Page 1

Veilig leren lezen • veilig & vlot • kern 6

Auteursteam Veilig leren lezen

Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig leren lezen

Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Niek Rooijakkers, Josanna van Werkum

Tekst

Annemarie Jongbloed: p. 4-6, 10-13, 16-18, 22-25, 28-30

Beeld

Daniëlle Schothorst: illustraties Leo Timmers: illustraties omslag en p. 32-33 Coen de Kort: pictogrammen

au

f

1e druk

ei

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/114

au

ei

vll_veilig_vlot_os_k6_maan.indd 1-3

ei

g g

f au

ei

f

ui

g

ui

au f

au

ei

au g

f

ui

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ui

6

veilig & vlot

ei

ui g

ei

g

f

27-11-2013 13:59:35


g geel oog

ik gil. wij gaan weer weg.

mug mag maag zaag zeg

g vll_vv_k6_bw_maan.indd 2

oog hoog heg hek gek

wie wieg weeg leeg geel

2

7-11-2013 8:57:50


reus ver hip waar soep

jaap boen mee dak hut

boos eet tot zijn toon

á kom mee naar mijn hut. á eet jij soep met koek? á jaap is hip.

tam wit roer zet ruk

hak kop rijk zoek bes

jij zin sok bon beuk

á jos zet de vaas op zijn kop. á hak jij de beuk om? á is mijn sok wit? 3

vll_vv_k6_bw_maan.indd 3

g 7-11-2013 8:57:52


leuk deuk dak dag mag

jou zou zout ziet giet

uur guur gaar gaas aas

soep met room joep, ik maak soep voor jou. dat duurt een uur. er zit al wat zout in. dit is jouw soep. wil jij ook wat room in de soep? dat mag. giet er maar wat room in. mmm ... wat een geur!

geur deur dor dop op

g vll_vv_k6_bw_maan.indd 4

rug ruk rook koor oor

hijg vijg voeg voel joel 4

7-11-2013 8:57:54


reuk jaar vet hik weet

ton sap zes roep kok

zoen ham zon tak zit

kok tom tom is kok. kok tom zit op een ton. in de ton zit ham en vet. maar ‌ er zit ook een rat in de ton. pas op, kok tom! pas op voor de rat.

dam boek hup

rok boon top 5

vll_vv_k6_bw_maan.indd 5

win hit toos

g 7-11-2013 8:57:55


jeuk op mijn rug ik zit hoog in de boom. in een hut van hout. en ik tuur door een gat. dat is het raam van de hut. ik kijk ver weg het bos in. maar wat voel ik nou? ik voel jeuk op mijn rug! dat is niet leuk. is het een mug? is het een teek? een mier? ik voel op mijn rug. oo, het is maar een tak!

g vll_vv_k6_bw_maan.indd 6

6

7-11-2013 8:57:56


buur buurt

ik kom vaak in die buurt.

tuur stuur

stuur jij dit met de post?

rug brug

die brug is heel hoog.

lieg vlieg

er zit een vlieg in mijn oog.

taart staart

de poes likt haar staart.

gas gans

de gans loopt naar de sloot.

7

vll_vv_k6_bw_maan.indd 7

g 7-11-2013 8:57:59


au pauw saus

paul is leuk.

kom jij gauw?

saus paus pauw lauw dauw au vll_vv_k6_bw_maan.indd 8

pijl paul pauw kauw gauw

jas pas paus nauw rauw

8

7-11-2013 8:58:01


jat baas hik zoek rijp

pen keur dijk bon dus

hoop wij mees pier toen

á ik zoek de baas. á de mees eet een pier. á ik hoop dat de peer rijp is.

haak mus neus mot boer

aan hun eer vaas dak

door jok diep niet kijk

á kijk, hier is het niet diep. á ik jok niet. á zie jij de mot op mijn neus? 9

vll_vv_k6_bw_maan.indd 9

au 7-11-2013 8:58:02


Veilig leren lezen • veilig & vlot • kern 6

Auteursteam Veilig leren lezen

Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig leren lezen

Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Niek Rooijakkers, Josanna van Werkum

Tekst

Annemarie Jongbloed: p. 4-6, 10-13, 16-18, 22-25, 28-30

Beeld

Daniëlle Schothorst: illustraties Leo Timmers: illustraties omslag en p. 32-33 Coen de Kort: pictogrammen

au

f

1e druk

ei

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/114

au

ei

vll_veilig_vlot_os_k6_maan.indd 1-3

ei

g g

f au

ei

f

ui

g

ui

au f

au

ei

au g

f

ui

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ui

6

veilig & vlot

ei

ui g

ei

g

f

27-11-2013 13:59:35

Profile for Uitgeverij Zwijsen

Veilig leren lezen - Veilig & Vlot Maan kern 6  

Veilig leren lezen - Veilig & Vlot Maan kern 6  

Profile for zwijsen