__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 8

158

zwols historisch tijdschrift En dan is er nog de actieve buurtvereniging. Sinds 1954 kende Westenholte de vereniging voor Plaatselijk Belang die de belangen behartigde van de buurtschappen Westenholte, Voorst en Frankhuis. Zo maakte men het zwemmen in De Kolk mogelijk en regelde men de eerste telefooncel. De vereniging stond aan de wieg van de bejaardensociëteit en van de speeltuinvereniging. En men richtte een buurtvereniging op, speciaal bestemd voor het organiseren van jeugdactiviteiten, bingo’s, droppings en de jaarlijkse bejaardentocht. Men koos hiervoor de originele naam WVF... maar nu in de betekenis van Wij Vieren Feest. In 1972 fuseerden Plaatselijk Belang, de speeltuinvereniging en Wij Vieren Feest. De krachten werden gebundeld in de Wijkvereniging WVF. In 1974 verscheen het eerste exemplaar van het wijkblad De Stins. De wijkvereniging kent tegenwoordig een groot aantal werkgroepen, zoals de werkgroep Badminton, de werkgroep Dierenweide, de werkgroep Huttendorp, de werkgroep Jeugdland, de werkgroep Kinderactiviteiten, de werkgroep Volkstuinen en de Vrouwenwerkgroep. De werkgroep Toneel gaf haar eerste voorstelling in 1984.

Zang en Vriendschap tijdens een optreden in maart 1993. (Particuliere collectie)

Duivenvereniging ‘De Vriendenkring’ in de jaren dertig. (Particuliere collectie)

zwols historisch tijdschrift 159 Links: De kinderboerderij in het Stinspark, 1993. (Collectie HCO, Redactiearchief Zwolse Courant) Rechts: De volkstuinen Westenholte aan de Zalkerdijk, 1983. (Collectie HCO, Redactiearchief Zwolse Courant) In 1979 werden de eerste huurwoningen aan de Arnicaweg in Westenholte-Stins opgeleverd. Op de foto een van de twee ingerichte modelwoningen. (Collectie HCO, Redactiearchief Zwolse Courant)

De toneeluitvoeringen zijn nu een vast jaarlijks evenement. Westenholte-Stins Het is duidelijk dat Westenholte een actief verenigingsleven kent en dat men veel samen doet. Dat zelfs nadat eind jaren zeventig, begin jaren tachtig het dorp naar verhouding explosief is gegroeid en er veel nieuwe bewoners bij heeft gekregen. ‘Nieuw-Westenholte’, het deel ten zuidwesten van de Steenboerweg tot aan de Stinsweg heet officieel Westenholte-Stins. De uitbreiding was een voortvloeisel van de gemeentelijke herindeling van 1967, waarbij de gemeente Zwollerkerspel werd opgeheven. Westenholte, Voorst en Frankhuis kwamen bij de gemeente Zwolle. Onder de vleugels van Zwolle kreeg Westenholte zijn eigen variant van de bouwmode uit de jaren zeventig. Ook hier onder meer een bloemkoolwijk met woonerven, maar wel op de schaal van Westenholte. Tussen 1978 toen de eerste steen voor de woning Akkerhoornweg 1 werd gelegd en 1985 verdubbelde in Westenholte het aantal woningen. Overigens was het niet allemaal steen wat de klok sloeg. Zoals dat betaamt in een nieuwe wijk kreeg Westenholte ook een open recreatieruimte, het Stinspark. Precies op de plek waar eens het machtige kasteel van de heren van Voorst stond. Net als in de groeiperiode in de jaren vijftig betekende meer inwoners meer voorzieningen. De Stinskerk werd te klein en er kwam een nieuwe, die in 1992 met een speciale eredienst in gebruik

werd genomen. Na een reconstructie breidde het winkelcentrum Petuniaplein zich in 1983 uit met een cafetaria, een drogisterij en een bloemenwinkel. Dat oud-Westenholte nog niet helemaal gewend was aan al die nieuwkomers kreeg een symbolische vertaling in de paaltjes die werden geplaatst tussen het Petuniaplein en de Arnicaweg

De scheiding tussen oud en nieuw Westenholte kreeg een symbolische vertaling in de paaltjes die werden geplaatst tussen het Petuniaplein en de Arnicaweg om het doorgaande verkeer te voorkomen. In 1992 werd het plein opnieuw heringericht en verdween deze barrière die in de volksmond de ‘Berlijnse muur’ was gedoopt. (Collectie HCO, Redactiearchief Zwolse Courant)

Profile for ZHV Zwols Historische Vereniging

Westenholte is...  

Een geschiedenis in vogelvlucht van Westenholte, Voorst en Frankhuis

Westenholte is...  

Een geschiedenis in vogelvlucht van Westenholte, Voorst en Frankhuis

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded