ZIF Flyer 2020

Page 1

Zorg Innovatie Forum Dynamisch, verbindend en vernieuwend netwerk in Noord-Nederland


ZIF staat voor innovati

Projecten • Anders Oud 2030

De ervaringen, wensen en behoeften van ouderen rondom gelukkig, gezond en vitaal ouder worden, staan centraal.

• Kans voor de Veenkoloniën

Samen werken aan een gezondere omgeving voor iedereen die woont, werkt en leeft in de Veenkoloniën.

• E-health

Inzicht in hoe e-health toepassingen worden ontwikkeld: van ontwerp naar succesvolle implementatie.


ieve oplossingen voor com

Samen met onze netwerkpartners spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen. We werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen vanuit eigen kracht en mogelijkheden mee kan doen.

De kenmerkende ZIF aanpak begint bij luisteren naar wat er speelt. We signaleren de knelpunten en komen tot concrete oplossingen. We hebben een spiegelfunctie, reiken verschillende invalshoeken aan, en creĂŤren vernieuwende inzichten. We hebben ervaring als penvoerder en coĂśrdinator van projecten in Noord-Nederland. Het ZIF is vaak initiator en/of inbrenger van inhoudelijke expertise. Een project blijft op die manier niet alleen een idee: we helpen stakeholders een plan uit te werken en te implementeren.

De invulling van onze dienstverlening is altijd maatwerk. Heeft u interesse in een ZIF-lidmaatschap? Neem dan contact met ons op!


mplexe vraagstukken Publicaties • Dagblad van het Horen

Een vernieuwend perspectief op het leven van doven en slechthorenden in Groningen en omgeving.

• Het Woord is aan Ouderen

Opgetekende verhalen van ouderen die vertellen over wat zij hebben meegemaakt in het leven.

• Krant van de Veenkoloniën

Uitgelichte ontwikkelingen en activiteiten in de elf Veenkoloniale gemeenten.

Bijeenkomsten • Besturen in Transitie

Betekenisvol besturen in een periode van maatschappelijke onrust.

• Mentale Gezondheid van Jonge Vluchtelingen Jonge vluchtelingen laten alles achter. Wat hebben zij nodig om zich mentaal gezond te voelen?

• Werkbezoek EU Brussel

Inspirerende busreis met netwerkpartners waarin de verbinding tussen Europa en Noord-Nederland is gelegd.


Gezonde omgeving Mantelzorg

ZIF Jeugd Klimaat werkt Eenzaamheid aan ... E-health Ouderen

Inclusie

Positieve gezondheid Duurzame inzetbaarheid Veiligheid


TopsportZorgCentrum Laan Corpus den Hoorn 101, 3e etage 9728 JR Groningen 050 800 3245 info@zorginnovatieforum.nl www.zorginnovatieforum.nl www.facebook.com/zorginnovatieforum www.twitter.com/ZIF_Noord