Page 5

*

#

&

4

# -

&

&

# 7

' & #

#

$ &

#

5

5

8

&

# &

$ •$ & 4

# #

&

& -

•+

6

5& •

8

5& @

@ &

4 5& #

* 4

5& &

&

4

&

!

4

9

4 &

# 4

'

#

  "!$#&%'()* +-,/.0$1,23()*546798: ;=<*>)4>

Ungestrategiavis  

Avis fra lederworkshop den 17. marts 2010

Ungestrategiavis  

Avis fra lederworkshop den 17. marts 2010