Page 14

iz društev

MDS Drava, Maribor

Prostovoljke in voditeljice skupin na strokovni ekskurziji na Madžarskem Radojka Hižman

iz društva

PREPLETANJA

14

P

oln avto­ bus dobro ra z p o l ože­ nih prostovoljk in voditeljic skupin v MDS Drava iz Ma­ ribora, no, bilo je tudi nekaj moških, dva?, smo se zgo­ daj 16. aprila 2019 odpravili na strok­ ovno ekskurzijo. Pot nas je vodila na Madžarsko, pa ne kamorkoli, temveč v Lenti. Bilo je skoraj kot pred 20 in več leti, ko so se polni avtobusi s totega konca vozili v Lenti na tržnico, kjer se je dobilo vse in še kaj po veliko nižjih cenah kot pri nas. Ven­ dar naš cilj ni bila tržnica, ampak smo se odpravili na ogled in obisk Kolping Gon­ dozási Központ Lenti, doma upokojencev. Ogled je bil za vse, ki delamo, poklicno ali prostovoljsko, na področju skrbi za stare ljudi, nadvse zanimiv. Direktorica doma nam je na kratko razložila državno politiko skrbi za stare ljudi na Madžarskem. Poud­ arek je na skrbi doma, v domačem bival­ nem okolju. Staremu človeku so na voljo različne oblike skrbi od dostave kosila, do pomoči pri vsakdanjih opravilih (podobno naši socialni oskrbi oz. pomoči na domu), nadalje 24-urno varovanje s pomočjo alarmnega gumba in takojšnja pomoč ter prostovoljstvo v smislu druženja. Prehod v domsko varstvo predstavlja dnevno varst­ vo v domu samem in, ko tudi to ni dovolj za ustrezno oskrbo starega človeka, se ta preseli v dom. Vendar ne v katerikoli dom, temveč v tega, kjer je bil že v dnevnem varstvu, zato ne prihaja v povsem novo okolje, temveč že pozna osebje in tudi domsko rutino in življenje. Zelo zanimiva je bila tudi informacija, da vsi oskrbovanci plačajo isto ceno, ne glede na storitve, ki jih potrebujejo. Več o domu kdaj drugič. Morda.

Preostali del ekskurzije je bil namenjen spoznavanju slovenske­ ga Porabja. To se nahaja na skrajnem zahodnem delu Madžarske, kjer živi slovenska manjšina. Po neuradnih ocenah šteje okrog 5000 Porabskih Slovencev. Ime je dobilo po reki Rabi. Pot nas je vodila v Gornji Senik, kjer smo si ogledali spome­ nik Tromejnik, do katerega nas je vodila gozdna pot. Čeprav je šlo navkreber, sta nam svežina gozda in pomladansko brstenje dajala pospešek. Tromejnik se nahaja na tromeji med Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo, v krajinskem parku Goričko. Vsaka stran piramide nosi grb ene od mejnih držav, obrnjen v smer te države ter letnico določitve državne meje. V okolici spomenika je ure­ jena naravoslovna učna pot. Ustavili smo se še v mestu Monošter, pa ne le zaradi kratkega odmora in kosila, temveč tudi zaradi tega, ker je Monošter kultur­ no in gospodarsko središče slovenskega Porabja in najzahodnejše mesto Madžarske. V Slovenskem kulturnem in informacijskem centru smo si ogledali zanimiv in poučen film Slovensko Porabje. Obiskali in ogledali smo si najlepšo baročno cerkev na Madžarskem, ki je po velikosti tretja največja v državi. Zgrajena je bila med let­ oma 1748 in 1764. Znamenite so freske cerkvene kupole z motivi monoštrske bitke, ki prikazuje zmago krščanske vojske nad Turki. Razpoloženje med udeleženkami in udeležencema, da se ne bo kdo počutil spregledanega, je bilo ves čas dobro. Veliko je bilo pogovorov, heca, druženja. Lepo je bilo spet videti tako prosto­ voljke, ki prostovoljsko delujejo v domovih za stare kot tiste, ki vodijo skupine v domačem bivalnem okolju. Ekskurzija je bila, kot vselej, dobro pripravljena; organiza­ torke so bile pozorne do udeležencev, ne le z jutranjo kavico in sendvičem, temveč tudi z brezplačno udeležbo, saj je vse stroške poravnalo društvo. To je zahvala prostovoljkam za preteklo delo in spodbuda za prihodnje. Kaj pa obisk tržnice? No, povsem brez njega ni šlo.

Profile for zvezaskupine

Prepletanja, 58. št. (junij 2019)  

Izdajatelj: Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije; Odgovorna urednica: Radojka Hižman

Prepletanja, 58. št. (junij 2019)  

Izdajatelj: Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije; Odgovorna urednica: Radojka Hižman

Advertisement