Page 1

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije 2012-2014


Copyright © Agencija Spin d.o.o. Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije 2012-2014 Zveza ŠKIS Ljubljana 2015 ISSN 1854-2859


4  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

JAKA BASSANESE, PREDSEDNIK ZVEZE ŠKIS V MANDATNIH OBDOBJIH 2012/2013 IN 2013/2014 Vsako leto je minilo, še preden se je začelo. Nekako tako bi opisal, kako čas hitro teče, ko opravljamo dinamična, zanimiva, spoštovana dela v krogu ljudi, s katerimi v delu uživaš in ki jih iz dneva v dan rad srečuješ. Zadnje leto je bilo predvsem v znamenju 20-letnice Zveze ŠKIS. Pogled v preteklost nam je podal dokaz, kako se lahko z odrekanjem, trdim delom, aktivizmom, ekipnim delom in predvsem sledenjem pravim ciljem iz ideje postopoma zgradi organizacijo v pomembno figuro na osrednjem političnem prostoru. Za to je bil odgovoren prav vsak predsednik Zveze ŠKIS. V zadnjem letu smo tako tudi mi dodali svoj kamenček v mozaik. Po več kot desetih letih smo rešili prostorski problem Zveze ŠKIS. Preselili smo se iz tistih premajhnih prostorov, kjer smo v sobi brez oken uničevali še tistih par sivih celic, ki so nam ostajala po 6-urnih sejah. Še danes se spomnim, kako smo skupaj »udarniško« podirali stene, odvažali material, barvali zidove in selili opremo. Skratka, postorili smo vse, kar smo lahko ob danih pogojih in znanju, ki smo ga premogli. Z odrekanjem, potrpežljivostjo in pametnim razmislekom smo pridobili nove, obnovljene in še enkrat večje prostore.


Veliki pa so bili tudi premiki, ki smo jih postorili na političnem področju. V zadnjem letu je prišlo do sprememb v študentskem delu, kjer smo bili pomemben partner v pogovorih od začetka do konca. Ob pogledu nazaj ter pregledu stanja pol leta po uveljavitvi zakona lahko rečemo, da nismo ugriznili v tako kislo jabolko, kot smo mislili na začetku. A še zdaleč, da bi bilo to jabolko zrelo. Na Zvezi ŠKIS smo z zadnjim mandatom sprejeli spremembe na vsebinskem področju in tako uvedli sistematizacijo delovnih mest. Tako smo prvič do zdaj jasno napisali, kaj so točne naloge določenega člana Zveze ŠKIS. Naredili smo prve nastavke, na podlagi katerih si bodo/bomo lahko aktivisti Zveze ŠKIS lažje pripisali reference, ki smo jih z delom na Zvezi pridobili. Ne pozabimo pa, da bodo morale biti te reference po novem zakonu o študentskem delu tudi uradno priznane.

Kot sem povedal, leto je bilo naokoli in s tem konec nekega poglavja v mojem življenju. Delo, ki ga opravljaš v polnosti vsak dan, pri tem pa velja izpostaviti, da ga lahko opravljaš tudi z užitkom. Ta užitek je meni predstavljalo delo na Zvezi ŠKIS. Velikokrat sem dejal sodelavcem: »V kolikor bom v prihodnje ponovno imel kak mandat za izbiro ekipe zaposlenih bodisi v privatnem ali javnem sektorju, ste to sigurno vi!« Vsak člen ekipe je odigral svojo vlogo vsaj tako dobro, kot se je od njega pričakovalo. Vsaka stvar je bila na koncu presežek in hvala vam, da sem bil lahko del te ekipe tudi jaz! Jaka Bassanese

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Seveda pa ne moremo mimo sprememb na področju projektov. Le-te smo v zadnjem letu zmanjšali in skoncentrirali na tiste, ki jih potrebujemo in na tiste, ki nekako sledijo naši strategiji in viziji. Tako smo skozi varčevalno politiko Zveze nekako prišli nazaj k osnovnem poslanstvu organizacije. Večja sprememba, ki smo jo uvedli pri projektih in ki je bila najbolj pereča, je bila uvedba vstopnine za Škisovo tržnico. Ob odličnem delu, organizaciji in udeležbi s strani Klubov, taka prireditev lahko samo raste. Rast je bila taka, da je prireditev prerasla naše finančne zmožnosti. Proračun te prireditve je tako obsegal več kot polovico proračuna celotne organizacije. Prihodki sponzorjev in prodanih proizvodov vsako leto padajo, medtem ko se stroški vsako leto višajo. Vezano na vse te probleme smo uvedli vstopnino oziroma prispevek, saj je ta tako majhen, da finančno nimam znatnega vpliva na študentsko denarnico.

5 


6  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

KAZALO ALMANAH ZVEZE ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE 2012-2014 ZVEZA ŠKIS NA ZEMLJEVIDU ŠTUDENTSKEGA ORGANIZIRANJA  Poslanstvo Zveze ŠKIS Vizija Zveze ŠKIS Vrednote Zveze ŠKIS ODBORI ZVEZE ŠKIS IN NJIHOVO DELOVANJE V LETIH 2012–2014  Odbor za socialo in zdravstvo Odbor za visoko šolstvo Mednarodni odbor Odbor za dijake Odbor za izobraževanje PROJEKTI ZVEZE ŠKIS Škisova tržnica Sejem rabljenih učbenikov Škisovi dnevi zdravega življenja Škisova akademija Izopop Trening za trenerje Zveze ŠKIS Vsi na ŠKIS! Škisova štorklja Vseslovenska študentska krvodajalska akcija PREGLED DELOVANJA IN PROJEKTOV ZVEZE ŠKIS V LETIH 2012–2014 ORGANIZIRANOST ZVEZE ŠKIS V MANDATNEM OBDOBJU 2012/2013 ORGANIZIRANOST ZVEZE ŠKIS V MANDATNEM OBDOBJU 2013/2014 PREGLED DELOVANJA ČLANOV ZVEZE ŠKIS V LETIH 2012–2014 Študentski klubi Slovenije KOLEDARSKO LETO 2013 KOLEDARSKO LETO 2014 REGIJA 02 Klub mariborskih študentov Klub študentov Lendava Študentski klub Slovenskih goric Prleški študentski klub Klub koroških študentov Klub ptujskih študentov Klub študentov Slovenska Bistrica Klub prekmurskih študentov Klub ormoških študentov Študentsko-mladinski klub Klinka Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

8 10 12 12 12 14 14 16 18 20 22 24 25 26 27 27 28 28 29 30 31 32 38 40 42 42 44 54 64 66 68 70 74 76 78 82 84 88 90 94


96 98 100 102 106 108 112 114 118 122 124 126 128 130 132 136 140 142 144 146 150 154 156 158 162 166 168 170 172 176 180 182 184 188 190 194 196 198 200 202 204 208 212 216 218 222 226 232 234

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

REGIJA 03 Klub trboveljskih študentov Klub študentov Dravinjske doline Klub študentov občine Celje Klub študentov šmarske regije in Obsotelja Klub zgornjesavinjskih študentov Laški akademski klub Študentski klub mladih Šentjur Študentski klub Žalec Klub študentska organizacija Hrastnik Šaleški študentski klub Klub študentov šmarške fare DOLENJSKA REGIJA Društvo novomeških študentov Društvo študentov Brežice Klub belokranjskih študentov Klub kočevskih študentov Klub posavskih študentov Klub študentov občine Trebnje Ribniški študentski klub Študentski klub Sevnica Študentski klub Ptjeln GORENJSKA REGIJA Klub žirovskih študentov Klub jeseniških študentov Klub študentov Poljanske doline Klub radovljiških študentov Klub študentov Kranj Klub študentov Selške doline Klub tržiških študentov Klub škofjeloških študentov OSREDNJA REGIJA Študentski klub GROŠ Klub litijskih in šmarskih študentov Klub logaških študentov Klub vrhniških študentov Notranjski študentski klub Študentski klub Kamnik Klub zasavskih študentov PRIMORSKA REGIJA Klub ajdovskih študentov in dijakov Klub goriških študentov Klub idrijskih študentov Klub izolskih študentov in dijakov Klub študentov Ilirska Bistrica Klub študentov občine Koper Klub študentov občine Piran Klub študentov Sežana Klub tolminskih študentov

7 


8  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ALMANAH ZVEZE ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE 2012-2014 Z več kot 2000 dogodki in prireditvami 56 študentskih klubov vsako leto privabi preko 350.000 obiskovalcev in tako prispeva k družabnemu življenju v domačih okoljih ter ohranjanju mladinskega aktivizma na ravni celotne Slovenije. Zveza študentskih klubov Slovenije je tista, ki klube spodbuja in jim nudi podporo pri študentskem organiziranju, skrbi za njihovo medsebojno povezanost, izmenjavo praks ter prenos znanja na mlajše generacije. Nenazadnje skrbi za transparentno delovanje klubov in predstavitev dejavnosti, ki jih študenti v svojih lokalnih okoljih opravljajo, v zbirki kakovostnih publikacij. Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije že od leta 2005 poroča o dejavnostih in ključnih prelomnicah, ki so vplivale na delovanje Zveze in klubov. Z uporabnimi podatki koristi prihodnjim generacijam in vsem, ki šele stopajo na pot študentskega organiziranja, pa tudi tistim, ki se radi ozrejo v več kot 20-letno zgodovino združevanja mladinskih društev na Slovenskem. Zveza ŠKIS že od svoje ustanovitve dalje stremi k povezovanju in sodelovanju. Preko organizacije skupnih projektov, med katerimi je najvidnejši Škisova tržnica, udeležbe aktivistov Zveze na klubskih projektih ter kakovostne komunikacije ohranja pristen stik s svojimi člani. Almanah 2012/2014 predstavlja le del njene pestre zgodovine, a znova govori v prid besedi 'skupaj'. Zaobjema samo idejo Zveze ŠKIS ter novosti na področju njenega delovanja in delovanja študentskih klubov v obdobjih 2012/2013 in 2013/2014. Ohranja spomin na pomembne korake, dosežke in napredek, ki brez sodelovanja klubov ne bi bil mogoč.

NENAZADNJE STE KLUBI TISTI, KI GRADITE ZVEZO.


9 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


10  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ZVEZA ŠKIS NA ZEMLJEVIDU ŠTUDENTSKEGA ORGANIZIRANJA V SLOVENIJI Lokalni študentski klubi po vsej Sloveniji delujejo že od 30. let prejšnjega stoletja. Skozi leta so se prilagajali specifičnim potrebam posameznega lokalnega okolja, dobivali vsak svojo podobo in vizijo delovanja, ohranili pa so skupne namene in cilje, ki so bili osnova za njihovo povezovanje. Zaradi izmenjave dobrih praks in z namenom izboljšanja svojega delovanja so se povezali v šest slovenskih regij ter 16. junija 1994 ustanovili Zvezo študentskih klubov Slovenije (Zvezo ŠKIS). Vse od ustanovitve si je Zveza ŠKIS na nacionalnem nivoju prizadevala za ustanovitev Študentske organizacije (ŠOS), ki je dokončno zaživela v letu 2003. Klubi, povezani v Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS), danes predstavljajo enega izmed štirih stebrov ŠOS. Ostale tri stebre predstavljajo Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU LJ), Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) ter Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP).


ŠOS ŠOULJ

ŠOUM

ŠOUP

Svet ŠOLS Zveza ŠKIS

Skupina za pravno pomoč

Svet Zveze ŠKIS

Odbor za visoko šolstvo

Odbor za dijake

Odbor za izobraževanje

Mednarodni odbor

Odbor za socialo in zdravstvo

administrator

blagajnik

Glavni odbor

predsednik

02 regija

Nadzorna komisija

Varnostni svet

podpredsednik /predsednik Varnostnega sveta

03 regija

Primorska regija

Dolenjska regija

Gorenjska regija

Osrednja regija

Skozi leta delovanja se je Zveza ŠKIS izkazala kot aktivna organizacija – v njenem okolju so zrasli eni največjih nacionalnih projektov študentskega organiziranja. Eden najbolj znanih je Škisova tržnica, ki je od svoje prve upodobitve postala največja enodnevna prireditev za mlade v Sloveniji. Izvorna projekta Zveze ŠKIS sta tudi Študentska arena ter vseslovenski Študentski krvodajalski teden, ki je svojo današnjo obliko dobil po priključitvi vseh ostalih entitet ŠOS. Danes Zveza ŠKIS s pomočjo svojih odborov izvaja aktivnosti na področjih sociale in zdravstva, mednarodnega sodelovanja, visokega šolstva ter dijaškega delovanja, poseben pomen pa daje konstantnemu izobraževanju kadrov na Zvezi ter predstavnikov študentskih klubov. Zveza ŠKIS je dejansko tista, ki skrbi, da študentski klubi delujejo tako, kot morajo, služijo svojemu namenu ter študentom in dijakom omogočajo projekte, ki jim pomagajo pri študiju in obštudijskih dejavnostih. Kot samostojna organizacija skrbi za smotrno in namensko delovanje študentskih klubov, preko svojih projektov pa klubom omogoča praktično izobraževanje aktivistov, jim svetuje pri delovanju, rešuje morebitne težave ter skrbi za povezanost klubov in mladih iz vseh slovenskih regij.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Upravni odbor operativnega dela

11 


12  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Poslanstvo Zveze ŠKIS “Preko povezovanja in podpore pri prenosu znanja spodbujamo delovanje in razvoj študentskih klubov Slovenije ter same Zveze na nacionalni, lokalni in osebni ravni.”

Vizija Zveze ŠKIS “Postali bomo zveza s frekvenčnim učenjem, konstantno napredujočim kadrom in dobrim sistemom prenosa znanja, ki bo študentske klube avtonomno spodbujal h generiranju in izvedbi idej. Z neprestanim napredkom in odločnim nastopom bomo povečali občutek pripadnosti Zvezi ter na ta način postali najpomembnejša organizacija za študentske klube.” Več kot 70 aktivistov, ki skrbijo za delovanje Zveze, izvedbo projektov, pomoč klubom in pripravo vsebin, sledi šestim ključnim vrednotam, na katerih sloni tudi vizija Zveze ŠKIS. Prihodnost Zveze vidijo v prizadevanju za medsebojno zaupanje, integriteti, transparentnem delovanju, pridobivanju novih znanj in prenosu znanja, vključevanju mladih in dobri komunikaciji.

Vrednote Zveze ŠKIS


13 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


14  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ODBORI ZVEZE ŠKIS IN NJIHOVO DELOVANJE V LETIH 2012–2014 ODBOR ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS se ukvarja s socialnimi problematikami, s katerimi se srečujejo študenti. Odbor pokriva področja štipendijske politike, subvencionirane prehrane, bivanjske problematike, področje prevozov, zaposlovanja mladih in študentskega dela, zdravstvene problematike ter področje študentskih družin.


Delovanje obora je zaznamovalo sprejemanje novega Zakona o štipendiranju, odborniki so bili glasni tudi ob spreminjanju cen subvencioniranih vozovnic, sodelovali so pri kampanji Jamstvo za mlade, na mednarodnih dogodkih na temo brezposelnosti mladih in povečanja zaposljivosti diplomantov ter v pripravi krovnih nacionalnih dokumentov, ki bodo Sloveniji omogočili črpanje evropskih sredstev v obdobju 2014–2020. Pomembne spremembe so se dogajale na področju socialne zakonodaje, kjer je Odbor za socialo in zdravstvo aktivno nastopil v smeri olajšanja položaja mladih, predvsem tistih, ki se še izobražujejo. Odbor je pripravljal delavnice, sodeloval pri spremembi pravilnika o bivanju, se ukvarjal s spremembami študentskega dela ter pripravljal komentarje na Nacionalni program za mladino, Nacionalni stanovanjski program ter Nacionalni program za socialno varstvo. Poleg člankov s področja sociale in zdravstva je odbor pripravil tudi informativno publikacijo za študentske klube.

V letih 2013/2014 so bili odborniki aktivni pri pogajanjih z odločevalci pri sprejemanju novega Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij in Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij, izvajali so usposabljanja svetovalcev za mlade ter se udeležili mnogih posvetov s področja izboljšanja stanovanjskih razmer za mlade, zaposlovanja mladih in medgeneracijske solidarnosti. Preko Odbora za socialo in zdravstvo je Zveza ŠKIS začela sodelovati v kampanji No hate speech. Kampanja, ki jo na nacionalni ravni koordinira Mladinski svet Slovenije, je projekt Sveta Evrope, namenjen osveščanju in boju proti sovražnemu govoru na spletu. Odbor za socialo in zdravstvo je bil v sodelovanju z ostalimi odbori Zveze ŠKIS aktiven v delovni skupini, ki je spodbujala beleženje in priznavanje neformalnega izobraževanja in delovnih izkušenj ter v delovni skupini Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, ki se je ukvarjala s prenovo subvencioniranega bivanja študentov v enotnem zakonu. Svoje delovanje je odbor usmeril tudi v pripravo in izvedbo posveta o rezultatih raziskave Evroštudent. V okviru ŠOS se je ob problematiki subvencioniranih vozovnic odbor ostro odzval in udeležil protestov ter tako prispeval svoj del k zagotovitvi financ za subvencioniran prevoz.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

V mandatnem obdobju 2012/2013 je Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS znotraj večjih kampanj opozarjal na spremembe zakonodaje ter si prizadeval za čim manjše oškodovanje dijakov in študentov. Opozarjal je na protipravne spremembe odločanja glede dodatka za bivanje pri Zoisovih štipendijah, zbiral podpise oškodovancev ter vložil pobudo pri Varuhinji človekovih pravic, ki je mnenju odbora pritrdila.

V Državnem zboru je odbor lobiral proti sprejemu sprememb zakonodaje na področju zdravstvenega zavarovanja, ki je predvidevala višje plačevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za študente.

15 


16  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ODBOR ZA VISOKO ŠOLSTVO Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS se ukvarja s problematiko na področju visokega šolstva v slovenskem visokošolskem prostoru, hkrati pa spremlja tudi dogajanje na mednarodnem nivoju. Svojo pozornost usmerja predvsem v zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, dostopnega javnega šolstva, ureditve stabiliziranja financiranja visokega šolstva in znanosti.


Odbor je izvajal promocijske in druge aktivnosti v okviru projekta Evroštudent, ukvarjal se je s spremembami uredbe o financiranju javnih in zasebnih visokošolskih zavodov ter pomagal pri pripravi celostnega dokumenta o fiktivnih vpisih na zahtevo Računskega sodišča RS. Odzval se je in javno nasprotoval priporočilom OECD, ki so vključevala vpeljavo šolnin na javne univerze. Med drugim se je odbor ukvarjal s spremembami meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo študijskih programov in visokošolskih zavodov ter pripravil okroglo mizo o pogojih študija za študente s posebnimi potrebami ter okroglo mizo na temo internacionalizacije v visokem šolstvu. Na Zvezi ŠKIS je pričel z aktivnostmi na področju priznavanja neformalnega izobraževanja, pripravil osnutek certifikata za priznavanje neformalnih izkušenj ter enoten dokument o študijskih praksah v Sloveniji. V sodelovanju z ostalimi odbori Zveze ŠKIS je pripravil dokument o priznavanju in vrednotenju neformalnega izobraževanja.

Odbor je bil aktiven pri pripravi komentarjev na Nacionalni program za Mladino, svoje stališče do predloga pa je predstavil tudi v Državnem zboru. Sodeloval je pri pripravi sprememb zakona ZviS na področju kakovosti ter nasprotoval možnosti izključevanja študentov iz višjih šol. V letih 2013/2014 so bile glavne aktivnosti Odbora za visoko šolstvo usmerjene v Nacionalni posvet o študijskih praksah, Zakon o visokem šolstvu, projekt Evroštudent in publikacijo ob 10-letnici prenove študijskih programov v Sloveniji. Odbor je bil aktiven na mnogih področjih, med drugim pri strategiji zaposlovanja ŠOS, nacionalnem reformnem predlogu, analizi izvajanja izrednega študija na slovenskih visokošolskih zavodih ter na področju sofinanciranja doktorskega študija. Sodeloval je pri pripravi vsebine za Škisovo popotnico za študente, člankov za klubske publikacije, pripravi dokumenta o študentskih izkaznicah, svoje delovanje pa je usmerjal tudi na področje beleženja in priznavanja neformalnega izobraževanja ter usposabljanja za študente evalvatorje višješolskih študijskih programov. Svoja stališča in prizadevanja je izražal tudi s prisotnostjo na številnih posvetih in konferencah glede prihodnosti študija, mladih ter neformalnega izobraževanja.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

V letih 2012/2013 je bilo delovanje Odbora za visoko šolstvo usmerjeno na vodenje projekta 'Razpis za najboljša diplomska in magistrska dela Študentske organizacije Slovenije'. Odbor se je ukvarjal tudi s predlogom sprememb na področju zakona in pravilnika o maturi ter sprememb pravilnika o Razpisu za vpis v novo študijsko obdobje, pri čemer je nasprotoval ukinitvi mest vzporednega in zaporednega študija.

17 


18  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

MEDNARODNI ODBOR Namen odbora je zastopati pravice študentov na evropski in mednarodni ravni, skupaj s sorodnimi mladinskimi organizacijami po Evropi organizirati in se udeleževati seminarjev, izmenjav in drugih projektov, biti informacijski kanal za študentske klube glede mednarodnih projektov, razpisov, praks, štipendij in delovnih priložnosti, nuditi individualno mednarodno učno dimenzijo v sklopu programa prostovoljstva ter slediti razvoju osebnostnih potencialov posameznika.


Preko Mednarodnega odbora je bila v okviru Evropske prostovoljne službe (EVS) Zveza ŠKIS gostiteljska organizacija – preko projekta Local through the eye of the objective pt. 2 je gostila udeleženki s Portugalske ter izvajala jezikovne tečaje, tematske večere in delavnice, leta 2014 pa je pod okriljem projekta What Youth Can do? gostila udeleženca iz Španije ter udeleženko iz Turčije. Odbor je vodil projekt Think difference, obiskal Mladinski svet iz Moldavije, se udeležil izmenjave v Turčiji, pod okriljem ŠOS pa je gostil tudi projekt Mednet meeting. Izvajal je sklop delavnic v angleščini ter sodeloval z MSS v okviru projekta Partnership for Youth. V letu 2013 je bil ključni projekt Mednarodnega odbora International Ocean, ki se ga je udeležilo kar 22 držav in 110 udeležencev. Aktivno je sodeloval tudi pri pripravi člankov na aktualne tematike mednarodnega sodelovanja in mobilnosti mladih, novice z mednarodnega področja pa je širil preko Mednarodnega obvestilnika ter drugih spletnih kanalov.

Projekt evropske prostovoljne službe je Zveza ŠKIS kot gostiteljska organizacija predstavila tudi na Mladinstivalu, festivalu mladinskega dela, ki je bil maja 2013, v sklopu 6. Evropskega tedna mladih, na Ljubljanskem gradu. V letih 2013/2014 je Mednarodni odbor svoj obvestilnik temeljito prenovil, delovanje pa usmeril v pripravo krajših dogodkov: tečaj fotografije, španski in turški večer, pripravljalno srečanje prostovoljcev International Ocean 2014, v sodelovanju s ŠOS predavanje na temo mednarodnih priložnosti za višješolske institucije, aktivisti odbora pa so pripravili predavanje tudi na Študentski areni v Ljubljani, na temo izkušenj v tujini. Vidnejša projekta odbora v letih 2013/2014 sta bila medgeneracijski projekt Razumem vas in projekt Better Together, ki je izpostavljal skupno spoznavanje novih kultur, razmišljanje o pomenu mobilnosti mladih, z njim pa so tudi preverili, kakšne so možnosti za učenje in usposabljanje v tujini. Mednarodni odbor je bil aktiven na področju svetovanja in pomoči študentskim klubom pri prijavah na mednarodne razpise in iskanju partnerjev v tujini, izvedel je delavnico za prijavo projektov na razpis MvA in Erasmus+, ponujal pa je tudi predavanja v obliki samostojnih lokalnih dogodkov. Udeležil se je številnih izobraževanj, mednarodnih treningov, konferenc in posvetov ter se potegoval za dodatne finance iz zunanjih virov.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

V letih 2012/2013 je bilo delovanje Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS usmerjeno v projekt Mladi za mlade, ki je na enem mestu združil mlade z različnih koncev Evrope z različnimi problemi in skupnimi značilnostmi. Znotraj ekipe je bilo posameznikom omogočeno učenje, pridobivanje in prenos znanja, pomemben rezultat projekta pa je poleg številnih rešitev priročnik Nič o mladih brez mladih ter angleška različica Nothing about the young people without the young people.

19 


20  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ODBOR ZA DIJAKE

Člani odbora za dijake Zveze ŠKIS spremljajo in spodbujajo člane dijaških sekcij študentskih klubov Slovenije k čim večji aktivnost. Spodbujajo nastanek novih dijaških sekcij in nudijo pomoč pri njihovem delovanju. Odbor dijaške sekcije obvešča o dogajanju, ki se nanaša na dijaške skupnosti. Člani se trudijo aktivirati dijake po vsej Sloveniji in jih motivirati, da bi se z organizacijo ter izvedbo projektov začeli ukvarjati že po srednji šoli.


Da bi dijake še tesneje vpel v aktivno delovanje ter projekte kluba je odbor opravljal obiske dijaških sekcij, nadaljeval in nadgradil delo na Dijaških boomerangih ter izvajanje programa prenesel na Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS. V skladu z napredkom in kontinuiteto je odbor ponudil nov program za dijake na višji stopnji. Omogočen je bil začetni program za novince, vmesni program z različnimi delavnicami mešane stopnje ter nov, tretji nivo, ki je predvideval določeno mero predznanja. Izobraževanje dijakov in prenos znanja od študentov na dijake, bodoče klubske aktiviste, je ključnega pomena za dobro delovanje študentskih klubov. Odbor za dijake je zato odprl dva razpisa za sofinanciranje Dijaških boomerangov

ter izvedel skupno štiri boomerange, ki so poleg zanimivih in poučnih vsebin ter pridobljenih izkušenj na področju organiziranja tudi odlična priložnost za medsebojno spoznavanje sovrstnikov ter pridobivanje novih idej za dijaške projekte. Prvi, poletni dijaški boomerang, je organizirala dijaška sekcija Kluba radovljiških študentov. Odbor za dijake Zveze ŠKIS je sodeloval tudi z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS) ter ostalimi entitetami, ki imajo vzpostavljene dijaške enote. Eden izmed rezultatov medsebojnega sodelovanja je bila tudi 5. Dijaška nacionalna konferenca, ki se je pod naslovom 'Imamo s(r)anje, želimo znanje!' odvila marca 2013. Dijaška organizacija Slovenije, Dijaška skupnost Ljubljana, Dijaška skupnost Maribor in Odbor za dijake Zveze ŠKIS so k organizaciji dogodka pristopili z namenom, da bi osvetlili drugo stran splošno veljavnega prepričanja o preveliki pasivnosti mladih. Namen konference je bil prikazati dijake kot aktivne državljane, ki jim ni vseeno za prihodnost. Dogodka, ki je potekal v Ljubljani, se je udeležilo več kot 30 udeležencev.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

V letih 2012/2013 je Odbor za dijake nadaljeval z delom predhodnih mandatov. Svoje znanje in podporo je ponujal pri izvedbi klubskih delovnih vikendov, spodbujal je delovanje mentorjev dijaških sekcij ter poudarjal neprestano učenje in pridobivanje izkušenj za projektno delo in delo v študentskem klubu. Pomembne informacije za dijake s področij lastnega delovanja, razpisov, sodelovanja in dela DOS je širil preko dijaškega obvestilnika.

21 


22  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE

Odbor za izobraževanje je najmlajši odbor Zveze ŠKIS, saj deluje šele tretje leto. Zato ni nič manj aktiven in uspešen. Pobuda za ustanovitev odbora izhaja iz vizije Zveze ŠKIS, ki daje velik pomen konstantnemu izobraževanju kadrov na Zvezi ter predstavnikov študentskih klubov.


Odbor že od vsega začetka sistematično deluje na področju neformalnih izobraževanj. Hkrati z oborom je bil ustanovljen tudi Bazen trenerjev Zveze ŠKIS, najpomembnejši del odbora. Do sedaj so bili organizirani trije treningi za nove trenerje Bazena Zveze ŠKIS (leta 2012, leta 2014 in mednarodni trening za trenerje v letu 2015). Posebnost bazena Zveze ŠKIS je odlično poznavanje problematike klubov in študentskega organiziranja, saj je bazen skoraj v celoti sestavljen iz dolgoletnih aktivistov študentskih klubov ter Zveze ŠKIS. Vsi trenerji so visoko usposobljeni za izvajanje treningov, hkrati pa so bili v svojem delovanju kot klubovci ali aktivisti soočeni z izzivi in ovirami, ki pestijo študentske klube – tako jim omenjena tematika nikakor ni neznanka. Delovanje odbora je leta 2013 zaznamovala nova oblika izobraževanj, ki temelji na delavniškem načinu – spodbuja sodelovanje udeležencev ter podpira aktivno pridobivanje znanja. Na podlagi analize potreb je odbor izvedel številna izobraževanja tako v okviru Zveze ŠKIS (Škisove akademije in projekt IZOPOP) kot tudi v sodelovanju s študentskimi klubi. V nasprotju s kratko zgodovino obstoja je delovanje Odbora za izobraževanje precej obsežno in omembe vredno. Rezultati na področju izobraževanj so se v samo enem letu bistveno izboljšali. Povečalo se je število projektov in število ur na posameznih projektih, dogodkov ter izobraževanj pa se je udeležilo večje število udeležencev in študentskih klubov v primerjavi s prvim letom delovanja odbora.

Člani odbora so zaslužni za številne Škisove akademije, IZOPOP delavnice, treninge trenerjev, Sistematizacijo dela na Zvezi ŠKIS, delovni vikend Zveze ŠKIS ter Škisopedijo, podporo pri pripravi vsebin pa so člani odbora nudili tudi Odboru za dijake Zveze ŠKIS pri pripravi Dijaških boomerangov ter študentskim klubom pri pripravi regijskih delovno-motivacijskih vikendov in izobraževalnih projektov na klubih. Ob analizi potreb po izobraževanjih in znanjih, ki jo je Odbor za izobraževanje naredil v januarju 2013, se je porodila ideja za priročnik, ki bi študentskim klubom olajšal delovanje predvsem z administrativnega vidika. Obsežni podatki, ki jih je odbor pridobil, so jasno govorili o tem, da bi aktivisti radi izvedeli kaj več o aktih, financiranju in administraciji. Ker so te teme zelo tehnične, so člani odbora sklenili, da jih raje zapišejo v priročnik, ki bo ciljno usmerjen na študentske klube in s pomočjo katerega bodo aktivisti klubov takoj našli odgovore na vprašanja. Škisopedija je razdeljena na štiri sklope: administracija, finance, akti ter sistematizacija dela, in je kot taka prava enciklopedija za študentske klube. Pod okriljem Odbora za izobraževanje so v mandatnem obdobju 2013/2014 vsi aktivisti Zveze ŠKIS sodelovali pri pripravi prve obsežne sistematizacije del na Zvezi, ki je namenjena poenotenju standardov dela na Zvezi, nudenju podpore v začetnih mesecih prevzema funkcije in uskladitvi pričakovanj do dela in komunikacije. Odbor se poleg uspešnega delovanja ponaša s priznanjem Mreže izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije (MINVOS), ki ga je prejela leta 2014 in z njim pridobila naziv Ambasador znanja MIQ 2013. Nagrada je potrditev strukturiranega in kakovostno zastavljenega sistema izobraževanja, ki predstavlja ključno poslanstvo organizacije. Zveza ŠKIS prav preko Odbora za izobraževanje svoje delovanje posveča tudi kakovostnemu neformalnemu izobraževanju klubskih aktivistov, dijakov ter aktivistov Zveze ŠKIS. Pridobitev naziva je zanjo potrditev, da uspešno sledi viziji in poslanstvu.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Ustanovitev Odbora za izobraževanje je bila pomembna prelomnica v splošnem delovanju ter pri samem uresničevanju vizije Zveze ŠKIS. Leta 2012 je bil odbor uradno opredeljen z dvema ključnima aktoma: Poslovnik Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS ter Priloga št. 1 k Poslovniku Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

23 


24  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

PROJEKTI ZVEZE ŠKIS Zveza ŠKIS preko številnih izobraževanj in projektov skrbi za konstanten napredek in medsebojno povezanost klubov. V sodelovanju z njimi vsako leto organizira največjo kulturno-zabavno prireditev za mlade v Sloveniji – Škisovo tržnico, na kateri vseh 56 študentskih klubov združi svoje izkušnje, ideje in zagnanost, se z izvirnimi stojnicami in domačo kulinariko predstavi ter poskrbi za pravi sejem slovenske kulture. V želji po prenosu znanja in izkušenj med aktivnimi mladimi Zveza ŠKIS pripravlja izobraževalne seminarje in delavnice. Preko projektov Škisova akademija, Izopop, Dijaški boomerang in Trening trenerjev v svojem programu ohranja številne strokovne in uporabne vsebine, ki so mladim v pomoč pri delu v mladinskih organizacijah ter na splošno v življenju. Poleg povezovalnih in izobraževalnih projektov Zveza organizira tudi nekaj samostojnih projektov, ki segajo predvsem na področji sociale in zdravstva in se tematsko dotikajo visokega šolstva, dijaškega delovanja in mednarodnega sodelovanja. Preko projekta Škisovi dnevi zdravega življenja ozavešča o zdravem načinu življenja, z vsakoletnim sodelovanjem ter spodbujanjem klubov k udeležbi na krvodajalski akciji Častim pol litra poudarja pomen krvodajalstva, svoje zavedanje o problematikah z zdravstvenega področja pa izraža tudi s podporo projektu Virus. S projektom Škisova štorklja posebno pozornost namenja tudi mladim študentskim družinam, s Sejmom rabljenih učbenikov pa dijakom in njihovim staršem omogoča nakup rabljene srednješolske literature po ugodnejših cenah. V sodelovanju z Rdečim križem – Območnim združenjem Ljubljana na sejmu pripravi tudi dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin in prostovoljnih prispevkov za socialno ogrožene šolarje.


Škisova tržnica

Pred 18 leti so med študentskimi bloki v Rožni dolini klubi prvič postavili svoje bolj ali manj dodelane stojnice ter z izjemnim vzdušjem poskrbeli, da je v naslednjih letih prireditev le še rastla. V letu 2010 je Škisova tržnica zaživela tudi v Mariboru, na platojih mariborske tržnice. Leta 2013 so se študentski klubi zadnjič zbrali v Mariboru, edinstveno vzdušje pa so ohranili vse do danes, ko je Škisova tržnica znana kot največja tovrstna prireditev za mlade. Prireditev je razdeljena na popoldanski (kulturni) in večerni del. Popoldanski del je

namenjen predstavitvi študentskih klubov, dogajanje na samem prizorišču in na glavnem odru pa popestri bogat animacijski in kulturni program. V večernem delu je glavno dogajanje zastavljeno na dveh odrih. Na glavnem odru Škisove tržnice, ki je namenjen koncertni glasbi, se vsako leto predstavi mlada, še neuveljavljena glasbena skupina, ob vrhuncu večera pa za glasbeno vzdušje skrbijo nacionalno in tudi mednarodno znane glasbene skupine. Na malem odru se mladi zabavajo ob aktualni elektronski glasbi DJjev in drugih svetovno znanih izvajalcev. Škisova tržnica je edinstven projekt, preko katerega Zveza ŠKIS v sodelovanju s klubi spodbuja pozitiven odnos do slovenske kulture, narave in sočloveka, povezovanje in medsebojno spoznavanje mladih iz različnih okolij ter poudarja pomen mladinskega delovanja. S prireditvijo na enem mestu v enem dnevu združi znanje, prakse, veščine in zabavo.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Škisova tržnica je reprezentativni projekt Zveze ŠKIS, ki v začetku meseca maja v Ljubljani združi 56 študentskih klubov iz lokalnih okolij po vsej Sloveniji. Ime je dobila po raznovrstnih atraktivnih stojnicah, na katerih posamezni klubi predstavijo svoje delovanje, najbolj znane projekte in lokalne posebnosti krajev, iz katerih prihajajo. Študenti predstavijo domačo obrt, kulturne in turistične značilnosti, značilno domačo kulinariko in običaje ter na ta način ustvarijo Slovenijo v malem.

25 


26  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Sejem rabljenih učbenikov Čeprav je delovanje Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS) primarno usmerjeno na populacijo študentov, z vsakoletnim projektom Sejem rabljenih učbenikov vključuje tudi dijake in njihove starše. Sejem se tradicionalno odvija v začetku septembra, ko po počitniškem oddihu nastopi čas priprav na novo šolsko leto. Te so za marsikatero družino naporne in stresne – predvsem zaradi finančnih stroškov, ki jih prinašajo s seboj. Strošek nabave novih učbenikov in delovnih zvezkov je velik, ni pa nujen. Dijaki in njihovi starši, predvsem tisti, ki jim socialni položaj ne dopušča kupovanja novih učbenikov in drugih šolskih potrebščin, si lahko na hiter in ugoden način priskrbijo tudi rabljeno literaturo.

V ta namen Zveza ŠKIS organizira Sejem rabljenih učbenikov, ki se odvija vsako leto v začetku septembra v Ljubljani. Obiskovalci lahko bodisi prinesejo in prodajo ali pa kupijo rabljeno srednješolsko literaturo, ob tem pa uživajo ob pestrem glasbenem in kulturnem programu. Izjemno priložnost nudi mladim, neuveljavljenim glasbeno-umetniškim skupinam, da se na sejmu predstavijo širši javnosti. Dvodnevno dogajanje na stojnicah je tudi dobrodelno obarvano, saj Zveza ŠKIS v sodelovanju z Rdečim križem – Območnim združenjem Ljubljana organizira dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin in prostovoljnih prispevkov za socialno ogrožene šolarje.


Škisovi dnevi zdravega življenja Z namenom spodbujanja mladih k odgovornemu odnosu do zdravja Zveza ŠKIS vsako leto pripravlja Škisove dneve zdravega življenja, dvodnevni projekt, ki se običajno odvija v mesecu aprilu.

Zveza ŠKIS projekt vsako leto razširi, saj želi mladim ponuditi kar najrazličnejše brezplačne aktivnosti, preko katerih lahko dobijo koristne informacije o zdravi prehrani in aktivnem življenjskem slogu, ki je v današnjem času ključnega pomena za posameznikovo psihično in fizično zdravje telesa.

Škisova akademija Škisova akademija je enodnevno izobraževanje, na katerem se zvrstijo delavnice in predavanja, ki se tematsko neposredno navezujejo na delo v klubih: projektno delo, delo v skupini, komunikacija, vodenje, birokracija in administracija, trženje, motivacija, pridobivanje aktivistov in še mnoge druge. Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS na leto organizira okvirno štiri celodnevne Škisove akademije. Na delavnicah trenerji bazena Zveze ŠKIS in kompetentni aktivisti Zveze ter klubov predstavljajo teorijo v navezavi s primeri dobrih praks in spodbujajo aktiviste k deljenju izkušenj med seboj. S Škisovimi akademijami skuša Zveza ŠKIS biti na voljo novim in starim aktivistom klubov z znanji ter izkušnjami, ki jih potrebujejo za kakovostno delovanje.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Da bi mlade čim bolj vključila v sam projekt in spodbudila njihovo razmišljanje o zdravem načinu življenja, vanj vključuje različne športne aktivnosti, delavnice, brezplačen zdrav zajtrk in nagradno igro. Preko projekta želi študente obveščati o zdravem načinu življenja, spodbuditi solidarnost med njimi, predvsem pa vzdrževati vrednote kot so: zdravo in aktivno življenje, solidarnost in empatija.

27 


28  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Izopop Izopopove delavnice potekajo med delovnim tednom v Ljubljani in so namenjene aktivistom klubov ter Zveze ŠKIS.Teme delavnic so usmerjene v posameznika, njegovo osebno rast in pridobivanje izkušenj, ki so uporabne v osebnem ter profesionalnem življenju: uporaba računalniških programov, javno nastopanje, upravljanje s časom, kreativnost, osebni branding, podajanje feedbacka in še mnoge druge. Ure izobraževanj, ki jih aktivisti obiščejo, se štejejo tudi pri doseganju pridnostnega sklada.

Trening za trenerje Zveze ŠKIS Trening za trenerje je namenjen predvsem starejšim in bivšim aktivistom, ki bi radi znanje, ki so ga pridobili z delovanjem na klubu, tudi delili. Aktivisti, ki se udeležijo treninga za trenerje, pridobijo kompetence za podajanje znanja in izvajanje samostojnih delavnic na izobraževanjih Zveze ŠKIS. Trenerji z opravljenim Treningom za trenerje tvorijo bazen trenerjev Zveze ŠKIS. Zveza stremi k stalni gradnji in nadgradnji raznolikega kadra trenerjev, ki bodo v čim večji meri zadovoljevali potrebe klubov, jim bili na voljo s pridobljenim znanjem in izkušnjami ter jih izpopolnjevali in nadgrajevali.


Vsi na ŠKIS!

Dogodek se dopoldan prične z začetnimi in nadaljevalnimi tečaji smučanja in deskanja ter s spoznavanjem terena, nadaljuje pa s pestrim popoldanskim programom. Udeleženci imajo čez dan možnost, da se naučijo oziroma osvežijo znanje smučarske in deskarske tehnike, spoznajo novosti v razvoju smučarske opreme ter se zabavajo ob dobri glasbi. Vsi nekoliko bolj avanturistično razpoloženi se lahko preizkusijo v vožnji z ekstravagantnimi snežnimi rekviziti, kot so snowbike, pležuh in snowblade. V popoldanskem času v sproščenem vzdušju poteka paralelna smučarska tekma študentskih klubov. V večernih urah se udeleženci lahko pomerijo v družabnih igrah, športni dan pa se zaključi s skupno zabavo ob dobri koncertni glasbi. Vsako leto se projekta udeleži preko 600 mladih smučarjev.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Tradicionalni dogodek Vsi na ŠKIS se je v zadnjih letih posodobil in se v soorganizaciji Kluba koroških študentov prelevil v pravi 'spektakel na snegu'. Gre za športni dan, poln adrenalina, sproščenosti, dobre volje in druženja, ki ga mladi iz vse Slovenije preživijo na enem izmed slovenskih smučišč.

29 


30  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Škisova štorklja Projekt Škisova štorklja je namenjen študentskim družinam. Osnovni ideji projekta sta aktivno vključevanje mladih družin v ozaveščanje javnosti glede problematike študentskih družin in informiranje mladih družin glede novosti in ugodnosti za njih. Škisova štorklja je bila prvič izvedena leta 2006, ko je bil projekt sestavljen iz natečaja za najboljši članek študentov staršev in zbiranja igrač, oblačil in knjig za njihove otroke. S študijskim letom 2007/2008 se je natečaj člankov preoblikoval v natečaj fotografij na temo 'Prihodnost', v prihodnih letih pa na teme 'Sreča', 'Igrajmo se' in 'Pomlad'. V študijskem letu 2011/2012 je projekt dobil novo podobo. Fotografski natečaj se je spremenil v natečaj otroških risbic, z namenom aktivnega vključevanja otrok v projekt. Prva tema tovrstnega natečaja je bila 'Moj najljubši risani junak'. V zadnjih letih projekt poleg natečaja vsebuje še delavnice, ki so primerne za otroke različnih starosti, ter razstavo izdelkov, prejetih na natečaju, v vrtcu v Rožni dolini. K projektu Škisova štorklja spada tudi informiranje mladih staršev preko brošur, elektronske pošte ter študentskih klubov o novostih s področja zakonodaje, subvencij in pomembnih ugodnostih za mlade družine.


Vseslovenska študentska krvodajalska akcija

Krvodajalski teden Zveza ŠKIS organizira v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije, Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem, Rdečim križem Slovenije, Zavodom RS za transfuzijsko medicino in lokalnimi študentskimi klubi. V času, ko po slovenskih mestih potekajo krvodajalske akcije, kri daruje veliko število mladih, ki se zavedajo pomembnosti tovrstnega prostovoljstva. V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri. Po podatkih Zavoda RS za transfuzijsko medicino se vsak dan potrebuje od 300 do 350 krvodajalcev, da je zadoščeno potrebam zdravstva po krvi. Krvodajalska akcija je vsako leto uspešnejša. Zveza ŠKIS si prizadeva za še večjo udeležbo, predvsem mladih, zato mlade k darovanju krvi spodbuja s simbolično nagrado, svojo odgovornost pa z darovanjem izkazujejo tudi aktivisti in predsedstvo Zveze.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

'Častim pol litra' je že tradicionalen in med mladimi prepoznaven slogan vseslovenske študentske krvodajalske akcije, ki je vsako leto v jesenskem in spomladanskem času.

31 


32  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

PREGLED DELOVANJA IN PROJEKTOV ZVEZE ŠKIS V LETIH 2012–2014 V mandatih 2012/2013 in 2013/2014 je na Zvezi ŠKIS prišlo do večjih premikov tako z vidika organiziranosti kot samega dela in projektov. Vzpostavljena je bila Skupina za pravno pomoč Zveze ŠKIS, ki danes nudi pravno podporo in nasvete študentskim klubom ter sami Zvezi, za pravna in druga relevantna vprašanja pa je na voljo vsem študentom. V novo mandatno obdobje je ekipa Jake Bassaneseja stopila predvsem z željo po vzpostavitvi sistema izobraževanj in projektov, ki bi spodbujali sodelovanje študentskih klubov. Poleg skupine za pravno pomoč je bil tako ustanovljen Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS, njegov predstavnik pa je bil vključen v Glavni odbor, da je lahko aktivno prisostvoval implementaciji predhodno zastavljene izobraževalne strategije Že decembra 2012 je bil organiziran izobraževalni delovni vikend za klubske aktiviste, namenjen spoznavanju projektnega in blagajniškega dela, administracije, odnosov z javnostmi, pridnostnega sklada ter vodenja. Z namenom znižanja stroškov študentskih klubov ter boljšega izkupička pridobljenih znanj pa so


Z namenom vzpostavitve učeče se organizacije, ki bi skrbela za kontinuiran prenos znanj iz generacije v generacijo ter vzdrževala in sproti nadgrajevala obstoječe kompetence aktivistov študentskih klubov, je bil vzpostavljen bazen trenerjev Zveze ŠKIS. Z usposobljenimi trenerji, ki so bili izbrani za podajanje znanja mlajšim aktivistom študentskih klubov in Zveze ŠKIS, je organizacija pričela z gradnjo svojih izobraževalnih temeljev in klubske aktiviste pričela opremljati s pedagoškim znanjem. Usposabljanje ekipe motiviranih trenerjev se je pričelo s prvim treningom trenerjev, ki je bilo decembra 2012 v Velenju. Ob koncu leta 2012 je Zveza ŠKIS izvedla projekt medgeneracijskega sodelovanja. Z zavedanjem, da imajo starejši pomembno vlogo pri izmenjavi izkušenj ter prenosu izkušenj na mlajše generacije, so tedanji aktivisti v okviru projekta Razumem vas! organizirali predpraznično druženje s starejšimi občani Doma za ostarele Tabor v Ljubljani. Projekt se je nadaljeval tudi v naslednjem letu, in sicer v sodelovanju s Klubom študentski družin Slovenije, Domom starejših občanov Ljubljana Bežigrad ter Domom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

se delovni vikendi preoblikovali v strukturirana enodnevna izobraževanja in tako je nastala Škisova akademija. Prva je bila v Rušah pri Mariboru, ko so bile vsebine delavnic pripravljene na podlagi analize anketnega vprašalnika in zanimanj študentskih klubov. Obsegale so osnovno raven znanja ter udeležencem ponudile ogromno praktičnega znanja. Po prvi uspešno izvedeni Škisovi akademiji je aktiviste navdušila tudi druga, ki je bila aprila 2013 v obliki izobraževalnega vikenda. Izobraževalne tematike so se dotikale predvsem komuniciranja z najrazličnejšimi javnostmi študentskih klubov in so bile na nek način nadgradnja prve Škisove akademije.

33 


34  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Eden izmed prvih projektov v letu 2013 je bil Vsi na ŠKIS, združen s projektom Kluba koroških študentov KKŠ Winterfest. Tradicionalni dogodek se je pričel s tečaji smučanja in bordanja, nadaljeval pa s smučarsko tekmo študentskih klubov. Obiskovalci so se lahko preizkusili v snežnem paintballu, snowbajkanju ter skokih, v večernih urah pa je na koncertu, kjer se vsako leto zbere več kot 2.000 mladih, nastopila glasbena skupina Big foot mama. V zimskih mesecih sta bila organizirana tudi vzporedna športna projekta Škis gol in Škis koš, v okviru katerih so potekala tekmovanja med študentskimi

klubi za pokal najboljšega v nogometu oziroma košarki. Tekmovanja v posameznem športu se je udeležilo okoli 20 ekip, o zmagovalcu pa je odločilo finalno tekmovanje v Rožni dolini, ki je hkrati zaokrožilo tudi Škisove dneve zdravega življenja. Aprila 2013 je naslov prvaka v Škis košu osvojil Klub študentov občine Piran, v Škis golu pa Klub zgornjesavinjskih študentov. Naslednje leto so pokal Škis gola osvojili igralci Študentskega kluba Ptjeln. Škisovi dnevi zdravega življenja so se odvijali že marca, v prvi vrsti pa so bili namenjeni promociji zdravega prehranjevanja mladih.


V Rožni dolini je marca 2013 bila tudi Škisova štorklja, ki se jo je udeležilo 10 študentskih družin. V okviru projekta je bil razpisan natečaj otroških risbic na temo 'Moja najljubša žival', leta 2014

pa so otroci izdelovali odtise. Poleg razstave izdelkov so se v Rožni dolini zvrstile delavnice za otroke ter aktivnosti za mlade starše. Marca tega leta so bile v polnem teku tudi priprave za 16. Škisovo tržnico, ki se je po obeleženem 15. jubileju maja 2013 vrnila na narodno telovadišče Narodni dom Ilirija in pritegnila kar 20.000 obiskovalcev. Največja prireditev za mlade na prostem v Sloveniji je premierno gostila vzhajajočo glasbeno skupino Peter Bič Project, nastopile pa so tudi številne znane in vzhajajoče glasbene skupine, in sicer Manouche, Dan D, Xequtifz, LET3, Zebra Dots, Kill kenny, Dirtswitch in John Doe. Tudi Škisova tržnica 2013 je potekala v ekološkem konceptu in z mednarodnim pridihom, ki so ga ustvarile Mehika, Avstralija, Kitajska, Latvija, Litva, Rusija, Turčija, Nemčija, Španija, Švedska, Portugalska, Irska, Indija, Francija in

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Leta 2013 so potekali v sodelovanju s projektom Častim kri, vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo, združevali pa so številne uporabne delavnice in skupinske vadbe, zdrav zajtrk ter fotografski natečaj na temo 'Zdravo življenje študentov'. V naslednjem letu so se na Škisovih dnevih zdravega življenja odvili predavanje o presni prehrani, tek na Rožnik, delavnica priprave hitrega in zdravega obroka ter skupinski vadbi BodyAttack-a in joge. V sodelovanju z ostalimi entitetami in ŠOS je Zveza ŠKIS maja 2013 pripravila novo akcijo v okviru projekta 'Jem zdravo. Študiram s polno paro!'. Odbor za socialo in Zdravstvo Zveze ŠKIS je v sklopu akcije izvedel promocijo projekta in koncepta zdrave prehrane v Rožni dolini.

35 


36  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Madžarska, svojo kulinariko pa so na stojnicah Mednarodnega otoka predstavili mladi iz Istre, Rijeke in Koroške. Leta 2013 je Zveza ŠKIS združila moči tudi s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru in Škisovo tržnico pripravila v sklopu mariborske prireditve Pozdrav študentov. S pričetkom mandata 2013/2014 je Zveza ŠKIS postala stroškovno učinkovitejša. Vsak projekt je bil glede na predhodna leta na eni strani stroškovno optimalno racionaliziran, na drugi strani pa je bil v vsakem projektu znova vpeljan prvotni namen – sodelovanje in povezovanje aktivistov posameznih študentskih klubov. Eden izmed projektov, ki jih je Zveza pripravila v sodelovanju s klubi, je bil tudi Štunf, večdnevni kulturni festival, ki je vsako leto gostoval v enem izmed slovenskih krajev. Šlo je za projekt, namenjen izražanju, stalnemu pretoku novih idej na področju umetnosti in kulture, kjer je mladim dana možnost, da se umetniško in kulturno izražajo ter predstavijo svoja dela. Leta 2013 ga je v Murski Soboti pripravil Klub prekmurskih študentov z namenom, da bi spodbujal kulturno udejstvovanje mladih v Prekmurju. S programom so želeli pritegniti čim večje število obiskovalcev, zato so vse vsebine ponudili brezplačno, zavzemali pa so se tudi za promocijo prekmurskih kulturnih značilnosti in običajev. Leta 2014

se je festival selil na Ptuj, ko so za pester program, namenjen kulturnemu in umetniškemu izražanju mladih, poskrbeli v Klubu ptujskih študentov v sodelovanju s ptujskimi mladinskimi in kulturnimi društvi. Štunf se je odvijal v parku pri osnovni šoli Ljudski vrt. V okviru festivala so se zvrstile delavnice, razstave, glasbeni, plesni in pesniški večeri. Eden vidnejših projektov Zveze ŠKIS je tudi Sejem rabljenih učbenikov, ki se je septembra 2013 odvijal z bistveno spremembo, in sicer na novi lokaciji na velikem igrišču v Rožni dolini. Dijaki so lahko sodelovali v literarnem natečaju na temo 'Pomlad v mestu', na katerem so s haikuji obujali spomine na pomladne mesece. Na sejmu so bili haikuji, prejeti na natečaju, tudi razstavljeni. Naslednje leto se je Sejem rabljenih učbenikov znova selil, in sicer na Trg francoske revolucije v Ljubljani. V okviru projekta pa je potekal natečaj 'Selfie z najljubšim učbenikom'. Kljub dežju je Zveza študentskih klubov Slovenije sejem vztrajno in uspešno izpeljala do konca. Selil pa se ni le Sejem rabljenih učbenikov, temveč tudi sama Zveza ŠKIS. Eden večjih ciljev, ki jih je ekipa mandata 2013/2014 uspela realizirati, je bila namreč selitev v nove prostore. Po desetih letih so bili prostori Zveze vpisani v


Spremembe je prinesla tudi Škisova tržnica 2014, ko so obiskovalci prvič v zgodovini prireditve na prizorišče lahko stopili le z vstopnico. Vstopnino je bila Zveza ŠKIS primorana uvesti zaradi bistvenega upada proračunskih sredstev, naraščajočih organizacijskih stroškov ter zmanjšanja vložka sponzorskih sredstev. Spremembo so obiskovalci na veselje organizatorjev dobro sprejeli in čeprav Škisove tržnice 2014 ni obsijalo sonce, sta popoldanska predstavitev študentskih

klubov ter večerni program z izvajalci Anavrin, The Capitols, Katarina Mala, Zlatko in Optimisti, Muff, Lačni Franc, Klingande, S.A.R.S. in Queen Real Tribute Band pritegnila več kot 18.000 mladih. Leto 2014 je bilo za Zvezo ŠKIS v več pogledih prelomno leto. Poleg številnih sprememb je Zveza praznovala svojo 20. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti je bil organiziran slavnostni dogodek v Festivalni dvorani v Ljubljani, kamor so bili povabljeni vsi, ki so v času pestre zgodovine Zveze kakorkoli pripomogli k doseganju skupnih ciljev. Predvsem aktivistom Zveze ŠKIS gre zasluga, da je organizacija tudi v letih 2012/2013 in 2013/2014 še naprej sledila svoji viziji delovanja ter aktivno dosegala zastavljene cilje.

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

zemljiško knjigo,. Kmalu je sledila prodaja prostorov ter ugoden nakup večjih, za organizacijo primernejših prostorov. Stari prostori so bili občutno premajhni za organizacijo, v kateri deluje več kot 40 aktivistov in tako se je po sprejetju sklepa za nakup novih prostorov Zveza ŠKIS v začetku leta 2014 s Tržaške ceste 42 preselila na Parmovo 53, kjer je pridobila dodatne kapacitete, namenjene predvsem spodbujanju timskega dela odborov na sami Zvezi.

37 


38  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ORGANIZIRANOST ZVEZE ŠKIS V MANDATNEM OBDOBJU 2012/2013 Glavni odbor Predsednik

Jaka Bassanese

Podpredsednik

Žan Delopst

Blagajnik

Dare Dolenc

Administrator

Matija Buzar

Operativa

Tamara Meško

Odbor za visoko šolstvo

Timotej Vitez

Odbor za socialno in zdravstvo

Marko Ruperčič

Odbor za izobraževanje

Ingrid Molan

Odbor za dijake

Martin Retelj

Mednarodni odbor

Adisa Dizdarević

Varnostni Svet Predsednik

Žan Delopst

02 regija

Aleš Meglič

03 regija

Ines Gabriel

Osrednja regija

Nejc Krašovec

Primorska regija

Blaž Božič

Gorenjska regija

Gregor Mlinar

Dolenjska regija

Marjan Štangelj


Predsednik

Tibor Derganc

Član

Aljaž Petek

Član

Gašper Andrinek

Član

Sašo Jankovič

Član

Kaja Dekleva

Operativni del Predsednica

Špela Oset

Trženje

Marina Bračič

PR

Sanja Kropec

Marketing

Patricija Barič

Razpisno delo

Nino Zajc

Projektno delo

Jana Dobrijevič

Koordinatorka projektov

Tamara Meško

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Nadzorna komisija

39 


40  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ORGANIZIRANOST ZVEZE ŠKIS V MANDATNEM OBDOBJU 2013/2014 Glavni odbor Predsednik

Jaka Bassanese

Podpredsednik

Ines Gabriel

Blagajnik

Marjan Štangelj

Administrator

Ilija Buzar

Operativa

Špela Oset

Odbor za visoko šolstvo

Timotej Vitez

Odbor za socialno in zdravstvo

Marko Ruperčič/Janja Hren

Odbor za izobraževanje

Ingrid Molan

Odbor za dijake

Tim Nemeček

Mednarodni odbor

Adisa Dizdarević/Sabina Carli

Varnostni Svet Predsednik

Ines Gabriel

02 regija

Benjamin Bernard

03 regija

Kristjan Žehelj

Osrednja regija

Nejc Krašovec

Primorska regija

Žan Menart

Gorenjska regija

Gregor Mlinar

Dolenjska regija

Marjan Štangelj


Predsednik

Martin Retelj

Član

Aleš Meglič

Član

Matej Šavs

Član

Simon Šoln

Član

Haris Aldzić

Operativa Predsednica

Špela Oset

Trženje

Urška Vogričnič

PR

Sanja Kropec/Jasna Kofol

Marketing

Jana Dobrijevič

Razpisno delo

Urška Simonišek

Projektno delo

Martin Retelj

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Nadzorna komisija

41 


42  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

PREGLED DELOVANJA ČLANOV ZVEZE ŠKIS V LETIH 2012–2014 Študentski klubi Slovenije Za več kot 2000 dogodkov in prireditev, ki se čez leto zvrstijo po vsej Sloveniji, so zaslužni študentski klubi s čez 11.000 študenti. 56 klubov s svojim delovanjem prispeva k pestremu družabnemu življenju na lokalni ravni ter ohranjanju mladinskega aktivizma na nacionalni ravni. V domačih okoljih pripravljajo izobraževalne, kulturne, socialne in športne prireditve za vse starosti, posebno pozornost pa namenjajo mladim. Posamezni lokalni študentski klubi se povezujejo v šest regij – 02 regija, 03 regija, osrednja regija, dolenjska regija, gorenjska in primorska regija – ter končno v Zvezo ŠKIS.


43 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


44  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

a

a in zdravstvo

ževanje

miranje

KOLEDARSKO LETO 2013 Dogodki 2013

Obis

Graf 1: Dogodki v letu 2013

Kultura 17%

Sociala in zdravstvo

20%

Izobraževanje 8%

35%

Šport 14%

6%

Okolje

0%

Informiranje 14%

21%

4%

Dijaško delovanje

16%

Druženje in zabava

Obiskovalci 2013 Kulturne prireditve

Graf 2: Obiskovalci v2013 letu 2013 70000

250

Kultura

200 150

201 30%

35%

100

121

108

0

Glasbene vsebine 4%

16%

Informiranje

4% Uprizoritvene 5% vsebine

20000 10000 42

0

Glasben vsebin

Vizualne vsebine Založništvo Dijaško delovanje Druženje in zabava

0%

nje in zabava

Obisko

Socialni in zdravstveni dogodki 2013 10000

140 120

Obiskovalci kulturnih prireditev

100

2013

80

98

573

30000

Šport Okolje

6%

50000 40000

Izobraževanje

50

o delovanje

60000

Sociala in zdravstvo

131

9000 8000 7000 6000


Kultura 17%

Sociala in zdravstvo

20%

Izobraževanje 8%

35%

Šport 14%

6%

Okolje

0%

Informiranje 14%

21%

4%

Dijaško delovanje

16

Druženje in zabava

Kulturne prireditve Graf 3: Kulturne prireditve v letu 2013 Obiskovalci 2013 2013

70000

250

60000

200 in zdravstvo

201

150

Sociala in zdravstvo

100

evanje

121

108

Izobraževanje

20000

Šport

50

10000 42

Okolje

0

Glasbene vsebine

ranje

Uprizoritvene 6% vsebine

16%

Glasbe vsebin

Dijaško delovanje

5%

Socialni in zdravstveni dogodki 0%

je in zabava

0

Vizualne vsebine InformiranjeZaložništvo

4%

4%

delovanje

40000 30000

30%

35%

2013

Obisk

Druženje in zabava

10000

140 131

120 100

Obiskovalci kulturnih prireditev Graf 4: Obiskovalci kulturnih prireditev v letu 2013 98 2013

80

60 70000 40 60000

59

20 50000

57310

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

39

1000 0

0 40000 30000Socialno varstvo

Humanitarnost

Zdravstvo

10000

10446

Izobraževalni dogodki

0

Glasbene vsebine

Založništvo

9300

2013 Vizualne vsebine Uprizoritvene vsebine

564

Socialno va

Subvencije 36080

20000

42

573

50000

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

a

Kultura

Založništvo

O

Obiskovalci socialnih in zdravstvenih dogodkov 250 200 10000 131

8000

2013

7000 6000

194

5000

9000 150 8000 7000 100

45 

8725 115

4000 3000

3


46  

Kulturne prireditve

Obiskovalci2013 2013

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

70000

250

60000

200 Kultura

50000

201

Kultura

Sociala in zdravstvo

100

121

Izobraževanje

30%

35%

108

50

Šport

Glasbene vsebine

Informiranje

Druženje in zabava

30000

Izobraževanje

20000

Uprizoritvene 6% vsebine

Okolje

Vizualne vsebine

10000

5% in zdravstveni dogodki Socialni

4%

42

0

Gl v

Založništvo

Informiranje

4%

Dijaško delovanje

Sociala in zdravstvo

Šport

0

Okolje

ne

40000

150

Dijaško delovanje

O

16% Graf 5: Socialni in zdravstveni dogodki 2013 Druženje in zabava 2013 0%

10000

140 131

120 100

6000

2013

60 70000 40 60000 20 50000 0 40000

8000 7000

Obiskovalci 98 kulturnih prireditev

80

9000

5000 4000

59

3000 2000

39

1000

57310

Socialno varstvo

0

Humanitarnost

Zdravstvo

Social

Subvencije 36080

30000 20000 10000 42

Izobraževalni dogodki 10446

0

Glasbene vsebine

Založništvo

9300

2013 Uprizoritvene Vizualne vsebine vsebine

Založništvo

Obiskovalci socialnih in zdravstvenih dogodkov 250 6: Obiskovalci Graf socialnih in zdravstvenih dogodkov 2013 2013

7000

200

131

10000 150 9000

6000

194

5000

8000 100 7000 6000 50 5000 4000 0 3000 2000

8000

115

8725

4000 3000 2000

5648

5318

Tečaji in delavnice

36

Predavanja 3277

1000 0

Teč

Publikacije

1000 0

Socialno varstvo

Subvencije

300 250

Športni dogodki Humanitarnost Zdravstvo 2013

Obiskovalci izobraževalnih dogodkov 277

2013

Subvencije

9050 9000 8950


Obisk

Socialni in zdravstveni dogodki 0%

enje in zabava

Druženje in zabava

2013

10000

140 131

120 100

98

60 70000 40 60000 20 50000

8000 7000

Obiskovalci kulturnih prireditev

80

9000

6000

2013

5000

564

4000

59

3000 2000

39

57310

1000 0

0 40000

Socialno varstvo

Humanitarnost

30000

Zdravstvo

Socialno va

Subvencije 36080

20000 10000 42

Založništvo

9300

O

2013 Uprizoritvene Vizualne vsebine vsebine

Glasbene vsebine

Založništvo

Graf 7: Izobraževalni dogodki 2013

Obiskovalci socialnih in zdravstvenih dogodkov

250

8000

2013

200 10000 131

10446 dogodki Izobraževalni

0

7000 6000

194

5000

9000 150 8000

8725

7000 100 6000 5000 50 4000 3000 0 2000 1000

115

4000

3

3000 2000

5648

5318 36

Tečaji in delavnice

Predavanja

3277

1000 0

Tečaji in

Publikacije

0

Humanitarnost Zdravstvo Športni dogodki

Subvencije

2013

300

Obiskovalci izobraževalnih dogodkov

9050

2013

Graf 8: Obiskovalci izobraževalnih dogodkov 2013 250

277

200

8950 8900

219

8850

8000 150

8800

7000 100 6000

7560

8750 8700 8650

50 5000

8600

4000 0 3000

9000

8550 3823

3770 Skupinski športi

Individualni športi

2000 36

1000

Okoljevarstveni dogodki

0

Tečaji in delavnice

ublikacije

2013 Predavanja

900

14 12

Obiskovalci športnih dogodkov 13

10

2013

8

Publikacije

800 700 600 500

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Socialno varstvo

Subvencije

47 

Obis


ne

42

0

48  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Založništvo

Obiskovalci socialnih in zdravstvenih dogodkov 250

8000

2013

200 10000 131

2013 Uprizoritvene Vizualne vsebine vsebine

Glasbene vsebine

Založništvo

7000 6000

194

5000

9000 150 8000

8725

7000 100 6000 5000 50 4000 3000 0 2000 1000

115 5648

3000 2000

5318 36

Tečaji in delavnice

4000

Predavanja

3277

1000 0

Teč

Publikacije

0

Socialno varstvo

Subvencije

Humanitarnost Zdravstvo Športni dogodki

Subvencije

Graf 9: Športni dogodki 2013 2013 300 250

Obiskovalci izobraževalnih dogodkov

9050

2013

9000

277

8950

200

8900

219

8850

8000 150

8800

7000 100 6000

7560

8700 8650

50 5000

8600

4000 0 3000

8750

8550 3823

3770 Skupinski športi

Individualni športi

2000 36

1000

Okoljevarstveni dogodki

0

Tečaji in delavnice

Publikacije

2013 Predavanja

Publikacije 900

14 12

800

Obiskovalci športnih dogodkov 13

2013 Graf 10: Obiskovalci športnih dogodkov 2013 10

219

dividualni športi

700 600

8

500

9050 6 9000 4 8950

400 300 8994

200

8900 2 8850 0 8800

100 0

Okolje

8750 8700 8650 8600 8550

8722

Informativni dogodki 2013 Skupinski športi

Individualni športi

160 140 120 100 80 900

70000

Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov 136

2013

60000 50000 40000 30000


0

Socialno varstvo

Subvencije

Humanitarnost Zdravstvo Športni dogodki

Subvencije

2013 Obiskovalci izobraževalnih dogodkov 300

9050

2013

9000

277

250

8950

200

8900

219

8000 150 7000 100 6000

8850 8800 8750

7560

8700 8650

50 5000

8600

4000 0 3000

8550

3823

3770

Skupinski športi

Individualni športi

2000

Publikacije

1000

Obi

Okoljevarstveni dogodki

Graf 011: Okoljevarstveni 2013 dogodki 2013 Tečaji in delavnice

Predavanja

Publikacije 900

14 12

700

2013

10

219

800

Obiskovalci športnih dogodkov 13

600

8

500

9050 6 9000 48950

400 300 8994

200

28900 8850 08800

100 0

Okolje

8750 8700

8722

8650

Informativni dogodki 2013

8600 8550

Skupinski športi

dualni športi

Individualni športi

160

70000

140

60000

Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov 136

Graf 12: Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov 2013 120

2013

100

50000 40000

80 900 60 800

30000 822

40 700

20000 10000

600 20 500 0 400

0

Spletni medij

300 200 100

Dogodki dijaškega delovanja

0

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 70000 0

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

36

Ob

2013 Okolje

88

Obiskovalci informativnih dogodkov 2013 21

23

18

22

20

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

49 

1265


Skupinski športi Okoljevarstveni dogodki

0

2013 Predavanja

Tečaji in delavnice

Publikacije 900

14

800

Obiskovalci športnih dogodkov 13

12

700

2013

10

600 500

8

400

9050 6 9000 4 8950

200

8900 2 8850 0 8800

100 0

Okolje

8750 8700

8722

8650

Informativni dogodki Graf dogodki 2013 860013: Informativni 2013

8550

Skupinski športi

dividualni športi

Individualni športi

160

70000

140

60000

Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov 136

120

2013

50000

100

40000

80 900 60 800

30000 822

40 700

20000 10000

600 20 500 0 400

0

Spletni medij

300 200 100

Dogodki dijaškega delovanja

0

2013 Okolje

88

Obiskovalciinformativnih informativnih dogodkovdogodkov 2013 Graf 14: Obiskovalci 2013

30000

Dr už en je/ Za ba va

60404

20

Inf or m ira nje

zd ra vs tv o

22

Izo br až ev an je

40000

18

in

50000

23

Šp or t

Ku ltu ra

21

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

126

a

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 70000 0 60000

So cia la

219

300 8994

ur

Almanah Zveze Publikacije študentskih klubov Slovenije

1000

lt

36

Ku

50  

Individualni športi

2000

20000 10000 0

400 350 300

Družabni in zabavni dogodki Spletni medij 2013

O

67500

Obiskovalci dogodkov dijaškega delovanja 2013

67000 340

66500


8700

8722

8650 8600

Informativni dogodki 2013 Skupinski športi

8550

ualni športi

Individualni športi

160

70000

Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov

140

60000

2013136

120

50000

100

40000

900 80 800 60 700 40 600 20 500 0 400

30000

822

20000 10000 0

Spletni medij

300 200 100

dijaškegadelovanja delovanja Graf0 15: Dogodki Dogodki dijaškega 2013

Ob

2013 Okolje

18

Dr už en je/ Za ba va

30000

20

Inf or m ira nje

Izo br až ev an je

So cia la

in

40000

22

60404

zd ra vs tv o

50000

23

Šp or t

Ku ltu ra

21

1265

a

2013

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

ur

88

lt

Obiskovalci informativnih dogodkov

Ku

100 90 80 70 60 50 40 30 20 70000 10 0 60000

20000 10000

Družabni inSpletni zabavnimedij dogodki 2013 Obiskovalci dogodkov dijaškega delovanja 400 16: Obiskovalci dogodkov dijaškega delovanja 2013 Graf 2013

350

66000 65500

1975

605

ab /Z

en

je

Koncerti

64000

ci

Dr

rm fo In

ra Iz

ob

av

e ira

nj va že

ra

zd

in a

nj

e

o tv

t or Šp

Festivali

a

64500

66

al

65000

2535

247

So

ur

a

1265

vs

3000 150 2000 100 1000 0 50 0

66500 5885

lt

e Dr už en je/ Za ba va

20

67000 340

300 7000 6000 250 5000 200 4000

Ku

88

67500

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

0

51  Obiskovalci družabnih in zabavnih dogodkov 2013

Obisko


100

Dogodki dijaškega delovanja

0

30000

22

20

Dr už en je/ Za ba va

So cia la

60404

Inf or m ira nje

in

40000

18

Izo br až ev an je

50000

23

zd ra vs tv o

21

12

a

2013

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

ur

88

lt

Obiskovalci informativnih dogodkov

Ku

100 90 80 70 60 50 40 30 20 70000 10 0 60000

Ku ltu ra

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

2013 Okolje

Šp or t

52  

20000 10000 0

Družabni in zabavni dogodki Spletni medij

O

Graf 17: Družabni in zabavni 2013 dogodki 2013 Obiskovalci dogodkov dijaškega delovanja

400

a /Z

je

en už Dr

rm fo In

že ra ob

av

e nj ira

nj

vs Iz

Koncerti

So

ci

al

a

in

zd

ra

Festivali

64500

e

o tv

t or Šp

a

66

65000

2535

247

ab

1975

605

va

1265

Obiskovalci družabnih in zabavnih dogodkov 2013 Graf 18: Obiskovalci družabnih in zabavnih dogodkov 2013 67500 67000 340

66883

66500 66000 65500 65000

65196

64500 64000

Koncerti

66000 65500

ur

0

66500 5885

lt

nf or m ira nje

Dr už en je/ Za ba va

20

67000 340

300 7000 250 6000 5000 200 4000 3000 150 2000 100 1000 50 0

Ku

88

67500

2013

350

Festivali

Koncerti

64000


53 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


54  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

KOLEDARSKO LETO 2014 Dogodki 2014

Ob

Graf 1: Dogodki v letu 2014

Kultura 17%

Sociala in zdravstvo

20%

29%

Izobraževanje 8%

Šport 14%

6%

Okolje

0%

4%

Informiranje 14%

21%

Dijaško delovanje Druženje in zabava

Obiskovalci 2014

Graf 2: Obiskovalci v letu 2014 Kulturne prireditve 2014 Kultura

250 zdravstvo

vanje

nje

200

29%

204

30%

150 100 50

50000

Izobraževanje

40000

Šport

30000

Okolje

20000

119 90 4% 7%

Informiranje

0 19% vsebine Uprizoritvene Glasbene 7% 4% vsebine

elovanje

60000

Sociala in zdravstvo

33

Dijaško delovanje Vizualne vsebine Založništvo

546

10000 0

Glasben vsebin

Druženje in zabava

0%

in zabava

Obiskov

Socialni in zdravstveni dogodki 2014

160

Obiskovalci kulturnih prireditev

140

2014

120

9000 8000 140

7000

674


Kultura 17%

Sociala in zdravstvo

20%

29%

Izobraževanje 8%

Šport 14%

6%

Okolje

0%

4%

Informiranje 14%

21%

19%

Dijaško delovanje Druženje in zabava

Obiskovalci 2014 Graf 3: Kulturne prireditve v letu 2014 Kulturne prireditve 2014

Kultura

ltura

250 29%

200

braževanje

30%

100

olje

119

4%

90

50

ormiranje

aško delovanje

19%

0

7%

Izobraževanje

50000

Šport

40000

Informiranje

4%

Vizualne vsebine

Druženje in zabava Založništvo

20000 10000 0

Glasbene vsebine Obiskovalci

Socialni in zdravstveni dogodki 2014

Graf 4: Obiskovalci Obiskovalci kulturnih prireditev kulturnih prireditev v letu 2014 9000

2014

160

8000

140 60000 120 50000 100 80 40000 60 30000 40 20000 20 33

140

5000

90

4000 64

36230

3000 2000 1000

0 10000 8651 Socialno varstvo Humanitarnost

0

Založništvo

7000 6000

54615

62

Glasbene vsebine

Uprizoritvene vsebine

6605 Zdravstvo

Vizualne vsebine

Subvencije

0

55  8000

200 9000 180 140

120

7000

176

8428 7549

6746

Socialno varstv

Založništvo

Izobraževalni dogodki Obiskovalci socialnih2014 in zdravstvenih dogodkov 2014

160 8000 140 7000

54615

30000

Okolje

Dijaško delovanje 33

7%

Glasbene vsebine Uprizoritvene 0% vsebine

uženje in zabava

60000

204

150

ort

Sociala in zdravstvo

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ciala in zdravstvo

6000 5000

Obisk


56  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

2014 60000

250 200

Kultura Sociala in zdravstvo

150

Izobraževanje

100

204 29%

Šport

50

Okolje

0

30%

Kultura

50000

Sociala in zdravstvo

40000

Izobraževanje

30000

119 90

Informiranje

19%

Dijaško delovanje Druženje in zabava

33

4% 7% Vizualne vsebine

Glasbene vsebine Uprizoritvene vsebine

Informiranje Založništvo

7%

0

Glasbe vsebin

4%

Obiskov

Druženje in zabava

Socialni in zdravstveni dogodki 0%

Graf 5: Socialni in zdravstveni dogodki 2014 2014 9000 8000

140

Obiskovalci kulturnih prireditev

120

140

2014

100 80 60000 60 50000 40

7000

674

6000 5000

90

4000 64

62 54615

3000 2000

40000 20

1000 36230

0 30000

Socialno varstvo Humanitarnost

Zdravstvo

20000

Subvencije

0

Socialno va

10000 0

Založništvo

200

8651

6605

Izobraževalni dogodki Glasbene Uprizoritvene Vizualne vsebine 2014 vsebine vsebine

Založništvo

8000

Obiskovalci socialnih in zdravstvenih dogodkov

180

2014 Graf socialnih in zdravstvenih dogodkov 2014 176 160 6: Obiskovalci 140

140

10000

Dijaško delovanje

160

33

54

20000

Šport

Okolje

ebine

vo

Obiskovalci 2014 Kulturne prireditve

120 9000 100 8000 80 7000 60 6000 40

6000 5000

116

8428

7549

4000 3000 2000

6746

5000 20

22

0 4000 3000

7000

Tečaji in delavnice

Predavanja

4462

Publikacije

1000 0

Tečaji

2000 1000

Subvencije

0

Socialno varstvo

300 250

Humanitarnost Športni dogodki 2014

Zdravstvo

Obiskovalci izobraževalnih dogodkov 2014 262

Subvencije

16000 14000 12000


delovanje

4%

Socialni in 0% zdravstveni dogodki

e in zabava

Obiskovalci so

Druženje in zabava

2014 9000

160

8000

140 120

Obiskovalci kulturnih prireditev

100

2014

80 60000 60 50000 40

140

6746

6000 5000

90

4000 64

62 54615

3000 2000

20 40000 0 30000

7000

1000

Socialno varstvo Humanitarnost

Zdravstvo

36230

Subvencije

0

Socialno varstvo

20000 33

Založništvo

10000 8651

6605

Izobraževalni dogodki

0

Graf 7:Glasbene Izobraževalni dogodki 2014 Uprizoritvene Vizualne vsebine 2014 vsebine

200 180 160

Obiskov Založništvo

vsebine

8000

Obiskovalci socialnih in zdravstvenih dogodkov

7000

2014

176

6000

140

140

5000

120 9000 100 8000 80

116

7000 60 40 6000 20 5000 0 4000

3000

4000 8428

7549

2844

2000

6746 22

Tečaji in delavnice

3000

Predavanja

4462

Publikacije

1000 0

Tečaji in dela

2000 1000

Socialno varstvo

300

Humanitarnost Športni dogodki 2014

Zdravstvo

Subvencije

Obiskovalci izobraževalnih dogodkov

Graf 8: Obiskovalci izobraževalnih dogodkov 2014 2014 250

262

10000

150 7000

145

6000 100

2000 22

14000 12000

200 8000

5000 50 4000 0 3000

16000

7530

8000 6000 4000 2000

Skupinski športi 2844

3695

0

Individualni športi

1000 0

Publikacije

Tečaji in delavnice Okoljevarstveni Predavanja dogodki

14

57 

12

900 15 Obiskovalci športnih dogodkov

2014

Sku

Obisk

Publikacije

2014 16

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

0

Subvencije

800 700


e

33

58  

Založništvo

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

8651

0

Glasbene vsebine 200

6605

Izobraževalni dogodki Uprizoritvene Vizualne vsebine 2014 vsebine

Obiskovalci socialnih in zdravstvenih dogodkov

8000

2014

180

7000

176

160

6000

140 9000 120 140

Ob

Založništvo

5000 116

100 8000 80 7000

8428

60 6000 40 5000 20 4000 0

6746

2000 22

4462

3000

4000 3000

7549

Tečaji in delavnice

Predavanja

0

Publikacije

Tečaji in

2000 1000

Subvencije

0

varstvo dogodki Humanitarnost GrafSocialno 9: Športni 2014Zdravstvo

Subvencije

Športni dogodki 2014 300

Obiskovalci izobraževalnih dogodkov

16000

2014

250

14000

262

12000

8000 200

10000

7000 150 6000 100 5000

7530 145

3000 0 2000 22

8000 6000 4000

50 4000

2000

3695 2844

Skupinski športi

0

Individualni športi

1000 0

Publikacije

Tečaji in delavnice Predavanja Okoljevarstveni dogodki

Publikacije

2014 16

Graf 10: Obiskovalci športnih dogodkov 2014 Obiskovalci športnih dogodkov 14

15

2014

12

145

10 16000 8 14000 6 12000 4 10000 2 8000 0 6000 4000

900 800 700 600

15041

500 400 300 200

8926

100 0

Okolje

2000 0

vidualni športi

200 180 160 140

Informativni dogodki Skupinski športi 2014

Individualni športi

Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov 182 2014

2

1000

80000 70000 60000


Subvencije

0

Socialno varstvo

Humanitarnost

Zdravstvo

Subvencije

Športni dogodki 2014 Obiskovalci izobraževalnih dogodkov 2014

300

16000 14000

250

262

8000 200 7000

12000 7530

150 6000

8000 145

5000 100 4000 50 3000 0 2000

Publikacije

45

6000 4000 2000

3695 2844

Skupinski športi

0

Individualni športi

Sku

0

Tečaji in delavnice

Predavanja

Graf 11: Okoljevarstveni dogodki 2014 Okoljevarstveni dogodki

Publikacije

Obis

2014 16

Obiskovalci športnih dogodkov

14

900

15 2014

800

12

700

16000 10

600

14000 8

15041

500

12000 6

400 300

10000 4 8000 2

200

8926

100

6000 0 4000

0

Okolje

2000 0

alni športi

Skupinski športi dogodki Informativni

Individualni športi

2014 200

Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov Graf 12: Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov 2014 180 160

2014 182

80000 70000

140

60000

120 900 100 800 80 700 60

50000 40000

839

30000

600 40

20000

20 500

10000

4000 300

0

Spletni medij

200 100 0

90 80 70 60 50 40

Dogodki dijaškega delovanja Okolje 2014

Obisko

59 

Obiskovalci informativnih dogodkov 2014

Obis

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

22

1000

10000

6000 83

5000 4000 3000


0

Publikacije

Tečaji in delavnice Predavanja Okoljevarstveni dogodki

60  

2014 16

900

Obiskovalci športnih dogodkov

14

15

800

2014

12

700

1016000

600

8 14000

400 200

8926

100 0

Okolje

2000 0

Informativni dogodki Skupinski športi Individualni športi Graf 13: Informativni dogodki 2014 2014

200

Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov

180

182 2014

160

80000 70000

140

60000

120 900 100

50000 40000

80 800 60 700

839

30000 20000

40 600 20 500 0 400

10000 0

Spletni medij

300 200 100

Dogodki dijaškega delovanja

0

O

Okolje 2014

90 80 70 60 50 40 30 80000 20 10 70000 0 60000

Obiskovalci informativnih dogodkov

Graf 14: Obiskovalci informativnih dogodkov832014 2014 18

22

18

4000

Inf or m ira nje

Izo br až ev an je

zd ra vs tv o

1000

1290

0

69077

Dr už en je/ Za ba va

30000

5000

2000

28

in

40000

27

Šp or t

50000

6000

3000

So cia la

ndividualni športi

500 300

4000

Ku ltu ra

145

15041

6 12000 4 10000 2 8000 0 6000

Ku ltu ra

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Publikacije

20000 10000 0

Spletni medij Družabni in zabavni dogodki

Ob

2014 Obiskovalci dogodkov dijaškega delovanja 350 300

2014

70000 60000


dualni športi

2014

Skupinski športi

Individualni športi

200

80000

180

70000

182 Obiskovalci okoljevarstvenih dogodkov

160 140

60000

2014

120

50000

100

40000

900 80

60 800

30000

839

40 700 20 600

20000 10000

0

500

0

Spletni medij

400 300 200 100

Dogodki dijaškega delovanja

0

Graf 15: Dogodki dijaškega delovanja 2014 2014 Okolje 6000

Obiskovalci informativnih dogodkov

83

2014

5000 4000 3000 2000

18

22

30000 20000

1290

Inf or m ira nje

Izo br až ev an je

So cia la

in

zd ra vs tv o

Šp or t

40000

1000 0

69077

50000

18

Ku ltu ra

28

Dr už en je/ Za ba va

27

Ku ltu ra

90 80 70 60 50 40 30 80000 20 10 70000 0 60000

10000

Spletni medij Družabni in zabavni dogodki

2014 Obiskovalci dogodkov dijaškega delovanja

Graf 16: Obiskovalci dogodkov dijaškega delovanja 2014 2014 350

5676

50000 40000

3085

2588 475

30000

Dr už en je/ Za ba va

20000

Inf or m ira nje

Festivali

Izo br až ev an je

59

zd ra vs tv o

920

in

1290

So cia la

0

70000

60000 287

Šp or t

83

300 6000 250 5000 4000 200 3000 150 2000 1000 100 0 50

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

0

Ku ltu ra

e Dr už en je/ Za ba va

18

Informativni dogodki

0

Koncerti

10000

0

61  Obiskovalci družabnih in zabavnih dogodkov 2014

O


90 80 70 60 50 40 30 80000 20 10 70000 0

6000

Obiskovalci informativnih dogodkov

83

2014

5000 4000 3000

So cia la

in

40000 30000

22

1000

1290

0

Ku ltu ra

69077

18

Dr už en je/ Za ba va

50000

18

Inf or m ira nje

Ku ltu ra

60000

2000

28

Izo br až ev an je

27

zd ra vs tv o

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

2014 Okolje

Šp or t

62  

Dogodki dijaškega delovanja

0

20000 10000 0

Spletnidogodki medij Družabni in zabavni

O

Graf 17: Družabni in zabavni dogodki 2014 2014 Obiskovalci dogodkov dijaškega delovanja

350

70000

2014

300

60000 287

250 6000

20000

475

10000

So cia la

in

Festivali

Dr už en je/ Za ba va

59

Izo br až ev an je

920

zd ra vs tv o

1290

Koncerti

Obiskovalci družabnih in zabavnih dogodkov

Graf 18: Obiskovalci družabnih in zabavnih dogodkov 2014 2014 70000 60000 287

59136

50000 40000

44283

30000 20000 10000

Koncerti

40000 30000

3085

2588

Inf or m ira nje

2000 100 1000 50 0 0

50000 5676

Šp or t

m ira nje Dr už en je/ Za ba va

18

5000 200 4000 150 3000

Ku ltu ra

83

0

Festivali

Koncerti

0


63 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


64  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

REGIJA 02 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Klub mariborskih študentov Klub študentov Lendava Študentski klub Slovenskih goric Prleški študentski klub Klub koroških študentov Klub ptujskih študentov Klub študentov Slovenska Bistrica Klub prekmurskih študentov Klub ormoških študentov Študentsko-mladinski klub Klinka Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca


65 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


66  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub mariborskih študentov Tyrševa ulica 3, 2000 Maribor E www.klub-kms.si W info@klub-kms.si Upravna enota Maribor – 6750 študentov Občine: Duplek, Maribor, Rače - Fram, Starše, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju Zgodovina kluba sega nazaj v leto 1996. Klub je s svojim delovanjem začel v slovenski prestolnici, kjer je združeval Mariborčane, ki študirajo v Ljubljani. Kasneje so delovanje prenesli nazaj v Maribor. Klub, ki še danes združuje študente, ki želijo z organizacijo različnih projektov in dogodkov popestriti študentski vsakdan mladim. Vse to je Klub mariborskih študentov (KMŠ). Že tradicionalno tako skrbi za organizacijo KMŠ odra v času mariborskega Festivala Lent, v sklopu evropskega programa Mladi v akciji za mednarodne izmenjave in usposabljanja, v času zimske sezone se skupaj odpravijo na smučanje KMŠ na snegu, pripravljajo različna izobraževanja in tečaje (potapljaški in drugi športni tečaji, jezikovni tečaji in potopisna predavanja), poskrbijo za sejem športne opreme in učbenikov, sodelujejo pri humanitarni akciji Pomežik soncu. Prav tako ponujajo pomoč socialno ogroženim dijakom in študentom, prirejajo proslave ob praznikih, skrbijo za mlade pesnike s projektom KMŠ poet. Ustanovili so tudi lastno založbo KMŠ Hiša Knjig in v letu 2012 v okviru Evropske prestolnice kulture pripravili projekt Dvanajst. V sklopu različnih sekcij skrbijo za to, da pokrivajo dogajanje na najrazličnejših področjih: od športa, kulture, interesnih dejavnosti, prireditev, sociale in zdravstva do izobraževanja, mednarodnih dogodkov in dijaškega dogajanja. In kje jih lahko najdete? »Čuj ti, v Mariboru si«, atraktivni slogan, ki je zaznamoval njihov klub, poleg imena kluba pove vse. KMŠ pokriva študentsko populacijo mariborskega konca Slovenije. Združuje okoli 1500 članov, med katerimi jih dogodke v klubu aktivno pripravlja okoli 25. Klub mariborskih študentov je klub, ki vam želi popestriti proste trenutke v Mariboru in pustiti svoj pečat na študentskih dneh, ki jih zagotovo ne bo(š) mo nikoli pozabili.


KLUB MARIBORSKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

40

0

0

Uprizoritvene vsebine

4

85

0

0

Vizualne vsebine

0

0

1

35

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

5

125

1

35

Socialno varstvo

1

40

3

61

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

5

308

Subvencije

0

0

6

557

Skupaj

1

40

14

926

Tečaji in delavnice

0

0

0

0

Predavanja

4

70

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

4

70

0

0

Skupinski športi

1

30

0

0

Individualni športi

3

3130

2

10098

Skupaj

4

3160

2

10098

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

2

740

0

0

Skupaj

2

740

0

0

Kultura

1

86

2

55

Šport

0

0

5

265

Sociala in zdravstvo

2

150

0

0

Izobraževanje

0

0

3

108

Informiranje

0

0

1

120

Druženje/Zabava

0

0

3

495

Skupaj

3

236

14

1043

Festivali

5

15100

1

120

Koncerti

1

500

1

3000

Skupaj

6

15600

2

3120

KUMULATIVA

25

19971

33

15222

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

67 


68  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov Lendava Mlinska ulica 5, 9220 Lendava E kslendava@gmail.com W www.ksl-klub.si Upravna enota Lendava – 1057 študentov Občine: Kobilje, Dobrovnik, Velika Polana, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Lendava KŠL – LEK (Klub študentov Lendava – A Lendvai egyetemisták klubja) je nepolitično, neprofitno, prostovoljno združenje s pravno obliko društva, ki zadovoljuje potrebe študentov in dijakov na območju Upravne enote Lendava. Glavni nameni društva so: povezovati mlade tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni, predstaviti študente občine Lendava Sloveniji in tujini, skrbeti za dobrobit študentov na socialnem, kulturnem, športnem in drugih področjih, seznanjati študente z njihovimi pravicami in se boriti za njihovo upoštevanje. Klub izvaja razne projekte. Najbolj odmeven socialni projekt je »KŠL obdaruje«, kjer v mesecu decembru zbirajo rabljene igrače za socialno ogrožene otroke, jim pripravijo darila ter jih za božič tudi presenetijo. Projekt »KŠL miga« spodbuja študente in dijake, da ne pozabijo na svoje zdravje. Tako jim vsak ponedeljek in petek nudijo brezplačno rekreacijo v športnem centru Lendava, kjer lahko igrajo odbojko in badminton. V njihovem novem Mladinskem kulturnem inkubatorju – Mansardi, ki so ga skupaj z Mladinskim svetom Lendava in prostovoljci obnovili, prirejajo razne okrogle mize, forume, filmske večere, stand up komedije ter seveda razne koncerte in tradicionalni prireditvi Halloween Brucovanje ter Predizbor za Rock Otočec. Med že tradicionalne projekte uvrščajo tudi festival Open Smile Jam, ki se odvija v bližini Lendave. Cilj festivala je, spodbujati mlade neuveljavljene glasbene skupine k ustvarjanju. Dajejo jim tudi možnost, da se pokažejo pred domačo publiko. Vsako leto povabijo tudi nekoliko bolj znane skupine, ki naredijo pravi žur. To, po čem jih poznajo vsi ostali klubi ter študenti po Sloveniji, sta madžarščina ter znameniti BOGRAČ. Študentski Bogračfest je projekt, ki ga izvajajo v Mariboru, v letu 2012 pa so dogodek prvič organizirali tudi v Ljubljani. Študentski klubi tekmujejo v kuhanju bograča, kjer na koncu komisija najboljšim podeli tudi nagrade. Vedno več študentov po Sloveniji pa spoznava tudi najpomembnejše lendavske besede, kot so »egeszsegedre«, »sör«, »bor« ter »odi na FRÖČ«.


KLUB ŠTUDENTOV LENDAVA Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

3

700

3

250

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

3

150

2

130

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

6

850

5

380

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

4

40

2

60

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

1

660

2

700

Skupaj

5

700

4

760

Tečaji in delavnice

3

80

3

60

Predavanja

1

60

1

30

Publikacije

1

160

1

200

Skupaj

5

300

5

290

Skupinski športi

4

350

2

270

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

4

350

2

270

0

20

0

0

0

20

0

0

Spletni medij

3

1300

3

1400

Skupaj

3

1300

3

1400

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

1

50

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

30

1

25

Skupaj

1

30

2

75

Festivali

3

400

3

300

Koncerti

10

600

8

500

Skupaj

13

1000

11

800

KUMULATIVA

37

4550

32

3975

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

69 


70  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Študentski klub Slovenskih goric Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart E info@sksg.org W www.sksg.org Upravna enota Lenart – 815 študentov Občine: Lenart, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah Študentski klub Slovenskih goric (ŠKSG) je bil ustanovljen maja 2003, njegov glavni cilj pa je že od takrat svojim članom zagotoviti kvalitetno preživljanje prostega časa. To poskuša doseči s pripravo različnih aktivnosti in dogodkov. V ŠKSG skušajo delovati in sodelovati na številnih področjih in na ta način zaobjeti čim širšo množico študentov iz njihovega okoliša. Njihovo delovanje je usmerjeno na področje športa, kulture, sociale, študentske problematike in zabave. V ŠKSG poleg tradicionalnih strmijo k izvajanju novih zanimivih projektov. V klubu so vedno dobrodošli študentje z novimi, svežimi idejami, študentje, ki so usmerjeni v kakovostno preživljanje prostega časa. Kot eden manjših in najmlajših klubov se zavedajo svojih omejitev ter tudi prednosti in tako skušajo delovati v okviru svojih zmožnosti, tako finančnih kot organizacijskih.


ŠTUDENTSKI KLUB SLOVENSKIH GORIC Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

100

2

60

Uprizoritvene vsebine

2

80

4

120

Vizualne vsebine

1

20

1

15

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

5

200

7

195

Socialno varstvo

1

3

1

60

Humanitarnost

2

7

4

25

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

3

10

5

85

Tečaji in delavnice

1

40

3

60

Predavanja

1

30

1

25

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

2

70

4

85

Skupinski športi

6

250

3

140

Individualni športi

11

485

10

500

Skupaj

17

735

13

640

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

25

3

40

Skupaj

2

25

3

40

Festivali

4

150

4

160

Koncerti

4

200

3

195

Skupaj

8

350

7

355

KUMULATIVA

37

1390

39

1400

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

71 


72  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ŠKSG od svojega nastanka (leta 2003) naprej svoje člane vsako leto pelje na večdnevno smučanje, ki je največji projekt kluba. To priložnost člani vedno izkoristijo za medsebojno druženje in uživanje na snegu. V Kranjsko Goro se odpravijo takoj po zimskem izpitnem obdobju, da si člani naberejo novih moči za letni semester. Od leta 2005 pa v Cerkvenjaku v okviru občinskega praznika organizirajo tudi rekreativni ŠKSG tek. Vsako leto se odpravijo na večdnevni izlet izven meja Slovenije. Do zdaj je bila stalnica, da obiščejo glavna mesta sosednjih ali malo bolj oddaljenih držav. Najbolj jih je navdušil obisk Amsterdama, odpravili pa so se tudi že v Krakov, Prago, Sarajevo, Bratislavo, Budimpešto, Beograd, Rim, Dunaj in Gradec. Stalni projekt kluba je tudi Športni vikend v Voličini, kjer potekajo turnirji v različnih športnih disciplinah: odbojki na mivki, tenisu, malem nogometu, ulični košarki in teku. Trudijo se, da projektu vsako leto dodajo novo aktivnost. Poleg vseh večjih projektov ŠKSG organizira tudi potopisna predavanja, planinske pohode, predavanja o visokem šolstvu, jezikovne tečaje, kino, bowling, paintball, rekreacijo, rafting in humanitarne projekte.


73 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


74  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Prleški študentski klub Prešernova 25, 9240 Ljutomer E klubpsk@gmail.com W www.klub-psk.si Upravna enota Ljutomer – 821 študentov Občine: Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Razkrižje, Veržej Prleški študentski klub je uradno registriran od leta 1994, neuradno pa deluje že več kot štirideset let. So eno izmed najaktivnejših mladinskih društev v Pomurju, ki prireja različne tradicionalne prireditve. Največ pozornosti posvečajo Zobl žuru, ki ga izvajajo v Ljubljani in Mariboru, zadnji dve leti pa so projekt izpeljali tudi v domačem kraju. Prirejajo še ostale dogodke kot so brucovanje, Pomurje žura, sodelujejo na Škisovi tržnici. Ukvarjajo se tudi z organiziranjem ekskurzij in izletov, kot so: ogled smučarskih skokov v Planici, počitnice na otoku Pagu, enotedensko jadranje, pohod na Jeruzalem, izlet v Sarajevo in drugi. Aktivni so tudi na področju športa, kjer jih zastopajo ekipe v Pomurski košarkarski ligi, v Mariborski študentski univerzitetni ligi ter na raznih turnirjih v košarki in nogometu. Redno organizirajo krvodajalske akcije v Ljutomeru, ob Dnevu boja proti AIDS-u pa so ljudi obveščali o nevarnosti te bolezni. Udeležili so se tudi projekta Očistimo Slovenijo. Pred nekaj leti so v prostorih kluba uredili tudi prostor, ki je namenjen vajam mladih glasbenih skupin. Danes tam redno vadi kar pet skupin in nekatere izmed njih nastopajo tudi na njihovih prireditvah. Svojim članom prav tako nudijo različne druge ugodnosti in popuste.


75 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


76  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub koroških študentov Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem E info@klub-kks.si W www.klub-kks.si Upravna enota Ravne, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Dravograd – 4130 študentov Občine: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka Klub koroških študentov deluje na raznolikih področjih, saj želi vzpostaviti čim boljši socialni položaj članov ter pripomoči k razvoju kvalitetnih obštudijskih in interesnih dejavnosti na področju koroške regije. Tako je vsa leta aktiven na področju športa, sociale in zdravja, kulture, izobraževanja, ne pozablja pa tudi na zabavo in temu primerne bolj sproščene programske vsebine. Najbolj odmevni projekti Kluba koroških študentov so: • • •

Koroška gavda v vseh treh univerzitetnih mestih (Ljubljana, Maribor in Portorož); KKŠ Festi – celodnevne prireditve, izpeljane v športnem duhu ter z večerno zabavo z znanimi slovenskimi skupinami; ArenaZnanja: vsa izobraževanja pod eno streho – delavnice, tečaji, inštrukcije.

Pomembni področji predstavljata tudi Dijaška sekcija z raznoraznimi projekti in aktivnostmi za dijake ter Kultura, ki zajema različne literarne večer, Zaključek KKŠ Poletja v parku, obisk tujega mesta in glasbenega dogodka v njem, Filmozofske večere, (S)mejmo se s KKŠ itd. Projekti, ki jih KKŠ izvaja, so še: zimski tabor, enodnevni projekti, projekti s področja sociale in športa (predvsem popusti in ugodnosti za člane, razpisi za društva …). Vsekakor pa je njihov največji projekt KMKC Kompleks, kjer prirejajo koncerte, stand up večere, poker turnirje, zabave z DJ-jem, metal žure, koncerte bolj alternativnih skupin ter tudi nemalo izobraževalnih in kulturnih vsebin. Klub koroških študentov je eden glavnih nosilcev mladinskega dogajanja na Koroškem. Članom želijo kontinuirano dvigovati kvaliteto življenja z vlaganjem v razvoj znanja, s spodbujanjem mladih v kreativnejše preživljanje prostega časa ter s subvencioniranimi ugodnostmi pripomoči k enakopravnejši družbi.


77 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


78  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub ptujskih študentov Slovenski trg 8, 2250 Ptuj E info@klub-kps.com W www.klub-kps.si Upravna enota Ptuj – 3338 študentov Občine: Mestna občina Ptuj, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Dornava, Kidričevo, Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci, Videm pri Ptuju, Zavrč, Podlehnik, Žetale, Majšperk in Cirkulane Klub ptujskih študentov (KPŠ) tvorijo študentke in študenti, združeni v prostovoljni, samostojni, nepridobitni organizaciji, ki deluje na območju Upravne enote Ptuj. Član KPŠ lahko postane vsak študent, ki ima stalno prebivališče v Upravni enoti Ptuj in v tekočem študijskem letu status študenta. Klub v letu 2012 združuje preko 700 članic in članov. V okviru kluba deluje tudi dijaška sekcija, ki združuje vse dijake ptujskih srednjih šol in šteje preko 300 članic ter članov. Poslanstvo kluba temelji na ustvarjanju ustreznih okoliščin, ki omogočajo in spodbujajo aktivnost študentov v Upravni enoti Ptuj in širše. Tako poskušajo povečati kakovost svojega obštudijskega življenja, možnosti izbire ter družbeno moč in vpliv. Organizirajo in pomagajo pri organizaciji obštudijskih dejavnosti oz. projektov s področja izobraževanja, kulture, rekreacije, razvedrila in humanitarnega delovanja. Njihove osnovne vrednote so ustvarjalnost, znanje, kritičnost ter prožnost mišljenja in delovanja, iniciativnost, aktivna udeležba, sodelovanje, kakovostna komunikacija in spoštovanje človekovih pravic.


KLUB PTUJSKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

6

1100

10

1400

Uprizoritvene vsebine

8

2100

8

2000

Vizualne vsebine

9

1800

3

600

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

23

5000

21

4000

Socialno varstvo

1

1500

3

1800

Humanitarnost

4

1000

3

900

Zdravstvo

2

500

3

600

Subvencije

22

1300

16

1000

Skupaj

29

4300

25

4300

Tečaji in delavnice

6

1000

2

30

Predavanja

9

500

3

60

Publikacije

1

100

0

0

Skupaj

16

1600

5

90

Skupinski športi

4

800

5

900

Individualni športi

40

1300

24

900

Skupaj

44

2100

29

1800

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

6

2024

5

2012

Skupaj

6

2024

5

2012

Kultura

2

40

0

0

Šport

1

15

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

2

40

1

20

Informiranje

1

120

1

120

Druženje/Zabava

5

150

1

40

Skupaj

11

365

3

180

Festivali

2

3500

2

3500

Koncerti

108

16500

51

8200

Skupaj

110

20000

53

11700

KUMULATIVA

239

35389

141

24082

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

79 


80  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Ptujskim študentom klub danes omogoča neodvisno načrtovanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti ter pestro in smiselno preživljanje prostega časa na področju dopolnilnega izobraževanja, kulture, športa in rekreacije, zabave in civilno-družbeno usmerjenih dejavnosti. Zraven tega študentom iz UO Ptuj nudi številne popuste na storitve in nakupe, izlete in druženja, socialno ogroženim študentom finančno pomoč pri študiju, predvsem pa tradicionalne projekte vseh nas: Kurentanc, Bazeni energije, TerasaFest, Vino ni voda, Futer à la carte, Humanistična ofenziva, Kresovanje in druge. Vse ideje in cilje realizirajo skozi projekte, ki se financirajo od dajatev dela preko študentskih servisov, najlepše pri tem pa je, da lahko prav vsak študent, ki je njihov član, klubu prijavi idejo in izpelje projekt.


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

BAZENI ENERGIJE

81 


82  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov Slovenska Bistrica Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica E klub.kssb@gmail.com W www.kssb.si Upravna enota Slovenska Bistrica – 1800 študentov Občine: Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica 11. februarja 1991 je v Slovenski Bistrici zaživelo študentsko življenje. Takrat je bil namreč sprejet prvi Statut Kluba študentov Slovenska Bistrica (KŠSB). Predhodniki sedanjega vodstva so vložili ogromno dela, da je klub zaživel in postal stalnica v življenju Bistričanov. Izmenjalo se je kar nekaj generacij, vsem skupen pa je še vedno Dan ljubezni in ostali projekti, ki so postali stalnice. Klub deluje na več področjih, predvsem tistih, ki zadevajo njihove člane. Radi sodelujejo z drugimi društvi, trenutno najbolj sodelujejo z Mladinskim centrom Miš, Mladinskim klubom Šik, Športnim društvom Tinje, Kulturno-umetniškim društvom Zaprti oddelek, Freeride klubom Makole, KUD-om Alojz Avžner in Kud-om Jurij Vodovnik in ostalimi društvi, ki delujejo na območju Upravne enote in pokrivajo športne, kulturne in ostale dejavnosti. Bistriški mladini namesto gostilniške kulture ponujajo kulturo v pravem pomenu, hkrati pa varen in kreativen prostor za uresničevanje idej. Članom ponujajo raznorazne popuste, brezplačno kopiranje šolskega gradiva, dostop do interneta v njihovih prostorih in seveda pester program aktivnosti s področja izobraževanja, kulture in športa. Dan ljubezni se tradicionalno odvija v času »dneva mladosti«, običajno je to vsako leto okoli 25. maja. Takrat so pripravljeni projekti za različne starostne skupine s posebnim poudarkom na mladini v starosti od 19 do 35 let. Tri stalnice so »rock« koncert, koncert elektronske glasbe in malonogometni turnir. Namen je združiti čim več aktivnosti, pritegniti čim več mladih ter jim nuditi pester glasbeni, športni in kulturni dan. Iz stalne lokacije v središču Slovenske Bistrice so lokacijo preselili na bližnje jezero Farovec, kjer je rock nadobudnežev iz leto v leto več. Ostali projekti obsegajo športne turnirje, potopise, predstave, raznorazne delavnice, predavanja, poučevanja, tečaje, turnirje s kartami, novoletne izlete v evropske prestolnice, glasbene prireditve, klubske piknike, stand up predstave in ostale projekte, ki jih izvaja klub kot organizator ali soorganizator. Klub ob posebnih priložnostih organizira tudi tematske projekte, kot so Očistimo Slovenijo, Martinovanje, Božič. Aktivisti kluba se posebej trudijo organizirati čim več dobrodelnih projektov, kar tudi v sami upravni enoti poskrbi za pozitiven pridih, ki je nujno potreben za družbo v teh časih.


KLUB ŠTUDENTOV SLOVENSKA BISTRICA Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

0

4

0

Uprizoritvene vsebine

0

0

4

0

Vizualne vsebine

0

0

13

0

Založništvo

2

0

1

0

Skupaj

4

0

22

0

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

1

0

0

0

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

1

0

6

0

Skupaj

2

0

6

0

Tečaji in delavnice

3

0

5

0

Predavanja

2

0

8

0

Publikacije

1

0

1

0

Skupaj

6

0

14

0

Skupinski športi

3

0

1

0

Individualni športi

1

0

0

0

Skupaj

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

33

0

76

0

Skupaj

33

0

76

0

Kultura

1

0

1

0

Šport

1

0

1

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

0

3

0

Skupaj

4

0

5

0

Festivali

3

0

2

0

Koncerti

11

0

20

0

Skupaj

14

0

22

0

KUMULATIVA

67

0

146

0

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

83 


84  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub prekmurskih študentov Trubarjev drevored 4, p.p. 196, 9000 Murska Sobota E info@kps.si W www.kps.si Upravna enota Murska Sobota – 2648 študentov Občine: Beltinci, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Cankova, Grad, Hodoš Klub prekmurskih študentov (KPŠ) je eden najstarejših študentskih klubov v Sloveniji. Ustanovljen je bil v tridesetih letih 20. stoletja. Svoje poslanstvo je uspešno opravljal že v preteklosti, močan dejavnik mladinske, posebno študentske in dijaške populacije, pa predstavlja v domačem okolju tudi danes, saj pomembno prispeva k izobraževalnemu in družabnemu življenju v lokalnem okolju. Njegov namen je ustvarjati pisano paleto aktivnosti in ugodnosti za svoje člane in zastopati njihova stališča navzven. KPŠ je najbolj dejaven študentski klub v Pomurju in eden izmed najaktivnejših v Sloveniji. Izvaja projekte na različnih področjih, in sicer: •

• • • • • • • • •

skrb za socialno šibke študente in mlade študentske družine (Študentski fond – štipendije za socialno ogrožene študente, Forint za študij – štipendije za porabsko mladino, Mlade mamice študentke – subvencije za študentske družine), glasbeno kulinarična in zabavna srečanja študentov in ostalih Prekmurcev v Ljubljani (Bujta repa), Mariboru (Prekmurska gibanica) in v Prekmurju (Fanke), izobraževalna dejavnost (priprave na maturo, jezikovni tečaji, delavnice veščin komuniciranja), kulturna dejavnost (subvencioniranje gledaliških in drugih abonmajev, literarni večeri, potopisi), športno-rekreativna dejavnost (smučanje, kolesarjenje, tek, pohodništvo, turnirji v nogometu in odbojki na mivki), soočenje mnenj in zastopanje mladih v civilni družbi (okrogle mize, razprave, pobude), sproščene in poučne ekskurzije in izlete (obiski evropskih prestolnic, poletna in zimska potovanja, novoletni izleti), družbeno koristna in dobrodelna dejavnost (prostovoljstvo, Unibus – prevoz študentov in dijakov v študijska središča, nezgodno zavarovanje za polnopravne člane, dobrodelne glasbene in kulturne prireditve), mednarodno povezovanje (Sekcija porabske mladine, povezovanje s Slovenci po svetu). Ob tem klub pripravlja še mnoge druge projekte, kot so: infodnevi za dijake, sodelovanje na Škisovi tržnici, nagradni razpisi, poleg dejavnosti in ugodnosti v lastni organizaciji pa svojim članom nudi tudi najrazličnejše ugodnosti drugih organizacij.


KLUB PREKMURSKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

3

450

Uprizoritvene vsebine

6

340

0

0

Vizualne vsebine

1

50

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

7

390

3

450

Socialno varstvo

6

2700

3

3000

Humanitarnost

7

132

5

230

Zdravstvo

1

35

1

40

Subvencije

3

65

1

50

Skupaj

17

2932

10

3320

Tečaji in delavnice

3

80

3

125

Predavanja

4

87

1

50

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

7

167

4

175

Skupinski športi

2

480

3

730

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

2

480

3

730

2

37

0

0

2

37

0

0

Spletni medij

5

1900

5

2000

Skupaj

5

1900

5

2000

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

1

30

0

0

Izobraževanje

1

20

1

35

Informiranje

1

170

3

220

Druženje/Zabava

1

20

0

0

Skupaj

4

240

4

255

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

4

2700

3

2500

Skupaj

4

2700

3

2500

KUMULATIVA

48

8846

32

9430

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

85 


86  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

BUJTA REPA

FANKE


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

KARISFERA

PLANINSKI IZLET NA TRIGLAV

87 


88  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub ormoških študentov Kerenčičev trg 11, 2270 Ormož E klubkos@gmail.com W www.klub-kos.si Upravna enota Ormož – 762 študentov Občine: Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi Klub ormoških študentov (KOŠ) je izključno prostovoljna organizacija, ki deluje v 02 regiji na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V sodelovanju z Mladinskim centrom Ormož in ostalimi društvi v svojem območju poskušajo olajšati vsakodnevne tegobe študentov s kvalitetno in pestro ponudbo prostočasnih aktivnosti in raznih ugodnosti. Njihovi cilji so: • študentsko mladino navdušiti za aktivno udejstvovanje na obštudijskih območjih, • lokalni skupnosti pokazati, da se da z inovativnimi prijemi marsikaj narediti za vzdušje v samem Ormožu in okolici, • študentom omogočiti karseda poceni in kvaliteten študij, • sponzorsko podpreti dobre projekte in zamisli ter navsezadnje s svojim delovanjem in projekti navdušiti še ostale klube v regiji za več skupinskega dela. Svoje cilje izpolnjujejo v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi subjekti v njihovem okolju v obliki večjih ali manjših projektov. Najbolj prepoznavni projekti KOŠ so vsakoletna čistilna akcija, ki jo organizirajo skupaj z ribiškim društvom v Ormožu, tradicionalni pohod na Jeruzalem ob prazniku dela, festival O.F.A.K. v avgustu, kjer združijo kulturne, športne in zabavne prireditve, ter decembra tradicionalni KOŠ sejem, kjer predstavijo klub, načrt za naslednje leto ter obenem izvedejo tudi dobrodelno akcijo.


89 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


90  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Študentsko-mladinski klub Klinka Trg svobode 16B, 9250 Gornja Radgona E informacije@klinka.si W www.klinka.si Upravna enota Gornja Radgona – 888 študentov Občine: Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici V Študentsko-mladinskem klubu Klinka (ŠMK Klinka) se zavedajo, kaj pomeni predstavljati mladih vredno organizacijo, zato želijo članom ponuditi čim bolj raznolike dejavnosti in pri tem poskrbeti za njihove potrebe. Nočejo in ne želijo konkurirati ali podvajati dogodkov ter projektov, ki se že dogajajo, njihova želja je ponuditi aktivnosti, ki še jih ni ter tako prebuditi mlade ume, ki do sedaj še niso našli svojega mesta v obstoječih organizacijah ali društvih, ter pritegniti vse, ki si želijo dodatnih aktivnosti. Cilj in želja kluba je spremeniti mišljenje v skupnosti, posebej pri mladi generaciji. Želijo jim pokazati, da so lahko aktivni in da lahko pripomorejo k spremembam. Temelj njihove miselnosti je sodelovanje in mreženje z drugimi organizacijami, delo z mladino v okviru občine, regije, države in njihovih evropskih partneric. Trudijo se, da razmišljajo izven okvirjev in da so drugačni. Njihova misija je poudariti pomen prostovoljnega dela, sodelovanja in preživljanja prostega časa z nečim koristnim, pomembnim in predvsem zabavnim. Fašenk je zaradi svoje pozitivne energije in velike obiskanosti med študenti ter ostalo mladino v Pomurju kaj hitro prerasel v enega izmed reprezentativnih projektov ŠMK Klinka. Gre za enodnevni dogodek, ki spodbuja ohranjanje običajev. Ne samo pustnih šem, v Gornjo Radgono na ta dan pripeljejo tudi kakovostne glasbenike, ki se dotikajo rock žanra. Športaj s Klinko je enodnevni športni dogodek, s katerim želijo spodbujati mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa in jim predstaviti raznolike športne aktivnosti, ki do sedaj niso bile na voljo v njihovem okolju. Obenem pa želijo poudariti pomembnost medsebojnega druženja in sodelovanja. Popoldanska športna tekmovanja zaključijo tudi s kvalitetno večerno zabavo. Ob športu in zabavi ne pozabljajo tudi na pomembnost izobraževanja. Izvajajo namreč pomemben projekt imenovan Educo – mesec izobraževanja, kjer se vsak vikend v mesecu marcu in oktobru izobražujejo na drugem področju. Vsako drugo leto izvedejo tudi humanitarni koncert. S tem dogodkom želijo izpostaviti pomen medsebojne pomoči, še posebej v teh težkih časih in pomagati tistim, ki so pomoči potrebni.


ŠTUDENTSKO MLADINSKI KLUB KLINKA Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

700

9

1100

Uprizoritvene vsebine

2

550

0

0

Vizualne vsebine

3

120

3

110

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

6

1370

12

1210

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

1

20

Zdravstvo

1

200

1

300

Subvencije

4

300

4

370

Skupaj

5

500

6

690

Tečaji in delavnice

3

40

5

130

Predavanja

3

130

7

230

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

6

170

12

360

Skupinski športi

1

200

1

320

Individualni športi

1

100

1

100

Skupaj

2

300

2

420

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

1

8000

1

10000

Skupaj

1

8000

1

10000

Kultura

1

200

2

70

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

2

70

1

40

Informiranje

1

800

1

1100

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

4

1070

4

1210

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

2

1100

5

1600

Skupaj

2

1100

5

1600

KUMULATIVA

26

12510

42

15490

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

91 


92  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

10. OBLETNICE KLINKE

EDUCO - OKROGLA MIZA


SPORTAJ S KLINKO 2013

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

S KLINKO V BRNO 2014

93 


94  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca Falska cesta 24, 2342 Ruše E info@kurs.si W www.kurs.si Upravna enota Ruše – 668 študentov Občine: Ruše, Selnice ob Dravi, Lovrenc na Pohorju V letu 2011 ustanovljen Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca (KURS) je popolna novost v omenjenih treh občinah, ki so nekoč že tvorile skupno enoto. Ideja o ustanovitvi kluba se je porodila v letu 2010 predvsem zaradi pomanjkanja dogodkov, ki bi privabili mlajšo populacijo. Skupina študentov je obdobje Kursa začela z otvoritvenim koncertom in nadaljevala s športnoizobraževalnimi dogodki. To se je izkazalo za koristno in tisto, kar je manjkalo. S takšnim tempom in na ta način želijo nadaljevati in ponuditi še več. Zato aktivno umeščajo svoj program v občinske dogodke in si prizadevajo za čim boljše sodelovanje z okoliškimi društvi in študentskimi klubi. Študentom želijo ponuditi čim več ugodnosti in dogodkov, ki se bodo odvijali v njihovi okolici in jim omogočili koristno preživljanje prostega časa. V okviru regionalno najuspešnejšega festivala Letni oder, ki se odvija avgusta, so imeli letos prvič lasten Kurs oder. V prostorih novega mladinskega centra so pripravili štiri dogodke. Potopisno predavanje, filmski večer, kjer so se predstavili mladi režiserji iz okoliških krajev, koncert Emkeja in poker turnir. Želeli so pokriti čim več področij in tako ugoditi čim večjemu številu ljudi. V prihodnje želijo študenti ponudbo dodatno razširiti in tako privabiti še več mladih k sodelovanju in soustvarjanju bodočih programov Kurs odra. Poleg že najodmevnejšega projekta Kurs oder so sodelovali tudi v okviru Jezernikovih dni. V Lovrencu na Pohorju, na občinskem prazniku v Selnici ob Dravi, so gostili vedno popularnejšo makedonsko skupino Superhiks, sodelovali v sklopu mariborskega festivala Lent ter organizirali več potopisnih predavanj.


95 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


96  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

REGIJA 03 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  

Klub trboveljskih študentov Klub študentov Dravinjske doline Klub študentov občine Celje Klub študentov smarške regije in Obsotelja Klub zgornjesavinjskih študentov Laški akademski klub Študentski klub mladih Šentjur Študentski klub Žalec Klub študentska organizacija Hrastnik Šaleški študentski klub Klub študentov šmarške fare


97 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


98  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub trboveljskih študentov Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje E info.klubb@gmail.com W www.klub-b.org Upravna enota Trbovlje – 812 študentov Občina: Trbovlje Klub trboveljskih študentov (Klub B) je prostovoljno, nepridobitno in nepolitično združenje študentov, na območju Upravne enote Trbovlje. Namen Kluba B je povezovanje trboveljskih študentov in dijakov v društvu, ki omogoča boljše sodelovanje le-teh pri organizaciji skupnih dejavnosti. S svojim delovanjem Klub B v lokalno okolje vnaša raznolikost aktivnosti za mlade, jim omogoča alternativne načine zabave in nudi prostor za uresničevanje idej in ustvarjanje. Klub deluje na različnih področjih: kultura, šport, zabava, sociala, turizem in izobraževanje. Vsako leto organizira enega ali več izobraževalnih tečajev, natečaje, izlete po Sloveniji in v tujino, športne igre in turnirje, koncerte in zabavne prireditve, poskrbijo pa tudi za dogajanje na področju filma in gledališča. Veliko sodeluje z drugimi društvi iz Trbovelj, s srednjima šolama, mladinskim centrom, ostalimi študentskimi klubi in Občino Trbovlje. Je soorganizator največjega zabavno-kulturnega dogodka ob občinskem prazniku in organizator tradicionalnega koncerta ob koncu šolskega leta, ki je njegov največji samostojni projekt. Klub B razvija kulturo in ustvarjalnost, skrbi za množičnost in popularizacijo kulture in glasbe, skrbi za dvig kulture dela in dejavnosti članov, ukvarja se s študentsko in z mladinsko problematiko, sodeluje s sorodnimi organizacijami, skrbi za obštudijske dejavnosti, razvoj športa in rekreacijo študentov, pomaga realizirati mladinske projekte, zastopa interese študentov iz lokalnega okolja, sodeluje v javnem življenju trboveljske občine ter prireja javne prireditve. Študente in dijake informira o aktualnih temah z njihovega področja in jim nudi možnost brezplačnih inštrukcij, njegovi člani pa imajo poleg popustov v različnih trgovinah tudi subvencionirano uporabo fitnesa in savne ter karte za kino. Odlikuje jih ekološka osveščenost in dobrodelnost. Klub B ima Dijaško sekcijo, ki je aktivna pri izvajanju manjših projektov.


KLUB TRBOVELJSKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

0

0

Uprizoritvene vsebine

3

260

4

475

Vizualne vsebine

3

1015

2

20

Založništvo

1

50

0

0

Skupaj

7

1325

6

495

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

3

320

1

30

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

3

600

1

7

Skupaj

6

920

2

37

Tečaji in delavnice

6

110

4

26

Predavanja

2

15

1

10

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

8

125

5

36

Skupinski športi

3

77

4

58

Individualni športi

2

51

6

58

Skupaj

5

128

10

116

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

3

20

0

0

Skupaj

3

20

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

28

0

0

Skupaj

2

28

0

0

Festivali

1

3000

0

0

Koncerti

1

1200

2

450

Skupaj

2

4200

2

450

KUMULATIVA

33

6746

25

1134

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

99 


100  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov Dravinjske doline Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice E klubsdd@gmail.com W www.ksdd.eu Upravna enota Slovenske Konjice – 1262 študentov Občine: Slovenske Konjice, Loče, Zreče, Vitanje Klub študentov Dravinjske doline (KŠDD) kot lokalna organizacija na Konjiškem in okolici deluje že od leta 1982. KŠDD je ena največjih mladinskih organizacij v lokalnem okolju, ki zastopa interese mladih (ne zgolj študentov) in skrbi za aktivno preživljanje prostega časa. Njegovo poslanstvo je ponuditi mladim možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, povezovanje mladih in organiziranje aktivnosti s poučno vsebino. Poslanstvo izpolnjuje s pomočjo delavnic, projektov, okroglih miz, prireditev in koncertov. Vsem mladim ponuja možnost sodelovanja na vseh ravneh delovanja kluba ter jih spodbuja k ustvarjanju in izražanju. KŠDD je ustanovitelj Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD), ki izvaja aktivnosti za mlade med 14. in 29. letom starosti. Pohvali se lahko z informacijsko pisarno, v kateri mladim nudijo informacije in svetovanje, mladinskim organizacijam brezplačno uporabo prostorov za njihovo delovanje, v modri dvorani (večnamenski prostor) pa različna izobraževanja, posvete, seje, okrogle mize, predavanja in vaje. V spodnjih prostorih poslopja Mladinskega centra se nahaja tudi »cyber« kavarna MC Patriot z brezplačnim dostopom do interneta, ki se ob vikendih prelevi v prireditveno dvorano s koncerti in številnimi drugimi kulturnimi prireditvami. KŠDD se največ ukvarja s športnimi dejavnostmi, kulturnimi dogodki in seveda zabavni prireditvami za mlade, kot so tematski študentski žuri. V sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline sodeluje tudi pri pripravi raznih delavnic za otroke, Poletnih šol, jezikovnih delavnicah ter ostalih raznolikih dogodkov. Najodmevnejši projekt KŠDD je zagotovo Kulturni teden, ki se izvaja v mesecu februarju. V 10 dneh pripravijo vsako leto pester program, primeren tako za mlajše kot tudi starejše, saj je vsak dan na sporedu drugačen dogodek. Kulturni teden tako sestavljajo koncerti za vikend, med tednom pa predstavitev pesniške zbirke, gledališka igra, fotografska razstava, literarni večer, delavnice pred dogodki, filmski večer in podobno.


KLUB ŠTUDENTOV DRAVINJSKE DOLINE Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

2

110

Uprizoritvene vsebine

2

150

2

100

Vizualne vsebine

2

100

2

80

Založništvo

1

80

1

80

Skupaj

5

330

7

370

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

1

100

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

1

100

Tečaji in delavnice

0

0

1

30

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

1

30

Skupinski športi

2

160

2

150

Individualni športi

2

30

2

80

Skupaj

4

190

4

230

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

3

2000

3

2000

Skupaj

3

2000

3

2000

Kultura

0

0

0

0

Šport

2

100

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

2

10

1

35

Informiranje

1

120

1

120

Druženje/Zabava

6

300

6

400

Skupaj

11

530

8

555

Festivali

1

500

1

500

Koncerti

10

1500

14

2100

Skupaj

11

2000

15

2600

KUMULATIVA

34

5050

39

5885

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

101 


102  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov občine Celje Mariborska cesta 2, 3000 Celje E info@ksoc.si W www.klub-soc.si Upravna enota Celje – 3392 študentov Občine: Celje, Dobrna, Štore in Vojnik. Klub študentov občine Celje (KŠOC) je prostovoljno in nepolitično društvo, ki združuje študente in dijake z namenom povezovanja, informiranja in organiziranja mladinskih vsebin ter projektov v Upravni enoti Celje. Prizadeva si k razvoju lastne dejavnosti kot tudi dejavnosti ostale mladine in mladinskih institucij. KŠOC deluje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti. Dijake in študente združuje z namenom povezovanja, informiranja in organiziranja mladinskih vsebin ter projektov na področju kulture, športa, sociale, izobraževanja, zabave in mladinske politike. Poleg številnih dogodkov KŠOC dijakom in študentom nudi različne stalne ugodnosti za kvalitetnejši in aktivnejši študijski vsakdan ter podpira mlade pri uresničevanju lastnih idej in dejavnosti.


KLUB ŠTUDENTOV OBČINE CELJE Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

4

800

3

600

Uprizoritvene vsebine

1

100

2

350

Vizualne vsebine

2

50

2

50

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

7

950

7

1000

Socialno varstvo

1

50

3

120

Humanitarnost

2

100

2

100

Zdravstvo

1

500

1

500

Subvencije

2

100

2

100

Skupaj

6

750

8

820

Tečaji in delavnice

5

100

5

100

Predavanja

2

70

2

70

Publikacije

1

3000

1

3000

Skupaj

8

3170

8

3170

Skupinski športi

5

70

5

70

Individualni športi

1

20

1

20

Skupaj

6

90

6

90

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

1

18000

1

21000

Skupaj

1

18000

1

21000

Kultura

5

150

5

150

Šport

5

30

1

30

Sociala in zdravstvo

1

200

1

200

Izobraževanje

1

35

2

70

Informiranje

0

0

1

150

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

12

415

10

600

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

4

4600

5

2500

Skupaj

4

4600

5

2500

KUMULATIVA

44

27975

45

29180

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

OKOLJE Skupaj

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

INFORMIRANJE

103 


104  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Zastavljene cilje v društvu rešujejo s pomočjo kratkoročnih in dolgoročnih projektov. Njihovo delo nadgrajujejo z večanjem raznovrstnosti in kakovosti projektov. Že z zdajšnjim delom so študentom in javnosti pokazali, da so resen partner na področju mladinskega dogajanja v Celju, v prihodnosti pa želijo postati najmočnejši ponudniki in ustvarjalci obštudijske dejavnosti v Celju in okolici. Zavedajo se zahtevnosti njihovega poslanstva in menijo, da Celje potrebuje močan študentski klub. Njihovo delo je zaradi tega še bolj motivirano, saj je to edini način, da dosežejo kakovostno raven mladinskega vsakdana, ki si ga njihovi študentje nedvomno zaslužijo. Primarni cilji in načela KŠOC so sledeči: • • • • • • •

reševanje konkretnih študentskih in splošnih mladinskih problemov, zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj obštudijskih oblik združevanja študentov, sodelovanje s študentskimi, dijaškimi in mladinskimi organizacijami ter sorodnimi interesnimi skupinami, pomoč pri realizaciji različnih študentskih in mladinskih projektov, uveljavljanje ustvarjalnih študentov in njihovih izdelkov, zastopanje študentskih interesov pred občinskimi in državnimi organi, olajševanje študentskega vsakdana.


EKIPA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

VRELIŠČE

105 


106  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov šmarske regije in Obsotelja Celjska cesta 28, 3240 Šmarje pri Jelšah E info@ksso.si W www.ksso.si Upravna enota Šmarje pri Jelšah – 1624 študentov Občine: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Klub študentov šmarske regije in Obsotelja (KŠŠO) deluje že od leta 1997 in skrbi za študente iz celotne Upravne enote Šmarje pri Jelšah. Največji projekti kluba obsegajo področja kulture, športa, zabave in izobraževanja. Največji projekt KŠŠO je festival Š.O.K., ki predstavlja tradicionalno tridnevno kulturno-športno-zabavno prireditev in pokriva področje športa, zabave in kulture. Tridnevni festival poteka od petka do nedelje in vključuje športna tekmovanja in turnirje, koncerte, delavnice in predstavitve mladih umetnikov. Poletni tabor Ankaran je časovno najdaljši ter logistično in organizacijsko najzahtevnejši projekt kluba. Vsako leto članom omogočijo petdnevno kampiranje v bližini Ankarana, študenti pa imajo zagotovljeno bivanje s tremi obroki hrane na dan (zajtrk, kosilo, večerja) ter neomejeno količino pijače. Za samo zabavo pa poskrbijo tako, da v kampu organizirajo razne mini prireditve ali pa poskrbijo za prevoz na kakšno prireditev na Primorskem (Rumena noč). Ostali projekti, ki jih KŠŠO organizira poleg Š.O.K-a in Poletnega tabora so: Brucovanje, Mehiški večer, K.O.Š. basket liga, Na ploščadi, Martinovanje, tečaji, rekreacije, športna tekmovanja ter potopisna predavanja in delavnice.


KLUB ŠTUDENTOV ŠMARSKE REGIJE IN OBSOTELJA Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

100

0

0

Uprizoritvene vsebine

1

300

1

400

Vizualne vsebine

1

100

0

0

Založništvo

4

0

0

0

Skupaj

7

500

1

400

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

1

50

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

1

10

0

0

Skupaj

1

10

1

50

Tečaji in delavnice

5

60

1

20

Predavanja

4

50

1

60

Publikacije

0

0

1

0

Skupaj

9

110

3

80

Skupinski športi

2

200

1

100

Individualni športi

2

140

1

5

Skupaj

4

340

2

105

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

1

30

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

500

1

100

Skupaj

1

500

2

130

Festivali

1

2000

1

800

Koncerti

4

1500

1

500

Skupaj

5

3500

2

1300

KUMULATIVA

27

4960

11

2065

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

107 


108  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub zgornjesavinjskih študentov Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji E kzss@kzss.org W www.kzss.org Upravna enota Mozirje – 926 študentov Občine: Solčava, Luče, Mozirje, Gornji Grad, Rečica, Nazarje in Ljubno Klub zgornjesavinjskih študentov (KZSŠ) je edina delujoča študentska organizacija v Zgornje Savinjski dolini. Klub deluje v sedmih občinah, sedež pa ima v Občini Ljubno. Območje, ki ga klub pokriva, šteje okrog 900 študentov. Klub je bil ustanovljen že davnega leta 1961, s takratnim imenom Zgornjesavinjski študentski klub. KZSŠ deluje na področju izobraževanja, sociale in kulture, športa in pa tudi zabave. Na področju sociale in kulture prireja predavanja na temo socialnih zadev, monokomedije in gledališke predstave in sodeluje na dobrodelnih prireditvah. Na področju izobraževanja prireja sejem izobraževanja in jezikovne tečaje. Veliko je športnih dogodkov kot npr. nogometni, košarkarski, odbojkarski in pikado turnirji.


KLUB ZGORNJESAVINJSKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

70

2

170

Uprizoritvene vsebine

1

100

0

0

Vizualne vsebine

1

0

0

0

Založništvo

3

0

0

0

Skupaj

6

170

2

170

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

2

120

0

0

Zdravstvo

1

10

1

30

Subvencije

0

0

1

11

Skupaj

3

130

2

41

Tečaji in delavnice

3

40

3

42

Predavanja

1

30

1

20

Publikacije

0

0

2

80

Skupaj

4

70

6

142

Skupinski športi

2

65

2

65

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

2

65

2

65

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

4

0

4

0

Skupaj

4

0

4

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

30

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

30

1

30

Skupaj

2

60

1

30

Festivali

1

3000

1

3500

Koncerti

0

0

1

350

Skupaj

1

3000

2

3850

KUMULATIVA

22

3495

19

4298

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

109 


110  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Največji projekt pa je festival Flosfest, ki vsako leto privabi okoli 4000 mladih in mladih po duši. Na festivalu je poskrbljeno za dnevni športno-zabavni program z animacijami, v večernem delu pa se predstavijo mlade rock skupine, ki so predskupine uveljavljenim skupinam iz Slovenije in tujine. V letu 2012 so praznovali 10. obletnico Flosfesta. Klub poleg tega organizira brucovanje, Rockžure in piknike, aktiven pa je tudi izven doline. Sodeluje na Škisovi tržnici in prireja žur KZSŠ-ja v Ljubljani.

ZMAGA NA ŠKISOVI TRŽNICI


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

FLOSFEST

111 


112  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Laški akademski klub Trubarjeva 3, 3270 Laško E lak@drustvo-lak.si W www.drustvo-lak.si Upravna enota Laško – 932 študentov Občine: Laško, Radeče Laški akademski klub (LAK) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, obštudijsko združenje študentov občin Laško in Radeče, ki so se povezali z namenom druženja, izmenjave izkušenj in kulturno-umetniškega ustvarjanja. LAK je bil ustanovljen leta 1957 kot okostje za prirejanje vsakoletnega brucovanja – sprejemanja zelenih novopečenih študentov med stare bajte. Leto kasneje se je začelo prirejati akademske plese, kamor se je povabilo tudi starše brucev in nekdanje študente z družinami. Tako interno brucovanje kot akademski ples jim je uspelo ohraniti do danes. Brucovanje in akademski ples ostajata osrednji prireditvi, v kateri vložijo največ truda. Pomemben del delovanja so tedenski sestanki, na katerih načrtujejo nadaljnje projekte. Študentom in dijakom, ki pristopijo k LAK-u, ponudijo več ugodnosti: od subvencioniranih kart za kino, koncerte, bowling, vezave diplomskih in magistrskih nalog do ugodnih izletov (Bratislava, Beograd, Gardaland, Dolenjska). Akademske plese prireja LAK že od leta 1958. Pred plesom je iniciacijski obred sprejema zelenih brucev v krog razgledanih in izobraženih ljudi. Presvetlo Zeleno carstvo še zadnjič skliče zeleno brucad in jo skusi pred občestvom presvetlih starih bajt ter se prepriča, iz katerega zelenega oneta še morda kdaj kaj bo. Bruce je treba skusiti do potankosti, jim vsaditi spoštovanje in ponižnost do Zelenega carstva, akademije, starih bajt in Križevačkih statutov. Tradicija in izročilo prejšnjih generacij, ki nas navdajata s ponosom in z zavezanostjo k LAK-u. Lakov tradicionalni fotografski natečaj kLAK je potekal že peto leto in ima veliko prepoznavnost med ljubitelji fotografije, saj dosega že mednarodne razsežnosti. Naloga projekta kLAK je spodbuditi fotografsko žilico med ljudmi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo. Priložnost ponuja prav vsem generacijam. Najboljši avtorji so nagrajeni za svoj trud ter imajo obenem svoja dela razstavljena, saj večina prijavljenih avtorjev te možnosti pred sodelovanjem na njihovem natečaju še ni imela. Ostali večji projekti kluba so: tradicionalni izlet po vinskih kleteh, Brucovanje, Predbožični koncert, Novoletni izlet, Žur v Ljubljani, LAK-ov Aquasplash, Adrenalinski dan, poletni izlet, Turnir generacij in potopisna predavanja.


LAŠKI AKADEMSKI KLUB Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

2

95

Uprizoritvene vsebine

3

357

2

202

Vizualne vsebine

1

111

1

127

Založništvo

1

100

0

0

Skupaj

5

568

5

424

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

2

82

1

89

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

2

82

1

89

Tečaji in delavnice

3

52

3

65

Predavanja

3

105

2

132

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

6

157

5

197

Skupinski športi

3

118

2

44

Individualni športi

11

250

9

254

Skupaj

14

368

11

298

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

30

Sociala in zdravstvo

0

0

1

10

Izobraževanje

1

5

0

0

Informiranje

1

40

1

35

Druženje/Zabava

2

80

3

48

Skupaj

4

125

5

123

Festivali

11

434

14

532

Koncerti

2

91

0

0

Skupaj

13

525

14

532

KUMULATIVA

44

1825

41

1663

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

113 


114  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Študentski klub mladih Šentjur Cesta Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur E info@skms.net W www.skms.net Upravna enota Šentjur – 1143 študentov Občine: Šentjur in Dobje Študenti, dijaki in vsi mladi po srcu na območju Upravne enote Šentjur se že več kot 15 let združujejo in sooblikujejo mladinsko dogajanje. Študentski klub mladih Šentjur (ŠKMŠ) je leta 1996 pod svojim okriljem združil vso zainteresirano mladino in od takrat naprej skrbi za obštudijske in druge prostočasne aktivnosti. Od svojih začetkov pa vse do danes je ŠKMŠ preživel veliko generacij, doživel vzpone in padce ter v duhu vseh sprememb, na področju delovanja in življenja, še vedno ohranil zavest o tem, kaj pomeni predstavljati mladih vredno organizacijo. Vrata so široko odprta vsem in vedno se najde čas za potrebe in želje članov. Klub se ves čas trudi, da z različnimi dogodki popestri dogajanje v mestu, zato velja za enega najaktivnejših študentskih klubov v Sloveniji. Deluje na več področjih, največ na področju kulture in športa, precej aktivnosti pa nameni tudi izobraževanju, humanitarnim akcijam, članskim ugodnostim in podobno. Želi ustvariti pester program aktivnosti in dejavnosti, ki bi zadovoljeval različne okuse in bil tako zanimiv za obiskovalce prireditev.


ŠTUDENTSKI KLUB MLADIH ŠENTJUR Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

150

0

0

Uprizoritvene vsebine

3

70

2

200

Vizualne vsebine

3

170

2

150

Založništvo

1

0

1

150

Skupaj

8

390

5

500

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

2

50

7

100

Zdravstvo

0

0

1

15

Subvencije

1

20

2

50

Skupaj

3

70

10

165

Tečaji in delavnice

2

45

2

20

Predavanja

1

15

5

150

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

3

60

7

170

Skupinski športi

14

510

13

480

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

14

510

13

480

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

1

150

1

150

Skupaj

1

150

1

150

Kultura

0

0

1

50

Šport

1

20

3

60

Sociala in zdravstvo

0

0

1

30

Izobraževanje

1

10

1

10

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

4

130

5

150

Skupaj

6

160

11

300

Festivali

4

250

3

200

Koncerti

5

1300

4

1900

Skupaj

9

1550

7

2100

KUMULATIVA

44

2890

54

3865

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

115 


116  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Zaščitni znak ŠKMŠ so prepoznavni vsakoletni projekti, ki jih organizirajo samostojno ali v sodelovanju z drugimi društvi ali organizacijami. Med najbolj prepoznavne dogodke sodijo Šentrock, Brucovanje, Športne igre, Bazenjenje, minikoncerti, tematski večeri (Ruski večer, Španski večer ...), razna izobraževanja in potopisi. Prvi štirje omenjeni projekti so tudi organizacijsko najzahtevnejši in najobsežnejši, hkrati pa najbolje obiskani. Šentrock in Brucovanje sta projekta koncertnega značaja, ki vsako leto pritegneta okoli 1500 obiskovalcev iz celotne šentjurske občine in okolice, Športne igre in Bazenjenje pa sta tradicionalni zabavni prireditvi s poudarkom na športnem in zabavnem programu. Med letom skrbijo tudi za redno brezplačno športno aktivnost članov – pozimi z nogometom in odbojko v telovadnici, poleti pa z odbojko na mivki. Vsako leto se trudijo, da z novimi zamislimi in idejami popestrijo klubski program in izvedejo zanimive projekte, ki pritegnejo nove potencialne člane, študente in dijake.


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

BAZENJENJE 2013

117 


118  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Študentski klub Žalec Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec, Upravna enota Žalec E studentskiklubzalec@gmail.com W www.sk-zalec.org Upravna enota Žalec – 2126 študentov Občine: Žalec, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Braslovče Študentski klub Žalec (ŠKŽ) je neprofitna organizacija, ki skrbi za potrebe študentov ter dijakov na območju Upravne enote Žalec. Največ dela je prav na projektih, po katerih člani najbolj povprašujejo. Pri tem skrbijo za popuste za različne profile (od zabave, športa, izobraževanja ...) in organizirajo različne projekte skozi vso leto, kjer se skupaj s prijavljenimi družijo in zabavajo (projekti: Smučarski vikend, Aqualuna party kopanje, Potovanje za 1. maj, Novoletno potovanje, Gardaland, Karaoke turnir, Poker turnir, Stand up comedy ...) ter s tem kvalitetno popestrijo vsakdanjik študentom in dijakom regije. Želijo si, da bi ŠKŽ postal najprepoznavnejše društvo v Upravni enoti Žalec in prevzel vlogo vodilne organizacije v zadovoljevanju potreb ter ustvarjanju kvalitetnega vsakdanjika študentov, dijakov ter ostale mladine.


ŠTUDENTSKI KLUB ŽALEC Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

20

1

20

Uprizoritvene vsebine

4

45

2

98

Vizualne vsebine

0

0

1

3

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

5

65

4

121

Socialno varstvo

0

0

2

7

Humanitarnost

2

70

2

750

Zdravstvo

4

250

2

257

Subvencije

8

1852

6

1248

Skupaj

14

2172

12

2262

Tečaji in delavnice

3

45

7

77

Predavanja

2

30

3

48

Publikacije

1

50

2

150

Skupaj

6

125

12

275

Skupinski športi

2

45

1

50

Individualni športi

5

135

1

112

Skupaj

7

180

2

162

2

345

5

439

2

345

5

439

Spletni medij

1

450

1

590

Skupaj

1

450

1

590

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

170

1

63

Skupaj

2

170

1

63

Festivali

1

50

0

0

Koncerti

11

4150

5

4342

Skupaj

12

4200

5

4342

KUMULATIVA

49

7707

42

8254

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

119 


120  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

NOVOLETNI IZLET V BUDIMPEŠTO 2014

Največji projekt kluba, ki se zgodi konec šolskega leta, natančneje zadnji teden v mesecu juniju, je Žalska noč mladih. Prireditev je sestavljena iz večernih koncertov, kjer na dveh odrih (rock oder in oder elektronske glasbe) gostijo priznane domače ter tuje glasbenike. Ob začetku novega šolskega leta pripravljajo prireditev z naslovom Pozdrav šolskemu letu, ki je namenjena študentom in dijakom regije. Namen prireditve je povezati vse »novopečene« dijake in študente s »starimi sabljami« v okviru sproščenih skupinskih družabnih iger ter seveda nepogrešljivega koncertnega žura. Ostali večji projekti kluba zajemajo še kresovanje, pustovanje, Dan boja proti AIDS-u, potopisna predavanja, tečaje, športne turnirje, kulturne večere in izlete.


NOVOLETNI IZLET V BUDIMPEŠTO 2014

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ŽALSKA NOČ MLADIH 2014

121 


122  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentska organizacija Hrastnik Naselje Aleša Kaple 9A, 1430 Hrastnik E sohtorg@gmail.com W www.klub-soht.si Upravna enota Hrastnik – 427 študentov Občine: Hrastnik Klub študentska organizacija Hrastnik (Klub ŠOHT) je najmanjši študentski klub s statusom ŠOLS v Sloveniji. Klub pod svojim okriljem združuje mlade z idejami in željo po aktivnem udejstvovanju ter kreiranju aktivnosti v rojstnem kraju. Prav tako je pomemben segment kluba druženje ter odprtost za nove ideje. Festival Štuor postaja tradicionalni projekt, ki prerašča okvire študentskega kluba. Gre za štiridnevni festival, na katerem je zelo raznolik program za vse generacije, od otroških delavnic, potopisnih predavanj, dobrodelnih akcij do zabave, športa in seveda glasbe. Uradna spletna stran projekta je www. stuor.si. Prednovoletni koncert je v klubu postal že tradicija in vsako leto privabi prek 1000 obiskovalcev. Ostali večji projekti kluba vključujejo martinovanje, smučanje, rekreacijo in tečaje.

ORGANIZATORJI FESTIVALA STUOR 2013


KLUB ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA HRASTNIK Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

1000

4

2000

Uprizoritvene vsebine

1

100

1

100

Vizualne vsebine

1

50

2

30

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

4

1150

7

2130

Socialno varstvo

1

20

1

20

Humanitarnost

2

20

0

0

Zdravstvo

1

30

1

50

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

4

70

2

70

Tečaji in delavnice

3

20

1

20

Predavanja

0

0

1

20

Publikacije

1

0

1

0

Skupaj

4

20

3

40

Skupinski športi

1

10

0

0

Individualni športi

7

200

5

40

Skupaj

8

210

5

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

2

140

1

0

Skupaj

2

140

1

0

Kultura

1

30

1

40

Šport

2

20

1

10

Sociala in zdravstvo

0

0

1

20

Izobraževanje

1

2

1

2

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

3

90

2

40

Skupaj

7

142

6

112

Festivali

1

2500

1

1500

Koncerti

2

700

1

800

Skupaj

3

3200

2

2300

KUMULATIVA

32

4932

26

4692

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

123 


124  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Šaleški študentski klub Šaleška cesta 3, 3320 Velenje E ssklub@gmail.com W www.ssk-klub.si Upravna enota Velenje – 2517 študentov Občine: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki Šaleški študentski klub (ŠŠK) deluje že od leta 1957. Sedež kluba je danes v Velenju, a si vodstvo kluba prizadeva za povezovanje vseh študentov v Šaleški dolini in tudi iz sosednjih mest. Vse več tradicionalnih in dobro obiskanih dogodkov dokazuje dobro delovanje kluba. Med večje dogodke zagotovo sodijo tradicionalni festival Dnevi mladih in kulture, ki je eden največjih in najstarejših festivalov v Sloveniji, Akademski ples, Knap žur v Mariboru, Ej lejga žur v Ljubljani, tradicionalni ŠŠK-jev izlet v neznano, smučanje v Nassfeldu in ostali. V sklopu Šaleškega študentskega kluba deluje tudi Dijaška sekcija, s katero želijo člani ŠŠK-ja svojo dejavnost približati že srednješolcem, jim nuditi ugodnosti, omogočiti, da se učijo organizacije dogodkov in postanejo aktivni člani ekipe ŠŠK-ja. Maj je mesec mladih, mesec kulture in mesec, ko v Velenju poteka tradicionalni festival, ki združuje mlade s kulturo. Festival Dnevi mladih in kulture je prvi študentski festival, ki je nastal v samostojni Sloveniji. Ne manjka glasbe, fotografskih razstav, okroglih miz, grafitarskih delavnic, športnih iger in stand up večerov. Nikakor pa ne moremo mimo štafete mladosti, ki izvira še iz časa bivše Jugoslavije, njen simbolni prihod na Velenjski grad pa tradicionalno odpre festival. Čeprav štafeta mladosti nima političnega pridiha, je stalnica festivala, saj simbolizira povezanost in družitev študentov. Knapovska malica, skok čez kožo in rudarska oprava – to je tradicija mesta Velenje in celotne Šaleške doline, ki je močno vpeto v rudarstvo, zato v tem slogu nadaljujejo tudi člani Šaleškega študentskega kluba s tradicionalnim Knap žurom. V okviru tradicionalnega Akademskega plesa, ki ga klub prireja že od začetka svojega delovanja, gre za družabno srečanje, ki združuje že skoraj pozabljene generacije. Nekdanji študenti sedejo za isto mizo, glave poiščejo skupne spomine in dolgo v jutro ob dobri glasbi, pijači in jedači premlevajo svoja herojska leta. ŠŠK se vsako leto spomni tudi na starše študente. Dobrodelni projekt poimenovan Mamice študentke izvajajo že šest let. Včasih so mamice študentke obdarovali ob materinskem dnevu, zadnja leta pa so obdarovanje prenesli na božični čas. Letno pri projektu sodeluje okrog 20 študentskih družin, ki jih ŠŠK obdari in jim tako delno finančno priskoči na pomoč z darilnim bonom trgovine za najmlajše v vrednosti 50 evrov. S tem jim skušajo vsaj nekoliko pomagati in polepšati praznike.


ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

14

6000

14

6000

Uprizoritvene vsebine

2

500

2

500

Vizualne vsebine

1

50

2

50

Založništvo

13

1000

13

1000

Skupaj

30

7550

31

7550

Socialno varstvo

1

20

1

20

Humanitarnost

1

100

1

100

Zdravstvo

0

0

2

100

Subvencije

1

378

1

380

Skupaj

3

498

5

600

Tečaji in delavnice

5

200

5

200

Predavanja

2

60

2

60

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

7

260

7

260

Skupinski športi

5

300

7

400

Individualni športi

1

20

1

20

Skupaj

6

320

8

420

1

120

1

110

1

120

1

110

Spletni medij

4

6000

4

6000

Skupaj

4

6000

4

6000

Kultura

5

500

9

700

Šport

1

50

2

50

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

1

20

1

20

Druženje/Zabava

5

1200

7

1200

Skupaj

12

1770

19

1970

Festivali

3

6000

3

6000

Koncerti

24

2000

24

2000

Skupaj

27

8000

27

8000

KUMULATIVA

90

24518

102

24910

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

125 


126  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov šmarške fare Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki E klub.studentov.smarske.fare@gmail.com W www.kssf.si Upravna enota Velenje – 1624 študentov Občina: Šmarje pri Jelšah Današnja usmeritev Kluba študentov šmarške fare (KŠŠF) je predvsem delovanje znotraj občine in povezovanje drugače nepovezanih šmarških študentov po Sloveniji. Regionalno se povezuje v okviru 03 regije, še posebej pa sodeluje s Šaleškim študentskim klubom (prijateljsko in organizacijsko). S prevozi v Ljubljano, druženji, kulturnimi prireditvami, povezovanji z drugimi društvi v Šmartnem skušajo dvigniti zavest in aktivirati študente ter se integrirati v življenje v kraju. Eden od največjih projektov kluba je Izlet v neznano, ki poteka tako, da se študenti prijavijo na izlet in ne vedo, v kateri konec Slovenije gredo. Po navadi nato sami ugotavljajo, kam gredo in kje bodo »pristali«. Klub je mlade peljal že na Koroško, v Prekmurje, kjer so se tudi dobili s tamkajšnjim študentskim klubom in se dodobra spoznali ter dogovorili za povratni obisk. Na izletu si ogledajo lokalne znamenitosti pokrajin in si privoščijo kosilo na kakšni bolj znani domačiji. Aktivnosti so razporejene čez ves dan, izletnikom pa privoščijo tudi kakšno urico prostega časa. Vsako leto septembra v svojih zmožnostih organizirajo večji koncert, ki ga pospremijo s peko kostanja, nekakšen koncertni kostanjev piknik. Poskušajo pridobiti znane glasbene skupine in s tem privabiti več obiskovalcev. Obisk je skoraj vedno dober, saj se je v Šmartnem število rock koncertov zmanjšalo. Na koncert in piknik pridejo tako starejši kot mlajši. S klubom in s pomočjo Mladinskega centra Šmartno ob Paki so izdali literarnoumetniško knjižico, pri kateri so sodelovali mladi umetniki iz domačega kraja. Ostali projekti kluba pa so še: Čistilna akcija, potopisno predavanje, kulturna prireditev, Koktejl parti s pridihom pusta, Turnir trojk na male gole, Streetball, KŠŠF-piknik, Smučanje, Prednovoletna zabava, Brucovanje, Postmartinovanje z izborom vinske kraljice, oddaja Martin študira in prevoz v Ljubljano.


KLUB ŠTUDENTOV ŠMARŠKE FARE Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

150

1

150

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

1

150

1

150

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

0

0

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Tečaji in delavnice

0

0

0

0

Predavanja

1

50

1

50

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

1

50

1

50

Skupinski športi

1

50

1

50

Individualni športi

1

50

1

50

Skupaj

2

100

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

10

1

10

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

30

1

30

Skupaj

2

40

2

40

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

KUMULATIVA

6

340

6

340

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

127 


128  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

DOLENJSKA REGIJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Društvo novomeških študentov Društvo študentov Brežice Klub belokranjskih študentov Klub kočevskih študentov Klub posavskih študentov Klub študentov občine Trebnje Ribniški študentski klub Študentski klub Sevnica Študentski klub Ptjeln


129 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


130  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Društvo novomeških študentov Dilančeva 1, 8000 Novo mesto W www.drustvo-dns.si Upravna enota Novo mesto – 4040 študentov Občine: Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke toplice, Škocjan, Straža in Žužemberk. Društvo novomeških študentov (DNŠ) je bilo ustanovljeno leta 1992. Deluje na področju kulture, umetnosti, vzgoje, izobraževanja, športa, šolstva in sociale, v različnih oblikah in na prostovoljni bazi povezuje in združuje dijake ter študente. V okviru društva deluje tudi Infotočka DNŠ (mladinska informacijska pisarna Društva novomeških študentov). Njen namen je obveščati širšo javnost o dogodkih in prireditvah v Mestni občini Novo mesto ter nuditi koristne informacije tako študentom kot tudi ostalim ciljnim skupinam. Čeprav se v imenu DNŠ skriva drugačna populacija, društvo skrbi tudi za dijake. Da bi se jim še bolj približali, je leta 1997 nastala Dijaška sekcija. DIJAS vodijo dijaki sami pod mentorstvom »izkušenih« študentov. Tako dijaki sami kreirajo kulturne, športne, socialne in zabavne vsebine. Največji projekt dijakov je Kolektivc – zabava ob koncu šolskega leta. DNŠ s svojimi tremi zavodi Klubom LokalPatriot, Založbo in knjigarno GOGA in Zavodom Situla tvori Skupino DNŠ, skupino brez katere si Novega mesta ne zna predstavljati več nihče. Cvičkarija, Grem domov v Novo mesto, ParkLiga, Infoteden, Kolektivc, Posrečilo se je! in še veliko manjših projektov, ki jih izvaja DNŠ, so zgodbe, ki bogatijo novomeški prostor ter postavljajo nove mejnike na lokalni, nekateri celo na nacionalni ravni.


131 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


132  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Društvo študentov Brežice Pod obzidjem 1, 8250 Brežice E info@drustvo-dsb.si W www.drustvo-dsb.si Upravna enota Brežice – 1221 študentov Občina: Brežice Društvo študentov Brežice (DŠB) je bilo ustanovljeno februarja 1995. Tistega davnega leta 1995 na sam kulturni praznik, 8. februarja, se je v bivšem domu JLA zbralo deset najbolj zagretih študentov, ki so želeli spremeniti prostor, v katerem živijo. Okolici so hoteli dokazati, da jim domače okolje nekaj pomeni in da jim ni vseeno, kaj se dogaja z njihovim krajem in mladimi. V Brežice so želeli vnesti nekaj dogajanja, nekaj, kar bi mlade povezalo in hkrati spodbudilo razvoj njihovih mnogoterih sposobnosti. Kot rezultat teh teženj so nastali mnogi projekti, tako domači kot mednarodni, ki postajajo že tradicija. Ti mnogi projekti so bistveno oživeli dogajanje v Brežicah in okolici ter s tem v celotnem Posavju in zajemajo zadovoljevanje širokega spektra potreb mladih občine Brežice kakor tudi širšega Posavja, predvsem študentov in dijakov. DŠB organizira projekte na področju športa, sociale, kulture, izobraževanja ter organizira številne koncerte. Namen najodmevnejšega projekta Poletni glasbeni večeri je spodbuditi mlade ustvarjalce k njihovemu izražanju, kreativnemu ustvarjanju, razvijanju glasbenih potencialov in aktivnemu preživljanju prostega časa mladih. Eden izmed pomembnejših ciljev je tudi oživitev mestnega jedra Brežic, saj se koncerti v poletnem času odvijajo vsaj dvakrat na mesec, na njih pa gostijo mlade, še neuveljavljene skupine, posameznike, ki se predstavijo brežiški publiki in tako popestrijo samo dogajanje v Brežicah. Poleg Poletnih glasbenih večerov pa DŠB organizira še DŠB Fest, BOK! Fest, Brucovanje, DŠB Smučanje, Roštiljado, Beachvolley, nočni pohod z baklami, DŠB Božiček, potopisna predavanja, Fazanc, krvodajalsko akcijo in še številne druge dogodke.


DRUŠTVO ŠTUDENTOV BREŽICE Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

4

300

4

400

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

4

300

4

400

Socialno varstvo

2

350

2

120

Humanitarnost

1

20

4

60

Zdravstvo

2

500

2

550

Subvencije

3

70

3

70

Skupaj

8

940

11

800

Tečaji in delavnice

5

90

5

90

Predavanja

1

20

1

18

Publikacije

1

100

1

100

Skupaj

7

210

7

208

Skupinski športi

6

200

7

200

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

6

200

7

200

1

30

1

5

1

30

1

5

Spletni medij

3

1000

3

1400

Skupaj

3

1000

3

1400

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

2

530

2

520

Izobraževanje

1

20

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

200

1

300

Skupaj

5

750

3

820

Festivali

0

0

0

200

Koncerti

2

1800

3

1400

Skupaj

2

1800

3

1600

KUMULATIVA

36

5230

39

5433

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

133 


134  

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


135 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


136  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub belokranjskih študentov Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj E info@klub-kbs.si W www.klub-kbs.si Upravna enota UE Črnomelj in UE Metlika – 1431 študentov Občine: Črnomelj, Metlika in Semič Klub belokranjskih študentov (KBŠ) je največja mladinska organizacija, ki združuje mlade, predvsem študente in dijake, njegovo delovanje pa je že od takrat naprej usmerjeno predvsem v kreativno aktivnost mladih. S široko zastavljenim programom aktivnosti skušajo zajeti kar najširši krog dejavnosti mladih, ki stremijo k pozitivno usmerjenim ciljem, saj verjamejo, da je prav aktivna udeležba mladih v prostoru javnega diskurza izjemno pomemben element v nadaljnjem razvoju Bele krajine. Društvo redno izvaja projekte predvsem na področju kulture in športa, s sofinanciranjem diplomskih nalog s področja Bele krajine podpirajo raziskovalno delo članov in jih obenem spodbujajo k vrnitvi na rodno grudo, z razpisom za sofinanciranje mladinskih dejavnosti pa spodbujajo delovanje mladih na vseh področjih. KBŠ skuša belokranjskim študentom in dijakom ponuditi čim več različnih obštudijskih dejavnosti, ki jih brez KBŠ-ja v Beli krajini ne bi bilo oz. ne bi bile dostopne študentskemu žepu, obenem pa finančno in tehnično podpira večino mladinskih društev (KUD Plac, ŠD Partizan Semič, ŠTD Vinica ...) in skupin v Beli krajini ter projekte Teden kulture na placu, Športno poletje v Semiču in druge. Posebej dobro sodelujejo z Mladinskim kulturnim klubom Bele krajine (MKK), s katerim so leta 2004 ustanovili tudi prvi mladinski center v Beli krajini – MC Bit.


KLUB BELOKRANJSKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

8

1600

8

1700

Uprizoritvene vsebine

4

800

4

600

Vizualne vsebine

0

0

1

50

Založništvo

1

600

1

250

Skupaj

13

3000

14

2600

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

4

300

2

70

Zdravstvo

2

100

2

100

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

6

400

4

170

Tečaji in delavnice

0

0

0

0

Predavanja

1

50

0

0

Publikacije

3

1800

3

1800

Skupaj

4

1850

3

1800

Skupinski športi

3

250

4

350

Individualni športi

1

50

2

80

Skupaj

4

300

6

430

1

50

1

70

1

50

1

70

Spletni medij

3

6000

3

6500

Skupaj

3

6000

3

6500

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

50

1

50

Sociala in zdravstvo

1

300

1

300

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

1

250

Druženje/Zabava

2

300

3

400

Skupaj

4

650

6

1000

Festivali

2

3000

2

4000

Koncerti

0

0

0

0

Skupaj

2

3000

2

4000

KUMULATIVA

37

15250

39

16570

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

137 


138  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Črnfest, najodmevnejši projekt KBŠ, je celomesečni avgustovski festival v režiji mladih aktivistov Kluba belokranjskih študentov in Mladinskega kulturnega kluba BK, ki združuje otroški program klovnov, čarodejev in predstav; kanček gledališča in stand up komedije ter veliko dobre godbe, takšne in drugačne, tuje in domače, s ciljem, da je enostavno »Dobro za vse«. EtnoFolkFest, glasbeni festival »world music« glasbe, organizira društvo že od leta 2003 kot spremljevalno prireditev najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji Jurjevanja v Beli krajini. Na odprtem dvodnevnem festivalu v centru Črnomlja se potrudijo ponuditi prav posebna doživetja glasbenim sladokuscem. Namen festivala je ponuditi mladim drugačno zvrst glasbe, s katero se ne srečajo vsak dan.

NOVOLETNI IZLET V SPLIT 2014


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

SNEŽNI GRAD 2015

139 


140  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub kočevskih študentov Ljubljanska c. 7, 1330 Kočevje E www.kluks.si W kluks042@gmail.com Upravna enota Kočevje – 799 študentov Občine: Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel Klub kočevskih študentov (KLUKŠ) je študentski klub, ki je nastal leta 1997. Vsaka od dosedanjih ekip je skupaj s svojimi predsedstvi v klub pretapljala svoje ideje in izkušnje, iz katerih se je izcimilo mnogo zanimivih projektov ter dogodkov. V množici dogajanja in študentskega udejstvovanja so se kot stalni ohranili predvsem trije zdaj že tradicionalni dogodki: Kulturiada, brucovanje in Kočevje se prebuja. Poleg večjih projektov študentom v Kočevju veliko pomeni predvsem dejstvo, da imajo že sedem let svoje lastne prostore, kjer se lahko tako ali drugače udejstvujejo in družijo. Verjamejo, da bo KLUKŠ tudi v nadaljnje izpolnjeval svoje poslanstvo združevanja in povezovanja študentov in mladih iz Kočevja in okolice ter jim omogočil drugačne, boljše in bolj zanimive možnosti za uresničevanje svojih potencialov. Tradicionalni festival Kočevje se prebuja je postal največji dvodnevni dogodek kluba. S športnimi igrami, z dvema glasbenima večeroma in s spremljevalnimi dejavnostmi je festival uresničil svoj namen in prebudil Kočevje. Brucovanje je tradicionalni projekt, ki se navadno dogaja v prostorih lokalne diskoteke. Bruci ob vstopu prejmejo brezplačno majico z logotipom kluba. Z brucovanjem si novopečeni študenti prislužijo naslov študenta. Ostali večji projekti kluba so: koncerti v prostorih kluba, Kulturijada, izleti, športne igre, gostilniške igre, raznorazni sejmi, tekme in smučanje.


141 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


142  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub posavskih študentov Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško E info@kps-on.net W www.kps-on.net Upravna enota Krško – 1522 študentov Občine: Kostanjevica, Krško Klub posavskih študentov (KPŠ) je klub z zelo dolgo tradicijo in je že od nekdaj združeval študente iz Posavja. Njihova primarna dejavnost je organiziranje obštudijskih dejavnosti s ciljem, da popestrijo študentski vsakdan, obenem pa si skozi organizacijo projektov nabirajo koristne izkušnje v poslovnem svetu. V ta namen so in bodo skozi vso leto omogočali študentom Posavja najrazličnejše popuste tako na kulturnem kot tudi na športnem področju, ob vsem tem pa bodo imeli v letu še nekaj večjih projektov v Posavju, Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, kjer študirajo njihovi člani. Kifl fešta je tradicionalni projekt KPŠ, ki ima za osnovni namen druženje posavskih študentov v univerzitetnih mestih. Kot vsako leto, tudi letos ni manjkalo za to prireditev značilnih kiflov ter cvička. Kot je že v navadi, so vse skupaj popestrile še bolj ali manj uveljavljene posavske skupine in druge glasbene skupine. Namen festivala je popestriti posavsko poletno glasbeno dogajanje, omogočiti mladim perspektivnim posavskim glasbenim skupinam predstavitev širši posavski javnosti, predstavitev kulturnega udejstvovanja posavske mladine ter širša promocija Posavja v slovenskem prostoru. Ostali večji projekti kluba so: Kifl fešta v Mariboru, Posavski študentski teden, Pod dežnikom, literarni večeri, Grafit fest, KPŠ 2-dnevna smučarija, Mladi za čisto, Kifl fešta v Ljubljani, Festival Šrot, Fazanc, Kifl fešta na Primorskem, Kifl fešta v Posavju.


KLUB POSAVSKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

2000

4

3500

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

2

2000

4

3500

Socialno varstvo

1

4

0

0

Humanitarnost

2

46

2

30

Zdravstvo

2

28

2

50

Subvencije

4

150

4

150

Skupaj

9

228

8

230

Tečaji in delavnice

1

6

3

30

Predavanja

1

14

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

2

20

3

30

Skupinski športi

6

200

1

30

Individualni športi

5

170

5

300

Skupaj

11

370

6

330

1

20

1

30

1

20

1

30

Spletni medij

2

500

2

5000

Skupaj

2

500

2

5000

Kultura

1

142

0

0

Šport

0

0

1

50

Sociala in zdravstvo

1

60

1

50

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

1

100

Druženje/Zabava

1

120

2

200

Skupaj

3

322

5

400

Festivali

3

3500

2

2000

Koncerti

3

2459

5

1000

Skupaj

6

5959

7

3000

KUMULATIVA

36

9419

36

12520

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

143 


144  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov občine Trebnje Gubčeva 16 a, 8210 Trebnje E info@ksot.si W www.ksot.si Upravna enota Trebnje – 1029 študentov Občine: Trebnje, Šentrupert, Mokronog Klub študentov občine Trebnje (KŠOT) deluje na področjih kulture, umetnosti, vzgoje, izobraževanja, športa, šolstva in sociale. V različnih oblikah in na prostovoljni bazi povezuje in združuje študente in dijake na področju Upravne enote Trebnje. Z organizacijo različnih prireditev in dejavnosti skrbi za množičnost in popularizacijo kulture in glasbe, razvija kulturo in ustvarjalnost, skrbi za dvig kvalitete dela in dejavnosti članov in sekcij društva, skrbi za razvoj športa in rekreacije študentov in dijakov, skrbi za povezovanje s podobnimi organizacijami, šolami in fakultetami. Klub ima svoje prostore, v katerih svojim članom vsakodnevno nudi brezplačen dostop do interneta, družabne igre, namizni nogomet, pikado in s tem skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih. Vizija KŠOT je nadaljevati delo in projekte, ki jih že izvajajo, obenem pa bodo odprti za interese in pobude mladih, ki bodo zadovoljevali njihove želje. Študentski vikend inteligence in cvička (ŠVIC) je projekt kluba, ki je v minulih sedmih letih postal največji študentski festival na Dolenjskem. Festival je bil poimenovan Študentski vikend inteligence in cvička, ker poteka cel vikend, namenjen je predvsem študentom, ki jih povezujemo z inteligenco in seveda promociji cvička, ki uspeva v njihovem okolišu. Vsako leto se neokrnjena narava turistične kmetije v okolici Trebnjega spremeni v zbirališče druženja in zabave željnih mladih in mladih po srcu. Preko dneva se odvijajo športni turnirji (turnir v košarki, malem nogometu in odbojki na mivki), razne delavnice (body painting, Tour the ŠVIC, srečelov, tarok, družabne igre, slip n slide, tečaj salse, polet z balonom, ŠVIC frizer in zabavne igre med študentskimi klubi), večerne urice pa popestrijo znane glasbene skupine, plesne skupine ter druge atrakcije. Med novoletnimi počitnicami dijaki vsako leto pripravijo dogodke, da popestrijo tudi ostalim počitniško dogajanje. Predvsem se zavzemajo za zdrav duh v zdravem telesu. Letos so se udeležili bowlinga, smučanja in drsanja. Športne dneve pa so dopolnili še družabni večer, LAN party in Movie night. Ostali projekti kluba zajemajo potopisna predavanja, plesne tečaje, tajski boks, aerobiko, brucovanje, tečaj timskega dela, bowla party, lan party, filmske večere, kulturne glasbene in gledališke večere, zimovanje, izlete in smučanje.


145 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


146  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Ribniški študentski klub Knafljev trg 2, 1310 Ribnica E rsk.klub@gmail.com W www.rsk-klub.si Upravna enota Ribnica – 708 študentov Občine: Ribnica, Sodražica Ribniški študentski klub (RŠK) nudi mladini kvalitetno preživljanje prostega časa v ustvarjalnem vzdušju, ki spremlja izobraževalne, kulturne in športne aktivnosti. Dogajanje vedno pritegne veliko mladih, ki jim ni vseeno, na kakšen način preživljajo svoj prosti čas. V sklopu jesenskega projekta Kulturne Ropotarnice, največjega projekta kluba, poteka več različnih delavnic, ki pritegnejo staro in mlado. Preko druženja skozi ves mesec se obiskovalci učijo novih veščin, zaključek pa je brucovanje s koncertom, ki pritegne staro in mlado iz bližnje in širše okolice.


RIBNIŠKI ŠTUDENTSKI KLUB Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

130

1

50

Uprizoritvene vsebine

1

100

3

200

Vizualne vsebine

1

0

2

50

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

3

230

6

300

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

2

20

Zdravstvo

1

0

0

0

Subvencije

6

100

6

0

Skupaj

7

100

8

20

Tečaji in delavnice

1

20

0

0

Predavanja

6

90

4

90

Publikacije

2

450

1

350

Skupaj

9

560

5

440

Skupinski športi

2

60

1

20

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

2

60

1

20

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

1

0

1

0

Skupaj

1

0

1

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

3

60

3

110

Skupaj

3

60

3

110

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

8

1140

3

1150

Skupaj

8

1140

3

1150

KUMULATIVA

33

2150

27

2040

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

147 


148  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Vsako poletje se v Ribnici dogaja nekaj ne povsem običajnega. Popoldne nastopajo umetniki in veseljaki, amaterji in profesionalci, vsi pa pokažejo, da drugačno ne pomeni slabše. Zvečer se na odru zvrstijo mladi bendi iz ribniške doline in vsako leto znova dokažejo, da jih čaka svetla prihodnost. Letos so se prireditvi pridružili tudi kolesarji iz MTB Ribnčan in organizirali MTB tekmovanje. Ostali večji projekti kluba vključujejo kolesarjenje na Kolpo, Ribniški semenj, Pustovanje, žure, potopisna predavanja, rekreacijo, izlete, plesne tečaje in MGL.

ALTERNATIVA


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

KOLPA

149 


150  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Študentski klub Sevnica Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica E sksevnica@gmail.com W www.sksevnica.org Upravna enota Sevnica – 951 študentov Občina: Sevnica Študentski klub Sevnica (ŠKS) je bil ustanovljen leta 2003 na pobudo skupine študentk in študentov, ki jim je bil skupni cilj, da vzpostavijo močno študentsko organizacijo na območju Upravne enote Sevnica. Delo ŠKS temelji na prostovoljnem delovanju in samoiniciativi. Študentski klub Sevnica je neprofitna organizacija, ki stremi k vzpostavitvi močne mladinske organizacije, s katero se lahko identificirajo tako študenti kot tudi dijaki. Program kluba temelji na projektih, ki se jih udeležuje ciljna populacija dijakov in študentov. Kulturni, izobraževalni, športni in drugi projekti so dostopni dijakom in študentom po subvencioniranih cenah. ŠKS je organizator in podpornik večine mladinskih projektov v Občini Sevnica. Svoje dogodke izvaja v prostorih mladinskega centra Sevnica, v drugih prostorih v Občini Sevnica ter drugod izven lastnega kraja. Svojo pisarno ima v zgradbi sevniškega bazena, kjer svojim članom nudi redne uradne ure. Namen kluba je medsebojno povezovanje, informiranje in druženje med študenti. Poleg organiziranja in financiranja sevniških dogodkov ima klub velik posluh za subvencije in popuste svojim članom.


ŠTUDENTSKI KLUB SEVNICA Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

4

600

2

300

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

0

0

1

5

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

4

600

3

305

Socialno varstvo

1

3

0

0

Humanitarnost

1

45

3

130

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

2

48

3

130

Tečaji in delavnice

0

0

0

0

Predavanja

1

30

2

50

Publikacije

2

150

1

150

Skupaj

3

180

3

200

Skupinski športi

3

50

1

30

Individualni športi

2

300

1

20

Skupaj

5

350

2

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

1

90

1

100

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

25

0

0

Skupaj

2

115

1

100

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

7

700

4

400

Skupaj

7

700

4

400

KUMULATIVA

23

1993

16

1185

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

151 


152  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Festival Grand rock Sevnica se neprestano odvija že od leta 2003 in je največji rock festival v Posavju. Gostil je že mnogo mladih perspektivnih in tudi znanih glasbenih skupin. Je edini festival v regiji, ki se ponaša z najboljšo in najzanimivejšo lokacijo, gradom iz 13. stoletja, ki stoji na vzpetini nad starim mestnim jedrom. Festival je v vseh teh letih obstoja poskrbel za promocijo kraja Sevnica in glede na odziv očitno spodbudil mlade k aktivnejšemu udejstvovanju v javnem življenju. Da bi lažje spojili vse študente iz njihovega kraja, organizirajo Vejžde žur v mestih, kjer študirajo njihovi člani. Organizirali so dogodek, ki se je hkrati odvijal na dveh lokacijah, in sicer v Ljubljani ter v Mariboru. Zaradi interesa študentov ter dijakov in ostale mladine v Sevnici so dogodek ponovili še v domačem kraju v mesecu maju, pred samimi izpiti, s kulturno obarvanim večerom in družabnim programom. Ostali večji projekti kluba so: subvencije mladim študentskim družinam, subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic, zimski športni popusti, poletni športni popusti, popusti jezikovnih tečajev, sevniški popusti, izletniški popusti, prvomajske počitnice v Rovinju, smučanje v Franciji, potopisna predavanja.


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

DELOVNI OBISK PREDSEDNIKA BORUTA PAHORJA V SEVNICI

VOLITVE 2013

153 


154  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Študentski klub Ptjeln Trg Gorjanskega Bataljona 6, 8310 Šentjernej E sk.ptjeln@gmail.com W www.skpt.si Upravna enota Novo mesto – 4040 študentov Jeseni 2004 se je v kuhinji študentskega stanovanja na Viču porodila ideja o nastanku lokalnega študentskega kluba. V družabnih večerih je beseda večkrat nanesla na to temo, vzpostavljati se je začel dialog o namenu in smislu kluba, kaj početi, kako začeti in predvsem, zakaj le-ta v njihovi majhni občini primanjkuje. Beseda je dala besedo in spomladi 2005 se je ustanovil Študentski Klub Ptjeln. Skozi leta se je z veliko dobre volje, vloženega truda, časa in volje do skupinskega dela, želje po organiziranju mladih v delovne skupine, predvsem pa prostovoljnega dela formirala delovna ekipa različnih generacij. Cilj mladih aktivistov je biti aktiven član, pripravljen podati koristen, inovativen predlog, ki ga bodo lahko skupaj uresničili. Na ta način ekipa postaja boljša in močnejša, pletejo se vezi med generacijami, povezujejo se nadebudne ideje mladih z izkušnjami starejših članov. Največji projekt kluba je brucovanje, ki se zgodi vsako leto novembra oziroma decembra. Tovrstnih dogodkov v okolici primanjkuje, zato je udeležba vselej dobra. Poleg tega klub organizira tudi športne (turnirji v košarki, odbojki in nogometu) in rekreativne dejavnosti (pohodi, orientacijski pohodi, smučanja, čolnarjenja). V preteklosti so organizirali tudi več kulturnih dejavnosti: literarni večeri ter razstave in koncerti v sodelovanju s Kulturnim centrom Primoža Trubarja Šentjernej. V prihodnje se nameravajo usmeriti tudi v izvajanje socialnih projektov, kjer bodo predvsem starejši klubovci pomagali mlajšim. Kljub temu, da gre za enega najmanjših klubov v Sloveniji, gre za prostor, v katerem lahko mladi z željo po samorealizaciji s svojimi idejami pripomorejo pri razvoju lokalnega družbenega okolja.


155 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


156  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

GORENJSKA REGIJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Klub žirovskih študentov Klub jeseniških študentov Klub študentov Poljanske doline Klub radovljiških študentov Klub študentov Kranj Klub študentov Selške doline Klub tržiških študentov Klub škofjeloških študentov 


157 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


158  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub žirovskih študentov Loška cesta 17, 4226 Žiri E info@klub-kzs.si W www.klub-kzs.si Upravna enota Škofja Loka – 2448 študentov V klubu žirovskih študentov (KŽŠ) se posvečajo predvsem projektom na področju športa, zabave in stremijo k omogočanju čim več ugodnosti svojim članom. Organizirajo tako športne kot tudi kulturne in družabne prireditve. Najbolj odmevna tridnevna prireditev kluba je Vikend športa in zabave, ki vsako lepo poteka v juliju. V okviru projekta je organiziran turnir v streetballu, nočnem nogometu, odbojki in pancarballu. V petek zvečer je potopisno predavanje. Sobotni večer je namenjen koncertu glasbene skupine, nedelja pa je rezervirana za najmlajše. Vsako leto v mesecu marcu organizirajo brucovanje s koncertom. Poleg tega organizirajo še novoletni turnir v odbojki, Valentinčkov ples, sankanje insmučanje. Pri vseh prireditvah se skušajo posvetiti predvsem njihovim članom, izpeljati kar se da dobre projekte, ki bi izpolnili želje več generacijam, sodelujejo pa tudi z ostalimi društvi v njihovem kraju.


KLUB ŽIROVŠKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

0

0

Uprizoritvene vsebine

1

50

1

50

Vizualne vsebine

1

200

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

2

250

1

50

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

1

150

0

0

Zdravstvo

1

50

0

0

Subvencije

10

50

10

60

Skupaj

12

250

10

60

Tečaji in delavnice

0

0

1

20

Predavanja

1

100

1

50

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

1

100

2

70

Skupinski športi

3

300

5

400

Individualni športi

3

159

3

159

Skupaj

6

459

8

559

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

100

1

100

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

1

50

0

0

Druženje/Zabava

1

20

1

50

Skupaj

3

170

2

150

Festivali

1

1500

1

1000

Koncerti

4

1000

2

100

Skupaj

5

2500

3

1100

KUMULATIVA

29

3729

26

1989

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

159 


160  

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


161 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


162  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub jeseniških študentov Ulica Viktorja Kejžarja 22, 4270 Jesenice E info@kjs-klub.si W www.kjs-klub.si Upravna enota Jesenice – 1368 študentov Občine: Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica Klub jeseniških študentov (KJŠ) v današnji obliki aktivno deluje od leta 1995, in sicer na različnih področjih obštudijskega delovanja. Ker večina študentov med tednom živi v Ljubljani, klubske aktivnosti potekajo med vikendi in počitnicami. Klub svojim članom ponuja različne možnosti za vključevanje v različne oblike obštudijskih dejavnosti. Področja, ki jim posveča največ pozornosti, so šport, kultura, izobraževanje in informiranje. Klub v lokalnem okolju tesno sodeluje z Mladinskim centrom Jesenice, Mladinskim svetom Jesenice, Gimnazijo Jesenice, Srednjo šolo Jesenice in Fakulteto za zdravstvo Jesenice.


KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

3

2000

5

2000

Uprizoritvene vsebine

1

0

3

300

Vizualne vsebine

1

0

1

200

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

5

2000

9

2500

Socialno varstvo

2

50

2

100

Humanitarnost

4

100

5

100

Zdravstvo

2

40

3

40

Subvencije

1

10

1

10

Skupaj

9

200

11

250

Tečaji in delavnice

3

100

9

130

Predavanja

7

100

8

120

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

10

200

17

250

Skupinski športi

5

350

9

400

Individualni športi

15

50

18

100

Skupaj

20

400

27

500

2

60

2

40

2

60

2

40

Spletni medij

3

40

6

160

Skupaj

3

40

6

160

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

1

0

0

0

Izobraževanje

2

0

1

0

Informiranje

1

0

0

0

Druženje/Zabava

5

0

3

0

Skupaj

9

0

4

0

Festivali

5

900

2

720

Koncerti

0

0

0

0

Skupaj

5

900

2

720

KUMULATIVA

63

3800

78

4420

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

163 


164  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

V okviru športnih in rekreativnih dejavnosti organizira smučanje, sankanje, kolesarske izlete, redne organizirane rekreacije v dvorani Srednje šole Jesenice in tae-bo. Klub organizira tudi strokovne ekskurzije in izlete, kulturne prireditve in izobraževalne tečaje, kot so tečaj tujih jezikov, računalništva in informatike, foto tečaj, tečaj masaže in kuharski tečaj. Klub izdaja tudi klubsko glasilo, svojim članom omogoča brezplačen avtobusni prevoz v Ljubljano ter nudi subvencijo ob nakupu ljubljanske Urbane. Poleg dejavnosti v lastni organizaciji pa svojim članom ponujajo tudi najrazličnejše ugodnosti: Tridnevno smučanje na Pohorju v decembru, obdaritev študentskih družin, nagrajevanje študentov z visokim študijskim povprečjem, tečaje joge, podjetništva, poletno sankanje na Straži, potopisna predavanja, soorganizacijo krvodajalskih akcij, organizirajo pa tudi fotografske ter literarne natečaje in še in še.


BOWLING RADOVLJICA 2014

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

BIVŠE IN NOVO VODSTVO KLUBA

165 


166  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov Poljanske doline Trata 7, 4224 Gorenja vas E info@klub-kspd.si W www.klub-kspd.si Upravna enota Škofja Loka – 2700 študentov Občina: Gorenja vas - Poljane Klub študentov Poljanske doline (KŠPD) vključuje študente in dijake, ki si želijo izmenjati svoje študijske izkušnje s sovrstniki in aktivno preživeti prosti čas. Klub ima svoje prostore, kjer je študentom in dijakom na voljo uporaba računalnikov, fotokopirnega stroja, tiskalnika itd. Poleg tega pa se v okviru kluba organizirajo tudi izleti, brucovanje, potopisna predavanja in skupinska smučanja, z namenom druženja, pridobivanja novega znanja in aktivnega preživljanja prostega časa med izpitnimi obdobji. Ker študenti in dijaki predstavljajo intelektualce, se klub zavzema za subvencioniranje različnih tečajev, kar mnogim olajša študij, saj je ta za nekatere kar velik finančni zalogaj. Največji projekt KŠPD je Brucovanje, s katerim želijo vključiti študente v aktivnosti kluba. Brucovanje običajno poteka spomladi. Klub ima tudi Etno sekcijo, ki združuje dekleta in fante, ki aktivno obujajo stare kmečke običaje. Organizirajo več akcij z namenom druženja in aktivnega preživljanja prostega časa. Eden večjih projektov kluba je tudi Študenti voščijo pod šotorom, ki poteka v prednovoletnem času.


167 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


168  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub radovljiških študentov Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica E Info.klub.krs@gmail.com W www.krs-klub.si Upravna enota Radovljica – 1860 študentov Občine: Bohinj, Gorje, Bled, Radovljica Klub radovljiških študentov (KRŠ) deluje na območju Upravne enote Radovljica. Svoje aktivnosti posveča predvsem organiziranju projektov na področju športa, kulture in izobraževanja, svojim članom pa želi omogočiti tudi čim več ugodnosti pri nakupu športnih, izobraževalnih in kulturnih storitev. Ko Radovljica zaživi je tradicionalna dvodnevna prireditev, ki poteka po zaključenem junijskem izpitnem obdobju. V petkovem popoldnevu organizirajo koncert popularnih glasbenih skupin, ki zabavajo številno množico do poznih jutranjih ur. V soboto sledijo športna tekmovanja v odbojki, rolanju in košarki. Za najmlajše pa pripravijo kreativne delavnice, lutkovne predstave in ostala izobraževanja. Za dodatno popestritev dogajanja poskrbijo DJ in informacijske stojnice. Klub vsako leto pelje tudi otroke iz socialno ogroženih družin na brezplačno počitnikovanje na slovensko obalo. Projekt vodijo študentke, ki se večinoma izobražujejo na Fakulteti za socialno delo. Projekt je namenjen druženju otrok, pridobivanju osnovnih socializacijskih veščin, predvsem pa je nepozabno doživetje za vse udeležence. Ostali večji projekti kluba so: jezikovni tečaji, smučarski izleti, novoletno potovanje, prvomajski izleti, izlet na morje, potopisna predavanja, fitnes, aerobika, gledališki abonma, kino, teniški turnirji, odbojkarski turnirji, turnirji v bowlingu in mini golfu, pikniki, študentski žuri, obisk savne.  


169 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


170  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov Kranj Glavni trg 20, 4000 Kranj E info@ksk.si W www.ksk.si Upravna enota Kranj – 4293 študentov Občine: Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Cerklje na Gorenjskem, Kranj Klub študentov Kranj (KŠK) izvaja projekte preko štirih resorjev: resor za izobraževanje pripravlja poučne delavnice, tečaje, predavanja ter izlete in ekskurzije v neznano; resor za kulturo skrbi za ustvarjalne delavnice, zabavo in sprostitvene večere ob kulturnih dogodkih; resor za socialo in zdravstvo pomaga mladim mamicam in osvešča o boleznih; resor za šport pa z adrenalinskimi aktivnostmi, rekreacijo in turnirji skrbi za športne navdušence. Klubsko in širše dogajanje na Gorenjskem beležita klubska fotografska in video sekcija, ki fotografije in video posnetke objavljata na dnevno ažuriranem portalu foto.ksk.si in www.zapik.si, poleg tega pa ima KŠK svojo plesno, kolesarsko, tekaško, košarkarsko ter sekcijo v inline hokeju. Sekcije se udeležujejo rekreativnih tekmovanj. Med klubskimi dogodki je najodmevnejši festival Teden mladih, veliko pozornosti pa pritegnejo tudi neformalni informativni dan Študenti dijakom, mladim staršem prijazne Mlade mamice ter četrtkove tematske zabave Četrtkanja in sobotni Glasbeni tematski večeri. KŠK je med drugim tudi prvi študentski klub v Sloveniji, ki je začel z akcijo ozaveščanja o nevarnostih klopnega meningoencefalitisa in nudi delno subvencioniranje cepljenj. KŠK izdaja tudi klubsko glasilo Zapik, brezplačnik, ki ga gorenjski dijaki in študenti najdejo na srednjih šolah, fakulteti, v lokalu ali celo svojem nabiralniku. Zapik.si pa je mladinski portal, na katerem KŠK ažurno spremlja aktualno dogajanje v Kranju.


KLUB ŠTUDENTOV KRANJ Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

47

12500

45

12000

Uprizoritvene vsebine

5

550

5

551

Vizualne vsebine

6

170

5

130

Založništvo

11

33000

10

33000

Skupaj

69

46220

65

45681

Socialno varstvo

16

380

18

430

Humanitarnost

17

265

20

280

Zdravstvo

7

115

6

95

Subvencije

12

135

14

120

Skupaj

52

895

58

925

Tečaji in delavnice

30

360

24

288

Predavanja

10

1300

8

1200

Publikacije

1

1000

1

1000

Skupaj

41

2660

33

2488

Skupinski športi

3

700

3

400

Individualni športi

10

1000

4

600

Skupaj

13

1700

7

1000

0

50

0

0

0

50

0

0

Spletni medij

5

0

5

0

Skupaj

5

0

5

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

KUMULATIVA

180

51525

168

50094

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

171 


172  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov Selške doline Na Kresu 25, 4228 Železniki E info.kssd@gmail.com W www.klub-kssd.si Upravna enota Škofja Loka – 2700 študentov Občina: Železniki Klub Študentov Selške doline (KŠSD) skuša svojim članom že od leta 1975 nuditi raznovrstno ponudbo prostočasnih aktivnosti, ki se gibljejo od športnih, kulturnih, izobraževalnih do zabavnih in družabnih prireditev. Trenutno se pomikajo v smeri še večje decentralizacije društva z namenom, da bi strukturno omogočili čim širšemu krogu dijakov in študentov aktivni angažma v klubu. Njihova vizija je, da bi klub dolgoročno postal konglomerat raznovrstnih interesnih sekcij (npr. sekcija za mednarodne dejavnosti, časopisna sekcija, kulturna, izobraževalna, športna, ipd.), ki bi bile popolnoma odprte za vse dijake in študente v občini. Projekt Naj živi 1. maj je bil prvič izpeljan leta 2003 in od takrat naprej se v času od sredine aprila do sredine maja odvije veliko različnih športnih, izobraževalnih, kulturnih in zabavnih dogodkov, ki vrhunec dosežejo na zadnji večer aprila, ko s prižigom kresa in velikim koncertom počastijo 1. maj. Slovo poletju pride na vrsto ob zaključku poletnih počitnic, ko se dijaki in študenti vrnejo v šolske klopi. Tudi poleti organizirajo veliko dogodkov za vse okuse, ki jih kronajo z zaključnim koncertom v Športnem parku Rovn. December je predvsem čas veselja, zabave in zimskih radosti, ampak kljub temu se spomnijo tudi na kulturo in zdravje, ko že od ustanovitve projekta vsako leto sodelujejo na Svetovnem dnevu boja proti aidsu. 


KLUB ŠTUDENTOV SELŠKE DOLINE Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

25

2

35

Uprizoritvene vsebine

5

85

5

85

Vizualne vsebine

1

10

1

10

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

8

120

8

130

Socialno varstvo

2

45

2

45

Humanitarnost

2

50

2

40

Zdravstvo

2

40

2

40

Subvencije

3

45

3

45

Skupaj

9

180

9

170

Tečaji in delavnice

5

120

5

120

Predavanja

3

75

3

65

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

8

195

8

185

Skupinski športi

4

70

4

70

Individualni športi

7

120

7

110

Skupaj

11

190

11

180

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

1

40

1

40

Skupaj

1

40

1

40

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

30

1

30

Sociala in zdravstvo

1

45

1

45

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

150

1

180

Skupaj

4

225

3

255

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

5

1450

4

1690

Skupaj

5

1450

4

1690

KUMULATIVA

46

2400

44

2650

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

173 


174  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ADI SMOLAR V LENTI PUBU

DELOVNI VIKEND VODSTVA


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

POHOD NA RATITOVEC

PREDNOVOLETNI ŽUR S SKUPINO RON’N BAND 175 


176  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub tržiških študentov Balos 4, 4290 Tržič E info@klub-ts.si W www.klub-ts.si Upravna enota Tržič – 751 študentov Občina: Tržič Klub tržiških študentov (KTŠ) deluje predvsem na področjih zabave, kulture, izobraževanja, športa ter zdravja in sociale. Na področju zabave organizira številne koncerte in zabave z DJ-ji, kot so Playboy party, DJ Svizec party in concert skupine Marsal. V okviru kulture klub pripravlja razna potopisna predavanja, v okviru športa pa smučarski izlet, paintaball turnir in zabavo na snegu. Najodmevnejši projekt kluba je concert Noč je mlada ’09. Organizirali so koncert skupine Big foot mama s tremi predskupinami. Projekt je bil glede na velikost kluba zelo velik zalogaj tako s finančnega kot tudi logističnega in organizacijskega vidika. Klub vsako leto organizira tudi smučanje, ki privabi veliko število udeležencev. Tako se je v letu 2009 na smučanje v Frakcijo odpravilo kar 76 študentov. Ostali večji projekti kluba so: Brucovanje, Martinovanje v Cassi, Martinovanje v Jeruzalemu, potopisna predavanja, Ski opening Pohorje, enodnevni smučarski izleti, okrogla miza za bodoče študente, Prednovoletni Rock Žur, tečaji tujih jezikov, zbiranje igrač za socialno ogrožene otroke iz Tržiča, športni turnirji.


KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

150

0

0

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

1

35

4

1000

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

2

185

4

1000

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

1

32

Zdravstvo

0

0

1

20

Subvencije

1

1000

1

1000

Skupaj

1

1000

3

1052

Tečaji in delavnice

3

31

2

38

Predavanja

1

20

1

50

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

4

51

3

88

Skupinski športi

2

48

2

58

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

2

48

2

58

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

2

400

1

300

Skupaj

2

400

1

300

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

1

50

0

0

Izobraževanje

1

15

2

50

Informiranje

1

30

1

50

Druženje/Zabava

1

20

1

50

Skupaj

4

115

4

150

Festivali

2

6500

1

5000

Koncerti

2

140

2

82

Skupaj

4

6640

3

5082

KUMULATIVA

19

8439

20

7730

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

177 


178  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

FESTIVALSKI OVIRATLON

KOLO SREČE ZA PROJEKT MIKLAVŽEVANJE


179 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


180  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub škofjeloških študentov Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka E info@kss.si W www.kss.si Upravna enota Škofja Loka – 2700 študentov Občina: Škofja Loka Klub škofjeloških študentov (KŠŠ) spodbuja predvsem športne aktivnosti, kulturno udejstvovanje, izobraževalne vsebine, jezikovne tečaje, poleg tega pa svojim članom nudi številne ugodnosti, s katerimi si lahko dvignejo kvaliteto svojega študentskega življenja. Sodelujejo z Zvezo ŠKIS, Študentsko organizacijo Slovenije in drugimi mladinskimi organizacijami. V prvi vrsti KŠŠ sodeluje z Zavodom O – Zavodom škofjeloške mladine, ki ga je tudi ustanovil. Sodelujejo tudi s Klubom študentov Poljanske doline, Klubom študentov Selške doline in Klubom Žirovskih študentov. Dolgoletna tradicija sodelovanja KŠŠ s taborniki se najbolj manifestira v osrednjem poletnem dogodku – KŠŠ-jevem julijskem taborjenju ob Kolpi. Teden dni športa in zabave izven civilizacije, pod šotori, brez elektrike in ostalih dobrin sodobnega sveta. Udeleženci, ki se vračajo vsako leto in štejejo ob vrhuncu okrog 100 tabornikov, so le potrditev, da je taborjenje v naravi najboljši način za odklop od celotne rutine študija in ostalih obveznosti. Sonce, voda, zrak, svoboda (in komarji, ki pa jih nihče ne »porajta«) so sinonim temu projektu. Drugi najodmevnejši projekt KŠŠ-ja je vsakoletno brucovanje. V začetku študijskega leta se nadobudnim brucem ponudi prvovrstna zabava na določeno aktualno temo, ki zadeva Slovenijo oz. lokalno območje. Za potrebe brucovanja ekipa aktivistov kluba vsako leto posname komičen kratki film, ki še dodatno osvetli aktualno problematiko. Bruci se predstavijo tudi na mestnem trgu, kjer morajo opraviti niz preizkusov. Ko prestanejo krst v študentsko življenje, se začne zabavni program. Ostali projekti kluba so: Silvestrovanje v eni od evropskih prestolnic, sodelovanje s kino Sora v obliki brezplačnega ogleda filma enkrat mesečno, adrenalinski pohodi (rafting, soteskanje, adrenalinski park), izobraževalne delavnice (kako napisati kvaliteten CV, kako napisati uspešen dopis, osnove kvalitetne komunikacije), športni tečaji (plezanje, tek na smučeh, tečaj bordanja). CPN sekcija organizira pohode v gore in kolesarske izlete. Organizirajo še različne oblikovalske natečaje. Sodelujejo na Škisovi tržnici in pri večjih projektih Zavoda O (Dan za strpnost, Mesto v barvah, organizacije tematskih večerov v MKC Pri rdeči ostrigi, Študentske izmenjave, izmenjava EVS, inštrukcije dijakom). Pripravljajo tudi kulturno-izobraževalne izlete (Beneški bienale).


KLUB ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

15

1

5

Uprizoritvene vsebine

6

35

4

110

Vizualne vsebine

5

50

4

70

Založništvo

0

0

1

0

Skupaj

12

100

10

185

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

1

1

1

0

Zdravstvo

1

49

2

50

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

2

50

3

50

Tečaji in delavnice

5

75

4

50

Predavanja

1

30

1

70

Publikacije

1

0

3

200

Skupaj

7

105

8

320

Skupinski športi

3

50

3

50

Individualni športi

9

90

12

300

Skupaj

12

140

15

350

1

10

1

15

1

10

1

15

Spletni medij

1

0

1

0

Skupaj

1

0

1

0

Kultura

1

20

1

15

Šport

0

0

1

20

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

1

15

Informiranje

1

15

0

0

Druženje/Zabava

14

19

8

550

Skupaj

16

54

11

600

Festivali

0

0

1

300

Koncerti

8

450

7

400

Skupaj

8

450

8

700

KUMULATIVA

59

909

57

2220

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

181 


182  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OSREDNJA REGIJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

Študentski klub GROŠ Klub litijskih in šmarskih študentov Klub logaških študentov Klub vrhniških študentov Notranjski študentski klub Študentski klub Kamnik Klub zasavskih študentov


183 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


184  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Študentski klub GROŠ Industrijska 1g, 1290 Grosuplje E info@klub-gros.com W www.klub-gros.com Upravna enota Grosuplje – 2165 študentov Občina: Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje Študentski klub Groš (ŠK GROŠ) s svojimi aktivnostmi posega na področja izobraževanja, športa, kulture, sociale in pa seveda tudi zabave. Z brezplačnimi pripravami na maturo želijo dijakom in maturantom omogočiti, da se na maturo kar najbolje pripravijo, jo uspešno opravijo in se vpišejo na želeno fakulteto. Sicer pa vsako leto za člane pripravijo brucovanje, v prazničnem decembru različne božične in novoletne delavnice, pozimi organizirajo smučanje, zimo preženejo s pustovanjem, tradicionalni vsakoletni prvomajski projekt pa počasi postaja tudi »Spring break z Grošem«. Vsakoletni Groševi projekti so tudi informiranje mladih o nevarnosti okužbe z virusom HIV na dan boja proti aidsu, občanke Grosuplja, Ivančne Gorice in Dobrepolja ob dnevu žena razveseljujejo z vrtnicami in nageljčki, deset mladih študentskih družin pa vsako leto ob praznovanju materinskega dneva nagradijo z darilnimi boni ene izmed otroških trgovin.


ŠTUDENTSKI KLUB GROŠ Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

50

1

70

Uprizoritvene vsebine

5

150

2

230

Vizualne vsebine

1

40

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

7

240

3

300

Socialno varstvo

1

3

1

3

Humanitarnost

1

10

1

3

Zdravstvo

1

150

1

150

Subvencije

2

500

7

1000

Skupaj

5

663

10

1156

Tečaji in delavnice

5

60

8

80

Predavanja

1

40

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

6

100

8

80

Skupinski športi

4

200

2

40

Individualni športi

3

72

5

250

Skupaj

7

272

7

290

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

1

30

Šport

0

0

1

15

Sociala in zdravstvo

0

0

0

23

Izobraževanje

0

0

1

0

Informiranje

0

0

0

100

Druženje/Zabava

0

0

1

0

Skupaj

0

0

4

168

Festivali

2

100

3

130

Koncerti

3

400

5

1000

Skupaj

5

500

8

1130

KUMULATIVA

30

1775

40

3124

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

185 


186  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

V preteklih letih so organizirali različna izobraževanja, npr. Novi triki Offica 2007/2010 ali pa Postavitev spletne strani s pomočjo Joomle, več izletov, kot so Martinovanje z Grošem, Predbožični Dunaj z Grošem, Z Grošem v Gardaland ali pa Z Grošem v Portorož, organizirali pa so tudi različne dogodke v prostorih kluba, kot so večeri družabnih iger, jazz večeri, rock večeri, stand up predstave in potopisna predavanja. Za člane organizirajo tudi aktivnosti, kot so paintball, karting, bowling in zumba maraton. Člani Študentskega kluba Groš so deležni tudi različnih ugodnosti in popustov, med drugim jim po subvencionirani ceni omogočajo udeležbo na najrazličnejših dogodkih po Sloveniji, namenjenih predvsem mladim.


187 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


188  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub litijskih in šmarskih študentov Valvazorjev trg 8, 1270 Litija E klub.klise@gmail.com W www.klise-klub.si Upravna enota Litija – 1070 študentov Občine: Litija, Šmartno pri Litiji Klub litijskih in šmarskih študentov (KLIŠE) članom zagotavlja množico načinov za nižanje stroškov študija in kvalitetno preživljanje prostega časa. Tako jim nudi možnosti in priložnosti za dodatno neformalno izobraževanje, jih ozavešča o izzivih, ki jih današnja družba postavlja mladim in jih na te izzive ustrezno pripravi. Prav tako pa jim preko različnih aktivnosti ponuja prostor za sprostitev, osebnostni razvoj, uresničitev njihovih idej ter spodbuja njihovo ustvarjalnost, športni duh, podjetništvo, nacionalno in mednarodno mobilnost ter sodelovanje z mladimi v lokalni skupnosti, regiji, državi, Evropi in svetu. V prostorih KLIŠE-ja lahko od ponedeljka do petka člani koristijo ugodno fotokopiranje in tiskanje. KLIŠE je v svoj izobraževalni program poleg kulturnih projektov vštel tudi poučevanje svojih dijakov in študentov. Vsak teden se torej na uradnih urah v prostorih kluba odvijajo brezplačne inštrukcije. Edini pogoj za pristop je članstvo v Klubu litijskih in šmarskih študentov. Klub pa pripravlja tudi tradicionalno Klišejeva vadba Aerobike ter nudi subvencionirano fitnes vadbo. Študentskih let ne bi preživeli le s vsakodnevnim rutinskim učenjem, zato je KLIŠE za vse člane omogočil tudi popestritev učnih dni z obiskom 3M KLUBA. 3M KLUB se nahaja ob baru 3M, na naslovu Sitarjevška cesta 2 v Litiji. V 3M KLUBU so na voljo različne lepotilne in sprostitvene dejavnosti, ki so za člane KLIŠE-ja izredno ugodne.


189 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


190  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub logaških študentov Tržaška 27, 1370 Logatec E klub.kls@gmail.com W www.klub-kls.com Upravna enota Logatec – 687 študentov Občina: Logatec Klub logaških študentov (KLŠ) je bil ustanovljen leta 1995, tako da že dobrih 53 let skrbi za to, da se v Logatcu čim več dogaja, predvsem na področju mladih. Vsako leto KLŠ organizira Majski koncert z brucovanjem, skozi študijsko leto skrbijo za športne, kulturne in »žurerske« aktivnosti. Njihov največji projekt je več kot celotedenski festival Logaško poletje. Namen festivala je združiti kar se da pestro kulturno, športno, izobraževalno in zabavno dogajanje v občini Logatec. KLŠ ima svojo podružnico tudi v vasi Hotedršica. Mladini, združeni pod imenom Klub stara šola, je tako omogočeno soustvarjanje mladinskega dogajanja tudi v manjši vasi.


KLUB LOGAŠKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

150

2

400

Uprizoritvene vsebine

1

30

1

100

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

2

180

3

500

Socialno varstvo

0

0

1

50

Humanitarnost

2

300

0

0

Zdravstvo

1

50

1

200

Subvencije

2

200

0

0

Skupaj

5

550

2

250

Tečaji in delavnice

0

20

0

0

Predavanja

1

30

0

0

Publikacije

2

250

0

0

Skupaj

3

300

0

0

Skupinski športi

1

300

2

200

Individualni športi

1

50

0

0

Skupaj

2

350

2

200

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

1

0

1

300

Skupaj

1

0

1

300

Kultura

1

100

0

0

Šport

1

100

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

650

0

0

Skupaj

3

850

0

0

Festivali

1

1500

1

800

Koncerti

2

700

2

200

Skupaj

3

2200

3

1000

KUMULATIVA

19

4430

11

2250

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

191 


192  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Logaško poletje je festival ob zaključku poletja, ki ga organizira KLŠ. Na festivalu se dogajajo športne, kulturne, zabavne, otroške, družabne prireditve, saj traja kar 10 dni. Namen festivala je ponuditi čim bolj raznoliko dogajanje, ki je primerno za čim bolj široko populacijo obiskovalcev. Majski koncerti imajo v Logatcu že zelo dolgo tradicijo, za katero skrbi KLŠ. Namen te prireditve je predstaviti delovanje kluba novopečenim študentom ter jih s krstom sprejeti v KLŠ. Poleg tega želijo v večernem dogajanju ponuditi možnost predstavitve neuveljavljenim glasbenim skupinam. Za vrhunec večera pa poskrbijo z eno izmed bolj znanih slovenskih rock skupin. Ostali večji projekti kluba so enodnevni smučarski izleti, Funkygator, Uvodni žur, gledališke predstave, bowling, LAN parti, zimovanje v Kranjski Gori, silvestrovanje v tujini, aerobika, rekreacija za moške itd.


193 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


194  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub vrhniških študentov Tržaška cesta 11, 1360, Vrhnika E program.kvs@gmail.com W www.kvs-klub.si Upravna enota Vrhnika – 1255 študentov Občine: Borovnica, Log Dragomer, Vrhnika Začetki Kluba vrhniških študentov (KVŠ) segajo v leto 1999, ko je le-ta v zdajšnjih prostorih kluba Zakon zamenjal Mladinski center Vrhnika. Vizualna zasnova kluba je sad diplomske naloge dveh mladih arhitektov, ki sta pozneje na Vrhniki predlagala kar nekaj urbanističnih rešitev. K nastanku KVŠ so pomembno prispevali tudi člani gledališke skupine Dejmo stisn't teater, ki so utemeljitelji festivala Cankarjada, uspešen začetek pa jim je omogočil ravno klub. Ta je v tistem času nudil pomembno podporo tudi skupinam Racija, Hic et nunc in Minusi. Skozi desetletje delovanja se je v klubu uspel izoblikovati bogat kulturni in tudi športni program. Danes ima klub celoletne cikle koncertov, organizira otroške počitniške delavnice, ure rekreacije, različne tečaje, likovne in fotografske razstave, jam sessione, gledališke predstave, različne izlete, potopisna in izobraževalna predavanja, študentom pa nudi različne ugodnosti. V KVŠ spodbujajo razvoj mladega umetniškega potenciala, zato že več let zapored organizirajo razpis, imenovan Odprti oder. Na tega se lahko prijavijo mlade lokalne, še neuveljavljene glasbene skupine. Komisija v sestavi predstavnikov kluba nato izbere najboljše med prijavljenimi, ti pa se nato predstavijo na Zakonovem koncertnem odru. Z nastopom glasbeniki pridobijo začetne odrske izkušnje, ki dodatno motivirajo njihovo ustvarjalnost. Tradicionalni enotedenski gledališki festival Cankarjada sestavljajo ulično gledališče, impro predstave, stand up, klasične dramske točke, vsako leto pa ga zaznamuje tudi večer (ali dva), namenjen koncertom. Vse prireditve v sklopu festivala so brezplačne, medijsko najodmevnejša prireditev KVŠ pa je v zadnjih letih svoja prizorišča uspela razširiti tudi na sosednje kraje.


KLUB VRHNIŠKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

30

2000

30

2000

Uprizoritvene vsebine

10

500

12

400

Vizualne vsebine

10

50

4

50

Založništvo

1

0

1

0

Skupaj

51

2550

47

2450

Socialno varstvo

4

80

5

40

Humanitarnost

1

0

1

10

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

5

80

6

50

Tečaji in delavnice

2

20

4

30

Predavanja

15

300

15

300

Publikacije

3

0

1

0

Skupaj

20

320

20

330

Skupinski športi

1

60

2

60

Individualni športi

1

10

1

10

Skupaj

2

70

3

70

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

1

30

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

20

Izobraževanje

0

0

1

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

0

0

2

100

Skupaj

0

0

4

150

Festivali

2

700

2

800

Koncerti

28

1300

35

1700

Skupaj

30

2000

37

2500

KUMULATIVA

108

5020

117

5550

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

195 


196  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Notranjski študentski klub Gerbičeva 32, 1380 Cerknica E info@klub-nsk.si W www.klub-nsk.si Upravna enota Cerknica – 931 študentov Občina: Cerknica, Loška dolina, Bloke Notranjski študentski klub (NŠK) je eden izmed osmih klubov, ki sestavljajo Osrednjo regijo in pokriva študente treh občin, in sicer občin Bloke, Loška dolina in Cerknica. Okvirno število študentov v teh treh občinah je okoli tisoč. Najpomembnejši projekt v letu je Heksnfest, gre za približno desetdnevni festival športa (tekmovanje v nogometu, odbojki, košarki, namiznem tenisu), kulture (otvoritvena slovesnost, gledališka predstava), druženja (turnir v taroku, namiznem nogometu, pikadu, pokru) in zabave (hip hop asfalt, zaključni koncert, beach party), ki poveže mladino iz Cerknice in okoliških krajev. Vsakoletno se izpelje tudi Brucovanje v obliki koncerta ter eno- ali večdnevno smučanje. V letu 2012 pa je bil prvič izpeljan tudi Zelenfest, večdnevni projekt spoznavanja domače pokrajine in zabave v naravi (sprehod z biologom, jamska avantura, piknik, paintball, večer z astronomom, vožnja z lojtrnikom). Študentom je omogočeno tudi druženje (ročni nogomet, pikado, družabne igre) in zabava v klubskih prostorih, t. i. Uckanca, kjer se čez celo leto odvijajo tematske zabave. Ekipa in vsi zainteresirani člani se tradicionalno udeležujejo tudi motivacijskih vikendov. Članom se nudi tudi subvencioniran springbreak v Kanegri. V klubskih prostorih potekajo različni tečaji (tečaj priprave na maturo iz angleščine, tečaj za voznika čolna). Vsako leto se klub s svojo stojnico predstavi tudi na Škisovi tržnici.


197 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


198  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Študentski klub Kamnik Šutna 54, 1240 Kamnik E info@skk.si W www.skk.si Upravna enota UE Kamnik – 1817 študentov Občine: Kamnik, Komenda Študentski klub Kamnik (ŠKK) je društvo, ustanovljeno leta 1995, aktivno pa deluje od oktobra 1997. Svojim članom ponuja številne ugodnosti, naj bodo to popusti, posebne ponudbe ali druge ŠKK dobrote. (Skoraj) vse ugodnosti pripravljajo v sodelovanju s podjetji – ponudniki storitev ali prodajalnami oziroma društvi ter zavodi. Rekreacija je za člane ŠKK brezplačna. Do rekreacije je upravičen vsak član ŠKK, ki se na vadbo/termin pravočasno prijavi. Organizirajo odbojko na mivki, mali nogomet in floorball. Na področju kulture klub nudi popust na članarino v kamniški knjižnici, KUD-u Franc Bernik v Domžalah in v Medobčinskem muzeju Kamnik ter Galeriji Miha Maleš. Popuste in ugodnosti v cenjenih gostinskih lokalih v Kamniku in okolici (Napoli, Falafel, Pizzerija Skok, Palačinkarna Lectar, Okrepčevalnica DeCecco) so omogočili z vzajemnim sodelovanjem. Cene veljajo s ŠKK kuponom za prehrano (ki ga v času uradnih ur dobiš v klubski pisarni zastonj) ter ŠKK člansko izkaznico. Subvencionirajo tudi prevoz za socialno šibkejše dijake in študente ter smučarske vozovnice za slovenska smučišča. Klub omogoča tudi brezplačni Dan na morju in Dan na snegu za socialno šibke dijake in študente. Poleg tega pa nudi tudi brezplačna potopisna predavanja, zaposlitveno delavnico, delavnico za absolvente, brezplačne koncerte ter dogodke. Organizira tudi razne tečaje, kot so: plesni, plavalni, plezalni, smučarski, photoshop, digitalna fotografija, tuji jeziki (po izbiri), jadralski, ročne spretnosti. Vsako leto se odpravijo tudi na izlete in ekskurzije: Balkan, Milano, Gardaland, Sarajevo, Postojnska jama, Škocjanske jame, Benečija, springbreak Rovinj/Kanegra. Dobrodelni in socialni projekti: 1. december, predstavitev fakultet na gimnaziji, krvodajalska akcija, Očistimo Slovenijo, subvencionirani tečaji ŠOLT. Festivali: Kamfest, Kamsport, Mestna avantura Kamnik, Pozdrav iz kotla, Študent&Muzika, ŠKK Poletje.


ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

5

5000

5

1000

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

25

1500

25

1000

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

30

6500

30

2000

Socialno varstvo

5

0

0

0

Humanitarnost

10

0

5

2500

Zdravstvo

0

0

8

200

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

15

0

13

2700

Tečaji in delavnice

10

0

10

200

Predavanja

10

0

10

200

Publikacije

12

0

0

0

Skupaj

32

0

20

400

Skupinski športi

50

0

50

500

Individualni športi

50

0

10

100

Skupaj

100

0

60

600

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

30

0

35

0

Skupaj

30

0

35

0

Kultura

1

0

1

0

Šport

3

0

5

0

Sociala in zdravstvo

2

0

3

0

Izobraževanje

5

0

3

0

Informiranje

4

0

1

0

Druženje/Zabava

2

0

1

0

Skupaj

17

0

14

0

Festivali

0

0

1

1000

Koncerti

2

0

1

5000

Skupaj

2

0

2

6000

KUMULATIVA

226

6500

174

11700

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

199 


200  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub zasavskih študentov Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi E info@sklab.org W www.sklab.org Upravna enota Zagorje ob Savi – 865 študentov Občina: Zagorje ob Savi Klub zasavskih študentov (ŠKLAB) je organizacija, ki jo sestavlja ekipa prostovoljcev – aktivistov, ki skozi celo leto skrbi za organizacijo in izvedbo najrazličnejših projektov. Koncerti, izleti, smučanja, turnirji, delavnice, izobraževanja, tematske zabave … za vsakogar se najde nekaj. ŠKLAB prioritetno deluje za študente in dijake, vendar so na njegove projekte vabljeni vsi. Več informacij o dogodkih kluba lahko pridobi vsakdo preko SMS obvestil, po elektronski pošti, na Facebook straneh ter na uradni spletni strani kluba. V ŠKLAB-ovih prostorih so v času uradnih ur na voljo namizni tenis, družabne igre ter računalniki. Klub pripravlja in vabi na različne izlete, smučanja, adrenalinske pustolovščine, športne aktivnosti, izobraževanja ter kulturna udejstvovanja. Poleg pestrih dogodkov članom nudi vse aktivnosti po ugodnih cenah ter vrsto drugih popustov. Primorska regija


KLUB ZASAVSKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

0

0

Uprizoritvene vsebine

3

170

3

190

Vizualne vsebine

2

30

1

20

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

5

200

4

210

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

3

110

0

0

Zdravstvo

0

0

4

135

Subvencije

1

300

1

500

Skupaj

4

410

5

635

Tečaji in delavnice

9

110

3

35

Predavanja

0

0

1

15

Publikacije

2

500

2

500

Skupaj

11

610

6

550

Skupinski športi

0

0

1

15

Individualni športi

10

180

1

50

Skupaj

10

180

2

65

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

30

6

125

Skupaj

2

30

6

125

Festivali

2

2400

1

2000

Koncerti

1

50

4

980

Skupaj

3

2450

5

2980

KUMULATIVA

35

3880

28

4565

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

0

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

201 


202  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

PRIMORSKA REGIJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Klub ajdovskih študentovi in dijakov Klub goriških študentov Klub idrijskih študentov Klub izolskih študentov in dijakov Klub študentov Ilirska Bistrica Klub študentov občine Koper Klub študentov občine Piran Klub študentov občin Postojna in Pivka Klub študentov Sežana Klub tolminskih študentov 


203 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


204  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub ajdovskih študentov in dijakov Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina E info@kas.si W www.kas.si Upravna enota Ajdovščina – 1479 študentov Občine: Ajdovščina, Vipava Klub ajdovskih študentov in dijakov (KAŠ) je neprofitna organizacija mladih, ki z veliko timskega dela, kreativnosti in truda deluje na področju kulture, zabave, izobraževanja, športa in sociale v občinah Ajdovščina in Vipava. Svoje aktivnosti prilagajajo in vodijo v skladu z načrtovano vizijo in izbranim poslanstvom. Večino projektov tako ustvarjajo z mislijo na potrebe in preference svojih članov, študentov in dijakov. Za njihovo kvalitetno neformalno izobraževanje poskrbijo s predavanji, tečaji in seminarji, za zabavo in sprostitev pa z izleti in s številnimi koncerti tako popularnega kot tudi kulturnega značaja. Klub skozi celo leto skrbi za rekreacijo svojih članov v pokriti dvorani, na pokritem in letnem kopališču. V sodelovanju z avtobusnim prevoznikom Avrigo pa članom nudi subvencioniran prevoz do študijskih središč.


KLUB AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

2400

0

0

Uprizoritvene vsebine

3

1500

0

0

Vizualne vsebine

9

800

17

340

Založništvo

1

500

1

500

Skupaj

13

5200

18

840

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

1

250

1

500

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

10

300

10

300

Skupaj

11

550

11

800

Tečaji in delavnice

6

125

3

60

Predavanja

5

100

7

50

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

11

225

10

110

Skupinski športi

87

348

87

348

Individualni športi

1

17

1

18

Skupaj

88

365

88

366

0

0

1

100

0

0

1

100

Spletni medij

6

200

6

200

Skupaj

6

200

6

200

Kultura

0

0

2

150

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

1

200

1

600

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

150

2

150

Skupaj

3

350

5

900

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

10

950

13

1170

Skupaj

10

950

13

1170

KUMULATIVA

142

7840

152

4486

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

205 


206  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Skoraj od samega začetka deluje pod okriljem kluba tudi Ajdovska dijaška sekcija, ki skrbi za povezovanje dijakov in študentov ter za projekte, ki so ciljno usmerjeni k dijakom. KAŠ je včlanjen v Mladinski svet Ajdovščina in Zvezo primorskih študentov in dijakov – Vstala Primorska. Kašev letni vrt je poletna prireditev, ki se dogaja v mesecu avgustu med vikendi v večernih urah. Ob petkih pripravljajo večje koncerte tujih ali domačih popularnih skupin, sobote so kulturno obarvane s potopisnimi predavanji znanih popotnikov ali z gledališkimi igrami, ob nedeljah pa prirejajo koncerte z alternativno glasbo. Večeri so namenjeni vsem generacijam, saj ponudba zajema raznovrstne programe. Ostali projekti: koncerti, filmski večeri, športni turnirji, rekreacija, diploma z vrednostjo, jezikovni in plesni tečaji, potopisna predavanja, organizirani izleti, silvestrovanja.

KAŠEV LETNI VRT


TEMATSKI VEČER 2013

207 

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije


208  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub goriških študentov Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica E info@kgs.si W www.kgs.si Upravna enota Nova Gorica – 2937 študentov Občine: Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba Klub goriških študentov (KGŠ) je prostovoljna, apolitična organizacija slovenskih in tujih dijakov in študentov z namenom povezovanja, dodatnega izobraževanja ter kulturnega, športnega in drugega udejstvovanja. Ima status Študentske organizacije lokalne skupnosti v skladu z Zakonom o skupnosti študentov in pogoji, zajetimi v Študentski ustavi. Zavzema se predvsem za naslednje cilje: združevati dijake in študente goriške regije in tiste, ki se tam šolajo, zagotavljati pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na različnih področjih, sodelovati z ostalimi dijaškimi in študentskimi organizacijami in združenji v Sloveniji in tujini, organizirati srečanja dijakov in študentov, sodelovati pri razvoju življenja v lokalni skupnosti in drugo. Največji projekt kluba je Mesto mladih, kjer organizirajo športne turnirje z zanimivimi nagradami, delavnice in poučna predavanja, tematske večere in nepozaben koncert. Poletne koncerte za mlade organizira tudi v okviru projekta Poletna glasbena scena ter nudi možnosti za predstavitev mladih glasbenih skupin.


KLUB GORIŠKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

22

9000

10

11500

Uprizoritvene vsebine

0

0

1

0

Vizualne vsebine

4

450

0

750

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

26

9450

11

12250

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

1

260

2

320

Zdravstvo

0

0

2

52

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

1

260

4

372

Tečaji in delavnice

14

95

4

105

Predavanja

2

32

2

92

Publikacije

1

0

0

0

Skupaj

17

127

6

197

Skupinski športi

7

213

5

182

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

7

213

5

182

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

150

1

180

Skupaj

1

150

1

180

Festivali

0

0

1

721

Koncerti

6

820

12

799

Skupaj

6

820

13

1520

KUMULATIVA

58

11020

40

14701

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

209 


210  

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


211 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


212  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub idrijskih študentov Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija E info@klub-kis.si W www.klub-kis.si Upravna enota Idrija – 983 študentov Občine: Idrija, Cerkno Klub idrijskih študentov (KIŠ) je neprofitno združenje študentov in študentk, dijakinj in dijakov, ki deluje z namenom povezovanja na področjih izobraževanja, kulture, športa in razvoja. Klub na lokalni ravni nudi članske ugodnosti in sodelovanje v klubskih aktivnostih. S svojim delovanjem se KIŠ redno udejstvuje v lokalni skupnosti in pripomore k aktivni udeležbi mladih pri odločanju o tematikah, ki se neposredno tičejo njihove lastne prihodnosti. Hkrati želi klub s svojim delovanjem v predalpskem mestecu z bogato kulturno in naravno dediščino na eni strani ter cvetočim gospodarskim sektorjem na drugi strani prebuditi ustvarjalno in kulturno žilico svojih članov in članic, jih pritegniti k športnemu udejstvovanju in z atraktivnimi prireditvami popestriti njihov prosti čas. S svojim prispevkom jim pomaga pri izobraževanju v kraju samem v študijskih središčih ter pri neformalnem izobraževanju, h kateremu prispeva s pripravo okroglih miz, kulturnih prireditev in tečajev. Poleg tega se klub zaveda študentske problematike, z zaskrbljenostjo zre v prihodnost in na reforme in se skuša s svojim delovanjem vključiti tudi v delovanje lokalne skupnosti in pripomoči k aktivni udeležbi mladih pri odločanju o zadevah, ki se neposredno tičejo njihove lastne prihodnosti.


KLUB IDRIJSKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

21

3960

13

2200

Uprizoritvene vsebine

2

229

2

240

Vizualne vsebine

1

1759

14

1500

Založništvo

2

750

2

750

Skupaj

26

6698

31

4690

Socialno varstvo

1

40

1

20

Humanitarnost

1

50

1

20

Zdravstvo

1

30

1

220

Subvencije

1

20

0

0

Skupaj

4

140

3

260

Tečaji in delavnice

1

106

2

20

Predavanja

1

80

4

100

Publikacije

0

0

0

Skupaj

2

186

6

120

Skupinski športi

4

1230

1

1000

Individualni športi

1

11

1

260

Skupaj

5

1241

2

1260

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

1

230

1

220

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

1

1000

1

500

Druženje/Zabava

1

18

2

250

Skupaj

3

1248

4

970

Festivali

2

4700

2

5700

Koncerti

22

8460

14

7700

Skupaj

24

13160

16

13400

KUMULATIVA

64

22673

62

20700

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj

0

INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

213 


214  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Ponašajo se s klubom Swenak, ki obstaja že od leta 1997. V njem so gostili kar nekaj znanih in malce manj znanih skupin in izvajalcev. V njem pa svoj prostor najdejo tudi mladi glasbeni izvajalci iz Idrije, ki jim nudijo prostor za vaje in tehnično podporo. Velik pomen pripisujejo tudi predstavitvi še ne uveljavljenih glasbenih skupin iz Idrije in širše okolice, zato njihov oder večkrat zasedejo tudi mladi dijaški in študentski bandi. Predvsem v poletnih mesecih pa njihove glave in idrijske prireditvene prostore zavzame festival Čipkarija, ki predstavlja »mladinsko alternativo« sicer zelo znanemu Festivalu Idrijske čipke. Na Čipkariji se zvrstijo športne prireditve, okrogle mize, filmske projekcije, ustvarjalne delavnice in glasbeni večeri.

VODSTVO KLUBA 2014


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

FESTIVAL ČIPKARIJA 2013

215 


216  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub izolskih študentov in dijakov Cankarjev drevored 50, 6310 Izola E info@kisd.si W www.kisd.si Upravna enota Izola – 680 študentov Občina: Izola Klub izolskih študentov in dijakov (KIŠD) je študentski klub v Občini Izola, ki skrbi za popestritev študijskih in srednješolskih dni izolske mladine. Klub je bil ustanovljen 1. februarja 1994, kar pomeni, da je že dolgo prisoten na sceni in se hkrati sunkovito približuje svoji polnoletnosti. Poslanstvo in namen kluba je povezovanje študentov in dijakov iz območja Občine Izola ter zagotavljanje možnosti za obštudijske in obšolske dejavnosti ter njihovo izvajanje. Klub s svojim delovanjem skrbi za čim pestrejše dogajanje ter ponuja mladini možnost kvalitetnejšega preživljanja prostega časa z različnimi dejavnostmi, kot so: ustvarjalne delavnice, tečaji, kulturni večeri, udejstvovanje v različnih športno-rekreativnih aktivnostih. Poleg različnih aktivnosti klub ponuja tudi popuste oz. cenovno zelo dostopne storitve za svoje člane: prodaja LPP nalepk po subvencionirani ceni, organiziran prevoz v Ljubljano in nazaj, poceni razmnoževanje in kopiranje gradiva na klubski info točki. KIŠD torej skrbi, da lahko njegovi člani kar se da najbolje preživljajo obdobje študija in to po kar se da čim bolj ugodni ceni. Pomembnost KIŠD in dijakov za mladino v lastni občini je torej velik, saj združuje in povezuje mladino ter izpolnjuje njihove potrebe po dodatnih obšolskih dejavnostih. Ponaša se lahko s projekti, kot so Ribiški praznik mladih, KIŠD-jevi Kulturni večeri, Fešta Bobičev.


217 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


218  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov Ilirska Bistrica Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica E ksibko@gmail.com W www.ksib.si Upravna enota Ilirska Bistrica – 692 študentov Občina: Ilirska Bistrica Klub študentov Ilirska Bistrica (KŠIB) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje študentov in dijakov, ki živijo na območju Upravne enote Ilirska Bistrica, z namenom povezovanja, izobraževanja in dvigovanja kulturne ravni njihovih članov. Poleg združevanja študentov in dijakov so cilji kluba še sodelovanje z ostalimi študentskimi organizacijami in združenji v Sloveniji, skrb za izvajanje obštudijskih dejavnosti članov, popestritev kulturnega in družabnega delovanja, pomoč pri študiju in izvajanje programov, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj članov kluba. V ta namen klub prireja in organizira razne strokovne, kulturne, zabavne in športne prireditve, potovanja, ekskurzije, humanitarne akcije in izobraževalne tečaje.


KLUB ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

2

200

0

0

Uprizoritvene vsebine

0

0

2

120

Vizualne vsebine

2

200

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

4

400

2

120

Socialno varstvo

2

60

3

150

Humanitarnost

2

300

1

100

Zdravstvo

0

0

0

0

Subvencije

1

60

0

0

Skupaj

5

420

4

250

Tečaji in delavnice

0

0

2

40

Predavanja

1

50

1

10

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

1

50

3

50

Skupinski športi

4

150

4

300

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

4

150

4

300

1

30

1

0

1

30

1

0

Spletni medij

2

0

1

0

Skupaj

2

0

1

0

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE Kultura

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

2

90

1

50

Izobraževanje

0

0

1

70

Informiranje

1

20

0

0

Druženje/Zabava

1

40

1

50

Skupaj

4

150

3

170

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

3

1400

6

1350

Skupaj

3

1400

6

1350

KUMULATIVA

24

2600

24

2240

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

219 


220  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

50-LETNICA KLUBA Vsako leto v začetku februarja (pred informativnimi dnevi) KŠIB organizira predstavitev fakultet. Razne smeri in stopnje predstavljajo študenti iz Ilirske Bistrice in njene okolice. Po zimskem izpitnem obdobju se vsi Bistričani dobijo na že tradicionalni Brkinski fešti. Klub študentov Ilirska Bistrica poskrbi za dobro glasbo in pijačo. Za vse člane KŠIB-a klub omogoča popust pri prevozih na razne koncerte, izlete pa tudi za kopanje v Mošćenički Dragi, vsako leto prvi vikend v septembru pa organizira tudi sejem rabljenih učbenikov. Na začetku novega šolskega leta KŠIB poskrbi za zabavo dijakov in študentov, za silvestrovanje pa študente odpelje nekoliko dlje – v Prago, Budimpešto, Sarajevo, Beograd. Za popestritev na kulturnem področju klub organizira potopisna predavanja, kjer zvejo nekaj o državah in mestih po svetu ter razne tečaje (ličenja, prve pomoči).


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

ŠKISOVA TRŽNICA 2014

221 


222  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov občine Koper Cankarjeva 9a, 6000 Koper E info@ksok.si W www.ksok.si Upravna enota Koper – 2219 študentov Občina: Koper Klub študentov občine Koper (KŠOK) je nepolitično in prostovoljno združenje posameznikov, ki v okviru društva zadovoljuje potrebe študentov in dijakov na območju Upravne enote Koper. Delovanje KŠOK-a je zelo široko, saj skuša zadovoljiti potrebe preko 2200 koprskih študentov. Namen KŠOK-a je predstavljati študente Upravne enote Koper v Sloveniji in tujini in skrbeti za dobrobit članov na socialnem, kulturnem, športnem in drugih področjih, ki so ključnega pomena za njihovo dobrobit. Cilji društva so izboljšanje socialnega položaja članov, njihovo spodbujanje k udejstvovanju na športnem in kulturnem področju, skrb za njihovo izobraževanje, zagotavljanje pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa, skrb za njihovo splošno obveščenost in drugi cilji, s katerimi želijo nuditi mladim kvalitetnejšo študijsko obdobje. Za dosego navedenih ciljev KŠOK večji del programa izvaja pod okriljem petih resorjev in dveh sekcij, ki na različnih področjih pozitivno vplivajo na življenje študentov in dijakov: Resor za kulturo, Resor za socialo, Resor za izobraževanje, Resor za šport, Resor za mednarodno sodelovanje, Video sekcija in Koprska dijaška sekcija. Čez celo leto KŠOK organizira preko 100 dogodkov, med katerimi so najbolj poznani Festival JEFF, Oživela ulica, Ulice pripovedujejo, Snegfest, Izmenjava oblek, Maturant, kam naprej?!, Poti domišljije, KulturKŠOK@PiNA, Glove Parade, Zlomi si nogo in mnogo drugih, članom pa klub nudi tudi redne programe, ki vsebujejo preko 50 izobraževalnih tečajev ter veliko število raznih subvencij športnih, kulturnih in izobraževalnih aktivnosti in še mnogo drugega.


KLUB ŠTUDENTOV OBČINE KOPER Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

4

3050

2

3100

Uprizoritvene vsebine

21

250

7

300

Vizualne vsebine

5

150

2

30

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

30

3450

11

3430

Socialno varstvo

3

50

6

500

Humanitarnost

7

520

1

300

Zdravstvo

0

0

4

50

Subvencije

27

500

30

700

Skupaj

37

1070

41

1550

Tečaji in delavnice

30

300

26

350

Predavanja

0

0

4

50

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

30

300

30

400

Skupinski športi

1

25

2

50

Individualni športi

6

400

5

300

Skupaj

7

425

7

350

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

6

11000

6

10000

Skupaj

6

11000

6

10000

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

1

350

Izobraževanje

2

20

0

0

Informiranje

4

150

3

200

Druženje/Zabava

2

600

1

50

Skupaj

8

770

5

600

Festivali

1

2500

1

800

Koncerti

2

650

2

450

Skupaj

3

3150

3

1250

KUMULATIVA

121

20165

103

17580

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

223 


224  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

JAZZ ETNO FUNKY FESTIVAL

KŠOK-OVA TEDENSKA SMUČANJA

OŽIVELA ULICA


JAZZ ETNO FUNKY FESTIVAL

225 

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije


226  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov občine Piran Fazanska 1, 6320 Lucija E info@ksop.si W www.ksop.si Upravna enota Piran – 728 študentov Občina: Piran Klub študentov občine Piran (KŠOP) deluje kot predstavnik študentov in dijakov na območju Upravne enote Piran že od leta 1992. Aktivno deluje in sodeluje na kulturnem, socialnem, športnem in drugih področjih, ki so koristna za člane kluba in okolico, v kateri živijo. Poslanstvo kluba je dvig kakovosti življenja študentov in dijakov, ki živijo na tem območju. Temelji predvsem na organizaciji projektov, ki spodbujajo športno in kulturno udejstvovanje študentov in dijakov, ponujajo dodatno izobraževanje in kvalitetno preživljanje prostega časa. Dan mladosti je tradicionalni projekt v mesecu maju in je brezplačen enodnevni dogodek s pestrim kulturnim in zabavnim programom, na katerem vsako leto nastopi veliko slovenskih in tujih glasbenih ter plesnih skupin. Poleg pestrega programa in sproščenega vzdušja, mlade na prizorišče privabi čudovit ambient na rtu Seča, tako imenovana »divja plaža«. Vsako leto prireditev obišče na tisoče radovednežev iz vse Slovenije pa tudi množica tujcev, predvsem Hrvatov in Italijanov. Ostali projekti kluba so: Mozaik Poletja, Kšopov grand prix, Kšopovo smučanje in organiziranje zabavnih večerov.


KLUB ŠTUDENTOV OBČINE PIRAN Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

900

1

900

Uprizoritvene vsebine

0

0

0

0

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

1

900

1

900

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

1

300

1

200

Zdravstvo

0

0

1

30

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

1

300

2

230

Tečaji in delavnice

2

30

3

60

Predavanja

0

0

0

0

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

2

30

3

60

Skupinski športi

1

150

2

150

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

1

150

2

150

1

50

1

30

1

50

1

30

Spletni medij

1

500

1

25

Skupaj

1

500

1

25

Kultura

0

0

0

0

Šport

1

50

1

100

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

1

50

0

0

Skupaj

2

100

1

100

Festivali

0

0

0

0

Koncerti

1

300

3

400

Skupaj

1

300

3

400

KUMULATIVA

10

2330

14

1895

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

227 


228  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov občin Postojna in Pivka KLUB ŠTUDENTOV OBČIN POSTOJNA IN PIVKA

Vilharjeva 14, p.p. 4, 6230 Postojna E info@ksopp.si W www.ksopp.si Upravna enota Postojna – 1063 študentov Občine: Postojna, Pivka Klub študentov občin Postojna in Pivka (KŠOPP) že od ustanovitve leta 1993 skuša mladim v občinah Postojna in Pivka pomagati pri izvedbi različnih projektov na raznih področjih (kultura, šport, izobraževanje, sociala …). Članom je na voljo tudi e-točka ob uradnih urah v prostorih kluba, kjer lahko brezplačno fotokopirajo in tiskajo seminarske in diplomske naloge. V klubu je vedno dobrodošel vsakdo, ki si želi zabave, novih poznanstev in ima kakšno idejo, ki bi jo rad uresničil.


KLUB ŠTUDENTOV OBČIN POSTOJNA IN PIVKA Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

1

350

7

250

Uprizoritvene vsebine

8

700

1

630

Vizualne vsebine

1

70

0

0

Založništvo

0

0

0

0

Skupaj

10

1120

8

880

Socialno varstvo

7

250

4

200

Humanitarnost

1

200

3

350

Zdravstvo

5

600

2

150

Subvencije

0

0

0

0

Skupaj

13

1050

9

700

Tečaji in delavnice

8

190

4

90

Predavanja

4

60

2

50

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

12

250

6

140

Skupinski športi

15

250

10

170

Individualni športi

0

0

0

0

Skupaj

15

250

10

170

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

4

0

Skupaj

0

0

4

0

Kultura

0

0

0

0

Šport

0

0

1

70

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

1

20

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

3

350

3

150

Skupaj

3

350

5

240

Festivali

1

1000

1

0

Koncerti

7

2100

6

0

Skupaj

8

3100

7

0

KUMULATIVA

61

6120

49

2130

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

229 


230  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

KŠOPP je tudi soustanovitelj Mladinskega centra Postojna in v soorganizaciji skupaj pripravljata vsakoletni festival Zmaj 'ma mlade, v okviru katerega se zvrsti mnogo različnih kulturno-izobraževalnih, zabavnih in športnih prireditev za vsakogar. Festival Zmaj 'ma mlade je eden bistvenih in najbolj prepoznavnih projektov v občini. Vsakoletno KŠOPP-ovo brucevanje je dogodek, s katerim sprejmejo bruce med enakopravne člane študentske druščine. Na brucovanju je vedno prisotna dobra glasba in slavni KŠOPP-ov brucomor. Ostali projekti kluba so še: Brucovanje v Postojni, rekreacije, Impro liga, neformalna izobraževanja, Silvestrovanje, Zimske norčije, poletne športne igre, tematski večeri, Veseli December, Republika Primorska. Pred kratkim je klub za svoje člane pripravil tudi karierno delavnico.


231 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


232  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub študentov Sežana Partizanska cesta 37a, 6210 Sežana E info@ks-sezana.net W www.ks-sezana.net Upravna enota Sežana – 1183 študentov Občine: Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Sežana Klub študentov Sežana (KŠS) je bil ustanovljen leta 1965, ponovno pa je bil oživljen leta 1992. Delovanje kluba je v polnem zamahu, saj je bilo na številnih področjih opravljenih veliko koristnih nalog. Še posebej se lahko izpostavi uspešno izpeljan projekt mladinskega centra MC Podlaga, ki ga je klub zgradil s pomočjo občinske uprave Sežana in Urada za mladino. Njegova vrata niso odprta le študentom, temveč je to kraj, kamor lahko zahaja vsa sežanska mladina. Že 18 let tudi uspešno oživljajo Sežano in okolico v sklopu enomesečnega poletnega festivala Mladifest, ki ima namen predvsem dati priložnost mladim, da se razvijejo, in spodbuditi njihovo ustvarjalnost. V okviru kluba so ustanovili tudi Dijaško sekcijo Sežana (DSS), ki skrbi za sežanske srednješolce. Klub nudi članom subvencije na raznih področjih (LPP vozovnice, fines, knjižnica), organizira koncerte v sodelovanju z MC Podlago in razne športne in izobraževalne aktivnosti.


Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

MLADIFEST

MLADIFEST

233 


234  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

Klub tolminskih študentov Dijaška ulica 12c, 5220 Tolmin E info@kizej.si W www.kizej.si Upravna enota Tolmin – 1125 študentov Občine: Bovec, Kobarid, Tolmin Klub tolminskih študentov (KTŠ) je društvo, ki združuje dijake in študente občin Bovec, Kobarid in Tolmin in nudi pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na raznih področjih. Naloge KTŠ so tudi sodelovanje z ostalimi študentskimi klubi in sorodnimi organizacijami, skrb za obštudijske dejavnosti članov, pomoč dijakom, zastopanje študentskih interesov in interesov mladih pri upravnih organih vseh treh občin ter pri drugih ustanovah, sodelovanje v javnem življenju regije in druge naloge, ki se neposredno ali posredno dotikajo študentskega ali dijaškega vsakdana. Največja in najbolj obiskana KTŠ-jeva prireditev je KTŠ-jev Športni 3P, športno-zabavna prireditev, ki se tradicionalno odvija zadnji vikend v avgustu. Med večje projekte spada tudi Kultura raztura, sklop kulturnih dogodkov, ki se odvijajo skozi cel mesec april. Vsako leto klub poskrbi tudi za brucovanje z morilskim brucomorom in pestro klubsko dogajanje v klubu MinK.


KLUB TOLMINSKIH ŠTUDENTOV Koledarsko leto 2013

Koledarsko leto 2014

Dogodki

Obiskovalci

Dogodki

Obiskovalci

Glasbene vsebine

0

0

1

800

Uprizoritvene vsebine

2

160

0

0

Vizualne vsebine

0

0

0

0

Založništvo

0

0

1

500

Skupaj

2

160

2

1300

Socialno varstvo

0

0

0

0

Humanitarnost

0

0

1

30

Zdravstvo

0

0

1

30

Subvencije

0

0

2

0

Skupaj

0

0

4

60

Tečaji in delavnice

0

0

1

3

Predavanja

0

0

1

100

Publikacije

0

0

0

0

Skupaj

0

0

2

103

Skupinski športi

1

75

1

76

Individualni športi

6

132

5

147

Skupaj

7

207

6

223

0

0

0

0

0

0

0

0

Spletni medij

0

0

0

0

Skupaj

0

0

0

0

Kultura

1

0

0

0

Šport

0

0

0

0

Sociala in zdravstvo

0

0

0

0

Izobraževanje

0

0

0

0

Informiranje

0

0

0

0

Druženje/Zabava

2

150

2

120

Skupaj

3

150

2

120

Festivali

1

12

1

2000

Koncerti

11

1973

6

1228

Skupaj

12

1985

7

3228

KUMULATIVA

24

2502

23

5034

Področje / Leto KULTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

IZOBRAŽEVANJE

ŠPORT

Skupaj INFORMIRANJE

DIJAŠKO DELOVANJE

DRUŽENJE IN ZABAVA

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

OKOLJE

235 


236  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

AKTIVNI VIKEND KLUBA

EKIPA AKTIVISTOV Z MASKOTO


237 

Almanah Zveze ĹĄtudentskih klubov Slovenije


238  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije

‘Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije 2012-2014 Urednica Jasna Kofol Urejanje podatkov Ilija Buzar Jezikovni pregled Mihaela Kalamar Oblikovanje Katja Potokar Izdajatelj Zveza ŠKIS Ljubljana 2015 Tisk Agencija Spin d.o.o. Natisnjenih je bilo 80 izvodov. ISSN 1854-2859


Almanah Zveze ŠKIS 2012-2014  
Almanah Zveze ŠKIS 2012-2014  

Almanah Zveze študentskih klubov Slovenije že od leta 2005 poroča o dejavnostih in ključnih prelomnicah, ki so vplivale na delovanje Zveze i...

Advertisement