Page 1

=========================== Personlig assistans i enlighet med brukarens behov www.abaassistans.se ===========================

ABA Assistans kb

Din följeslagare på vägen genom vardagen!


Bästa möjliga vardag, med högsta möjliga välbefinnande, anpassad till Dina förutsättningar och utförd på ett sätt som gör att Du känner Dig bekväm med personalens närvaro. ABA Assistans är Din partner, Din förlängda arm, när det gäller att rekrytera, utveckla och administrera de personliga assistenter Du behöver - ABA Assistans är Ditt bollplank när det gäller att hitta lösningar på de behov och de eventuella problem som uppstår. ABA Assistans levererar personlig assistans med förnuft och känsla, med Din situation, Dina behov och Dina möjligheter som utgångspunkt. Du ska känna Dig trygg i Din vardag, och kunna räkna med att den assistans Du har beviljats ger Dig det stöd och de förutsättningar i Din vardag Du behöver. Du har en kontaktperson på företaget, som är den som tillsamman med Dig leder och styr insatsen hos Dig. Vårt mål är att vara Din trygga följeslagare på den vindlande väg som utgör vår vardag och vårt liv! Vårt mål är att utföra vårt uppdrag med personligt engagemang, individuellt anpassad efter Dina behov och önskemål, baserat på en aktiv kommunikation, med bra uppföljning och grundad på lyhördhet och förståelse! Vårt mål är att leverera en assistans som förbättrar Din vardag och Ditt välbefinnande! Vi välkomnar naturligtvis alla typer av brukare, men vi följer med lite extra energi de erfarenheter som andra har skaffat sig, och de forskningsresultat som kommer fram, när det gäller autism, olika neurologiska diagnoser (till exempel MS, afasi, ryggmärgsskador), stroke och psykiskt betingade diagnoser. Vi jobbar både med barn och med vuxna brukare. Inom ramen för de lagar och andra regelverk som styr förutsättningarna för personlig assistans, anordnar vi bästa möjliga assistans för Dig, med den kvalitet som krävs för att Du ska få ut högsta möjliga resultat av det stöd Du beviljats för Din personliga assistans! Verksamheten ska leva upp till de kvalitetskrav som ställs, och klara kontroller som utförs av till exempel Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och av Din kommun.


Med en väl fungerande organisation, med bra rutiner och kvalitetssäkrande uppföljningar så hjälper vi Dig till en fungerande vardag, men vi tänkte inte nöja oss med det, utan ge lite mer - om Du vill och är intresserad! Om Du som brukare har intresse och förmåga, så kan vi hjälpa Dig att söka möjligheter till anställning. En sådan insats kräver förstås att vi har en bra information om vilka önskemål Du har om typ av arbete, och vad Du har för utbildning och erfarenhet. När vi är överens om förutsättningarna, så hjälper vi till med kontakter hos Arbetsförmedling och Försäkringskassa, för att kartlägga vilka möjligheter till stöd en arbetsgivare skulle ha, för att möjliggöra en anställning. Som Du säkert vet, så är ju kosten, och den näring, vi får i oss avgörande för om kroppen ska må bra och fungera optimalt, eller om kroppen ska må dåligt och fungera lite haltande. Har det uppstått någon typ av störning i kroppens funktioner, så är det ju än viktigare att förse kroppen med det den behöver. Vi på ABA Assistans har egna erfarenheter att tillföra i den här frågan, och vi söker också aktivt efter andras erfarenheter av hur kostförändringar har hjälpt dem att må bättre - i synnerhet personer som har samma diagnos som någon av våra brukare. Den bank av olika exempel som vi har, försöker vi hela tiden utöka med nya erfarenheter och information om landvinningar när det gäller kostens och näringsämnenas inverkan på kroppens olika funktioner. Vi hjälper våra brukare med andra typer av ansökningar, gällande stöd från Försäkringskassa, Arbetsförmedling eller andra parter.

Till Dig som inte har personlig assistans, men tror att Du kan vara berättigad till det! (detta kan ju också avse någon i Din familj, eller någon Du känner!) Vi hjälper Dig gå igenom förutsättningarna för ansökan om personlig assistans, informerar om vilka medicinska underlag Du behöver och vilken annan dokumentation som behövs. Vi hjälper Dig skriva, skicka in och bevaka Din ansökan. Denna hjälp lämnas utan kostnad för Din del, under förutsättning att vi har upprättat ett avtal. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.


  

013-26 18 28 013-991 33 21

Box 10039 580 10 Linköping

WWW

http://www.abaassistans.se http://www.abaassistans.nu

@

assistans@abaassistans.se

=========================== Personlig assistans i enlighet med brukarens behov www.abaassistans.se ===========================


Personlig assistans i enlighet med brukarens behov och beslut enligt LSS  

En information om personlig assistans, vad det omfattar, vilka regler som finns och hur man kan få hjälp med ansökan till sin kommun och För...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you