универзитети (за обуки)


Кој може да аплицира? • Да имате Македонско државјанство • Студентите мора да се запишани на високообразовна институција која има Erasmus Charter – EUC – Erasmus University Charter (им овозможува на Универзитетите да учествуваат во Еразмус програмата) • Да се запишани на додипломски, постдипломски или на докторски студии • Студенти во прва година не можат да учествуваат • Времетраењето на мобилноста мора да е минимум 3, а максимум 12 месеци.


Како да се пријавите за Еразмус? • •

• •

Сите Универзитети кои имаат Еразмус Чартер имаат повик за проекти на почетокот на годината (Февруари) за мобилности од октомври, и на крајот на годината (Ноември) за мобилности кои од февруари Треба да ги почитувате роковите на одделните Универзитети

Апликацијата може да се превземе од веб- страната на Вашиот Универзитет, од канцелариите за меѓународна соработка, од вебстраната на Универзитетот на кој се пријавувате Не во Националните Агенции!


Селекција на студенти • Постојат однапред утврдени критериуми од страна на одделните Универзитети кои мора да се почитуваат. Има 2 фази на селекција. • Пример: – Академски успех на студентот – Времетраење на мобилноста – Интервју – Познавање на јазикот на земјата- домаќин • •

Резултати од разгледувањето на пријавите Универзитетите го задржуваат правото да постават дополнителни критериуми за селекција на студенти


Еразмус статистики по области (ЕК, 2008 г.) Other areas

1,19

Communic . & Information Scienc es

2,99

Soc ial Sc ienc es

11,80

Natural Sc ienc es

3,57

Medical Sc iences

5,72

Mathematic s, Informatic s

3,32

Law

6,58 14,94

Languages and Philological Sc iences Humanities Geography , Geology

3,57 1,83

Engineering, Tec hnology

10,80

Educ ation, Teacher Training

3,15

Bus ines s Studies

20,36

Art & Des ign

4,75

Arc hitec ture, Planning Agric ultural Sc ienc es

3,58 1,86


Придобивки од Еразмус програмата • Финансира студирање во друга земја • Дава можност за интеграција со други ЕУ државјани • Помага да си ги подобрите Вашите способности и вештини • Ќе научите странски јазик • Ќе искусите различна култура • Ќе запознаете нови пријатели и ќе посетите места кои можеби нема да ги посетите во друга прилика • Ќе се вратите дома посамоуверени и поискусни


Што можете да очекувате како Еразмус студент (1) • Матичниот и Универзитетот- домаќин мора да имаат меѓу- институционален (билатерален) договор за соработка • Мора да потпишете Learning Agreement со двете институции пред да заминете • Не треба да плакате никакви партиципации • Целосно академско признавање од страна на матичната институција за успешно завршените активности за време на Еразмус престојот


Што можете да очекувате како Еразмус студент (2) • На крајот на Вашиот престој во странство мора да добиете транскрипт на курсевите и на активностите што сте ги посетувале/ положиле • За време на Вашиот престој мора да бидете третирани и услужени на ист начин како и домашните студенти • Мора да имате пристап до Erasmus University Charter (EUC) & т.н. European Policy Statement на Вашите Универзитети- матичен и домаќин • Имате право да добивате национални стипендии за студирање


Што се очекува од Вас како Еразмус студент? • Да ги почитувате правилата и обврските во Вашиот Erasmus Grant Agreement со домашната институција • Да се погрижите сите промени на Learning/Training Agreement да се прифатени од сите страни во писмена форма веднаш по нивното настанување • Да го поминете целиот период како што е договорено • Да напишете извештаи за Вашиот Erasmus mobility период по Вашето враќање • Да дадете feedback доколку е побарано од страна на Вашата домашна институција, Националната Агенција и Евр. Комисија • Мора да чувате: – Карти за патување – Бординг пасови


Предвидени стипендии за 2010/ 2011 за Еразмус     

 140 Студенти за студирање  40 Студенти за стажирање  20 Подготвителни посети Професори за наставни ангажмани 15  40 Персонал на високообразовни институции за обука

1 – 3 дена 0€ 0%

4 – 10 дена 89 € 0,25%

 355 €  420 €  1 000  1 000  1 000

11 – 17 дена

18 – 24 дена

25 и повеќе дена

178 € 0,50%

266 € 0,75%

355 € 100%


Еразмус повеќе информации на: European Commission on EUROPA

llp / c u u e d . e a / u op r e . a eu . p c e ro / u :/ .e c p t e / ht :/ p t ht

n o i at

m s ra e /

us

http://www.na.org.mk http://erasmus.mk EAC EA - Executive Agency Извршна Агенција

http://eacea.ec.europa.eu

Email: neda.ahcieva@na.org.mk

Erazmus prezentacija 2010  

Erasmus presentation 2010 - Macedonian language version

Erazmus prezentacija 2010  

Erasmus presentation 2010 - Macedonian language version

Advertisement