Page 1

Konferencia

First STEP before CAREER príprava študentov na vstup na trh práce Tréningy AKO: ? napísa životopis,

motivaèný list, ? h¾ada prácu - metódy, agentúry, prístup ? zvládnu pohovory, assessment centrá ? sa pripravi na nové pracovné miesto

praktické aplikácie, sharing z praxe, workshopy od profesionálnych spoloèností

Fee 5 eur s obedom a obèerstvením

Ekonomická fakulta UMB, 29.2.2012 viac INFO: www.aiesec.sk/bb

First STEP before Career  

lokálna konferencia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you