Page 1

2012 / 2013

Zuzana Krmelovรก

PORTFOLIO


ZUZANA KRMELOVÁ


Ing. arch. Zuzana Krmelová Vzdělání

1999–2007: Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha (maturita) 2007–2010: Bakalářské studium, Fakulta architektury, ČVUT (Bc.) - ateliér Ing. arch. akad. arch. Antonína Jeníčka - ateliér Doc. Ing. arch. Karla Fořtla Csc. - ateliér Doc. Ing. arch. Patrika Kotase 2010–2013: Navazující magisterské studium, Fakulta architektury, ČVUT (Ing. arch.) - ateliér Ing. arch. Petra Suskeho - ateliér Prof. Ing. arch. Karla Maiera - atelier Akad. arch. Jana Šépky

Praxe

2009–2010: DL Studio - architektonický ateliér se zaměřením na interiéry a drobné projekty - spolupráce při architektonických studiích interiérů (restaurace, kavárny, hotel, RD) - spolupráce při tvorbě projektové dokumentace včetně dokumentace pro výrobu prvků interiéru 2011: Ph5 atelier - architektonický ateliér - spolupráce při tvorbě architektonických studíí (restaurace, RD) - spolupráce při tvorbě projektové dokumentace pro provedení stavby

Externí spolupráce, samostatná činnost

- tvorba 3D modelů a vizualizací pro výrobu dekorací, zejména pro reklamní spoty - spolupráce při tvorbě architektonických studií interiérů (mateřská škola, RD) - tvorba modelů, kompletace projektů, samostatné vedení projektu (restaurace Miminoo) - tvorba vizualizací - grafická výpomoc (úprava dokumentů, grafika pro webové prezentace) - tvorba promo grafiky pro pěveckou skupinu Carillon - vytváření logotypů


Programové znalosti

- MS Office - Autodesk AutoCAD, 3Ds Max, Revit Architecture, Impression - Adobe Flash (Action Script 3.0), Photoshop, InDesign, Illustrator - Google Sketchup; Artlantis; Rhino 5

Ostatní zkušenosti

- Angličtina – středně pokročilá - Němčina – mírně pokročilá

Jazyky

- organizace přednáškového cyklu Czech Architecture Now na FA ČVUT (přednášky českých architektů se zaměřením na ideu, inspiraci a realizaci) - spoluorganizace Beánie architektů na FA ČVUT - příprava animované videoupoutávky (Flash) - účast na 2011 EMU Workshop Revitalisation of Prague housing estates na FA ČVUT - účast na 2012 EMU Workshop ReCycling City v Benátkách

Architektura Zajímám se zejména o projekty ve veřejném prostoru a do budoucna bych ráda přispěla k usnadnění komunikace mezi architekty, umělci a veřejností a účastnila se veřejných soutěží.

Další zájmy

Grafika logo, webová grafika, úprava vizualizací, upoutávky, sazba brožur, plakáty, postery

Divadlo aktivně: pozemní akrobacie, jevištní pohyb, handbalancing pasivně: divácké navštěvování inscenací

Hudba aktivně: zpěv ve skupině rekreačně: hra na různé hudební nástroje (baskytara, trumpeta, ukulele)

*13. 5. 1988 - Praha, ČR Telefon: +420 608 327 934 E-mail: zuz.krmelova@gmail.com Adresa: Zázvorkova 1998, 155 00 Praha 5


GRAFIKA PRO ARCHITEKTONICKÉ PROJEKTY


Mapy - analýzy, schémata

2013 // Překračování bariér v urbánním prostředí // Širší vztahy // Autodesk Impression, Adobe Photoshop


Mapy - analýzy, schémata

2013 // Překračování bariér v urbánním prostředí // Schémata návrhu // Autodesk Impression


2013 // Překračování bariér v urbánním prostředí // Koncept // Autodesk Impression


3D skicy, zákresy do fotografií

2013 // Překračování bariér v urbánním prostředí // Google SketchUp, Adobe Photoshop


2013 // Překračování bariér v urbánním prostředí // Google SketchUp, Adobe Photoshop


urbanistický návrh

2013 // Překračování bariér v urbánním prostředí // Impression, Google SketchUp, V-ray, Adobe Photoshop


2013 // Překračování bariér v urbánním prostředí // Google SketchUp, Adobe Photoshop


3D schémata

2013 // Překračování bariér v urbánním prostředí // Impression, Google SketchUp, Adobe Illustrator


2012 // Milovice - Hledání města // Google SketchUp, Adobe Illustrator


3D vizualizace - perspektiva

2013 // Překračování bariér v urbánním prostředí // Google SketchUp, V-ray, Adobe Photoshop


2012 // Milovice - Hledání města // Rhino 5, Google Sketchup, Adobe Photoshop

2011 // Lužiny 2050 // 3Ds max, Mental ray, Adobe Photoshop


3D vizualizace - perspektiva

2011 // Lu탑iny 2050 // 3Ds Max, Autodesk Sketchbook, Wacom tablet


2009 // Veleslavín - zastávka městské železnice // 3Ds max, Mental ray, Adobe Photoshop, Wacom tablet

ATOS doc. Ing. arch. Patrika Kotase FA ČVUT 2008/2009

VELESLAVÍN - Zastávka městské železnice

2010 // Klub Carbon - interiér kavárny VŠCHT // 3Ds Max, Mental ray, Adobe Photoshop


3D VIZUALIZACE


3D vizualizace - samostatnĂŠ modely

2010 // Barcelona // 3Ds Max, Mental ray


Strahovský

3Ds max 20 04/2009

2009/10 // Housle, Strahovský pokoj a Soptík // 3Ds Max, Mental ray


WEBOVÁ GRAFIKA


Webové prezentace

2012 // www.miloslavkonig.cz // Adobe Flash // spolupráce Lukáš Skřivánek - PHP


2009/10 // Webové stránky akcí Hnutí Brontosaurus // Flash včetně Actionscriptu


Webové prezentace

2012 // www.dps-carillon.com // Adobe Flash, Photoshop // spolupráce Lukáš Skřivánek - PHP


PROMOGRAFIKA


Postery a pozvánky

2010/12 // Koncerty Pěvecké skupiny Carillon // Flash, Photoshop


2012/13 // Koncert Pěvecké skupiny Carillon // Flash, Photoshop


Postery a pozvánky 18.6.2013 19:00

P. J. - J. Ž. P. J. - J. Ž. M. U. - F. H. M. U. - P. S. P. E. - M. G. P. E. - H. P. P. E. - Z. N. lid., upr. M. U. lid., upr. M. U. lid., upr. M. U.

Od pondělka do pátku Dračí trampoty Perníková chaloupka Veselé vrabčí cestování Co dělá vítr Petrklíč Barvy Kdybys měla má panenko Komáři se ženili V tom Klobuckém háji

J. Ch. - m. lid. poezie

Sluzenky Medvědi nevědí

I. M.

- PAUZA rom. lid. hebr. lid., upr. T. N. hebr. lid., upr. O. B. A. rus. žid. lid., upr. T. S. Sh. S. - J. J., upr. T. S. A. E. - M. P., upr. T. S. rom. lid., upr. T. S. G. H. rom. lid., upr. I. K. D. D. rom. lid., upr. T. S.

Program: P. J. - J. Ž. P. J. - J. Ž. M. U. - F. H. M. U. - P. S. P. E. - M. G. P. E. - H. P. P. E. - Z. N. lid., upr. M. U. lid., upr. M. U. lid., upr. M. U.

Od po Dračí Perník Veselé Co dě Petrk Barvy Kdyby Komá V tom

J. Ch. - m. lid. poezie

Sluze

“Košilaté” písně Ešet Chajil The Holy Nigun Tumbalajka Bay mir bistu sheyn Abi gezund Čhajori romani - Cinďom me pindrale Romale Mire lava, Hej Romale Mamo na Birinav Lole topanki - Lolo bicigli

Pěvecká skupina Carillon: Carillon jako pěvecký sbor vznikl v roce 2007 a od roku 2008 jej vede Tereza Staňková. Pevnou a neotřesitelnou součástí sboru se brzy stala také klavíristka Jana Sanigová. V roce 2012 jsme si řekli, že jsme spíš skupina, než sbor (a zkratka zůstává zachovaná). Vystupujeme na různých zajímavých akcích, v pražských klubech, i pod širým nebem. Mohli jste nás vidět hrát v Salesiánském divadle a od loňského roku víří vody inernetu náš vlastní videoklip. Jak dnes uvidíte, všechny škatulky jsou nám těsné!

. [www.dps-carillon.com] . . [bandzone.cz/carillon] . . [pscarillon.bandcamp.com] . . [twitter: @pscarillon] .

(texty: J. Ž. = Jiří Žáček, F. H. = František Hrubín, P. S. = Pavel Soukup, M. G. = Magda Gazdová, H. P. = Heda Průchová, Z. N. = Zuzana Nováková, J. J. = Jacob Jacob, M. P. = Molly Picon) (úpravy: M. U. = Milan Uherek, T. N. = Tomáš Novotný, O. B. A. = Ofer Ben Amots, T. S. = Tereza Staňková, I. K. = Ida Kelarová) (hudba: P. J. = Pavel Jurkovič, M. U. - Milan Uherek, P. E. = Petr Eben, J. Ch. = Jiří Churáček, I. M. = Ivan Mládek, Sh. S. = Sholom Secunda, A. E. = Abraham Ellstein, G. H. = Gejza Horváth, D. D. = Desiderius Dužda)

. [www.dps-carillon.com] . . [bandzone.cz/carillon] . . [pscarillon.bandcamp.com] . . [twitter: @pscarillon] .

Kdo jsme:

Dětský sbor je parťák Carillonu: vznikl na podzim roku 2010 a již tehdy na Vánočním koncertě vystoupil po boku “velkého Carillonu” Založila a vede jej Tereza Staňková, kterou po dobu jejího krátkého mateřského odpočinku zastoupila Sandra Bergmannová. Sandra dnes děti podporuje hrou na klavír.

ˇ okno otevrete

Doprovází (spoj obrázky s hudebníky a doplň chybějící hudební nástroj):

Baráčnická rychta, Tržiště 555/23, Prahá Malá Strana chcete nám něco vzkázat?

ODPOVĚDNÍ KARTA jméno: ......................................... e-mail: .........................................

?

Baráčnická rychta, Tržiště 555/23, Prahá Malá Strana

Jana Sanigová

Pavla Procházková chcete nám něco vzkázat? Veronika Vraná Adéla Procházková Michala Tomanová

2013 // Koncert Pěvecké skupiny Carillon - Program // Adobe InDesign

Medv

I. M.

- PAUZ rom. lid. hebr. lid., upr. T. N. hebr. lid., upr. O. B. A. rus. žid. lid., upr. T. S. Sh. S. - J. J., upr. T. S. A. E. - M. P., upr. T. S. rom. lid., upr. T. S. G. H. rom. lid., upr. I. K. D. D. rom. lid., upr. T. S.

“Košil Ešet C The H Tumb Bay m Abi ge Čhajo Roma Mire l Mamo Lole t

Magda Gazdová, H. P. = Heda

Program:

Jiří Churáček, I. M. = Ivan Mládek, . D. = Desiderius Dužda)

ˇ okno otevrete

ots, T. S. = Tereza Staňková,

18.6.2013 19:00

Doprovází (spoj obrázky s hude Jana Sanigová Pavla Procházková

ODPOVĚDNÍ KARTA

Veronika Vraná

jméno: ......................................... e-mail: .........................................

Adéla Procházková Michala Tomanová


2013 // Koncert PěveckÊ skupiny Carillon - Poster // Photoshop


Postery a pozvánky

TROLOLO zpěvník pro každou příležitost

2012 // Sborník písní pro všechny příležitosti // Adobe InDesign


2013 // Pozvรกnka na videoklip // Adobe InDesign


Postery a pozvรกnky

2011 // Pozvรกnka na party // Adobe Flash


2013 // Pozvรกnka na promoci // Adobe Photoshop


Logotypy

2011 // Logo cestovatelskĂŠho serveru // Adobe Flash


KRESBA


Tablet

2009 // Kudlanka // Adobe Flash


2009 // Havran // Adobe Flash


REKLAMNÍ PŘEDMĚTY


Fakulta architektury ČVUT

ARCHITEKT BE BLACK AND BE YOURS

+

2009 // Blok // Adobe Photoshop


Fakulta architektury ČVUT

FA PROMO vol.02 - blok

VLOŽENÉ OBRÁZKY nejsou definitivní, možná verze i bez vyobrazení - pro samostatné dotvoření. Popis i pruh zastupující psací pomůcky jsou zobrazeny pouze pro představu.

RCHITEKTURASPOJUJE 2009 // Blok // Adobe Photoshop

FA PROMO vol.02 - blok

VLOŽENÉ OBRÁZKY nejsou definitivní, možná verze i bez vyobrazení - pro samostatné dotvoření. Popis i pruh zastupující psací pomůcky jsou zobrazeny pouze pro představu.


Fakulta architektury ČVUT

2009 // Bludiště s nálepkami // Adobe Flash, Illustrator, Photoshop


ARCHITEKT PŘÍPRAVA VARIANTY SKICY

MODEL

DESIGNER

NÁVRH

MODEL

ANALÝZA MODEL VARIANTY PREZENTACE

SKICY

SKICY

NÁVRH

KONCEPT

MODEL


FOTOGRAFIE


Kompoziční principy

2010 // Rytmus, Centralita, Asymetrie, Symetrie // Úpravy Adobe Photoshop


Záběry všedního života

2010 // Vítězné náměstí // Úpravy Adobe Photoshop


Záběry všedního života

2010 // Vítězné náměstí // Úpravy Adobe Photoshop


Záběry všedního života

2010 // Vítězné náměstí // Úpravy Adobe Photoshop


JINÁ TVORBA


Ruční malba na textil


Kresba, malba


Kresba, malba


Kresba, malba


Počítačová grafika, koláže

2012 // Město v roce 2112 // Adobe Photoshop


KONEC

Zuzana Krmelová  

Grafika

Zuzana Krmelová  

Grafika

Advertisement