Page 1

==================================== Personlig assistans – med utgångspunkt från brukarens behov och villkor www.abaassistans.se Brukarens bästa val?! ==================================== Har Du personlig assistans redan idag, genom Din kommun eller genom Försäkringskassan? Är Du missnöjd med Ditt inflytande över hur assistansen genomförs? Är Du missnöjd med hur redovisningen till Dig sker av det assistansbidrag Du har beviljats? Vill Du ha assistans utförd på annat sätt? Har Du funderingar på att söka efter en anordnare som Du kan ha en aktiv dialog med hela tiden, som utgår från Dina individuella behov och kombinerar det med LSS-beslutet om vad Din personliga assistans ska omfatta? ABA Assistans är ett familjeägt företag, där det är korta beslutsvägar och en familjär stämning. För ABA Assistans är empati, förtroende och ärlighet ledord, och att Du som brukare ska ha inflytande både över vilka personliga assistenter som ska anställas och hur assistansen ska genomföras är en absolut självklarhet. Det är brukarens behov och förutsättningar som utgör grunden för assistansen, och hur den kan bidra till en bättre och enklare vardag! Har Du inte assistans idag, men tror att Du kan vara berättigad till personlig assistans – kontakta oss, så träffas vi och går igenom vilka förutsättningar Du har, och hur Dina behov överensstämmer med de grundkrav som gäller enligt LSS. Vi kan hjälpa Dig i ansökningsprocessen både när det gäller kommunala insatser och när det gäller assistans med ansökan hos Försäkringskassan. Du kan kontakta oss på ett antal olika sätt, och Du har förstås möjlighet att hitta mer information om hur vi ser på och arbetar med personlig assistans. ABA Assistans är assistansföretaget som vill mer för sina brukare.... Du kan kontakta oss på dessa olika sätt: Telefon: Fax: Mail:

013-26 18 28 013-991 33 21 assistans@abaassistans.se

ABA Assistans Box 10039 580 10 Linköping Hemsida:

www.abaassistans.se www.abaassistans.nu

==================================== Personlig assistans – med utgångspunkt från brukarens behov och villkor www.abaassistans.se Brukarens bästa val?! ====================================

Personlig assistans - på brukarens vis  

Personlig assistans som bedrivs av familjeföretag, med tillstånd från Socialstyrelsen. Assistansbeslut och brukarens önskemål är grunden för...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you