Page 1


A 4P Składniki Marketing Mix (ang.): product (produkt), price (cena), place (miejsce, dystrybucja), promotion (promocja) Account executive Pracownik agencji pracujący z klientem i reprezentujący interesy klienta (terminy, budżet itd.) wewnątrz agencji. Ad copy Wydrukowany tekst reklamowy. Adobe Systems Firma software'owa, produkująca oprogramowanie wykorzystywane przez projektantów graficznych, webdesignerów, montażystów video, operatorów DTP. Flagowe produkty Adobe to popularny Photoshop, Illustrator, Flash, Indesign, After Effects etc. Advertising Reklama Advertorial Płatne ogłoszenie prasowe wyglądające niemal identycznie jak tekst redakcyjny. Patrz: Infomercial. AIDA To skrót od angielskich słów: attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie) i action (działanie). To historyczny model w jaki sposób działa reklama: zwrócić uwagę, zainteresowanie, wzbudzić pożdanie i pobudzić do działania (np. kupno produktu/usługi). Ankieta pocztowa Ankieta rozsyłana do respondentów poczty.

1


Animatik Animacja złożona ze statycznych obrazów (zdjęcia lub rysunki) oraz tekstu lektorskiego i efektów dzwiękowych, mająca na celu zaprezentowanie w tzw. “czasówce” projektu przyszłęj reklamy telewizyjnej. Ambient marketing (ambient media) Niestandardowe, jednorazowe realizacje marketingowe, łączące dziedziny ATL i BTL. W momencie, kiedy coś staje się stałym nośnikiem, przestaje być ambient medium, a zaczyna być zwykłym outdoorem. Ambient jest realizowany na specjalne zamówienie klienta pod konkretny produkt konkretną grupę docelową. Audience research Badanie słuchaczy (radio) lub widowni (telewizja). ATL Above the line. Część budżetu marketingowego przeznaczona na reklamę w mediach. Zobacz też BTL .

B Backlit Podświetlane wewnętrznie tablice reklamowe (zwykle o wymiarach 6 x 3 m). Badania ad-hoc Badania zlecane przez klienta jednorazowo i będące jego własnością, badające konkretny problem. Badania domowe Jedna z metod badania rynku, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów w domu konsumenta w regularnych odcinkach czasu - co tydzień, co miesiąc - w celu określenia, jakie produkty i jak często kupują domownicy. Badania dnia następnego (day-after recall) Metoda polegająca na przeprowadzeniu pomiaru (wywiadu) na temat wydarzeń z dnia poprzedniego, np. obejrzenia reklamy, dokonanych zakupów, słuchanych stacji radiowych, oglądanych stacji TV, itp.

2


Badania syndykowane Badania powtarzalne, w których powstanie inwestuje firma badawcza, zaś każdy klient może kupić wyniki tych badań (np. panel, telemetria). Badania trackingowe (tracking study) Pomiar powtarzany z tą samą częstotliwością (pomiar systematyczny) na próbach niezależnych. Badania widowni/słuchaczy Proces pomiaru i analizy słuchaczy radia i widowni telewizyjnej. Dane uzyskane w jego wyniku, wraz z danymi o nakładzie gazet i czasopism stanowią podstawową informację dla szefa marketingu i agencji reklamowej planującej zakup mediów. Badania zza biurka (desk research) Zbieranie istniejących już informacji, danych wtórnych. Metoda względnie tania i szybka, choć czasem dostarcza informacji nieaktualnych, zbyt ogólnych lub rozmijających się z faktycznym celem badania. Banner internetowy Forma reklamy na stronie internetowej, zwykle w rozmiarze 468x60px Baseline Slogan marketingowy Beauty shot Ujęcie produktu w reklamie telewizyjnej, prezentujące jego walory estetyczne zwykle w zwolnionym tempie. Biga Element wykrojnika służący do wytłaczania linii zgięcia papieru. Pojęcie często stosowane przez projektantów/producentów opakowań oraz w introligatorniach. Billboard Ogólna nazwa wielkoformatowej tablicy przeznaczonej pod plakaty reklamowe. Najczęściej umieszczony przy drodze lub autostradzie. Bardzo często oświetlony dla zapewnienia odpowiedniej widocznoœci nocą. Standardowy wymiar to 504 x 238 cm.

3


Bitmapa Obraz w grafice rastrowej, w którym zakodowana jest wartość (kolor) każdego piksela. Sposoby zapisu mogą być różne, dodatkowo, w celu zminiejszenia rozmiaru plików, może zostać zastosowany algorytm kompresji. Do najpopularniejszych bitmapowych formatów plików należą bmp, gif, jpeg. Billboard sponsorski Spot telewizyjny lub radiowy sponsora programu lub audycji. Zwykle o długości 6s, 8s lub 10 s. Blind test (blind - ang. ślepy) Testowanie samego produktu, bez podawania respondentowi nazwy marki lub producenta. Blow-up

1. Fotografia produktu ukazująca go w znacznym powiększeniu. 2. Wielkoformatowa plansza reklamowa montowana na ścianie budynku. Wykonana najczęściej z winylu na metalowej konstrukcji nośnej (także “megaboard”). Body copy Główna cześć materiału tekstowego - w odróżnieniu od hasła (headline), oraz sloganu (zwanego też tagline lub claim) towarzyszącego zazwyczaj nazwie firmy. Brand Marka Brand awareness Świadomość istnienia marki wśród ogółu konsumentów (lub w grupie docelowej); zdobywaniu i utrwalaniu b.a. sprzyja odpowiednio dobrana nazwa marketingowa i slogan marketingowy. Brand essence Esencja marki. Zwykle zawarty w kilku słowach opis marki, stanowiący jej podstawę, naturę, np. “Starbucks: Rewarding Everyday Moments”.

4


Brand equity Wartość marki. Jest różnie definiowana. W wymiarze finansowym jest to kwota za jaką można daną markę (jako wartość niematerialno-prawną) sprzedać. W innym kontekście jest to dodatkowy przychód, jaki firma generuje z tytułu używania marki. Światowe badania marki pokazują, że poza technicznymi aspektami przedsiębiorstwa (budynki, technologia itp.) marka jest jego największym, najbardziej wartościowym zasobem. Na wartość marki składają się: rozpoznawalność, lojalność konsumenta, benefity marki. Branding Ogół zagadnień dotyczących kreowania i funkcjonowania marek w całokształcie przedsięwzięć marketingowych. Brandowanie Potoczne, często używane przez pracowników marketingu, określenie procesu znakowania środków trwałych firmy (np. wyklejanie logo produktu na samochodach dostawczych) czy POS (np. rozmieszczanie poszczególnych elementów wyposażenia: lodówek, gadgetów itp.) Brief Uporządkowany spis celów kampanii. Lista zadań, jakie ma spełniać reklama. BTL - Below the line Działania promocyjne poza mediami, np. wyposażenie POS, sampling, mailing.

C CAPI Computer assigned personal interview - wywiad osobisty wspomagany komputerowo. Ankieter prowadzący wywiad wpisuje uzyskane dane bezpośrednio do komputera z pominięciem klasycznej, papierowej ankiety. CATI Computer assigned telephone interviewing - wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Proces służący zbieraniu informacji umieszczanych w komputerowej bazie danych, generującej na ich podstawie analizy i raporty.

5


CI – Corporate Identity Zestaw reguł, pewnego rodzaju instrukcja obsługi, wzorce i ustalenia dotyczące logotypu jak i pozostałych elementów identyfikujących firmę. Identyfikacja wizualna (księga CI) opisuje bardzo szczegółowo budowę logo, wymiary, kolorystykę, różne wersje i odmiany. Citylight Panel reklamowy o wymiarach 120 x 180 cm. Plakat reklamowy umieszczony jest za szybą, a jego powierzchnia jest podświetlana. Montowany w wiatach przystankowych lub jako wolnostojący. Cityboard Wolnostojący, oświetlony nośnik reklamowy o wymiarach 6 x 3 m, ustawiany przy dużych ciągach komunikacyjnych w najbardziej eksponowanych punktach miast (nazwa zastrzeżona dla produktu firmy Cityboard Media). Claim Slogan marketingowy. CMS (Content Management System) System zarządzania treścią. Aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły. CMYK Zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych. Skrót CMY powstał jako złożenie pierwszych liter angielskich nazw kolorów. Końcowa litera K może oznaczać albo literę ostatnią słowa black (czarny) (ostatnią, ponieważ litera B jest skrótem jednego z podstawowych kolorów w analogicznym skrócie RGB. Comparative advertising Reklama porównawcza. Consumer profile Profil konsumencki.

6


Copyright Prawa autorskie. CPT - cost per thousand Koszt dotarcia do tysiąca odbiorców reklamy - czytelników, słuchaczy, widzów. Cromalin Nazwa handlowa systemu prób koloru należąca do firmy DuPont. Istnieją dwie odmiany tego systemu – odbitki analogowe, naświetlane przy użyciu klisz, oraz wydruki cyfrowe. Firma DuPont była prekursorem prób koloru dla poligrafii, stąd do dziś zachowało się potoczne nazywanie prób innych producentów również "kromalinami".

D Day-after recall (24-test) Badania dnia następnego. Desk research Badania zza biurka.

E Efekt demonstracji Dążenie konsumentów do wyróżnienia się na tle innych poprzez zakup i użytkowanie (często manifestacyjne) produktów o prestiżowej marce; odpowiednia nazwa i dobry slogan bardzo pomagają uzyskać pożądaną "moc demonstracyjną" marki.

G Global product Produkt globalny.

7


Google AdWords System reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach pragramu Google AdSense. GRP (Gross Rating Points) Wskaźnik efektywności reklamy - procent przedstawicieli założonej grupy docelowej (np. 1% kobiet w wieku 24-40 lat, mieszkającyh w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i posiadających własną firmę). Jeden punkt GRP równa się jednemu procentowi grupy docelowej. Ilość punktów GRP świadczy o tym, ile procent grupy docelowej ma zobaczyć reklamę. Ilość GRP może (i to znacznie) przekraczać 100%.

H Hanger Gadżet POS, zazwyczaj lakierowany prostokąt z tektury, przedstawiający duże logo, podwieszany do sufitu. Home audit Badanie domowe.

I Industrial advertising Reklama przemysłowa. Infoscreen Urządzenie do wyświetlania ruchomych obrazów reklamowych, złożone z kilku ekranów o wymiarach 1,2 x 1,5 m zamontowanych na wolnostoajcej konstrukcji nośnej. Insight konsumencki Zaskakująca, świeża, nowa obserwacja, dotycząca życia konsumenta, jego relacji z produktem, sposobu konsumpcji lub zakupu czy też towarzyszących im emocjom.

8


Impozycja Składkowanie, montaż elektroniczny – zaprojektowanie w programie DTP obrazu całego arkusza druku. Może to być zarówno praca wieloużytkowa, jak i układ stron składki. Impozycja jest procesem żmudnym, wymagającym dużego skupienia i w związku z tym w wypadku ręcznego wykonywania - podatnym na błędy. Jednak na większą skalę jest procesem w dużym stopniu powtarzalnym, stąd powstało wiele samodzielnych programów, a także plug-inów i skryptów, które pozwalają na automatyzację impozycji plików zapisanych w wielu różnych formatach graficznych.

K K-Board Tablica reklamowa montowna na kiosku handlowym. Standardowe wymiary: 219 x 162 cm. Kupowanie nawykowe (habit buying) Kupowanie przez klienta stale produktu tej samej marki. Jest wynikiem raczej braku rozczarowania daną marką i nie oznacza pozytywnego przywiązania do niej.

L Layout Z jęz. ang. layout to układ graficzny. Termin ten jest powszechnie stosowany w reklamie i produkcji reklamowej i internetowej, służy do opisania układu graficznego reklamy prasowej, ulotki reklamowej, rozplanowaniu i podziału projektu strony internetowej i innych materiałów reklamowych. Layout zazwyczaj przygotowywany jest przez Art Directora na potrzeby studia DTP lub agencji zajmującej się produkcją stron internetowych, zawiera projekt graficzny, w którym naszkicowane są i opisane wzajemne proporcje między nagłówkiem, sloganem, tekstem i ilustracjami, ich wielkością, kolorystyką, oraz sposobem wykonania. Logo Graficzny znak identyfikacyjny produktu, marki lub firmy.

9


M Mail interview Ankieta pocztowa. Mapa percepcji rynku Dwuwymiarowy układ współrzędnych, którego osie wyrażają istotne dla docelowych klientów cechy produktu (atrybuty marki); m.p.r. obrazuje wzajemną lokalizację (relacje) konkurencyjnych marek w świadomości (opinii) konsumentów ze względu na stopień posiadania tychże cech. Mapa preferencji marki dwuwymiarowy układ współrzędnych, którego osie wyrażają cechy produktu (walory marki) preferowane przez potencjalnych nabywców; m.p.m. służy do określenia miejsca, jakie marka zajmuje (lub powinna docelowo zająć) w świadomości (opinii) konsumentów na tle marek konkurencyjnych ze względu na stopień posiadania preferowanych walorów marki. Marka Nazwa, termin, symbol lub wzór (albo połączenie tych elementów), które mają na celu oznaczenie produktów lub usług jednego sprzedającego lub grupy sprzedających albo odróżnienie ich od produktów konkurencji.

N Naming Nazewnictwo marketingowe.

Nazewnictwo marketingowe (naming) Nadawanie (dobieranie) i wykorzystywanie nazw i sloganów w celach brandingowopromocyjnych (strategia i komunikacja marketingowa). Nazwa aktywna - pasywna, informacyjna - afektywna Kategorie nazw marketingowych wyodrębnione na podstawie zaangażowania w kształtowanie wizerunku nazywanej marki oraz ze względu na dominację aspektu komunikacyjnego lub emocjonalnego. 10


Nazwa opisowa sugestywna, symboliczna, skojarzeniowa, arbitralna, sztuczna: rodzaje nazw marketingowych wyróżnione ze względu na odmienny charakter motywacji nazewniczej i sposób przekazywania treści.

O Off peak Czas antenowy o niskiej słuchalności. Outdoor Reklama zewnętrzna.

P Pack shot Używany w branży reklamowej termin określający przedstawienie produktu za pomocą statycznego lub ruchomego obrazu. Pantone To system identyfikacji kolorów opracowany przez firmę Pantone inc. z USA.Wzornik Pantone, wydruk na podłożu matowym, edycja 2005. Kolory oznaczane są numerem (np. PMS 130) z oznaczeniami dodatkowymi takich cech jak fluorescencja, metaliczność itp. Podstawowa skala opisuje 1114 kolorów. Powstają one przez zmieszanie 15 pigmentów (w tym białego i czarnego). Stąd ich odwzorowanie na skalach CMYK i RGB nie jest oczywiste. Pitch letter List, który ma przyciągnąć uwagę adresata, a więc powinien zacząć się od tzw. grabber, czyli zdania, które ma zaszokować, przykuć uwagę, aby następnie wyjaśnić dlaczego redakcja powinna być zainteresowana daną ofertą. Portal www Internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny

11


z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce www i traktowania go jako bramy do Internetu. Zazwyczaj portal zawiera informacje będące przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców. Pozycjonowanie marki, brand positioning Kreowanie takiego wizerunku marki, który pozwoli na jej korzystne wyróżnienie oraz zajęcie w świadomości odbiorców rynkowych optymalnej pozycji wśród marek produktów lub firm konkurencyjnych (mapa percepcji rynku). POS - Point Of Sale Dosłownie: punkt sprzedaży. POSTAR Brytyjski system badawczy - bada postrzegalności sieci outdoorowych pod względem jakościowym i ilościowym. Postawa wobec marki (brand attitude) względnie trwała struktura opinii i emocji, w której wyraża się określony stosunek konsumenta do danej marki. Post test (on-air test) Badanie reklamy po jej emisji. PPM (ang. pre production meeting). Spotkanie pomiędzy klientem, agencją i ew. domem produkcyjnym, poprzedzające rozpoczęcie produkcji reklamowej. Jego celem jest szczegółowe omówienie (czasem skorygowanie) wszystkich elementów planowanej realizacji. Prawa autorskie Forma prawnej ochrony nadawanej dziełom plastycznym, literackim, dramatycznym i muzycznym w celu zapobiegania nieupoważnionym przypadkom naśladownictwa. Price card Gadżet POS, karta z logo przygotowana specjalnie do wpisania ceny reklamowanego produktu, często w formie zawieszki mocowanej na produkcie. Prime time Czas największej słuchalności lub ogladalnoœci stacji radiowej lub telewizyjnej. 12


Profil konsumencki (Consumer profile) Charakterystyka konsumentów danego produktu lub marki. Uwzględnia dane podstawowe: wiek, płeć, wykształcenie, wysokość zarobków, jak i bardziej specjalistyczne: przynależność do subkultur, sposób spędzania czasu wolnego, hobby itp. Produkt globalny Produkt, którego marka jest znana i promowana na całym świecie. Pre-test (off-air test) Badanie reklamy przed jej emisją.

R Raster Jednotonalny obraz składający się z drobnych kropek (lub w szczególnym przypadku z linii), dający podczas oglądania z normalnej odległości wrażenie istnienia półtonów, gdy kropki te są już na tyle małe, że zlewają się z otaczającym je tłem. Jasność osiągniętych w ten sposób półtonów wynika ze stosunku powierzchni zajętej przez elementy rastra (plamki rastra) do powierzchni otaczającego te elementy niezadrukowanego jasnego (najczęściej białego) podłoża drukowego. Rectangle Forma reklamy na stronie internetowej, zwykle w rozmiarze 300x250px. Reklama porównawcza (comparative advertising) Reklama produktu polegająca na porównaniu go z produktem konkurencyjnym. Wszystkie marki nazywane są po imieniu. Powszechnie uważana za nieetyczną, w wielu krajach zakazana. Render 3D Renderowanie w grafice trójwymiarowej, nazywane też w tym kontekście obrazowaniem lub prezentacją, obejmuje analizę modelu danej sceny oraz utworzenie na jej podstawie dwuwymiarowego obrazu wyjściowego w formie statycznej lub animacji. Podczas renderowania rozpatrywane są m.in. odbicia, cienie, załamania światła, wpływy atmosfery (w tym mgła), efekty wolumetryczne itp. Jest to bardzo czasochłonna operacja niewymagająca, poza przygotowaniem, żadnej ingerencji ze strony człowieka. 13


RGB Jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Rozciąganie linii Wprowadzanie nowego produktu posiadającego pewne atrybuty, których brak było produktowi już na rynku obecnemu. Reklama zewnętrzna (outdoor) Reklama na specjalnie do tego przeznaczonych tablicach reklamowych: billboardach, citylight'ach i in. Rozciąganie marki Zabieg polegający na używaniu znanej już marki w odniesieniu do produktu należącego do zupełnie innej kategorii. Rozdzielczość Obraz wyświetlany na monitorze składa się z poziomych linii, a każda linia - z punktów zwanych pikselami. To co widać na ekranie, jest więc równomierną siatką pikseli - tak małych, że zlewają się w pozornie ciągłe linie i kształty. Parametr zwany rozdzielczością obrazu określa, ile jest poziomych i pionowych linii tworzących obraz (im więcej linii i punktów, tym wyraźniejszy obraz). Rozdzielczość podaje się zwykle jako iloczyn liczby linii, np. 1024768 oznacza obraz składający się z 1024 pionowych linii i 768 poziomych, co w sumie (na ich przecięciach) daje 786 432 pikseli tworzących obraz.

S SEM Search Engine Marketing. Rodzaj marketingu internetowego, któr polega na promowaniu stron internetowych poprez zwiększenie ich obecności na listach rezultatów wyszu-kiwarek internetowych typu Google. SEM korzysta z technik takich jak pozycjonowanie stron (SEO), linki sponsorowane, reklama kontekstowa.

14


Shelf-liner Gadżet POS, plastikowy lub tekturowy pasek umieszczany na krawędzi półki, zazwyczaj zawiera logo produktu i slogan reklamowy. Shelf-talker Gadżet POS, płaska, tekturowa forma umieszczana na półce zawierająca logo produktu i slogan reklamowy. Skyscraper Forma reklamy na stronie internetowej, zwykle w rozmiarze 120x600px. Slogan marketingowy (claim, baseline) Zwięzłe hasło wyraąjące względnie stałe przesłanie marketingowe dotyczące produktu lub firmy, skierowane do docelowego odbiorcy (klienta); s.m. występuje w zestawieniu znazwą marketingową, najczęściej jako jej uzupełnienie; s.m. mają bardzo duży wpływ na kształtowanie trwałego wizerunku marki. Slogan reklamowy Hasło streszczające przewodni motyw (komunikat) kampanii promocyjnej produktu (usługi) lub całej firmy. SMM Social Media Marketing. Rodzaj marketingu internetowego polegający na wykorzystaniu popularnych portali społecznościowych (typu Facebook, Twitter, MySpace) jako mediów do przekazu reklamowego. SMM wykorzystuje możliwości takie jak: umieszczanie płatnych reklam na portalach, tworzenie profili dla produktu/usługi/marki (tzw. fan pages), rozsyłanie komunikatów o charakterze reklamowym do 'znajomych' z portalu, tworzenie eventów, grup dyskysyjnych, etc. Spad Obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza. Wielkość spadu dochodzi do 4 mm. Spoof, spoof campaign. Kampania reklamowa nieistniejącego, fikcyjnego produktu, prowadzona przez jedno tylko medium, której celem jest zbadanie efektywnoœci tego medium. Spot (ang. dosł.: plama) Krótka, najczęściej 30-sekundowa, reklama radiowa lub telewizyjna. 15


Storyboard Rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej w postaci komiksu (około 10 - 20 ujęć) opatrzonego opisem sytuacji oraz tekstem reklamy (voice over). Strategia marketingowa Strategia marki, strategia brandingowa. Jeden z kilku wariantów ogólnego wykorzystania posiadanych przez firmę marek w strategicznych celach marketingowych; realizacja s.m. odbywa się za pośrednictwem nazw marketingowych; można wyróżnić strategię marki rodzinnej, indywidualnej i łączonej (grupowej) oraz strategię rozszerzania marki. SWOT analysis Technika analityczna polegająca na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

T Techniki projekcyjne Techniki badające nie do końca uświadomione preferencje, potrzeby, przekonania i motywy; najczęściej stosowane techniki projekcyjne to: test niedokończonych zdań, kolaż, personifikacja lub animalizacja. Toźsamość marki (brand identity) Trwałe identyfikowanie danego produktu lub firmy i ich rozróżnianie spośród produktów lub firm innych marek przez odbiorców rynkowych Trade mark Znak towarowy.

16


TGI - Target Group Index Indeks grup docelowych.

U Udział w rynku (market share) Określenie, jaki procent ogólnej sprzedaży danego rodzaju produktu przypada na daną markę. Unikatowa propozycja sprzedaży (USP - unique selling proposition/point) Istotna dla docelowego odbiorcy cecha (korzyść) wyróżniająca daną markę spośród marek konkurencyjnych; nazwa i slogan marketingowy mogą, a czasem nawet powinny, eksponować USP marki.

W Wektorowa grafika Jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwulub trójwymiarowym. Window sticker (naklejka okienna) naklejka pokryta klejem od strony zadruku, tak, aby po naklejeniu na szybe wystawową obraz był widoczny po zewnętrznej stronie witryny. Wizerunek marki (brand image) Skomplikowany poznawczo i psychologicznie zespół wyobrażeń, opinii, emocji, skojarzeń dotyczących danego produktu lub firmy (tj. ich indywidualnej marki, a nie ogólnego rodzaju) ukształtowany w świadomości znaczącej liczby potencjalnych klientów; ogromny wpływ na kreowanie (projektowanie) zamierzonego w.m. mogą mieć nazwa i slogan marketingowy. Wobbler Gadżet POS przyczepiany do półki sklepowej, zwisający na plastikowym sprężystym pasku 17


Wykrojnik Stosowane w poligrafii, w masowej produkcji, narzędzie do wycinania określonego kształtu z arkusza zazwyczaj zadrukowanego – płaszczyzna z trwale umocowanymi ostrzami jest przyciskana do zadrukowanego papieru i jednym uderzeniem wycina z arkusza cały złożony wzór np. siatkę pudełka. Często listwom tnącym (noże tnące, noże sztancujące) towarzyszą listwy bigujące (bigi), a czasami listwy perforujące (noże perforujące).

Z Znajomość marki (brand awereness) Zdolność respondentów do przypomnienia (znajomość spontaniczna) lub wskazania na liście (znajomość wspomagana) nazwy marki. Znak towarowy (trade mark, (tm)) Zmysłowo postrzegane oznaczenie (wyraz, zdanie, rysunek, ornament, forma plastyczna, melodia itp.) służące do odróżniania produktów (lub usług) pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od tego samego lub podobnego rodzaju produktów (usług) pochodzących z innego przedsiębiorstwa.

18


Q Academy  

Glossary for Q Academy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you