Page 1

Faktura nr: 1/2013 Wystawiona w dniu: 27-04-2013, Wrocław Data zakończenia dostawy/usługi: 27-04-2013 Termin zapłaty: 14 dni (11-05-2013)

Sprzedawca

Nabywca

Zuzanna Gaczyńska ul. Strzelińska 32/7, 50-055 Wrocław NIP 887-116-00-53 Telefon 695 654 709 Adres e-mail z.gaczynska@tlen.pl

mLingua Sp. z o.o Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

Sposób zapłaty: Gotówka Lp. Nazwa towaru lub usługi

Jm

1 Tłumaczenie pisemne ENG>POL, liczba słów: 3827, liczba znaków: 24778

szt

Ilość

Cena netto 1

Wartość netto

337,76 €

VAT %

Kwota VAT

Wartość brutto

337,76 € 23%

77,68 €

415,44 €

Razem:

337,76 €

77,68 €

415,44 €

W tym:

337,76 € 23%

77,68 €

415,44 €

WERSJA DEMO

Razem do zapłaty: 415,44 € Słownie:

(czterysta piętnaście €. czterdzieści cztery c.) Uwagi:

Dziękujemy, zapraszamy ponownie. Prosimy pamiętać o terminowej wpłacie należności. Stały tekst możemy edytować w zakładce Ustawienia/Konfiguracja programu/Teksty/Opisty/Stały tekst.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Dokument wystawiono programem Faktura VAT 2013 START - BEZ LICENCJI www.rafsoft.net

faktura_1_2013  
Advertisement