Page 1

Piątek

2012

05

Bezpłatny tygodnik w każdy piątek Str. 4-5

Str. 8-9

października

Różowy marsz amazonek

Jeździmy! Pierwsze samochody przejechały przez nowy most między Jeziorakami.

Nr 5 Nakład: 5.000 tel. 723 951 728 e-mail: redakcja@zycieregionu.pl

i k w ó ż y z Kr nki a w o r o l o K str. 13

O księdzu z Rudzienic, czyli ks. Adamie Olszewskim, który stał się zasłużony dla gminy – na str. 11

Nie chcemy ekranów, Wojna o ekrany dźwiękowe – kto przeciwko komu? REKLAMA

Str. 6-7


Dzień dobry! Informować społeczeństwo o tym, co najważniejsze. W dużym skrócie na tym polega misja dziennikarza. Sprawozdawca zazwyczaj z łatwością przelewa myśli na papier. Komponuje przekaz gotowy do przejścia przez filtry wnikliwego czytelnika. Trudniej jest pisać o tym, co istotne, ale i niewygodne lub wstydliwe. Szczególnie, jeśli kontrowersyjny temat dotyczy nas samych. Aby to uczynić, niezbędna jest odwaga. Potrzebna jest determinacja i samozaparcie, aby dokonać coming outu, wyjścia naprzeciw odmiennym, często nieprzemyślanym opiniom. Takie myśli przychodzą mi do głowy, gdy analizuję różową ideę życia i nadziei iławskich amazonek. Ja nazwałabym ją raczej ideą życia, mądrości i odwagi. W tych czasach hasło - kochane kobietki, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje piersi – wydaje się banalne i oczywiste. Dla jednych jest ono tematem tabu, dla innych nie stanowi sprawy godnej poświęcenia uwagi. Dla części panów zamieszanie wokół „różu” jest nie do końca zrozumiałe. Ja doskonale rozumiem i zdecydowanie popieram tę rakową kontrofensywę. Gdyby tak płeć męska, przeszła ulicami miasta w marszu życia i nadziei, tak zwyczajnie, profilaktycznie, dla dobra potomności i korzyści obu płci, byłabym pod wielkim wrażeniem. Życzę Wam, drodzy Czytelnicy, odwagi i determinacji w prezentowaniu swoich idei na co dzień, niezależnie od płci, wieku i prezentowanego tematu. Możecie te idee pokolorować, naszkicować lub uwydatnić w jakikolwiek inny sposób. Ważne, by mówić głośno, wyraźnie, a przede wszystkim jednym głosem.

Bezpłatny tygodnik. Nakład: 5 tys. egzemplarzy. Zasięg: Iława i region iławski. Dystrybucja bezpośrednio do domów, firm i instytucji, dostępna w 15 punktach Druk: „Express Media Sp. z o.o.”, Bydgoszcz REDAKCJA 14-200 Iława, ul. NIepodległości 10 tel. +48 723 951 728 e-mail: redakcja@zycieregionu.pl www.zycieregionu.pl facebook.com/zycieregionu REDAGUJE ZESPÓŁ Redaktor naczelna Edyta Kocyła-Pawłowska e-mail: naczelna@zycieregionu.pl Dziennikarze Iwona Lewkiewicz, Anna Sarnowska, Anna Wernecka, Miłosz Klepczyński, Hubert Młynarczyk BIURO Wioletta Drzewińska e-mail: biuro@zycieregionu.pl REKLAMA tel. +48 723 951 728 e-mail: reklama@zycieregionu.pl KOLPORTAŻ tel. +48 723 951 728 e-mail: kolportaz@zycieregionu.pl SKŁAD I DTP Ineo „Creative Design Group” Andrzej Bryzek tel. +48 535 500 005 Redakcja nie zwraca e-mail: biuro@ineo.com.pl nadesłanych tekstów i zastrzega sobie www.ineo.com.pl prawo dokonywania WYDAWCA

skrótów oraz adiustacji. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Iława staje się zaściankiem

W miniony piątek w auli iławskiej filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W związku z tym, że nie wszyscy zaproszeni pojawili się na sali, nie każdy zaplanowany temat został omówiony. O podejmowanych tematach opowiada Leszek Jankowski, przewodniczący OPZZ w Iławie.

- Podobno w piątek nie było do kogo skierować pytań związanych z pewnymi kwestiami? - Tak, nie były poruszone sprawy związane z inwestycjami, szczególnie takimi, które by nam gwarantowały miejsca pracy, rozwoju miasta i powiatu. Na posiedzeniu zabrakło przedstawicieli zarówno z miasta, jak i starostwa. Wcześniej otrzymałem pismo od pana Macieja Rygielskiego, że takie spotkania powinno się wcześniej uzgadniać. Ja oczywiście wcześniej uzgadniałem, ale - jak widać może był to za krótki termin dla

REKLAMA

pana starosty. Choć uważam, że tylu urzędników pracuje w starostwie, jest wielu dyrektorów rożnych wydziałów, że starosta mógł kogoś wydelegować, jeśli sam nie dysponował czasem. Moja rada zobligowała mnie - jako przewodniczącego - do wystosowania listu otwartego zarówno do starosty, jak i burmistrza Iławy z pytaniami, które były w programie i które chcieliśmy zadać w trakcie spotkania. - Temat, który został omówiony, to prawo pracy i sprawy bhp. - Wilu naszych związkowców zna prawo pracy, ale przedstawialiśmy na naszym posiedzeniu również nowe wytyczne, regulacje, które otrzymuję na bieżąco. Są to informacje, które dotyczą zmian, jakie rząd planuje w kodeksie pracy. - W porządku posiedzenia wprawdzie nie było takiego punktu, ale toczono dyskusję na temat likwidacji w Iławie centrum dowodzenia pogotowia ratunkowego, które niedawno zostało przyłączone do Olsztyna. - To istotny temat, który poruszyli członkowie rady, związkowcy. Na ten temat zabrał głos członek zarządu rady powiatowej, funkcjonariusz służby straży powiatowej , przewodniczący związku „Florian”, Jan Sergiel. Przybliżył nam, jak teraz funkcjonuje centrum powiadamiania. Według nas to absurd. Nie rozumiem, jak może w Olsztynie pracować osoba np. z Bartoszyc, która nie zna topografii naszego miasta i powiatu iławskiego. Załóżmy, że dostaje ona zgłoszenie o wypadku, a w takiej sytuacji osoba dzwoniąca nie zawsze może dokładne określić miejsce, bo działają nerwy czy stres. Zanim ta osoba określi, wytłumaczy gdzie jest to miejsce, upływa dużo czasu, a często sekundy decydują o życiu ludzkim. Jeśli byłoby to w Iławie, tak jak do tej pory, to wiadomo, że miejscowi znają topografię i na pewno odbywało by się to sprawniej i bez żadnych pomyłek. Uważamy, że starostwo nie zrobiło nic, by do takiej zmiany nie doszło. Mamy wrażenie, że Iława staje się miasteczkiem zaściankowym, nie można tu nic załatwić. Wszystko zostaje przenoszone albo do Ostródy, albo do Olsztyna… Dla nas jest to nie do

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

pomyślenia. Z naszym wnioskiem i opinią zgodził się m.in. goszczący na posiedzeniu sekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Żuchowski. - Temat inwestycji dających pracę w mieście i powiecie co prawda nie został poruszony, ale pod pewnym względem o bezrobociu była mowa? - Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż bardzo dokładnie i szczegółowo przedstawiono nam sytuację bezrobocia w naszym powiecie. Jesteśmy pewni, że informacje, które otrzymaliśmy, były szczegółowe, gdyż wcześniej ministerstwo pracy i polityki społecznej oraz departament dialogu i partnerstwa społecznego przesłał wszystkie dokładne dane, wyliczenia dotyczące bezrobocia, prawa do zasiłku dotyczące Iławy oraz całego województwa. Przedstawicielka Urzędu Pracy szczegółowo i rzetelnie przygotowała się do posiedzenia, co potwierdzają otrzymane od nas wspomniane pisma. - Jak pan ocenia kwestię bezrobocia w powiecie iławskim? - Strasznie, tragicznie. Fakt, że jesteśmy drugim miastem po Olsztynie o najniższym zagrożeniu bezrobocia, ale nas przeraża to, że dużo jest bezrobotnych i nie ma żadnych perspektyw pracy dla osób w wieku 25-30 lat. To jest dla nas niepokojące, bo ci ludzie w końcu będą musieli emigrować z Iławy. Nie dziwię, bo cóż innego można zrobić, skoro nie ma u nas perspektyw na zatrudnienie. - Na koniec naszej rozmowy chciałabym, żeby przybliżył pan ideę niedzielnego święta; 7 października obchodzić będziemy Światowy Dzień Godnej Pracy. - To święto będziemy obchodzić już po raz piaty. Idea godnej pracy łączy związki zawodowe na całym świecie. Jest to dzień związkowej mobilizacji, jeden dzień, w którym wszystkie związki na świecie jednoczą się w walce o godne miejsca pracy i warunki pracy. Godna praca jako idea i program działań została wprowadzona przez Międzynarodową Organizację Pracy w 1999 roku. Składa się ona z czterech filarów: zatrudnienia, prawa pracy, ochrony i dialogu. Tegoroczna edycja poświęcona jest tematyce kryzysowi w zatrudnieniu osób młodych, a hasłem tegorocznego dnia jest „Na rzecz jaśniejszych dni pracy”.

Tekst i fot. Iwona Lewkiewicz

DRUGA STRONA ŻYCIA

2


OPINIE

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

Dwie strony medalu Turystycznie było ślicznie

Lato nieodwołalnie minęło. Sprawdziliśmy, czy - jako miejscowość żyjąca częściowo z turystyki - możemy je zaliczyć do udanych, również pod względem finansowym. Monika Raźniewska, szefowa Informacji Turystycznej: - Jeśli chodzi o ruch turystyczny w sezonie letnim, na podstawie prowadzonej kalkulacji odwiedzin turystów w biurze Informacji Turystycznej odnotowaliśmy: w czerwcu 731 osób, w lipcu 1458 osób, w sierpniu 2055 osób, a we wrześniu 907 osób. Liczba osób odwiedzających biuro Informacji zwiększa się z roku na rok, co może świadczyć o większym ruchu turystycznym w Iławie. Nie jest to pełen obraz wielkości ruchu turystycznego, ponieważ nie każdy turysta ma obowiązek odwiedzić Informację. Pełne raporty sporządzone zostaną na początku 2013 roku na podstawie badania ankietowego gestorów bazy turystycznej. Uważam, że sezon turystyczny w Iławie można jak najbardziej przedłużyć. Zależy to w dużej mierze od obiektów turystycznych, ponieważ, aby przyciągnąć turystę w okresie posezonowym, należy zbudować ofertę, która zainteresuje potencjalnego turystę i zapewni mu atrakcje. Z tego co wiem, obiekty turystyczne mają już wprowadzone lub wprowadzają takie pakiety dla turystów. Mam przeczucie, że przyszły rok będzie dla nas jeszcze bardziej owocny. Czy Iława może utrzymywać się głównie z turystyki? Nie jestem kompetentna do wypowiadania się na ten temat, jednak cieszy mnie bardzo, że powstają nowe obiekty, które przyciągną do naszego miasta coraz większe rzesze turystów.

Ciekawostka

Anna Zakrzewska, radna miejska: - Spotkałam się z wypowiedziami mieszkańców, z których wynika, że miniony sezon turystyczny nie jest oceniany pozytywnie. Ja osobiście uważam, że za mało przygotowaliśmy atrakcji dla turystów. Ci ludzie, nawet jeśli już przyjechali do Iławy, to nie bardzo mieli co robić, nie organizowano dla nich zbyt wielu atrakcji. Wiele razy ten temat podnosiłam w rozmowach ze znajomymi i odnosiliśmy wrażenie, że w tym roku w naszym mieście było wyjątkowo mało turystów. Może to kryzys; myślę, że na pewno ma niebagatelne znaczenie fakt, że ludzie ograniczają swoje wydatki, w tym na wyjazdy. Atrakcyjność miejsca też ma na to duży wpływ. A Iława…? Myślę, że nie jesteśmy dostatecznie atrakcyjni. Mamy wprawdzie jezioro w centrum miasta, ale na tym jeziorze coś trzeba robić. A i po południu, po wyjściu z wody, trzeba sobie znaleźć jakieś zajęcie. Zawsze uważałam, że nasze miasto powinno być turystyczno-przemysłowe, a nie tylko turystyczne. Są miasta turystyczne z jeziorami, które mają infrastrukturę szeroko rozwiniętą i nie jesteśmy ich przegonić, zwłaszcza w dobie kryzysu. Uważam więc, że i w najbliższej, i w dalszej przeszłości nie jesteśmy w stanie utrzymać się tylko i wyłącznie z działalności usługowej w dziedzinie turystyki. Tekst Edyta Kocyła-Pawłowska, fot. Anna Wernecka

Sonda Życia

Dariusz: - Jest tu trochę obiektów sportowych, co jest ważne na przykład dla mnie. Iława powinna postawić trochę na budowę jakichś ciekawych obiektów. Nie ma za bardzo co tu zwiedzać. Jak wybiera się jakąś wycieczkę, to patrzy się na dużą ilość ciekawostek, zabytków, miejsc do zwiedzania czy spędzania czasu. Iława jest ładnym miastem, ale moim zdaniem trochę ubogim w takie miejsca.

Iława miastem turystycznym?

Zapytaliśmy mieszkańców Iławy, jak oceniają miasto jako teren turystyczny.

Marta: - Iława jest ładnym, rozwijającym się miastem. Jest tu znane jezioro. Jest też mnóstwo lasów i terenów do rekreacji. Myślę, że jest to fajne miejsce do spędzenia wakacji czy urlopu. Podobają mi się alejki wokół Jezioraka, które są doskonałym miejscem na spacery, uprawianie sportu czy inną formę rekreacji. Brakuję może trochę taniego zaplecza turystycznego, które mogłoby przyciągnąć jeszcze więcej gości.

Złapiesz nas Nie dostałeś gazety do domu? Zajrzyj tu:

Agnieszka z córeczką Weroniką: - Iława bardzo szybko się rozwija. Ciągle coś powstaje. Buduje się nowe obiekty. Usprawnia się ruch w mieście. Ostatnio otwarto nawet most. Podoba mi się to, że ciągle coś się dzieje, a w porównaniu do innych miast, w Iławie robi się naprawdę dużo. To piękne miejsce do wypoczynku i warto je odwiedzać. Mam porównanie do innych miejscowości, gdzie jest o wiele brzydziej. Tekst i fot. Miłosz Klepczyński

Nasza redakcja, ul. Niepodległości 10, wejście obok bankomatu Komunikacji) Starostwo Powiatowe, ul. Andersa 2a: pierwsze piętro i parter (Wyd. Informacja Turystyczna, ul. Niepodległości 13 Kiosk przy szpitalu, ul. Andersa 3 Klubokawiarnia, park miejski Restauracja Gastro, park miejski Czytelnia Publicznej Biblioteki Miejskiej, ul. Jagiellończyka 3 ODK, ul. Skłodowskiej 26 a Salonik Prasowy na parterze Galerii Jeziorak, ul. Królowej Jadwigi 6 Kiosk pani Danusi, ul. Kościuszki przy uczelni wyższej Sklep spożywczo-przemysłowy „U Moniki”, ul. Wyszyńskiego 28 Sklep Maćko przy ul. 1 Maja Susz, sklep S-Mol, ul. Piastowska

3

Na gorąco Oszuści powracają

Komendant powiatowy PSP bryg. Maciej Jasiński ponownie ostrzega przed oszustami! Tym razem do komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Iławie docierają informacje o dystrybucji podręcznego sprzętu gaśniczego, a mianowicie gaśnic. Osoba lub osoby, które prowadzą dystrybucję tego sprzętu, podając się za przedstawicieli PSP informują np. właścicieli firm o planowanej przez Państwową Straż Pożarną kontroli ich zakładu, strasząc również konsekwencjami w postaci nałożenia kary finansowej w przypadku nie posiadania takich gaśnic. Nie mają oni jednak nic wspólnego z Państwową Strażą Pożarną. Jest to jak zwykle żerowanie na nieznajomości przepisów oraz procedur, według których postępuje Państwowa Straż Pożarna. Działania osób zajmujących się tym procederem są nielegalne! Gaśnice są jak najbardziej wskazane tam, gdzie wymagają tego przepisy przeciwpożarowe, tj. w obiektach użyteczności publicznej, zakładach pracy, szpitalach, szkołach, przedszkolach, sklepach, itd. Ponadto nie ma obowiązku posiadania gaśnicy w domu, co najwyżej w pojazdach. W związku z powyższym informujemy, że nie zostały wydane jakiekolwiek zalecenia dotyczące zakupu gaśnic wymienionym trybem, natomiast kontrole w obiektach, które prowadzi PSP, poprzedzane są stosownym zawiadomieniem z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem. Ponadto gaśnice można zakupić za odpowiednią, o wiele niższą cenę w legalnych punktach sprzedaży. Nadmieniamy, że do kontroli obiektów na terenie powiatu iławskiego, m.in. pod względem wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, uprawnieni są strażacy komendy powiatowej PSP w Iławie posiadający imienne upoważnienie podpisane przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. mł. bryg. Tomasz Michalski – rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Iławie

ŻYCIE W OBIEKTYWIE

Unikatowe odsłony www.zycieregionu.pl


4

WYDARZENIA

Nie złowił, ale mógł

Mieszkaniec gminy Zalewo, który podejrzewany jest o nielegalny połów ryb przy użyciu narzędzi rybackich, już wkrótce odpowie przed sądem. Sieci, łódź wiosłowa i wiosła zabezpieczone przez strażników mogą ulec przepadkowi. Za to przestępstwo grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności. W ubiegły wtorek na jeziorze Płaskim w okolicy miejscowości Jerzwałd w gminie Zalewo funkcjonariusze Posterunku Rejonowego Państwowej Straży Rybackiej w Iławie ujęli 77–latka, podejrzanego o nielegalny połów ryb. Jak wynika z relacji strażników, ok. godz. 7.15 mężczyzna płynął łodzią po jeziorze i zbierał do niej sieci. Został ujęty przez funkcjonariuszy na gorącym uczynku przestępstwa. Józef M. przyznał się do kłusownictwa. Strażnicy zabezpieczyli łódź wiosłową, wiosła i sieci typu wonton, w których w chwili ujęcia mężczyzny nie było ryb. Przedmioty te służyły sprawcy do popełnienia przestępstwa i zgodnie z przepisami mogą ulec przepadkowi. Już wkrótce mieszkaniec gminy Zalewo usłyszy zarzut nielegalnego połowu ryb, za co Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności. KPP Iława

Gmina Iława

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

Będzie boisko w Wikielcu

W ramach rządowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje boisko – Orlik 2012” gmina Iława pozyskała środki finansowe na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wikielcu. W ramach inwestycji sportowej w Wikielcu powstanie zespół boisk oraz urządzeń sportowych z budynkiem zaplecza boisk Orlik 2012. – Jest to pierwszy tego typu obiekt sportowy na terenie gminy Iława

– zaznacza Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. – Powstał on z myślą o naszych mieszkańcach, którzy będą mogli z niego korzystać przez 9 miesięcy w roku z przerwą zimową. W tym celu zostaną zatrudnieni animatorzy sportowi, którzy będą czuwać nad wszystkim i opiekować się kompleksem. Obiekt będzie posiadał profesjonalne boisko do piłki nożnej z syntetyczną nawierzchnią typu „sztuczna trawa” wyposażone

w aluminiowe bramki z siatkami o powierzchni 1.860 m kw. (pole gry 26 m x56 m), boisko do piłki siatkowej i koszykowej z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 613,11 m kw. (pole gry 15,1 m x 28,1 m) oraz budynek szatniowo-sanitarny, który będzie przystosowany także dla osób niepełnosprawnych. Cały teren zostanie ogrodzony i oświetlony, natomiast sprzęt sportowy będzie posiadał wymagane świadectwa i atesty.

niki o szerokości po 1,5 m oraz jednostronną ścieżkę rowerową o szer. 2 m.

konkursie zwyciężyła Kinga Hachaj z Gimnazjum nr 1 w Iławie, która przecinała wstęgę.

Całkowity koszt budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wikielcu Orlik 2012 wyniesie 1.021.679,72 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 475.959,47 zł, a z Województwa Warmińsko-Mazurskiego 333.000,00 zł. Program „Moje Boisko – Orlik 2012” współfinansowany ze środków Ministra Sportu i Turystki. Materiały gminy Iława

Most między Jezi Iława

W poniedziałek 1 października od godziny 8:00 nowym mostem przez Duży i Mały Jeziorak wreszcie pojechały pierwsze samochody. Budowa rozpoczęła się rok temu. Zakres inwestycji objął budowę mostu oraz wzmocnienie nasypów na dojazdach oraz rozbiórkę starego obiektu. Stary most został zastąpiony nowym – łukowym. Jest on dłuższy i szerszy, a jego niweleta została podniesiona na tyle, by skończyły się utrudnienia w żegludze pomiędzy Małym i Dużym Jeziorakiem. Most został wyposażony w jezdnię o szerokości 8 metrów, obustronne chod-

Wykonawcą zadania była firma SKANSKA, która wybudowała most za 9 mln zł. W kosztach budowy uczestniczył również budżet Iławy w kwocie prawie 500 tys. zł za przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z przebudową urządzeń, przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. O wyborze barw nowego obiektu rozstrzygnął konkurs przeprowadzony wśród uczniów iławskich szkół ponadpodstawowych. W

– Most łukowy będzie obiektem, który zmieni miejską przestrzeń – mówi Mirosław Nicewicz, dyrektor GDDKiA w Olsztynie. – Dlatego chcieliśmy, aby iławianie mogli zdecydować o jego wyglądzie. Wymiary nowego mostu: - długość – 20 m - szerokość – 16 m - wysokość łuku – 6,9 m - wysokość nad lustrem wody – 3,6 m. red., fot. FotoKropek Wiesław Jankowski, AB

Widok od strony basenu.

Bluszcz oplótł klub Iława

W ubiegły piątek goście Klubokawiarni mogli spędzić miły wieczór w towarzystwie zespołu Bluszcz z Lubawy. To kapela grająca muzykę z pogranicza bluesa i rocka. W ich repertuarze znaleźć można utwory zarówno stricte bluesowe, jak i mocne kawałki rockowe. Oprócz swojej twórczości, Bluszcz gra również covery znanych wykonawców: Tadeusza Nalepy, Erica Claptona, Muddy’ego Watersa. Tekst i fot. Anna Wernecka

Jesteś świadkiem wydarzenia? Masz dla nas temat?


WYDARZENIA

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

5

Jest umowa na port

Iława

www.zycieregionu.pl

jący normy bezpieczeństwa i efektywnego wykorzystywania. Zastosowane zostaną odpowiednie rozwiązania chroniące środowisko, w szczególności w zakresie odbioru ścieków oraz ograniczenia zużycia energii (zastosowanie instalacji solarnej na potrzeby c.w.u.). Realizacja projektu wiąże się jednocześnie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu obecnej przystani żeglarskiej, utworzeniem

miejsc parkingowych oraz przebudową drogi dojazdowej od ul. Sienkiewicza. Efektem realizacji zadania będzie infrastruktura portowa, polegająca m.in. na: - budowie stanowisk cumowniczych dla statków pasażerskich i towarowych oraz hangarów, - umocnieniu nabrzeża i budowie falochronów, - budowie pomostów cumowniczych i trapów. Oprac. eka

iorakami otwarty

Jeżdżą

nowane jest na listopad bieżącego roku, a zakończenie – listopad 2014 roku. W ramach projektu powstanie funkcjonalna infrastruktura portowa, obsługująca wewnętrzne szlaki wodne, odpowiadająca standardom współcześnie realizowanym obiektom o podobnej funkcji, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, spełniająca podstawowe funkcje portu śródlądowego – obiekt spełnia-

po wypiciu

Budynek szatniowo-sanitarny.

W ubiegły piątek podpisano umowę pomiędzy województwem warmińsko–mazurskim a powiatem iławskim na realizację projektu pn. „Budowa Portu Śródlądowego w Iławie”. Wartość projektu wynosi 12.571.929 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 9.704.499 zł, a wkład własny powiatu – 2.426.124 zł. Inwestycja będzie trwała 2 lata. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu pla-

Kolejnych pięciu nietrzeźwych kierujących zatrzymali policjanci z powiatu iławskiego. O ich dalszym losie już wkrótce zdecyduje sąd.

Kinga Hachaj wygrała konkurs na kolorystykę mostu.

I ruszyły!

Jeszcze w ub. piątek nie było oficjalnie wiadomo, że roboty zostaną zakończone miesiąc przed terminem.

Wykonawcą budowy mostu była firma SKANSKA

Mamy się

widują Iława

Pierwsze z cyklu spotkań mam odbyło się w tym tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Panie miały okazję wymienić się doświadczeniami, wykonać jesienne bukiety z suchych liści, zaplanowały, o czym wkrótce będą rozmawiać, a dzieci w tym czasie obok… po prostu się bawiły. Z inicjatywy Anny Pogodowskiej spotkania mają się odbywać co miesiąc w wypożyczalni dla dzieci, choć kolejne – już 9 października. eka, fot. MBP

W Iławie na ul. Skłodowskiej policjanci zatrzymali Łukasza W., mieszkańca Iławy, który kierował rowerem, mając 2,6 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli rower w depozycie. W Zalewie policjanci zatrzymali Stanisława S., 59–letniego mieszkańca tamtejszej gminy, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości. W chwili badania alkomatem mężczyzna miał 1,9 promila alkoholu w organizmie. Rower 59–latka został zabezpieczony przez policjantów w depozycie. W miejscowości Szałkowo policjanci zatrzymali Zbigniewa M., 54–letniego mieszkańca Iławy, który kierował mercedesem, mając 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującego. Jego pojazd został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. W Iławie na ul. Sobieskiego policjanci zatrzymali Piotra K., 36– letniego mieszkańca Iławy, który kierował volkswagenem, mając 2,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującego. Pojazd został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. Na drodze Falknowo – Ulnowo pod zarzutem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości policjanci zatrzymali Jacka D., 38–letniego mieszkańca Prabut. Mężczyzna kierował volkswagenem, mając 0,8 promila alkoholu w organizmie. Pojazd zabezpieczyła osoba wskazana przez właściciela. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności i utratę prawa jazdy. Za to samo przestępstwo przy użyciu roweru grozi do roku więzienia.

KPP Iława

Daj nam znać: redakcja@zycieregionu.pl, tel. 723 951 728


6

Wyższe podatki

Iława

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Roczne stawki od 1 stycznia 2013 r.: 1) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 22,10 zł od 1 m powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: domków campingowych, obiektów sanitarnych znajdujących się na polach namiotowych oraz budynków letniskowych, dla których stawka wynosi - 7,00 zł od 1 m powierzchni użytkowej. budynków znajdujących się na terenie wysypisk odpadów komunalnych, dla których stawka wynosi - 13,00 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,63 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem: budowli znajdujących się na terenie wysypisk odpadów komunalnych, dla których stawka wynosi - 1% ich wartości.

3) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m kw. powierzchni, z wyjątkiem: gruntu przeznaczonego na pole namiotowe i na prowadzenie wysypisk odpadów komunalnych, dla których stawka wynosi - 0,70 zł od 1 m kw. powierzchni. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł od 1 m kw. powierzchni. oprac. eka

SPOŁECZEŃSTWO

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

Boccia na Litwie: jest sukces!

www.zycieregionu.pl

Region

W sobotę, 28 września, w Kownie na Litwie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa w Boccia dla osób niepełnosprawnych. Wyjątkowa atmosfera imprezy i życzliwość gospodarzy stworzyła niezwykłą arenę zmagań w tej wyjątkowej dyscyplinie sportowej. Reprezentacja Polski ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu zajęła w swojej kategorii 3 miejsce. Boccia to dyscyplina sportowa polegająca na rywalizacji dwóch 3-osobowych drużyn. Każdy z zawodników posiada dwie bile kolorowe (czerwone lub niebieskie), które

musi dorzucić jak najbliżej wcześniej wyrzuconej bili białej. Wygrywa ta drużyna, która w 6 rundowej fazie meczu zdobyła najwięcej punktów, czyli dorzuciła większą ilość bil swojego koloru bliżej bili białej. Ta paraolimpijska dyscyplina - coraz bardziej popularna w naszym kraju - doskonale wpływa na rozwój osób niepełnosprawnych. Mistrzostwa zorganizowane na Litwie w miejscowości Kowno oprócz reprezentacji Polski gościły również ekipę z Białorusi, a pozostałe drużyny to reprezentacje poszczególnych miast litewskich. Zawody odbywały się w trzech kategoriach z podziałem na rodzaje

niepełnosprawności. Reprezentacja Susza w składzie Elżbieta Antolak, Danuta Zalewska, i Marcin Poterała w swojej kategorii po rozegraniu 6 meczy zdobyła wysokie 3 miejsce. Niezwykła wyprawa do wschodnich sąsiadów połączona ze zwiedzaniem urokliwego Kowna okazała się wspaniałą przygodą dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu. Po dwudniowym pobycie w Kownie cała reprezentacja wróciła do Susza.

Chwilami było głośno: w ratuszu dyskutowano o ekranach dźwiękowych. Szklano-aluminiowych parawanach, które osłonią mieszkających przy torowisku od hałasu pociągu, ale też zasłonią widok na Mały Jeziorak.

szkła akrylowego (tzw. pleksi). Natomiast od strony ulicy Mickiewicza (która to ulica i domy przy niej stojące są położone poniżej torowiska) dr Bandera zaprojektował 2 metry ekranów nieprzeźroczystych i 1 metr ekranów przeźroczystych. Łącznie 3 metry. Wysokość ekranów, o której mowa, jest mierzona od główki szyny. Zmiana projektu wcale nie ucieszyła obecnej na sali Genowefy Zielińskiej z ulicy Nowomiejskiej. Od projektanta usłyszała tylko, że niezależnie od opinii mieszkańców, ekrany muszą powstać, bo tak stanowi prawo. Mieszkańcy Gajerka, którym halas pociągu raz na jakiś czas wcale nie przeszkadza, nie chcą tak wysokich ekranów, bo zasłonią one widok ma Mały Jeziorak. Na niższe lub pasy zieleni mogliby się zgodzić. Jednak z punktu widzenia wytycznych akustycznych te dwa rozwiązania zupełnie by się nie sprawdziły. A ekrany powstać muszą, niezależnie od opinii mieszkańców. Tym bardziej, że za 10 lat pociągów będzie 10 x więcej i wtedy faktycznie mogą zacząć przeszadzać. Wiceburmistrz Mariola Zdrojewska próbowała negocjować: - Być może istnieje możliwość zmniejszenia ekranu do 2 metrów… ale i te 2 metry nadal ani nie satysfakcjonują mieszkańców ul. Nowomiejskiej, ani strony

miasta. I gdyby te dwa metry zmniejszyć do 1,5, wtedy i ulica Nowomiejska miałaby widok, i osoby jadące pociągiem widziałyby to, co mamy w mieście najładniejsze. Bandera był pewien swojej wiedzy: - Mam radę: trzeba zmienić akustyka. Może się znajdzie taki, który się pod nowym projektem podpisze i weźmie na siebie odpowiedzialność. Ale ja pod tym się nie podpiszę – stanowczo wyraził swoje stanowisko. – Rozumiem, że macie państwo prawo walczyć o widok. W latach 80-tych jeździłem do Warszawy raz w tygodniu (z Trójmiasta, więc przez Iławę – przypis redakcji) i proszę mi wierzyć, że przez okno w Iławie nie wyglądałem. Z pociągu niewiele widać… to jest minuta, czasem śpimy, czytamy, trudno walczyć o ten widok (…) może inny akustyk machnie ręką, ale ja akurat mam takie zdanie. Postawiłem taką diagnozę, uzasadnioną wynikami, obliczeniami. Wszystko jest udokumentowane. Projektant bronił projektu, zarzekając się, że wybrał optymalną wysokość ekranu. Postawił akustykę nad widokiem na jezioro. - Z całym szacunkiem mówię „Nie”. My tu mamy zawrzeć kompromis, ja tak rozumiem swoją obecność tutaj. Że z czegoś ustępujemy, ale ryzyko my na siebie bierzemy. My, projektan-

Tekst i fot. Miłosz Klepczyński

Reprezentacja Susza

Nie chcemy ekranów

W ubiegły piątek do urzędu na zaproszenie burmistrza przybyli m.in. przedstawiciele inwestora PKP PLK, część radnych miejskich i przedstawiciele mieszkańców osiedla Gajerek. Trwa modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia. Spotkano się więc, by po raz kolejny rozmawiać o planowanej budowie ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowej w ciągu ulicy Nowomiejskiej i Mickiewicza. Z nową propozycją, dostosowaną do zmienionego rozporządzenia w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, z inicjatywy władz przyjechał do Iławy dr Włodzimierz Bandera, akustyk, projektant wytycznych do budowy ekranów. Ekran wzdłuż torów od strony ulicy Nowomiejskiej (położonej „nad” torami) miałby mieć 4 metry wysokości: do 2 m byłby zrobiony z dwustronnie pochłaniających paneli akustycznych, pozostałe 2 metry byłyby z częściowo przeźroczystego

ci. Przez 30 lat mojej pracy nigdy nie okazało się, że te projekty, które podpisywałem, były wadliwe. To przekonuje mnie o kompetencji. I dalej nie ustąpię. Radny Roman Przybyła zapraszał doktora Banderę na „wizję lokalną” w imieniu mieszkańców, ten odmówił, nie widząc takiej konieczności, bo w 2009 r. wykonywał tam badania. – Znam każdy budynek – z jednej i drugiej strony. Przybyła miał taką ewentualność przedyskutowaną z sąsiadami: - My, jako mieszkańcy ul. Nowomiejskiej, wystąpimy z pozwem zbiorowym do sądu o obniżenie wartości naszych domów przez zbudowanie tych ekranów. - Nie tylko z ulicy Nowomiejskiej – dodała Genowefa Zielińska. – Nam zależy na widoku, nam, mieszkańcom ulicy Kętrzyńskiej, Toruńskiej, Gdańskiej, Bydgoskiej. Ale chyba nie tylko nam, tylko całemu miastu. Ja myślę, że my walczymy nie tylko dla siebie, w imieniu i burmistrza, i władz. Postawić takie ekrany, to jest normalnie absurd. - Gdyby z punktu widzenia prawa nie byłyby potrzebne, a byśmy je stawiali, to byłby absurd – ripostował Bandera. Wiele było propozycji, również ze strony reprezentującej mieszkańców pani Zielińskiej i radnego Włodzimierza Harmacińskiego,

Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Region

W środę, 3 października, w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suszu uroczyście rozpoczęto realizację zadań projektu. Ponad trzydziestoosobowa grupa przez cały październik weźmie udział w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach wspomagających postawy i zachowania. Program szkoleń i warsztatów jest bardzo bogaty. Wykwalifikowani trenerzy przeprowadzą szereg zajęć z zakresu komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, tworzenia autoprezentacji. Całość przeprowadzonych zajęć będzie miała ogromny nacisk na seksualność i wszystko co z nią związane odnośnie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich partnerami, rodzinami. Zajęcia z zakresu budowania związku, dylematami powiedzenia o chorobie psychicznej partnerowi, wspólnego kształ-

towania rodziny - to jedne z głównych etapów planowanych zajęć. Uczestnicy szkoleń będą mieli również okazję nabyć wiedzę z zakresu orientacji seksualnych, dysfunkcji seksualnych oraz sfer w zakresie życia partnerskiego z udziałem choroby psychicznej. Ważnym punktem całości zajęć będzie poznanie samego siebie, wzbogacenie umiejętności poszukiwania pracy oraz poszukiwania zasobów wewnętrznych. W listopadzie i grudniu planowane są wyjazdy integracyjne na basen i kręgielnię do Iławy. Podczas uroczystego otwarcia projektu gośćmi byli: prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bratian Hanna Milewska, sekretarz miasta Susz Małgorzata Podogrodzka, kierownik MGOPS w Suszu Włodzimierz Karpiak. Gospodarzem całości był kierownik ŚDS w Suszu Zenon Kastrau. Tekst i fot. Miłosz Klepczyński

Jesteś świadkiem wydarzenia? Masz dla nas temat?


SPOŁECZEŃSTWO

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

Szkoły nadal oddać nie chcą

W całym kraju w ramach oszczędności w budżetach miast i gmin likwiduję się szkoły, których nie opłaca się już dotować z uwagi na niski przyrost naturalny. Ofiarą sytuacji stała się również Szkoła Podstawowa w Kamieńcu. Wracamy do tematu, by przedstawić obecnie panującą sytuację w walce rodziców o normalne funkcjonowanie szkoły w ich miejscowości.

Przypominamy. Jak pisaliśmy 7 września, burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski w ramach oszczędności w budżecie dyrektora wydziału ochrony środowiska w starostwie. Jednak dr Bandera wszystkie te sugestie, jak powinien wyglądać ekran, by był skuteczny, skwitował słowami: - Wiedza popularna różni się od wiedzy eksperckiej. Jak czytamy w komunikacie burmistrza Włodzimierza Ptasznika, który nadesłano do naszej redakcji, „(…) stanowisko to nie zadowala ani miasta, ani mieszkańców ulicy Nowomiejskiej. Władze miasta zaproponowały, aby wprowadzić ekrany na wysokość 1,5 metra nieprzeźroczyste, powyżej przeźroczyste, co byłoby rozwiązaniem do przyjęcia zarówno przez mieszkańców, jak i władze miasta. Takiego rozwiązania projektant jednak na tym etapie nie zaakceptował (…)”. Impas polega na tym, że ani akustyk, ani miasto i mieszkańcy Gajerka ustąpić nie chcą, względnie nie mogą. A budowa ekranów powinna ruszyć jak najszybciej, jak przekonywał dyrektor projektu modernizacji Jerzy Litka z PKP PLK, ze względu na terminy uzgodnione m.in. z wykonawcą. Zakończenie modernizacji całej linii zaplanowano na 2018 r. Edyta Kocyła-Pawłowska, fot. EK-P, AW

zaproponował szkołom w Kamieńcu, Piotrkowie i Lubnowych, by te ze szkół publicznych zostały przekształcone w szkoły niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenie lub fundację. Stowarzyszenie utworzyli jedynie rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrkowie. Rodzice uczniów ze szkoły w Kamieńcu i Lubnowych postanowili, że nadal będą to szkoły publiczne. Z uwagi na nierentowność pozostawienia obu szkół w dotychczasowej formie prowadzenia, po porównaniu obu placówek Rada Miejska w Suszu w maju przyjęła uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji Szkoły Pod-

Kamieniec, gm. Susz stawowej w Kamieńcu. Uczniowie tej szkoły mieliby zostać przeniesieni do szkoły w Lubnowych. W miejscu placówki w Kamieńcu zaplanowane zostało utworzenie filii DPS z Iławy. We wrześniu rada miejska ponownie zebrała się i przyjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamieńcu. Od nowego roku szkolnego dyrektorem szkoły został Tadeusz Kuskowski, który już wcześniej przez wiele lat piastował tę funkcję. W chwili obecnej sytuacja nie uległa poważniejszym zmianom. Dyrektor organizuję spotkania, na których stara się przekonać rodziców, by ci zgodzili się na prze-

Genowefa Zielińska broni racji mieszkańców Gajerka.

kształcenie szkoły w niepubliczną. Rodzice jednak nadal się obawiają, że szkoła niepubliczna w każdej chwili może przestać istnieć. Społeczność Kamieńca twierdzi, że stowarzyszenie może nie podołać finansowo prowadzeniu placówki, a ich dzieci zostaną na lodzie. Jedno z takich spotkań rodziców z nowym dyrektorem miało miejsce 6 września. Rodzice przedstawili swoje argumenty i obawy nowemu szefowi placówki. Dyrektor zobaczył również częściowe wyniki społecznego referendum, jakie rodzice zorganizowali w Kamieńcu. Wśród stojących przed wyborem utworzenia szkoły pu-

blicznej, a zaskarżeniem uchwały rady miejskiej, większość opowiedziała się za drugim wariantem. Tadeusz Kuskowski próbuje przekonać rodziców, by jednak zastanowili się nad utworzeniem stowarzyszenia. W obecnej sytuacji ekonomicznej to najpewniejszy scenariusz dalszego istnienia szkoły. To ciężki rok szkolny przed władzami, rodzicami i dyrektorem szkoły, Czasu jest już niewiele, a decyzję w końcu trzeba będzie podjąć. Zgodnie z uchwałą rady, szkoła przestaje istnieć z końcem roku szkolnego. Miłosz Klepczyński

Czterometrowy ekran całkiem zasłoni

Radny i maszynista Eugeniusz Dembek (drugi z lewej) zwrócił uwagę na poprawienie bezpieczeństwa dzięki ekranom: - Nikt w tym miejscu nie wbiegnie pod pociąg.

W dniach 10-12 września uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z opiekunami przebywali na wycieczce szlakiem turystycznym Pomorza Zachodniego. Wyjazd obejmował wiele atrakcji turystycznych w najpiękniejszych miastach Pomorza Zachodniego: Kamieniu Pomorskim, Międzyzdrojach, Świnoujściu i Szczecinie. Wycieczka w celu poznania i zwiedzenia nowych miejsc jest zawsze ogromna atrakcją. Już sama podróż, a nawet pakowania tuż przed nią to radosne wydarzenie. Wspólna wyprawa w gronie zaufanych opiekunów i przyjaciół z Domu Środowiskowego to zdarzenie niezapomniane. Pierwszym miastem, które odwiedzili uczestnicy, był Kamień Pomorski. W tym urokliwym, niewielkim miasteczku zwiedzono Katedrę św. Jana Chrzciciela z zabytkowym wirydarzem. Drugi etap nadmorskiej wyprawy

to Międzyzdroje, wspaniały kurort położony w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego. W tym uroczym mieście najbardziej interesującym punktem wycieczki był spacer wzdłuż Alei Gwiazd, w podłoże której wmontowane zostały mosiężne płyty z odciskami dłoni wybitnych twórców sztuki i filmu, gdzie frajdą jest przymierzanie własnych dłoni i porównywanie ich z dłońmi gwiazd. Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego to kolejny punkt na liście odwiedzonych miejsc. Piękno i niepowtarzalność przyrody, bogactwo fauny i flory wprawiło większość w zachwyt. W Świnoujściu odbyła się ciekawa wizyta do Fortu Gerharda, gdzie uczestnicy odbyli przyspieszoną musztrę pruskiego wojska i poznali historię pruskich pozostałości architektonicznych. Ta wyjątkowa wycieczka to również forma podróży w czasie. Wszyscy obecni byli sprawdzeni pod kątem

ten widok.

Dr Włodzimierz Bandera, projektant wytycznych do budowy ekranów, nie chciał ustąpić ani na krok.

Szlakiem Pomorza Zachodniego Iława

7

zdolności bojowych, co było wspaniałą formą rozluźnienia atmosfery i niezapomnianych wrażeń. Turyści zwiedzili również najwyższą latarnię morską położoną w Świnoujściu. Dużym wyzwaniem dla wszystkich było pokonanie ponad 300 schodków. Wynagrodzeniem za trud były jednak widoki z wieży tak wysokiej latarni. Kolejne odwiedzone miasto to Szczecin, gdzie odwiedzona została stocznia, Park Kasprowicza wraz z Pomnikiem Czynu Polaków, czyli słynne trzy orły. W drodze powrotnej wszyscy z radością wspominali wspaniale spędzone dni. Zmęczeni, lecz radośni uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy wrócili do domu. Środowiskowe Domy Samopomocy to placówki dziennego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi im upośledzeniem umysłowym. Tekst Miłosz Klepczyński, fot. nadesłane przez PŚDS w Iławie

Powstanie podziemne

przejście dla

pieszych

Iława W przyszłym roku prawdopodobnie rozpocznie się budowa podziemnego przejścia dla pieszych przy przejeździe kolejowym przy ul. Wyszyńskiego. Inwestorem jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, natomiast wykonawcą - firma Budimex. Opuszczane kilkanaście razy dziennie szlabany na przejeździe kolejowym w centrum miasta doprowadzają do tego, że na ulicach tworzą się długie korki, a na chodnikach kolejki pieszych. Jednym z rozsądnych sposobów na rozwiązanie codziennego problemu jest budowa wiaduktu lub tunelu podziemnego w tym miejscu. Byłaby to najbardziej komfortowa sytuacja zarówno dla zmotoryzowanych, jak i pieszych. Przebudowa linii kolejowej daje wreszcie po wielu latach szansę na rozładowanie korków w tej części miasta. Swego czasu burmistrz Iławy Włodzimierz Ptasznik domagał się takiego ruchu od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, modernizującej trasę z Warszawy do Gdyni. Wówczas kolej zaproponowała wybudowanie tylko przejścia podziemnego dla pieszych, jednak do takiego rozwiązania Urząd Miasta był nastawiony negatywnie. Po kilku miesiącach władze naszego miasta zmieniły swoje stanowisko. Za argumenty przedstawiali to, iż inwestycję zrealizuje kolej, a miasto w tym kierunku nie poniesie żadnych kosztów. W końcu budowa podziemnego przejścia dla pieszych nie koliduje z tym, aby w przyszłości mógłby tu powstać również i wiadukt. W minionym tygodniu w tej sprawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele iławskiego magistratu, jak i przedstawiciele spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Na razie trwają uzgodnienia. Podziemne przejście dla pieszych zostało przeprojektowane, gdyż kolidowało z drogą wojewódzką. Jak mówi Mariola Zdrojewska, wiceburmistrz Iławy: - Po przeprojektowaniu nie ma już żadnych przeciwwskazań, by takie przejście powstało. Wymogi, które zostały postawione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, zostały spełnione. Takie zmiany w poniedziałek miały być wysłane do Zarządu w Olsztynie do uzgodnienia, jeżeli zostanie to zatwierdzone, to wtedy będą wszczynane procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Na budowę podziemnego przejścia dla pieszych będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Inwestycja rozpocznie się prawdopodobnie w przyszłym roku. Zadanie ma być ukończone w roku 2014. Iwona Lewkiewicz

Daj nam znać: redakcja@zycieregionu.pl, tel. 723 951 728


AKTUALNOŚCI

8

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

Marsz Życia i Na Iława

Ulice Iławy przemierzyli uczestnicy VI Marszu Życia i Nadziei, który w tym roku odbył się pod hasłem „Pamiętaj o zdrowiu, pomyśl o przyszłości”. Celem akcji było zachęcenie do badań wykrywających wczesne stadium raka piersi. Ostatnia sobota września minęła pod znakiem różowych wstąże-

Święto niezwykłych kobiet

czek i baloników, a to za sprawą zorganizowanego w Iławie już po raz szósty Marszu Życia i Nadziei. Uroczystość odbyła się w ramach Październikowych Dni Walki z Rakiem Piersi, a także 15-lecia istnienia Stowarzyszenia Iławskiego Klubu Amazonek. W corocznej uroczystości udział biorą nie tylko iławskie amazonki, ale również przedstawicielki podobnych sto-

warzyszeń z Ostródy, Olsztyna, Działdowa czy Elbląga. Jak co roku nie zabrakło iławskiej młodzieży i włodarzy. Całe wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego, tym samym czasie na Starym Mieście odbył się happening, w trakcie którego można było dać sobie bezpłatnie zbadać poziom cukru, ciśnienia, wziąć udział w

Swych sił w strzelaniu do tarczy próbują: senator Stanisław Gorczyca…

pokazach medycznych czy dotyczących profilaktyki raka piersi. Do Iławy na tę szczególną uroczystość zaproszono Bractwo Rycerskie 26 Chorągwi Zamku Bratian, które nakreśliło zgromadzonym historię amazonek, w tzw. międzyczasie można było spróbować swoich umiejętności łuczniczych, jak na święto amazonek przystało. Kolejnym punktem imprezy

…burmistrz Włodzimierz Ptasznik…

był przemarsz ze Starego Miasta do Kinoteatru „Pasja”. Marsz poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Bogdana Olkowskiego. W kinie m.in. zaśpiewały amazonki, zrzeszone w chórze przy Spółdzielczym Domu Kultury „Polanka” oraz wystąpili uczniowie iławskiej Szkoły Muzycznej. Nie zabrakło wykładów i prelekcji na temat profilaktyki

raka piersi. Tegoroczna uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem starosty iławskiego Macieja Rygielskiego, burmistrza Iławy Włodzimierza Ptasznika oraz wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacinskiego. Tekst i fot. Iwona Lewkiewicz

…starosta Maciej Rygielski…

Wieniec znowu doceniony

Gmina Iława

Sołectwo Stradomno zajęło pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Tegoroczne Wojewódzkie Święto Plonów, którego organizatorem był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, odbyło się 23 września w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Gminę Iława na dożynkach wojewódzkich w Olsztynku reprezentowało sołectwo Stradomno, które w konkursie na

najładniejszy wieniec zajęło pierwsze miejsce – po raz drugi. Pierwszy raz podczas dożynek gminnych we Franciszkowie, drugi raz podczas wojewódzkich dożynek w Olsztynku. Święty Izydor, który jest patronem rolników, przyniósł po raz kolejny szczęście sołectwu Stradomno. Na imprezie nie zabrakło też akcentów muzycznych z gminy Iława, bowiem wystąpił zespół ludowy „Gosposie” pod kierownictwem Stefana Gurzyńskiego. Tekst i fot. goklaseczno.pl


AKTUALNOŚCI

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

adziei

9

Mszę św. w gościnnym „czerwonym kościele” celebrował proboszcz o. Wiesław Nowotnik.

Ścisłe szefostwo Klubu: od prawej prezes Jadwiga Abramowicz i dwie wiceprezeski: Barbara Podwojewska i Ewa Kuskowska. Pokaz ratownictwa medycznego.

…wójt Krzysztof Harmaciński…

…oraz Jadwiga Abramowicz.

Razem po 50 lat

Lubawa

Państwo: Janina i Marian Brodawka, Irena i Józef Brzozowscy oraz Krystyna i Józef Truszczyńscy świętowali 50 rocznicę pożycia małżeńskiego. Przy symbolicznej kawie i poczęstunku w Urzędzie Miasta wspominali wspólnie spędzone 50 lat. Lubawa.pl

Kinowa część uroczystości.


PRAWDĘ MÓWIĄC

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

11

Na motorze ze Słowem Bożym

Ks. Adam Olszewski

Od dwudziestu czterech lat Ksiądz Kanonik Adam Olszewski jest proboszczem Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Rudzienicach. Służbie Bogu poświęca się niezmiennie od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Później przyszedł czas na szkołę średnią, a po jedenastu latach bycia ministrantem, na Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1975 r. tego roku w katedrze św. Jakuba w Olsztynie z rąk ówczesnego biskupa warmińskiego dra Józefa Drzazgi. Całe swoje życie wypełnia misją duszpasterską i służbie Bogu. W kwietniu 1994 roku biskup elbląski Andrzej Śliwiński mianował naszego krajana wicedziekanem Dekanatu iławskiego, a 1 maja 2008 roku został on mianowany Dziekanem Dekanatu Iława – Wschód. W tym roku, na wniosek wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego, został uhonorowany tytułem „Zasłużonego Dla Gminy Iława”. śno (mowa o latach 70-tych). Po dwóch latach studiów filozoficznych i czterech latach teologii, wreszcie, już jako młody wikariusz, na dobre rozpoczął religijną posługę. Początki były trudne. W 1975 roku ks. Józef Drzazga skierował go do parafii w Zalewie. Ze względu na brak mieszkania w miejscu pracy, ksiądz Olszewski zmuszony był codziennie 40 km dojeżdżać do wskazanej miejscowości. Szczęśliwie został przeniesiony do Nidzicy i tam, jak mówi, zaczęło się prawdziwe życie, praca duszpasterska i nauka religii. - Czasy były inne. W szkole nie było możliwości prowadzenia katechezy. Istniały punkty katechetyczne w terenie, w domach, w remizach. Jeździliśmy do wiosek i głosiliśmy Słowo Boże, wszędzie, gdzie było to możliwe. Często nie było czym dojechać

na miejsce. Kupiłem motor - stary, ale jeździł. Później warszawę i tak powoli toczyło się życie - wspomina ks. Adam. Po dwóch latach kolejnym etapem w życiorysie Dziekana była trzyletnia praca wikariusza w Piszu, daleko od rodzinnych stron i bliskich, których zostawił w Iławie. Będąc wikariuszem w Piszu, pełnił też funkcję proboszcza w dojazdowym kościele w Jeżach koło Kolna. W latach późniejszych pracował jako wikariusz: w Kowalach Oleckich, w Biskupcu koło Iławy oraz w Prabutach. W lipcu 1986 r. arcybiskup warmiński Edmund Piszcz mianował ks. Adama Olszewskiego proboszczem w parafii Sętal w gminie Dywity. W wieku 9 lat ksiądz Adam został osierocony przez ojca, dlatego jako dorosły mężczyzna rozpoczynający pracę w służbie Kościołowi poczuwał się do obowiązku zadbania o swoją matkę. Zwrócił się z prośbą o przeniesienie

go bliżej domu, bliżej Iławy. I tak oto, od 1988 roku, piastuje funkcję proboszcza parafii w Rudzienicach. Od tego czasu dba o swoich parafian i o zabytkowy kościół pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku. Po powstaniu nowej elbląskiej diecezji w 1993 roku ks. biskup elbląski Andrzej Śliwiński mianował ks. Adama Olszewskiego Kanonikiem Gremialnym i Sekretarzem Kwidzyńskiej Kapituły Katedralnej. Od grudnia 2 0 0 3 r. d o sierpnia 2011 r. ks. Adam Olszewski pełnił też funkcję Wizytatora Diecezjalnego ds. nauczania religii. Gdy ks. Adam za- c z y n a ł służbę w Rudzien i cach, świątynia

niczym nie przypominała teraźniejszej budowli. Kościół, poza murami, został odnowiony i odrestaurowany niemalże w całości. Niedawno odnowiono plebanię, dach, wieżę a obecnie wykonywany jest remont 65-metrowego parkanu rozciągającego się wokół posesji. Mieszkańcom Rudzienic marzy się także ogrzewanie, ale wszystko zależy od funduszy i od tego, czy uda się pozyskać środki na ten cel i na wiele innych drobnych spraw naprawczych. Szczególna funkcja dziekana i proboszcza wiąże się z wieloma obowiązkami. Mieszkańcy gminy Iława są pełni podziwu dla pracy duszpasterskiej i niezwykłego zaangażowania ks. Adama Olszewskiego w życie swoich duchowych podopiecznych. To ona stanowi kwintesencję satysfakcji płynącej ze służby Bogu i ludziom. Koordynowanie funkcjonowania sześciu parafii, codzienne życie proboszcza, msze i nabożeństwa, wizyty w kurii i spotkania z proboszczami innych kościołów... Nie sposób jest wymienić, jak wiele dobrego czyni na co dzień skromny ksiądz. Chciałby, żeby rosnąca tendencja do biernego spędzania czasu przed telewizorem czy monitorem komputera zmieniła się w dobrowolną chęć spaceru i

odwiedzenia świątyni, chociażby na czas odprawianego nabożeństwa różańcowego. Uśmiechnięty i gotowy do działania, najbardziej cieszy się z obecności wiernych w kościele. Ksiądz proboszcz prywatnie lubi zadumać się w na nowo odkrywanej historii nowożytnej. Z pasją pochłania najnowsze publikacje poświęcone pontyfikatowi papieża Jana Pawła II. Czerpie z jego kazań i podróży wiele cennych informacji i przekazuje je podczas mszy, zasłuchanym w jego kazania, wiernym. - Po tylu latach mogę powiedzieć, że nie męczę się w swoim powołaniu. Gdybym miał wybrać jeszcze raz, wybrałbym tak samo – mówi o swojej misji ks. Olszewski. Pomimo zajmowanych równocześnie tak wielu nobilitowanych funkcji, dla swoich parafian jest ciągle dobrodusznym przewodnikiem w wierze. Z pełnym zaangażowaniem dba o dobro swojej parafii i wypełnia misję głoszenia wiary, przekazaną mu w spadku przez apostołów. Tytuł „Zasłużonego dla Gminy Iława” to bardzo miły gest, a zarazem wyraz uznania dla Księdza Kanonika Adama Olszewskiego za wkład i codzienną pracę w służbie Bogu na terenie całej naszej gminy.

Z wójtem gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim (z lewej) i Romanem Piotrkowskim, przewodniczącym rady gminy Iława.

unii

Z wiernymi podczas I kom

Ksiądz Adam Olszewski doprowadził do remontu wieży tego kościoła w Rudzienicach.

Tekst Anna Sarnowska, fot. AS, archiwum prywatne, www.gmina–ilawa.pl

Ksiądz Adam przeszedł długą drogę od ministranta do Kanonika Gremialnego i Sekretarza Kwidzyńskiej Kapituły Katedralnej. Urodził się w 1951 roku w Nowym Mieście Lubawskim, ponieważ nasze miasto nie posiadało wówczas izby porodowej. Pochodził z rodziny kolejarskiej, a całe swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w Iławie. W czasach, kiedy ówczesny ustrój polityczny nie był przychylny Kościołowi, on w myślach układał swoje życie, które wiązał przede wszystkim ze służbą Bogu. W klasie maturalnej planował pójście do seminarium duchownego, lecz - ze względu na możliwe represje ze strony władzy -postanowił nie mówić o tym gło-


ROZMAITOŚCI

12 (tydzień 05.10 – 11.10) Baran

21 marca - 19 kwietnia

Możliwe, że trzeba będzie poświęcić trochę życie towarzyskie i rodzinne na rzecz pracy. Nie daj się wyprowadzić z równowagi współpracownikom. Jeśli jesteś samotny, to pojawią się okazje do flirtów. Uważaj jednak, kogo obdarzasz zaufaniem.

Zabieramy się za zdrowe domowe nalewki Choć ich przygotowanie trwa długo i wymaga cierpliwości, to finał może być naprawdę smaczny. Nalewki, bo o nich mowa, są doskonałym sposobem na przetworzenie owoców. Rodzajów tych mikstur jest mnóstwo, a zastosowań jeszcze więcej. Nie jest to tylko napój alkoholowy. Nalewka często posiada właściwości zdrowotne. Wzbogaćmy domową spiżarnię i przygotujmy kilka nalewek. Niech kolorowe karafki z nalewką zdobią zacisze naszej kuchni. Przecież warto mieć coś, czym możemy poczęstować niespodziewanego, zmarzniętego gościa. Zanim jednak kolekcja będzie pełna, czeka nas trochę pracy. Poniżej sprawdzone przepisy. Zatem do pracy…

Byk

20 kwietnia - 20 maja

Przyda Ci się teraz trochę dobrej organizacji. Możesz mieć wrażenie, że robisz postępy w ślimaczym tempie, ale grunt, że idziesz do przodu i nie poddajesz się. Ważne będzie, by uważać na zdrowie. Racjonalnie się odżywiaj, dbaj o wystarczającą ilość ruchu.

Bliźnięta

21 maja - 21 czerwca

22 czerwca - 22 lipca

Lew

Fot. archiwum autora

Będziesz w doskonałym nastroju. We wszystkim, co będziesz robić, czeka Cię powodzenie. Jeśli jesteś samotny, to możliwe, że poznasz kogoś, kto zagości w Twoim sercu na dłużej. Wspólne zainteresowania zbliżą Was do siebie.

Bardzo możliwe, że wśród Twoich znajomych jest ktoś bardzo mocno Tobą oczarowany. Pomóż tej osobie zrobić pierwszy krok, a potem pójdzie już z górki. W stałym związku dzięki harmonii i uczuciu polepszy się Wam nastrój. Finanse będą wymagać uwagi.

23 lipca - 23 sierpnia

Panna

23 sierpnia - 22 września

Skoncentruj się teraz na finansach. Uważaj jednak, żeby nie przesadzić i rozróżnić, co ma prawdziwą wartość. Może okazać się, że czas, jaki poświęcicie rodzinie i bliskim, jest tak naprawdę bezcenny. Zachowaj więc umiar i zdrowy rozsądek. Znajdziesz w sobie dużo siły. 23 września - 22 października

Będziesz miał mnóstwo energii, dzięki czemu prawie wszystko będzie układać się pomyślnie. W pracy dobra passa. Zostaniesz doceniony. Przydadzą się umiejętności dyplomatyczne i opanowanie, dzięki którym zjednasz sobie ludzi. Poznasz kogoś ważnego.

23 października - 21 listopada

Strzelec

Będziesz miał sporo energii i dobry nastrój. W pracy będzie się nieźle powodzić. Dzięki temu, że znasz odpowiednie osoby, zyskasz wsparcie, gdy będziesz go potrzebować. W stałym związku bardzo dobrze się będzie układać.

Koziorożec 22 grudnia - 19 stycznia

19 lutego - 20 marca

Jeśli jesteś samotny, spodziewaj się w tym tygodniu ekscytujących doznań. W Twoim życiu może pojawić się ktoś wyjątkowy. Oboje zwariujecie na swoim punkcie. W pracy uważaj na fałszywych współpracowników, którzy Twoje zaufanie mogą wykorzystać...

Na dobry początek wystarczy. Nalewki już się tworzą, a my je doglądamy. Cierpliwie czekając na rezultat, zastanówmy się, jak możemy je wykorzystać. Udanych eksperymentów. W niedalekiej przyszłości - smacznego!

Nalewka cytrynowa Wycisnąć sok z cytryny uważając, żeby nie zetrzeć białego miąższu. Zazwyczaj jest on gorzki. Przygotowujemy naczynie. Można przygotować cytrynówkę w butelce (jeśli w butelce, to o pojemności większej od oczekiwanego płynu, aby można było wstrząsnąć składniki). Do naczynia wlewamy kolejno 2 łyżki mio-

Wygrabiamy liście i gałązki nawiewane przez wiatr. W drugiej połowie miesiąca kosimy trawę po raz ostatni - wyższa łatwiej zgnije pod śniegiem. Kosiarkę rozkładamy i czyścimy, a następnie dobrze oliwimy, składamy i odstawiamy na zimę do suche-

22 listopada - 21 grudnia

Ryby

Nalewka śliwkowa Umyte i osuszone śliwki 0,5 kg wkładamy do dużego słoja, zasypujemy 0,5kg cukrem. Gdy puszczą nieco soku i cukier się rozpuści, zalewamy o,5 l wódki i 0,25l spirytusem. Szczelnie zakręcamy i co jakiś czas mieszamy, nie otwierając słoja. Po około 2-3 miesiącach, kiedy śliwki się dostatecznie obkurczą, odcedzamy i przelewamy do karafek.

Nalewka malinowa Malin na nalewkę potrzeba tyle, ile się zmieści w 2,5 litrowym naczyniu. Zebrane owoce delikatnie opłukać, zdusić, najlepiej przy użyciu tłuczka. Następnie zalać 0,5 litra spirytusu i wstawić do lodówki na 24 godziny. Po tym czasie całość przecisnąć przez lnianą ściereczkę, tak, by oddzielić pestki. Dodać 70 dkg cukru, dobrze zamieszać. Przelać do butelek i odstawić w ciemne miejsce przynajmniej na 3 miesiące.

W październikowym ogrodzie rośliny szykują się już do zimy. Kwitną co prawda jeszcze ostatnie kwiaty, ale dżdżyste dni i spadające z drzew liście przypominają, że sezon już się kończy. Nie oznacza to jednak, że w ogrodzie nic nie musimy robić.

Choć będziesz teraz asertywny, to uważaj na to, żeby nie dawać się sprowokować. Postaraj się wykorzystać konstruktywnie nadmiar energii. Jeśli jesteś samotny, to pojawią się szanse, że poznasz kogoś godnego uwagi. W pracy - okazje do flirtów.

20 stycznia - 18 lutego

Nalewka miodowa Potrzebujemy litr spirytusu, litr miodu, litr soku z cytryn. Wszystkie składniki łączymy ze sobą, najlepiej w dużym słoju. Przechowujemy nalewkę około miesiąca, codziennie mieszając, potem możemy rozlać do butelek lub karafek. Jeśli mamy gęsty, skrystalizowany miód, wstawiamy słoik do ciepłej kąpieli wodnej. Rozpuszczony mieszamy z sokiem, a następnie ze spirytusem, mieszając drewnianą łyżką.

Miłosz Klepczyński

oprac. eka

Coraz bliżej zima

Skorpion

W stałym związku atmosfera będzie miła, ale może się okazać, że trzeba będzie sobie wzajemnie ustępować w pewnych kwestiach. Interesująca propozycja zawodowa już puka do drzwi. Rozważ dokładnie wszystkie „za” i „przeciw”, żebyś nie musiał potem żałować.

du, sok z jednej cytryny, 300 ml spirytusu i 200 ml wody. Całość dokładnie wstrząsamy i odkładamy do lodówki na kilka tygodni.

Zielono mi

Waga

Wodnik

Od redakcji: Autor jest kucharzem z zamiłowania, a technikiem żywienia i dietetykiem z wykształcenia.

Będziesz miał sporo energii do pracy, więc wykorzystaj ten przypływ sił i powalcz o swoje. Przełożeni docenią Twoje zaangażowanie. Możesz teraz wiele osiągnąć i zrealizować ambicje, ale przyda się cierpliwość. Mimo dobrych chęci, możesz napotkać na przeszkody.

Przyda się wytrwałość i spokój ducha. W pracy wiele spraw będzie wymagało uporządkowania i twardej ręki. Wkrótce poznasz mnóstwo osób. Jeśli jesteś samotny, to wśród nich może się znaleźć potencjalny partner czy partnerka.

www.zycieregionu.pl

Życie od kuchni

HOROSKOP

Rak

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

REKLAMA

go pomieszczenia. Jeżeli chodzi o oczko wodne, wyławiamy wpadające do wody kwiaty, liście, owoce, gnijące rośliny wodne i padłe zwierzęta. Ryby i rośliny z małych i średnich zbiorników przenosimy do akwarium, zapewniając im dobre oświetlenie. Wylewamy wodę z małych i średnich zbiorników, a z dużych spuszczamy 1/3 objętości. Młode drzewka i krzewy owocowe, szczególnie te o nagich korzeniach, można sadzić dopóki nie zamarznie ziemia. Po posadzeniu obficie je podlewa-

my i obsypujemy kopczykami, chroniącymi szyjkę korzeniową przed spadkami temperatury. Rośliny pochodzące z ciepłych rejonów świata, które nie są w pełni odporne na mróz, warto zabezpieczyć na zimę, na przykład przez kopczykowanie, czyli obsypanie nasady pędów ziemią bądź korą do 20–40 cm wysokości. Jeśli zimą przemarzną pędy, to wiosną roślina odbije z dolnych, okrytych kopczykiem części. Tak zabezpiecza się między innymi róże, powojniki, młode klony palmowe, budleje, ketmie syryjskie. oprac. eka


ROZRYWKA

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

Kolejność określeń przypadkowa. W diagramie ujawniono wszystkie spółgłoski W. Litery z pól ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie.

• wielka rzeka w Ameryce Płd. • klamra łącząca pięciolinie. • część elektromagnesu. • pod palcem pianisty. • kartka z poczty. • Guzowska z ringu. • broni kurcząt.

DOWCIP - Puk, puk. - Kto tam? - Satanista! - Nie wierzę! - Jak Boga kocham!

13

POZIOMO: 1) słynny włoski fizyk i astronom, odkrywca gór na księżycu. 6) lany w andrzejki. 8) imię Allena, reżysera. 9) nadymienie. 10) budka na bazarze. 11) miniona moda. 12) człowiek z wadą wzroku spowodowaną zniekształceniem rogówki. 13) wewnątrz jaśka. 14) kolor w kartach. 16) efekt intensywnego treningu. 19) spaja arkusze blach. 22) dawny polski aparat fotograficzny. 24) porcja mleka od krowy. 25) robotnik drogowy. 27) kod. 28) płonie w świecy. 29) wzajemne oddziaływanie na siebie. 30) przedział czasu. 31) taśma krawiecka. 32) wchodzi do domu przy pomocy łomu. PIONOWO: 1) tolkienowski bohater. 2) najemca mieszkania. 3) tekst składający się z wyrazów nie zawierających określonej głoski. 4) silny deszcz. 5) możność dotarcia. 6) zbiór ziemniaków. 7) walka. 8) mechanizm zegarka. 15) początkowe litery imienia i nazwiska. 17) zwrócenie długu. 18) fachowiec na budowie. 20) napęd pojazdu szynowego. 21) desperacja. 23) jedno z imion Sztaudyngera, fraszkopisarza. 25) pieśń operowa. 26) pierwotniak z nibynóżkami.

Dwaj sąsiedzi spotkali się na plaży. - Widzisz tę brunetkę tam pod parasolem? - pyta pierwszy. - To moja żona. A ta druga obok -to moja kochanka! - Stary! - mówi drugi. - U mnie - odwrotnie!

Rozwiąż krzyżówkę, odgadnij hasło, wypełnij kupon, wytnij i prześlij na adres: „Redakcja Życie Regionu” 14-200 Iława, ul. Niepodległości 10 Co tydzień losujemy nagrodę: książki ufundowane przez Empik.

Na rozwiązania czekamy do 10 listopada. Zwycięzcę publikujemy dwa tygodnie po emisji krzyżówki. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji w godz. 8-16.

Rysunki należy Dla autorów pr ze syłać do końca najładniej września pod adre s: pokolorowanych Redakcja Życia obrazków mamy Regionu, Iława, ul. Niepodległości 10 upominki.


SPORT

14

Żeglarze MOS-u walczyli o medale Iława

W ubiegłą niedzielę w Górkach Zachodnich zakończyły się żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich. Na starcie tej prestiżowej imprezy nie zabrakło zawodników MOS-u Iława. Impreza prestiżowa, bowiem jej wyniki są ważne przy ustalaniu kadry na następny sezon oraz o przyznawaniu stypendiów. Spośród mężczyzn najlepiej w klasie Laser poradził sobie Jakub Marciniak, który ostatecznie został sklasyfikowany na 6 pozycji. Po pierwszym dniu zawodów pla-

Zapaśnicy

walczyli w Koronowie

Lubawa

W Koronowie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w zapasach w stylu wolnym. Obok zawodników z Warmii i Mazur, na macie walczyli „wolniacy” z województw kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Wśród zawodników nie zabrakło reprezentantów Sokoła Lubawa, którzy w klasyfikacji zespołowej zajęli bardzo wysokie czwarte miejsce. Największa w tym zasługa Michała Zawadzkiego, który nie miał sobie równych w kategorii wagowej do 42 kilogramów. Na ostatnim miejscu podium koronowskie zawody ukończyli również: Wojciech Świątkowski (kategoria wagowa 38 kg) oraz Kamil Bieniaszewski (kategoria wagowa 47 kg).

sował się na 3 miejscu, ale kolejne wyścigi nie były dla niego już tak udane. Mimo wszystko zwyciężył on w klasyfikacji młodzieżowej. Spośród pań najlepiej na wodzie radziła sobie Agata Barwińska, która w klasie Laser radial zajęła miejsce tuż za podium, a w gronie młodzieżowców zajęła 2 miejsce. Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich zawodników iławskiego MOS-u.

Wyniki

Gmina Iława

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

Przegrali wygrany mecz

Gdy po 45 minutach sobotniego spotkania piłkarskiej IV-ligi na przerwę w Wikielcu schodziły zespoły miejscowego GKS-u i rezerw Stomilu Olsztyn, wynik brzmiał 2:0. Zawodnicy zespołu spod Iławy w pełni dominowali na boisku, a swoją przewagę udokumentowali golami zdobytymi przez Remigiusza Sobocińskiego oraz Adama Kołakowskiego. Mogli zdobyć tych goli jeszcze więcej, ale i tak wydawało się, że bezpieczne dwubramkowe prowadzenie zespół

Marka Witkowskiego dowiezie do końca meczu. Po przerwie to olsztynianie zaczęli dominować na boisku i w 69 minucie strzelili kontaktową bramkę, która dodała im skrzydeł. Już cztery minuty później było 2:2, a w 87 minucie młody, zdolny Patryk Kun wyprowadził olsztyńskie rezerwy na prowadzenie. Zespół z Wikielca w ostatnich minutach postawił wszystko na jedną kartę i ruszył całym zespołem do ataku, by zdobyć wyrównującą bramkę, ale zamiast tego otrzy-

GKS Wikielec – Stomil II Olsztyn 2:4 (2:0) Bramki: Remigiusz Sobociński 7, Adam Kołakowski 30 GKS: Kula – Kacperek, Płoski, Janiszewski (80’ Wodzicki), Solecki, Marchlewski (70’ Jęczewski), Szkamelski, Zajaczkowski, Kołakowski, Karczewski (75’ Hulewicz), Sobociński. HM

Iławianki z Hubert Młynarczyk

Iława

W niedzielę, 30 września w hali sportowej „mechanika” przy ul. Mierosławskiego podopieczne Mieczysława Pietroczuka pogromiły zawodniczki z Kętrzyna, inaugurując tym samym Ligę Wojewódzką w Piłce Siatkowej Juniorek.

Zakończyły się sparingi i mecze towarzyskie, teraz czas na zdobywanie punktów. W minioną niedzielę w hali sportowej „mechanika” spotkały się dwa zespoły, które, rozgrywając pierwszy mecz

w sezonie, zainaugurowały Ligę Wojewódzką w Piłce Siatkowej Juniorek. Przeciwnikiem siatkarek ze Zrywu były zawodniczki z Kętrzyna. Iławskie siatkarki kolejny raz pokazały swoją siłę na boisku. Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Zrywu 3:0, jednak trener dziewcząt Mieczysław Pietroczuk nie do końca był zadowolony z gry swoich podopiecznych: - Tym razem graliśmy tak, jak przeciwnik pozwalał, a nie pozwalał na za dużo, jeżeli chodzi o naszą grę w ataku. Dobrze, że

udało się dziewczynom w każdym secie w odpowiednim momencie ruszyć grę i rozstrzygnąć te sety na swoją korzyść. Chwała im, że wygrały to spotkanie. Mam nadzieje, że kolejne mecze z mocniejszymi przeciwnikami będą lepsze i w tym kierunku będziemy pracować – kończy Pietroczuk. A kolejny mecz ligowy zaplanowano na sobotę, 6 października, tym razem iławskie kadetki na swoim boisku zmierzą się z siatkarkami z Olsztyna. Tekst i fot. Iwona Lewkiewicz

Pozostałe miejsca lubawskich Sokołów to: 5. Filip Januszewski (waga 35 kg) 5. Wiktor Maciorek (waga 38 kg) 7. Patryk Rożentalski (waga 38 kg) 11. Szymon Jędrychowski (waga 73 kg)

Nie wygrali,

Iława

HM

choć mieli przewagę

Wszyscy kibice Jezioraka Iława mieli nadzieję na powtórkę wyniku spotkania pucharowego i ponowne zwycięstwo nad Błękitnymi Orneta w wyjazdowym meczu. I wiele wskazywało na to, że tak właśnie będzie. To właśnie Jeziorowcy jako pierwsi strzelili bramkę w I połowie meczu, a szczęśliwym strzelcem był Michał Jankowski, który celnie wykorzystał rzut karny podyktowany przez sędziego w 29 minucie meczu. Gospodarze również umieścili piłkę w siatce

mał jeszcze jeden, czwarty cios od Stomilu i ostatecznie przegrał 2:4.

w I połowie spotkania, ale sędzia nie uznał bramki strzelonej przez Błękitnych w 39 minucie meczu. Drugą część meczu lepiej rozpoczęli gospodarze, ale na posterunku był Dawid Kręt i wybronił strzał Tomasza Włodarczyka z 50 minuty meczu. Do wyrównania gospodarze doprowadzają w 69 minucie, gdy Michał Nędzi skorzystał z podania 42-letniego grającego trenera Błękitnych, Wacława Szczęcha. Zawodnika tego mogą kojarzyć starsi kibice iławskiego klubu, bowiem rundę wio-

senną sezonu 1994/1995 spędził on właśnie w Jezioraku. Minutę po strzelonej bramce, gospodarze tracą jednego zawodnika, bowiem sędzia wyrzuca z boiska Pawła Dublankę. Nie minęło pięć minut i Jeziorak był znów na prowadzeniu. Strzał Remigiusza Pawłowskiego bramkarz Błękitnych jeszcze wybronił, ale wobec dobitki Roberta Demskiego był już bezradny. Chwilę później z boiska wyleciał kolejny zawodnik gospodarzy, bo sędzia czerwoną kartkę pokazał najlepszemu snaj-

perowi Błękitnych, Wojciechowi Sylwestrowi. Wtedy wydawało się, że nic już nie odbierze trzech punktów podopiecznym Marka Czachorowskiego. Iławianie jednak nie zdecydowali się na atak na mocno już osłabioną drużynę z Ornety, czekając na ostatni gwizdek sędziego. Zemściło się to w 80 minucie, gdy - po podaniu Włodarczyka - Kręt został pokonany przez Przemysława Ziemianowicza. Dopiero wówczas iławianie z furią ruszyli do przodu, ale mimo huraganowych

ataków, nie udało im się strzelić zwycięskiej bramki i mecz zakończył się podziałem punktów.

Błękitni Orneta – Jeziorak Iława 2:2 (0:1) Bramki: Michał Jankowski 30, Robert Demski 74 Jeziorak: Kręt - Wrześniak (Grec), Kressin, Kruszyński, Suchocki, Ciurkowski, Maśka, Nowiński (Piórkowski), Jankowski, Demski, Krajewski (Pawłowski) Hubert Młynarczyk


SPORT

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

15

Huśtawka nastrojów z happy endem Lubawa

Kolejne dobre wyjazdowe spotkanie mają za sobą zawodnicy Motoru Lubawa. Podopieczni Tomasza Zakierskiego tym razem na mecz udali się aż do Dąbrowy Białostockiej, by tam stoczyć pojedynek o punkty z miejscowym Dębem. Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze, których w 15 minucie na prowadzenie wyprowadził Robert Speichler. Motorowcy jednak nie dali za wygraną i już w 23 minucie doprowadzili

do wyrównania. Bramkę strzelił niezawodny Bartosz Dobroński, dla którego było to już piąte trafienie w tym sezonie. Mecz ten przypominał jednak pojedynek bokserów, bowiem to znów Dąb wyprowadził cios w drużynę Motoru. W 32 minucie na ponowne prowadzenie gospodarzy wyprowadza Norbert Moczydłowski, a zaledwie pięć minut później do kolejnego remisu doprowadza Adrian Wrześniak. Wynikiem

takim zakończyła się pierwsza połowa, a druga nie była już aż tak emocjonująca i nie obfitowała już w taką ilość bramek. Padła w niej tylko jedna bramka, ale - co najważniejsze - zdobyta przez podopiecznych Zakierskiego. W końcówce spotkania Daniel Chiliński uderzył z rzutu wolnego, bramkarz gospodarzy wybił piłkę, ale wobec dobitki Piotra Wróbla był już bezradny. Gol ten był warty trzech punktów,

a po 10 kolejkach Motor ma ich na koncie 14 i zajmuje 8 miejsce w III lidze podlasko-warmińsko -mazurskiej. Teraz ekipę z Lubawy czeka pojedynek przed własną publicznością z Huraganem Morąg. Mecz ten już w sobotę o godz. 15 na Stadionie Łazienkowskim. Dąb Dąbrowa Bialostocka – Motor Lubawa 2:3

Bramki: Bartosz Dobroński 23, Adrian Wrześniak 38, Piotr Wróbel 84 Motor: Osasiuk – Kowalski, Wróbel, Waląg (60’ Jabłonkowski), Lipowski, Chiliński (90’ Goniszewski), Dymowski, Chodowiec, Wrześniak, Dobroński, Piceluk (80’ Kłosowski)

znowu górą

HM

Unia zwyciężyła w Stawigudzie

Susz

Olek Kowalczyk znów błysnął formą

W ubiegły weekend kolejne spotkanie w piłkarskiej lidze okręgowej rozegrali zawodnicy suskiej Unii. Suszanie w osłabionym składzie (nie zagrali m.in. Mateusz Baczewski, Paweł Bieńkowski, Krystian Staniec i Maciej Wilczak) udali się na mecz do Stawigudy, by tam postarać się odczarować miejscowy stadion. GKS Stawiguda jeszcze w tym sezonie u siebie nie przegrał. Podopieczni Krzysztofa Furmańskiego rozpoczęli sobotnie spotkanie z animuszem i już w 12 minucie powinni objąć prowadzenie. Na strzał zdecydował się Sebastian Marciniak, ale jego uderzenie otarło się o słupek bramki gospodarzy. Bramka dla Unii padła w 30 minucie. Sylwester Sawczuk ograł jednego z miejscowych obrońców, po czym

odegrał piłkę do Aleksandra Kowalczyka, a ten z 20 metrów strzelił nie do obrony. Piłka wylądowała w siatce GKS-u i Unia wyszła na zasłużone prowadzenie, którego nie oddała do końca I połowy spotkania. Krótko po wznowieniu gry po przerwie brutalnie sfaulowany został Paweł Jakielski, a sędzia spotkania postanowił winowajcę zdarzenia ukarać żółtą kartką. Była to już druga kartka tego zawodnika, więc musiał on opuścić boisko osłabiając swój zespół. Mimo gry w dziesiątkę, GKS walczył o wyrównanie i udało mu się to już w 54 minucie, a kilka minut później gospodarze mogli nawet wyjść na prowadzenie, ale na szczęście dla Unii piłkę z linii bramkowej wybił Mateusz Wiśniewski. Jednak gra w „dziesiątkę” zespo-

łu ze Stawigudy przyniosło efekt w postaci zmęczenia w samej końcówce spotkania. Najpierw w 85 minucie suszanie wykonywali rzut rożny, z którego dośrodkowanie wprowadzonego kilka minut wcześniej Tomasza Lewandowskiego na gola zamienił niezawodny Kowalczyk. Olek zrewanżował się doskonałym podaniem już w doliczonym czasie gry, to jego dobre dośrodkowanie na bramkę zamienił Lewandowski, ustalając wynik meczu na 3:1. A już w sobotę Unię czeka bardzo trudne spotkanie przed własną publicznością. Dokładnie o godz. 16.00 na boisko przy ul. Leśnej naprzeciw suskiej drużyny wybiegnie lider tabeli okręgówki, Olimpia Olsztynek, która w tym sezonie jeszcze nie poznała go-

ryczy porażki. Warto byłoby to zmienić.

GKS Stawiguda – Unia Susz 1:3 (0:1) Bramki: Aleksander Kowalczyk 30, 85, Tomasz Lewandowski 90 Unia: Piotr Puwalski – Wiśniewski, Kresimon, Jakielski (60’ Bączek), Budziński, Marciniak, Sawczuk (85’ Marcin Puwalski), Rzeźnikiewicz (75’ Lewandowski), Gąsior, Kowalczyk, Karczewski. Hubert Młynarczyk

Zgłoś zespół do ILSA

Iława

Do 10 października trwają zapisy do XVI edycji Iławskiej Ligi Siatkówki Amatorskiej. Specjalne zaproszenie do wszystkich chętnych zawodników wystosowali organizatorzy rozgrywek, czyli Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw-Volley Iława. „Przemiany dokonujące się w naszym kraju wywierają duży wpływ na nasze życie i zachęcają do aktywności. Nowa rzeczywistość wymaga Waszego w niej aktywnego udziału. Młode pokolenie Polaków nie ma nawyku czynnego udziału w kulturze fizycznej, natomiast odnotowujemy systematyczny wzrost schorzeń cywilizacyjnych: wad postawy, układu krążenia, oddychania i otyłość. Postępuje brutalizacja życia codziennego, narasta przestępczość nieletnich, organizowanych w grupy przez ludzi marginesu społecznego. Nasza propozycja na spędzenie wolnego czasu przez młodzież i dorosłych to IŁAWSKA LIGA SIATKÓWKI AMATORSKIEJ. Uważamy, że to pomysł godny propagowania i rozwoju w naszym mieście i regionie. Wcześniejsze podejścia do uprawiania siatkówki rekreacyjnej, czyli I L S A naszym zdaniem wypadły bardzo okazale i są zachętą do jeszcze lepszego zorganizowania kolejnych edycji, oraz do jeszcze większego udziału PAŃSTWA. Mamy nadzieję, że kolejna XVI Edycja I L S A przysporzy WAM, DRODZY PRZYJACIELE, wielu sportowych wrażeń i emocji” – czytamy w zaproszeniu, które dotarło również do naszej redakcji. Chętni proszeni są o kontakt z organizatorami: Dariuszem Akiermanem (tel. 89 644 85 39) bądź Mieczysławem Pietroczukiem (tel. 601 309 697). HM REKLAMA


SPORT

REKLAMA

16

Nr 5, PIĄTEK, 05 października 2012

www.zycieregionu.pl

Tania Sukcesy januszewskich amazonek skuteczna Gmina Susz reklama 723 951 728

W Laverze bez zmian

W ubiegły weekend na Terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Miłosna w Kwidzynie odbyły się konne Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody. Na zawody wyjechała trójka jeźdźców, na co dzień ćwiczących w stadninie Bertranda Le Guerna w Januszewie. Poradzili sobie bardzo dobrze na kwidzyńskim parkurze. W konkursie klasy L trzecie miejsce przypadło Joannie Pawlik na Bubie, a 11 była Agnieszka Kot-Sendlewska

na Mircie. Obie amazonki pokonały tor bez zrzutki, a o ich miejscach decydował czas przejazdu. W konkursie klasy P o wzrastającym stopniu trudności 6 miejsce zajęła Sylwia Babińska na Neronie, a w konkursie klasy N dwufazowym była 3. W konkursie klasy P zaprezentowała się również Joanna Pawlik na Bubie i w tym konkursie zajęła miejsce 10. Hubert Młynarczyk, fot. januszewo.eu

Sylwia Babińska na Neronie podczas dekoracji najlepszych jeźdźców w konkursie klasy N.

WIR rządził w Płocku

Lubawa

Pod koniec września odbyło się walne zebranie członków Lubawskiego Towarzystwa Tenisowego „Laver”. Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz klubu. Na kolejną kadencję prezesem LTT został Jarosław Szczepański, który szefuje od początku, i który jednogłośnie został poparty przez wszystkich członków. Również funkcję dyrektora ds. public relations i marketingu utrzymał Przemysław Kurszewski. Spotkanie było również okazją do podsumowania tegorocznych turniejów, które odbywały się na lubawskich kortach, a były organizowane przez LTT. - Cieszy fakt, że na nasze imprezy ściągają nie tylko miejscowi tenisiści, ale i z innych miast, ba, nawet województw. To świadczy, że nasza praca jest doceniana, a poziom organizacyjny i sportowy turniejów jest wysoko oceniany przez innych – czytamy słowa prezesa Szczepańskiego w rozesłanym komunikacie. Przypomnijmy, w tym roku rozegrane zostały trzy turnieje: Puchar Prezes BS w Lubawie wystartowało 22 zawodników, o Puchar Szkłomalu – 23, a o Puchar Burmistrza Miasta Lubawy – aż 30. HM

REKLAMA

Ponad 250 wioślarzy wzięło udział w Mistrzostwach Polski w sprincie na 500 metrów. Na zawody do Płocka pojechała również 11-osobowa reprezentacja WIR-u Iława, trenowana przez Urszulę i Sławomira Janikowskich. Ich podopieczni brali udział w zawodach młodzików i zdecydowanie

zdominowali mistrzostwa. Największe sukcesy odnieśli: Magdalena Wróblewska oraz Maciej Jeżyński w jedynkach oraz dwójka podwójna Kacper Ławicki/ Maciej Jeżyński, którzy zdobyli złote medale. Ogółem iławscy wioślarze przywieźli z Mazowsza osiem medali i w swojej kategorii

wiekowej zdecydowanie zwyciężyli w klasyfikacji klubowej. Poniżej prezentujemy wszystkich medalistów z iławskiego klubu. ZŁOTO: Magdalena Wróblewska – jedynka Maciej Jeżyński – jedynka

Kacper Ławicki/Maciej Jeżyński – dwójka podwójna SREBRO Julia Lipska – jedynka Michał Marciszewski – jedynka Oliwia Panuś, Magdalena Wróblewska, Julia Lipska, Wiktoria Kowalska, sternik Patrycja Bronikowska – czwórka podwójna ze

sternikiem BRĄZ Kacper Ławicki – jedynka Karol Jabłoński, Przemysław Falkowski, Artur Kozera, Kacper Węgłowski, sternik Sebastian Wieński – czwórka podwójna ze sternikiem

Życie Regionu 5  

Bezpłatny tygodnik lokalny Życie Regionu Iławskiego. Co tydzień 5.000 egzemplarzy, dostępnych w kilkudziesięciu punktach dystrybucji.