Page 1

Piątek

2013

25 stycznia

Bezpłatny tygodnik w każdy piątek

„Wyzwolenie” Iławy Artykuł na rocznicę, Czytaj str. 11

Nr 4(21) Nakład: 5.000 tel. 723 951 728 e-mail: redakcja@zycieregionu.pl

Dni Babci i Dziadka w przedszkolach – str. 7

Jest lodowisko!

Julka zbiera

na aparat słuchowy Str. 4

Lista punktów na str. 2 i 3

Szukaj nas w tak oznaczonych sklepach!


DRUGA STRONA ŻYCIA

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

Dzień dobry!

2

Bezpłatny tygodnik. Nakład: 5 tys. egzemplarzy. Zasięg: Iława i region iławski. Dystrybucja bezpośrednio do domów, firm i instytucji, dostępna w 15 punktach Druk: „Express Media Sp. z o.o.”, Bydgoszcz REDAKCJA 14-200 Iława, ul. NIepodległości 10 tel. +48 723 951 728 e-mail: redakcja@zycieregionu.pl www.zycieregionu.pl facebook.com/zycieregionu REDAGUJE ZESPÓŁ Redaktor naczelna Edyta Kocyła-Pawłowska e-mail: naczelna@zycieregionu.pl Dziennikarze Iwona Lewkiewicz, Anna Sarnowska, Sylwia Sitnik, Anna Wernecka, Miłosz Klepczyński, Hubert Młynarczyk REKLAMA Dariusz Ziółkowski tel. +48 691 662 400 e-mail: reklama@zycieregionu.pl SKŁAD I DTP Ineo „Creative Design Group” Andrzej Bryzek tel. +48 535 500 005 e-mail: biuro@ineo.com.pl www.ineo.com.pl WYDAWCA

Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz adiustacji. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej Sytuacja na rynku pracy Prawie wszyscy narzekają na ciężkie czasy. Brak pieniędzy, brak pracy… Na temat sytuacji wśród bezrobotnych rozmawiamy z zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Agatą Steiner-Dembińską. Sylwia Sitnik: - Jak wygląda obecnie sytuacja, czy widoczny jest kryzys? Agata Steiner-Dembińska: - Biorąc pod uwagę osoby zarejestrowane jako bezrobotne, można stwierdzić, że sytuacja jest w miarę stabilna. Jest pewne pogorszenie, jednak ono nie jest znaczne. W tej chwili, jeśli chodzi o powiat iławski, stopa bezrobocia wynosi 12,80% (dane na listopad). Jest to zaraz po Olsztynie - druga najniższa stopa w województwie i jest nieznacznie niższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. - Co z zakładami pracy oraz ich pracownikami? Czy państwo monitorujecie zwolnienia oraz likwidacje firm? - Na pewno nie jesteśmy świadkami i nie obserwujemy tendencji do licznych grupowych zwolnień. Nie ma również tendencji do likwidacji podmiotów gospodarczych. Widać jednak pewnego rodzaju ostrożność wśród pracodawców. Nie ma również wzmożonych podjęć pracy. Poza tym, to wszystko zależne jest od branży. Są takie, jak na przykład branża stolarska i meblowa, która jest mocno związana z eksportem. Dlatego ich kondycja zależna jest nie tylko od kraju, ale całej Unii Europejskiej. Z tego powodu w po-

przednim roku było widać w tych branżach przystopowanie inwestycji. - Tak więc w tych wymienionych branżach były zwolnienia? - Tak. Jednak ciężko jest nam to monitorować, ponieważ charakter umów z pracownikami w pewnych branżach często jest na czas nieokreślony. Często mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których te umowy nie były przedłużane. Jednak czegoś takiego jak zwolnienia i wypowiedzenia nie było. - Jak wyglądają plany w urzędzie pracy na właśnie rozpoczęty nowy rok? - Jeżeli chodzi o ten rok, to nie spodziewamy się większych i drastycznych wydarzeń na naszym lokalnym rynku. Na pewno będzie to jeszcze rok trudny i na to się przygotowujemy. Na pocieszenie mogę dodać, że w tym roku będziemy mieć sporo środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Mamy już dosyć wysokie środki w ramach funduszu pracy oraz zrealizujemy dwa programy projektu unijnego w ramach europejskiego funduszu społecznego i właśnie jesteśmy w trakcie ubiegania się o dodatkowe środki z rezerwy ministra. Będziemy więc starali się uruchomić jak najwięcej działań. - Z jakich środków można korzystać w chwili obecnej? - Na tę chwilę można korzystać ze środków takich, jak zwrot kosztów dojazdów do pracy, można się już o nie ubiegać i będzie to możliwe przez cały rok. Dodatkowo mamy już otwartą pulę szkoleń. Są to szkolenia in-

dywidualne dla osób bezrobotnych. Polega to na tym, że takie osoby wybierają sobie rodzaj szkolenia i urząd je finansuje. W zależności od rodzaju kursu jest to pokrycie połowy kosztów lub całości. - Co jest przygotowywane na najbliższe miesiące? - Od lutego uruchomimy bardzo popularną wśród osób bezrobotnych formę zapomogi w postaci dotacji na otwarcie własnej działalności. W lutym będzie ogłoszenie o naborze wniosków oraz podane zostaną szczegółowe kryteria. Będą to dotacje w wysokości do 20 tys. złotych. W lutym również otworzymy nabór wniosków na utworzenie miejsc pracy u pracodawców. - Jak będzie wyglądała sprawa projektów dla osób bezrobotnych? - Będziemy uruchamiać sukcesywnie różnego rodzaju projekty, jednak będzie kładziony szczególny nacisk na grupy wiekowe. Będą to kategorie wieku do 30 lat oraz druga grupa - powyżej 50 lat. Jednak będziemy próbowali umożliwić kursy i szkolenia również osobom spoza tych kategorii wiekowych. Już od stycznia te osoby mogą ubiegać się o uzyskanie miejsca na szkolenia. Warunkiem jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. - Istniały problemy wśród osób w kategorii wiekowej 30-50 lat w postaci małych możliwości szkoleniowych. Jak będzie wyglądała sytuacja w tym roku? - Wszystko zależne jest od tego, skąd pozyskujemy środki na tego typu formę aktywi-

zacji. Ten, kto finansuje tego typu projekty, stawia pewne warunki. Najczęściej chodzi o to, że osoby do 30 roku życia i powyżej 50tego mają największy problem ze znalezieniem zatrudnienia. Dlatego one są wyjątkowo promowane i wspierane na rynku pracy. - Co z osobami niepełnosprawnymi poszukującymi pracy? Ostatnio często spotyka się u pracodawców zwiększoną chęć przyjmowania takich osób. - Wszystko zależy od tego, jakie korzyści ma pracodawca. W tego typu ofertach pracodawcy otrzymują dofinansowanie z PFRON -u. Są takie osoby, które w naszym urzędzie starają się o pracę, chociaż nie jest ich dużo. Bardzo często jednak takie osoby obawiają się podjąć zatrudnienie ze względu na możliwość utraty renty. My również organizujemy różne formy aktywizacji tych osób, a nawet staże. Być może w tym roku zaistnieją możliwości dotacji na otwarcie działalności dla osób niepełnosprawnych.

Sylwia Sitnik

Opadły z lekka emocje po Finale Wielkiej Orkiestry, znaleźliśmy sobie inne tematy do marudzenia. Choć nadal najczęściej narzekamy na brak pieniędzy, urzędy i… księdza, chodzącego po kolędzie. Ten temat poruszamy też w sondzie na www. zycieregionu.pl – zapraszamy! Każda kadencja się kiedyś kończy. Zdają się o tym nie wiedzieć niektórzy urzędnicy, którzy dbają głównie o interesy swoje i swoich znajomych. Realizują program minimum, a wiele stanowisk wymaga przecież szerokich horyzontów. Oczywiście, wszystko zgodnie z prawem, wszystko mierzone przy linijce, ale bez wyobraźni i klapkami na oczach. Nie słuchają społeczeństwa, mieszkańców swojego miasta, gminy, wsi. Zaspokajają potrzeby sobie „podległych”, ich samych nie pytając o zdanie. Są przecież odpowiednie ustawy na każdą okazję… One wystarczają. Niniejszy tekst jest wynikiem… podsłuchiwania. W ten sposób pracowników naszych urzędów postrzegają zwykli mieszkańcy tego i okolicznych miast. Teraz już wiecie, drodzy urzędnicy. Bo zza biurka czasem aż tyle nie słychać… „Ludzie gadają”, że urzędnicy często robią tak, jak to im jest wygodnie, zachowując się jak subiekt we własnym sklepie. Ot, taki subiekt-ywizm. Państwa sygnały znajdą wkrótce ujście na naszych łamach.

Wybierz punkt blisko domu i weź gazetę Iława Sklep spożywczy „Pod nosem” ul. Gdańska 10/3

Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Grudziądzka 26A GS ul. Grudziądzka 71 GS ul. Okulickiego 1

SPOŁEM ul. Wiejska 5

GS „Gama” ul. Wiejska 5

Lech Express ul. Gen. Maczka 9A SPOŁEM ul. 1 Maja 1

Sklep ogólnospożywczy ul. 1 Maja 3A

Sklep Maćko ul. 1 Maja 21

GS Kurzętnik zs. Marzęcice ul. 1 Maja 22

GS „Groszek” ul. 1 Maja 24B Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Skłodowskiej 1A ODK, ul. Skłodowskiej 26 a SPOŁEM ul. Długa 29

Punkt Banku Spółdzielczego w Urzędzie Skarbowym ul. Wojska Polskiego 26

ANEKS ul. Smolki 19A

„Żuczek”, ul. Smolki 25

Salonik Prasowy na parterze Galerii Jeziorak ul. Królowej Jadwigi 6

Prima ul. Wojska Polskiego 22

Bank Spółdzielczy ul. Sobieskiego 49

Informacja Turystyczna, ul. Niepodległości 13

Sklep spożywczy Iza ul. Wojska Polskiego 19A

Stacja paliw Duet ul. Lubawska 5

CUK ul. Wojska Polskiego 2A Delikatesy ATUT BIS ul. Andersa 1A

Hurtownia Alex ul. Wyszyńskiego 14

GS ul. Andersa 11/4

Sklep „U Moniki” ul. Wyszyńskiego 28

Kiosk przy szpitalu ul. Andersa 3

Sklep ,,Cytrusek” ul. Sobieskiego 1C

GS ul. Kopernika (targowisko) „Pralinka” ul. Kopernika 5/B5

SPOŁEM ul. Królowej Jadwigi 7

SPOŁEM ul. Niepodległości 14

SPOŁEM ul. Niepodległości 10

Nasza redakcja, ul. Niepodległości 10, wejście obok bankomatu FH Zodiak ul. Niepodległosci10


OPINIE

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

Dwie strony medalu Czy powinniśmy dokarmiać zwierzęta zimą?

Z jednej strony dzika zwierzyna, z drugiej – przydomowe, często błąkające się koty, łabędzie, wróble… Przemysław Pierunek, leśnik, Nadleśnictwo Iława: - Sporo dni bez śniegu i niewielkie mrozy albo dodatnie temperatury powodowały, że dokarmianie było znikome, raczej dla uzupełnienia pokarmu, niż dla regularnego zaopatrywania w pokarm, żeby zwierzęta nie zatraciły naturalnych odruchów poszukiwania jedzenia. Jednak aura stała się uciążliwa, zwierzęta mają utrudniony dostęp do naturalnego pożywienia, dlatego zarówno leśnicy, jak i myśliwi musieli zintensyfikować dokarmianie. Dokarmiamy tym, co zwierzęta mogą znaleźć w naturze, kiedy nie ma śniegu i mrozu. Latem i jesienią są przygotowywane mieszanki, kiszonki, magazynujemy buraki, ziemniaki, kukurydzę, siano. Uczniowie zbierają żołędzie, kasztany, bukiew (nasiona buka) i z takimi przysmakami zgłaszają się do nas. Organizujemy wyjazd w paśniki albo miejsca, do których zwierzyna jest przyzwyczajona. Ważne, by dokarmiać regularnie. Dokarmiać może każdy. Trzeba jedynie pamiętać, żeby robić to w stałych miejscach. Dobrze jest też skontaktować się z leśnikiem, my wiemy, gdzie w lesie są przygotowane takie miejsca, chętnie tam zaprowadzimy. No i dokarmiać wtedy, kiedy pogoda nie pozwala zwierzynie dotrzeć do pokarmu. Nie zapominajmy o ptakach. Wystarczy plaster słoniny powieszony za oknem. Są dostępne w sklepach zoologicznych tzw. ptasie pyzy, czyli kule z tłuszczu, w który wtopiona jest cała masa ziaren różnych zbóż. Pamiętać należy, żeby to, czym dokarmiamy ptaki, było bogate w wartości odżywcze.

Sonda Życia

Paweł Kwiatkowski, specjalista do spraw żywienia zwierząt z Nowego Miasta Lubawskiego: - Ze względu na silne mrozy i śnieg należy zwierzęta dokarmiać, ale z głową. Nie powinno się tego robić zbyt obficie. Nieuzasadnione dokarmianie w kwestiach przyrodniczych może przynieść wiele szkód zwierzętom. Pokarm należy dostosować do potrzeb oraz gatunku zwierząt. Mieszkanki paszowe pokrywają zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne zwierząt. Dokarmianie zwierząt w okresie zimowym to nic innego, jak wspomaganie zapotrzebowania bytowego (koniecznego do przeżycia). Na przykład jelenie i sarny potrzebują pokarmów bogatych w celulozę i ligninę dlatego oprócz siana podaje im się pędy drzew, krzewów czy liście. Zwierzętom leśnym często podaje się sól z mikroelementami w postaci lizawek. Dziki natomiast dokarmiamy żołędziami i kasztanami. Ptactwu można podawać ziarna zbóż, np pszenicę, kukurydzę, kawałki marchwi bądź posiekane buraki. Ważne jest, aby zwierzęta nie spożywały tzw. „niewyjadów” czyli pokarmu, który długo leży. Trzeba więc podać go w takiej ilości, by został spożyty w ciągu doby. Jeżeli chodzi o zwierzęta leśne, to dokarmianiem tych zwierząt powinni zająć się leśnicy i koła łowieckie, które są za to odpowiedzialne i się na tym znają. Jak najbardziej można dokarmiać zwierzęta przydomowe, jednak leśne pozostawmy odpowiedzialnym za to osobom.

3

Na gorąco Zatrzymani

przez

CBŚ

Iława

Zatrzymanie osób podejrzanych o założenie, kierowanie i udział w zorganizowanych grupach przestępczych to wynik wspólnych działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego i policjantów z Iławy. Członkowie grup podejrzani są o kradzieże z włamaniem do domów jednorodzinnych oraz muzeów na terenie całego kraju. Ich łupem padały prywatne oszczędności, złota biżuteria, broń palna, a nawet trofea myśliwskie pochodzące z całego świata. Decyzją sądu mężczyźni zostali już tymczasowo aresztowani. Policjanci odzyskali część skradzionych przedmiotów. Ciąg dalszy na stronie 4.

Tekst i fot. Iwona Lewkiewicz, Sylwia Sitnik

Dokarmiać czy nie?

to dokarmiać zwierzęta zimą.

war Zapytaliśmy przechodniów na ulicach Iławy o to, czy

za darmo! SPOŁEM ul. Niepodległości 6

GS ul. Niepodległości 4

Bochenek ul. Grunwaldzka 9a

SPOŁEM ul. Kościuszki 12

Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Kościuszki 20D

Sklep „Rondo” ul. Kościuszki 11

Kiosk pani Danusi ul. Kościuszki

Paweł: - Psy i koty jestem za ich dokarmianiem, one sobie nie wybierały same losu. Natomi ast jeśli chodzi o ptactwo, to absolutnie jestem przeciw ny dokarmianiu, bo to powoduje ich zatrzymywanie w tych trudnych warunkach, podczas gdy powinny odlecieć do ciepłych krajów.

Adrian: - Uważam, że ludzie dobrze robią, dokarmiając zwierzęta. W zimę same by sobie jedzenia nie zdobyły. Jeśli byśmy im nie pomagali, to zaczęłyby atakować nas na ulicach (śmiech). A poważnie: ja akurat nie dokarmiam, ale ktoś z pewnością powinien. REKLAMA

Stefan: - Jeżeli chodzi o mnie, to z żoną zawsze dokarmiamy zwierzęta zimą. Dla przykładu - ptaki na balkonie. Jest to wedłu g mnie bardzo potrzebne, żeby zwierzęta przeżyły zimą. Zawsze staramy się pomóc im w tym trudnym okresie.

Tekst i fot. Sylwia Sitnik

Oto nasi Partnerzy; w tych sklepach, odpowiednio oznaczonych, co piątek można otrzymać Życie Regionu za darmo. Masz sugestie, chcesz współpracować? W sprawach kolportażu zadzwoń: 691 662 400. Sklep „Kubuś monopolista” ul. Kościuszki 33c

Sklep firmowy Piekarni Razowiec ul. Ostródzka 46 G

Bochenek ul. Zielona 72

GS ul. Zielona 72

SPOŁEM ul. Ostródzka 20A

Czytelnia Publicznej Biblioteki Miejskiej ul. Jagiellończyka 3

FH ,,EGO” ul. Bandurskiego 1

Sklep warzywno-owocowy Papaja, Bandurskiego 2

SPOŁEM ul. Sienkiewicza 22

Intermarche ul. Dąbrowskiego 21

Sklep Kwant ul. Dąbrowskiego 15A

Sklep spożywczy ul. Matejki 1/33

Sklep spożywczy ul. Solskiego 32

Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Wyspiańskiego 20

Gmina Iława

Sklep i bar Wikielec 9b

Sklep spożywczy Nowa Wieś ul. Złota 1a

GS Nowa Wieś

Susz Warzywniak u p. Ireny Ługowskiej, ul. Słowiańska 30

Lubawa Sklep PPHU EDAM ul. Bankowa 4

Sklep Bochenek ul. Gdańska 15a

SRH Rolnik ul. Kupnera 4

SRH Rolnik ul. Zamkowa 11

MOK ul. Rzepnikowskiego 44

GS Kurzętnik zs. Marzęcice, Rynek 3

Gmina Lubawa

Stacja paliw Lotos Targowisko 1a

Sklep spożywczo-przemysłowy Rodzone

Powiat nowomiejski FH ,,TAGO” Chrośle 14


4

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

WYDARZENIA

9 osób ewakuowanych Lubawa

W poniedziałek o północy przy ul. Zamkowej doszło do pożaru kamienicy. Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Iławie niezwłocznie po zgłoszeniu wysłał do akcji jednostki straży pożarnej. Po przyjeździe na miejsce strażacy zastali zadymione poddasze kamienicy. Natychmiast przystąpili do działań, które polegały przede wszystkim na ewakuowaniu mieszkańców z

budynku, łącznie 9 osób. Nikt nie doznał obrażeń. Jednocześnie po odłączeniu od budynku zasilania w energię elektryczną zajęli się gaszeniem pożaru. Spaleniu uległa konstrukcja oraz pokrycie dachu o łącznej pow. ok. 60 m kw., materiały palne zgromadzone na poddaszu, tj. skrzynki, worki z trocinami, deski, itp. Akcja ratowniczo-gaśnicza, w której uczestniczyło 8 pojazdów stra-

ży pożarnej i 31 strażaków z JRG Iława, OSP Lubawa, OSP Rożental i OSP Złotowo, trwała aż 8 i pół godziny. Straty osiągnęły wartość 200 tys. złotych. Uratowano mienie o wartości ponad pół miliona złotych. mł. bryg. Tomasz Michalski, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie

www.zycieregionu.pl

Iława przebudowa wiaduktu W poniedziałek (28 stycznia) firma Budimex S.A. rozpocznie prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego nad ulicą Sobieskiego. Przez następne 8 miesięcy inna będzie organizacja ruchu. Później pracownicy Budimexu zajmą się budową podziemnego przejścia dla pieszych

przy przejeździe kolejowym na ul. Wyszyńskiego. Już tydzień wcześniej pracownicy firmy modernizującej wiadukt kolejowy przygotowali dla kierujących pojazdami znaki wyznaczające objazdy. Utrudnienia potrwają do września. Do tego czasu, aby ominąć modernizowany obiekt, kierowcy będą

musieli poruszać się od ul. Niepodległości przez ul. Kościuszki, Grunwaldzką, dalej ul. Wyszyńskiego, Kopernika do ul. 1-go Maja. Drugim rozwiązaniem będzie objazd poprowadzony ulicami: Mickiewicza, Biskupską, Kwidzyńską oraz Wiejską aż do ul. 1-go Maja. IL

Iława

Zimowe wyc Zatrzymani Iława

przez CBŚ

Cd. ze str. 3 Policjanci z Centralnego Biura Śledczego i Iławy podczas wspólnej akcji zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o założenie i kierowanie zorganizowanymi grupami przestępczymi. 41-letni Leszek Ch., mieszkaniec gminy Susz i jego rówieśnik Bogdan D. z gminy Stary Dzierzgoń podejrzani są o kierowanie odrębnymi grupami, które zajmowały się włamaniami do domów jednorodzinnych oraz muzeów na terenie całego kraju. Łupem członków grup padały najczęściej prywatne oszczędności, złota biżuteria, broń palna, a nawet trofea myśliwskie pochodzące z całego świata. W trakcie prze-

szukania policjanci zabezpieczyli część skradzionych przedmiotów. Leszek Ch. i Bogdan D. usłyszeli już zarzuty kierowania odrębnymi zorganizowanymi grupami przestępczymi. Za to przestępstwo Kodeks Karny przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Do tej sprawy policjanci zatrzymali jeszcze dwóch podejrzanych. 33-letni Ireneusz Z., mieszkaniec gminy Susz i o dwa lata starszy Tomasz G., mieszkaniec gminy Iława, usłyszeli już zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyznom tym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Iławie zdecy-

Z historycznej okazji zdobycia Iławy Henryk Plis zaprezentował swoją nową książkę „Upadek Deutsch Eylau”.

Podczas prezentacji w restauracji Stary Tartak Henryk Plis opowiedział gościom o swoim najnowszym, częściowo ręcznie pi-

dował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec wszystkich podejrzanych w tej sprawie. Sprawę prowadzą obecnie policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. KPP Iława

piesze z przewod

Specjalnie na okoliczność zimowej przerwy w województwie warmińsko–mazurskim biuro Informacji Turystycznej oraz wydział promocji i współpracy z zagranicą Urzędu Miasta Iławy dla mieszkańców miasta oraz osób przyjeżdżających w nasze strony na ferie, przygotowały zimowe wycieczki piesze z przewodnikiem. Z niecodziennej okazji zapoznania się z historią architektury miejskiej, przy sprzyjającej spacerom białej, zimowej aurze, skorzystać mogą wszyscy nieodpłatnie. Na pierwsze wyprawy organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już w sobotę i niedzielę (26 i 27 stycznia) o 12.00. Wprawdzie już w ubiegłą sobotę planowano ruszyć w teren, ale nikłe było zainteresowanie tą formą spędzania czasu. - Ruszamy spod ratusza. Następnie idziemy na Stare Miasto. Przemieszczamy się pod Kościół Przemienienia Pańskiego, opowiadam o historii tego obiektu i o nagrobkach, które tam się znajdują – zdradza tajniki swojej autor-

skiej trasy przewodniczka Magda Czarnecka. - Kolejno idziemy pod Kinoteatr „Pasja”. Potem spacerujemy bulwarem nad Jeziorakiem przy „mechaniku”. W tym miejscu

powrót na miejsce. Czas, w jakim wycieczkowicze pokonają obraną drogę, zależeć będzie od ilości uczestników i warunków pogodowych. Inicjatorzy przewidują,

przedstawiam historię szkoły i legendę o grobie księżniczki. Nie zabraknie też ciekawostek na temat Wielkiej Żuławy, Starego Tartaku, a powrót nastąpi przy obiekcie iławskiego Amfiteatru. Kolejno idziemy przez park miejski. Opowiem nie tylko o tym, co dzieje się w wakacje, ale również trochę o historii, o rzeźbach, które stoją naprzeciwko parku. Na koniec kilka słów o „czerwonej szkole”, o poczcie i ostateczny

że całość potrawa maksymalnie półtorej godziny. - Pierwsze tego typu wycieczki organizowaliśmy już dwa lata temu - mówi szef wydziału promocji i współpracy z zagranicą UM, Michał Młotek. - Spotkało się to wówczas z bardzo dobrym odbiorem i bardzo dużo ludzi brało w tym udział. Magda ma doświadczenie, ponieważ jako jedną z trzech najlepszych osób, które brały udział

Henryk Plis prezentował nową książkę sanym wydawnictwie. Wyjaśniał, dlaczego napisał książkę właśnie o tematyce historycznej naszego regionu. Przedstawił część historii

Iławy oraz okolic z czasów drugiej wojny światowej, była to więc przy okazji krótka lekcji historii. Tekst i fot. Sylwia Sitnik

Wejdź na naszą oficjalną stronę. www.zycieregionu.pl

Jesteś świadkiem wydarzenia? Masz dla nas temat?


WYDARZENIA

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

Iława

5

Nie

Ograniczone

odwiedziny w szpitalu Z powodu wzrostu zachorowań na grypę w iławskim Szpitalu Powiatowym w poniedziałek wprowadzono ograniczenie odwiedzin u pacjentów. Ograniczenie w szczególności dotyczy traktu porodowego oraz oddziału pediatrycznego.

cieczki

dnikiem

w ubiegłorocznych warsztatach dla przewodników, została zatrudniona na sezon do Informacji Turystycznej. Teraz jest u nas - w Urzędzie Miasta na stażu. Naszą inicjatywą próbujemy przekonać ludzi, że sezon turystyczny w Iławie wcale nie musi kończyć się latem, czy wczesną jesienią. Może on trwać przez cały rok. Dowodem są obiekty hotelowe, które funkcjonują na okrągło przez dwanaście miesięcy – Młotek zachęca do udziału w zimowych spacerach po Iławie. Grupą docelową pieszych wycieczek są wszyscy mieszkańcy Iławy, którzy chcieliby się zapoznać z historią terenów, które zamieszkują, lecz przede wszystkim zaprasza się ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają na czas zimowych ferii. Spacer z przewodnikiem po uliczkach, znanych iławianom na co dzień, może odkrywać całkiem nowe oblicze swojskiej Iławy, a przybysze z różnych zakątków Polski będą mieli okazję miło spędzić czas i być może zakochać się w historii regionu iławskiego.

Na trakcie porodowym w iławskim szpitalu wprowadzono ograniczenie odwiedzin hospitalizowanych do jednej osoby znajdującej się przy każdym pacjencie. Informacja w poniedziałek została wywieszona na drzwiach wejściowych na oddziały. Wszystkie drzwi na oddziały zastaliśmy pozamykane,

„mechanik”

co traktować można jako dodatkowe zabezpieczenie przed odwiedzinami. Zakaz obowiązuje od 21 stycznia do odwołania.

W ubiegłym tygodniu zaszła pomyłka. Stanisław Kumórek był dyrektorem „budowlanki”, a nie „mechanika”. Przepraszamy!

Tekst i fot. Sylwia Sitnik

Redakcja

Mamy lodowisko! Iława

Nowe Miasto Lubawskie już ma, Lubawa też, a my co? A my - też mamy. W sobotę 19 stycznia na placu boiska Samorządowego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi został otwarty świeżo wylany wodą plac do jazdy na łyżwach. Jeśli pogoda dopisze, lodowych szaleństw podczas zimowych ferii nie zabraknie i u nas. - Ze względu na to, że cały teren szkoły został oddany pod użytkowanie inwestorom (od ponad 2 lat trwa inwestycja zagospodarowania terenu wokół szkoły - przypis red.), wystąpiliśmy do tymczasowych zarządców obszaru wokoło szkoły o udostępnienie części terenu pod lodowisko. Weszliśmy w kontakt z firmą Spomer, która pomogła nam uprzątnąć z placu śnieg, a resztę prac wykonaliśmy we własnym zakresie. Należy też dodać, że będzie można na miejscu wypożyczyć łyżwy, trzeba jednak mieć przy sobie dokument tożsamości – poinformowała nas dyrektorka gimnazjum Barbara Szabelska.

Przez kilka dni przygotowań poprzedzających moment oddania obiektu do użytku można było zaobserwować, że iławianie nie mogą się doczekać lodowiska. Od rana do wieczora młodzież oraz dorośli z dziećmi na sankach testowali powierzchnię lodu. Początkowo w butach, później już na własnych łyżwach. Przez kilka dni pracownicy jednostki stopniowo pokrywali boisko kolejnymi warstwami wody, do momentu aż boisko nadawało się do jazdy na ostrym sprzęcie. Obiekt otwarty będzie od poniedziałku do soboty w terminie od 21 stycznia do 2 lutego w godzinach od 10 do 18. W tym czasie nad bezpie-

czeństwem amatorów łyżwiarstwa czuwać będzie opiekun wydelegowany ze szkoły. Tekst i fot. Ania Sarnowska

Odznaczono najlepszych strzelców klubu ,,Żołnierzy Rezerw” im. Pierwszej Kompanii Kadrowej Ligi Obrony Kraju za 2012 rok. W uroczystościach udział brały władze Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Iławie: prezes zarządu Julian Lemiech, instr. LOK Adam Jankowski, przewodniczył prezes klubu Władysław Maćkowski. Najlepszymi strzelcami Klubu za 2012 rok zostali: 1 miejsce Patryk Maćkowski 2 miejsce Ewa Kalinowska 3 miejsce Łukasz Borszewski. Były także obustronne podziękowania dla zarządów. WM

Daj nam znać: redakcja@zycieregionu.pl, tel. 723 951 728

Reklama

LOK-owskie przywileje Tekst i fot. Ania Sarnowska


6

SPOŁECZEŃSTWO

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

Reklama

Oferujemy Państwu nowoczesną i najbardziej efektywną formę reklamy outdorowej polegającą na emisji spotów promujących Państwa firmę na telebimie w centrum Iławy u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Królowej Jadwigi.

Iława

Usłysz mój głos!

Ośmioletnia Julka potrzebuje pomocy Jedno urządzenie, a może zmienić tak wiele. System FM to przedmiot, który może odmienić życie małej Julii Kalinowskiej, która od urodzenia zmaga się z umiarkowanym niedosłuchem. Niestety, koszt tego mechanizmu to prawie 15 tysięcy złotych. Część funduszy już jest. NFZ przekaże na ten cel 2.750 zł, PFRON dofinansuje system ws p o m a ga j ą c y nauczyciela dla dziewczynki kwotą 5.500 zł. Nadal jednak brakować będzie 6565zł, których pani Dorota, mama Julii, wychowująca samotnie dwójkę dzieci, nie

jest w stanie uzbierać. Jedyną nadzieję pokładać można w dobrych sercach ludzi, którym los małej Julki nie jest obojętny. Sprzęt już od roku czeka na dziewczynkę w specjalnym sejfie w Olsztynie. Został kupiony przez firmę HAS, która w mieście wojewódzkim ma swoją siedzibę. Pani Dorota od roku nie może go odebrać... A sprzęt nie będzie czekał w nieskończoność. Zatem oprócz pieniędzy, w tej sprawie liczy się również czas. Ośmiolatka choruje na wrodzoną wadę serca i nerek, boryka się również z niedoczynnością tarczycy. Jednak sen z powiek pani Dorocie spędza wada słuchu jej latorośli. Na jej największą bolączkę istnieje sposób, a przede wszystkim na zapewnienie Julii jak najlepszych warunków odbioru dźwięku. Mowa o wspomnianym systemie FM, składającym się z mikrofonu, nadajnika i odbiornika. Nauczyciel w klasie zaopatrzony w mikrofon i nadajnik nawiązuje

bezpośredni kontakt z odbiornikiem zamontowanym do aparatu słuchowego dziecka. Odbiornik posiada także mikrofon, co umożliwia osobie niedosłyszącej bardzo dobrze słyszeć swój własny głos. To tyle o działaniu całego mechanizmu, a o korzyściach posiadania systemu FM opowiada pani Dorota : – Julka ma niedosłuch od urodzenia. Nie ma szans, żeby kiedykolwiek słyszała normalnie. To jest wada umiarkowana, dlatego nie wchodzi w grę operacja. Julia będzie nosiła aparat słuchowy do końca życia. Aparat słuchowy już ma, ale najbardziej byłby potrzebny system FM. Dzięki niemu moja córka będzie mogła wyraźnie słyszeć nauczyciela podczas lekcji. Nie będzie już zwracała uwagi na szepty i będzie mogła skupić uwagę wyłącznie na tym, co mówi nauczyciel. Kiedy dziewczynka była jeszcze w brzuchu mamy, wszystko wydawało się być w porządku. Ciąża przebiegała prawidłowo. – Dopie-

ro po porodzie dowiedziałam się, że coś jest nie tak. Julia urodziła się w stanie krytycznym. Od razu po porodzie przyjechało pogotowie z Olsztyna i ją zabrało. Nie wiadomo było, czy przeżyje. W Olsztynie cały czas przebywała pod respiratorem, a lekarze po kolei zaczęli wykrywać wady: serca, nerek i niedosłuch – opowiada o najcięższym momencie w swoim życiu. Na pytanie, jaka była przyczyna tak złego stanu zdrowia niemowlęcia, pani Dorota odpowiada: – Żadna. Nie poznałam przyczyny. Wszystko było w porządku, jeździłam na regularne kontrole. Urodziłam córeczkę i myślałam, że jest zdrowa, aż tu nagle dowiedziałam się, że coś się złego dzieje. Byłam w szoku. Stan dziewczynki jest coraz lepszy, jednak nieustannie pozostaje ona pod stałym nadzorem lekarzy. Wrodzone wady serca i nerek powodują, że Julia bardzo często łapie infekcje. Ostatnim razem w szpitalu znalazła się we wrześniu

ubiegłego roku. Spędziła tam dwa tygodnie z powodu zakażenia dróg moczowych. Takie sytuacje zdarzają się często, a pani Dorota jest już na nie przygotowana. Pogodziła się również z tym, że wizyty u lekarzy specjalistów są w jej rodzinie już stałym rytuałem, bo na domiar złego chorować zaczął też jedenastoletni brat dziewczynki. – U syna lekarze podejrzewają alergię, a przy okazji wizyty Julki w szpitalu we wrześniu zobaczyłam, że syn ma na ciele siniaki. Lekarz zlecił morfologię i okazało się, że to małopłytkowość. Na szczęście to nie białaczka, ale co miesiąc musimy powtarzać badania krwi. Syn do tego feralnego września zawsze był okazem zdrowia - mówi mama dwójki chorowitych dzieci. Julia Kalinowska jest uczennicą drugiej klasy szkoły podstawowej. Uczęszcza do SSP nr 2, a podczas lekcji pomaga jej nauczyciel wspomagający. Pomimo lekkiego opóźnienia w rozwoju z powodu niedo-

Noworoczny koncert „Biedronek”

Iława

W niedzielę na deskach Kinoteatru „Pasja” odbył się występ dziecięcego chóru „Biedronki” pod hasłem „Właśnie się dla mnie narodził”. W repertuarze pieśni gospel, kolędy i pastorałki, które wykonane zostały przez młodych artystów w różnych językach. Jeden z największych chórów na świecie wystąpił pod batutą Lucyny Cyranowskiej. Publiczność dopisała. Dziecięcy chór „Biedronki” na co dzień zrzesza ok. 300 młodych artystów. Chór „Biedronki” to jeden z największych chórów na całym świecie, a składa się z kilku niezależnych grup z całej Polski pod jedną wspólną nazwą. Niewielką

cząstkę całości stanowią dzieci z podiławskiej wsi Franciszkowo. Tego dnia obchodziły pierwszy jubileusz. Chór „Biedronki” podczas niedzielnego koncertu wystąpił w liczbie 70 małych artystów, gdyż rozmiar sceny nie pozwolił na występ wszystkich dzieci. Zaprezentowały licznie przybyłej publiczności kolędy, pastorałki i pieśni gospel również w obcych językach. Przebrane za aniołki dziewczynki rozdawały pierniki upieczone przez mamy. Aby umilić czas publiczności, w przerwie przedstawienia zorganizowano dla niej konkurs „Jaka to melodia”. Tekst i fot. Iwona Lewkiewicz

Jesteś świadkiem wydarzenia? Masz dla nas temat?


SPOŁECZEŃSTWO

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

7

Zdrowie Babć i Dziadków! Iława

Reklama słuchu, z nauką nie ma większych problemów. W czerwcu 2012 roku zdobyła nawet I nagrodę w etapie wojewódzkim XX konkursu plastycznego Państwowej Straży Pożarnej. – To dla nas ogromne osiągnięcie. Julka w nagrodę dostała rower i dyplom – opowiada o sukcesie dumna mama. – Wszelkie zaległości udaje nam się szybko nadrabiać. Julcia lubi czytać i ma bardzo dobrą pamięć, zna prawie wszystkie literki. Jest dzieckiem bardzo wesołym, żywotnym, a przede wszystkim samodzielnym. Ma swoje zainteresowania. Uwielbia malować, grać na komputerze – podczas rozmowy dziewczynka z uśmiechem na twarzy prezentuje nam swoje ulubione kredki – Lubi czytać, jej ulubioną bajką jest „Czerwony Kapturek”, układa puzzle i bardzo chętnie ogląda serial dla dzieci „Tajemnice domu Anubisa”. Na pierwszy rzut oka nie widać u niej żadnych oznak choroby. Uśmiech nie schodzi jej z twarzy, a energiczne usposobienie sprawia, że wszędzie jest jej pełno. Pani Dorota wychowuje dziewczynkę w pojedynkę. Nie pracuje, ponieważ każdą wolną chwilę poświęca córce. Pomocną dłonią służyli jej rodzice, jednak po ich śmierci została z problemami całkiem sama. Ostatnio Julia coraz gorzej znosi pobyty w szpitalu, widok strzykawki wywołuje u

niej paniczny strach. Ciągłe wyjazdy do lekarzy do Warszawy, Olsztyna, leki, baterie do aparatu słuchowego - to niekończące się wydatki. Dziecko jest pod opieką TPD z Iławy. Sytuację rodziny Kalinowskich można określić jako bardzo ciężką. Codzienne problemy nie są teraz najważniejsze. Najistotniejsze dla małej Julki jest to, aby zdobyć szansę na normalne wykształcenie. Ułatwić jej funkcjonowanie w klasie, podczas lekcji i uwolnić jej głowę od niepotrzebnych szumów i szeptów. Po szkole podstawowej przyjdzie czas na gimnazjum, po gimnazjum na szkołę średnią i tak dalej do zakończenia procesu edukacji. Przed dziewczynką długa droga i sporo pracy włożonej w to, by tak jak rówieśnicy mogła podążać swoją ścieżką. Wszyscy potencjalni darczyńcy mogą wspomóc dziewczynkę chociaż przysłowiową złotówką, z których uzbierać się może całkiem realna suma. Aby zakupić dla Julii niezbędny do nauki system FM, potrzebne jest jeszcze 6565 zł. Niby niewiele, a dla Julci oznacza wszystko. Obok podajemy dane konta bankowego, na które skierować można pomoc. Tekst i fot. Ania Sarnowska

Szkoły i przedszkola w styczniu jak co roku z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowały wiele niespodzianek. W Przedszkolu Miejskim nr 5 główną atrakcją tego dnia były jasełka, do których dzieci przygotowywały się bardzo starannie. Naturalnie zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po części artystycznej przedszkolaki wspólnie ze swoimi babciami i dziadkami zasiedli do stolików, aby skosztować przygotowanych rarytasów.

Przedszkole nr 5

Tekst i fot. Iwona Lewkiewicz

Iława

Dzień Babci i Dziadka to magiczne święta, każdy przedszkolak więc o nich pamięta! Wszystkie przedszkolaki przygotowały dla swoich babć i dziadków programy artystyczne i własnoręcznie wykonane upominki. Każda grupa gościła swoich szanownych gości w swoich salach, gdzie zaproszono Babcie i Dziadków do wspólnych zabaw, konkursów i tańców.

Przedszkole nr 6

Tekst i fot. Katarzyna Toczek

Iława

Przedszkolaki zaprosiły seniorów swoich rodzin, by podziękować im za to, że po prostu są. Zarówno babcie, dziadkowie, jak i pradziadkowie z miłością opiekują się swoim wnuczętami na co dzień, zabawiają je, gdy rodzice spędzają czas w pracy, opowiadają ciekawe historie i rozpieszczają dzieci swoich dzieci. W iławskim przedszkolu uroczystości z okazji dni babci i dziadka odbywały się w przeciągu trzech dni, od 16 do 18 stycznia, ponieważ świętowały wszystkie grupy przedszkolaków, bez żadnych wyjątków. Opiekunowie dzieci zadbali o słodki poczęstunek i program

artystyczny. Wśród piosenek znalazły się tytuły „Kocham swoją babcię”, „Piosenka dla wróżki”, „Dziadku, drogi dziadku” i wiele innych. Najmłodsi własnoręcznie przygotowali podarunki dla swoich babć i dziadków, którzy zaraz po występach mocno uściskali swoje pociechy, a wzruszone babcie w pośpiechu zmazywały ślady szminki z policzków przedszkolaków. Potem przyszedł czas na życzenia i niekończące się pochwały a dzieci, zajęły się tym, co sprawia im największą przyjemność – zabawą. Tekst i fot. Ania Sarnowska

Przedszkole Miejskie nr 3

Przedszkole Miejskie

Lubawa Również tu w zeszłym tygodniu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Specjalnymi gośćmi byli sami jubilaci. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowały krótkie części artystyczne oraz słodki poczęstunek. Nie zabrakło również własnoręcznie wykonanych laurek. Wszystko miało przypominać babciom i dziadkom, jak bardzo są kochani i jak wiele ich wnuczęta im zawdzięczają. Lubawa.pl

Daj nam znać: redakcja@zycieregionu.pl, tel. 723 951 728


8

AKTUALNOŚCI

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

Studniówk www.zycieregionu.pl

Lubawa Zespołu Szkół w Lubawie również bawili się na studniówkach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć! Za tydzień – ponownie bale studniówkowe z Iławy. Uczniowie Red., fot. archiwum szkoły

Klasa IV B TE

Wychowawca Jarosław Klimkowski

Klasa III G LO

Wychowawczyni Kinga Zedlewska-Lontkowska. Na zdjęciu również wicedyrektor Piotr Kuligowski

Reklama


Wychowawczyni Sylwia Zabłotna

AKTUALNOŚCI

9

Klasa III N LO

Reklama

www.zycieregionu.pl

Reklama

ki trwają Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013


10

KALENDARZ WYDARZEŃ

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl


PRAWDĘ MÓWIĄC

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

11

„Wyzwolenie” Iławy www.zycieregionu.pl

Mimo zabitych deskami okien, do wnętrza karczmy docierały odgłosy zbliżających się żołnierzy. – Ruscy idą – szepnął do towarzyszy z Volkssturmu pięćdziesięciosześcioletni Adolf Tillmann, samozwańczy dowódca kilkuosobowej grupy skierowanej do obrony Iławy. – Zajmujemy pozycje! – rozkazał po chwili, po czym zaciągnął na uszy futrzaną czapkę. Wszyscy z trudem łapali oddech. – Zaraz się zacznie – pomyślał, wychylił lufę Mausera przez szparę w drzwiach i czekał na odpowiedni moment do oddania strzału. W tym samym mo-

się ze sprawdzonym w ciężkich bojach 29 korpusem pancernym, dowodzonym przez generała majora Ksenofonta Małachowa. 20 stycznia 1945 roku przy pierwszej próbie podejścia do pierwszej linii obrony Rosjanie stracili kilka czołgów i samochodów pancernych. Pojazdy te, wraz ze zniszczonymi przez Rosjan czołgami użytymi przez Niemców kilka dni później do kontrataku, którego celem było odbicie Iławy i przerwanie marszu Armii Czerwonej w stronę Zalewu Wiślanego, przez wiele miesięcy składowano na placu przed dworcem kolejowym i wzdłuż całej ulicy Dworcowej.

19 stycznia, po nocnym nalocie bombowym, w wyniku którego ucierpiały zabudowania Starego Miasta i okolice dworca kolejowego. Tej samej nocy zwołano mieszkańców Iławy na rynku Starego Miasta i nakazano im opuszczenie Iławy drogą na Susz. Ludzie podążali na północ, w kierunku Zalewu Wiślanego lub północny zachód, na Pomorze. Nie wszyscy jednak zdecydowali się na opuszczenie Iławy. W mieście pozostały osoby starsze, które nie przetrwałyby długiej podróży w prawie dwudziestostopniowym mrozie. Większość tych osób nie przeżyła następnych dni. Emil i Helene Bro-

było okrążone. Resztki żołnierzy z iławskich koszar wojskowych, zgodnie z rozkazami, już wcześniej opuściły miasto. Teraz drogami na Grudziądz i Malbork licznie podążały wycofujące się z frontem na zachód i północ jednostki Wehrmachtu. Wiele z nich właśnie pod Iławą poddało się Armii Czerwonej. Z kim więc starli się na południe od Iławy żołnierze Armii Czerwonej? Najpewniej z Volkssturmem. W tej niezbyt doborowej grupie walczyli między innymi czterdziestotrzyletni Otto Menz i pięćdziesięciosześcioletni Adolf Tillmann. Obaj mieszkali w Iławie, obaj zginęli tego samego dnia z

Zielona Karczma była jednym z budynków, w którym mogli schronić się żołnierze Volkssturmu broniąc dostępu do Iławy od południa. Po budynku do naszych czasów przetrwały jedynie resztki fundamentów. mencie dwa niemieckie pociski przeciwpancerne wbiły się w drzewa, tuż nad głowami rosyjskich żołnierzy. Kilku padło, reszta bezwładnie rozpłaszczyła się na śniegu. Tillmann i jego towarzysze wypluwali w kierunku zaskoczonych Rosjan kolejne salwy z wysłużonych Mauserów i pozostawionej w budynku broni myśliwskiej. Po chwili eksplozja rozerwała dach karczmy, gęsty dym wypełnił jej wnętrze. Oszołomiony wybuchem i zakrwawiony Adolf Tillmann padł na podłogę. To T-34 wysłały w stronę Niemców sowieckie pociski. Tak właśnie wyglądać mogła potyczka Volkssturmu ze zbliżającymi się do przedmieść Iławy oddziałami Armii Czerwonej i ostatnie chwile Adolfa Tillmanna, żołnierza formacji o charakterze pospolitego ruszenia, użytej przez Niemców w ostatniej fazie II wojny światowej do lokalnej obrony terenu. Na przedpolach Iławy podstarzali żołnierze Volkssturmu przy niewielkim wsparciu niedobitków z Wehrmachtu starli

Rosjanie po niepowodzeniu pierwszego podejścia do linii obrony zdecydowali się na obejście Iławy od północnego i południowego wschodu, dokąd wysłano dwie brygady pancerne i od północnego i południowego zachodu, dokąd skierowano dwie brygady piechoty zmotoryzowanej. W nocy z 21 na 22 stycznia Armia Czerwona zamknęła pierścień wokół Iławy. Nieznaczne walki toczyły się jeszcze na ostatniej linii obrony, która w pośpiechu powstawała późną jesienią 1944 roku. Zlokalizowano ją zaledwie kilkaset metrów od miasta i oparto o zabezpieczenie fortyfikacyjne składające się z czterech pobudowanych późnym latem 1939 roku schronów: we wsi Karaś, w pobliżu wsi Radomek, przy drodze na Radomno oraz Lubawę. Obsadzali je w niewielkiej ilości żołnierze Wehrmachtu, a przede wszystkim starcy i dzieci z Volkssturmu. Gdy Armia Czerwona zdobywała pobliską Lubawę, mieszkańcy Iławy w pośpiechu opuszczali swoje domy. Większość cywilów wyjechała szczęśliwie z miasta już

sowski, starsze małżeństwo, zostali zamordowani przez Rosjan 25 stycznia. Dwa dni wcześniej rozstrzelano sześćdziesięcioletniego Adolfa Stegmanna. Emil Scheffler, który zmęczony ciągłymi nalotami przybył do Iławy z Berlina, był świadkiem, jak Rosjanie oblewali benzyną i podpalali żywcem mieszkańców miasta. Najbardziej cierpiały kobiety. Z dworca w Iławie do ostatniej chwili odjeżdżały transporty z ludnością cywilną. Znana jest historia o zniszczonym przez radziecki czołg wagonie wypełnionym mieszkańcami Iławy i rannymi żołnierzami, który przez wiele miesięcy po wojnie leżał w okolicy nasypu kolejowego przy tartaku. Transporty wojskowe wraz z niemiecką ludnością cywilną odchodziły z iławskiego dworca do ostatniej chwili. Gdy jeden z pociągów przejeżdżał przez przejazd kolejowy przy ówczesnej ulicy Dworcowej, radzieckie czołgi zajmowały już drogę wychodzącą z miasta w kierunku Stradomna, przecinając połączenia kolejowe i drogowe Iławy z północą. Miasto

rąk Rosjan. Marsz Armii Czerwonej w kierunku przedmieść Iławy opóźniali też nieliczni żołnierze Wehrmachtu, co potwierdzają odnalezione ślady w terenie, między innymi odznaki, nieśmiertelniki i klamry od wojskowych pasów, w które z reguły nie byli wyposażeni żołnierze Volkssturmu, a na pewno nie mieszkańcy Iławy siłą przymuszeni do lokalnej obrony terenu. O starciach na południe od granic miasta zaświadcza też zapis w biografii Jegora Titowa Karpowicza, instruktora sanitarnego 173-go Pułku Piechoty, który 20 stycznia 1945 roku opatrując żołnierzy w czasie wymiany ognia pod Iławą, sam został ranny.

Jegor Titow Karpowicz urodził się 6 maja 1900 roku w chłopskiej rodzinie zamieszkującej w rejonie wołogodzkim. Ukończył 5 klas. W wieku 18 lat wstąpił jako ochotnik do wojska. Uczestniczył w rozpoczętej w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku rosyjskiej wojnie domowej. Po trzech latach wrócił do rodzinnego obwodu wołogodzkiego. Pracował w transporcie rzecznym.

Nabyte w ten sposób doświadczenia umożliwiły mu wstąpienie do rosyjskiej Floty Bałtyckiej, gdzie od 1941 roku służył jako marynarz. W 1941 roku radziecka flota posiadała na Bałtyku 2 pancerniki, 2 krążowniki, 2 niszczyciele prowadzące, 19 niszczycieli, 65 łodzi podwodnych, 48 kutrów torpedowych i aż 659 samolotów.

Po zejściu na ląd, już jako żołnierz 90 dywizji piechoty, walczył o położone nad Zatoką Fińską miasto Łomonosow, dawną rezydencję carów rosyjskich. W tym czasie otrzymał ustawiony przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR medal za odwagę. W połowie 1944 roku Jegor Titow Karpowicz zasłynął po raz pierwszy jako żołnierz Frontu Leningradzkiego w walkach przeciwko niemieckiej Grupie Armii “Północ”. Pod ciężkim ostrzałem przyszedł z pomocą rannym oficerom. 14 czerwca 1944 roku po raz kolejny w trakcie ciężkich walk opatrzył na polu bitwy w rejonie miasta Wyborg w obwodzie leningradzkim 23 żołnierzy, za co został przedstawiony do przyznawanego za sławne czyny odwagę, męstwo i nieustraszoność Orderu Sławy III stopnia, który wręczono mu ostatecznie 6 lipca 1944 roku, po kolejnej brawurowej akcji w okolicy Wyborga. W trakcie walk, które stoczono trzy dni wcześniej, został lekko ranny. Nie przeszkodziło mu to jednak w wyprowadzeniu z pola bitwy 19 rannych oficerów. 30 lipca 1944 roku otrzymał Order Sławy II stopnia. W styczniu 1945 roku Jegor Titow Karpowicz wraz z 2 Frontem Białoruskim trafił do Prus Wschodnich. 20 stycznia 1945 roku walczył o przełamanie niemieckiej

linii obrony na południe od Iławy. W trakcie walk o zdobycie miasta opatrzył i wyniósł z pola bitwy 23 rannych radzieckich żołnierzy i dwóch oficerów. Sam został ranny, pomagał jednak walczącym towarzyszom do końca dnia. W nocy z 21 na 22 stycznia Armia Czerwona zamknęła pierścień wokół Iławy i po zajęciu miasta ruszyła dalej, na północ. Decyzją Prezydium Rady Najwyższej ZSRR za odwagę i męstwo wykazane w walce z hitlerowskim najeźdźcą, otrzymał 24 marca 1945 roku Order Sławy I stopnia. Zaledwie cztery dni później, 28 marca, opatrując radzieckiego żołnierza w trakcie walk na przedmieściach Gdańska, zginął od niemieckiej kuli. Został pochowany na “wyzwolonej” już polskiej ziemi, jak przystało na radzieckiego bohatera – z pełnymi honorami. Jegor Titow Karpowicz nie był jedynym żołnierzem radzieckim, który zasłużył się w walkach pod Iławą. Już po “wyzwoleniu” Iławy i Ostródy, wyróżniono za postawę na polu walki między innymi porucznika Kokorewa, generała Polenowa, generała Radygina, generała Liashenko, pułkownika Volskiego, generała Sidorowicha, generała Małachowa, generała Popowa, pułkownika Koleshnikowa, podpułkownika Litwina, pułkownika Somowa, majora Aleksewa, pułkownika Dodonowa oraz generała Fiodorowa. Na pamiątkę zdobycia Iławy i Ostródy, 22 stycznia 1945 roku oddano w Moskwie dwadzieścia salw. Rozkaz w tej sprawie podpisał sam Marszałek Stalin. Artykuł pochodzi z serwisu fabryka-historii.pl, którego autorem jest Michał Młotek

Jegor Titow Karpowicz został ranny 20 stycznia 1945 r.


12

ROZMAITOŚCI iłosz Klepczyński

(tydzień 25.01 – 31.01) Baran

Jedzenie na rozgrzewkę

21 marca - 19 kwietnia

W najbliższym tygodniu będziesz pełen energii do działania, więc w pracy to świetny czas. Dzięki wspaniałej organizacji, wydajności i zdrowemu rozsądkowi uda się pokonać wszelkie problemy.

Ferie zimowe już prawie na półmetku, a dni są chłodne i organizm pochłaniania większe pokłady energii. Dziś wspólnie przygotujemy posiłki, które dodadzą naszym uczniakom siły na spędzenie kolejnego tygodnia zimowej laby.

Byk

20 kwietnia - 20 maja

21 maja - 21 czerwca

Rak

22 czerwca - 22 lipca

Możesz czuć się trochę osłabiony i niezdecydowany, na razie więc nie podejmuj istotnych decyzji, tylko poczekaj na bardziej korzystny czas. Jeśli jest taka potrzeba, to powinniście sporo odpoczywać i nie przemęczać się.

Lew

23 lipca - 23 sierpnia

Poczekaj z poznawaniem potencjalnej drugiej połówki, bo w tej chwili czas nie będzie sprzyjał długotrwałym znajomościom. Lepiej postaw na przyjaźnie, a na pewno będziesz zadowolone. W stałym związku niewiele się będzie działo, ale stabilizacja może być teraz wytchnieniem.

Panna

23 sierpnia - 22 września

W finansach bądź rozsądny i nie przesadzaj. Łatwiej teraz będzie osiągnąć swoje cele i wzrośnie Twoja asertywność. Z drugiej strony, dzięki entuzjazmowi i uśmiechowi uda Ci się wiele osiągnąć i zjednać sobie ludzi wokół.

Waga

23 września - 22 października

Masz teraz doskonały czas zarówno w pracy, jak i pod względem uczuciowym. Poczujesz przypływ sił i energii do działania. Wiele spraw w życiu zacznie się teraz układać po Twojej myśli.

Skorpion

23 października - 21 listopada

W przyszłym tygodniu będzie dobry moment, żeby poprosić o podwyżkę czy lepsze warunki w pracy. Przełożeni powinni być przychylni wobec Twoich oczekiwań i pójść Ci na rękę. Dla samotnych to doskonały moment na romanse, flirty i nie tylko.

Strzelec

22 listopada - 21 grudnia

Warto pomyśleć o swojej sylwetce i zapisać się np. na siłownię albo też wprowadzić dietę. Jeśli nurtuje Cię jakiś problem, skorzystaj z pomocy lub rady osoby mającej lepszą intuicję lub lepiej rozumiejącą ludzką psychikę.

Koziorożec 22 grudnia - 19 stycznia

Nie możesz ciągle chodzić jak nakręcony. Wypocznij, wybierz się na spacer w miłym towarzystwie czy poświęć trochę czasu rodzinie. Spacery, wyjazdy, spotkania z przyjaciółmi ukoją Twój system nerwowy i spojrzysz na życie bardziej optymistycznie.

Wodnik

20 stycznia - 18 lutego

Twoim atutem będzie łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Przełożeni wreszcie dostrzegą, że świetnie sprawdzasz się w grupie i zaproponują ci awans. Awans przełoży się na stabilizację finansową. Twoje życie nabierze rozmachu.

Ryby

19 lutego - 20 marca

Ten tydzień może przynieść problemy w pracy - uzbrój się więc w cierpliwość i pamiętaj, że w niektórych sytuacjach lepiej trzymać język za zębami - a przeczekasz bez szwanku niekorzystny czas. Poświęć więcej uwagi najbliższym.

Fasolka po bretońsku Składniki: 50 dag fasoli średni Jaś, 1 krążek kiełbasy np. podwawelskiej, 1 cebula, kawałek kości wędzonej, 1 mały przecier pomidorowy (lub ½ dużego), 3 liście laurowe, 5 kulek ziela angielskiego, 1 łyżka masła, 2łyżki mąki pszennej, pieprz, sól, majeranek. Sposób przygotowania: Fasolkę umyć i zalać dużą ilością zimnej wody, moczyć 2 godziny a najlepiej przez c a łą n o c . P o namoczeniu, jeśli będzie mało wody, to dolać. Gotować do miękkości razem z kością wędzoną. Dodać liść laurowy, ziele angielskie, przecier pomidorowy, przyprawić przyprawami lub użyć gotowej „przyprawy do fasoli”. W tzw. międzyczasie kiełbasę pokroić w połowy plasterków i podsmażyć na patelni, dodać do fasolki. Cebulę pokroić w kostkę, zeszklić na maśle, do cebuli dosypać mąkę i zrumienić. Wszystko zalać ok. 1 szklanką zimnej wody i wymieszać tak, aby nie było grudek. Następnie zasmażkę wlać do fasolki i chwilę pogotować.

Naleśniki kaloryczne Składniki: Ciasto: mąka, mleko, jajko, szczypta soli. Farsz: 6 ziemniaków, 4 duże cebule, 400 g twarogu, sól, pieprz. Sposób przygotowania: Naleśniki: Podane składniki zmiksować. Ciasto powinno być płynne, bez grudek, przypominające rzadką śmietanę. Upiec naleśniki. Farsz: Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie i przecisnąć razem z serem przez praskę. Cebule pokroić w kosteczkę i zeszklić na oliwie. Ok. 3/4 z nich dodać do farszu. Wszystko posolić, popieprzyć i dokładnie wymieszać. Gotowy farsz nakładać na naleśniki i zwijać jak krokiety. Podawać posypane pozostałą cebulką i skwareczkami. Placki ziemniaczane Składniki: 1 kg ziemniaków, 1 jajko, 1 duża cebula, mąka, 1/2 pęczku koperku, przyprawy (sól, pieprz, maggi, ulubione zioła). Sposób przygotowania: Obrane ziemniaki zetrzeć na tarce o drobnych oczkach albo na miazgę, dodajemy potartą cebulę, posiekany koperek, jedno jajko oraz mąkę (wsypuję jej tyle, żeby zakryć całą powierzchnię masy ziemniaczanej w misce). Całość doprawiamy według gustu. Jeśli masa jest za rzadka, dosypujemy mąki. Placki pieczemy na oleju na złoty kolor.

Praca-Szukam

Sprzedam pilnie mieszkanie 51,67 m 37-latka, pracowita, kw. dwa pokoje, III p., dyspozycyjna, odpowiedzialna, szuka pracy Os.Podleśne. Tel.603 610 442. (posiadam orzeczenie o niepełnosprawności). Sprzedam kawalerkę Tel. 663 376 070. M 2 lub zamienię na Nieruchomości większą lub inaczej. Tel. 791 046 972. Sprzedam mieszkanie

OGŁOSZENIA DROBNE

Wiele kwestii ułoży się po Twojej myśli, więc jeśli jest coś, na czym szczególnie Ci zależy, to teraz jest dobry moment, żeby się o to starać, bo Twoje wysiłki zostaną nagrodzone. Jeśli jesteś samotny, to mogą pojawić się szanse na całkiem sensowny związek.

Dobry czas: Jeśli tylko pokonasz nieśmiałość, to możesz poznać kogoś, kto będzie odpowiadał Twojemu ideałowi drugiej połówki. Tylko nie siedź w domu. W stałym związku wszystko bardzo dobrze będzie się układać. Porozumiecie się bez słów.

www.zycieregionu.pl

Życie od kuchni

HOROSKOP

Bliźnięta

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

REKLAMA

To znane wszystkim i pyszne dania. Zasmakują z pewnością każdemu. Dodadzą energii i pozwolą naszemu organizmowi uzbierać niezbędny zapas energii. W kuchni naszego kraju jest wiele zdrowych i pysznych dań, które mają bogate właściwości energetyczne. Życzę wielu wrażeń podczas kolejnego tygodnia ferii zimowych. Niech te dni będą zabawne, radosne, udane i co najważniejsze… smaczne! Miłosz Klepczyński

Różne

Wynajmę miejsce garażowe na ul. Kościuszki. Tel. 782 387 307

Nauka

Korepetycje, Język angielski, Język polski, Kupię Historia, Kupię rower górski w Przyroda, dobrej cenie. Wyrównywanie trudności Tel. 662 682 316. w nauce, Sprawdzian szóstoklasiSprzedam 74 m kw. Osiedle Podlesty, śne, 2 piętro. Telefon komórkowy – Tel. 604 555 133. egzamin gimnazjalny Nokia 1280 lub Myphoogłoszenie znalazło (część humanistyczna) ne 1180. Sprzedam mieszkaTel. 791 046 972. się tutaj? Tel. 605 290 898 nie 62,5 m kw., II p., Wypełnij kupon (str. 12) e-mail: apf1@onet.eu Osiedle Podleśne do Sprzedam laptop ASUS i wyślij na adres redakcji remontu (aneks). 1800 zł. Tel. 691 180 121 Życia Regionu Tel. 535 500 005

Chcesz, aby Twoje


ROZRYWKA

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

Kolejność określeń przypadkowa.W diagramie ujawniono wszystkie spółgłoski W. Litery z pól ponumerowanych od 1 do 5 utworzą rozwiązanie.

POZIOMO: 3) Jan, polski tenor światowej sławy. 9) narzędzie do wygładzania desek. 11) ciężar, brzemię. 12) obiecywanie gruszek na wierzbie. 13) Neruda lub Picasso. 14) kres jedności partii. 15) poroże jelenia. 16) krążek używany w grach hazardowych, żeton. 17) między cegłami w murze. 21) solenizant z 26 lutego. 24) słynny kompozytor węgierski. 25) świetlisty krąg. 28) przerwa w podróży. 30) gra z owalną piłką. 31) trucizna z kryminałów. 32) zawieszenie broni. 33) kartka z poczty. 34) szpieg w spódnicy.

PIONOWO: 1) kopalniana hałda. 2) anglosaskie województwo. 4) państwo w Azji Południowej. 5) kropki na nosie. 6) inna nazwa tataraku. 7) miasto w Niemczech nad Łabą. 8) Simon, szwajcarski skoczek narciarski. • typowany na zwycięzcę. • ści- 10) zasadnicza część broni siecznej. nek. • rzemieślnik z kuźni. • grozi 18) obrabiarka do drewna. wezbranej rzece. • świtezianka 19) symbole władzy królewskiej. 20) mięso z przedniej tuszy wołowej. nad stawem. 22) znawca dogmatów religijnych. 23) schabowy na obiad. 26) pewność siebie, śmiałość. 27) płomyk. 29) smocza pod Wawelem.

DOWCIP

- Jasiu, powiedz nam - pyta ksiądz na lekcji religii - co musimy zrobić, aby otrzymać rozgrzeszenie? - Musimy grzeszyć, proszę księdza - pada odpowiedź. - Dzień dobry, do czego służą okulary? - Do widzenia.

13


Powiat iławski

14

SPORT

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

MOSEM JESTEŚMY MOCNI

Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu dokonała podsumowania pod względem sportu ubiegłego

roku we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Powiat iławski zajął w nim wysokie 4 miejsce, ustę-

pując zaledwie miastom Olsztyn i Elbląg oraz powiatowi mrągowskiemu. Zawodnicy z klubów ma-

jących swoją siedzibę w powiecie iławskim zdobyli według W-MFS 368,84 punktów. Największa w

tym zasługa klubu MOS SSW Iława, który w klasyfikacji klubów zajął 8 miejsce zbierając przez cały sezon 155 punktów. Najlepiej punktującymi zawodni-

www.zycieregionu.pl kami byli: Agata Barwińska oraz Jakub Marciniak, których trenerem jest Wojciech Janusz.

Wszystkie kluby z powiatu i ich dorobek punktowy: MOS SWW Iława – 155 pkt. MKS Zryw Volley Iława – 75,97 pkt KW Wir Iława – 47,75 pkt

Moto-T

trzyma d Susz

Po kilku tygodniach zmiany na fotelu lidera Suskiej Ligi Futsalu w końcu jednej drużynie udało się dłużej utrzymać na prowadzeniu w rozgrywkach. Moto-Trans dzięki dwóm zwycięstwom nie dał się wyprzedzić rywalom i choć jeszcze przez tydzień będzie cieszył się z prowadzenia w lidze. Kaszele – Sigma 9:2 (Dawid Kochański x3, Piotr Misiak x3, Patryk Kresimon, Marcin Adamkiewicz, Piotr Szagała - Adrian Laskowski, Rafał Strączek) Auto-Handel Paszynin – Kora Susz 4:4 (Piotr Karczewski x2, Bartosz Brzeziński, Cezary Nowiński - Artur Chwesiuk x2, Michał Gajewski, Paweł Bieńkowski) Sigma - Grom Rudniki 6:2 (Rafał Strączek x3, Adrian Laskowski, Mirosław Dumkiewicz, Kamil Kozłowski – Adam Brzuszkiewicz x2) Kaszele – Kora Susz 1:2 (Marcin

Iława

Mc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Drużyna Moto-Trans Susz Tęcza Kamieniec Kaszele Tacho Iława Kora Susz Auto-Handel Paszy Orzeł Ulnowo Sigma PUB GD Trade Susz Grom Rudniki

Now

Reklama

Na trzy kolejki przed końcem Iławskiej Ligi Futsalu nastąpiła zmiana na fotelu lidera. Prowadzący praktycznie od początku rozgrywek Zawbud Klubokawiarnia wygrał w niedzielę z Perimexem 6:2 oraz zaledwie zremisował 2:2 z Gajerkiem, co skrzętnie wykorzystali zawodnicy Auto Best Klonowski. Oni uporali się 5:2 ze Spomerem oraz pokonali Gajerek 5:3, dzięki czemu mają punkt przewagi nad Zawbudem. Dodatkowo mocno naciskają ich z tyłu zawodnicy StalGazu, którzy do swojego konta dopisali aż 9 punktów, ale trzy z nich są za rozegrany awansem mecz z Constractem Lubawa, który w najbliższą niedzielę nie zagra w ILF, lecz w lubawskiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji zagra z AZS UG Gdańsk w 1/16 Halowego Pucharu Polski.


SPORT

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013 LKS Lubawa – 31 pkt KS Jeziorak Iława – 23,12 pkt MLKS Sokół Lubawa – 21 pkt LKK Ziemia Lubawska – 6 pkt TTZ Iława – 5 pkt UKS TRS Susz – 3 pkt UKS Iławski KK Kyokushin – 2 pkt

hm

Iława

www.zycieregionu.pl

15

Juniorki Zrywu ze złotem

Jak pisaliśmy, 15 stycznia w Ostródzie swój ostatni mecz w Lidze Wojewódzkiej Juniorek rozegrały siatkarki Zrywu-Volley Iława. Cel do wykonania był jeden. Aby nie zostać wyprzedzo-

nym przez drugie w tabeli Truso Elbląg, należało pokonać MLKS Foto Ola Ostróda bez straty seta. Podopieczne pary trenerskiej Mieczysława i Małgorzaty Pietroczuk podeszły bardzo

poważnie do tego zadania i wykonały je w 100%. Pełna koncentracja na wyznaczonym celu i juniorki Zrywu po zaledwie 49 minutach mogły wraz ze sztabem szkoleniowym cieszyć się ze zdobytych złotych medali mistrzostw województwa. Dzięki temu iławskie, młode

siatkarki awansowały do turnieju 1/8 Finału Mistrzostw Polski, który zaplanowany jest na 15-17.02.

zaś szybko wyczuł, że to może być słabszy dzień ekipy z Kamieńca i od początku uzyskali kilkupunktową przewagę. W połowie seta przewaga była na tyle wyraźna, że na zmiany zdecydował się trener Bastenu, przez co na boisku w miejsce Macieja Galanka, Mateusza Szymańskiego i Rafała Czubińskiego pojawili się: Damian Urbański, Michał Michalak i Rafał Kusiak. Zmiany te jednak nie wniosły zbyt wiele poprawy i set zakończył się wysokim zwycięstwem gości 25:14.

Druga partia rozpoczęła się wyrównaną grą i żadna z drużyn nie mogła odskoczyć rywalowi na kilka punktów. O wygraniu seta zdecydowała środkowa część partii, gdy Basten stracił cztery punkty z rzędu i nie potrafił już odrobić tej straty. Grający z nożem na gardle w trzecim secie siatkarze Bastenu wreszcie zaczęli grać na poziomie, do jakiego zdążyli już przyzwyczaić kibiców śledzących rozgrywki III ligi w hali suskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Poprawa była na tyle widoczna, że

zespół z Kamieńca wygrał tego seta do 19. Również następny set lepiej rozpoczęli gospodarze i do końca nie oddali swojej przewagi, ponownie wygrywając do 19. o wszystkim więc zdecydować miał tie-break. W nim na początku kilka punktów przewagi dzięki skutecznej grze Sebastiana Suskiego zyskali gospodarze, jednak wystarczyło kilka błędów i zrobiło się 7:8. Po zmianie stron Basten jednak pokazał swoją siłę, szczególnie w bloku, gdzie nad rywalami górował Łukasz Brze-

MLKS Foto Ola Ostróda – MKS Zryw Volley Iława 0:3 (11:25, 11:25, 2:25) Złote medalistki Mistrzostw Województwa Warmińsko-Ma-

zurskiego w siatkówce dziewcząt w kategorii juniorek: Monika Pietroczuk, Marta Pietroczuk, Laura Nowotnik, Aleksandra Stępień, Joanna Karpińska, Iwona Kulińska, Beata Malinowska (libero) oraz Natalia Mejka, Kamila Sitnik. Hubert Młynarczyk

Trans Kolejny horror Bastenu

dystans

z c

ynin

Adamkiewicz - Michał Gajewski x2) Auto-Handel Paszynin - Orzeł Ulnowo 4:0 (Mariusz Michałowski, Krzysztof Meler, Cezary Nowiński, Bartosz Brzeziński) Moto-Trans - Grom Rudniki 6:1 (Tomasz Suliński x2, Grzegorz Szczegielniak, Tomasz Czapliński, Łukasz Tomczyk, Tomasz Lewandowski - Adam Brzuszkiewicz) Tęcza Kamieniec - Tacho Iława 7:5 (Maciej Wilczak x3, Krystian Staniec x2, Sylwester Sawczuk, Mateusz Wiśniewski - Tomasz Łubek x2, Wojciech Tarnowski, Marcin Kuchnio, samobójcza) GD-Trade Susz - Orzeł Ulnowo 1:0 (Radosław Sobkowiak) Moto-Trans - Tacho Iława 1:0 (Marcin Tur) GD-Trade Susz - Tęcza Kamieniec 1:4 (Michał Rodak - Maciej Wilczak x2, Krystian Staniec, Sebastian Marciniak) Hubert Młynarczyk

Punkty 36 33 27 26 24 23 13 13 9 1

Susz

Siatkarze CSiR Bastenu Kamieniec nie mają litości dla swoich kibiców. W niedzielę kolejny już raz w tym sezonie zafundowali im prawdziwy horror, na szczęście znów z happy endem. Podopieczni Mieczysława Pietroczuka wyszli na boisko jakby stremowani tym, że są niewątpliwym faworytem do wygrania rozgrywek, a po zaskakującym wycofaniu z się z ligi MUKS Mikro Ełk do tabeli nie zalicza im się wygrany tylko 3:2 mecz z tym rywalem przed własną publicznością. MOSiR Giżycko

ziński i ostatecznie to gospodarze po zwycięstwie 15:10 mogli się cieszyć ze zdobytych dwóch punktów, przybliżających ich do wygrania całej ligi. CSiR Basten Kamieniec – MOSiR Giżycko 3:2 (14:25, 22:25, 25:19, 25:19, 15:10) Basten: Czubiński, Rawski, Brzeziński, Galanek, Szymański, Suski, Poskier (libero) oraz Dybich, Kniaź, Urbański, Michalak, Kusiak. Hubert Młynarczyk

Bramki 43-18 71-30 52-30 39-30 45-30 38-28 24-34 38-64 18-48 18-64

wy futsalowy król Równie zacięta rywalizacja jak o tytuł mistrzowski, trwa o utrzymanie w I lidze. Pewne już jest, że z I ligą pożegna się Perimex. Obecnie na drugim spadkowym miejscu jest Auto Części Woźnicki, lecz taką samą ilość punktów ma Spomer, a zaledwie pięć punktów więcej Kleks Maczka, który w najbliższej kolejce ma trudniejszych rywali (zagrają z Zawbudem oraz StalGazem). Awans z II lig praktycznie zapewniony mają już zawodnicy Czarnych Semi Trans Rudzienice oraz Auto Landu. I LIGA Firma Sz. U. M. Czajkowski – Kleks Maczka 2:1 Constract Lubawa – Spomer 2:1 Firma Sz. U. M. Czajkowski – Auto Części Woźnicki 3:1

MK Tenis Gerczak Jażdżówki – Constract Lubawa – Kleks Maczka Moto Master 2:2 Czarni Semi-Trans Rudzienice - Ju- Moto Master 2:0 2:1 Trampkarze GKS Auto Best Klonowski – Spomer niorzy GKS Wikielec 3:0 5:2 StalGaz Wikielec – Auto Czę- Mc Punkty Bramki Drużyna ści Woźnicki 4:2 48-20 35 Zawbud Klubokawiarnia - Pe1. Czarni Semi-Trans Rudzienice rimex 6:2 47-30 30 2. Auto Best Klonowski – Gajerek 5:3 42-47 24 3. StalGaz Wikielec – Perimex 35-39 22 5:0 4. Zawbud Klubokawiarnia - Ga43-39 20 5. jerek 2:2 Mecz rozegrany awansem: 41-36 18 6. Constract Lubawa – StalGaz 38-50 18 Wikielec 2:3 7. II LIGA MK Tenis Gerczak Jażdżówki – Juniorzy GKS Wikielec 2:4 Trampkarze GKS Wikielec –

8.

17

42-54

9.

16

31-48

10.

14

47-61

Mc

Drużyna

Punkty

1.

Bramki

Auto Best Klonowski

36

2.

54-35

Zawbud Klubokawiarnia

35

3.

46-16

32

4.

46-28

27

5.

43-28

22

6.

36-26

21

7.

29-48

20

8.

29-44

15

9.

26-34

15

10.

39-38

0

11-73

Wikielec – Animex Iława 2:1 Czarni Semi-Trans Rudzienice DRV 7:3 MR TERMO Osa Ząbrowo – Auto Land 2:2

Energia Frick Gym – Animex Iława 4:1 MR TERMO Osa Ząbrowo – DRV 7:0 Energia Frick Gym – Auto Land 1:2 hm


16

SPORT

Nr 4(21), PIĄTEK, 25 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

Reklama

Sokoły wróciły Bez zaskoczenia

z medalami

Lubawa

hm

W Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorów, Kadetów i Młodzików w zapasach w stylu wolnym rozegranych w Kętrzynie wzięli udział zawodnicy Sokoła Lubawa. Dzięki wspaniałej postawie na macie lubawski klub zajął drugie miejsce w klasyfikacji klubowej mistrzostw. Młodzi lubawianie aż sześciokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium mistrzostw oraz dwukrotnie zdobywali srebro i brąz. Poniżej prezentujemy

wszystkich medalistów z lubawskiego Sokoła. Juniorzy: kat. 74 kg - II miejsce - Tomasz Ewertowski

Kadeci: kat. 42kg - I miejsce - Michał Zawadzki kat. 50kg - I miejsce - Kamil Bieniaszewski kat. 76kg - III miejsce - Wiktor Kowalczyk

kat. 84kg - III miejsce - Jakub Jarzembowski

Młodziki: kat. 35kg. - I miejsce - Filip Januszewski kat. 38kg - I miejsce - Patryk Rożentalski kat. 42kg - I miejsce - Michał Zawadzki kat. 53kg - I miejsce - Kamil Bieniaszewski kat. 47kg - II miejsce - Radosław Gajewski

Lubawa

Ósma kolejka XVI edycji Mi- Libro – Gierzwałd 3:1 strzostw Lubawy w Halowej Constract – Karczma 0:5 Piłce Nożnej nie przyniosła wie- Motor Juniorzy – Szkłomal 5:1 lu zmian w ligowej tabeli. Swoje ISOwent – Constract 4:4 mecze wygrały dwa najlepsze ze- Gierzwałd – Motor Juniorzy 3:1 społy ligi, a więc Libro oraz Mon- Najskuteczniejsi gracze: ter Rybno i w dalszym ciągu Libro ma trzy punkty przeMc Drużyna wagi nad swoim najgroźniejszym rywalem. Wszyst1. Libro ko jednak może się zmienić już podczas najbliższej ko2. lejki, gdy na parkiecie Hali Sportowej Ośrodka Sportu 3. i Rekreacji naprzeciw siebie 4. wybiegną obydwa zespoły. Najciekawiej zapowiadają5. ce się spotkanie niedzielnej tury spotkań zaplanowane 6. jest na godz. 16.50. Zapraszamy do kibicowania. 8 kolejka Monter Rybno – Motorek Futbolowo 10:2

13 bramek – Bazyli Jabłonowski (Monter Rybno) 12 bramek – Dawid Dąbrowski (Constract) i Michał Dzwonkowski (Monter Rybno) hm

Punkty

Bramki

28

36-6

25

50-14

20

30-13

18

47-32

17

29-34

11

24-33

7.

6

20-59

8.

4

19-36

9.

4

12-40

Susz

Lider daleko za czołówką Pierwsza porażka lidera rozgrywek Iława

13 kolejka Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego okazała się pechowa dla lidera rozgrywek Bohdana Hatały, który skończył ją dopiero na 9 miejscu. Słabsza dyspozycja tego zawodnika została jednak naprawiona przez jego syna Przemysława, który nie miał sobie równych i uratował honor rodziny. Kolejne miejsca na podium 13 kolejki zajęli: Ryszard Boodhram oraz Jacek Lubnau,

który tym samym odrobił sześć punktów do lidera ILTS i teraz traci ich zaledwie 11. Następna kolejka ILTS zostanie rozegrana już w najbliższą środę od godz. 17.00 w sali sportowej przy ul. Asnyka 3B .

13 kolejka ILTS 1. Przemysław Hatała (24 pkt.) 2. Ryszard Boodhram (23 pkt.) 3. Jacek Lubnau (22 pkt.)

4. Przemysław Sendecki (21 pkt.) 5. Karol Gostół (20 pkt.) 6. Włodzimierz Siudziński (19 pkt.) 7. Artur Lubnau (18 pkt.) 8. Roman Góralski (17 pkt.) 9. Bohdan Hatała (16 pkt.) 10. Dariusz Skrocki (15 pkt.) hm

W Suskiej Lidze Siatkówki doszło do sporej niespodzianki. W meczu dwóch najlepszych drużyn rozgrywek pierwszą porażkę w sezonie ponieśli zawodnicy Bastenu Kamieniec. III-ligowiec uległ w dwóch setach Komie Ząbrowo, która tym samym zbliżyła się na trzy punkty do lidera SLS. Potknięcie lidera próbują wykorzystać Koma oraz UKS TRS Susz, która po dwóch zwycięstwach odniesionych w piątkowych meczach ma trzy punkty

straty do zespołu z Ząbrowa. A w walce o podium jest jeszcze zespół ASiMP Prabuty, który tym razem nie miał okazji powiększyć swojego dorobku punktowego ze względu na to, że tym razem przypadło im sędziowanie spotkań SLS. Auto-Części Woźnicki - Basten Kamieniec 0:2 (18:25, 22:25) Koma Ząbrowo - Basten Kamieniec 2:0 (25:20, 25:18) UKS TRS Susz - Tęcza Kamieniec

2:1 (20:25, 25:19, 15:8) Marko Waldi Zalewo - Olimpia Kisielice 1:2 (20:25, 26:24, 13:15) Tęcza Kamieniec - Auto-Części Woźnicki 0:2 (17:25, 16:25) Koma Ząbrowo - Olimpia Kisielice 2:1 (25:15, 27:29, 15:12) UKS TRS Susz - ZSP Prabuty 2:0 (25:23, 25:20) Marko Waldi Zalewo - ZSP Prabuty 2:0 (25:23, 25:23) hm

Reklama

Życie Regionu 4 (21)  

Bezpłatny tygodnik lokalny Życie Regionu Iławskiego. Co tydzień 5.000 egzemplarzy, dostępnych w kilkudziesięciu punktach dystrybucji.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you