Po izkušnje v tujino

Page 1

PO IZKUŠNJE v tujino


Po izkušnje v tujino! Avtorice: Brečič Meta, Carli Sabina, Gerbec Nika, Leban Urša, Počič Nuša Uredila: Sabina Carli Oblikovanje: Rok Medvešek, freepik.com Fotografije: Marko Čuk, osebni arhiv, KLIŠE

Izdal in založil:

Zveza študentskih klubov Slovenije Parmova 53 1000 Ljubljana Ljubljana 2015

Ljubljana, maj 2015 Prva izdaja, 200 izvodov CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 378.014.24 PO izkušnje v tujino / [avtorice Brečič Meta ... [et al.] ; uredila Sabina Carli ; fotografije Marko Čuk, Foto Červ, Kliše]. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza študentskih klubov Slovenije, 2015 ISBN 978-961-92683-8-4 1. Brečič, Meta 2. Carli, Sabina 279708160

Projekt je sofinanciran s strani Urada RS za mladino.


Kazalo UVODNI NAGOVOR

6

ZAKAJ PA?

8

PO IZKUŠNJE V TUJINO ZA MLADE

10

ŠTUDIJ IN IZMENJAVE

13

PRAKSE IN PRIPRAVNIŠTVA

19

OBOGATI SVOJ ŽIVLJENJEPIS – STOPI IZ CONE UDOBJA

26

PROSTOVOLJSTVO IN MLADINSKI AKTIVIZEM

28

PO IZKUŠNJE V TUJINO ZA ORGANIZACIJE

35

ERASMUS+ ZA ŠTUDENTSKE KLUBE (IN PODOBNA DRUŠTVA)

37

PRIMER DOBRE PRAKSE

41

UPORABNE POVEZAVE

42PO IZKUŠNJE V TUJINO?!

5


Mednarodna izkušnja je dandanes postala nekaj, kar si veliko mladih želi izkusiti in tako pridobiti neprecenljivo izkušnjo, ki obogati naše osebnosti in nam odpira nove možnosti tako v Sloveniji kot v tujini. Mednarodni odbor Zveze ŠKIS se aktivno zavzema za promocijo mobilnosti mladih in mlade spodbuja k pridobivanju mednarodnih izkušenj s študijem, delom ali prostovoljstvom v tujini. Čeprav je programov mednarodnih mobilnosti, ki jih ponuja in spodbuja Evropska unija, ogromno, velik problem še vedno predstavlja neosveščenost mladih. Zato se zdaj sprehodite skozi brošuro, ki smo jo na Zvezi ŠKIS pripravili prav z namenom zajetja informacij na enem mestu, in poiščite tisto mobilnost, ki vam je najbližje. Izgovora za (ne)pridobitev mednarodne izkušnje tako ni več!

Nika Gerbec, vodja Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS

6


Pred vami je publikacija, ki vas ne želi nikamor pregnati. Nasprotno. Verjamemo, da lahko Slovenija s pravimi političnimi in zakonodajnimi potezami v prihodnosti ponudi mnoge priložnosti za mlade, četudi je situacija dandanes daleč od rožnate. Želimo pa vam predstaviti možnosti in priložnosti za pridobivanje novih znanj, dragocenih izkušenj in nepozabnih doživetij v tujini. Teh je namreč izredno veliko, na vsakem posamezniku pa je, da poišče sebi najprimernejše in jih udejanji. Pri tem naj vam bo v pomoč naša predstavitev programov in projektov, ki jih ne gre prezreti. Pa pogumno!

Sabina Carli, urednica publikacije Po izkušnje v tujino!

7


1. 2. 3. 4. 5. 8

ZAKAJ PA? Postavljeni ste izven svoje cone udobja

Novo okolje, neznani obrazi, drugačni postopki in načini. Vse to pripelje do tega, da razvijete svojo samostojnost in iznajdljivost. Ni boljše priprave na življenje!

Spoznate samega sebe

Opazite, da marsikdaj drvite mimo samega sebe? Tuje, neznano okolje vam lahko pomaga spoznati, kaj so vaše prednosti, česa se želite še naučiti in katere so vaše prioritete.

Odkrijete drugačne kulture, navade in običaje

Razumevanje drugačnih kultur je hkrati tudi recept za spoštovanje medsebojne raznolikosti, pri mobilnosti pa posameznik sklene nova poznanstva in prijateljstva z vsega sveta.

Učite se tujega jezika

Recept je preprost. Ker ste vrženi v vodo, plavate. Najprej s kavo in zrezkom, pozneje pa z vse bolj zapletenimi frazami in slovničnimi strukturami.

Priložnosti so pogosto finančno podprte

Programi mobilnosti so pogosto podprti z evropskimi, slovenskimi ali zasebnimi finančnimi sredstvi. Dobro preverite možnosti in izberite takšno, ki ne bo vključevala prevelikega praznjenja vašega žepa!


6. 7. 8. 9. 10.

Izboljšate lahko svoje zaposlitvene priložnosti Izkušnje in znanja, ki jih pridobite v tujini, predvsem pa dokaz, da ste motivirani, so lastnosti, ki jih delodajalci pri mladih pogosto iščejo.

Zavoj s prehojene poti

Mladi se lahko dandanes kaj hitro znajdemo na točki, ko ni mogoče najti trdnega koraka naprej. Sprememba okolja in nova izkušnja vam data novo energijo za prihodnost.

Soočite se z drugačnim študijskim, delovnim okoljem in načinom razmišljanja Sistemi tako formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja se po svetu med seboj močno razlikujejo. Vsak ima svoje prednosti in slabosti in na vas je, da odkrijete, kaj vam zares ustreza.

Sklenete nova prijateljstva in poznanstva

Mobilnost je lahko priložnost, da razširite svoj krog poznanstev v različnih podjetjih, hkrati pa ne pozabite na čas za neformalno druženje z vrstniki z vsega sveta.

Potujete in raziskujete tuje države

Tako med študijem kot med ostalimi oblikami mobilnosti se najde prosti čas za raziskovanje okolice. Izkoristite ga!

9


PO IZKUŠNJE V TUJINO ZA MLADE!

10


Štirje nasveti, ki jim je dobro prisluhniti Ključno je, da začnete o odločitvi za udeležbo razmišljati pravočasno. Prijavni roki za poletne priložnosti so namreč pogosto že pozimi ali zelo zgodaj spomladi, roki za prijavo na fakultete se ponekod iztečejo že takoj na začetku leta, prijave na pripravništva pa mednarodne organizacije včasih zbirajo celo že leto dni pred začetkom.

Ne odlašajte, začnite z brskanjem! Prej ko bo vaša prijava pripravljena, več časa imate, da jo izboljšate in dopolnite. Programi mobilnosti so marsikdaj podprti iz različnih javnih (evropskih, slovenskih) ali zasebnih skladov in virov. Brskanje in usklajevanje sicer vzameta kar precej časa, vendar lahko pridobitev dodatnega vira financiranja močno razbremeni vaš žep!

11


Preverite možnosti financiranja ali štipendiranja!

Ne pozabite, da so informacije pogosto razdrobljene po različnih spletnih straneh, zato bo potrebna zvrhana mera potrpežljivosti. Naj učna ali praktična mobilnost ne bo le priložnost za skok iz domačega gnezda, sprostitev in potovanje. Je namreč odlična priložnost za krepitev vaših znanj in izkušenj ter predstavlja prednost, ki jo dandanes iščejo delodajalci.

Izberite aktivnosti, ki vam bodo pomagale pri izgradnji vaše bodoče poti!

Izredno pomembno je, da si zabeležite, česa ste se naučili, kaj ste pri mobilnosti pridobili in katere kompetence ste razvili.

Ne pozabite, kaj ste z mobilnostjo pridobili!

Vzdržujte svoj dnevnik, beležite izkušnje s priznanimi certifikati, vprašajte za končno diplomo, potrdilo o opravljeni aktivnosti ali priporočilno pismo.

12


V tujino po nova znanja ŠTUDIJ IN IZMENJAVE Nika Gerbec in Urša Leban

Možnosti za opravljanje dela ali celotnega formalnega izobraževanja v tujini je seveda izjemno veliko, mi pa smo izbrali najbolj izstopajoče.

REDNI ŠTUDIJ V TUJINI

Na študij v tujini se je dobro začeti pripravljati približno leto dni prej. Obstaja več različnih spletnih baz, s katerimi si lahko pomagate pri iskanju ustrezne fakultete in programa. Nujno pa morate biti tudi pozorni na prijavne roke in postopek prijave. Prijavni roki so na nekaterih univerzah in programih že zelo zgodaj (celo konec leta pred letom, ko nameravate začeti s študijem v tujini), še pomembneje pa je, da pravočasna prijava pomeni večjo možnost za pridobitev štipendij in v nekaterih primerih tudi večjo možnost za sprejem. Večina univerz poleg dokumentov o dosedanjem študiju zahteva potrdilo o znanju jezika (TOEFL, IELTS ...) ter priporočila profesorjev.

Uporabna iskalnika študijskih programov: www.mastersportal.eu www.bachelorsportal.eu

13


ERASMUS MUNDUS

Posebnost programa Erasmus Mundus je, da poteka na različnih univerzah, ob zaključku študija pa prejmete skupno potrdilo vseh sodelujočih fakultet. Odlikujejo ga multidisciplinarnost in napredni študijski programi. Bodite pozorni, prijave potekajo zelo zgodaj (celo decembra leto pred začetkom študija)! Pri programu je možna pridobitev štipendije Erasmus Mundus, ki za magistrski študij znaša 500 €, za doktorski pa 1400 €.

Matevž S., Erasmus Mundus Obiskujem interdisciplinarni magistrski program urbanih študij 4Cities, ki ga izvaja šest univerz iz štirih mest – Bruslja, Dunaja, Kopenhagna in Madrida. Študij je izredno razgiban – nenehne selitve, ekskurzije, terenski dnevi in projektne naloge vsekakor nudijo priložnost za pridobivanje različnih znanj in veščin. Ker nisem med prejemniki štipendije, stroške bivanja nosim sam.

14


ERASMUS+ ŠTUDIJSKE IZMENJAVE

Erasmus+ študijske izmenjave trajajo semester ali dva. Na Erasmus+ študijsko izmenjavo se prijavite preko koordinatorja na vsaki posamezni fakulteti. Od posameznih fakultet je tudi odvisno, s katerimi univerzami v tujini imajo podpisane sporazume. Po novem je višina štipendije odvisna od države gostiteljice.

Gaj R., Erasmus+ študijska izmenjava na Portugalskem Na študijsko izmenjavo sem se odpravil na Portugalsko v Coimbro. Pozitivna plat izbire sta gotovo sončno vreme in relativno poceni življenje. Med negativne izkušnje velja uvrstiti počasno urejanje birokratskih zadev, kar lahko človeka spravi ob živce. Izpostaviti želim, da sem s pripravami začel že 5 mesecev pred izmenjavo, zato sem poleti (ko so se z obveznostmi ukvarjali ostali) imel praktično vse urejeno!

15


PROGRAM CEEPUS

CEEPUS je srednjeevropski program za izmenjave in spodbuja mobilnost študentov in profesorjev v Srednji Evropi. Študenti so oproščeni plačila šolnine na tuji fakulteti ter lahko kandidirajo za finančno pomoč, ki je odvisna od vsake posamezne države članice in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno zavarovanje. Potni stroški niso kriti.

AEN in MAUI

Tisti, ki vas zanimajo izmenjave izven evropske celine, preverite programa AEN (združenje evropskih in avstralskih univerz) in MAUI (združenje evropskih in ameriških univerz). Izmenjava lahko traja en semester ali vse leto, šolnina je krita, stroške bivanja in potovanja pa si plača vsak študent sam.

16


IZMENJAVE PREKO BILATERALNIH POGODB

Fakultete z neevropskimi univerzami sklepajo tudi dodatne pogodbe, ki omogočajo semester ali dva semestra trajajoče izmenjave. Študenti so šolnine oproščeni, življenjske in potne stroške pa morajo kriti sami. Ponudba se od fakultete do fakultete močno razlikuje, zato svetujemo, da svoje možnosti preverite pri mednarodni pisarni svoje fakultete!

IZMENJAVE PREKO NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA

Del rednih študijskih obveznosti lahko opravite tudi v okviru štipendijskega sklada, pri katerem je mogoče izbirati med izmenjavami na Norveškem, Islandiji ali Lihtenštajnu. Izmenjava lahko traja od 3 do 12 mesecev, študentje so upravičeni do štipendije v višini maksimalno 1200 €, ki pomaga pri kritju stroškov bivanja, dodatno pa so kriti še stroški prevoza. Prijavni roki so med fakultetami zelo različni!

17


ŠTIPENDIJA AD FUTURA

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije vsako leto razpiše štipendijo Ad Futura za redni študij v tujini, ki pokrije življenjske stroške. Prijava je za naravoslovni študij mogoča na dodiplomski in podiplomski ravni, za družboslovni študij pa samo na podiplomski ravni. Ad Futura financira tudi doktorske programe. Prijave potekajo do aprila.

ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKE OBISKE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V TUJINI

Če se odločate za izmenjavo ali študijski obisk, na spletnih straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij preverite razpoložljivost štipendij! Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov. Med obiske sodijo različni tipi mobilnosti – poletne šole, jezikovni tečaji, prostovoljstvo, izmenjave.

ŠTIPENDIJE FULLBRIGHT

Štipendijski program Fullbright je vodilni mednarodni program za štipendiranje magistrskih in doktorskih študijev v ZDA. Štipendija vključuje šolnino, mesečno žepnino, literaturo, zavarovanje ter letalsko karto.

ŠTIPENDIJE DAAD

Gre za bazo štipendij za študij v Nemčiji, ki so namenjene tujim študentom, diplomantom in mladim raziskovalcem. Višina štipendije se razlikuje glede na stopnjo študija, v splošnem pa vključuje tudi potne stroške ter zdravstveno zavarovanje.

18


V tujino po delovne izkušnje PRAKSE IN PRIPRAVNIŠTVA Meta Brečič

Se vaš študij približuje koncu? Morate v okviru študijskega programa opravljati obvezno prakso? Že veste, kje? Ena izmed možnosti je lahko tudi opravljanje prakse ali pripravništva v tujini. V nadaljevanju boste spoznali nekaj programov in organizacij, ki so vam lahko v pomoč pri iskanju.

19


Kdo?

študenti in mladi diplomanti (v času 1 leta po diplomiranju)

Kam?

DA: javne ali zasebne institucije ter druge organizacije NE: institucije EU in druga telesa EU in organizacije, ki vodijo programe EU

Koliko časa?

najmanj 2 in največ 12 mesecev (štipendija največ 4 mesece)

Višina štipendije?

400 do 500 € mesečno (glede na državo) + dodatek* (če je razpisan)

ERASMUS+ ŠTUDIJSKA PRAKSA

Ta program je med najbolj prepoznavnimi in za opravljanje prakse v tujini zagotavlja določeno višino sredstev, ki pa je odvisna od ciljne države.

Nina B., Erasmus+ praktično usposabljanje v Avstriji Pri praktičnem usposabljanju Erasmus+ si študent delodajalca poišče sam. Širok manevrski prostor lahko predstavlja problem, zato vam priporočam, da podrobno opredelite področje dela, v katerem želite opravljati praktično usposabljanje. Pred odhodom priporočam tudi, da z delodajalcem začrtate naloge, ki vas čakajo, in si že v naprej naredite okviren plan dela.

20


NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM

Če vas zanimata praksa ali pripravništvo v Lihtenštajnu, na Norveškem ali Islandiji, izkoristite tovrstne štipendije, ki vam lahko pomagajo pri pokrivanju nastalih stroškov bivanja v tujini.

Anja B., Norveški finančni mehanizem na Islandiji Zaradi velike želje po praktičnem usposabljanju v tujini sem se odločila za dvomesečno EGP in NFM prakso na Islandiji, v podjetju LS Retail. Pridobila sem ogromno praktičnega znanja, kar pa je najbolj pomembno, je to, da sem spoznala veliko novih ljudi in nove kulture, navade in običaje ter doživela neverjetno in krasno naravo dežele ledu in ognja. Kljub temu, da bo v CV-ju praksa predstavljala le majhen delček moje zgodovine, v realnosti predstavlja dogodek, ki je zelo vplival na mojo osebnostno rast.

Kdo?

študenti visokošolskih institucij

Kam?

podjetja ali druge organizacije

Koliko časa?

od 6 tednov do 12 mesecev

Višina štipendije?

1200 € mesečno + potni stroški

21


INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

Na voljo so pripravništva v različnih institucijah Evropske unije. Običajno je eden izmed pogojev za prijavo dokončana vsaj 1. stopnja študija in znanje dveh evropskih jezikov.

Kdo?

študenti ali diplomanti (odvisno od institucije), za Evropski parlament vsakdo z opravljeno maturo oziroma zaključnim izpitom, ki omogoča vpis na univerzo

Kam?

Evropska komisija, Svet Evropske unije, Evropski parlament, Evropska centralna banka in druge

Koliko časa?

odvisno od institucije, običajno 5 mesecev

Višina štipendije?

približno 1000 € mesečno (odvisno od institucije)

Urška U., pripravništvo pri Evropski komisiji Za Evropsko komisijo velja, da je predvsem v zadnjih letih postopek izbora izjemno konkurenčen. Program študentom in mladim profesionalcem namreč omogoča, da delajo na področjih svojih interesov, obenem pa pripravnike spodbuja, da se v tem času dodatno izobražujejo in udeležujejo številnih družbenih dogodkov. Pripravništvo pri Evropski komisiji je finančno podprto.

22


Sara V., pripravništvo pri poslanki v Evropskem parlamentu Najpomembneje je, da veš, na kakšnem področju želiš delati, ker je iskanje tako lažje. Pomaga tudi izbira države, v kateri želiš opraviti mobilnost. Ko najdeš primerno delo, se začne iskanje primerne nastanitve, kar je po navadi zelo naporno. Vedno se je dobro vnaprej pozanimati, kakšne so izkušnje z nastanitvijo predhodnikov, in prositi za pomoč pri iskanju.

23


AIESEC

Vsem, ki želite delati na področju marketinga, podjetništva, poslovanja, oblikovanja, programiranja ter poučevanja jezikov, lahko pri iskanju prakse ali pripravništva pomaga organizacija AIESEC.

Maja K., prostovoljna AIESEC praksa v Egiptu Sama sem pri izbiri gledala na to, v kakšno državo grem, saj sem si želela iti nekam, kjer je kultura zelo drugačna od naše, razmišljala pa sem tudi o finančnem vidiku. Mobilnost si v primeru prostovoljne AIESEC prakse (t.i. Community Service) financiraš sam, vendar ti uredijo stanovanje zastonj oziroma po zelo ugodni ceni, včasih pa so vključeni tudi brezplačni obroki hrane.

Kdo?

študenti ali diplomanti (največ 2 leti po zaključku študija)

Kam?

podjetja in nevladne organizacije

Koliko časa?

od 2 do 18 mesecev

Višina štipendije?

odvisno od organizacije, ki jo izberete

Stroški? 240 €

24


IAESTE

Študentje naravoslovno tehničnih fakultet lahko strokovno prakso poiščete tudi prek organizacije IAESTE. Prakse so plačane, plačilo pa pokrije najmanj stroške bivanja.

Polona P., praktično usposabljanje preko IAESTE v Nemčiji Izkušnja v tujini se mi zdi zares pozitivna in pomembna. Predvsem na začetku prakse imaš veliko časa, ki ga preživiš sam s sabo in se tako še bolje spoznaš. Nato spoznaš ogromno različnih ljudi, postaneš bolj samostojen in se naučiš delovanja v skupini posameznikov iz različnih kultur. Po opravljeni praksi pa definitivno postaneš bolj kompatibilen na trgu dela!

Kdo?

študenti (status študenta za nekatere države ni pogoj)

Kam?

navadno na inštitutih ali v univerzitetnih laboratorijih

Koliko časa?

od 6 do 53 tednov

Višina štipendije?

odvisno od ciljne države

Stroški?

članarina 25 € + mednarodna članarina 140 €

25


Obogati svoj življenjepis – stopi iz cone udobja Sabina Carli

Pomlad se prebuja in to je več kot očiten znak, da nas tudi letos čaka poletje – poletje, ko šole zaprejo svoja vrata in ko lahko svoje študijske bukve načeloma odložimo vsaj za hip. Pa je res potrebno, da po napornem študijskem letu 3 mesece zremo v zrak (zamižimo na eno oko in pozabimo na morebitno jesensko izpitno obdobje)? Obstaja kar nekaj načinov za zapolnitev vročih dni z zanimivimi aktivnostmi. Študentsko delo je pogosto prva izbira, kar je seveda logično in nadvse smiselno, obstaja pa tudi veliko možnosti, pri katerih pa bo potrebna pomembna osebna odločitev – izstop iz cone udobja! Poletje je namreč čas, ki ga lahko izkoristimo za obisk poletnih šol, jezikovnih tečajev, seminarjev in treningov, ali pa se odločimo za prostovoljstvo ali plačano delo v tujini.

Vas zanima? Berite dalje!

Poletne šole potekajo praktično po vsem svetu, na vas pa je, da se odločite, kakšno okolje in katere vsebine vam ustrezajo. Namige zanje vsekakor najdete na naši spletni strani www.mednarodniskis.si, pomembno pa je tudi dobro preveriti finančno plat. Možen vir pridobitve štipendije je denimo Sklad za razvoj kadrov in štipendije, ki vsako leto podeljuje finančno podporo za kratkoročne obiske v tujini.

26


Če vas mikajo prostovoljske izkušnje, so vam na voljo mednarodni prostovoljski tabori (ti se odvijajo praktično po vsem svetu, pogosto pa zajemajo manjši finančni vložek), Evropska prostovoljna služba (ki krije 90 % potnih stroškov, nastanitev, prehrano in žepnino, svojo bodočo gostiteljsko organizacijo pa poiščite v bazi EVS akreditiranih organizacij na spletu), Work Away (različna opravila, v zameno za katera vam delodajalci nudijo hrano in prenočišče), WWOOFING (če ste naklonjeni delu na organskih kmetijah) in mnoge druge organizacije, ki jih najdete na spletu. Tujega jezika se običajno nikjer drugje ne morete naučiti bolje kot v državi, v kateri je to uradni jezik. Zato pot pod noge – če želite izboljšati svoje retorične sposobnosti v francoščini, se podajte v Francijo ali katero izmed bivših francoskih kolonij, za ruski jezik bo treba na vzhod, naravni govorci nemščine pa se najdejo že kaj kmalu za slovensko severno mejo.

27


V tujino po neformalne izkušnje PROSTOVOLJSTVO IN MLADINSKI AKTIVIZEM Nuša Počič

Vsi tisti, ki radi potujete, vendar želite med potovanjem narediti tudi kaj koristnega in pridobiti nova znanja, imate na razpolago kar nekaj možnosti.

ERASMUS+: MLADI V AKCIJI – MLADINSKE IZMENJAVE

Mladinske izmenjave so priložnost, da vsaj dve skupini mladih iz različnih držav raziskujeta temo, ki jima je skupna. Izmenjava je namenjena udeležencem, starim od 13 do 30 let. Sama aktivnost traja od 5 do 21 dni, v kar niso všteti dnevi potovanja. Pri mladinskih izmenjavah ni skrbi glede stroškov za hrano in prenočišče, povrnjen pa je tudi del potnih stroškov.

28


ERASMUS+: MLADI V AKCIJI – USPOSABLJANJA ZA MLADINSKE DELAVCE IN VODJE

Usposabljanja so podobna mladinskim izmenjavam, vendar so namenjena izobraževanju mladinskih delavcev. Tudi tu organizatorji krijejo del potnih stroškov, hrano in prenočišče.

Meta B., usposabljanje za mladinske delavce v Španiji Za en teden sem se odpravila v Španijo, v majhno vas blizu mesta Caravaca de la Cruz. Usposabljanje priporočam vsem, saj je to idealen način za združevanje potovanja, spoznavanja novih ljudi in učenja. Med samim usposabljanjem sem zapravila zelo malo, saj smo imeli plačano nastanitev in hrano.

29


EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA

Projekt je namenjen mladim od 17 do 30 let in jim omogoča, da za obdobje od 2 do 12 mesecev postanejo prostovoljci in prostovoljke v drugi državi. EVS je odlična priložnost, saj omogoča brezplačno nastanitev in prehrano, prevoz na delo, morebitno vizo, zdravstveno in nezgodno zavarovanje, 90-% kritje stroškov prevoza v tujino in domov, jezikovni tečaj ter mesečno žepnino.

Ana B., EVS v Turčiji Za devet mesecev sem se odpravila v Turčijo, v mesto Antalya, kjer sem poučevala otroke s posebnimi potrebami. Velik plus take odločitve je, da greš v svet in se moraš znajti sam. Turčija je bila v tem pogledu kar ekstrem, saj imajo drugačen šolski sistem. Med delom sem po enem mesecu šokirana ugotovila, da mi ta ni všeč, zato sem predlagala nekaj sprememb, ki jih je učiteljica prijazno sprejela. Prevoz sem imela krit, na mesec pa sem dobivala okoli 150 evrov.

30


MEDNARODNI PROSTOVOLJNI DELOVNI TABORI

Tabori potekajo vse leto, največ ponudb pa lahko najdeš v glavni sezoni, in sicer od aprila do oktobra. Aktivnost traja približno 10 dni, namenjena pa je mladim, starim od 18 do 21 let. Ob prijavi je treba plačati tudi prijavnino, ki je odvisna od države. Prostovoljstvo zajema različna področja, v zameno za delo pa prostovoljec dobi hrano in prenočišče.

WORK AWAY

Je spletna stran, ki ponuja seznam različnih delodajalcev v državah po vsem svetu. Dvoletna članarina znaša okoli 25 €. Prostovoljec dela približno pet ur na dan, pet dni v tednu, v zameno pa dobi hrano in prenočišče. Pri delu ni nobenih starostnih omejitev, vse pa je odvisno od dogovora z delodajalcem.

31


WWOOFING

Delo poteka na organskih kmetijah v državah po vsem svetu. Prostovoljec dela od štiri do šest ur na dan, v zameno pa dobi prenočišče in hrano. Obstaja več različnih spletnih strani, za katere moraš najprej plačati članarino, šele nato pa lahko kontaktiraš gostitelje. Letna članarina znaša okoli 20 €. Nuša P., WWOOFING v Luksemburgu Odpravila sem se v Luksemburg, v mesto Beckerich, in sicer za dober teden. Z delom na organski kmetiji se resnično naučiš ceniti hrano, saj vidiš, koliko dela in truda je potrebnega za njeno pridelavo. Ker delaš samo nekaj ur na dan, imaš nato prosto popoldne, ki ga lahko izkoristiš za raziskovanje države. Glavni vir prihodkov so bila moja lastna sredstva, vendar sem vseeno veliko prihranila, saj mi ni bilo treba kupovati hrane in skrbeti za prenočišče.

32


PROGRAMI DOLGOROČNEGA PROSTOVOLJSTVA (LTV) Pri programih LTV gre za dolgoročno prostovoljstvo. Ti programi so v bistvu nadgradnja delovnih taborov in prostovoljcu omogočijo, da za dlje časa dela na okoljskih ali družbenih projektih. Predstavljajo odlično priložnost za mlade, ki lahko tako na neformalni in mednarodni ravni pridobijo delovne izkušnje. S pomočjo projektov LTV prostovoljec dobi izkušnjo skupnega življenja in dela na dolgoročnih projektih, ki lahko trajajo od 1 do 12 mesecev. Tina V., LTV na Šrilanki V okviru programa LTV sem preživela tri mesece na Šrilanki, saj rada potujem in pri tem naredim še kaj koristnega. Delala in živela sem v domu za fante iz problematičnih okolij. Stari so bili med 6 in 19 let, prostovoljci pa smo pomagali pri njihovem vsakdanu. Če se odločiš za prostovoljstvo, moraš biti pripravljen nekako prispevati skupnosti. Če se odpraviš na LTV, zraven dobiš še znanje o novi državi, novi kulturi, in to veliko bolj pristno, kot če se tja odpraviš kot turist. Edini vir prihodkov so bili moji prihranki, največ pa sem zapravila za letalsko karto in stroške projekta.

33


GLEN

GLEN je evropska mreža za globalno učenje, namenjena mladim od 21 do 30 let. Namen mreže je prispevati k boljšemu razumevanju globalne soodvisnosti, trajnostnega razvoja, odgovorne razvojne politike in odnosom med severom in jugom. V mrežo je vključenih devet nevladnih organizacij držav članic EU, ki mladim s pomočjo usposabljanj in 3-mesečnega prostovoljskega dela omogočajo neformalno učenje in pridobivanje novih izkušenj. Tina T., GLEN v Republiki Južni Afriki Za tri mesece sem se odpravila v Cape Town. Za to sem se odločila, ker sem bila že nekaj let aktivna v nevladnem sektorju, imela sem pa tudi precej kritičen pogled na raznorazne prostovoljske projekte. S projektom sem pridobila ogromno, začela sem na primer bolj ceniti čas, ki ga imam na voljo za svoje bližnje, čas za sprehode v naravo, hkrati pa sem spoznala, da denar in materialne dobrine res niso najpomembnejša stvar v življenju.

34


PO IZKUŠNJE V TUJINO ZA ORGANIZACIJE!

35


1. 2. 3. 4. 5. 36

ZAKAJ PA? Neprecenljiva zunanja sredstva

Mednarodni programi mobilnosti so običajno v celoti ali vsaj delno sofinancirani, kar za organizacije pomeni dodatna sredstva, ki jih lahko vložijo v konkreten in izpopolnjen projekt.

Obogateno delovanje in mednarodna razsežnost

Pridobitev dodatnih sredstev ne pomeni le obširnejšega programa, pač pa dodatne vsebine, ki črpajo navdih iz mednarodnega okolja, pripeljejo mlade iz različnih držav v lokalno okolje in utelešajo multikulturnost.

Izgradnja kakovostnih programov v nevladnem sektorju Da organizacija pridobi sredstva na mednarodnem razpisu, mora biti projekt natančno razdelan in v skladu z nameni programa. Takšni projekti so zato običajno bolj premišljeni in uspešnejši.

Sklepanje partnerstev

Projekti povežejo organizacije iz različnih okolij, ki se ukvarjajo s sorodnimi vsebinami in naslavljajo podobne izzive. Tako je mogoče na isto zadevo s pomočjo partnerjev pogledati iz povsem drugačnega zornega kota.

“Odraščanje” organizacij

Mednarodni projekti z obsežno birokracijo zahtevajo veliko natančnosti, potrpežljivost in namensko porabo sredstev. Organizacije tako pogosto okrepijo svoje delovanje in razvijejo nove načine projektnega načrtovanja, upravljanja in evalviranja.


Erasmus+ za študentske klube (in podobna društva) Sabina Carli

Novi program Erasmus+, ki ga financira Evropska komisija na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, je stopil v veljavo leta 2014. Mladinsko poglavje programa Erasmus+, tako imenovani program Mladi v akciji, se obrača na mladinski sektor in mladim med 13. in 30. letom starosti omogoča učne mobilnosti, organizacijam v sektorju pa finančna sredstva, smernice in navodila za organizacijo tovrstnih priložnosti.

Klubovci, klubovke, aktivisti podobnih društev! Razmišljate o razvijanju mednarodnih projektov, ki bodo vašemu delovanju v lokalnem okolju prinesli dodano vrednost, opolnomočili vaše delovanje ter prinesli dodatna zunanja sredstva? Potem morate zagotovo spoznati program Erasmus+: Mladi v akciji in njegov ključni ukrep 1 – Učna mobilnost posameznikov, ki je verjetno najprimernejši za študentske klube in podobna društva.

37


Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov Namen ukrepa je krepitev kompetenc mladinskih voditeljev ter izmenjava dobrih praks med različnimi državami (tako programskimi kot tudi partnerskimi državami iz soseščine EU). a) Mladinske izmenjave Projekt traja od 3 do 24 mesecev (to je čas, ko nastajajo stroški in se projekt pripravlja in odvija), konkretna aktivnost, torej mobilnost mladih, pa zajema od 5 do 21 dni. Udeleženci so stari med 13 in 30 let.

Namig za izvedbo: Želite s projektom raziskovati možnosti za športno udejstvovanje za mlade, ki nimajo dostopa do vzpostavljene športne infrastrukture? Organizirajte teden dni trajajočo izmenjavo s petimi partnerskimi državami, povabite v svoj kraj 25 mladih in se o tem skupaj podučite ter izmenjate dobre prakse!

38


b) Evropska prostovoljna služba Projekt zajema enega ali več prostovoljcev, ki bodo prišli iz tujine, bivali v vašem kraju ter opravljali prostovoljno delo na ločenem projektu znotraj vaše organizacije za daljše časovno obdobje (od 2 do 12 mesecev). Poznamo tudi skupinske aktivnosti EVS (10 ali več prostovoljcev) in EVS za mlade z manj priložnostmi, ki pa lahko trajajo od 2 tednov do 2 mesecev. Prostovoljec je lahko star med 17 in 30 let.

Namig za izvedbo: Imate v vašem študentskem klubu likovno-glasbeni atelje, ki potrebuje sveže ideje za izvajanje ustvarjalnega programa? Za recimo devet mesecev lahko v svoje vrste povabite ustvarjalnega posameznika iz Španije in skupaj z njim soustvarjate program za mlade.

39


c) Mobilnost mladinskih delavcev Projekt traja od 3 do 24 mesecev, konkretna aktivnost pa od 2 dni do 2 mesecev. Ločiti velja med skupinskimi aktivnostmi (seminarji o mladinskemu delu in mladinskih politikah, usposabljanja za mladinske delavce, razvoj projektov in partnerstev) ter individualnimi aktivnostmi (obisk na delovnem mestu). Starostne omejitve za udeležence ni.

Namig za izvedbo: Namig za izvedbo: Imate v vašem klubu poseben način dela s prostovoljci na področju kulture? Organizirajte mednarodno usposabljanje za mladinske delavce, ki v svojih državah delajo z mladimi na tem področju. Zastavite nove metode in tehnike za spodbujanje dela, iščite načine za boljšo promocijo večkrat pozabljenih kulturnih prireditev in sooblikujte končno brošuro o mladih in kulturi.

Naši namigi so seveda zgolj plod naše domišljije, možnosti je nešteto mnogo in na vas je, da jih odkrijete, dobro ubesedite in prijavite.

40


Med študentskimi klubi smo ujeli odlične primere dobre prakse ... Erasmus+: Mladi v akciji – mladinska izmenjava Tina Trdin, KLIŠE

Lani je Klub litijskih in šmarskih študentov izvedel projekt mednarodne mladinske izmenjave Let's learn from each other! Projekt je bil primarno namenjen dijakom, ki so aktivni v posamičnih društvih. Skupine mladih iz Slovenije, Latvije, Italije in Bolgarije so bile odgovorne za izvedbo posameznih delov programa izmenjave. Letos smo projekt nadgradili in mladi se bodo drug od drugega učili v Sloveniji in nato še v Latviji, septembra pa organiziramo še mednarodno usposabljanje za mladinske delavce.

Rezultati za klub so neverjetni, mladi so dobili še večjo motivacijo in dodatne kompetence ter so tudi idejno zasnovali nadaljevalni projekt. Prihajajoče poletje bo tako spet polno učenja, zabave in medkulturnosti!

41


LINKI: Študij v tujini …

Študij v Evropi: www.studyineurope.eu Dodiplomski študij v Evropi: www.bachelorsportal.eu Podiplomski študij v Evropi: www.mastersportal.eu www.findamasters.com Erasmus Mundus: www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en Študij po svetu: www.studyabroad.com

Štipendije za študij …

Aktualne predvsem za Slovenijo: www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-v-tujini V Evropi: www.scholarshipportal.eu Iz Norveškega finančnega mehanizma: www.norwaygrants.si

Prakse in pripravništva …

Pripravništva v Evropi (tudi iskalniki za Erasmus+ prakse): www.europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_en.htm www.eurobrussels.com www.europe-internship.com www.jobs.euractiv.com www.praxisnetwork.eu www.leonet.joeplus.org www.erasmusintern.org www.garagerasmus.org

Prostovoljska priložnost …

EVS organizacije: www.europa.eu/youth/evs_database EVS iskalnik: www.europa.eu/youth/vp/opportunity_list Kratkoročne aktivnosti, treningi: www.salto-youth.net/

Različni portali:

www.wwoofindependents.org www.wwoofinternational.org www.workaway.info

42


Te mika tujina? Odklikaj na:

www.mednarodniskis.si


Publikacija je brezplaÄ?na.