Page 1


VE Ļ ASŽ ĀVĒ Š ANA

AKADĒ MI J ASI NF OS T E NDI

S ABI E DRI S KĀT RANS PORT AI NF O


AE S OŠ ĀSS I S T Ē MAS OPT I MI Z ĀCI J A T RANS PORT A I DE NT I T ĀT E PI E T URUI NF O S AKĀRT OŠ ANA I NF O T RANS PORT Ā I NF OPI E E J AMĪ BA PUBL I S KAJ ĀT E L P Ā WE BI NF O UZ L ABOŠ ANA E T AL ONA I NF O


1 3 5 Sl okasi el a PI E T URAZ Ī MEAR3 T RANS PORT AVE I DI E M

Sl okasi el a

1. 3. 5

Sl okasi el a

1. 3. 5 Z Ī ME1T RANS PORT AM


T RANS PORT AS I MBOL SUNNR

VI E NĀJ OS L ĀAPK OPOT AT ABUL ASI NF ORMĀCI J A

DARBDI E NAS BRĪ VDI E NAS L V/ RU/ E NG

MARŠ RUT API E T URUS HĒ MAARI Z CE L T UAT RAŠ ANĀSVI E T U

I NF OJ OS L A


ĀTRA

MEKLĒŠANA

ATPAZI STAMĪ BASSI MBOLIARĪMĀJASLAPĀ

ATSEVI ŠĶIATVERAMAKOPĒJĀSHĒMA


Sabiedriskā transporta informācija  

LMA funkc.diz. 2009.g. kursadarbs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you