Page 1

Тест по литература ІV клас Име:____________________ Клас: _____ 1. Кой е авторът на стихотворението “Тайна”? А) Елисавета Багряна Б) Леда Милeва В) Калина Малина 2. От кое произведение е героят, който дава обещание пред луната? А) „Ян Бибиян” Б) „Лунна сила” В) „Малкият принц” 3. Кое от посочените литературни произведения е написано от Марк Твен? А) „Приказки за моряшкия куфар” Б) „Матилда” В) „Том Сойер” 4. Чии са думите: “Ако няма фасул, да купя ли халва? “ А) Кристофър Робин Б) Дядо Петко В) Хитър Петър 5. Кое от посочените литературни произведения е народна песен? А) „Майката и врабчето” Б) „Есен” В) „Момче невеста хвалеше” 6. В народната приказка “Лявото око на царя” девойката е : А) страхлива Б) умна В) нерешителна 7. От кой вид е приказката “Глупавата хубавица”? А) фантастична (вълшебна) Б) битова В) за животни 8. Какъв вид текст е използвал Николай Хайтов в творбата “По време на листопада? А) описание Б) повествование В) разсъждение 9. Героите от приказката “Дядо Петко и баба Пена” са:

А) сговорни Б) работливи В) мързеливи 10. От израза “Брезата е честита!”, се разбира , че тя е : А) самотна Б) тъжна В) щастлива 11. Автор на “Будители народни “ е: А) Добри Войников Б) Добри Христов В) Найден Геров 12. Вярно ли е, че в приказката “Вълкът и лисицата на лов” има диалог и много повторения? А) не Б) да 13. Кой е авторът на „Приказка за гвоздеите”? А) Георги Константинов Б) Ангел Каралийчев В) Емилиян Станев 14. Приказката “Неродена мома” по вид е: А) фантастична (вълшебна) Б) за животни В) битова 15. Епитет е: А) Дума или израз, с който един предмет се уподобява на друг; Б) Дума, с която се изтъква съществен белег на лице или предмет в художествената литература. оценъчна скала 6 15 - 14 т. 5 13 - 11 т. 4 10 - 9 т. 3 8 - 6 т. 5 и по-малко 2 точки Оценка: Проверил:

Родител:

Тест по литература іv клас  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you