Page 1

Piątek

2013

11 stycznia

Bezpłatny tygodnik w każdy piątek

Komu przeszkadza Wraca temat straży miejskiej zimny kościół – czy tym razem będzie referendum? w Rudzienicach? Str. 6

Str. 7

Nr 2(19) Nakład: 5.000 tel. 723 951 728 e-mail: redakcja@zycieregionu.pl

Str. 8-9

LUBAWA DOSTAJE ŻYCIE! też y m ś e t s je iś z d d O w Lubawie. Szczegóły str. 2.

Str. 4-5

Grzecznie i niegrzecznie… wystartowały studniówki!

Bale karnawałowe w szkołach i przedszkolach

REKLAMA


2

Bezpłatny tygodnik. Nakład: 5 tys. egzemplarzy. Zasięg: Iława i region iławski. Dystrybucja bezpośrednio do domów, firm i instytucji, dostępna w 15 punktach Druk: „Express Media Sp. z o.o.”, Bydgoszcz REDAKCJA 14-200 Iława, ul. NIepodległości 10 tel. +48 723 951 728 e-mail: redakcja@zycieregionu.pl www.zycieregionu.pl facebook.com/zycieregionu REDAGUJE ZESPÓŁ Redaktor naczelna Edyta Kocyła-Pawłowska e-mail: naczelna@zycieregionu.pl Dziennikarze Iwona Lewkiewicz, Anna Sarnowska, Sylwia Sitnik, Anna Wernecka, Miłosz Klepczyński, Hubert Młynarczyk REKLAMA Dariusz Ziółkowski tel. +48 691 662 400 e-mail: reklama@zycieregionu.pl SKŁAD I DTP Ineo „Creative Design Group” Andrzej Bryzek tel. +48 535 500 005 e-mail: biuro@ineo.com.pl www.ineo.com.pl WYDAWCA

Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz adiustacji. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

Pacjent nie może zostać odesłany z kwitkiem Narodowy Fundusz Zdrowia w Nowym Roku podarował pacjentom eWUŚ, czyli elektroniczną weryfikację świadczeń pacjenta. Aby zarejestrować się na wizytę w przychodni medycznej lub zostać przyjętym do szpitala, wystarczy przedstawić swój PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Koniec z drukami RMUA, książeczkami, legitymacjami ubezpieczeniowymi. O nowych prawach, jakie przysługują pacjentom, opowiada Magdalena Mil, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ.

- Na czym polega działanie „eWUŚ”? M.M.: - Od 1 stycznia 2013 r. każda osoba udająca się do lekarza może potwierdzić na bieżąco swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania innych dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Jeżeli pacjent przyjdzie do lekarza z dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 3. miesiąca i nie posiada numeru PESEL – należy podać PESEL rodzica lub opiekuna dziecka. Trzeba pamiętać, że w celu potwierdzenia numeru PESEL podczas rejestracji

lub wizyty u lekarza trzeba mieć przy sobie jeden z wymienionych dokumentów - dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. System nie potwierdza ubezpieczenia, tylko uprawnienia pacjenta do bezpłatnej opieki zdrowotnej. W grupie uprawnionych mieszczą się osoby odprowadzające składkę zdrowotną, a także takie, które tego nie robią, a mogą leczyć się w ramach NFZ, np. bezrobotni zarejestrowani przez Urząd Pracy, dzieci dopisane do ubezpieczenia rodziców, niepracujący małżonek dopisany do ubezpieczenia pracującej żony lub męża, emeryt i rencista. - Jakie korzyści i ewentualne zagrożenia niesie za sobą zastąpienie dotychczasowej weryfikacji ubezpieczenia pacjenta systemem elektronicznym? - Elektroniczna weryfikacja niesie korzyści zarówno dla pacjentów, jak i poradni, szpitali, czy przychodni. Przede wszystkim zwalnia pacjentów z obowiązku noszenia przy sobie dowodu ubezpieczenia. Owszem, dalej obowiązują druki RMUA, legitymacje ubezpieczeniowe, zaświadczenia z UP lub KRUS-u, legitymacje emeryta i rencisty, ale nie musimy ich mieć przy sobie, by dostać się do lekarza. Jeżeli chodzi o poradnie czy szpitale, to nowy system zwalnia ich z udowadniania Funduszowi

uprawnień pacjenta. Do tej pory NFZ nie płacił za pacjentów, którzy zostali przyjęci w ramach umowy z Funduszem, a nie posiadali ubezpieczenia, czy innego tytułu do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia b.r. Fundusz zapłaci za każdego przyjętego pacjenta, nawet gdy okaże się, że złoży on nieprawdziwe oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. To z pacjentem NFZ będzie wyjaśniał sprawę w takiej sytuacji. - Dlaczego eWUŚ, a nie na przykład elektroniczna karta pacjenta, o której w rządzie, w mediach mówi się już od 2004 r.? Wygląda na to, że eWUŚ to jedynie wstęp do dalszej reformy weryfikacji ubezpieczeń pacjentów w systemie prawnym Narodowego Funduszu Zdrowia. - Nie jest to pytanie do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Nasz Oddział nie tworzy ustaw ani zmian w cyfryzacji urzędów. - A co, jeśli pacjent, pomimo posiadania ważnego ubezpieczenia, nie widnieje w systemie eWUŚ? - Jeżeli system eWUŚ poinformuje w rejestracji, iż „Fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń”, pacjent w żadnym wypadku nie powinien zostać odesłany. Wizyta lekarska (lub hospitalizacja)

powinna się odbyć na podstawie oświadczenia, które pacjent złoży w rejestracji. Wzorami oświadczeń wraz z instrukcją ich wypełniania powinny dysponować wszystkie poradnie, przychodnie czy szpitale. Brak potwierdzenia uprawnień w systemie eWUŚ jest wyraźną informacją dla pacjenta, że powinien on zainteresować się swoim ubezpieczeniem lub prawem do świadczeń. Przede wszystkim trzeba się udać do swojego pracodawcy i sprawdzić, co się dzieje, że informacja o ubezpieczeniu nie trafia we właściwe miejsce. Dane do systemu eWUŚ NFZ pozyskuje z ZUS-u, KRUS-u i MSW. Można także osobiście zgłosić się do NFZ. - Co dalej, jeśli okaże się, że nasz pracodawca powinien opłacać nasze składki zdrowotne, a dzięki elektronicznemu systemowi zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości? - To możemy sprawdzić w ZUS-ie. I tam zgłosić ewentualną nieprawidłowość. - Sytuacja w przychodniach rysuje się w miarę klarownie, mówi się jednak, że mogą wystąpić problemy z elektronicznym systemem w szpitalach. Jak często pracownicy szpitali będą zobowiązani sprawdzać ważność ubezpieczenia pacjenta? Może się zdarzyć, że dzisiaj dana osoba posiada

ubezpieczenie, a jutro - już nie… - Wczoraj (3 stycznia), odnosząc się do zamieszania medialnego w tej sprawie, minister administracji i cyfryzacji pan Michał Boni poinformował opinię publiczną o tym, że NFZ od początku wdrożenia zalecał szpitalom korzystanie z dostępu do usługi eWUŚ poprzez własne oprogramowanie szpitalne. W takim oprogramowaniu dostawcy systemu powinni byli przygotować dodatkową funkcję, uruchamianą jeden raz dziennie, która sprawdza uprawnienia wszystkich pacjentów leżących w szpitalu w danym dniu. - Czy istnieje możliwość sprawdzenia swojego ubezpieczenia w internecie lub na życzenie - poza ośrodkami zdrowia i szpitalami? - Można zgłosić się do NFZ - Oddziału w Olsztynie, Delegatur w Ełku i Elblągu oraz Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Iławie (ul. Sobieskiego 18 B). Informacje tego typu nie są udzielane przez telefon oraz za pośrednictwem internetu - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Tekst Ania Sarnowska

Dzień dobry! Przyzwyczailiśmy się już do nowej daty i rozpoczęliśmy tym samym kolejny rok zdarzeń i pracy. Życie w regionie budzi się po świąteczno-noworocznym odpoczynku, a karnawałowe szaleństwo oferuje odrobinę rozrywki. Maturzyści zaczęli się już bawić na swoich studniówkach, które są w końcu jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu, a po nich przyjdzie czas na długie przygotowania do egzaminu dojrzałości. Mamy nadzieję, że większość naszych Czytelników ma zamiar w karnawale troszkę odreagować. Rozmaite bale, imprezy na pewno kuszą swoimi ofertami, a dla troszkę bardziej leniwych proponujemy domowe spotkanie z rodziną i przyjaciółmi w towarzystwie pyszności własnoręcznie przygotowanych, na co może przydać się propozycja Życia od kuchni. W tym wszystkim należy bardzo uważać, bo zmiany w służbie zdrowia jak każdego roku zawitały również i w tym, a lepiej jak najpóźniej poznać ich zasady w praktyce. Karnawał to czas zabawy i radości, a nie okres korzystania z ofert medycznych. W euforii zabawy pamiętajmy o niedzielnym finale WOŚP. Wspaniałej zabawy, wielu powodów do radości i tanecznego kroku w całym karnawale.

DRUGA STRONA ŻYCIA


OPINIE

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

Dwie strony medalu Dom weterana znów na tapecie

Nie cichną komentarze na temat zamiaru sprzedaży przez miasto „domu weterana” przy ul. Sobieskiego, czyli budynku, w którym ćwiczy Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. pod batutą Bogdana Olkowskiego. Dyrygent nie chce się wypowiadać, ale my dotarliśmy do przedstawicielki środowiska muzycznego oraz byłego członka Orkiestry, który nadal z Orkiestrą jest mocno związany. Maria Kotewicz, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Bairda Krzysztof Portjanko, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Orkiestry Dętej: - Sprawę w Iławie: - Nie znam przyczyn i powodów, dla których istnieją takie zamierzenia wobec znam od podstaw. To przechodzi ludzkie pojęcie. Burmistrz tylko przy radnych tak ładnie Orkiestry. Nasza szkoła nie jest absolutnie stroną w tej sprawie, bo jesteśmy jednostką pańopowiada. O planach wobec Orkiestry dowiedzieliśmy się z gazety. Podobno pan burmistrz stwową, a mnie nie powoływał ani pan burmistrz, ani pan starosta, jednak również jestewysłał do powiatu, jako organu prowadzącego „budowlankę”, zapytanie, czy Stowarzysześmy jednostką kulturotwórczą. Pan Bogdan Olkowski prowadzi u nas klasę trąbki, kiedyś nie jest w stanie utrzymać budynek. Jeśli nie, to mamy się wynieść. Nie ma więc dobre woli klasę waltorni. Nigdy o rzeczonym temacie nie rozmawialiśmy, ale muszę zaznaczyć, że ze strony miasta, uważam, że tylko starosta ma chęć nam pomóc. Orkiestra istnieje 40 lat szkoła jest otwarta i chętna do pomocy, jeśli ktokolwiek się o nią zwróci. Dodam jeszcze, że i odkąd pamiętam, w tym budynku się mieści. Nikt się oficjalnie nie pokusił o zapytanie, tak dużej grupie muzyków, jak Orkiestra, potrzebnych jest wiele sal do ćwiczeń indywidujaka jest nasza opinia. A ja uważam – co mogę powiedzieć każdemu prosto w oczy, jak bęalnych, tzw. ćwiczeniówek. dzie potrzebował – że przed Każda z sekcji ćwiczyć musi wyborami łatwo się poprzecież osobno. Zatem chwalić, a po wyborach się przy wybieraniu nowego zapomina. Pan burmistrz, budynku dla Orkiestry trzejak startował w pierwszych ba wziąć pod uwagę nie i drugich wyborach, potrafił tylko jedną, dużą salę, ale być w „weteranie” 3-4 razy i wiele pomniejszych. A do w miesiącu, a odkąd został tego dochodzą pomieszczeburmistrzem, nie był ani nia na instrumenty i stroje. razu. Nikt nie wie, jak to się Dodam jeszcze, że bardzo stało, że ten budynek stał się wielu uczniów i absolwenmiejski, ponieważ od zawsze tów naszej szkoły przez te był użytkowany przez „buwszystkie lata grało w ordowlankę”, a szkoły średnie kiestrze i szkoda by było te podlegają starostwom. Or40 lat istnienia tego organiganizacyjnie Orkiestra nalezmu, tej wspaniałej tradycji, ży do szkoły. Tyle, co zrobiła zaprzepaścić. dla Iławy Orkiestra, to nie zrobił np. Jeziorak, który jest szalenie hołubiony.

3

a N gorąco Przygniotło go drzewo Gmina Susz W poniedziałek w kompleksie leśnym w gminie Susz doszło do wypadku przy pracy. Policjanci ustalili, że na terenie należącym do Nadleśnictwa Susz podczas pozyskiwania drewna na jednego z pracowników przewróciło się ścięte drzewo. Pracownik wykonujący zleconą wycinkę, Andrzej T., mieszkaniec gminy Iława, doznał urazu głowy i kręgosłupa. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku. Policjanci ustalają okoliczności wypadku przy pracy.

KPP Iława

Edyta Kocyła-Pawłowska, fot. archiwum

Sonda Życia Co z weteranem? Również przechodniów zapytaliśmy o opinie w sprawie „domu weterana”.

Złapiesz nas

Nie dostałeś gazety do domu? Zajrzyj tu:

Nasza redakcja, ul. Niepodległości 10, wejście obok bankomatu Informacja Turystyczna, ul. Niepodległości 13 Kiosk przy szpitalu, ul. Andersa 3 Czytelnia Publicznej Biblioteki Miejskiej, ul. Jagiellończyka 3 ODK, ul. Skłodowskiej 26 a Salonik Prasowy na parterze Galerii Jeziorak, ul. Królowej Jadwigi 6 Kiosk pani Danusi, ul. Kościuszki przy uczelni wyższej Sklep spożywczo-przemysłowy „U Moniki”, ul. Wyszyńskiego 28 Sklep Maćko przy ul. 1 Maja Susz, sklep S-Mol, ul. Piastowska Intermarche, ul. Dąbrowskiego 21

OD DZIŚ TEŻ LUBAWA

Ewa: - Pierwszy raz o tym słyszę, ale to okropne! Dzieci i młodzież tam grają, poświęcają swój czas, a teraz mają ich wyrzuc ić? Jestem oburzona. Od kiedy się wprowadziłam do Iławy, to orkiestra zawsze była obecna. Mają mnóstwo osiągnięć, a takim czynem miasto zostanie pozbawione promocji.

Wiesław: - Uważam, że taka orkiestra jest potrzeba w tym mieście. Jeżeli chodzi o przeniesienie ich siedziby na ul. Kościuszki, przy „szkole nr 6”, to uważam, że tam chyba nie ma warunków na to. Myślę, że miasto powinno jednak utrzymać to wszystko. Lepszej lokalizacji niż obecna chyba nie ma.

Tekst Sylwia Sitnik, fot. Edyta Kocyła-Pawłowska

ŻYCIE W OBIEKTYWIE

Z braku śniegu i styropian dobry

Fot. DZ

Kamil: - Z tego co wiem, to orkiestra była tam od zawsze. Skoro zawsze tam rezydowali, to nie rozumiem, dlaczego chcą ich stamtąd wyrzucić lub przenieść. Orkiestra reprezentowała w różnych miejscach Iławę oraz „budowlankę”. Wiadomo, że pewnie chodzi o pieniądze…


4

Uwaga na alkohol!

W związku z przypadkami zatruć metanolem, do których doszło na terenie Polski, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu. W naszym województwie na szczęście nie odnotowano jeszcze przypadków zatrucia alkoholem metylowym. Mimo tego ostrzegamy przed spożywaniem alkoho-

lu kupionego m.in. na bazarach. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą działania kontrolne dotyczące produktów chemicznych, które mogą zawierać metanol, pod kątem ich właściwego znakowania i zgodności z kartami charakterystyki. 29 grudnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wydał decyzję administracyjną zakazującą wprowadzania do obrotu produktu „Denatura Maks” – biały spirytusowy rozcieńczalnik. Lista dystrybucji została przekazana państwowym wojewódz-

kim inspektorom sanitarnym, na których terenie wprowadzona została do obrotu ww. mieszanina. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą również nadzór nad bezpieczeństwem spożywczych wyrobów spirytusowych. W ostatnich miesiącach nie było w Polsce przypadku negatywnej oceny alkoholu pochodzącego z oficjalnego obrotu. Alkohol sprzedawany w legalnej sprzedaży, z polskimi znakami akcyzy, jest bezpieczny. Red.

Region

Region

Iława

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

WYDARZENIA

www.zycieregionu.pl

Napad w pociągu

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał zgłoszenie o napadzie na mężczyznę. Do zdarzenia doszło w pociągu relacji Jabłonowo Pomorskie – Iława. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że w trakcie podróży pociągiem podeszło do niego trzech młodych mężczyzn, którzy, uderzając go pięściami w okolice twarzy, brzucha i szarpiąc za ubranie, próbowali zabrać mu telefon komórkowy, laptopa oraz

Bal na sto par

portfel z pieniędzmi i dokumentami. Pokrzywdzony bronił się przed napastnikami i nie dał sobie niczego odebrać. Gdy pociąg zatrzymał się na stacji w miejscowości Ostrowite, sprawcy uciekli. Natychmiast na miejsce zdarzenia został wysłany policyjny patrol. Dzięki rysopisowi napastników po niespełna 20 minutach od zgłoszenia funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o napaść. Wszyscy trzej w momencie zatrzy-

mania byli nietrzeźwi. 22-letni Łukasz S., 23-letni Jacek W. oraz 21-letni Ariel W. mieli po dwa promile alkoholu w organizmie. Noc spędzili w policyjnej celi. Gdy wytrzeźwieli, usłyszeli zarzuty usiłowania rozboju. Mieszkańcy gminy Biskupiec przyznali się do zarzucanego im czynu. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. KPP NML

Bal karnawałowy, na którym byliśmy z aparatem, odbył się w SSP 4 w sobotę, 5 stycznia. Zobaczcie, jak bawili się uczniowie! eka, fot. DZ

Karnawał u przedszkolaków Iława

W wielu iławskich przedszkolach trwają bale karnawałowe, my skorzystaliśmy z zaproszenia do Przedszkola nr 6. Podczas balu nie zabrakło tańca, wesołej muzyki oraz karnawałowej atmosfery. Zorganizowane zostały różnego rodzaju gry i zabawy w ciekawych konkurencjach. Wszystkim dopisywał dobry humor, dzięki czemu panowała fantastyczna atmosfera. Sylwia Sitnik, fot. DZ

Jesteś świadkiem wydarzenia? Masz dla nas temat?


WYDARZENIA

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

Znęcał się nad konkubiną

www.zycieregionu.pl

Gmina Iława

Na wniosek komendanta powiatowego policji prokurator zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji oraz nakazu opuszczenia mieszkania wobec 32–latka z gminy Iława. Mężczyzna podejrzany jest o znęcanie się nad konkubiną.

Zawiadomienie w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad rodziną złożyła konkubina podejrzanego. Kobieta oznajmiła, że Tomasz Ż., 32–letni mieszkaniec gminy Iława, znęca się nad nią od stycznia 2009 roku. Jej zdaniem do przestępstwa najczęściej dochodziło, gdy 32–latek był pod działaniem alkoholu. Wtedy

to miał wszczynać awantury, ubliżać pokrzywdzonej, szarpać, popychać i bić ją po całym ciele. Policjanci ustalili również, że w trakcie awantur niszczył on sprzęty stanowiące wyposażenie domowe. Prokurator zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji

wobec 32–latka. Teraz w ramach zastosowanego środka będzie on musiał codziennie stawiać się w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie. Ponadto prokurator zobowiązał go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, a także zakazał kontaktowania się z osobami nadużywającymi alkoholu. Tomasz Ż. decyzją

prokuratora nie będzie mógł też kontaktować się z pokrzywdzoną i będzie musiał opuścić zajmowany lokal mieszkalny. Za znęcanie nad rodziną kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności. KPP Iława

5

Na

e rc pa ko Camerata z kolędą w Kinoteatrze Iława

Iławski Kinoteatr „Pasja” wypełniony po brzegi, widownia uśmiechnięta od ucha do ucha, a na scenie nikt inny, jak tylko Chór Camerata pod dyrygenturą Honoraty Cybuli. W dniu święta Trzech Króli 6 stycznia odbył się kolejny już koncert kolęd pod patronatem Stowarzyszenia Chór „Camerata” oraz Iławskiego Centrum Kultury. W tym roku kolędy i pastorałki wybrzmiewały dla iławian pod hasłem ”Gloria in excelsis deo”, czyli „Chwała na wysokości Bogu”. Na scenie, oprócz śpiewających organizatorów przedsięwzięcia, pojawili się także wyjątkowi goście. Chór „Vivat” Uniwersytetu III Wieku z Iławy wystąpił na koncercie jako pierwszy i kilkoma kolędami wprowadził publiczność w dalszą część muzycznych występów. - Chór Camerata już kolejny rok z rzędu przygotowuje dla państwa z okazji Świąt Bożego Narodzenia specjalny koncert. Właśnie poprzez muzykę chcemy wyrazić naszą radość i wspólnie z państwem rozważać tajemnicę wcielenia Boga w człowieka. Mam nadzieję, że już państwo przyzwyczailiście się do

tego, że Camerata potrafi zaskakiwać. Może to zabrzmi troszeczkę nieskromnie, ale rzeczywiście staramy się. Nie inaczej będzie dziś, bowiem do wspólnego śpiewania zaprosiliśmy także naszych gości – Chór „Vivat” Uniwersytetu III Wieku z Iławy. – kolędowe widowisko obu iławskich chórów zapowiedziała Magdalena Wróblewska, jedna z trojga solistów spod batuty Honoraty Cybuli. Oprócz niej solo na scenie zaprezentowali się także Katarzyna Byczkowska oraz Roman Adamski, a całości akompaniował Michał Wróblewski. Podczas występów można było usłyszeć zarówno polskie utwory, jak i pieśni pochodzenia francuskiego czy angielskiego. Pośród bardziej znanych tytułów znalazły się „Chrystus Pan się narodził”, „Jezus malusieńki”, „Gdy się Chrystus rodzi” i wiele innych. W trakcie uroczystego spotkania na salę „wtargnęli” przebierańcy, a raczej tradycyjni kolędnicy. Przebrani między innymi za anioła, gwiazdora i diabła członkowie Chóru „Vivat” w góralskim stylu, butnymi okrzykami złożyli wszystkim zgromadzonym życze-

Tania skuteczna reklama REKLAMA

691 662 400

nia na wesoło. Widownia reagowała bardzo energicznie. Na koniec wszyscy wspólnie wykonali jedną z najpiękniejszych polskich kolęd. „Bóg się rodzi” wyśpiewały oba chóry z dodatkowym wsparciem publiczności, która zjawiła się na koncercie tak licznie, że w mgnieniu oka na widowni pojawiły się dodatkowe rzędy krzeseł. Dla chóru Camerata styczniowe kolędowanie były także okazją do zachęcenia mieszkańców Iławy, aby w tym roku, przy wypełnianiu swoich deklaracji podatkowych, pamiętali, że mogą swój jeden procent przekazać właśnie na ich bogatą działalność kulturalną, któ-

ra wykracza daleko poza granice naszego miasta. Tekst i fot. Ania Sarnowska

i na gazie

Gmina Iława Nawet do 2 lat pozbawienia wolności grozi 57–letniemu mężczyźnie, który mając 1,2 promila alkoholu w organizmie kierował koparko–ładowarką w Smolnikach. W poniedziałek o godz. 9.30 w miejscowości Smolniki w gminie Iława policjanci zatrzymali 57–letniego Jana P. bez stałego miejsca zamieszkania, który kierował koparko–ładowarką w stanie nietrzeźwości. W chwili badania alkomatem okazało się, że miał on 1,2 promila alkoholu w organizmie. Noc mężczyzna spędził w policyjnym areszcie. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym kodeks karny przewiduje karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Pojazd zabezpieczyła osoba wskazana przez kierującego. KPP Iława

Dom pomocy jest samodzielny Lubawa

Od 1 stycznia tego roku Środowiskowy Dom Samopomocy jest odrębną jednostką organizacyjną miasta. Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie oraz nadania statutu została przez radnych przyjęta 31 października 2012 roku. Do tej pory ŚDŚ pozostawał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie. Natomiast 2 stycznia Krystyna Treder odebrała z rąk burmistrza miasta Macieja Radtke zarządzenie o powierzeniu stanowiska kierownika jednostki oraz zakres czynności i pełnomocnictwo do dokonywania czynności związanych z bieżącym

funkcjonowaniem ŚDS. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie jest niesienie pomocy i opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonym umysłowo, które wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Lubawa.pl

Daj nam znać: redakcja@zycieregionu.pl, tel. 723 951 728


6

SPOŁECZEŃSTWO

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

REKLAMA PROMOCJA

Gmina Iława

? m le ob pr st je y cz le ie śc ko w ia an ew rz og Brak Do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik z informacją, że w kościele w Rudzienicach brakuje ogrzewania. Według pana Zbigniewa mieszkańcy miejscowości mieli być pisemnie, bo na ogłoszeniu w gablocie, zobowiązani do opłat w tej sprawie.

Dla mieszkanki Rudzienic brak ogrzewania w kościele nie jest problemem. Twierdzi, że bez tego da się uczestniczyć w mszy świętej.

Dostaliśmy informację, że kościół w Rudzienicach od jakiegoś czasu funkcjonuje bez ogrzewania, przez

co mieszkańcy mają zostać zmuszeni do opłat. Czytelnik zgłosił, że na tablicy widnieje nawet ogłoszenie na ten temat. Na miejscu jednak niczego takiego już nie zastaliśmy. – To skandal, że ktoś takie coś zgłosił do gazety. Kiedyś się w silniejsze mrozy chodziło do kościoła i nikt nie narzekał – opowiada jedna z mieszkanek wsi (na zdjęciu). - Teraz mamy łagodną zimę, a ludzie przesadzają. Na przystanku

codziennie przesiadują i wtedy im zimno nie przeszkadza. Jeśli ktoś nie chce chodzić do kościoła, to wszystko będzie stanowić przeszkodę – mówi. – Kiedyś było ogrzewanie, ale teraz chyba się zepsuło i po prostu nie ma, ale dla mnie, starszej, to nie problem. Uważam, że dla młodych też nie powinien być – dodaje. O wypowiedź poprosiliśmy księdza proboszcza parafii w Rudzienicach. – Niejeden kościół jest

bez ogrzewania! Przeszkadza to najbardziej tym, którzy najmniej przychodzą do kościoła. Kogo to interesuje? Nie będę się wypowiadać na ten temat – mówi ks. Adam Olszewski, proboszcz parafii. Jak widać, to, co dla jednych nie jest żadną przeszkodą, dla innych może być… poważnym pretekstem. ss

Jesteś świadkiem wydarzenia? Masz dla nas temat?


SPOŁECZEŃSTWO

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

7

Iława

Referendum na temat likwidacji Straży Miejskiej nadal możliwe

Po zwycięstwie włodarzy miasta i spektakularnym fiasku zwolenników usunięcia z ulic Iławy strażników miejskich 26 listopada ubiegłego roku, sprawa lokalnego referendum ponownie zaczyna nabierać tempa.

starego roku, zostałoby w kasie 234 tysiące złotych. Chcieliśmy, aby za te oszczędności w przyszłym roku, wybudowano młodzieży skate park, o który najmłodsi proszą już od kilku lat – opisuje sytuację Marian Cemka. Inicjatywa przedstawicieli strony referendum miała na celu odstąpienie od zamierzonych wcześniej działań po to, by nie obciążyć budżetu miasta wysokimi kosztami organizacji referendum. – Za tydzień podczas kolejnej rozmowy burmistrz powiedział, że jednak nie zgadza się na tą propozycję – precyzuje nasz rozmówca. Kilka dni przed upłynięciem terminu złożenia podpisów mieszkańców w urzędzie miasta odbyła się także rozmowa z pierwszą komisją powołaną do spraw re-

ferendum ze strony ratusza. W skład komisji wchodzili radni: Elżbieta Prasek, Edward Bojko i Anna Zakrzewska. – Podczas posiedzenia oznajmiliśmy, że na razie wstrzymujemy się od działań na rzecz przeprowadzenia referendum, ponieważ toczą się rozmowy z burmistrzem. Chcieliśmy tak postąpić, żeby uniknąć kosztów. Wstępnie oznajmiliśmy radnym, że trwają negocjacje w sprawie ograniczenia

mierz Ptasznik zdementował fakt wcześniejszych negocjacji z panami Rozborskim i Cemką – Rzeczywiście, propozycja ograniczenia liczby pracowników padła ale nie można tego nazwać negocjacjami. Ci dwaj panowie nie będą mi dyktowali, jak mam postępować. Absolutnie w ogóle nie zgodziłem się na tę propozycję, ponieważ w Straży Miejskiej i tak pracuje niewiele osób. Ze swojej strony zadeklarowałem chęć utworzenia nowego statutu, co za tym idzie kolejno nowego regulaminu i zakresu obowiązków. Już teraz mogę powiedzieć, że na 16 stycznia planowana jest nadzwyczajna sesja Rady Miasta zwołana na okoliczność wpłynięcia do Urzędu Miasta wniosku inicjatorów referendum. Prawdopodobnie zostanie powołana kolejna komisja do spraw referendum złożona z radnych, którzy będą sprawdzali podpisy mieszkańców, PESEL-e i prawidłowość wszystkich danych. Przy pierwszym spojrzeniu na te dokumenty już zdążyłem zauważyć pewne nieścisłości, więc prawdopodobnie część z tych podpisów odpadnie z list poparcia. Jedno w tej sprawie jest pewne. Jak potwierdziła Anna Empel, sekretarz miasta Iławy: – 26 listopada 2012 r. pełnomocnik grupy obywateli inicjatorów referendum, pan Dariusz Rozborski złożył powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w mieście Iława na temat likwidacji Straży Miejskiej w styczniu 2013 r. jako Reklama jednostki budżetowej gminy miejtej sytuacji poprzez ograniczenie skiej Iława. (…)W dniu 7 stycznia liczebności strażników miejskich 2013 r. pan Dariusz Rozborski do połowy. Postulat ten nie został złożył pismo wraz z kartami podspełniony. – Dlatego też 26 listo- pisów mieszkańców popierających pada złożyliśmy kolejny wniosek o wniosek o przeprowadzenie refeprzeprowadzenie lokalnego refe- rendum na temat podany powyżej. rendum, gdyż mieszkańcy miasta W efekcie referendowych mafaktycznie nie chcą mieć Straży newrów maksymalnie 26 stycznia Miejskiej w strukturach Iławy – br. inicjatorzy działań, mających przedstawia kolejne istotne fakty na celu likwidację SM w Iławie, w tej sprawie fakty Marian Cemka. powinni otrzymać odpowiedź W rozmowie z nami Włodzi- z ratusza. Jeśli po sprawdzeniu liczebności Straży Miejskiej a jeśli odpowiedź będzie pozytywna, to całkowicie odstąpimy od dalszych działań w tej sprawie – wyjaśnia jeden z osiemnastu inicjatorów referendum w Iławie. Jak mówią przedstawiciele działań mających na celu likwidację SM, pomiędzy dwoma spotkaniami z burmistrzem upłynął termin składania dokumentów w tej sprawie, a pomimo wcześniejszych negocjacji pomiędzy stronami, nie osiągnięto żadnego konsensusu. Opinii publicznej ogłoszono, że referendum nie będzie, a temat ograniczenia liczy strażników uleciał w powietrze. Rozborski i Cemka informują nas, że zostali przez burmistrza wprowadzeni w błąd, ponieważ dostrzegali szansę na wyjście z

dokumentów okaże się, że nie wystąpiły żadne nieprawidłowości, powinien zostać wyznaczony termin referendum. Dalsze losy strażników miejskich w Iławie nie zostały jeszcze przesądzone. Wniosek jest, listy podpisów mieszkańców są, tylko co dalej, co jeszcze może się wydarzyć… Według informacji od burmistrza miasta, zostanie zwołana kolejna komisja, a o wszystkim, jeśli dokumenty zawierać będą wymaganą ilość podpisów poparcia, zaważy publiczny punkt widzenia. O informacje na temat ponowienia wniosku w sprawie referendum poprosiliśmy wspomnianą wcześniej Elżbietę Prasek, która jednak o wszystkim dowiedziała się dopiero od nas. Wprawdzie jako członek zasiadała w pierwszej komisji, ale była to komisja doraźna. - Muszę się z tematem zapoznać, wcale nie jest powiedziane, że zostanę powołana ponownie. Nie wiem też, czy sama się zgłoszę do prac w tej komisji - informuje radna. - W tej chwili miasto jest zadłużone i nie ma żadnych perspektyw na poprawę tej sytuacji. Nam przede wszystkim chodzi o odcięcie niepotrzebnych kosztów a przy tym, zyskanie oszczędności dla miasta – argumentuje motywy swojego działania Rozborski. Aby referendum było ważne, frekwencja na głosowaniu wynieść musi minimum 30% uprawnionych do głosowania, a ponad 50% z nich powinno opowiedzieć się po jednej stronie wnioskowanej opcji. Wygląda na to, że bardzo prawdopodobne jest, iż iławianie w niedalekiej przyszłości na własnej skórze będą mogli przekonać się na czym polega demokracja bezpośrednia. Najpierw jednak radni dokładnie przeanalizują argumenty za i przeciw, a wszystkie dokumenty znajdą się pod lupą urzędników. Tekst i fot. Ania Sarnowska

Reklama

Do Urzędu Miasta wpłynął kolejny wniosek o przeprowadzenie w Iławie demokratycznego głosowania na temat likwidacji Straży Miejskiej w naszym mieście. Inicjatorzy działań mieli dwa miesiące na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów do iławskiego magistratu. Warunek ten został spełniony. 7 stycznia br. listy podpisów mieszkańców popierające inicjatywę zlikwidowania struktur SM zostały przekazane wprost do rąk burmistrza miasta, Włodzimierza Ptasznika. Według przedstawicieli prawdopodobnej myśli lokalnej społeczności, sprawa referendum wydaje się mieć drugie dno. W odpowiedzi na artykuł zamieszczony w naszym tygodniku, dotyczący utworzenia statutu Straży Miejskiej w Iławie mającego na celu usystematyzowanie zadań SM w Iławie, do redakcji Życia Regionu zgłosili się: Dariusz Rozborski oraz Marian Cemka - inicjatorzy referendum w sprawie odwołania tej instytucji. W innym świetle przedstawili okoliczności prowadzenia wszystkich działań związanych z tym przedsięwzięciem. Jak się okazuje, temat likwidacji Straży Miejskiej w Iławie nie jest jeszcze zakończony, a na eskalację działań pełnomocników referendum nie będziemy musieli długo czekać. Dokładnie 26 września 2012 roku decyzją radnych podczas nadzwyczajnej XVII sesji Rady Miasta, według oficjalnej informacji, wniosek o przeprowadzenie referendum w tej sprawie został odrzucony, ponieważ inicjator nie dostarczył do Urzędu Miasta list poparcia

10% mieszkańców uprawnionych do głosowania, ponadto nie wywiązując się z podania na swój koszt do publicznej informacji przedmiotu planowanego referendum. Sprawa dość szybko została zakończona i wydałoby się, że mieszkańcy Iławy zdążyli zapomnieć o całym zamieszaniu. Skutkiem wszystkich okołoreferendowych działań było jedynie podjęcie kolejnej uchwały odnoszącej się do nadania iławskiej instytucji porządku publicznego nowego statutu. Dokument ma nałożyć na strażników miejskich większą odpowiedzialność i tym samym sprawić, aby ich praca była bardziej użyteczna dla lokalnej społeczności. O całym zamieszaniu opowiedzieli nam pełnomocnicy przeprowadzenia referendum lokalnego Dariusz Rozborski i Marian Cemka. Przedstawione przez nich dokumenty, czarno na białym, pokazują, że do Urzędu Miasta wpłynął kolejny wniosek o przeprowadzenie referendum na temat likwidacji struktur Straży Miejskiej w Iławie. Koordynatorzy tych działań mieli dwa miesiące na to, aby zebrać kompletną liczbę podpisów pod swoim wnioskiem. I tak też się stało, bowiem 7 stycznia do iławskiego magistratu zostało dostarczonych 145 list z 3025 podpisami popierającymi ich inicjatywę. - Po rozmowach z burmistrzem, w pierwszy etapie naszych działań, pod koniec października ubiegłego roku, po złożeniu przez nas wniosku o likwidację Straży Miejskiej, chcieliśmy zaprzestać dalszych działań, ponieważ wiążą się one ze sporymi kosztami dla budżetu miasta. Aby tych kosztów nie powielać, chcieliśmy odstąpić od referendum i przy dalszych negocjacjach z Włodzimierzem Ptasznikiem zaproponowaliśmy, że jeżeli już nie chce on zlikwidować Straży Miejskiej, to żeby chociaż ograniczył zatrudnienie pracowników w Straży do połowy. Wtedy w budżecie, według

Daj nam znać: redakcja@zycieregionu.pl, tel. 723 951 728


8

AKTUALNOŚCI

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

100 dni do matu Region

Klasa II LU

Młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych zaczęła odliczanie do matury. Symboliczne sto dni, które zazwyczaj wypada w styczniu, każe przywdziać piękne stroje i bawić się do rana. W tym roku studniówkowe bale rozpoczęli uczniowie „mechanika” z Iławy, którzy w poprzednią sobotę bawili się wyśmienicie w Karczmie „Łabędź”

www.zycieregionu.pl

w Nowej Wsi pod Iławą. Było tradycyjnie: przemówienie dyrektora szkoły, Stanisława Kusznieruka, polonez tańczony w parach, tort i przedstawienie w wykonaniu uczniów. Do tańca grał zespół Maxton z Iławy. eka, fot. Tomcolor

wychowawczyni Karolina Bretszneider


Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

ury www.zycieregionu.pl

AKTUALNOŚCI

9

Klasa IV THOA wychowawczyni Iwona Sawicka


10

KALENDARZ WYDARZEŃ

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl


PRAWDĘ MÓWIĄC

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

11

Jan Kamiński i życie działkowca

Urodził się w Szwarcenowie, w powiecie nowomiejskim. Jednak w późniejszym czasie został mieszkańcem Iławy, gdzie przez 32 lata pracował na stanowisku głównego technologa w Iławskich Zakładach Naprawy Samochodów. W latach 50-tych ubiegłego wieku był korespondentem terenowym Gazety Olsztyńskiej. Od 2000 roku działał jako ławnik w

kolegium wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Iławie. W latach 2006-2010 był radnym miejskim. Działaczem organizacji działkowej został w 1970 roku i tak pozostało do dnia dzisiejszego. O swojej pasji opowiada z błyskiem w oczach: - Moja przygoda z działkami rozpoczęła się podczas pracy w IZNS. Na początku interesowałem się wędkarstwem, ale od kiedy zakład założył ogrody, od razu się tym zainteresowałem. Potrzebna była osoba, która tym się zajmie i właśnie ja zostałem włączony w akcję – wspomina. – Wtedy udało mi się te ogrody doprowadzić do jednych z najlepszych w województwie. I tak jest do dnia dzisiejszego. – dodaje. Pasja i działalność Oprócz aktywnego prowadzenia

działek, Kamiński rozpoczął działalność w klubie sportowym Kolejarz Iława (dzisiejszy Jeziorak) i był w nim przez pewien okres działaczem sportowym i zawodnikiem. – Może się to wydawać za dużo jak na jedną osobę i zapewne można byłoby rozdzielić moje funkcje i zadania na trzy osoby, jednak moja satysfakcja z robienia tego wszystkiego jest niezastąpiona – wyjaśnia z uśmiechem. Jest członkiem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców i uczestnikiem kilkunastu krajowych zjazdów. Przez pewien okres zajmował się redagowaniem „Kącika Działkowca” w lokalnej prasie. W swojej wieloletniej działalności został uhonorowany wieloma odznaczeniami oraz ma na swoim koncie mnóstwo nagród i osiągnięć. Mimo posiadanych lat nadal jest czynnym działaczem społecznym, głównie w organizacjach działkowych. Jest prezesem Ogrodu „Grządka” w Iławie, prezesem kolegium prezesów ogrodów rejonu iławskiego oraz wicepre-

zesem zarządu warmińsko-mazurskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców.

Ogrody dawniej i dziś Sytuacja polityczna w Polsce w latach, kiedy powstawały pierwsze działki, nie sprzyjała ich rozwojowi. Początkowo działki były tworzone w celach uprawy roślin, na których sprzedaży zarabiane były pieniądze. – Początkowy stan działek nie był zbyt dobry, później zaczęło się wszystko rozwijać. Z czasem do przodu poszła architektura, co spowodowało duże zmiany oraz powstawanie coraz ciekawszych ogrodów – wyjaśnia. – W tej chwili w Iławie znajduje się dziesięć ogrodów. Jest to ponad sto hektarów zajętych ogrodami. Nasze ogrody, takie jak „Słonecznik”, „Grządka, „Podleśne” wielokrotnie zajmowały wysokie miejsca w konkursach na różnych szczeblach, nawet krajowych. Obszar iławskich działek jest rozszerzony o te, które działają w sąsiedztwie, czyli na terenie całego powiatu. Te wszystkie ogrody razem współpracują, a władze miasta i powiatu są z tego zadowolone. Ludzie mają gdzie wypocząć. Poza tym ogrody stwarzają miejsce pełne zieleni dla dzieci, młodzieży i ludzi starszych – podsumowuje.

– Działki są miejscem, w którym ludzie mogą oderwać się od szarości dnia codziennego. Tu, oprócz spokoju

można podziwiać piękną zieleń, kwiaty i różnorodną architekturę. Działki są również miejscem spotkań, rekreacji i wypoczynku. Każdy działkowiec wkłada w swoją pracę tutaj całe serce. Ogrody są idealnym miejscem dla osób w każdym wieku – namawia do posiadania działek nasz rozmówca. Tekst Sylwia Sitnik, fot. Sylwia Sitnik i archiwum prywatne

Działkę warto mieć!

Reklama

Jan Kamiński pełni obecnie funkcję prezesa kolegium prezesów ogrodów działkowych, jest więc „prezesem wszystkich prezesów” ogrodów działkowych w rejonie iławskim. Większość swojego życia poświęcił pasji, jaką są właśnie ogrody i działki. Napracował się, by te iławskie i okoliczne prezentowały się jak najlepiej.


12

ROZMAITOŚCI

HOROSKOP

Życie od kuchni

Baran

21 marca - 19 kwietnia

Byk

20 kwietnia - 20 maja

W pracy przyda się spokój i wytrwałość, bo możesz natrafiać na drobne przeciwności. Nie poddawaj się jednak, bo wszystko to minie. Nie daj się sprowokować i zachowuj spokój. W stałym związku w tej chwili niewiele się będzie działo i docenisz stabilizację.

Smaczny karnawał wystartował Rozpoczął się czas karnawału. To radosny czas zabawy i odreagowania od codziennej monotonii. Karnawał jest również wspaniałą okazja ku spotkaniom z rodziną i przyjaciółmi. Domowe zacisze na jeden wieczór można zamienić w miejsce karnawałowego szaleństwa. Ważna jest odpowiednia muzyka, nastrój, ale nie ma nic bardziej istotnego od doborowego towarzystwa i smacznego jedzenia. Dziś przygotowujemy menu na domowy karnawał.

wać kulki, spłaszczyć je. Delikatnie obtoczyć w bułce tartej z każdej strony. Następnie na patelni rozgrzać olej i smażyć kotlety z każdej strony na złoty kolor.

Bliźnięta

21 maja - 21 czerwca

Twoja sytuacja finansowa powinna być niezła, więc będziesz mógł pozwolić sobie na dodatkowe wydatki i wymarzone zakupy. Będziesz teraz dysponować sporą siłą przebicia i wspaniałą organizacją. To bardzo dobry moment w pracy.

Rak

22 czerwca - 22 lipca

Staraj się okazywać partnerowi uczucie i mów otwarcie o swoich problemach. Samotni na razie powinni skoncentrować się na pracy i rozwijaniu hobby. Zawsze możesz zwrócić się do swoich przyjaciół i bliskich, jeśli akurat będziesz potrzebować wsparcia.

Lew

23 lipca - 23 sierpnia

Jeśli jesteś samotny, to nie czekaj, aż druga osoba przejmie inicjatywę, tylko bierz sprawy w swoje ręce i śmiało zaproś tego, kto Ci się podoba, na spotkanie. Masz teraz sprzyjający czas, jeśli chodzi o poznawanie nowych osób. Może się to przerodzić w dłuższą znajomość.

Panna

23 sierpnia - 22 września

Jeśli chodzi o życie zawodowe, będziesz widoczny dla szefa i powinieneś zostać doceniony za swój profesjonalizm i rzeczowe podejście do obowiązków. Mimo że trzeba będzie chwilami ciężko popracować, to niedługo zobaczysz efekty swoich działań.

Waga

23 września - 22 października

W stałym związku to czas stabilizacji i spokoju. Poczujesz, że będziesz mógł liczyć na partnera i wiążą Was nie tylko uczucia, ale i wspólne plany na przyszłość. Samotni będą mieli okazję poznać kogoś odpowiedniego, a bezrobotni dostaną szansę na znalezienie pracy.

Skorpion

23 października - 21 listopada

Może być Ci teraz trudno, ale za to odczujesz silną mobilizację do działania i chęć dokonania dość sporych zmian. Możesz odczuwać naciski z zewnątrz, a energia będzie Cię wręcz rozpierać. Jeśli jesteś samotny, wskazana jest ostrożność wobec nowo poznanych osób.

Strzelec

22 listopada - 21 grudnia

Konieczność dokonania wyboru między obowiązkami w pracy a domem może spowodować spory stres i napięcie, dlatego musisz znaleźć sposób na odreagowanie. Znajdź coś, co lubisz robić i skoncentruj się na tym, a nastrój na pewno się poprawi.

Koziorożec 22 grudnia - 19 stycznia

Przyda się dyscyplina i wytrwałość. W pracy ważne będą dokładność i dbałość o szczegóły. Może się też okazać, że pewne sprawy prywatne wymagać będą uporządkowania. Jeśli jesteś samotny, podchodź sceptycznie do wszelkich nowych znajomości.

Wodnik

20 stycznia - 18 lutego

W stałym związku niewiele się będzie działo i docenisz spokój i stabilność. W ramionach drugiej połówki znajdziesz ukojenie. W finansach za to nieźle, ale zbytnia rozrzutność może się negatywnie odbić na Twoim portfelu.

Ryby

19 lutego - 20 marca

Dopisze Ci bardzo dobry nastrój i poczujecie przypływ sił witalnych. Zatem to świetny moment, żeby zająć się pracą i codziennymi obowiązkami, więc przygotuj plan na przyszłość i zacznij realizować go krok po kroku.

www.zycieregionu.pl

iłosz Klepczyński

(tydzień 11.01 – 17.01)

Twoje serce jest spragnione czułości. W tym tygodniu mocniej zabije dla kogoś, kto jeszcze nie dawno był Twoim znajomym. Pamiętaj, że w stanie zauroczenia możesz podejmować nieprzemyślane decyzje. Lepiej nie idealizuj nowej miłości.

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

Karnawałowe kotlety mięsno-marchewkowe Składniki: 50 dag mielonego mięsa (np. z indyka), 20 dag marchewki (waga po obraniu), 15 dag cebuli, 2 ząbki czosnku, 2 jajka, gałka muszkatołowa, zioła prowansalskie, majeranek, sól, pieprz. Dodatkowo: bułka tarta, olej rzepakowy. Sposób przygotowania: Marchewkę obrać, opłukać i zetrzeć na tarce o małych oczkach. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Czosnek obrać i zmiażdżyć. Do miski przełożyć mielone mięso, marchewkę, cebulę, czosnek i surowe jajka. Następnie dodać szczyptę gałki muszkatołowej, ziół prowansalskich i majeranku. Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Wszystko razem dokładnie wymieszać. Z masy formo-

Zupa na brazylijski karnawał Składniki: Fasola ciemna sucha 0,40 kg, boczek 0,35 kg, wołowina b/k 0,35 kg, przecier pomidorowy 100 ml. Przyprawy do smaku: papryka ostra, papryka słodka, liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz, czosnek. Sposób przygotowania: Wcześniej namoczoną fasolę wrzucamy do garnka z gotującą wodą, lekko osoloną, dodajemy przyprawy, następnie obsmażamy wołowinę na patelni. Dodajemy cebulę pokrojoną w piórka oraz pokrojony w grubszą kostkę boczek. Po obsmażeniu wrzucamy do garnka z fasolą i gotujemy pół godziny na wolnym ogniu. Na koniec zagęszczamy zupę zmiksowaną fasolą i doprawiamy do smaku. Pierożki z ciasta francuskiego Składniki: około 250 g mrożonego ciasta francuskiego, roztrzepane jajko do posmarowania, czarny sezam do posypania, świeża kolendra, jogurt grecki lub

OGŁOSZENIA DROBNE Praca-Szukam

37-latka, pracowita, dyspozycyjna, odpowiedzialna, szuka pracy (posiadam orzeczenie o niepełnosprawności). Tel. 663 376 070.

Gastronomia

Nauka

Korepetycje, Język angielski, Język polski, Historia, Przyroda, Wyrównywanie trudności w nauce, Sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny (część humanistyczna) Tel. 605 290 898 e-mail: apf1@onet.eu

Wynajmę bar - lokal Usługi 120 m kw., imprezy okolicznościowe, Iława. Videofilmowanie, fotografia profesjonalnie. Tel. 505 746 254 Tel.609 215 330.

REKLAMA

Nieruchomości

Oddam w najem garaż w Iławie. Tel. 691 374 078.

Sprzedam mieszkanie 74 m kw. Osiedle Podleśne, 2 piętro. Tel. 604 555 133.

Sprzedam mieszkanie 62,5 m kw., II p., Osiedle Podleśne do remontu (aneks). Tel. 691 180 121.

Sprzedam dom wolnostojący 140 m kw. w Iławie, po kapitalnym remoncie. Tel. 536 477 595

naturalny, oliwa, sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz. Nadzienie: 150 g sera feta, 1 duża lub 2 mniejsze marchewki, 2 łyżeczki cukru, 1 pomarańcza (szczypta startej skórki i cały sok), 1 łyżka drobno startego imbiru, 1/2 łyżeczki kminku, 1/2 łyżeczki czerwonej papryki w proszku, 1 łyżeczka płatków chili, 1 duża łagodna papryczka chili, 2 łyżki oliwy. Sposób przygotowania: Nadzienie: Ser feta pokruszyć i włożyć do miski. Marchewkę obrać i zetrzeć na tarce o malutkich oczkach. Przygotować resztę składników nadzienia. Rozgrzać patelnię na średnim ogniu, na środek wsypać 2 łyżeczki cukru i skropić 2 łyżkami soku z pomarańczy, podgrzewać przez około minutę bez mieszania lub do czasu aż cukier zbrązowieje. Gdy cukier zbrązowieje, wlać resztę soku z pomarańczy (pozostawić 2 łyżki do nadzienia), dodać szczyptę skórki z pomarańczy, starty imbir, kminek, paprykę w proszku, płatki chili, papryczkę chili wymieszać i chwilkę podsmażyć. Dodać marchewkę i mieszając podsmażyć przez około pół minuty. Zdjąć z patelni i włożyć do miski z fetą, dodać pozostałe 2 - 3 łyżki soku pomarańczowego, oliwę, szczyptę zmielonego pieprzu i wymieszać. Ciasto francuskie rozmrozić na blacie. Piekarnik nagrzać do 220 stopni C. Lepić pierożki z ciasta, używając swojej ulubionej metody, wkładając po 1 łyżeczce farszu. Pierożki układać na blaszce, zachowując kilkucentymetrowe odstępy. Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać czarnym sezamem. Pierożki piec w piekarniku nagrzanym do 220 stopni C przez około 10 - 13 minut, do czasu aż będą lekko zrumienione. Podawać z jogurtem greckim lub naturalnym, z oliwą i świeżą kolendrą. Smacznych dni wypełnionych zabawą i wielu okazji do karnawałowego szaleństwa wszystkim Czytelnikom życzy redakcja. Smacznego! Miłosz Klepczyński


ROZRYWKA

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

Kolejność określeń przypadkowa. Wdiagramie ujawniono wszystkie spółgłoski N. Litery z pól ponumerowanych od 1 do 6 utworzą rozwiązanie.

• dźwięk. • święta księga muzułmanów. • głos męski. • frazes. • przepływa przez Nakło. • komin wulkaniczny. • ofiarodawca. • kilka parafii.

DOWCIP Czemu choinka nie jest głodna? Bo jodła.

Elegancko ubraną panią zaczepia żebrak i prosi o pomoc finansową: - Od kilku dni nic nie jadłem. - Mój Boże - wzdycha z zazdrością kobieta. - Chciałabym mieć tak silną wolę.

POZIOMO: 4) porozumienie. 11) Legień lub Marszałek. 12) sito z dużymi otworami. 13) ubrany w liberię. 14) rdzenny Australijczyk. 18) zderzenie, kolizja. 22) księżniczka Burgunda u Gombrowicza. 23) ciarki na plecach. 24) lekceważenie wartości. 25) serial z Kusym. 26) talerz na owoce. 27) wznoszony na imprezie. 30) przenośny zbiornik na benzynę. 34) nakładana na nogę. 38) nadaje połysk obuwiu. 39) jeden z rycerzy króla Artura. 40) dawna ręczna broń palna. 41) zlot czarownic na Łysej Górze.

PIONOWO: 1) podopieczna juhasa. 2) model Renault. 3) dawna stolica nad Nilem. 4) sztuczne jezioro. 5) krąg przyjaciół. 6) awantura. 7) kontynent z Tybetem. 8) wygięte w uśmiechu. 9) skrzywiony kwadrat. 10) długi, przejrzysty szal. 15) patronka górników. 16) Stefan, Komendant Główny ZWZ -AK. 17) szczyt w pobliżu Zakopanego. 19) realizowana w aptece. 20) maszyna drukarska do składania tekstu. 21) porasta brzegi rzek i jezior. 27) rodzaj weksla. 28) satelita telekomunikacyjny. 29) amerykański harcerz. 30) cześć religijna oddawana bóstwu. 31) interwał muzyczny. 32) zwierzchnik w pracy. 33) wielki poemat epicki. 35) niszczy żelazo. 36) muzułmański władca. 37) piłkarze z Amsterdamu.

Rozwiąż krzyżówkę, odgadnij hasło, wypełnij kupon, wytnij i prześlij na adres: „Redakcja Życie Regionu” 14-200 Iława, ul. Niepodległości 10 Na rozwiązania czekamy do 21 lutego 2013.

13


14

SPORT

Bracia

ograli Bracia Artur i Jacek Lubnau nie dali swoim rywalom żadnych szans i zwyciężyli w 11 kolejce Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego. Najlepszym tenisistą kolejki okazał się młodszy z braci Artur, a na III miejscu kolejkę zakończył lider klasyfikacji generalnej Bohdan Hatała. Ogółem w I w 2013 roku kolejce iławskich rozgrywek wzięło udział 16 zawodników. Następna kolejka ILTS zostanie rozegrana w sali sportowej na ul. Asnyka już w najbliższą środę. Początek zapisów do gry od godz. 17.00, a pierwsze tenisowe pojedynki rozpoczną się pół godziny później. ILTS – 11 kolejka 1. Artur Lubnau (16 pkt.) 2. Jacek Lubnau (15 pkt.) 3. Bohdan Hatała (14 pkt.) 4. Włodzimierz Siudziński (13 pkt.) 5. Piotr Strychalski (12 pkt.) 6. Wiesław Pisarski (11 pkt.) 7. Zbigniew Gostół (10 pkt.) 8. Piotr Jackowski (9 pkt.) 9. Roman Góralski (8 pkt.) 10. Wojciech Gutkowski (7 pkt.) Klasyfikacja generalna po 11 kolejkach:

1. Bohdan Hatała ( 157 pkt.) 2. Jacek Lubnau (139 pkt.) 3. Artur Lubnau (138 pkt.) 4. Włodzimierz Siudziński (117 pkt.) 5. Przemysław Sendecki (102 pkt.) 6. Roman Góralski (92 pkt.) 7. Wiesław Pisarski (70 pkt.) 8. Piotr Strychalski (60 pkt.) 9. Jarosław Zieliński (44 pkt.) 10. Zbigniew Gostół (40 pkt.)

Iława

W niedzielę jeden z ostatnich dużych kroków ku Mistrzostwu Województwa Juniorek zrobiły zawodniczki MKS Zrywu-Volley Iława. Podopieczne Mieczysława i Małgorzaty Pietroczuk we własnej hali podejmowały lidera ligi wojewódzkiej, zespół Truso Elbląg. Trener Pietroczuk od dawna mówił, iż będzie to starcie decydujące o mistrzostwie, bowiem wcześniej jego podopieczne przegrały w Elblą-

gu 2:3. Dziewczyny również pałały chęcią rewanżu i ten w pełni im się udał. Pełna koncentracja pozwoliła zwyciężyć zawodniczkom Zrywu 3:1 i dzięki temu wystarczy w ostatnim spotkaniu z MLKS Foto Ola Ostróda nie stracić seta, by zdobyć mistrzostwo województwa i walczyć dalej w rozgrywkach centralnych. Po raz kolejny dzięki firmie Tupperware nagrodę otrzymała uznana za MVP meczu Iwona Kulińska.

MKS Zryw-Volley Iława – Truso Elbląg 3:1 (25:18, 25:23, 19:25, 25:14) Zryw-Volley: Monika Pietroczuk, Marta Pietroczuk, Laura Nowotnik, Aleksandra Stępień, Joanna Karpińska, Iwona Kulińska, Beata Malinowska (libero) oraz Monika Gorzka, Natalia Mejka, Aleksandra Bludau, Aleksandra Tomaszewska, Klaudia Strózik.

rozgrywający Michał Michalak i wtedy to udało się zespołowi z Kamieńca odskoczyć na kilka punktów. Coraz lepiej zawodnicy Bastenu radzili sobie również w ataku, czego efektem były piękne zagrania Macieja Galanka i Mateusza Szymańskiego. Po dobrej grze Basten zwyciężył w tej partii 25:19 i kibice coraz pewniej wierzyli w wygraną w całym meczu. I stało się tak dzięki zwycięstwu już w IV secie. Zespół z Kamieńca ponownie od początku zdobył kilka punktów przewagi, co udało się dzięki zarówno dobrej zagrywce, silnym atakom jak i bardzo dobrej grze parze środkowych Krzysztof Rawski – Łukasz Brzeziński. Set ten zakończył się bardzo szybko, gdyż Basten pozwolił gościom ugrać zaledwie 16 punktów i zwyciężył 3:1. – Zwyciężyliśmy dzięki temu, że narzuciliśmy w końcu gościom swój styl gry. Poza tym, widać było, że bardzo dobrze przepracowaliśmy przerwę świąteczną, podczas której mocno trenowaliśmy by jak najlepiej się przygotować właśnie do tego meczu. Goście zaś widać było, że nie najlepiej wyglądali kondycyjnie nawet jakby doszło do tie-breaka to praktycz-

nie słanialiby się na nogach a my z seta na set graliśmy coraz lepiej – powiedział po spotkaniu trener zespołu z Kamieńca, Mieczysław Pietroczuk.

Susz

W sobotę w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu odbył się mecz na szczycie siatkarskiej III ligi mężczyzn. Lider rozgrywek, CSiR Basten Kamieniec podejmował wicelidera i zarazem najgroźniejszego rywala do zwyciężenia w lidze, Wicher Wilkasy. Mecz ten miał, więc wielkie znaczenie dla tego jak będzie wyglądała tabela po I rundzie rozgrywek, bowiem jak do tej pory żadna z drużyn nie znalazła pogromcy w lidze. Spotkanie nie rozpoczęło się jednak zbyt dobrze dla gospodarzy. Goście szybko osiągnęli kilkupunktową przewagę, której bronili do końca seta i ostatecznie zwyciężyli 25:21. Przegrany set podziałał bardzo mobilizująco na podopiecznych trenera Mieczysława Pietroczuka. W drugiej partii meczu to oni od początku narzucili swoje tempo gry i dzięki temu osiągnęli bezpieczną przewagę, która pozwoliła im wygrać seta 25:20. W trzeciej partii obydwa zespoły do stanu 11:11 grały jak równy z równym i licznie zgromadzona na hali suska publiczność szykowała się na twardą walkę do końca. Wówczas jednak na zagrywkę wszedł

ilość tenisistów

Lubawa

Aż 64 zawodników wzięło udział w 12 kolejce Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Lubawie. Po raz trzeci z rzędu najlepszym zawodnikiem kolejki okazał się Michał Surdykowski, który w pokonanym boju pozostawił Zbigniewa Gostóła oraz Tomasza Goldera. Surdykowski ze sporą przewagą prowadzi również w klasyfikacji generalnej ligi, bowiem ma aż 19 punktów przewagi nad Golderem.

hm

Pewna wygrana Bastenu

Rekordowa hm

www.zycieregionu.pl

Juniorki Zrywu o krok od mistrzostwa

wszystkich

Iława

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

12 kolejka Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego: 1. Michał Surdykowski 2. Zbigniew Gostół 3. Tomasz Golder 4. Bartosz Modrzewski 5. Marcin Zieliński 6. Marian Jaroszewski 7. Michał Wojtkiewicz 8. Bartosz Górski 9. Błażej Żarczyński 10. Henryk Dreszler

Klasyfikacja generalna: 1. Michał Surdykowski - 599 2. Tomasz Golder - 580 3. Marcin Zieliński - 539 4. Marian Jaroszewski - 505 5. Andrzej Guzowski - 477 6. Błażej Żarczyński - 455 7. Patryk Ziomkowski - 442 8. Michał Wojtkiewicz - 432 9. Bartosz Górski - 412 10. Henryk Dreszler – 403

hm

CSiR Basten Kamieniec – Wicher Wilkasy 3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:16) Basten: Michał Michalak, Mateusz Szymański, Damian Urbański, Krzysztof Rawski, Łukasz Brzeziński, Sebastian Suski, Tomasz Poskier (libero) oraz Maciej Galanek, Bartłomiej Dybich. hm

Libro, Monter i długo nic Lubawa

Lubawska liga halowej piłki nożnej nabiera coraz większego kolorytu. Na prowadzeniu wciąż jest zespół Libro, który odniósł kolejne zwycięstwo, ale na plecach czuje oddech Montera Rybno, który rozegrał w ostatnią niedzielę dwa mecze i dwukrotnie z parkietu schodził ze zdobytymi trzema punktami za zwycięstwo. Daleko za nimi jest Karczma, która do lidera traci już 8 punktów i ma coraz mniejsze szanse na końcowy triumf, dlatego zapewne to pomiędzy Monterem a Libro rozegra się decydująca walka o tytuł mistrzowski. Teraz lubawską ligę czeka tygodniowa przerwa. Powrót do gry - 20 stycznia. Karczma – Motor Juniorzy 3:2 Motorek Futbolowo – Constract

Lobawa 2:5 Gierzwałd – Monter Rybno 3:5 Isowent – Libro 3:4 Monter Rybno – Szkłomal 8:1 ISOwent – Motorek Futbolowo 4:1

Mc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Drużyna

Najskuteczniejsi gracze: 11 bramek – Mateusz Żmijewski (Libro), Dawid Dąbrowski (Constract), Michał Dzwonkowski (Monter Rybno)

Punkty 25 22 17 16 15 10

Bramki 33-5 40-12 25-13 25-25 41-28 20-29

6 4 1

18-49 11-35 15-32


SPORT

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

www.zycieregionu.pl

15

Reklama

Oferujemy Państwu nowoczesną i najbardziej efektywną formę reklamy outdorowej polegającą na emisji spotów promujących Państwa firmę na telebimie w centrum Iławy u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Królowej Jadwigi.

Moto-Trans już na czele Susz

W niedzielę w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się pierwsza w 2013 roku kolejka Suskiej Ligi Futsalu. Pozycji lidera rozgrywek nie udało się utrzymać zespołowi Tacho Iława, który zdobył zaledwie jeden punkt w dwóch meczach. Punkt zdobyty dzięki remisowi z Korą Susz, która to wyrównała na 0,8 sekundy przed końcem meczu po strzale doświadczonego Pawła Bieńkowskiego. Szczególnie mocno zespół Tacho zabolała porażka z dużo niżej notowanym Orłem Ulnowo. Orzeł ogólnie zagrał bardzo dobrze w niedzielę i zanotował dwa zwycięstwa, dzięki którym w tabeli przeskoczył Sigmę PUB. Nowym liderem ligi został Moto-Trans, który zrewanżował się Kaszelom za porażkę w pierwszej rundzie oraz 6:0 rozgromił Sigmę. Na drugie miejsce awansowała Tęcza Kamieniec, która w niedzielnej kolejce imponowała skutecznością. Kolejny, duży krok ku tytułowi króla strzelców imprezy zrobił Krystian Staniec. O jego umiejętnościach strzeleckich przekonał się Grom Rudniki. W wygranym 14:3 meczu aż 10 razy pokonywał bramkarza Gromu. Teraz futsalowców czeka kolejna tygodniowa przerwa w związku z odbywającym się w hali finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a do gry futsalow-

cy wracają 20 stycznia.

Marciniak – Jarosław Napolski x2, Dawid Wiśniewski) Tacho Iława - Orzeł Ulnowo 1:4 (Tomasz Łubek - Paweł Klimek,

Mariusz Budziński, Adrian Karolewski, Paweł Balicki) hm

11, 12 kolejka SLF Kaszele - Moto-Trans 0:3 (Grzegorz Szczegielniak, Tomasz Czapliński, Łukasz Tomczyk) Mc Drużyna Punkty GD-Trade Susz - Auto-Handel Pa1. Moto-Trans Susz 30 szynin 3:4 (Paweł Bielak, Zbigniew Popławski, Radosław Sobkowiak 2. Tęcza Kamieniec 27 Arkadiusz Frankiewicz x2, Mariusz 3. Tacho Iława 26 Michałowski, Aleksander Brzuzy) 4. Kaszele 24 Moto-Trans – Sigma 6:0 (Tomasz 5. Kora Susz 20 Suliński x2, Zbigniew Sarnowski, Tomasz Czapliński, Daniel Szul, 6. Auto-Handel Paszynin 19 Mariusz Gąsior) 7. Orzeł Ulnowo 13 Kaszele - Auto-Handel Paszynin 8. Sigma PUB 10 3:2 (Marcin Adamkiewicz, Patryk 9. GD Trade Susz 6 Kresimon, Piotr Misiak – Krzysztof Meler, Bartosz Brzeziński) 10. Grom Rudniki 1 GD-Trade Susz – Kora Susz 1:2 (Michał Rodak – Paweł Bieńkowski, Paweł Gajewski) Tęcza Kamieniec – Sigma 7:2 ( Krystian Staniec x4, Mateusz Wiśniewski x2, Maciej Wilczak - Adrian Laskowski x2) Orzeł Ulnowo - Grom Rudniki 5:0 (Paweł Klimek x2, Paweł Balicki, Mariusz Będziński, Daniel Sikorski) Tacho Iława – Kora Susz 2:2 (Marcin Trzeciak, Marcin Kuchnio Krzysztof Rzeźnikiewicz, Paweł Bieńkowski) Piotr Szagała i Kamil Kresimon z Kaszeli nie dali Tęcza Kamieniec - Grom Rudniki 14:3 (Krystian Staniec x10, Paweł szans zespołowi Auto-Handel Paszynin, z którego Jakielski, Maciej Wilczak, Sebastian najwaleczniejszy na boisku był Krzysztof Meler.

Bramki 36-17 60-24 34-22 42-26 39-25 30-25 24-29 30-53 16-44 15-52

Kolejka pełna niespodzianek Iława

Zawbudu z Auto Best Klonowski. Ekipa Zenona Klonowskiego wygrała 2:0, a wcześniej uporała się również z Kleks Maczka, w związku z czym ma już tylko jeden punkt straty do lidera. Szansę na awans mieli również zawodnicy Gajerka i StalPunkty Bramki Gazu Wikielec. Wystarczyło 46-12 25 tylko, by jedna 34-23 24 z tych drużyn wygrała mecz 29-17 23 pomiędzy zain33-17 23 teresowanymi, 28-18 15 ale jak to często w takich sytu33-26 14 acjach bywa, 22-37 14 skończyło się 19-24 na podziale 12 punktów i 21-41 9 dalej obydwa 6-56 0 zespoły mają

Weekendowa tura spotkań w Iławskiej I oraz II Lidze Futsalu przyniosła wiele niespodzianek. W tej wyższej klasie rozgrywkowej do niespodzianek można zaliczyć potknięcie lidera oraz głównego faworyta rozgrywek

Mc

Drużyna

1.

Zawbud Klubokawiarnia

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

po dwa punkty straty do Zawbudu. Co ważne, mimo że rozgrywki są już za półmetkiem, to wciąż aż cztery zespoły są pełne nadziei na końcowy sukces. Tabela jest bardzo wyrównana, a tak naprawdę od całej stawki odstaje tylko zespół Perimexu, który nie zdobył jeszcze choćby punktu. I Liga Auto Części Woźnicki – Spomer 3:3 Auto Best Klonowski – Kleks Maczka 4:1 StalGaz Wikielec – Spomer 3:2 Auto Części Woźnicki – Kleks Maczka 3:3 Auto Best Klonowski – Zawbud Klubokawiarnia 2:0 StalGaz Wikielec – Gajerek 1:1 Constract Lubawa – Perimex 6:0 Firma Sz. U. M. Czajkowski – Za-

wbud Klubokawiarnia 1:6 Constract Lubawa – Gajerek 1:3 Firma Sz. U. M. Czajkowski - Perimex 3:0 Najskuteczniejsi gracze: 14 bramek – Tomasz Sedlewski (Zawbud Klubokawiarnia) 9 bramek – Grzegorz Kulpaka (Zawbud Klubokawiarnia) 8 bramek – Marcin Ogrodowczyk (Auto Best Klonowski), Dawid Ksiuk (Constract Lubawa), Bartosz Dobroński (Zawbud Klubokawiarnia) 7 bramek – Przemysław Grabowski (F S-U Czajkowski), Jarosław Chodowiec (Kleks Maczka) II Liga Energia Frick Gym – Moto Master 3:4 MR TERMO Osa Ząbrowo – Juniorzy GKS Wikielec 3:4

Marcin Tur z Moto-Transu, tak jak cała drużyna, nie dał pograć Rafałowi Strączkowi i jego druż ynie Sigmie.

Robert Krause z Kory Susz naprzeciw zawodnikom GD Trade, Zbigniewowi Popławskiemu i Radosławowi Sobkowiakowi. Mc

Drużyna

Punkty

Bramki

1.

Czarni Semi-Trans Rudzienice

23

23-13

2.

20

34-23

3.

19

39-28

4.

17

34-37

5.

16

29-33

6.

15

24-29

7.

13

37-38

8.

11

30-43

9.

10

26-31

10.

9

27-43

Energia Frick Gym - MK Tenis Gerczak Jażdżówki 3:3 Mr Termo Osa Ząbrowo – Moto Master 2:5 Czarni Semi-Trans Rudzienice MK Tenis Gerczak Jażdżówki 3:1 Trampkarze GKS Wikielec – Juniorzy GKS Wikielec 4:2 Animex Iława – Auto Land 3:2 Trampkarze GKS Wikielec - DRV 4:4 Czarni Semi-Trans Rudzienice -

Auto Land 2:0 Animex Iława - DRV 2:1 Najskuteczniejsi gracze: 18 bramek – Mateusz Jajkowski (Trampkarze GKS Wisielec) 10 bramek – Mateusz Brudnicki (Moto Master), Dominik Ćwikliński (MR Termo Osa Ząbrowo), Łukasz Kamiński (Energia Frick Gym)

hm


Iława

16

SPORT

drugie miejsce tabeli. Liderem jest wciąż Basten Kamieniec, który tym razem 3:0 Punkty Drużyna Mc pokonał Mix Iława 15 Basten Kamieniec i jak na razie nie 1. 15 stracił choćby seta 2. Zryw-Volley Iława w całej lidze. 14 Koma Ząbrowo 3. Kolejne mecze 9 Iława Zgraja 4. ILSA odbędą się 8 Iława Kosmal 5. już w najbliższy poniedziałek od 6. Archeo Reaktywacja Iława 3 godz. 20.00 w hali 3 Mix Iława 7. sportowo-widowi2 Iława Zrywek 8. skowej w Iławie. 0 TV Iława hm 9.

www.zycieregionu.pl

Unia ma plan sparingów

Tylko dwa mecze w ILSA

Zaledwie dwa mecze odbyły się w poniedziałkowej kolejce Iławskiej Ligi Siatkówki Amatorskiej. Przełożone na inny termin zostało spotkanie pomiędzy TV Iława a Archeo Reaktywacją Iława. Ważnym z punktu widzenia tabeli rozgrywek był mecz pomiędzy Komą Ząbrowo a Zrywem-Volley Iława, czyli niepokonanymi dotąd zespołami. Tytuł ten w dalszym ciągu przysługuje zespołowi z Iławy, który wygrał 3:1 i ze straconymi dwoma setami w dotychczasowych meczach ILSA zajmuje

Nr 2(19), PIĄTEK, 11 stycznia 2013

Susz

Sety 15:0 15:2 16:5 13:13 10:9 5:11 5:17 4:14 0:12

Suska Unia ma już prawie pełen plan sparingów przed rewanżową rundą piłkarską w lidze okręgowej. Zawodnicy trenowani przez Krzysztofa Furmańskiego do zajęć wracają w najbliższy poniedziałek, a pierwsze spotkanie kontrolne zaplanowane mają na 2 lutego z Radomniakiem Radomno. Jedyny wolny termin, jaki pozostał suszanom do zagospodarowania, to 23 lutego. W każdy inny weekend Unia będzie rozgrywać sparingi i praktycznie

wszystkie odbywać się będą na sztucznym boisku przy ul. Sienkiewicza w Iławie. Jedynym wyjątkiem jest ostatni sparing z GKS Szymbark, który ma odbyć się

na boisku w Szymbarku. Poniżej prezentujemy pełną listę sparingpartnerów suskich zawodników.

hm

2.02.2013r. godz. 17.00 Iława, Unia Susz : Radomniak Radomno 9.02.2013r. godz. 19.00 Iława, Unia Susz : Powiśle Dzierzgoń 16.02.2013r. godz. 15.00 Iława, Unia Susz : Rodło Kwidzyn 23.02.2013r. - wolny termin 2.03.2013r. godz. 19.00 Iława. Unia Susz : Pogoń Prabuty 9.03.2013r. godz. 15.00 Iława, Unia Susz : Osa Ząbrowo 16.03.2013r. godz. 15.00 Iława, Unia Susz : GKS Wikielec 23.03.2013r. godz. ?, Szymbark, Unia Susz : GKS Szymbark

Ruszyły zapisy do Jędrychowo Już Triathlon Susz 2013 tylko

Teraz PSM Kisielice

kataklizm…

Susz

Mc

Drużyna

hm Pkt

1.

Basten Kamieniec

27

2.

22

3.

20

4.

19

5.

13

6.

12

7.

9

8.

8

9.

2

Michał Sierakowski zawsze wspierany jest przez suską publiczność.

Region

Lider rozgrywek, a zarazem były mistrz Suskiej Ligi Siatkówki, Basten Kamieniec ograł w piątkowym spotkaniu ubiegłorocznego mistrza rozgrywek UKS TRS Susz 2:0. Było to najciekawsze spotkanie ostatniej kolejki siatkarskiej ligi i po tej wygranej już tylko kataklizm może odebrać Bastenowi powrót na mistrzowski tron. UKS TRS zaś spadł w tabeli rozgrywek aż na 4 pozycję, bowiem został wyprzedzony przez Komę Ząbrowo (która wygrała obydwa swoje spotkania) oraz ASiMP Prabuty. Prabucki zespół również poległ w meczu z Bastenem, ale ugrał w tym spotkaniu seta, gdyż niespodziewanie wygrał pierwszą partię tego meczu. W dwóch kolejnych górą był już jednak zespół z Kamieńca. Na przeciwległym biegunie od Bastenu jest drugi zespół z Kamieńca. Tęcza wciąż jest bez zwycięstwa i z dwoma punktami na koncie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

Z początkiem roku, 2 stycznia ruszyły internetowe zapisy do czerwcowego Susz Triathlon 2013. Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami w tym roku ponownie w Suszu odbędzie się trzydniowe święto miłośników triathlonu. Pierwszego dnia, czyli 21 czerwca planowane jest wydawanie pakietów startowych, odprawa techniczna oraz Pasta Party. Dzień później odbędzie się najważniejszy wyścig tzn. zawodnicy wystartują na dystansie ½ Ironmena (1,9 km pływania, 90 km jazdy rowerem oraz 21,1 km biegu). Ostatniego dnia odbędą się jeszcze wyścigi Aquathlonu (najpierw pływanie, później bieg) oraz triathlon na dystansie sprinterskim (0,75 km pływania, 20 km jazdy rowerem oraz 5 km biegu). Jak dotychczas (stan na 8.01.) do zawodów zgłosiło się już ponad 220 zawodników, z czego aż 140 na koronny dystans ½ Ironmena. Wśród za-

rejestrowanych zawodników jest już rekordowa ilość zawodników z Susza, którzy z roku na rok coraz chętniej nie tylko kibicują, ale sami biorą udział w zawodach. Zgłosił się już także wielokrotny Mistrz Polski na tym dystansie Michał Siejakowski z Kwidzyna, który ponownie będzie chciał zwyciężyć przed suską publicznością, która zawsze go wspiera na całej trasie pamiętając, że kilka lat temu reprezentował on barwy TKKF Susz. Już w niedługim czasie można się spodziewać kolejnych informacji o suskich zawodach, które będziemy na bieżąco przekazywać Czytelnikom „Życia Regionu”. Hubert Młynarczyk, fot. archiwum

Piłkarskie kluby mogą

dostać 1% podatku

Pojawiła się duża szansa dla wszystkich klubów piłkarskich z Warmii i Mazur. Wybrany w ubiegłym roku na prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej Tomasz Miętkiewicz spełnił jedną ze swoich przedwyborczych obietnic. Po zakończonych wyborach nowy zarząd przystąpił do działań mających na celu uzyskanie przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej statusu organizacji pożytku publicznego. Po wcześniejszym przygotowaniu wymaganej przez sąd

dokumentacji zarząd zwołał 9 listopada nadzwyczajne walne zebranie delegatów, które uchwaliło niezbędne zmiany w statucie. W efekcie podjętych starań 22 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie nadał Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Piłki Nożnej status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu zrodziła się szansa, by każdy podatnik, wypełniając deklarację PIT za ubiegły rok, mógł jednocześnie przekazać swój 1% podatku na dowolnie wybrany klub piłkar-

ski. Wystarczy, że na rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, 36, 37, 38 lub 39) przez podatnika wpisany zostanie numer KRS Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej (ten numer to 0000086043), zaś w celu szczegółowym podana zostanie nazwa klubu, na konto którego W-MZPN przeleje przekazany 1%. Jak wiadomo, wszystkie kluby borykają się z większymi bądź mniejszymi problemami finansowymi i każdemu przyda się dodatkowy zastrzyk gotówki, tym bardziej, że nic to nas, po-

datników nie kosztuje. Z szansy tej zamierzają skorzystać m.in. włodarze suskiej Unii. – Zrobimy akcję zachęcającą do przekazywania 1% dla Unii. Przygotujemy ulotki, plakaty oraz będziemy indywidualnie zachęcać do tego, by włączyć się do akcji. Liczymy na to, że sporo osób skorzysta z okazji i wspomoże w ten sposób nasz klub – mówi wiceprezes suskiego klubu, Andrzej Puwalski. Hubert Młynarczyk

W Kisielickiej Lidze Halowej Piłki Nożnej znów nastąpiła zmiana lidera. Teraz przyszedł czas na PSM Jędrychowo, które dzięki dwóm zwycięstwom wyprzedziło w tabeli dotychczasowego lidera Afidecor Kisielice. Ten ostatni zespół szansę na utrzymanie swojej pozycji stracił na porażce z Old Mentor. Jak widać, doświadczenie jest bardzo ważne w grze na hali i „starsi panowie” jeszcze pewnie sporo namieszają w kisielickich rozgrywkach. Wydarzeniem tej tury rozgrywek jest zdobycie pierwszych punktów przez Aktimelki. „Czerwona latarnia” rozgrywek wreszcie zwyciężyła swoje spotkanie i pokonała 4:2 dużo wyżej notowanych futsalowców z Klecewa. W najbliższą niedzielę kisielicka liga ma przerwę ze względu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wobec czego najbliższa kolejka odbędzie się 20 stycznia. NNP Kisielice – Futsal Prabuty 6:0 Swojaki – Afidecor Kisielice 3:6 FC Łęgowo – Futsal Prabuty 5:1 NNP Kisielice – Swojaki 5:2 Afidecor Kisielice – Old Mentor Kisielice 2:4 PSM Jędrychowo – FC Łęgowo 5:2 Aktimelki – Klecewo 4:2 Huragan Klimy – PSM Jędrychowo 4:8 Old Mentor Kisielice – Aktimelki 16:4 Klecewo – Huragan Klimy 5:7

Mc

Drużyna

Pkt

1.

PSM Jędrychowo

25

2.

23

3.

19

4.

17

5.

16

6.

13

7.

12

8.

9

9.

9

10.

3

Najlepszy strzelec: 25 bramek - Łukasz Nachorny (Futsal Prabuty) 20 bramek – Marek Banaś (Huragan Klimy), Jakub Górski (PSM Jędrychowo) hm

Życie Regionu 2 (19)  

Bezpłatny tygodnik lokalny Życie Regionu Iławskiego. Co tydzień 5.000 egzemplarzy, dostępnych w kilkudziesięciu punktach dystrybucji.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you