Zuzana Peskova portfolio

Page 1

201 6 200 5–

PORTFOLIO ZUZANA PEŠKOVÁZUZANA PEŠKOVÁ *1. 5. 1980

absolventka mgr. programu Pozemní stavby a architektura FSv ČVUT v Praze (Ing.) absolventka mgr. programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze (Ing. arch.) absolventka doktorského studijního programu Stavební inženýrství na FSv ČVUT v Praze (Ph.D.) habilitace v oboru Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze (doc.) Od r. 2001 spolupráce s firmou Hastreiter – Belling, posléze Prodejní interiéry, s.r.o Od r. 2004 samostatná projekční praxe, výuka na katedře architektury FSv ČVUT v Praze Od r. 2005 účast na odborných konferencích, odborná publikační činnost Od r. 2006 interní zaměstnanec katedry architektury FSv ČVUT v Praze Od r. 2007 člen architektonicko-urbanistické komise SCHKO Křivoklátsko, člen akademického senátu FSv Od r. 2008 vedoucí bakalářských prací Od r. 2010 školitel doktorandů Od r. 2012 zástupce proděkana pro pedagogickou činnost pro program Architektura a stavitelství (FSv ČVUT v Praze) Od r. 2015 zástupkyně vedoucího katedry architektury FSv ČVUT v PrazeVEŘ

OM

53

7

Y/

Y/

TAV B

ÉD

ÉS

INN

E JN

R OD

UR

39

63

Y/

S/

OM

MU

ÉD

NI S

T OV

BA

BY

IN T

E RI

ÉRY

/81RO DIN NÉ DO MY

7 rodinné domy


rav

ba

ápr

t av

az

vos

aží

é ho

ar á

inn

ag

r od do mu vB

le v

ic íc h, s Př e t ud že st a ie 2 r od s po v ba 005 inn lup é r , Jo ho r ác odin sef do e P né h m Br t r of u o ní k vP . In d o m , re r g. a aze uv ali z No r c h. –S Do ac e vos Ja r l n í c uc h t av 20 0 o h d s ole ba lav Mě 7 , r od c Sý k h o do inn k um or a lup é ho , D ec h en t No r Sc , st do ac e vos . , u m r ea d ie t av pr o uv l i ba 2 z ac Ose 005 st a dvo e v eb k u, 20 0 , d o jdo ní k um st u 7 mu po No d ent ie v ol vP vos 20 0 ac e ení ř el t av 6 í p 20 0 c ,V ro ba i, s lad st a 5, t ud r od i Zel veb mír ie 2 inn enk n é N 0 í h 0 o Ná po v ovi od 7, R vák st a o o ohá le n mu s po v ba í č ov i vK 20 0 lup na ně ž aS 5, L r ác r od t i ubo c íc e ig e P inn h, a šN r of ý d ufo st u ová . In ům v d i , i g k, e2 r ea . ar v e No 0 l Š iza c h. 06 , vos t ěr c e b Ja r t av Bo 201 hum o s l ohole ba 0 av c r od i h l aV Sý k , s t inn o or a udi hno é ho Re k ,D ea ut o do r ea r d S vá mu ok u c. s po č ní aA vD me l u p dů nt o n o m r ác t l n a , nín íc h ce e In Z á h p B Pí š g. a or n ro řež a s i rch ce ane t a v eb . Pe – P c h, No ní t r a ou š st u vos po No ť , s d ie t av v ol v t o t n ud 2 ení ba 0 07, á, r i e 2 ,2 r od 0 06 L ak e a l 0 07 inn i , ,P z ot o é ho ac e dok No et r v u do i vos 2 m F iš 010 ent mu er a Am t av ac e vH an ba , r dl pr o We r o d ívu i ss i s n t , ave , s p né h st u bní olu o d d ie pr á om po v 2 0 u ce Př e ole 08 In g v R o ,P st a ní 2 raž . ar zto ní p v ba 008 á c k h ko v ovo r o , JU . P e ác h d i Dr. le n inn t ra S ol í 20 é h Mi l No n í k osl 0 9, o d o v o t ác av h ná Ad , st Ja n am mu v u Ad d st a ie 2 Vok Lys ap t , 008 u r k o l aj dok ac e a, s í c h a um s t a 201 pol – K s po e n t t k u 4, d upr olo vK lup ac e á n ok u c k a, r ác pr o on e me In g ěpr e In st u s nt a . t g . M a v e u s íc ar c d ie ce h b hn i la n n í . P e 20 0 pr o t r a 9, d Gr o p o v o a b y st a o d No hm le n veb v o t k ume a n n í 20 l e n í, ní p n á, n t a , r e 0 9, ovo r ea c e a l i z Ja le n li z a pr o ac e n H í 20 ce st a 201 orák 15, 2 v 0 , 1 11 eb-

Úp

No

2005

2009

8 rodinné domy


Vý mě s po na s lup t ř e š r ác ní e I kr y ng. t ar c in y – h . P r od i Př e et r st a a N nn ý d v ba o v o ům r od t ná v Ji inn , r e non é ho al i z ic íc St a d ac e h, d om v eb uv 20 0 o k u s po ní ú me Pra 9 lup pr a nt a ze r ác v y ce –L e p ro pr o i buš r o f din st a i, s . In n é h v eb t ud g. Re k ar c o dom ní ie po 201 h. on u v ol Ja r v S st r 0 ,B ení o s l i bř ukc u i ně av i er 201 , S od 0, ý ko dok inn Vá r a, um é ho Dv c la e D as n vD r do S c . t ac ou av i m e sed uv d, p ro ní Č s e r od t av r ča inn ne c e bn éd No h, s íp vos om ovo t ud yv t av le n i e2 ba Ne í2 0 11, buš 010 r od Jo s ic íc , Lu inn e h é ho fK mír , s St a r ása t ud do Ká b v eb m , i e2 rt r ea uv s po ní ú 0 l iza lup pr a 11, Pra c r ác v y e ze Am 201 e d ro –L an 3 oc . din i W b u eis š i, In g n é h s o st u .B Ro e dř d o m d ie din ic h u v 201 ný K 1, B dům oša P r a z ui t ka e – vN , e bu C S c S uc h . šic St a do íc h le, v eb , st st u ní u d ie úpr d ie 201 av y 201 1, r od 2, Iva Am inn No na a é ho vos nW Bah eis do s po t a v ní k mu s lup ba r o vá vJ r ác o , d i e In i n n no nic g . a é ho í c h, r c h do do . P e mu No k um t v ra vos H en t No o s t Val tav ac e v o t n i v ic e n t ba i pr o á, r , p o v á r od ea l r o v á st a ), V i n n iza d v eb ác l é ho c e ěc í av ní d d 2 013 oku Vej om po uv Ro v ol v m o ent din d a, ení P ac e ný s p o oř í č 201 dům 201 lup í na 2, r ác d S 2( Ví t vK st u e In á z rV v íc a d od g v i i eP . ar ou , st Re k a, L et r c h. , do udi on um a e k P s u e N ír K v r tru 201 t r a me ovo ea l k ábr 4 n No , Sv t ná t ac iza ce R t v e ) ojt ci o DČ , t p V n á, ko v ro ác l esk s a r ea i, v vV éL li z a t a v eb r ea ej v í pě ní p ce oda li z a , st 201 ov ci udi , ole 3 e2 ní 2 016 013 ,M ir o (st s la udi vP eM ytl ar k oun ét a ,

2009

2016

9 rodinné domy


10 rodinné domy

Re k r s t u e ač n í d ie d 20 0 ům , Z 7, D áho SP r 20 0 n i c e 8, r – P o ea l i z a u šť , ce 201 0

No vo st u st av d ie ba 20 0 d v o 7, r jdom ea l iza u v P ce 201 řelíci 0 v ic

Př e st s t u a v ba d ie R 20 0 D v 5, D Doln íc SP 200 h Mě 5, r cho ea l l u p iza e ce ch 20 0 7

No vo st u st av d ie ba 20 0 r o d 5, r inné ea l ho iza c e domu 20 0 7 v Ble íc h

,


11 rodinné domy

Př e st s t u a v ba d ie r 20 0 o d i n 9, D n é h SP o do 20 0 m u 9, r v L ea l y s o iza ce lajích 201 1 – Ko

lon

ka


12 rodinnĂŠ domy


13 rodinnĂŠ domy


14 rodinnĂŠ domy


15 rodinné domy

Ad ap D S P t ac e 20 0 s t a t 9, r k u ea l v K i z a o ně ce 201 prusí ch 1

na

byd

le n

í


16 rodinnĂŠ domy


17 rodinnĂŠ domy


18 rodinnĂŠ domy


19 rodinnĂŠ domy


20 rodinnĂŠ domy


21 rodinnĂŠ domy


22 rodinnĂŠ domy


23 rodinné domy

Re k o st u nst r u d ie k 201 ce ro 1, r din ea l n é h iza c e o dom 201 3 uvČ

er č

ane

ch


24 rodinnĂŠ domy


25 rodinnĂŠ domy


26 rodinné domy

No vo D SP s t a v 201 ba ro 3, r din ea l n é h iza c e o do 201 mu 3 v

Po

říč

ín

ad

Sá z

No vo pr o s t a v v ád ba ěc í r od dok inné um ho e n t do ac e mu 201 v H 2, r o s t ea l i v ic iza i ce 201 3

avo

u


27 rodinné domy

Ro din st u ný d d i e ům 201 v K 4, v v í c r ea i li z a ci


28 rodinnĂŠ domy


29 rodinnĂŠ domy


30 rodinnĂŠ domy


31 rodinné domy

No vo st u st av d ie ba 20 0 r o d 8 a inné 201 ho 4, D d o m u SP 201 v Ro zto 5

k ác

hS

oln

í ká

ch


32 rodinnĂŠ domy


33 rodinnĂŠ domy


34 rodinnĂŠ domy


35 rodinné domy

Re k o st u nst r u d ie k 201 ce ro 6, v d in r ea n é ho li z a c i dom

uv

Čes

L íp

ě


36 rodinnĂŠ domy


37 rodinnĂŠ domy


38 rodinnĂŠ domy


DO MY TO VÉ BY

39 bytové domy


Re k o var n s t r u ian k c e var t a 1 a d ia o – v a r n t a 2 20 0 s t a v b 5 ian ab – yto v a r t a 3 20 0 6 v éh ian –2 t od v ar a 4 00 6 om ian – uv v a r t a 5 20 0 7 Pra ia – ze v a r n t a 6 20 0 –S 7 ian uc h t a – 20 7 – 08 do le, 20 0 st u 9 d ie Re k 20 0 5– on st r 20 0 ukc 9, Z eb e le ytu nko vP vi By raz t ov e ý var –Č i a dům er v en ý var n t a 1 v P r ian – k a z e Vrc var ta 2 oefi – B h, st u ian ř c d ie t a – k o ie n t e v no 3 – e f i v y u vě 20 0 koe c ie n ž i t í , ulic 7, M fici t v y úze e B ojm e ě m u n l ž o í ír K tv St a ho y už it í ú z B v eb on r ská em dr it í ní , úze í D st u úpr mí d ie av y E 201 po 2, A dk r ovn ma nW í ho eis by t s uv Pra ze –S míc ho vě, st u d ie 201 6, Ha jdo vi

2005

40 bytové domy

2016


41 bytové domy

Re k o st u nst r u d ie k 20 0 c e a 9, Z d o s e le t a v nko ba by t vi o

v éh

od

om

uv

Pra

ze

–S

uc h

do

le


42 bytovĂŠ domy


43 bytovĂŠ domy


44 bytovĂŠ domy


45 bytové domy

By to s t u v ý dů d ie m 201 v Pr 2, A a z e ma – B n W ře e i s v no s vě,

ulic

eB

ělo

ho

r sk

á


46 bytovĂŠ domy


47 bytovĂŠ domy


48 bytovĂŠ domy


49 bytovĂŠ domy


50 bytovĂŠ domy


51 bytovĂŠ domy


52 bytovĂŠ domy


Y TAV B V EŘ EJN ÉS

53 veřejné stavby


st s ký dům

Do bř í š, v Re k eř e on jná do s t r u ar c k um kc hi t en t e s t ek t ac e á v a oni c ká pr o jíc í h s ou st a o ze t ěž Ko v e b mě k oř d om n ě í l í po s k é var n – ěst v h ian Z á sk ý ole o o m t n var a 1 ec dům í 2 bjek k ian 0 á – 09, t u vD v a r t a 2 N ej l d o l i n v o bř Jiř í e V ian – P e p š a, í ši e Ž am r n í sl r ek ta ř 20 0 í é s 3 – t a v u ž b r ea pac ř ic 8, m h, íc h Vá na y t ční ěst s z šv u v p a a r olu oD úč e í k e í ke n i s t ů r eál p o bř , id m ndo d i r ác le m e íš p e vý ová r In g v y t a p o dlo v s . o t Ja n ř e udi r á z uho e2 dni dob Mr n í k l 016 z í le ub no é ko t vý ovn , Ja k do v r ya e osl mo ní gr o av v Kr o t ur ist uže ic k k, s éf pol ar m upr y, ác e Ji ř í Me z er a

2008

54 veřejné stavby

2016


55 veřejné stavby

Mě st v eř s k ý d ej n ů áa mD r c h o bř it e í š kto nic ká

s ou

t ěž

om

ěst

sk ý

dům

vD

o bř

í ši

20 0

8


56 veřejné stavby


57 veřejné stavby


58 veřejné stavby


59 veřejné stavby

Ko ko ide ř ín – ová Zá s t u me c d ie k á v y u doli ž i t í na, ar e r ek álu r ea 201 ční ar e 6

ál


60 veřejné stavby


61 veřejné stavby


62 veřejné stavby


UR BA NIS MU S

63 urbanismus


Ůz em GIP ní st In t u d i e er n at i zást on a v b al, s po y Bub Re v lup o v i it a r ác c e l e I – lo ( pr i z a ng. ůz k ce k h ar c ali t a r o z umo i s t h o pr vé . P pod r et r Mě a c o v m a p i c k é h a N Č eř in s t o ání yr oj o v o k ou á u l ic S la n a r c h o z lo d r a t ná , k o e) ý, p itek žen m , In n c e r o f t on í ob ě s t a *T g. e s n ic k č an ITU S a r c pč n í l a ý í t ý c h s ké n ý * N L ST n h. , m In g á v r h d OM AVB v e d e t ai v y ba pr ů z . INA A Ka j e d n ený lů), ven kum t eř C E R OK NA P r o d o k u o s t i, y a ina é v ar US f. In me viz roz T I T T ŘE Št r i a n UL é bl t y DO g . a n t ac uali bor y Ur b Č S z o vá ř eš e rch TAV ESK a c e 20 ani p r . 0 É B – H ení 2 o Ja r n 6 A R HO s po s t ic a , s o s l t a v v r h ar c r o n 0 06 OK U K R A lup k á h o a e ov s , v e m bní v an i t e k r ác s t u J E S T ŘE V k á, e In d i e Sý k p o v o ý c h t o n i D O S OU P h. g. a z á or o le n úpr c ko ČE S T Ě D. r c h st av a í u Ž v K , 2 , I u .V É HO S T Dr S 008 ko by r ba Ůz á A n c la K r á c ., em KR A V BA vH r e a , r e a l i c e pč n n i s t i c JE dok ní s t R OK l i z a z ač í v a k é s oda lo v ic e 2 u um 012 U S n ce , úz t r n e n t d ie z 201 í dok ianta udie T ŘE em ac e á s t u , 2 D n m í st OČ E (mo en řeše 2006 ) 2 av b udi S KÉ 0 07 y K s t t ac e ní n – 2 ez UB 0 HO , M ř in á ást Úp ě e rod 2010 měst 07 K s c RA rav av b t ys , – í u) JE as y( K ř i Št ě p a 2 2011 , 201 kon po ne c 015 , n 2 i r to c c ep , sp e 2 (Hu v iš ce olu , ú sov tě v z p a e r ác ve a r ia Úz e In m n í s nt St a em ř eš g. a t ud r ém Ob ní s t ení r c h ie z á ec Ko )2 . Pe st Op ud ie l í 0 06 n a ola z á s ě, s t v r b aN y –2 ny, t av t ud ( o k 0 07 s po b y ie 2 v o t onc ,M O n e lup 0 p á p 0 et r ce 7, O Re k r ác olan ost z be c ást eI on av, ng. y, úz st r a S v t e b ar ý ukc ar c mn yv ed č í st h. K et n ol ín P e t ud ět s ěr ie ra kéh egu Úz z N á o o la t em vot st av hř i i vů n št ě ná by s po í pl , vy á ( S la lup v pr a n y pr a ný r á c mě cov e: p st a –N cov ání r o f Ra ac ání . In d n i hm d ok u g. a ce, eln Z ao me i c i, rch úze nt a r ál . st u Ja r m n í ce, s po k o v d o i p e s l a la v á n ná v lup 20 0 2 r ác – S m S rh 9, M ýko 010 e In e t v zo r a, ěst –d g. a ano r ov sk ý Dr S o s u r c h v a, é ho c ., d, M úř a . Pe st u I n do dS g. a ě s t t r a d ie mu la n r c h sk ý No 201 )2 ý , . v o t 6, ú 00 r P ř e e t r ad a 8, ná Měs l iza a N Ra t sk c d e o v o nic ýú 2 010 t ná e ř ad Ro z t ok y,

2006

2016

64 urbanismus


65 urbanismus

Re v it pr ů ali z a z ku c e r ea m y h i s t li z a a r or ic o ce k 201 zbor y ého j 2( m o 20 0 6 á d r a , s t mě st U B ud s r od ie 2 t a S l 0 06 a n ý u) a2 015 – 20 (Hu 07, D s o v SP a u 20 0 l i c e 8, DP )

S2

010 ,2

011


66 urbanismus


67 urbanismus


68 urbanismus


69 urbanismus


70 urbanismus


71 urbanismus


72 urbanismus


73 urbanismus


74 urbanismus

Ur b a ú z e ni s t ic mn ká í st st u ud i d ie ez ást zást a av b v b y2 yK 0 06 r á l o – 2 v ic e 0 07


75 urbanismus

Ůz em ú z e ní s t mn udi í st e z udi á s t e z av b ást a v b y Kř in y 2 ec 0 07 – Š t

ěpn

ic e

2


76 urbanismus

Úp ra st u va sp d ie or t 20 0 o v i 7, O ště be c v e S t a St a r é rý Ko l m Ko ín l í ně


77 urbanismus

Re k o st u nst r u d ie k 20 0 c e dě 9, r t s k ea l é ho iza c e hř i š t 201 ě S 0 lan ý– Na c hm eln ic i


78 urbanismus


79 urbanismus

Úz em ú z e ní pl mn án í p l mě s án 201 ta Ra 0 – dni do s c e ud


80 urbanismus

Z ao r s t u ålko v die a – 201 Sm et a 6 no va


ERI ÉRY INT

81 interiéry


82 interiéry

ná,

s. r . o.

EK,

st u

d ie

ev 7, P

ulic 20 0

va

k, s st u

v ní ic i,

ako Úp

aR

t ud

20 0

,P 6,

raz

r od

er i

ej n

.

í in

t er

e2

0 06

,P

ej n

í in

t er

ié r

y, s .

r. o .

r. o .

r. o .

y, s .

y, s .

ié r

ié r

t er

t er

í in

í in

ej n

ej n

r od

r od  r. o .

,P

r od

y, s .  r. o .

ié r ér y , s.

t er

005 ,P

0 06

e2

e2

r. o .

udi

udi  r. o .

e, s t

r. o

in t

í in

e, s t ej n

ér y , s.

vP er i 0 06

in t

ové

e2 ie

udi

r ák

r od

lnic

ér y , s.

d ej er i

Pr o in t

6, ní

d ej

Ho

d ej

Pr o r, s t

6,

ad y

Táb o

20 0

Mi l

Pr o

20 0

7, P

Vč e

r. o .

r. o .

y, s .

udi

, Fr ié r d ie Pr o E np y, s enš r od 20 0 d ej e . r. o t át ej n n 6 s t u ka Žď í , í i . 20 0 nt e po d ie ár in t d r e 7, P ié r 20 0 n a d Rad r ié y r r , s. od 7, P Sáz ho y, s ej n št ě  r. o r od a v o . r. o í in m, . ej n u – . t s er i t ud í in ér y t e r pr ode ie , s. 20 0 ié r  r. o y, s jna B 7, P . . r. o yst r o ř d ic e . ej n po í in dP t er er š ié r t ýn y, s em . r. o , .

L om

JIP

er o

ej n

na

d ie d ej

st u pr o

v í,

r od

v–

ř st

6,

d ie

o vá 20 0

aN

ié r

r. o .

ě, s t

y, s .

rav

ér y , s.

t er

ér y , s.

er i

er i

in t

in t

6,

ej n

20 0

r od

d ej

ié r

r. o .

í in

y, s .

ej n

ié r

r od

t er

d ej

Pr o

Pr o

6,

d ie

st u

í in

Mo

t er

na

í in

st o

ej n

r od

20 0 5, P

ej n

-p

st u

20 0 lic i

ie

n,

v a,

ej e

vu

t ud

r od

de k

t, s

a hů

pul

ůp

i s la

ec

6,

20 0

d ie

20 0

r ad

ie

vH

rat

c hů

dB

ign

–p

mo

r na egn

eká ,R

áp

z da na

Ka

r ár

so

C uk

Ma

ic k

hř i

al

č ní

eka

t ví

–p

Pel

ek

ař s

c ep

de s

lan

dř i

t ud

ie

No

20 0 5, P

na

r od

d ie

d ej

st u

t ud

ce,

., s

a, s

st u

pr o

20 0 5, P

ovi

a. s

děj

pa v

Ji n

., O

u,

Bu

élk

au f

ýc h

k, K

- re

r t ín . s.,

. r. o

Ad

s. r . o. ,

r ov

pe k

a, a

Ma

na

šo v

élk

Kr u

Ad

el

d ej

Pa v

Pr o

ol.

l. s

pr o

s ké

un,

u–

d ie

kr o

avo

st u

ndš

Sá z

ce,

, La

ad

Ot i

, Če

a–

ino

v zo

lá z

og

t al

S ol

Ka

Pe z

, sp

po

álu

., s

EN

et a

OP

ár n

s. r . o.

r eg

ol.

pe k

L. N

Bag

DK

, sp

vr h

J–

K III

c ká

rn

v ec

Žďá

ako

. s.,

íM

,a

ctv

eka

z ni

Ot i

Ře

E np

2005

2007


tv

, st

d ie udi

st u

201 0,

d ej

Pr o

d ej

in t

er i

r. o .

er i

r. o .

016

r. o .

r. o .

ér y , s. 010 ,2

er i 8, 2

in t 20 0

ér y , s.

r. o .

r. o . ér y , s. in t

er i

ac e

d ej

r. o ..

r. o .

y, s .

r. o .

y, s .

ié r

ér y , s.

r. o .

er i

r. o .

ali z

ér y , s.

ér y , s.

d ej

in t

er i

Pr o

in t

er i

in t

Pr o

ér y , s.  r. o .

er i

, re

y, s .

ér y , s. 8,

er i

d ej

20 0

in t

Pr o

í ha

in t

in t ní

ní d ej 9,

d ej

ér y , s. d ej Pr o 20 0

9,

Pr o

Pr o

die

010 ,

9, e2

00 udi

e2 e, s t

udi

st u

20 0

er i Pr o

in t

d ej

d ie

r. o .

s la

st u

d ej

ér y , s.

adi

Pr o

er i

8, L

c í,

Pr o

8,

ié r

ié r

t er

ér y , s. Ja v e2 ní  r. o in t 010 or Ra š . e –p r ié ,P ne r r r r od o y P r o o va , d s. r ej n ej n d ej . o. aU í in ní pe k á t er he r in t r na ié r sk ý er i DK y, s ér y , Vy š Br o OP k . r. o , o s d v E . ,   r N . Pr o . o. – p st u dej s. r. r od d ie o., ní e 2 jna 010 in t e r i – pr o Pal ,P é r y de r od a c ké , s . jna ej n h  r. o Tř o í in t ř íd e bo . t er av ň, ié r st u y, s B r d ie ně, . r. o st u 201 . d 0, ie 201 0,

je d

ozo

v ic

, st

k a,

s lo

ém

Ve l ič

Ne

íK t ví

ctv ař s

z ni Pek

Ře

t ví

na ař s

r ár Pek

C uk

na,

9,

8,

aše

in t

9,

d ej 20 0 die

d ie

jní

20 0

20 0

Pr o

die

st u d ej

Ve s, pr o

st u

9,

st u

ode

d ie

St r

00

t er

r. o .

í in

í in

t er

ej n

í in

r od

ej n

7, P

r od

y, s .

ej n

ié r

00

t er

r od

e2

í in

udi

ej n

, st

e2

le c

ové

st u

aN

, Pr

20 0

n,

d ie

J ič í

ov

No

na

st u

ř im V il

elh

t ví

aP

ská

d ej

ce,

pr o

piš

ař s

élk

sS

Pek

Ad

K la

E–

št i

009

hy,

im,

e2

Pra

ej n

po

udi

um

av y , st

r od

laš

udi

hu

k, V

la v , st

k ác

vit

aH

r od

0 07 ,P

20 0

7, P

d ie

20 0

st u

d ie

ň,

st u

lze

e2

ce,

,P

udi

7, P

, st

20 0

ědí

d ie

ej n

st u

aS

–p

ej n

vo

aT ur e

W. Lo

ár n

PA N

A.

Pek

ř ec

zto

eč i

n,

ešt

ovi

s. r . o.

děj

v o,

Bu

eč i

o dj

r od

J ič í

vP

–p

r od

ép

Ro

ovk

VaV B

By

Š an

. r. o

–p

a, s

pe k

élk

No

Ad

St a

íp

Čes

áln

R,

on

AV Č

ac i

lon

–r

Ja b

ná,

EK,

no

r ka

ou

L om

JIP

Ka h

Vo ku

2007

2010

83 interiéry


Ho

řov

k a, Mo

ic h

rav

n dř ův Hr a de c

ra ej n

t ud

olín

u, s

aK

Vrc h

r od

ém

–p

v en

–p

Ho

Čer

ie 2 010 ,M

Ad

ar i sk ý r od ic e eC , st , s. Kr u e igá j na udi  r. o élk mlo ne k Č e . ,H e aP v ová 2 s , st 010 ké oř o elh , re u B , v ř d u P i i ali z ie mo ce děj Pek r od 2 – ac e v o 0 ej n ař s v ic 10, pr o –p 201 í e t ví r od , d ej i P n s r od t er 0 t ud V la na ej n e i ér y st i ie jní av Čer Pek 2 m , i no 010 nt e osa Pac s. r il J š ic . o. avo ,P r ié o vě C ho e, s r r o r y , , d , d t s V u e o s t lč n d ie udi jní . r. o Pr o v, n ov e2 in t 201 d ej . áv r – 0 er i na 1 1 hr pr o , Pr 1, P ér y peč e gá d o r , s. e d o i va jna ej n lu d ej Sm  r. o pr o í in ní i vK éka vL . t er nt e ut n uho s up lo v ié r r ié éH op er m čov y r y, , s. oř e eka ic íc ar k Pek s. r.  r. o ,H ř st h, e   . o ař s t u . y, v í, st u sov t ví st u s. r d a Ma i e . o. ulic d ie 201 le n ,V In t e, s 201 a, s 1, P y so er i t 1 udi ér y . r. o ké ,P r od e r Mý r od ., J ej n od 201 e t a í in i o jní nné r om 1, P Ma , st t er i n c ho ho ěř i udi r od t ié r er i ce e2 do v sk e y, s é j n m n r y, 011 í in ý, H ad uv . r. o s. r , Pr t R ust St ř e Č . o . r   e o k o i r é e do op . ytn d ej č an r y, eč e n o vy ec h í in s. r u– , st pe k . o. t er , st pr o udi i ár n é udi He r e d ej y, s e2 y, s kr o 201 na . r. o 011 . r. o vo 1, P Tře . , Jo pe k r od ., K b í č, sef ut n ař s ej n Re k s í in t ud Kr á t ví áH on t er ,P s a, ie or a st r ř i 201 é í r b ukc r y, ea l –p r am 1, P i s e z r . o a   , He r k . c r od d ej st u  o. ou e2 j ha p n ej n d 013 eln aK ie lo v í in 201 yv olín ac t er uk r 3, P Čer I I ié r E np , ár n n s r y, s t o o udi eka d ej š ic a, V . r. o e í n c h, Žďá í in y so 2 . 012 s t r t k e u éM nad ,P r ié d ie Ná r r vr h o ý y, s 201 Sá z t o, d ej . r. o r eg ní avo 3, V st u in t álu . die u– er o er i BE N BE A nik 201 pr o ér y a EA S, a 3 d , s. ,P ej n , st  r. o . s. r a o udi d K . –p ej n aufl e2 r od í a i 0 n n 1 ej n t er d, 4, Ve aK ié r Pr o lké y, s au f d ej M . r. o lan ní ezi in t d, . říč er i st u í, s ér y d ie t udi , s. 201 e2  r. o 4, 014 . Pr o , Pr d ej ode ní jní in t in t er i er i ér y ér y , s. , s.  r. o  r. o . .

PaC

van

, Ji

e–

t ná

raz

Ku

vP

r. o .,

ytu

y, s .

ub

ár n

ié r

pe k

t er

, s.  r. o .

aI

EN

ár n

OP

Pek

DK

vy

y in

e do

rav

St ř

Úp

2010

84 interiéry

2014


Ře

yt

íM

íc h

ie 2

ul ic

or y

mír

ěst

t er

í, P

r ah

vi

a, s

t ud

ie 2

y, s . r. o .

016 ,P

í in

t er

jní

in t

ié r

t er

y, s .

r. o .

r. o .

ér y , s.

ié r

er i

r. o .

í in

y, s .

ej n

y, s . r. o .

r od

ié r

016 ,P

ej n

e2

r od

udi

t er

ode

r. o .

015 , Pr í in

e2

ér y , s.

ej n

udi r od

, st

oun ěm

ytl

er i  r. o .

in t

y, s t 016 ,P

ošt

vP adh

s la dR ié r

po

ir o

e2

jní

ér y , s. ár n

er i

ode

pe k

in t

udi

au

ic e , st

ej n

ajd o

í in

t át

016 ,H nám

e2 ovo

udi

ej n

ošt

r od

jní

015 , Pr

ode

ie 2

016 ,M

aL

íp

enš r od

e, F r

016 ,P

ho

t ud

015 , Pr

e2

ej n

mn

udi

r od

fire

í pě , st

–p

v–

o vě , st

t ud

l, H

Sm

a, s

usi

rav

uc

ař o

a, s

ie 2

ovk

t ud

an t

k, s

v ní

éL

c ké

esk

ala

aP

e–

st v

raz

Ost

n ář

vP

uze

íb

k a,

ej n

mu

mo

Rým

Olo

r. o .,

s. r . o. , do

r od

é ho

–p

inn

C Z,

, s.

aO

ako

ej n

aR

r od

ej n

–p

r od

uc

r na

–p

mo

eká

Ve l ič

ía

ovn

t ví

ctv

dk r

ař s

z ni

Po

Pek

r od

s. r . o.

ér y

ná,

er i

áp

ivo

Olo

ER T AS

v sk

peč

r. o .,

aC

ař o

ár n

L om

In t

Pek

Rým

, s.

ov s

t as

Š an

Cer

2015

2016 85 interiéry


86 interiéry

By tv s t u Ro z d ie t ok 20 0 á c h 8, r u P ea l r a h iza ce y 20 0 8, 201 0, 2 016


87 interiéry

VaV s t u Bř e c l d ie a v 20 0 9, r ea li z a ce 20 0 9


88 interiéry

Úp ra s t u v y in d ie t e r 201 iéru 0, r b y ea l t u v iza ce Praz 201 e – 0 Če r ve né m Vrc h u


89 interiéry

PaC H s t u oř o v d ie ic 201 e, s.  r. o 1 ,

Ho

ř ov

ic e

–p

r od

ej n

er n

oši

ce


90 interiéry

Ad élk st u a Pe d i e l hř 201 imo v– 1 pr o d ej na vP ac o vě


91 interiéry

Sm ék s t u alo v die o p 201 eka ř 1

st v

í s.

r. o .,

Vy

s ok

éM

ýto


92 interiéry

In t er s t u ié r y d ie r od 201 inné 1, r ho ea l d o i z a mu ce 201 v Čer č an 3 ec h


93 interiĂŠry


94 interiéry

r od

eč e

St ř ed st u ov y d ie pe k 201 árn y, p 2

Ma ch st u ov sk die ý, H 201 ust 1 op

ej n

aK

olín

II


95 interiéry

E np e s t u ka Žď d ie á 201 r nad 4

S za

v ou

–p

r od

ej n

aK

aufl

and

,V elk

éM

ezi

říč

í


96 interiéry

Cer ta stu s s. r die . o., 201 Olo mo 5 uc –p r od ej n aO CŠ an t ovk a


97 interiĂŠry


98 interiéry

Š an o s t u v s ké d ie pe 201 čivo 5 –p r od ej n aR ako v ní k


99 interiéry

Rým a na ř o v s u p ká e k á pe k r n y ár n , s t a, s udi . r.  e 2 o. R 015 ým , r e ař o ali z v – ac e fi 201 remn íp 5 r od ej -


100 interiéry

Pek á s t u r na C d ie E R T 201 AS C 6

Zs

. r. o .,

Olo

mo

uc

–p

r od

ej n

aL

ošt

ic e


101 interiéry

In t er s t u ié r y d ie r od 201 inné 6 h od om uv Čes ké L íp ě


102 interiéry

L om n Fr e á , s . nšt r. o át . po – pr d R od a d h ej n a ošt P ěm alac , s t kéh udi o u e 2 lic 016 e, , re ali z a ce 201 6


103 interiéry

Pek a st u ř st v í die Ve 201 ličk a, O 6

st r

ava


104 interiéry

Po dk st u r ov n d ie í b y 201 t v Pra 6 ze –S míc ho vě


105 interiéry

Ře zn s t u ic t v í die a u 201 zen ář s 6

t ví

Mu

s i l,

Ho

r ym

ír o

vo

nám

ěst

í, P

r ah

a


106 interiĂŠry


107 interiĂŠryPORTFOLIO ZUZANA PEŠKOVÁ

PROJEKTY 2005 – 2016 RODINNÉ DOMY celkem 26 projektů prezentováno 12 projektů BYTOVÉ DOMY celkem 4 projekty prezentovány 2 projekty VEŘEJNÉ STAVBY celkem 3 projekty prezentovány 2 projekty URBANISMUS celkem 9 projektů prezentováno 7 projektů INTERIÉRY celkem 69 projektů prezentováno 18 projektů

111 projektů, prezentováno 42