Page 1

Konferencia SPRING LOCAL INDUCTION CAMP & OUTGOING PREPARATION SEMINAR

Záverečná správa 16. – 18.3. 2012 Banská Bystrica

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”


OBSAH PRÍHOVOR CHARAKTERISTIKA KONFERENCIE PROGRAM KONFERENCIE NÁZORY ÚČASTNÍKOV FOTO PRÍLOHA PARTNERI KONFERENCIE PARTNERI AIESEC BANSKÁ BYSTRICA

AIESEC Banská Bystrica Vypracovala: Zuzana Hrešková Text: Lucia Müllerová, Kristína Hojčková, Ania Roszkowska Banská Bystrica 2012

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”

(3-4) (5) (6-7) (8-9) (10-11) (12) (13)


PRÍHOVOR Vážení partneri, delegáti a konferenčný tím, prostredníctvom tejto záverečnej správy sa Vám prihováram ako manažérka konferencie Spring Local Induction Camp and Out Going Preparation Seminar (LIC+OPS), ktorá sa uskutočnila v dňoch 16. – 18.3. 2012 v Banskej Bystrici. Program podujatia prebiehal v duchu hesla „Stop competing with others. Start competing with yourself.“ Cieľom konferencie bola motivácia mladých ľudí k napredovaniu, osobnostnému rastu, prijímaniu výziev, ktorých úspešné zvládanie robí ľudí šťastnými a spokojnejšími. AIESEC Banská Bystrica verí princípu, že v snahe zmeniť svet k lepšiemu je potrebné začať so zmenou u jednotlivcov resp. „súťažiť a zvíťaziť sám nad sebou“ – nad svojimi slabosťami, zlozvykmi, predsudkami a tak aktívne prispieť k riešeniam pre lepší svet. Jarné LIC+OPS bola doteraz naša najväčšia zorganizovaná lokálna konferencia o počte 62 účastníkov. Okrem členov našej pobočky Banská Bystrica sa jej zúčastnili aj členovia novovznikajúcej pobočky Initiative Group Prešov. Medzinárodné prostredie bolo navyše zastúpené 5 stážistami zo zahraničia pracujúcimi v banskobystrickom regióne. Program konferencie bol zostavený pre 3 rôzne skupiny delegátov – nováčikov, skúsených členov a stážistov. Agenda konferencie tak zahŕňala viaceré obsahové zamerania: Ÿ dodanie základného vzdelania a praktickej prípravy pre nových členov a ich úspešné začlenenie do

organizácie, Ÿ teoretická aj praktická príprava uchádzačov o stáž prostredníctvom AIESEC na pracovnú skúsenosť v

zahraničí po pracovnej aj osobnostnej stránke, Ÿ dodanie rozšíreného vzdelania a tréningov pre skúsených členov organizácie a ich motivácia pre prácu v

organizácii.

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”

3


Na príprave a realizácii programu konferencie sa podieľal kvalitný tím trénerov pozostávajúci zo skúsených členov organizácie. Rolu konferenciera resp. „moderátora a hostiteľa“ celého podujatia tento rok prijal Martin Partl, dnes už oficiálny alumni člen organizácie AIESEC Slovensko a zároveň regionálny manažér medzinárodnej spoločnosti Proctor and Gamble. Ďalším výnimočným hosťom a trénerom zo zahraničia bola nepochybne skúsená členka AIESEC Poľsko Ania Roszkowska. Z logistického hľadiska (ubytovanie, strava, priestory a pomôcky) sa o organizáciu konferencie úspešne postarala naša šikovná členka Kristína Hojčková za pomoci viacerých členov AIESEC Banská Bystrica. Záštitu nad organizáciou celého podujatia som mala ja ako manažérka konferencie Lucia Müllerová, tiež Vice-Prezidentka pre Talent Management 2011/2012. Naša práca sa vyplatila v podobe plynulého priebehu podujatia a spokojnosti všetkých jeho účastníkov. Tohtoročné Spring LIC+OPS bolo výnimočné aj vďaka Vám, vážení partneri a sponzori. Ako manažérka konferencie Vám ďakujem za Vašu podporu, či už materiálnu, finančnú alebo v podobe obsahového príspevku v rámci programu. Vaša pomoc pomohla urobiť z nášho podujatia významnejšiu udalosť s intenzívnejším vplyvom na všetkých 62 zúčastnených mladých ľudí, pred ktorými ste sa zároveň touto formou prezentovali. Pre šťastlivcov, ktorých sme na konferencii ocenili za ich celoročnú prácu a výsledky na lokálnej úrovni, sa vďaka Vaším štedrým príspevkom konferencia stala o to nezabudnuteľnejšou. Na záver môžem spokojne skonštatovať, že naša lokálna konferencia absolútne splnila svoje ciele. Zároveň však – podľa slov zúčastnených – poskytla mnoho potrebných vedomostí a skúseností, radosť a intenzívne zážitky, ktoré v nás doznievajú dodnes a vďaka ktorým naďalej úspešne pokračujeme vo svojej práci. Dôkazom toho je nepochybne fakt, že na národnej konferencii Bridge 2012 konajúcej sa na sklonku marca, sme ako AIESEC Banská Bystrica na výročnom oceňovaní získali za funkčné obdobie 2011/2012 ocenenie „Best Local Committee“ a tak sme sa stali najlepšou pobočkou AIESEC Slovensko pre tento rok.

Lucia Müllerová Spring LIC+OPS 2012 Conference Manager, Vice – President for Talent Management 2011/2012 AIESEC Banská Bystrica

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”

4


CHARAKTERISTIKA KONFERENCIE Dátum: 16. – 18.3.2012 Miesto: ŠD 4,Trieda SNP 54, Banská Bystrica Počet zúčastnených: 62 (+5) Jazyk konferencie: slovenský Spring LIC+OPS je vzdelávacia konferencia, ktorá je nosnou súčasťou lokálneho vzdelávacieho cyklu AIESEC Banská Bystrica. Je druhou a tohto roku doteraz najväčšou lokálnou konferenciou v rámci funkčného obdobie. Zameraná je rozšírenie vzdelania a „soft skills“ resp. zručností súčasných členov organizácie, vzdelanie a uvedenie nových členov do organizácie a prípravu stážistov na pracovnú skúsenosť v zahraničí. Tradičným významom tejto konferencie je oficiálne rozlúčenie sa súčasnej výkonnej rady – tohto roku Legendary Executive Board 2011/2012 – a nástup novozvolenej generácie lídrov, ktorá bude viesť pobočku a jej členov počas ďalšieho roka. S tým súvisí aj lokálne výročné oceňovanie a bilancovanie viac ako polročnej práce a výsledkov našich členov.

Organizačný tím: Lucia Müllerová, manažér konferencie, agenda manažér LIC Lucia Mariničová, agenda manažér OPS Kristína Hojčková, vedúca organizačného tímu Martin Partl, konferencier

Tím facilitátorov OPS:

Tím facilitátorov LIC:

Ania Roszkowska

Lucia Müllerová

Zuzana Saladiaková

Vladimír Blažek

Lucia Mariničová

Lucia Mariničová

Zuzana Rišková

Barbora Pribylincová

Zuzana Švec-Billá

Martin Partl

Margaréta Šlichtová

Michaela Kuzmová Zuzana Saladiaková Matej Tremko Viera Verčimáková

Účastníci Spring LIC+OPS 2012 32

členovia AIESEC Banská Bystrica

5

stážisti z Brazílie, Španielska, Poľska, Rumunska

1

facilitátor a hosť zo zahraničia – Ania Roszkowska

2

konferencier Martin Partl OPS facilitátor Zuzana Saladiaková, členka sekretariátu AIESEC Slovensko

9

noví členovia AIESEC Banská Bystrica

11

uchádzači ostáž cez AIESEC Banská Bystrica

7

členovia iniciatívnej skupiny v Prešove

67

SPOLU 62 účastníkov celej konferencie, 5 hostí – stážistov

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”

Zuzana Rišková Kristína Hojčková Petra Čajková Zuzana Hrešková Eva Tabaková

5


PROGRAM KONFERENCIE LIC BB (16.-18.3.2012) Friday

Saturday

newies

oldies

newies

8:30

8:30

9:00

9:00

9:30

9:30

10:00

10:00

10:30

10:30

11:00

11:00

11:30

11:30

12:00

12:00

Check In

12:30 13:00

GTKEO + Teambuilding

AIESEC EXPERIENCE

Functional Time + XPP

15:00

BREAK

15:30

What, Where, When

Typology of personalities

17:30

16:30 17:00

Professional Preparation

DINNER

18:30 19:00

MOTIVATION

19:30

AIESEC STRUCTURE + Opportunity Market

20:00

Evening PLENARY

20:00

20:30

FACI Meeting

20:30

21:00

21:00

21:30

21:30

PARTY in Ponorka

22:00

22:30

23:00

23:00

12:00

Cultural Block Reintegration

MDM MTG II.

Matching Tips and Tricks

CLOSING PLENARY 1. TÍMOVÉ STRETNUTIE

15:00

POST Meeting

15:30 16:00

Global Village

DINNER

Ambassadorship

SURPRISE

Problem Solving + XPP

LUNCH

14:30

17:00

príhovor program

17:30

cieľ

18:00

účastníci

18:30

sponzori

19:00

význam

16:30

REFLECTION TIME

MDM MTG I. BREAK

SELLING in practise during MTGs

13:30

Preparation for Gala

19:30 20:00

GALA NIGHT

20:30 21:00

FACI Meeting

22:00

22:30

11:30

13:00

BREAK PERSONAL DISCOVERY

18:30 19:30

10:30

14:00

X FLOW

18:00 19:00

10:00

SELLING in your life + CALLING in practise

12:30

17:30

18:00

9:30

11:00

LUNCH

16:00

Get To Know AIESEC

Morning plenary

9:00

Be happy intern

BREAK

14:30

16:00 17:00

WORK IN TEAMS

14:00

15:30 16:30

Morning PLENARY Concentration and Prioritization

13:30

15:00

oldies

8:30

13:00

14:00 14:30

newies

12:30

OPENING PLENARY

13:30

Sunday

oldies

21:30 22:00

PARTY TIME in Tour

22:30 23:00

16.3.: Konferencia sa začala v piatok v popoludňajších hodinách uvítaním a príhovorom v podaní konferenciera Martina Partla. Následne prebiehal program konferencie, ktorý v ten deň už tradične pozostával z troch základných východísk: Ÿ

vzájomné zoznámenie a spoznanie sa všetkých účastníkov,

Ÿ

predstavenie organizácie AIESEC, jej vzniku, histórie, vízie a hodnôt,

Ÿ

motivovanie delegátov pre aktívnu účasť počas celého podujatia, ako aj oživenie a prehĺbenie myšlienky konferencie „Stop competing with others. Start competing with yourself.“

Agenda pre skúsených členov organizácie ponúkla zaujímavý tréning pre rozlišovanie rôznych typov osobností spolu s praktickými príkladmi ich správania sa a reakcií na podnety zvonku.

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”

6


17.3.: Sobotňajší celodenný program už zahŕňal aj samostatnú časť pre uchádzačov o stáž v zahraničí, ktorí sa naučili, čo, kde a kedy je potrebné zariadiť k zahraničnému pracovnému pobytu, náležitosti profesionálnej prípravy, ako aj podstatu kultúrnych odlišností a zvládanie kultúrneho šoku. Noví členovia si osvojili prácu v tíme, zoznámili sa s produktovými portfóliom organizácie v podobe 4 „programov skúseností,“ ktoré AIESEC ponúka. Zároveň im bola vysvetlená organizačná štruktúra organizácie a podstata práce jednotlivých funkčných oblastí. Dynamickou časťou nepochybne bol obľúbený „trh príležitostí,“ kde boli prezentované nové funkčné tímy prostredníctvom ich tímových lídrov a nováčikovia si vyberali spomedzi viacerých možností uplatnenia svojho potenciálu. Starší členovia sa učili koncentrovať na priority v osobnom aj profesionálnom živote a venovali sa aj funkčným záležitostiam organizácie pobočky. Veľkolepým záverom dňa bola Gala Night, počas ktorej sa odovzdávali štedré ocenenia pre členov AIESEC Banská Bystrica v rámci súťaže Legendary Competition.

Výhercovia: 1. najlepší nováčik z jesenného náboru „Legendary Newbie“: Barbora Gažúrová 2.najlepší tím funkčného obdobia z hľadiska práce, výsledkov a tímovej kultúry „Legendary Team“ získal tím Wolves v zložení Norbert Žigmund, Barbora Gažúrová, Kristína Hojčková, Petra Tarová a Sabína Sabolová 3. tím, ktorý splnil svoj tímový plán na 100% „Best Beast“ získal tím Shouters v zložení Zuzana Švec-Billá, Marek Müller, Ivan Raffaj, Matej Šulík a Margaréta Šlichtová. Samozrejme boli ocenené aj výnimočné individuálne výkony. V závere sobotňajšieho gala programu sa výkonná rada Legendary Executive Board 2011/2012 symbolicky v podobe príhovoru vtedajšej prezidentky Barbory Pribylincovej rozlúčila s členmi pobočky.

18.3.: Dopoludňajší program v nedeľu bol ako vždy orientovaný prakticky v podobe trénovania predajných zručností a argumentácie našich nových členov. Ich starostlivým rozdelením do tímov podľa výsledkov pohovorov, testov, osobnostných profilov a ich preferencií sa zatiaľ zaoberali tímoví lídri spolu so Vice-Prezidentkou pre Talent Management. Uchádzači o stáž sa zaoberali riešením problémov a návodom, ako nájsť a získať vytúženú stáž. Záver sa niesol v duchu motivácie účastníkov pre zotrvanie a aktívnu participáciu v AIESEC Banská Bystrica pod taktovkou konferenciera. Po ňom nasledovali prvé tímové stretnutia vyhlásených tímov a záverečné stretnutie celého organizačného tímu.

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”

7


NÁZORY ÚČASTNÍKOV Kristína Hojčková - vedúca organizačného tímu V marci 2012 som organizovala lokálnu konferenciu LIC pre pobočku AIESEC Banská Bystrica. Do jej organizácie som sa pustila približne začiatkom marca, aby som v predstihu všetko vyriešila. Keďže som mala skvelú manažérku konferencie, ktorá mi vždy včas oznámila náležitosti, ktoré bolo potrebné vybaviť, organizácia prebiehala bez väčších ťažkostí. Mojou prácou bolo zarezervovať miestnosti, v ktorých sa konferencia mala konať a tiež sa postrať o stravu a ubytovanie. Celý mesiac som teda obvolávala zodpovedné osoby a neustále sa uisťovala, či je všetko dohodnuté, aby v čase samotnej konferencie nedošlo k nečakaným problémom. V deň začiatku konferencie som spolu s mojimi úžasnými pomocníkmi pripravila miestnosti a zariadila všetko potrebné po logistickej stránke. Počas konferencie som bola zodpovená za to, aby účastníkom nechýbalo pitie, jedlo alebo pomôcky na prednášky. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o jednoduchú prácu, ktorá spočíva „len“ v natieraní chlebíkov a pripravovaní káv, avšak človek až neskôr zistí, ako veľa sa naučil. Organizácia konferencie pre 60 ľudí si vyžadovala pevné nervy a pomocníkov. Po prvom náročnom dni tie ostatné prebiehali v relatívnom pokoji a súdiac podľa rozhovorov s účastníkmi boli všetci spokojní. To je pre mňa tá najkrajšia odmena za prácu. Keďže som členkou AIESEC len pár mesiacov, toto bola pre mňa prvá konferencia plná emócii. Práca organizátora si vyžaduje jeho neustálu prítomnosť a aktívne riešenie logistiky, ako aj potrieb trénerov a účastníkov. Hoci som sa nezúčastnila všetkých prednášok, tie na ktorých som bola boli skvelé. Páčil sa mi najmä náš chair, ktorý bol charizmatický a mal skvelé prezentačné schopnosti. Veľmi som si užila Gala Night, kde bola ocenená práca celej pobočky a následne boli rozdané ceny, ktoré boli prekvapivejšie a bohatšie ako kedykoľvek predtým. Keby som dostala možnosť znovu lokálnu konferenciu organizovať, tak by som neváhala ani sekundu a snažila sa, aby bola konferencia ešte o trošku lepšia.

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”

8


NÁZORY ÚČASTNÍKOV Ania Roszkowska - zahraničný facilitátor In the last month I had a nice opportunity to be the guest at the Local Induction Conference connected to Outgoing Preparation Seminar in the Local Committee Banska Bystrica in Slovakia. During my stay in this LC I was facilitating the trainings at OPS track. The trainings were focused on preparing future Exchange Participants for the life-changing experience, I was responsible for delivering sessions about the cultural shock, how to deal with it and prepare for that, also explaining the idea of Global Village. I was also sharing my experience with the new members of the organization showing them the possibilities it gives: leadership, multicultural environment, international character of the organization, its impact and opportunities of

goi

ng abroad – conferences and internships. As the only facilitator from abroad I was also responsible for bringing the international culture. Being a part of a faci team in LC BB showed me another way of delivering the OPS. The Slovak way is far different from the one I did before in my LC and made me realize how big is the importance of the relations built between potential interns and AIESECers. Preparing trainings with other OGXers and sharing our experience helped us discover what we should pay more attention to. Moreover being the only international faci helped me get out of my comfort zone and be more open-minded and meet new people. Bringing the international culture as the only person from abroad at the conference was something new for me, very valuable experience that proved me once again that no matter what – AIESEC unites people.

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”

9


FOTOGRAFIE

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”

10


FOTOGRAFIE

“STOP COMPETING WITH OTHERS. START COMPETING WITH YOURSELF.”

11


AIESEC lokálna partnerská stránka

Špeciálni partneri

Mediálny partner


ฤŽAKUJEME. AIESEC Banskรก Bystrica

Záverečná správa LIC+OPS 2012  

zaverecna sprava