Page 1


ROZHLENDA NÁKLO

P O R T F ORIGAMI

soutěž autor: ASGK Design, s.r.o. | Gabriela Kaprálová spoluautor: Naděžda Malkovská, Tomáš Novák spolupráce: Zuzana Krajčiová, Lucia Horkavá

DENNÍ STACIONÁŘ ŘÍČANY

autor: Zuzana Krajčiová, Michal Bugáň, spolupráce: Peter Neuman

VÍTĚZNÝ NÁVRH / 1.CENA

soutěž

01/13

09/12

koncept ve spolupráci se studiem MAT FLOWERS design

01/13


09/12

01/12

soutěž autor: ASGK Design, s.r.o. | Gabriela Kaprálová spoluautor: Peter Hričovec, Zuzana Krajčiová,Hana Panochová spolupráce: Andrea Betinová

ČESKOSLOVENSKÝ PAVILÓN 13. BIENÁLE, BENÁTKY

soutěž autor: Zuzana Krajčiová, Michal Bugáň, spolupráce: Peter Neuman

05/12

ROZHLENDA KELČSKÝ JAVORNÍK

koncept autor: ASGK Design, s.r.o. | Gabriela Kaprálová spoluautor: Andrea Betinová spolupráce: Peter Hričovec, Zuzana Krajčiová, Hana Panochová

ASGK CENTRE

koncept ve spolupráci se studiem MAT FLOWERS design

NOVIN(K)Y V POHYBU

F O L I O 06/12VÍTĚZNÝ NÁVRH / UDĚLENA 1. CENA

KONCEPT:

Navrhovaná rozhledna je materiálově a ideově úzce spojena s vrchem Náklo, jedním z nejvyšších bodů Dolnomoravského úvalu, na kterém je situována. Doplňuje dvojici symbolických staveb - Liliové kříže jako vzpomínku na Velkou Moravu či Soluňských bratů a zvoničku - poutního místa. Rozhledna představuje upomínku na původní charakter místní krajiny. Představuje třetí symbolickou stavbu na prašné cestě. Jako místo postupného zastavení, je umístěna v blízkosti zvoničky, se kterou vytváří prostorový dialog. Rozhledna vyrůstá ze zvýšeného pískovcového amfiteátru, který vytváří pokračování blízkého poloostrova tvořeného dřevinami. Pískovcový amfiteátr představuje vzpomínku na pískovec a písek, který se zde v minulosti vyskytovali, po tom, co člověk vytěžil původní dubový les kvůli výrobě železa. Mezi amfiteátrem a zvoničkou je prostor pro kulturní akce a mystéria. Do her se předpokládá zapojení zvoničky jako možné scény, či scenérie. Rozhledna představuje strom. Je navržena z dubového dřeva jako symbol původního dubového pralesu. Tak jako strom, složený z kompaktního kmene a košaté rozvolněné koruny, i rozhledna se směrem od země rozšiřuje a horizontální laťování k jejímu vrcholu postupně řídne. Jako upomínka na dubové dřevo, které se zde v minulosti využívalo jako palivo při výrobě železa, či na lignit, který se zde v minulosti těžil, dřevo rozhledny je opálené, kartáčované a má tmavý odstín. Rozhledna je volně přístupná. Ve spodní části je umístěna trvalá expozice informací o vývoji v této oblasti. Původní pískovcová socha kupce Sama je přesunuta na začátek takto vzniklé symbolické cesty ukončené rozhlednou.

ve spolupráci s

Ing. arch. Michal Bugáň, Ing. arch. Petr Neumann


HORKÝ

SVATOBOŘICE - MISTŘÍN

MILOTICE

l

Ke

ý

k čs

.

m

k-

r vo

5 86

SITUACE

.

m n.

Ja

VACENOVICE

poutní místo NÁKLO sloup

265 m.n.m.

49 m.n.m.

Pálava-Děvín-5

socha SÁMO

liliový kříž

DŮL TOMÁŠ

zvonička

řešené území chodník upravený vyvýšený terén amfiteátr rozhledna

stávajíci zeleň

DUBŇANY

e úze

hranic

VÝŠKY

15 m 7m 0m

VÝHLEDY


1NP

INFORMAČNÍ TABULE

PODLAŽÍ S PODESTOU

VÝHLÍDKOVA PLOŠINA


POHLED m 1:100

ŘEZ m 1:100


“PŘED 150 LETY JEMNÝ ŽLUTAVÝ PÍSEK POKRÝVAL CELOU KRAJINU. PÍSKOVÁ POUŠŤ JE BEZ MINULOSTI, NEBOŤ TO CO JE TU DNES, VČERA NEBYLO A ZÍTRA SE POMĚNÍ, PODOBNĚ JAKO VODNÍ HLADINA, VLNAMI PÍSEČNÝCH PŘESYPŮ”. E.MALOTAKONCEPT

Stacionář je navržený jako přízemní pavilonová stavba s centrálním atriem a ochozem. Jednotlivé fasády navrženého objektu jsou nepravidelně zalamované a natočené s příhodnou orientací ke světovým stranám. Plochy prosklených stěn s orientací na jih byly záměrně maximalizovány, čímž bylo efektivně využito přirozené denní světlo. Natočení fasád objektu reaguje taktéž na predispozice dané parcely. Na severní straně fasáda ustupuje, aby umožnila vytvoření dostatečného předporostoru s krytým vstupem. Zalomení fasády vytváří záliv, „otevřenou náruč“, která vítá své návštěvníky. Na jihu a východě se naopak natáčí směrem k jižní zahradě tak, aby bylo optické i provozní napojení se zahradou co největší. Natočení umožňuje proniknutí východního sluníčka do budovy ze strany, která je díky napojení na stávající budovu nejméně osluněna. Výška střechy je proměnliváná, segmenty se zvedají a klesají tak, aby byla docílena potřebná světlá výška jednotlivých prostor rozdílných funkcí. Fasáda plně přiznává použitý materiál v horizontálním obkladu. Klíčovým bodem navrženého konceptu je maximální optické propojení interiéru s okolní přírodou. Příroda se vysloveně vine objektem počínaje solitérem stromu u vstupu, přes zelené átrium až po jižní zahradu. ve spolupráci s

ASGK DESIGN, s.r.o.


SCHÉMATA


JIŽNÍ POHLED

ZÁPADNÍ POHLED

SEVERNÍ POHLEDkoncept

T KONCEP

HYBU

O (k)Y V P N I V O N –

Y

DSTAT

NÉ PO AMOT

S ÁZÍ ZE H C Y V EPT OHYBU P KONC V Y ) IN(K → NOV E RMAC O F N I - TISK ŘI JEJICH Á LIDI A - ČTEN A N ÍM A UJE ELSTV AMĚŘ T Z A E V S A YD EPT KONC SPOJENÉ S V Y ŽIVOT ACEMI M INFOR _ Í OVAN BECNÉ ORÁM ACE / VŠEO M INFOR

LO TVAROS

UALITA D I V I D - IN IGN Ý DES V O N ký teristic charak itelný ěn nezam vý so nadča NOST

BAREV

TICKÁ

RIS RAKTE - CHA NOSTI

E MÍST

NKC DLE FU

-

ÉT ONKR K Í J A KÁV ÍM ZÍS OU PODOBU N Á V BECN ASTRO - ROZR MACE VŠEO OR NÍ INF

FORMA

ve spolupráci s

MAT FLOWERS dESIGN

-


POHLEDY NA SPRACOVÁNÍ KONCEPTU“ TVAROSLOVÍ

INDIVIDUALITA NOVÝ DESIGN charakteristický nezaměnitelný nadčasový

BAREVNOST

CHARAKTERISTICKÁ TRIKOLORA červená/ logo mf bíla/ papír černá/ tisk POJETÍ NOVÉHO DESIGNU JE INSPIROVÁNO LOĎKOU SESKLÁDANOU Z NOVINOVÉHO PAPÍRU

JEDNOTNÝ KONCEPT SE PLYNULE PROLÍNÁ CELÝM PROSTOREM - HRA S NOVINOVÝM PAPÍREM - POSKLÁDANÁ LOĎKA / TROJÚHELNÍKOVÉ PLOCHY - PÍSMO RŮZNÝCH FONTŮ ve spolupráci s

MAT FLOWERS dESIGN


INFORMAČNÍ TABULE


NTRE

ASGK CE

NEW CON

C


A S G K

Koncept

CEN T R E

Jedná se o experimentální prostor, ve kterém jsou finanční služby pojímány jinak, netradičně a jsou součástí konceptu komunitního života městské části. Maximální flexibilita umožňuje různorodé použití prostoru. Inspirací pro vytvoření architektonického konceptu byl příběh „Výlet do Rakouských Alp“. Takže úpatí hor tvoří lounge s občerstevním, výlet pokračuje zúženým prostorem kaňonu s korytem potoka, zadní vyvýšenou část interiéru tvoří cíl – obzor s vrcholky hor. A protože pro Rakušany je typický zápal pro ekologii je interiér navržen taktéž z ekologických materiálů. Je to kombinace materiálů na přírodní bázi jako je dřevo a 100% recyklovatelné materiály s certifikátem „Cradle-to-cradle“ jako je například BUZZI FELT.

Funkční uspořádání/ flexibilita

NEW

Prostor je rozdělen do tří zón. Vepředu jdou situovány dvě samoobslužná zóna s bankomaty a nočním trezorem a dále lounge se samoobslužnou kavárnou, ve kterém je komunikace mezi poradcem a klientem méně formální. Třetí v zadní části tvoří jednotlivé tematicky zaměřené kiosky (poradenské pracoviště), ve kterých jsou poskytovány finanční služby a služby „Concierge“. Prostor dále slouží aktivitám typu „Creative mornings“. Ve večerních hodinách se díky své flexibilitě a zázemí prostor mění podle typu dané aktivity (například malé divadelní vystoupení dětí z uměleckých škol, dále setkání seniorů, degustace vín, jazzový koncert atd.

Our concept contains new design based on:

Abstract landscape = inspiring and stress free area Unique wall structure with an integrated furniture Multi-purpose staircase as a creek bed Different floor levels = semi discreet area Red line = navigation that orbits branch As flexible as possible Welcoming façade Various types of seating area ve spolupráci s

ASGK DESIGN, s.r.o.HLAVNÍ IDEA:

Navrhovaná rozhledna se tyčí na nejvyšším vrchu Hostýnských vrchů, na Kelčském Javorníku. Základní ideou návrhu byl výstup návštěvníka na vyhlídkovou plošinu, která poskytuje výhled na pohoří Hostýnských vrchů. Monotónní stoupání po schodišti je zpravidla u rozhleden a věží poměrně dlouhé, fyzicky náročné a nezáživné. Proto jsme každé podlaží ztvárnili jako objektiv, přes který můžeme pozorovat vždy určitou část krajiny. Devět objektivů je navzájem pootočených o úhel 40 stupňů. Takto je postupně možno shlédnout celé panorama, které se nám dohromady objeví až na samotné vyhlídkové plošině, kde se jednotlivé záběry z objektivů vzájemně spojí a vytvoří panoramatický 360 stupňový pohled do okolí. Stěny objektivů jsou téměř neprůhledné a přispívají k udržení napětí během cesty na její vrchol. Aby rozhledna harmonizovala se svým okolím, záměrně byl zvolen přírodní materiál - dřevo. Dřevo přírozeně stárne a po čase nabírá přirozený šedý odstín. Skrz jednotlivé štěrbiny mezi dřevěnými hranoly vstupuje světlo a záblesky slunce do prostoru schodiště. Schodiště je však osvětleno přes objektivy jednotlivých buněk. Vzdálenost z okolních lokalit na nejvyšší vrch Hostýnských vrchů je přibližně 6 až 7km. V stoupajícím terénu je to poměrně obtížná a náročná trasa, proto do sousedství rozhledny je navrženo malé občerstvení s krytým posezením. Stavba se však dá využít i víceúčelově, například po úklidu stolů, jako místo na občasné přespání skupiny nadšených turistů. Občerstvení tvarově vychází z návrhu rozhledny a vytváří osově jejího “sourozence”. Vybudováním rozhledny a občerstvení se předpokládá zvýšení celoroční turistické atraktivity dotčeného území, což je cílem vypsané architektonické soutěže.

ve spolupráci s Ing. arch. Michal Bugáň, Ing. arch. Petr Neumann


2 >40

6

P 0°< 36

°< 0 >4

4

°<

EW > VI

<

10

C AMI

ANOR

7

8

>40°<

...

3

>4 0°<

>4

9

>40°<

1 >40°<

3

1

>40°<

2

<

>4

>40°<

>40°<

5

>40°<

>40 °<

“OBJEKTIV”

>40°<

9

>360°<

10


ROZHLEDNA KELČSKÝ JAVORNÍK


eskoslovenskĂ˝ pavilon

â&#x20AC;&#x153;


československý pavilon

ČLOVĚK A MĚŘÍTKO Téma a ústřední motiv expozice je vztah člověka a prostoru, ve kterém žije, ve kterém se pohybuje. Je to prostor veřejný, soukromý, je to prostor, ne jen jako vakuum mezi hmotami, ale i prostor sociální. Je to prostor, který se mění v souvislosti s jeho zabíráním a uvolňováním. Je to organizmus, který je tvořen potřebami člověka, které často převyšují potřeby společnosti a naopak. Do centrálního prostoru pavilonu je umístněna konstrukce s lávkou, ve které jsou pohyblivé kvádry, jejichž horizontální pohyb umožňuje interaktivně měnit velikost prostoru na obou stranách této konstrukce. Tématem a ústředním motivem expozice je „vztah člověka a prostoru, ve kterém žije, ve kterém se pohybuje“. Je to prostor veřejný, soukromý, je to prostor, nejen jako vakuum mezi hmotami, ale také prostor sociální, který je tvořený potřebami člověka.

ve spolupráci s

ASGK Design, s.r.o.


SCHÉMATA POHYBU


PŮDORYS

ŘEZOPOHLED


architecture portfolio  
architecture portfolio  

portfolio, architecture, interior, exterior, tower, nature,

Advertisement