Page 10

KAJ PA FINANCE? ŠTIPENDIJA ERASMUS+ Višina štipendije Erasmus+ za študijski obisk v tujini je odvisna od države, v kateri boste opravljali študijski obisk. V študijskem letu 2015/2016 je štipendija za študijski obisk znašala med 300 in 400 evri mesečno. Prav tako je tudi višina štipendije Erasmus+ za študijsko prakso odvisna od države, v katero odhajate. V študijskem letu 2015/2016 je znašala med 400 in 500 evri mesečno. Študent lahko zaprosi tudi za dodatek k finančni pomoči Erasmus+, ki je v letu 2015/2016 znašal 80 evrov/mesec in ga podeljuje Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Študent mora za prejemanje dodatka izpolnjevati določene pogoje.

ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKE OBISKE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V TUJINI ZA LETO 2016 Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo tisti dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in jim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj tritedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj dvotedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. Sredstva so namenjena tako za namen študija kot tudi praktičnega izobraževanja. Študent lahko pridobi štipendijo za potne stroške v višini do 500 evrov in osnovno štipendijo v višini največ 70 evrov mesečno. Namen osnovne štipendije je kritje šolnine, prehrane in potnih stroškov. Na razpis se je mogoče prijaviti do porabe sredstev oziroma do vključno 30. 9. 2017. ?

10

Več informacij na: www.sklad-kadri.si

Brošura mo int  
Brošura mo int  
Advertisement