__MAIN_TEXT__

Page 1

Veilig leren lezen • Toneellezen • leesboekje • kern afsluiting

Auteursteam Veilig leren lezen

Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig leren lezen

Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Niek Rooijakkers, Anke Werker, Josanna van Werkum

Tekst

Erik van Os & Elle van Lieshout: auteurs Boekwerk, Maasbommel: bureauredactie

Beeld

Mark Janssen: illustraties

r

ie 1 druk e

au

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/63

k

h

v

b h

Toneellezen

p

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

z

ou

leesboekje

ui

t w

oo

ei ee

uu d

n a

f eu

m

ij g

b

oe

e

i

afsluiting b

s aa b

b

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_os_maan-zon.indd 1-3

11-6-2014 11:56:45


vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 4

11-6-2014 12:59:37


Toneellezen

Erik van Os & Elle van Lieshout tekeningen van Mark Janssen

leesboekje • kern afsluiting

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 1

11-6-2014 12:59:44


vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 2

11-6-2014 12:59:45


Inhoud Ken je ons al?

4

Ik ben maar een bultje

6

Gewoon slim

12

Wordt het warm?

18

Een gele spriet

22

Lekker lang lezen

27

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 3

11-6-2014 12:59:51


Ken je ons al? Je kent me allang. Mijn naam is Kim. Ik woon bij opa op het plein. Dit jaar leerde ik lezen. Net als jij.

Sim is mijn beste vriend.

Opa is lief en gek.

Hij is al bijna acht. Later trouw ik met hem. Dat weet hij nog niet. 達達達

Hij vertelt altijd leuke, gekke verhalen. Maar dat weet jij wel.

Troela is de zus van Trien.

Ze weet dat ze niet zo slim is. Het maakt haar niks uit. Ze doet wat ze doet. En dat vindt ze goed.

Trien is dus de zus van Troela. Ze denkt dat ze slim is. Dat is niet zo. Misschien is ze net iets slimmer dan haar zus. Maar het scheelt bijna niks.

4

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 4

11-6-2014 12:59:53


Krisje Kolen

maakt zich altijd druk. Vooral over zijn gras. Dat moet er piekfijn uitzien. EĂŠn sprietje scheef of geel en zijn dag is verpest.

Agent Van der Plas

is een echte agent. Hij werkt hard. Elk probleem lost hij op. Maar niet als het om een sprietje gras gaat. Dat gaat hem te ver.

De Dokter maakt je beter. Maar wat doet hij met zieke sprietjes gras?

Meester Guus is de

nieuwe meester. Hij is gek op boeken. Elke week leent hij er wel tien.

De Schilder verft wat je maar wilt. Maar hij doet niets voor niets.

Verteller

Voor veel zinnen in dit boek staat een naam. Zo weet je wie er aan het woord is. Maar niet voor alle zinnen staat een naam. Die zinnen leest een verteller voor.

5

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 5

11-6-2014 12:59:55


Ik ben maar een bultje

Kim en haar vriendje Sim zijn aan het spelen. Ze doen de keizer op het plein na, de altijd klagende keizer.

Kim Sim Kim Sim Kim Sim

Ik was de klagende keizer. En jij was een bultje op zijn been. Wat is dat nu voor een raar plan? Ik kan toch nooit een bultje zijn? Een bultje praat niet. Dan doen we toch gewoon alsof. Dit bultje kan dus wel praten. Niet zo moeilijk doen, Sim. Wat zegt dat bultje dan? Zegt het: ‘Ik jeuk, ik jeuk?’ Nee, dat is niet leuk. Daar is helemaal niks aan. Dat bultje moet écht praten met de keizer. Ik wil geen bultje zijn.

Sim heeft totaal geen zin in dat plan van Kim. Wie wil er nu een alledaags bultje zijn? Bultjes stellen niks voor. Sim wil een belangrijke rol. 6

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 6

11-6-2014 13:00:01


Sim Kim Sim Kim

Ik wil de rol van de keizer. Ook goed, dan ben ik het bultje wel. En jij bent de kermende, klagende keizer. Zullen we dan eindelijk beginnen? Goed. Dan klaag ik dus de hele dag? Ja, met een zielige stem dus, Sim. Bij elk woord moet je zuchten en kreunen.

Sim gebruikt de leunstoel als troon. Hij slaat een grote badhanddoek om zich heen. Dat is zijn mantel. Keizer Sim trekt een heel zielig gezicht.

Sim

Au, au, au, wat heb ik een jeuk.

Kim leeft zich ook helemaal in, in haar rol. Ze rolt zich op, op de grond en maakt zich zo klein mogelijk. Bultje Kim klemt haar handen om het been van keizer Sim.

Sim

Au, au, au, wat doet dat zeer. Au, au, au, mijn been. Help, ik wil een dokter!

7

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 7

11-6-2014 13:00:02


Kim Sim

Ach, hoogheid, ik ben maar een piepklein bultje. Zo veel pijn zal ik toch niet doen? Wel waar! Al ben je nog zo klein ‌ je doet me pijn, pijn, pijn. Je doet zo zeer, zeer, zeer. Ik ben het zat. Ik kan niet meer.

Kim kijkt Sim verbaasd aan. Waarom gaat Sim nu ineens rijmen? Dat was niet de afspraak.

Kim Sim Kim Sim

Je hoeft niet te rijmen. De keizer hoeft alleen maar te klagen. Als ik wil rijmen, dan rijm ik! Ik ben de keizer. Dus ik ben de baas. Goed dan. Maar nu was het bultje weer aan de beurt. Wat zei de keizer net ook alweer? Je doet zo zeer, zeer, zeer. Ik ben het zat. Ik kan niet meer.

8

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 8

11-6-2014 13:00:10


Kim Sim

Maar hoogheid, is dat niet wat overdreven? Ik ben maar een bultje, geen gebroken been. Hoe durf je zo tegen mij te praten! Ik ben wel de keizer, hoor. Bultje, ik beveel je om te gaan. Ga weg! Nu!

Keizer Sim schudt flink met zijn been. Maar bultje Kim klemt zich stevig vast. Het bultje is niet van plan om te vertrekken. Het begint weer te praten.

Kim

Sorry keizer, maar dat zal niet gaan. Ik ben een bultje. Bultjes gaan altijd vanzelf weg. U moet geduld hebben.

Boos kijkt keizer Sim naar bultje Kim.

Sim

Jij hoeft mij niet te zeggen, wat ik moet. Ik moet, ik moet. Ik moet niets. Ik ben hier de baas. Er is maar ĂŠĂŠn keizer in het hele land.

9

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 9

11-6-2014 13:00:12


Kim

Maar van mij is er maar ĂŠĂŠn op de hele wereld. Ooit eerder gehoord van een pratend bultje? Ik ben eigenlijk een grote schat. Ik ben miljoenen waard.

Keizer Sim kijkt verbaasd naar bultje Kim. Wat moet hij hier nu op zeggen?

Sim Kim

Hou je mond, bultje! Maar ik heb toch gelijk? Of niet dan?

Sim gooit zijn keizersmantel in de hoek. Zo heeft hij er geen zin meer in. Keizer zijn is leuk. Dan stel je heel wat voor. Maar nu is dat bultje dus even belangrijk.

Sim Kim

Dit is niet leuk, Kim. Zo hoef ik geen keizer meer te zijn. Doe niet zo flauw, Sim. We gaan gewoon door. Dan ben ik de keizer wel. Dan mag jij het bultje zijn. Goed?

10

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 10

11-6-2014 13:00:20


Kim slaat de mantel van de keizer om. Bultje Sim rolt zich op, op de grond. Hij klemt zijn armen om het been van de keizer.

Sim Kim Sim Kim

Goed dan. En dan moet jij nu verdwijnen. Hoezo? Ik was toch heel veel waard. Klopt. Maar bultjes gaan altijd vanzelf weg, ook pratende bultjes. Ha, ha. Dag, belangrijk bultje!

11

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_bw_maan-zon.indd 11

11-6-2014 13:00:21


Veilig leren lezen • Toneellezen • leesboekje • kern afsluiting

Auteursteam Veilig leren lezen

Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig leren lezen

Annemieke Smits: uitgever Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, Joke Nawara, Niek Rooijakkers, Anke Werker, Josanna van Werkum

Tekst

Erik van Os & Elle van Lieshout: auteurs Boekwerk, Maasbommel: bureauredactie

Beeld

Mark Janssen: illustraties

r

ie 1 druk e

au

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2014/1919/63

k

h

v

b h

Toneellezen

p

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

z

ou

leesboekje

ui

t w

oo

ei ee

uu d

n a

f eu

m

ij g

b

oe

e

i

afsluiting b

s aa b

b

vll_leesboekje_toneellezen_afsluiting_os_maan-zon.indd 1-3

11-6-2014 11:56:45

Profile for Uitgeverij Zwijsen

Veilig leren lezen - leesboekje Toneellezen afsluiting  

Veilig leren lezen - leesboekje Toneellezen afsluiting  

Profile for zwijsen