Page 1

głowa f / [ˈɡwɔva] ˈɡwɔva / anat.część ciała zwierząt i człowieka, znajdująca się u góry lub z przodu ciała, zawierająca mózg testa: boli mnie głowa mi fa male la testa odwrócić głowę voltare/girare la testa (fig.) głowa do góry! su!; coraggio! (fig.) chodzić z podniesioną głową andare/camminare a testa alta kiwnąć potakująco głową fare ceno di sì con la testa urwanie głowy scompiglio, confusione, sottosopra; uczesanie, fryzura capo, testa, capelli: mieć siwą, łysą głowę avere la testa bianca, pelata doprowadź głowę do porządku! sistema/riordina i capelli!; (fig. rozum, mózg) testa, mente, cervello, giudizio: zachowuje się, jakby miała nie po kolei w głowie si comporta come se le mancasse qualche rotella nie mieć głowy do nauki non avere molta testa per lo studio pusta, szalona głowa testa vuota, matta moja w tym głowa ci penso io (fig.) tracić gowę perdere la testa (fig.) zawracać komuś głowę rompere le scatole/la testa a qlcu; człowiek, zwierzę jako jednostka capo, testa: trzy euro na głowę tre euro a testa stado złożone z setki głów una mandria di un centinaio di capi ; zwierzchnik, szef capo: były obecne wszystkie koronowane głowy Europy erano presenti tutte le teste coronate dell'Europa mąż jest głową rodziny il marito è il capo della famiglia/ il capofamiglia kark / kark / tylny fragment szyi powyżej grzbietu nuca, collo, collottola: uderzyć kogoś w kark colpire qlcu. alla nuca (fig) mieć głowę na karku avere la essa sulle spalle (fig.) na złamanie karku a rompicollo (fig.) zima na karku l'inverno è alle porte kostka /ˈkɔstka /ˈkɔs6 t6 ka/ / (dimin. od kość) ossicino; (anat.) u nogi caviglia: długi do kostek lungo fino alla caviglia skręcenie kostki distorsione alla caviglia; przedmiot w kształcie szcześcianu cubetto, dado: kroić w kostkę tagliare a dadi/cubetti (cuc.) cukru zolletta (di zucchero) noga f /ˈnɔɡa [ˈn6ɔɡa]/ kończyna dolna człowieka gamba: zgrabne nogi belle gambe smukłe nogi gambe snelle noga mi ścierpła od siedzenia mi si è rattrappita una gamba a ster seduta nogi drżą z osłabienia, ze zmęczenia, ze strachu le gambe vacillano per la debolezza, la stanchezza, la paura złamać sobie nogę rompersi una gamba założyć nogę na nogę accavallare le gambe (fig.) brać nogi za pas, dać nogę darsela a gambe być komuś kulą u nogi essere una palla al piede per qlcu zerwać się na równe nogi balzare in piedi; kończyna dolna zwierzęcia gamba, zamba: przednie, tylnie nogi zwierzęcia le zampe anteriori, posteriori pies przysiadł na tylne nogi il cane si sedette sulle zampe posteriori; stopa piede: mała, duża stopa piede piccolo, grosso palce u nóg le dita dei piedi (fig.) tracić grunt pod nogami a qlcu. viene meno la terra sotto i piedi (fig.) padać komuś do stóp gettarsi ai piedi di qlcu.; podpora mebla, sprzętu gamba: noga od stołu la gamba del tavolo; (fig.) niedołęga imbranato, persona maldestra / negata: jestem noga z matematyki sono negato per la matematica nos m / nɔs [n6ɔs6] / anat. część ciała służąca głównie do spożywania pokarmów oraz artykulacji głosek naso: cienki nos naso sottile duży, mały nos nose grosso, piccolo spłaszczony nos naso schiacciato zadarty nos naso allinsu jak kartofel naso a patata czubek nosa la punta del naso oddychać nosem respirare con il naso pociągać nosem tirar su con il naso (fig.) dać komuś po nosie dare a qlcu. una lavata di testa (fig.) mieć kogoś po dziurki w nosie averne fin sopra i capelli di qlcu., qlco. mieć nosa avere naso; wystająca część przedmiotu punta: buty o szpiczastych nosach scarpe a punta oko m i(pl oka) 1 anat. narząd wzroku occhio: głęboko osadzone, wyłupiaste oczy occhi infossati, sporgenti niebieskie oczy occhi celesti okrągłe, migdałowe oczy occhi tondi, a mandorla ze łzami w oczach con le lacrime agli occhi przecierać oczy sfregarsi fli occhi


bez zmróżenia oka senza battere ciglio gołym okiem widać si vede a occhio nudo na oko a occhio, più o meno nie wierzyć własnym oczom non cedere ai propri occhi rozmawiać z kimś w cztery oczy parlare con qlcu. a quattr'occhi wlepiać oczy w kogoś piantare gli occhi adosso a qlcu. wznieć oczy ku niebu sollevare gli occhi/ lo squardo al cielo (prov.) biednemu zawsze wiatr w oczy piove sempre sul bagnato (prov.) czego oko nie widzi, tego sercu nie żal occhio non vede, cuore non duole (prov.) strach ma wielkie oczy la paura fa novanta (med.) dno oka fondo dell'occhio; 2 coś, co przypomina kształtem oko occhio a oko w sieci le maglie della rete; b oko cyklonu l'occhio del ciclone palec m (pl palce) / [ˈpalɛt>s] ˈpalɛʦ@/ u człowieka lub zwierzęcia: jedno z pięciu cienkich zakończeń dłoni lub stopy dito: (fig.) pogrozić palcem minacciare col dito policzyć na palcach jednej ręki cibtare sulle dita di una mano wskaywać palcem indicare col dito (fig.) sam jak palec solo come un cane duży palec (u ręki) pollice, duży palec (u nogi) alluce, mały palec mignolo, palec serdeczny anulare, palec wskazujący indice ręka f (pl ręce) /ˈrɛBŋka rɔŋk [ˈrɛBŋka]/ (pl noun) anat. kończyna górna człowieka mano f braccio m : prawa <lewa> ręka mano destra <sinistra> w zasięgu ręki a portata di mano uścisk ręki una stretta di mano z pierwszej ręki di prima mano klaskać w ręce battare le mani skrępowane ręce braccia vincolate zarzucać komuś ręce na szyję buttare/gettare le braccia al collo złamać sobie rękę spezzarsi un braccio (fig.) być prawą ręką kogoś essere il braccio destro di qlcu (fig.) mieć czyste ręce avere le mani pulite (fig.) siedzieć z założonymi rękami starsene con le mani in tasca (med.) ręka w gipsie braccio ingessato (prov.) ręka rękę myje, noga nogęwspiera una mano lava l'altra e tutte due lavano il viso ucho m (pl uszy) / [ˈuxɔ] ˈuxɔ/ (anat.) narząd słuchu orecchio: odstające uszy orecchie a sventola głuchy na jedno ucho sordo di/da un orecchio powiedzieć coś na ucho dire qlco. all'orecchio (fig.) być zakochanym po uszy essere innamorato all'ossa (fig.) nadstawiać ucha porgere l'orecchio (fam.) uszy do góry! su ragazzi, animo! (anat.) ucho środkowe, wewnętrzne, zewnętrzne orecchio medio, interno, esterno, (med.) zapalenie ucha otite usta (pl) / [ˈusta] ˈusta/ 1 anat. anatomia część ciała służąca głównie do spożywania pokarmów oraz artykulacji głosek bocca: krzywić usta storcere la bocca pocałować kogoś w usta baciare qlcu. sulla bocca (fam.) być na ustach wszystkich essere, andare sulla bocca di tutti nie otworzyć ust non aprire bocca (fig.) otworzyć usta ze zdziwienia restare a bocca aperta (fig.) sznurować usta tenere la bocca cucita (med.) oddychanie metodą usta-usta respirazione bocca a bocca a wargi (sing. warga) labbra: cieńkie, grube usta labbra sottili, grosse mięsiste usta labbra tumide

słownik polsko-włoski  

słownik polsko-włoski zawierający dziesięć terminów związnaych z tematem "części ciała"