Page 1

10 AUGUSTUS 2010 v.u.: Daniël De Vlamynck, vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist

S ta r ts c h o t Op 9 september 1999 stonden welgeteld 187 triatleten aan de start van de 1ste Zwintriathlon. Initiatiefnemers Ernest Dobbelaere en Jordaan Verwilst konden op dat moment vermoedelijk niet inschatten dat hun geesteskind aan de basis zou liggen van een niet te stoppen triatlonhype in onze badstad. Naar analogie met de groei van de Zwintriathlon van een kleine combinatie­ wedstrijd voor casinopersoneel tot heuse massasportklassieker is ook de interesse van de lokale bevolking op een zelfde wijze meegegroeid. Steeds meer inwoners van Knokke-Heist hebben de afgelopen jaren de weg naar de triatlonsport gevonden. Momenteel telt onze badstad drie triatlonverenigingen, die in de loop der jaren elk hun ledenaantallen serieus hebben zien groeien. Heel wat onder hen trainen ondertussen onder de vleugels van stadsgenoot Luc Devoogdt, één van de twee eerste A-trainers triatlon in onze provincie. Ook het aantal triatlon gerelateerde evenementen kende een ongeziene vlucht: de V+ triatlonstages, de Scapa Sports Iron Kid, de instapcursus 3atlon 4 fun, de Finishers Triatlon, de Beachtriatlon, de Love Bike & Run, de Generali Iduathlon, … Eén voor één succesvolle concepten! De afgelopen jaren hebben zo’n 25 lokale triatleten de stap gezet van de Finishers Triatlon (1/8 recreatieve triatlon) naar de Zwintriathlon. De meesten onder hen hebben triatlon leren kennen via de cursus 3atlon 4 fun. Voor hen werd hun eerste deelname aan de Zwintriathlon dan ook de bekroning van hun saga “from zero to hero”. Het bewijs dat de triatlonsport binnen het bereik ligt van iedereen. Dit jaar zijn we echter bijzonder verheugd en fier, omdat we een nieuwe stap zetten in de lokale betrokkenheid. Op 1 september zullen er in de categorie -23 nl een aantal triatleten aan de start staan die jaren terug hun eerste stappen hebben gezet in de Scapa Sports Iron Kid. Jonge gasten voor wie het ooit een uitdaging is geweest om 100 m te zwemmen, 4 km te fietsen en 1 km te lopen zullen nu de stap zetten naar de kwarttriatlon. Een moment om even bij stil te staan! In hun zog zullen er vanaf nu elk jaar een aantal lokale triatleten deze overstap maken. Er is echter meer. Niet alleen meer inwoners van Knokke-Heist zien in het deelnemen aan de Zwintriathlon een uitdaging, steeds meer stadsgenoten vinden de weg naar de langere afstanden. Met o.a. deelnames in Maleisië, Zuid-Afirka, China, Californië, Nice, Lanzarote, Klagenfurt, Frankfurt, Almere, Roth, en de hoogmis aller triatlons in Hawaï, … groeit het aantal lokale Ironmen en ladies gestaag. De laatste maanden weerklonk de roep om lokaal een triatlon over de lange afstand te organiseren dan ook steeds luider. Zonder hier enige belofte te maken, zijn we bereid om de mogelijkheid om in de toekomst een halve triatlon te organiseren in overleg met alle betrokken actoren grondig te onderzoeken. Het zou immers een tactisch verkeerde keuze zijn niet af te tasten wat de verdere mogelijkheden zijn van triatlon als city-marketinginstrument.

Sluis verwelkomt de Z w i n t r i at h l o n Beste Sportvrienden, 2010 is in alle opzichten een turbulent jaar. Niet alleen hebben de verkiezingen zowel in België als in Nederland heel wat teweeg gebracht, maar ook in sportief opzicht is en valt er in onze grensoverschrijdende regio en in de provincie Zeeland veel te beleven. Wat de provincie Zeeland betreft denk ik hierbij aan de Giro in de maand mei en aan de Tour de France in de maand juli. Daarnaast wordt op grensoverschrijdend niveau door het sportstimuleringsproject “Knokke-Heist, een zee van sport” een enorme impuls gegeven aan de actieve deelname aan sportevenementen. Ook in de gemeente Sluis pikken we in 2010 ons graantje mee door onder andere de Zwinstedenloop in maart, de Zwemloop in juli en de Zwintriathlon in september. Deze grootschalige sportevenementen zijn van groot belang voor de uitstraling van onze gemeente.

Samen met triatlonboegbeelden Térèse van Lare en Luc Van Lierde, de meter en de peter van de Generali Zwintriathlon hopen we dat u zal kunnen genieten van deze 12de Zwintriathlon. We wensen alle deelnemers alvast een doordachte voorbereiding en een sportieve en faire wedstrijd toe.

De Zwintriathlon draagt hier voor het 12e jaar in successie aan bij en is inmiddels niet meer weg te denken. De 1e woensdag in september staat bij veel sporters, supporters en andere belangstellenden dik omcirkeld in de agenda. De dag van de Zwintriathlon met 1000 deelnemers en een veelvoud aan toeschouwers is meer dan een begrip geworden en laat zien hoe belangrijk sportbeoefening in het algemeen en de triatlonsport in het bijzonder is. Sport is een fenomeen geworden waar de lokale overheid niet meer omheen kan. Sport is vandaag de dag namelijk een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Steeds meer mensen willen sporten. Sporten die tot op hoge(re) leeftijd beoefend kunnen worden en waar plezier in het bewegen en de gezondheid centraal staan, worden populairder. Sport en bewegen is goed voor de gezondheid, draagt bij tot zelfontplooiing, doorzettingsvermogen, vriendschappen en sociale contacten. Sport inspireert, ontroert, vormt mensen en leert mensen omgaan met winnen en verliezen. Sport bevordert integratie en deelname van burgers en heft ook een sociaal isolement op. Vandaar dat de Zwintriathlon naast een sportief ook een sterk sociaal karakter heeft. Een gezellige ontmoeting voor alle sportliefhebbers met voor de deelnemers een competitief doel: de Zwintriathlon tot een goed einde brengen door het leveren van een uitstekende prestatie. Ik wens iedereen een bijzonder fijne dag toe en wens de organisatie veel succes met de 12e editie van de Zwintriathlon op woensdag 1 september.

Als voorbereiding op de Zwintriathlon raden wij alle deelnemers aan de briefing opgenomen in deze Zwintriathlonkoerier grondig door te nemen.

Jan Schaalje, wethouder Sport gemeente Sluis.

Laten we echter eerst uitkijken naar 1 september, dag waarop we samen met de buren van Sluis andermaal 1.000 triatleten welkom heten in onze fascinerende Zwinregio. Voor het eerst zal er bij wijze van proef gestart worden op basis van de leeftijdscategorieën, waardoor leeftijdsgenoten zich meer kunnen meten met elkaar en de wedstrijd nog gemakkelijker te volgen zou moeten zijn voor het publiek. Deze keuze betekent wel dat er geen afzonderlijke waves meer zullen zijn voor de inwoners van Knokke-Heist. The Battle of the sexes daarentegen wordt behouden. De afgelopen twee edities bleven respectievelijk Sofie Goos en Tine Deckers de heren voor en gingen zo lopen met de extra premie van € 1.000 voor de triatleet die als eerste over de meet komt. Omdat het gemiddeld verschil in tijd tussen de eerste dame en de eerste heer de afgelopen twee jaar 15 minuten was, zullen de heren niet 17, maar 15 minuten na de eerste dames starten, wat nog een spannender wedstrijdverloop zou moeten opleveren. We zijn verder ten zeerste verheugd dat een aantal directieleden en personeelsleden van titelsponsor Generali deelnemen aan de Zwintriathlon. Het is voor ons het bewijs dat het concept ook effectief gedragen wordt door onze partners, zonder wie deze organisatie niet mogelijk zou zijn.

Graaf Leopold Lippens Burgemeester Knokke-Heist

Daniel De Vlamynck Schepen van sport Knokke-Heist

Jan Schaalje, wethouder Sport gemeente Sluis


2

VERZEKERINGEN GENERALI, partner van de Zwintriathlon Generali is sinds 1901 aanwezig in BelgiĂŤ en vormt een onderdeel van de Generali Groep, de derde grootste verzekeringsgroep in Europa. Generali is al jaren actief op het vlak van sportsponsoring. Zo ondersteunt zij verschillende internationale en nationale sportevenementen. Sportsponsoring past bij Generali door overeenkomsten als competitie, prestatievermogen, toewijding, professionaliteit en ambitie.

Verantwoordelijke uitgever : GENERALI BELGIUM NV - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel (07/2010)

Aangezien sport ook een belangrijke maatschappelijke rol speelt en bijdraagt tot het welzijn van zowel de actieve als de passieve sportliefhebber, associeert Generali zich graag met een groot sportevenement als de Generali Zwintriathlon.

www.generali.be www.generali.be

sla je vleugels uit

GENERALI BELGIUM NV - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel - Tel. 02/ 403 89 00 - Fax 02/ 403 88 99


3

Programma Zondag 29 augustus 10.00 uur

Verkenning van het fietsparcours o.l.v. Triatlon Team Knokke-Heist.

Afspraak om 9.50 uur op de Zeedijk aan het Casino.

Dinsdag 31 augustus 18.30 uur

Opening van het wedstrijdsecretariaat in sporthal De Stormmeeuw

20.30 uur

Sluiten van het wedstrijdsecretariaat

Woensdag 1 september 08.30 uur

Opening van het wedstrijdsecretariaat in sporthal De Stormmeeuw

10.00 uur

Sluiten van het wedstrijdsecretariaat in sporthal De Stormmeeuw

Opening van het fietsenpark aan het Casino

12.15 uur

Vervoer van de toeschouwers naar Sluis: vertrek Zwintriathlonbussen aan het voormalig hotel La Réserve, recht tegenover het Casino

Groepsverplaatsing van de triatleten onder politiebegeleiding van het Casino naar Sluis

12.30 uur

Opening van het fietsenpark te Sluis

13 – 15.00 uur

Doorlopend muzikale en ludieke animatie te Sluis

13.15 uur

Sluiten van de check-in te Sluis

13.30 uur

Start Generali Zwintriathlon dames 1

13.45 uur

Start Generali Zwintriathlon heren PRO

13.48 uur

Start Generali Zwintriathlon heren -23, heren 50+ en 60+

13.55 uur

Start Generali Zwintriathlon dames 2

14.10 uur

Start Generali Zwintriathlon heren 40+ 1

14.13 uur

Start Generali Zwintriathlon heren 40+ 2

14.16 uur

Start Generali Zwintriathlon heren 40+ 3

14.24 uur

Start Generali Zwintriathlon heren senioren 1

14.27 uur

Start Generali Zwintriathlon heren senioren 2

14.30 uur

Start Generali Zwintriathlon heren senioren 3

14.00 – 17.00 uur

Doorlopend muzikale en ludieke animatie aan de Kalfmolen

14.30 – 18.00 uur

Doorlopend muzikale en ludieke animatie op de Zeedijk van Knokke

15.15 uur

Vermoedelijke aankomst van de laureaten van de Generali Zwintriathlon

Limiet om de zwemproef af te werken

15.25 uur

Afsluiten van het fietsenpark te Sluis

15.45 uur

Huldigingen van de overall laureaten

17.00 uur

Limiet om de fietsproef af te werken

17.10 uur

Afsluiten van het fietsenpark aan het Casino

17.15 uur

Huldigingen van de laureaten van de diverse leeftijdscategorieën

18.00 uur

Afsluiten van de wedstrijd

19.30 uur

Aanvang afsluitend avondbanket in Hof Ter Mude

20.00 uur

Voorlopige uitslag beschikbaar op de website


4

Gespecialiseerd in food en non-food horecaproducten. Ruim assortiment kwaliteitsproducten Nu ook online shoppen voor de professionele en de particuliere markt Smedenstraat 86 8300 Knokke-Heist Tel. 00 32 (0) 50 62.17.00 Fax 00 32 (0) 50 62.18.00 info@fincioen.com

www.fincioen.com


5

1. Algemeen Onderstaande briefing wil duidelijkheid bieden inzake organisatorische afspraken en sportieve reglementen. Het volledige wedstrijdreglement is terug te vinden op www.zwintriathlon.be De Zwintriathlon is een ¼ triatlon bestaande uit: • 1 km zwemmen • 45 km fietsen • 10 km lopen De wedstrijd wordt afgesloten om 18.00 uur. Voor elk proef is er een limiettijd: • zwemmen: na 45 minuten terug uit het water • fietsen: limiettijd 1.45 uur • lopen: limiettijd 1 uur

2. Parcoursverkenning Op zondag 29 augustus houdt Triatlon Team Knokke-Heist een parcoursverkenning van het fietsparcours. Afspraak om 9.50 uur op de Zeedijk voor het Casino. Vertrek om 10.00 uur richting Sluis. Eerst wordt de verplaatsing naar het fietsenpark te Sluis gemaakt. Aansluitend wordt het fietsparcours afgefietst. Triatleten die wensen deel te nemen aan deze parcoursverkenning melden zich voor 27 augustus aan via de website. Log in met uw gebruikersnaam en passwoord en surf in de menustructuur naar editie 2010 / parcoursverkenning.

3. De voorbereiding eindigt met het verzamelen van het wedstrijdmateriaal. Onderstaand vindt men een checklist van het materiaal waarover men best beschikt om een triatlon tot een goed einde te brengen. Zeker de occasionele recreanten overlopen de lijst beter eens rustig. Het zou immers jammer zijn dat heel wat uren voorbereiding niet zouden kunnen worden bekroond op de wedstrijd doordat men iets vergeten is …

Zwemmen • • • • •

zwembroek / badpak / tritop / tripak wetsuit zwembrilletje handdoek een genummerde badmuts wordt door de organisatie ter beschikking gesteld

Lopen ❏ ❏ ❏ ❏

fiets fietspomp reserve binnenband / tube materiaal om een band te plakken bandenlichters wielerschoenen harde fietshelm fietsshirt fietsbroek wielerhandschoenen sokken zonnebril (2) gevulde drankfles(sen)

sokken loopschoenen loopbroek T-shirt petje / zweetband

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Algemeen

Fietsen • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

• • • • • • • • • •

heupgordel trainingspak handdoeken shampoo / kam vers ondergoed licentie / identiteitskaart / rijbewijs geld waterproof zonnebrandcrème hartslagmeter waterdicht sporthorloge

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Tip: Wie vooraf nog nooit een band heeft “geplakt”, zal hier vermoedelijk ook niet in slagen tijdens de wedstrijd. Best dus vooraf even uitproberen.


6

Ontdek de magie van Duinenwater

w w w. du i n e nw at e r. c om

DW-zwin-volpag.indd 1

13/07/10 17:22


7

4. Wedstrijdsecretariaat Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd in sporthal De Stormmeeuw, E. Verheyestraat 14. Er zal signalisatie aangebracht zijn vanaf de belangrijkste invalswegen naar Knokke-Heist. Gezien de parkeercapaciteit aan sporthal De Stormmeeuw beperkt is, kunnen de deelnemers parkeren op parking Cavalia. Deze parking bevindt zich op 500 m van het wedstrijdsecretariaat. Er zal signalisatie aangebracht zijn naar deze parking en vanaf de parking naar het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat is open op dinsdag 31 augustus van 18.30 tot 20.30 uur en op woensdag 1 september van 08.30 uur tot 10.00 uur. Opgelet: deze tijdstippen zullen strikt gerespecteerd worden. Elke triatleet moet zich tijdens de openingsuren persoonlijk melden in het wedstrijdsecretariaat. Gezien het feit dat we een groot aantal triatleten niet kunnen laten deelnemen, zal de persoon die de dag zelf niet komt opdagen en zich niet schriftelijk heeft afgemeld, het recht tot deelname voor de volgende editie ontzegd worden. In het geval een ingeschreven deelnemer zich op de dag zelf aanmeldt, doch zich voor de wedstrijd laat vervangen door iemand anders, zullen beide betrokkenen definitief het recht op deelname ontzegd worden, ongeacht het tijdstip waarop deze fraude wordt vastgesteld. De ingang tot het wedstrijdsecretariaat zal niet bereikbaar zijn via de hoofdingang van sporthal De Stormmeeuw. De deelnemers zullen d.m.v. signalisatie verzocht worden de sporthal langs de achterzijde (kant van Jeugd- en kunstencentrum De Marge) via een hellend vlak te betreden. Hierdoor kan men de fiets veilig mee naar binnen nemen. Binnen in het wedstrijdsecretariaat zullen er fietsenstallingen voorzien zijn. Gelieve er rekening mee te houden dat honden niet zijn toegelaten in het wedstrijdsecretariaat. Elke deelnemer zal een mail ontvangen waarin vermeld staat aan welke inschrijvingspost men zich moet aanmelden. U biedt zich aan bij de juiste inschrijvingspost met uw identiteitskaart of met uw licentie. De gelicentieerde deelnemers moeten hun licentie kunnen voorleggen! Zij die dit niet kunnen doen, zullen als niet-gelicentieerden beschouwd worden en zullen ter plaatse ₏ 5 extra moeten betalen. Opgepast! Ingevolge de reglementering van de VTDL zal bij een eventueel ongeval van een niet-gelicentieerde deelnemer slechts een verzekeringsdossier opgestart worden indien de aangifte is vergezeld van een attest van medische geschiktheid. Hoewel elke deelnemer bijgevolg over een dergelijk attest moet beschikken, moet dit attest echter niet worden voorgelegd op de wedstrijddag in het wedstrijdsecretariaat. Na controle van uw gegevens en ondertekening van uw wedstrijdkaart ontvangt u alle benodigde wedstrijdmateriaal: een chip voor de tijdsregistratie, een genummerde badmuts, 1 gepersonaliseerd wedstrijdnummer, 4 sluitspelden, 1 fietskaderplaatje, 2 colsonbandjes, 2 materiaaltassen, ‌


8

Correcte trainingsmethoden, aangepaste voeding en voldoende rust zijn noodzakelijke voorwaarden voor het leveren van sportprestaties. In een wedstrijd kan het er hard aan toe gaan. Een goede conditie staat daarom bovenop: uithouding, recuperatie, reactiesnelheid kunnen een verschil maken tegenover de tegenstander. En een stevig beendergestel is ook wel meegenomen...

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een aan de sport aangepaste voeding van doorslaggevend belang is. Intensief sporten is zeer veeleisend en vaak is de gewone voeding niet meer toereikend. Biover biedt sporters een ruim gamma natuurlijke, prestatieverbeterende producten. Meer informatie vindt u op onze internetsite: www.biover.com.

De Biover-natuurproducten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Hun samenstelling is wetenschappelijk onderbouwd. Ze zijn uw vertrouwen waard.

Verkrijgbaar in de betere natuurwinkel, Bioshop, Essenza of Bio-planet.

je natuurlijke bron van gezondheid Adv. Biover ZWIN 184x230.indd 1

14-07-2008 14:33:56


9

U ontvangt tevens een ticket voor een T-shirt, in te wisselen aan de T-shirtstand en een ticket voor een promotietas, in te wisselen aan de giftshop. Ter afronding van uw wedstrijdadministratie wordt uw wedstrijdnummer op uw handen genoteerd en wordt er u een polsbandje aangedaan. Dit polsbandje hebt u nodig om toegang te krijgen tot de wisselzones. De tijdsregistratie wordt waargenomen via een chip. Dit is een vederlichte high tech chip die met behulp van een enkelbandje, voorzien van klittenband aan de enkel moet worden bevestigd. Elke chip bevat een code die wordt geregistreerd door dunne antennematten op het parcours. Elke deelnemer is verplicht een chip te dragen van de organisatie. Na ontvangst van de chip kan men aan de permanentie d.m.v. een PC controleren of de ontvangen chip gekoppeld is aan de juiste persoon en het juiste wedstrijdnummer. Bij beschadiging of verlies van een chip is de deelnemer in kwestie â‚Ź 15,00 verschuldigd aan de organisatoren. U ontvangt 1 wedstrijdnummer. Op de achterzijde van het wedstrijdnummer is een medisch paspoort voorzien. Het is ten sterkste aangeraden om hierop belangrijke persoonlijke medische gegevens op te noteren. Ingeval van een eventuele medische tussenkomst kan dit de hulpverleners op weg zetten in het bieden van een passende oplossing. Opgepast! Men mag geen wedstrijdnummer dragen tijdens het zwemmen! Leg uw heupgordel met uw wedstrijdnummer op uw fiets in de wisselzone zwemmen / fietsen. De scheidsrechters zullen dit controleren. U kunt voor en na de wedstrijd gebruik maken van de kleedkamers in sporthal De Stormmeeuw. Elke deelnemer zal in het wedstrijdsecretariaat 2 genummerde materiaaltassen ontvangen. 1 genummerde plastic zak voor in de wisselzone zwemmen / fietsen. Deze zak zal dezelfde kleur hebben als de kleur van uw badmuts. Geef bij het verlaten van het wedstrijdsecretariaat uw genummerde materiaaltas met uw zwemgerei af aan onze medewerker. Wij vervoeren uw materiaaltas naar het fietsenpark in Sluis en leggen hem op de juiste plaats. 1 genummerde plastic zak voor in de wisselzone fietsen / lopen. U zorgt er zelf voor dat deze tas in het fietsenpark Casino terecht komt. Opgepast! Let er op dat deze tas niet tussen uw wielen draait, want dan zou de Generali Zwintriathlon nog kunnen gedaan zijn voor ze begint!


10

Residentiële en kantoor gebouwen Industriële constructies

Afvalbehandeling, waterzuivering en milieuzorg

Bruggen, tunnels en infrastructuurwerken

Waterbouw en wegeniswerken

www.fbd.be - 10-0949

Vastgoedpromotie en PPS

Wij bouwen voor ù ! 10-0949 Ad MBG_184x230H_Q_v1.indd 1

www.mbg.be

08-07-2010 15:40:01


11

5. Fietsenpark Casino – verplaatsing naar Sluis – fietsenpark Sluis. Nadat u zich heeft aangemeld in het wedstrijdsecretariaat en u uw materiaaltas met uw zwemgerei hebt afgegeven, mag u zich op eigen initiatief verplaatsen naar het fietsenpark aan het Casino. Volg hiertoe de signalisatie. Het fietsenpark aan het Casino is open vanaf 10.00 uur. Het fietsenpark is enkel toegankelijk via de Bayauxlaan, is bewaakt en is voorbehouden voor organisatoren en voor triatleten die een polsbandje aan de pols hebben. Triatleten zonder polsbandje aan de pols, familie, coaches, sponsors, … zullen niet worden toegelaten. U kunt er uw genummerde materiaaltas met uw loopschoenen en ander persoonlijk materiaal op uw plaats leggen. Indien u in de wisselzone nog bepaalde vragen hebt, kunt u hiermee terecht in de permanentie. Opgepast! • De heren hebben een wedstrijdnummer met een zwart cijfer. Zij leggen hun materiaal op het corresponderende nummer in het fietsenpark met een zwart cijfer. • De dames hebben een wedstrijdnummer met een rood cijfer. Zij leggen hun materiaal op het corresponderende nummer in het fietsenpark met een rood cijfer. Er is voor elke deelnemer naast een materiaaltas ook een materiaalbak voorzien. Deze moet verplicht gebruikt worden. In het fietsenpark zijn er toiletten voorzien. Om 12.00 uur stipt vertrekken de triatleten in groep, per fiets en onder politiebegeleiding naar Sluis. Wie verkiest om individueel met de fiets of met de wagen naar Sluis te gaan, mag dit. Hou er wel rekening mee dat het fietsenpark in Sluis pas toegankelijk zal zijn vanaf 12.30 uur en onherroepelijk sluit om 13.15 uur.


12

MET SPORTIEVE GROETEN DUMORTIERLAAN 107B B-8300 KNOKKE-HEIST TELEFOON 050 61 18 30 TELEFAX 050 62 15 22 E-MAIL info@deva.be WEBSITE www.deva.be


13

Wie met de wagen naar Sluis rijdt, houdt er best rekening mee dat men Sluis zal moeten inrijden via de Nieuwstraat en niet via de SintAnnastraat. Opgepast! Alle triatleten moeten uiterlijk om 13.15 uur aanwezig zijn in het fietsenpark. Vorig jaar hebben de scheidsrechters 3 triatleten de toegang tot het fietsenpark en dus de wedstrijd geweigerd omdat ze zich na 13.15 uur hebben aangemeld ‌ Ook in het fietsenpark te Sluis zijn er toiletten voorzien. Aan de ingang van het fietsenpark zal de jury een technische controle houden van de fiets (vnl remmen) en de helm (EN of CE 1078). Zorg ervoor dat uw helm niet gebarsten is en dat de sluiting intact is. Een niet-reglementaire helm zal ervoor zorgen dat u niet mag starten!!! In het fietsenpark staat d.m.v. signalisatieborden aangeduid welke nummers waar staan. Hier geldt een dubbele kleurcode: Er zijn 9 kleuren van signalisatieborden, corresponderend met de kleuren van de materiaaltassen en de badmutsen (zie hoger). De heren hebben een standplaats met een zwart cijfer, de dames met een rood cijfer. In eenzelfde rij moeten de fietsen allemaal aan dezelfde zijde staan. Voor de dames is er een afzonderlijke ruimte voorzien aan het zicht van het publiek onttrokken. Indien u in de wisselzone te Sluis nog bepaalde vragen hebt, kunt u hiermee terecht in de permanentie. Naast de permanentie is een medische hulppost voorzien.


14

Probably the best beer in the world.


15

6. Zwemmen Indien de temperatuur van het water 22° Celcius of meer bedraagt, mag er niet met een wetsuit worden gezwommen. De watertemperatuur zal geafficheerd worden in het wedstrijdsecretariaat. Er zijn 10 afzonderlijke zwemstarts of waves voorzien. Uitgezonderd de wave van de PRO’s werden de heren ingedeeld op basis van de leeftijdscategorieën. Bij elk van deze starts vertrekken de triatleten vanuit 3 startvakken. De onderlinge afstand tussen de startvakken is 6 meter. Het heeft geen zin een verzoek in te dienen om in een andere reeks te worden ondergebracht. Op dergelijke verzoeken zal niet gereageerd worden. Gezien de Generali Zwintriathlon een niet-stayer wedstrijd is, staat het verleggen van zijn individuele limieten centraal. Het wordt immers een strijd tegen jezelf. Start om 13.30 uur: dames Wave 1 Startlijn 1 Startlijn 2 Startlijn 3

Wedstrijd Kleur van de Kleur van de Inchecken via nummers materiaaltas badmuts plankier nr 1-19 Wit divers 9 20-59 Wit Wit 8 60-99 Wit Wit 7

Start thv Plankier nr 10 9 8

Minder-valide triatleet Kim Plovier en zijn begeleider zullen om 13.30 uur starten vanuit startvak 3 Start om 13.45 uur: heren PRO Wave 2 Startlijn 1 Startlijn 2 Startlijn 3

Wedstrijd Kleur van de Kleur van de Inchecken via nummers materiaaltas badmuts plankier nr 100-129 Wit divers 9 130-159 Wit Wit 8 160-199 Wit Wit 7

Start thv Plankier nr 10 9 8

Start om 13.48 uur: heren –23, 50+ & 60+ Wave 3 Startlijn 1 Startlijn 2 Startlijn 3

Wedstrijd Kleur van de Kleur van de Inchecken via nummers materiaaltas badmuts plankier nr 200-229 Geel Geel 9 300-329 Oranje Oranje 9 230-259 Geel Geel 8 330-359 Oranje Oranje 8 360-399 Oranje Oranje 7

Start thv Plankier nr 10 10 9 9 8

Start om 13.55 uur: dames Wave 4 Startlijn 1 Startlijn 2 Startlijn 3

Wedstrijd Kleur van de Kleur van de Inchecken via nummers materiaaltas badmuts plankier nr 100-129 Wit Wit 9 130-159 Wit Wit 8 160-219 Wit Wit 7

Start thv Plankier nr 10 9 8


16

Water Bottles 100% lek- en morsvrij Hanteerbaar met één hand Met karabijnhaak 100% anti-déversements et anti-fuites Se manie à une seule main Avec mousqueton

info : 014 67 22 20 contigo@allsport.be

A-SpeedoContogo-Zwintriathlon.indd 1

www.speedoweb.be

29/06/10 10:05

DE MAERE

JUWELIERS

KONINGINNELA AN 7 · HOEK LIPPENSLA AN 8300 KNOKKE · W W W.DEMAERE.BE Opmaak Vis-Omega.indd 1

13-08-2009 13:37:10


17

Start om 14.10 uur: heren 40+ Wave 5 Startlijn 1 Startlijn 2 Startlijn 3

Wedstrijd Kleur van de Kleur van de Inchecken via nummers materiaaltas badmuts plankier nr 400-419 Rood Rood 9 430-454 Rood Rood 8 460-484 Rood Rood 7

Start thv Plankier nr 10 9 8

Start om 14.13 uur: heren 40+ Wave 6 Startlijn 1 Startlijn 2 Startlijn 3

Wedstrijd Kleur van de Kleur van de Inchecken via nummers materiaaltas badmuts plankier nr 500-529 Groen Groen 9 530-559 Groen Groen 8 560-599 Groen Groen 7

Start thv Plankier nr 10 9 8

Start om 14.16 uur: heren 40+ Wave 7 Startlijn 1 Startlijn 2 Startlijn 3

Wedstrijd Kleur van de Kleur van de Inchecken via nummers materiaaltas badmuts plankier nr 600-629 Blauw Blauw 9 630-659 Blauw Blauw 8 660-698 Blauw Blauw 7

Start thv Plankier nr 10 9 8

Start om 14.24 uur: heren senioren Wave 8 Startlijn 1 Startlijn 2 Startlijn 3

Wedstrijd Kleur van de Kleur van de Inchecken via nummers materiaaltas badmuts plankier nr 700-729 Paars Paars 9 730-759 Paars Paars 8 760-799 Paars Paars 7

Start thv Plankier nr 10 9 8

Start om 14.27 uur: heren senioren Wave 9 Startlijn 1 Startlijn 2 Startlijn 3

Wedstrijd Kleur van de Kleur van de Inchecken via nummers materiaaltas badmuts plankier nr 800-829 Zilver Zilver 9 830-859 Zilver Zilver 8 860-899 Zilver Zilver 7

Start thv Plankier nr 10 9 8

Start om 14.30 uur: heren senioren Wave 10 Startlijn 1 Startlijn 2 Startlijn 3

Wedstrijd Kleur van de Kleur van de Inchecken via nummers materiaaltas badmuts plankier nr 900-929 Zwart Zwart 9 930-959 Zwart Zwart 8 960-1048 Zwart Zwart 7

Start thv Plankier nr 10 9 8

Plankier 10 is voorbehouden voor de hoofdscheidsrechter en de prominenten die de start zullen geven. Een aantal deelnemers van wave 1 & 2 zal i.f.v. de wedstrijdverslaggeving een andere kleur van badmuts krijgen. Dit zal de organisatie toelaten het publiek te informeren over het verloop van de wedstrijd (wave 1 en 2). Om de transfer te maken van het fietsenpark naar het water zal er een voetgangersbrug worden gebouwd. Gezien er met 10 startreeksen gewerkt wordt, zullen er reeds triatleten aan de wedstrijd bezig zijn, terwijl anderen nog moeten starten. Hiervoor zijn er op de brug 2 corridors met een strikte circulatie voorzien. Opgelet! Heren die starten in startreeks 5 t.e.m. 10 zullen een langere tijd dan de andere deelnemers doorbrengen in het fietsenpark. U kunt van de gelegenheid gebruik maken om de 2de editie van de Zwintriathlonkoerier te verslinden of de reeds gestarte deelnemers luidkeels aan te moedigen.


18

ludo broos

taborastraat 6 8300 knokke-heist tel. 050 60 32 02 fax 050 60 77 48

primeurs groenten en fruit verse fruitsappen verse fruitsalades vers gesneden groenten horecaspecialist

TROTSE LEVERANCIER VAN HET FRUIT VOOR DE GENERALI ZWINTRIATHLON


19

Voor het inchecken is onderstaande timing voorzien. Gelieve bij het inchecken de nodige discipline aan de dag te leggen en de instructies van de scheidsrechters en organisatoren strikt op te volgen. 12.30 uur

Openen van het fietsenpark te Sluis Controle fietsen en helmen bij inchecken fietsenpark Tijd om de persoonlijke plaats in te richten

13.15 uur

Sluiten van de toegang tot het fietsenpark te Sluis Openen van de transitzone naar de Damse Vaart Triatleten van wave 1 (witte badmutsen) worden toegelaten in de startzone via ingang A. Aansluitend worden triatleten van wave 2 (witte badmutsen), wave 3 (gele en oranje badmutsen) en wave 4 (witte badmutsen) toegelaten tot de transitzone via ingang A.

13.20 uur

Call-out van de favorieten bij de dames. De dames met een speciale kleur van badmuts worden op naam afgeroepen en komen van de trap naar beneden. Aansluitend nemen de dames plaats op de plankieren.

13.28 uur

Triatleten van wave 1 moeten in het water Triatleten van wave 2, 3 en 4 moeten reeds aanschuiven in de transitzone.

13.30 uur

Start voor de triatleten van wave 1 (witte badmutsen + rode cijfers)

13.33 uur

Call-out van de favorieten bij de heren. De favorieten bij de heren worden op naam afgeroepen en komen van de trap naar beneden. Aansluitend nemen de heren plaats op de plankieren. Triatleten van wave 2, 3 en 4 moeten reeds aanschuiven in de startzone

13.43 uur

De triatleten van wave 2 moeten in het water. De triatleten van wave 3 nemen plaats op de plankieren. De triatleten van wave 4 schuiven door in de startzone richting plankieren

13.45 uur

Start voor de triatleten van wave 2 (witte badmutsen + zwarte cijfers) Vermoedelijke aankomst van de snelste dames

13.46 uur

De triatleten van wave 3 moeten in het water.

13.48 uur

Start voor de triatleten van wave 3 (gele en oranje badmutsen) Triatleten van wave 4 nemen plaats op de plankieren.

13.53 uur

De triatleten van wave 4 moeten in het water. Triatleten van wave 5 nemen plaats op de plankieren. Triatleten van wave 6 en 7 schuiven aan in de startzone.

13.55 uur

Start voor de triatleten van wave 4 (witte badmutsen + rode cijfers)

13.58 uur

Vermoedelijke aankomst van de snelste heer

14.00 uur

De triatleten van wave 5 (rode badmutsen), wave 6 (groene badmutsen), wave 7 (blauwe badmutsen) en wave 8 (paarse badmutsen) worden toegelaten tot de startzone via ingang B.

14.08 uur

De triatleten van wave 5 moeten in het water. Triatleten van wave 6 nemen plaats op de plankieren. Triatleten van wave 7 en 8 schuiven aan in de startzone.

14.10 uur

Start voor de triatleten van wave 5 (rode badmutsen)

14.11 uur

De triatleten van wave 6 moeten in het water. Triatleten van wave 7 nemen plaats op de plankieren. Triatleten van wave 8 en 9 schuiven aan in de startzone.

14.13 uur

Start voor de triatleten van wave 6 (groene badmutsen)

14.14 uur

De triatleten van wave 7 moeten in het water. Triatleten van wave 8 nemen plaats op de plankieren. Triatleten van wave 9 en 10 schuiven aan in de startzone.

14.16 uur

Start voor de triatleten van wave 7 (blauwe badmutsen)

14.22 uur

De triatleten van wave 8 moeten in het water. Triatleten van wave 9 nemen plaats op de plankieren. Triatleten van wave 10 schuiven aan in de startzone.

14.24 uur

Start voor de triatleten van wave 8 (paarse badmutsen)

14.25 uur

De triatleten van wave 9 moeten in het water. Triatleten van wave 10 nemen plaats op de plankieren.

14.27 uur

Start voor de triatleten van wave 9 (zilveren badmutsen)

14.28 uur

De triatleten van wave 10 moeten in het water.

14.30 uur

Start voor de triatleten van wave 10 (zwarte badmutsen)


20

P a l m a r e s Z w i n t r i at h l o n 1999 1 B

Herremans Marc

1.51.26

1

ZW

Andersson Asa

2.05.58

2 Nl Koole Flooris Jan

1.56.05

2

B

Braeckeveldt Isabelle

2.12.46

3 B

Beuselinck Jim

1.57.11

3

B

Cuppens Mieke

2.15.14

1 B

Van Lierde Luc

1.57.39

1

B

Wellekens Françoise

2.18.12

2 B

Hoeyberghs Koen

1.58.44

2

B

Braeckeveldt Isabelle

2.20.36

3 B

Lammertijn Geert

1.59.36

3

B

Cuppens Mieke

2.24.12

1 B

Van Lierde Luc

1.47.43

1

B

Suys Mieke

2.07.11

2 B

Herremans Marc

1.47.50

2

B

Wellekens Françoise

2.07.48

1.49.29

3

B

De Schrijver Liesbeth

2.08.40

2000

2001

3 NL Van Den Burg Casper

2002 1 B

Beke Rutger

1.49.25

1

AUS

Hargreaves Tracey

2.05.53

2 B

Vanhoenacker Marino

1.50.35

2

B

Rositano Celine

2.09.12

1.50.46

3

B

Wellens Hilde

2.10.03

3 NL Van Den Burg Casper

2003 1 B

Beke Rutger

1.49.58

1

AUS

Hargreaves Tracey

2.07.09

2 B

Vanhoenacker Marino

1.52.18

2

B

Mayon Jessica

2.09.31

3 B

Van Lierde Luc

1.52.34

3

B

Coysman Joke

2.13.58

1 B

Beke Rutger

1.47.34

1

B

Smet Kathleen

2.03.41

2 B

Vanhoenacker Marino

1.48.11

2

NL

Looze Tracey

2.04.31

3 B

Croes Peter

1.48.38

3

B

Jongstra Sione

2.06.57

1 B

Vanhoenacker Marino

1.49.02

1

B

Suys Mieke

2.04.54

2 B

Demeulemeester Stijn

1.54.03

2

NL

Jongstra Sione

2.05.28

3 B

Jammaer Bert

1.54.18

3

B

Wellekens Françoise

2.08.23

Vanhoenacker Marino

2004

2005

2006 1 B

1.45.48

1

B

Wellekens Françoise

2.03.53

2 SP Castro David

1.48.52

2

B

Coysman Joke

2.06.34

3 B

Pardaens Karel

1.48.59

3

B

Vancauwenberghe Inge 2.11.20

1 B

Goris Stijn

1.46.14

1

B

Vleugels Kristien

2.03.15

2 B

Van Lierde Luc

1.47.04

2

B

Wellekens Françoise

2.03.49

3 B

Beke Rutger

1.47.56

3

B

Goos Sofie

2.05.20

1 B

Beke Rutger

1.44.27

1

B

Goos Sofie

2.01.01

2 B

Zeebroek Axel

1.45.41

2

B

Coysman Joke

2.05.41

3 B

Van Lierde Luc

1.45.46

3

B

Wellekens Françoise

2.06.58

1 B

Aernoudts Bart

1.49.26

1

B

Deckers Tine

2.02.54

2 B

Van Lierde Luc

1.51.00

2

B

Goos Sofie

2.04.54

3 B

Van Lierde Frederik

1.51.10

3

B

Coysman Joke

2.07.58

2007

2008

2009


21

Om in het water te gaan is er aan de plankieren 7, 8 en 9 een houten trap voorzien. Maak hiervan gebruik zodat u zich niet kwetst bij het in het water springen. Er is 1 keerpunt. Er wordt gezwommen tot voorbij de Parmabrug. Om toe te zien op de veiligheid van de zwemmers worden er 5 redders ingezet op het water (Zodiac + kajaks), lopen er 7 redders langs de kant van het traject en zijn er 3 duikers in het water. Indien u tijdens het zwemmen in moeilijkheden komt of iemand anders ziet die in moeilijkheden verkeert zwaait u met beide armen boven het hoofd. Op de Parmabrug, langs het traject en aan het keerpunt staan er ter controle scheidsrechters. Om het water te verlaten is er aan plankieren 2 en 3 een houten trap bevestigd. Trap 3 is uitsluitend voorbehouden voor de mindervalide triatleet. Eens deze triatleet is aangekomen wordt deze trap afgesloten. Net nadat u uit het water bent gekomen, loopt u over een tijdsregistratiemat. U loopt vervolgens terug naar de wisselzone via de brug. Wees op deze brug extra voorzichtig!!! Beter hier 3 seconden extra tijd spenderen dan vallen en de strijd moeten staken. Na de brug staat een gele verzamelkuip waarin u uw badmuts gooit. U loopt terug naar uw plaats via de ingang waar langs u bent ingecheckt. In de wisselzone bergt u zelf uw materiaal op in de verstrekte genummerde zak. Zorg ervoor dat u uw heupgordel met wedstrijdnummer die op uw fiets hangt aandoet! De organisatoren brengen uw zwemmateriaal terug naar de aankomst aan het Casino. Indien men tijdens het zwemmen bestraft wordt met een gele kaart (= waarschuwing), wordt er een gele sticker op het zadel van de fiets gekleefd. In de wisselzone wordt de triatleet tegengehouden (‘Stop’) door een scheidsrechter. De triatleet mag de wedstrijd pas verder zetten nadat de scheidsrechter ‘Go’ heeft geroepen. Indien men tijdens het zwemmen bestraft wordt met een rode kaart (= diskwalificatie), wordt er een rode sticker op het zadel van de fiets gekleefd. Een deelnemer die een rode kaart heeft gekregen kan echter niet belet worden om de wedstrijd te vervolledigen. U moet bij het verlaten van uw fietsenstalling een helm dragen die intact en op slot is. U zorgt ervoor dat u pas op de fiets zit na de transitzone, die wordt aangegeven door signalisatiemateriaal. Bij het verlaten van de wisselzone zal u voor de 2de maal een tijdsregistratiemat passeren.


22

Zwintriathlon = niet stayerwedstrijd!!!

? Triatleten bepalen door hun houding t.a.v. de reglementen zelf de beleving van hun wedstrijd en de toekomst van de niet-stayerwedstrijden. Alvast bedankt voor jouw fairplay!


23

7. Fietsen Na het zwemmen wacht er u 45 km fietsen in de prachtige Nederlandse en Belgische polders. Tijdens het fietsen houdt u zich aan de wegcode. U fietst zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg en volgt de instructies op van de politie, de seingevers, de organisatoren en de wedstrijdjury. Zorg ervoor dat uw wedstrijdnummer steeds goed zichtbaar is en uw fietskaderplaatje links leesbaar. Draag uw wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar op de rug door gebruik te maken van uw heupgordel. De Generali Zwintriathlon is een niet-stayerwedstrijd. Stayeren is dan ook ten strengste verboden. Onderstaand vindt u de juiste reglementering en bijhorende sanctionering i.v.m. stayeren en blocking. Neem deze goed door! Stayeren (= drafting) achter een andere deelnemer is het blijven rijden binnen een rechthoek van 10 op 3 meter van de deelnemer voor u, ongeacht of men hieruit voordeel haalt of niet. De stayerzone is m.a.w. een rechthoek van 10 meter lengte bij 3 meter breedte. Het midden van de voorste 3 meterlijn wordt gemeten vanaf de voorkant van het voorwiel. In diagram 1 fietsen deelnemers A en B op een reglementaire afstand van elkaar. Zij zijn niet aan het stayeren. Deelnemer C heeft echter niet de intentie om deelnemer B in te halen en is bijgevolg aan het stayeren. Een deelnemer mag in de stayerzone van een andere deelnemer komen wanneer hij aan het inhalen is. De deelnemer die inhaalt moet hierbij progressie maken en zijn inhaalbeweging hebben voltooid binnen de 15 seconden. Een deelnemer is ingehaald van zodra het voorwiel van een andere deelnemer zijn voorwiel inhaalt. Eens ingehaald moet de ingehaalde deelnemer zich binnen de 5 seconden laten afzakken tot buiten de stayerzone. Gezien men steeds links moet inhalen, is de links rijdende triatleet in overtreding als men betrapt wordt op blijven naast elkaar rijden. Dit noemt men blocking, omdat men de vrije doorgang blokkeert voor andere deelnemers die links willen inhalen. In diagram 2 heeft deelnemer A deelnemer B ingehaald. Deelnemer B is nu aan het stayeren en moet zich laten terugzakken uit de stayerzone van deelnemer A. Hierna kan deelnemer B zelf een poging ondernemen om deelnemer A links terug in te halen. Deelnemer A moet zijn inhaalbeweging van deelnemer B afwerken door andermaal rechts van de weg te gaan rijden. Zoniet kan hij bestraft worden voor blocking In diagram 3 fietsen deelnemers A en B naast elkaar, maar niet in elkaars stayerzone. Deelnemers A & B zijn dus niet aan het stayeren. Deelnemer A blokkeert echter de doorgang van deelnemer C. Als deelnemer A de linkerkant van de weg niet verlaat, zal hij bestraft worden voor blocking. De stayerzone achter voertuigen is een rechthoek van 35 meter lang bij 5 meter breed. De voorkant van het voertuig duidt het midden van de voorkant van de rechthoek aan.

diagram 1

diagram 2

diagram 3


24

Het is aan de scheidsrechters om te oordelen of de triatleet al of niet bewust en in welke mate een overtreding begaat en hieraan een passende sanctie toe te kennen, nl een gele of direct een rode kaart. • Een gele kaart (= een waarschuwing = STOP & GO). De gele kaart kan getoond worden voor kleinere inbreuken, zoals het niet correct dragen van de helm of het wedstrijdnummer. De scheidsrechter fluit, toont 5 seconden de gele kaart, roept het nummer van de deelnemer en roept STOP. De deelnemer stopt op een veilige manier, stapt af aan de rechterzijde van de weg met beide voeten langs één kant van de fiets. De scheidsrechter zal bij een correcte uitvoering vervolgens GO roepen, waarop de deelnemer de wedstrijd op een veilige manier kan hervatten. • Een gele kaart (= een straf bij stayeren of blocking). De scheidsrechter fluit, toont 5 seconden de gele kaart en roept het nummer van de deelnemer. De deelnemer in kwestie moet onmiddellijk het nodige doen om een einde te maken aan het stayeren (afstand houden) of aan de blocking (aan de linkerkant van de weg gaan rijden) en moet na de wissel fietsen – lopen 2 minuten staftijd uitzitten in stafbox. De strafbox bevindt zich bij de uitgang van de wisselzone fietsen - lopen. Opgelet! Het is de verantwoordelijkheid van de bestrafte triatleet zelf om zich aan te melden in de strafbox. Een met een gele kaart bestrafte triatleet die zich voor de start van het lopen niet spontaan aanmeldt in de strafbox zal hiervoor gediskwalificeerd worden. • Een rode kaart (= de diskwalificatie). De scheidsrechter fluit, toont 5 seconden de rode kaart en roept het nummer van de deelnemer. Een triatleet kan onmiddellijk een rode kaart krijgen of kan een rode kaart krijgen ingevolge twee gele kaarten voor stayeren / blocking tijdens het fietsen.

GELE KAART Sanctie: Waarschuwing Uitvoering: Stop & Go

RODE KAART Straf

2’ wachten in de strafbox

Toepassingsgebied: Zwemmen, fietsen en lopen

Fietsen

Sanctie: Diskwalitficatie Uitvoering: Triatleet mag wedstrijd verder zetten Toepassingsgebied: Zwemmen, fietsen en lopen


25

Na een aanloopstrook rijdt u 1 lokale ronde van 3,5 km met hierin een kleine helling. Bij uw 2째 doortocht in de Oosthoek, verlaat u de lokale ronde om naar het Casino te rijden. Om deze situatie voor de triatleten zo duidelijk mogelijk te maken, zal er d.m.v. een spandoek boven de weg en informatieborden op ooghoogte extra signalisatie worden aangebracht. De boodschap zal zijn dat men bij een 1ste doortocht in de Oosthoek naar rechts moet meedraaien en bij de 2de doortocht naar links moet meedraaien, richting finish (zie detailplan 3). Er staat geen persoon om u te informeren. De laatste strook tot aan het fietsenpark loopt via de rijweg van de Zeedijk. De Zeedijk zal dubbelzijdig worden afgesloten met dranghekkens. Er zal gewerkt worden met gecontroleerde oversteekplaatsen voor het publiek en er zal een extra informatiecampagne gevoerd worden bij de lokale horeca. Hoewel wij maximale inspanningen leveren om de veiligheid van de triatleten te waarborgen, raden wij u aan op de Zeedijk extra alert te zijn tijdens het fietsen. Men verlaat de Zeedijk al fietsend en rijdt via de Zonnelaan en de Bayauxlaan naar de Canada Square. U stopt met fietsen aan een duidelijk zichtbaar referentiepunt. In de transitzone loopt u over een tijdsregistratiemat. U loopt met de fiets aan de hand naar de u toegewezen, genummerde plaats. De fietshelm mag pas losgemaakt worden wanneer uw fiets is geparkeerd op de daartoe voorziene genummerde plaats. Alle materiaal moet in de materiaalbak worden gelegd. De schoenen mogen op de fiets geklikt blijven. Fietsenpark 2 is in 2 zones ingedeeld (zie detailplan 4). Zone A bevindt zich op de oostelijke parking naast het Casino. De deelnemers van wave 1 t.e.m. wave 7 die in zone A staan verlaten de wisselzone via uitgang A. Zone B bevindt zich op de wandelweg van de Zeedijk voor het Casino. De deelnemers van wave 8 t.e.m wave 10 die in zone B staan verlaten de wisselzone via uitgang B. Omdat deze deelnemers een iets langere weg moeten afleggen dan de triatleten die in zone A staan, zal er een tijdscorrectie worden toegepast voor de triatleten van zone B van 20 seconden.


26

8. lopen Na de fietsproef volgt nog een loopproef over 10 km op de Zeedijk. U dient 2 ronden van 5 km af te leggen. U vertrekt in oostelijke richting. Het keerpunt na 5 km ligt op het strand voor het Casino. Bij het verlaten van het fietsenpark loopt u over een tijdsregistratiemat. Net na de start van het lopen, kunt u bevoorrading nemen met Spa water. Net voor het keerpunt van 2,5 / 7,5 km kunt u bevoorrading nemen met een beker Leppin sportdrank. Aan het keerpunt van 2,5 / 7,5 km ligt een tijdsregistratiemat. Net na het keerpunt van 2,5 / 7,5 km kunt u bevoorrading nemen met Spa water. Na ongeveer 2, 4, 7 & 9 km wordt u een spons aangereikt. Aan het keerpunt van de 5 km kunt u bevoorrading nemen met Spa water. Tijdens het lopen kan men bestraft worden met een gele kaart (= waarschuwing) of een rode kaart (= diskwalificatie). Indien men een waarschuwing krijgt met een gele kaart, wordt de triatleet tegengehouden (fluitsignaal, nummer roepen, gele kaart tonen, ‘Stop’ roepen) door een scheidsrechter. De triatleet mag de wedstrijd pas verder zetten nadat de scheidsrechter ‘Go’ heeft geroepen. Lopen met ontbloot bovenlichaam, het dragen van muziek of begeleiding van derden (al of niet met de fiets) is verboden. Op dit laatste item vormt de minder-valide triatleet een uitzondering. Om op de drukke Zeedijk de veiligheid van zowel zichzelf als van de andere deelnemers te garanderen zal er voor de minder-valide deelnemer een begeleider (met helm) meefietsen.


27

9. Aankomst – recuperatieruimte – huldigingen – uitchecken De aankomst van de Generali Zwintriathlon bevindt zich op het strand voor het Casino. Aan de aankomst zal uw naam en uw tijd op een grote lichtkrant verschijnen. Elke triatleet ontvangt aan de aankomst een medaille van de Generali Zwintriathlon. In de recuperatieruimte kan men bekomen van de inspanning en wordt er iets te drinken en te eten aangeboden. In de recuperatieruimte zijn er toiletten voorzien en is er een medische hulppost. Er is bewust een scheiding gemaakt tussen de recuperatieruimte en de publieksruimte om de triatleten de kans te geven op hun ritme te recupereren. Men bepaalt zelf wanneer men de recuperatieruimte verlaat. Elke triatleet kan vrij van de recuperatieruimte naar de publieksruimte en terug. Het publiek zal niet worden toegelaten in de recuperatieruimte. Het zal niet toegelaten worden dat toeschouwers (vb kinderen) meelopen naar de aankomst. Van zodra de 3 laureaten bij de dames en de heren zijn aangekomen, worden ze gehuldigd op het podium, vermoedelijk om 15.45 uur. Opgepast! De huldigingen van de laureaten van de leeftijdscategorieën zullen plaats vinden vanaf 17.15 uur. Naast de laureaten van de leeftijdscategorieën worden ook de 1ste 3 dames en de 1ste 3 heren van Knokke-Heist op het podium gehuldigd. Alle laureaten ontvangen een presentatiecheque. Het prijzengeld wordt overgemaakt via overschrijving op rekening. Om de wedstrijd te verlaten, dient u te passeren via de uitcheckzone. U gaat van de recuperatieruimte, via een verbindingscorridor langs zone B van het fietsenpark en vervolgens door zone A van het fietsenpark naar deze uitcheckzone. Hier kunt u uw zak met zwemmateriaal ophalen en zal er op basis van de nummering gecontroleerd worden of u enkel uw eigen materiaal meeneemt. De triatleten geven er hun chip en fietskaderplaatje af en ondertekenen vervolgens de uitcheckfiche. Deelnemers van wie de fiets in zone A staat, lopen niet door zone B, doch maken gebruik van de verbindingscorridor, zodat ze eventuele triatleten die nog aan hun wedstrijd bezig zijn niet hinderen. De wisselzone zal beveiligd worden tot 18.30 uur. Na 18.30 uur zijn de organisatoren niet meer verantwoordelijk voor niet afgehaald materiaal in de wisselzone. Materiaal dat niet afgehaald is om 18.30 uur wordt verwijderd, opgeslagen in sporthal De Stormmeeuw en kan daar ten vroegste 2 dagen na de wedstrijd worden opgehaald. Wie wenst te douchen, kan gebruik maken van de faciliteiten van sporthal De Stormmeeuw. Om 19.30 vangt het afsluitend avondbanket aan in feestzaal Hof Ter Mude, in de Sluisstraat 77.


28

Prijzenpot Er zijn geldprijzen voorzien voor het algemene klassement (overall) en voor het klassement van diverse leeftijdscategorieën zoals hieronder bepaald. In totaal is er € 15.000 prijzengeld te verdelen. Prijzen zijn niet cumuleerbaar: indien men in aanmerking komt voor meerdere prijzen, wordt alleen de hoogste prijs uitbetaald. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk: • In de eerste 30 komen 2 vrouwen voor. De man op de 32ste plaats in het algemene klassement krijgt € 10,00, nl als 30ste bij de heren overall. • In de eerste 30 komt 1 heer uit de leeftijdscategorie H40+ voor, nl op de 10de plaats. Deze man ontvangt geen € 180,00 (10de plaats HOA), maar wel € 300,00 als winnaar bij de heren 40+. De 31ste man bij de heren overall heeft geen prijs want hij eindigt niet bij de eerste 30 mannen. • In de eerste 30 komt 1 heer uit de leeftijdscategorie H40+ voor, nl op de 3de plaats. Deze man ontvangt € 450,00 als 3de bij de heren overall. De 1ste prijs bij de heren 40+ van € 300,00 vervalt. De triatleet die als eerste over de meet komt wint een extra premie van € 1.000. Om deze “battle of the sexes” te stimuleren, zullen de top-dames 15 minuten vroeger vertrekken dan de top van de heren. Een Belgische belastingplichtige betaalt belastingen via zijn belastingsaangifte op eventuele inkomsten uit de sport. De organisatie stuurt hiertoe de vereiste fiche toe. Als gevolg van de wetgeving in België zijn we verplicht het prijzengeld uitbetaald aan deelnemers die niet in België wonen te verminderen met 18%.

HOA DOA H40+ H50+ H60+ H-23 D40+ D50+ D-23

1

2500

2500

300

250

250

250

250

250

250

2

600

500

225

100

100

100

100

100

100

3

450

250

175

50

50

50

50

50

50

4

400

125

150

5

350

100

100

6

300

75

90

7

250

55

80

8

200

50

70

9

190

40

60

10

180

30

50

11

170

25

48

12

160

20

46

13

150

15

44

14

140

10

42

15

130

5

40

16

120

38

17

110

36

18

100

34

19

90

32

20

80

30

21

70

27

22

60

24

23

50

21

24

40

20

25

30

18

26

25

27

20

28

15

29

10

30

10

7.000 €

3.800 € 1.800 € 400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €


29

10. UITSLAG De tijdsregistratie gebeurt elektronisch. U bevestigt de chip aan de enkelband en maakt deze vast aan uw enkel. Zorg ervoor dat u op de tijdsregistratiematten loopt, 7 in totaal! Bij elke registratie wordt een piepend geluid geproduceerd. Tip 1! Wie een wetsuit draagt, draagt de chip bij voorkeur onder het wetsuit. Tip 2! Panikeer niet indien u uw chip zou verliezen. Zet uw wedstrijd zeker verder! De aankomst wordt gefilmd waardoor er u op zijn minst een eindtijd kan toegekend worden. Er zal om 20.00 uur een door de hoofdscheidsrechter goedgekeurde voorlopige uitslag op www.zwintriathlon.be worden geplaatst. In deze uitslag is de eindtijd opgenomen, de tijden per discipline, de tijden van de wissels, de plaats in het overall klassement, de plaats per discipline en de plaats in het klassement van de eigen leeftijdscategorie. Men kan vergissingen in deze voorlopige uitslag schriftelijk signaleren (mail, brief) tot en met dinsdag 7 september. Tegen scheidsrechterlijke beslissingen (gele of rode kaart) zijn echter geen klachten meer mogelijk. Met vergissingen worden o.a. bedoeld: foutief geschreven namen, indeling in de verkeerde categorie, foutieve tijden, ‌ Na het behandelen van de gesignaleerde vergissingen wordt de uitslag op woensdag 8 september definitief. Op www.chronorace.be zal er van elke deelnemer tevens een aankomstfilmpje te zien zijn. De organisatoren verzamelen alle gevonden voorwerpen. Men kan de organisatoren het verlies van een persoonlijk voorwerp best melden door zo snel mogelijk een mail te sturen naar zwintriathlon@knokke-heist.be Alle deelnemers zijn verzekerd. Indien men een medische behandeling moet ondergaan naar aanleiding van een letsel opgelopen tijdens de Zwintriathlon of naar een ziekenhuis moet vervoerd worden met een ziekenwagen dient men dit zo snel mogelijk te melden aan verzekeraar van de VTDL. Gelicentieerde triatleten moeten dit doen via hun club waar ze zijn aangesloten. Niet-gelicentieerde triatleten moeten dit doen via de organisatoren. Er wordt in beide gevallen in de schoot van de VTDL een verzekeringsdossier geopend. Nietgelicentieerde deelnemers moeten een attest van medische keuring toevoegen aan dit dossier. Alle deelnemers kunnen via de website een enquête invullen en de organisatie hiermee feedback geven. Onder de triatleten die de enquête voor 15 september terug bezorgen, wordt er een startrecht voor de editie 2011 verloot. De organisatoren wensen alle deelnemers veel succes en een boeiende dag toe!


30

45


31

P l a n pa r c o u r s

Zwemmen Er wordt gezwommen in de Damse Vaart te Sluis. Er zijn 10 starts voorzien. Bij elk van deze starts vetrekken de deelnemers vanuit 3 startvakken. De deelnemers checken in via ĂŠĂŠn van de houten plankieren aan het Jaagpad, zwemmen 500 m weg en vervolgens 500 m terug naar de startplankieren. Hierna loopt men via een afgesloten corridor naar het fietsenpark op de parking aan het VVV gebouw.

Fietsen Nederlands grondgebied Start van de fietsproef eens men het fietsenpark verlaten heeft. Vervolgens fietst men via de Hoogstraat, Sint-Pieterstraat, Zuiddijk, Havenpolder, Hannekenswerveweg, Rondweg, Oosthavendijk, Diomedeweg, Austerlitzdijk, Loodijk, Pompedijkje, Terhofstededijk, Platteweg, Ringdijk-Zuid, Herenweg, Bosweg, Retranchementseweg, Cadzandseweg, Scheldestraat, waterkering Cadzand-Bad, Kanaalweg, Hickmanbrug, Retranchementstraat. Belgisch grondgebied Vanaf de Vrede via de Hazegrasstraat, Kalvekeetdijk, Kalfstraat, Boslaan en Eikenlaan zuid. Vervolgens moet er 1 plaatselijke ronde van 3,5 km worden afgelegd: Paulusstraat, Graaf Jansdijk, Boslaan en Eikenlaan noord. Na deze lokale ronde fietst men naar fietsenpark 2 (parking om en rond het Casino) via de Bronlaan, Kustlaan, Oosthinderstraat, rijweg van de Zeedijk, Zonnelaan, Bayauxlaan, Canada Square

Lopen Er worden 2 ronden van 5 km afgelegd. 1 ronde = Canada Square Oost, fietspad van de Zeedijk in oostelijke richting volgen tot net voor de Oosthinderstraat, draaien, fietspad van de Zeedijk in westelijke richting volgen tot aan het Casino van Knokke. Aankomst op het strand voor het Casino.


49

1

98 144 212

1-4

50 100 145

3 700

484

5

8

6

7

9

154 191 251 344 389 464 734 784 549 599 649 698 849 899

2

3

100 155 200 300 345 400

465 735 500 550 600 650 800 850

949 999 1049

10

900 950 1000

32

DETAILPLAN 2 WISSELZONE SLUIS


33

33

D e ta i l p l a n 1 z w e m m e n S l u i s e n 3 d o o r t o c h t O o st h o e k

Uitsluitend voorbehouden voor mindervalide triatleten


34

D e ta i l p l a n 4 f i e ts e n pa r k c as i n o

Recuperatieruimte triatleten

Wave 8 - 9 - 10

VIPS PERS

Wave 2-3-3-5-6-7 Wave 1 - 4 dames

P VIPS

strafbox


35

A v o n d b a n k e t g e n e r a l i Z w i n t r i at h l o n

Avondbanket in feestzaal Hof ter Mude Aanvang om 19.30 uur

Onthaal Doorlopende fotoreportage Voorgerecht Duo van gerookte zalm en tartaar van verse zalm met dille

Animatie en speeches Video Generali Zwintriathlon Hoofdgerecht Kalkoennootjes Fine-Champagne met appeltje en veenbessen

Dessert Ijstaart met verse frambozencoulis Koffie met versnaperingen

Dansfeest

Inschrijven vanaf 16 augustus via www.zwintriathlon.be Deelnameprijs â‚Ź 55 inclusief wijn, waters, frisdranken en tapbieren tijdens het dansfeest

Zwintriathlonkoerier 1  

Zwintriathlonkoerier 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you