Page 1

2012-2016

ARCHITEKTONICKÉ PORTFOLIO

ING. ARCH. ZUZANA RAJKOVOVÁ


ING. ARCH. ZUZANA RAJKOVOVÁ KOZINOVA 597, 44101 PODBOŘANY (ČESKÁ REPUBLIKA) +420 602 159 120 zuzana.rajkovova centrum.cz *20.5.1991 KADAŇ (ČESKÁ REPUBLIKA)

ARCHITEKT JUNIOR INTEGRA DESIGN s.r.o. PAPÍRENSKÁ 1113/1B 16000 PRAHA 6 (2.2015-10.2016)

PRACUJI V PROGRAMECH AUTOCAD, ARCHICAD, SKETCHUP, V-RAY, ARTLANTIS, COREL, ADOBE PROGRAMECH: PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR. V MICROSOFT PROGRAMECH WORD A EXEL. ANGLICKÝM JAZYKEM SE DOMLUVÍM I DOPÍŠI NA POKROČILÉ ÚROVN. Z NĚMECKÉHO JAZYKA MÁM ZÁKLADY. ARCHITEKTURA JE MOU PRACÍ I ZÁJMEM A CESTUJI ZA NÍ PO ČECHÁCH I PO SVĚTĚ. ŽIJI AKTIVNÍ ŽIVOT JE SPORTEM, DOBRÝM JÍDLEM A SPOUSTOU HUDBY.

2016

2015

2014

2013

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM)

2012

2011

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (BAKALÁŘSKÝ PROGRAM)

2010

2009

2008

2007

2006

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, GYMNÁZIUM A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KARLOVY VARY OBOR: PEDAGOGICKÉ LYCEUM (ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU 20.5.2010)

ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE .

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2. (BC.) PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR STR. 28

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 4.-KONSTRUKČNÍ (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER MAGISTERSKÝ 1. NOVÝ CIRKUS (REKONSTRUKCE) STR. 16

PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCE REVITALIZACE PRAŽSKÉ MAGISTRÁLY STR. 8

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 1. (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 3. (BC.) CENTRUM OLYMPIJSKÝCH VODNÍCH SPORTŮ BARANDOVSKÉ TERASY STR. 24

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RODINNÝ DŮM PRAHA NEBUŠICE STR. 20

ATELIER MAGISTERSKÝ 2.KONSTRUKČNÍ LÁVKA A ZASTŘEŠENÍZÁMEK PAKOMĚŘICE STR. 12

DIPLOMNÍ PROJEKT SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ A OBCHODNÍ CENTRUM “STŘED” STR. 4


ZADANÉ ÚZEMÍ JE VÝRAZNÉ Z HLEDISKA MNOHA RŮZNÝCH FAKTORŮ, KTERÉ PŮSOBÍ V JEDNU DOBU NA JEDNOM MÍSTĚ. V RÁMCI DIPLOMOVÉ PRÁCE JSEM SI VYBRALA ÚZEMÍ MASARYKOVA NÁDRAŽÍ. TO JE NEGATIVNĚ OVLIVNĚNO VELKÝMI PLOCHAMI ŽELEZNIČNÍCH KOLEJÍ, NEVYUŽITOU ARCHITEKTUROU A PARCELAMI, NEDOSTATEČNOU ZELENÍ A VELKÝM ZATÍŽENÍM POVRCHOVOU DOPRAVOU. CELÝ PROJEKT POPISUJE TERMÍN “PROTIKLAD”. CELKOVOU IDEOU JE VYTVOŘIT KOMPOZICI OBJEKTŮ, KTERÉ BUDOU PROPOJENY LÁVKAMI A BUDOU JAK USMADŇOVAT POHYB PĚŠÍM PRAHOU (PRIMÁRNĚ MEZI HLAVNÍM NÁDRAŽÍM, MASARYKOVÝM NÁDRAŽÍM A FLORENCEM), TAKÉ BUDOU MÍSTEM PRO ODPOČINEK. ZÁMĚREM JE VYTVOŘENÍ ROZSÁHLÝCH PLOCH PRO AKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ A TO PŘÍMO NAD KOLEJEMI VEDOUCÍ K NÁDRAŽÍ, CENTRUM BLÍZKÝCH CYKLOSTEZEK A OBCHODNÍ CENTRUM.VEŠKERÉ TYTO TERASY A ZELENÉ STŘECHY BUDOU UPRAVENÉ K MAXIMÁLNÍMU MOŽNÉMU VYUŽITÍ SPORTOVCŮ. JAK TĚCH, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT VENKU, TAK SPORTOVCŮ, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ SPORTOVNÍ HALY, HŘIŠTĚ, STROJE A NÁŘADÍ. DŮLEŽITÝM FAKTOREM JE PROLNUTÍ ARCHITEKTURY SE ZELENÍ, INTERIERU S EXTERIEREM A VOLNÝ POHYB SPORTOVCŮ PO CELÉM KOMPLEXU.

ARCHITEKT JUNIOR INTEGRA DESIGN s.r.o. PAPÍRENSKÁ 1113/1B 16000 PRAHA 6 (2.2015-NYNÍ)

ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE STR.

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2. (BC.) PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 1. (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ARCHITEKTONICKÉ RODINNÝ DŮM PRAHA TVORBY 3. (BC.) NEBUŠICE CENTRUM OLYMPIJSKÝCH VODNÍCH SPORTŮ BARANDOVSKÉ TERASY

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 4.-KONSTRUKČNÍ (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

2016

2015

2014

2013

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM)

2012

2011

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (BAKALÁŘSKÝ PROGRAM)

2010

2009

2008

2007

2006

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, GYMNÁZIUM A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KARLOVY VARY OBOR: PEDAGOGICKÉ LYCEUM (ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU 20.5.2010)

ATELIER MAGISTERSKÝ 1. NOVÝ CIRKUS (REKONSTRUKCE)

PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCE REVITALIZACE PRAŽSKÉ MAGISTRÁLY

ATELIER MAGISTERSKÝ 2.KONSTRUKČNÍ LÁVKA A ZASTŘEŠENÍZÁMEK PAKOMĚŘICE

DIPLOMNÍ PROJEKT

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ A OBCHODNÍ CENTRUM “STŘED”


POHLED NA STŘECHY

6NP MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALY SKLAD NÁŘADÍ GYMNASTICKÁ HALA DĚTSKÝ KOUTEK RECEPCE KANCELÁŘ RECEPCE ŠATNY CENTRA ZÁZEMÍ ŽENY (SPRCHY, WC) ZÁZEMÍ MUŽI (SPRCHY, WC) ČISTÁ ZÓNA: BAR RELAX ZÓNA SÁLY: SKUPINOVÉ LEKCE WC MUŽI WC ŽENY ZÁZEMÍ TRENÉŘI TANEČNÍ SÁL SQUASH

SQUASH SQUASH FITCENTRUM POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ “ŠPINAVÁ” ZÓNA POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST LASERGAME ZÁZEMÍ LASERGAME-SKLAD BAR LASERGAME A RELAX ZÓNA INDOORE SKATE PARK

7NP EXTERIEROVÉ MULTIFUNKČNÍ

HŘIŠTĚ STRIBUNOU KAVÁRNA OBČERSTVENÍ SKLAD PRO TERASY PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH VĚCÍ DĚTSKÝ KOUTEK POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ BOWLING S RESTAURACÍ HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KUCHYNĚ POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ TANEČNÍ SÁL SQUASH SQUASH SQUASH FITCENTRUM POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ

VÝVOJ HMOTY

HMOTA BUDOV SE PŘÍMO ODVÍJELA Z PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ ZADANÉHO MÍSTA . VZHLEDEM K ATRAKTIVNOSTI, JE LOGICKÉ, SNAŽIT SE O MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ STAVEBNÍCH PARCEL. ULIČNÍ ČÁRA TEDY JE PRVNÍM LIMITEM, OVLIVŇUJÍCÍ OBJEM HMOTY. OD KOLEJIŠTĚ MASARYKOVA NÁDRAŽÍ NÁS LIMITUJÍ ODSTAVNÉ KOLEJE, KTERÉ DLE PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU BUDOU VYUŽITY PRO MUZEUM ŽELEZNICE, KTERÉ VZNIKNE V DOMECH NAVAZUJÍCÍCH NA SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM. DŮLEŽITÝM FAKTOREM JE VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBY. S PŘIHLÉDNUTÍM K NĚMU VZNIKÁ SEDMIPODLAŽNÍOBJEM, KTERÝ NA NEJASNOU FASÁDU, VSTUPNÍČÁST I CELKOVOU STRUKTURU OBJEKTU. DLE CÍLENÉHO VÝSLEDKU SE OBJEM DOMU ROZDĚLÍ DO NESTEJNÝCH ČÁSTÍ. JEJICH FUNKCE JE OBCHODNÍ, SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ. TY SE MAXIMÁLNĚ PROPOJUJÍ A PROLÍNAJÍ. JEDNA OVLIVŇUJE DRUHOU A SPOLEČNĚ VYTVÁŘEJÍ SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM “STŘED”. CELKOVÉ POJETÍ DOMU SE ODVÍJÍ OD IDEI TERAS. TY MAJÍ BÝT KONTRASTEM/OPOZICÍ VŮČI KOLEJIŠTI MASARYKOVA NÁDRAŽÍ. JEDNALO BY SE O PLOCHY PRO SPORT, TEDY O ZPEVNĚNÉ PLOCHY, O TRAVNATÉ PLOCHY S VYSOKOU I NÍZKOU ZELENÍ,

O PROSTORY PRO TÝMOVÉ/SKUPINOVÉ VYŽITÍ, I O NĚCO PRO JEDNOTLIVCE. TERASY BUDOU MÍT RŮZNÉ PROSTOROVÉ A VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ. TÍM PÁDEM JE MOŽNÉ VYUŽÍT I OBJEMY NEJVYŠŠÍCH PODLAŽÍ. BUDOU NESENY DOMY NAVRHOVANÝMI V PŘEDDIPLOMNIM PROJEKTU. ŘEŠENÁ ČÁST JE TA, KTERÁ NESE PŘÍČNOU ČÁST NAD KOLEJIŠTĚM. JEDNÁ SE O MOHUTNÝ DVOUPATROVÝ OBJEM, KTERÝ SKÝTÁ INDOORE VYŽITÍ. CELÁ ČÁST TERAS A LÁVEK A ZELENÝCH STŘECH JE NAPOJENA NA STRUTURU PRAŽSKÝCH CYKLOSTEZEK. LÁVKY VZNIKAJÍ JAKO LOGICKÁ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH TERAS. ABY STRUKTURA DOMU A TERAS MĚLA STEJNÝ CHARAKTER PROCHÁZÍ PŘES VŠECH 7 PODLAŽÍ KOMPOZICE RAMP, KTERÁ ZAJIŠŤUJE VERTIKALNÍ POHYB PO BUDOVĚ.

“I REALLY BELIEVE IN THE IDEA OF THE FUTURE.”

ZAHA HADID

ROZSÁHLÉ PLOCHY KOLEJIŠTĚ PŘEKRYTY TERASAMI A OBJEMY DOMU. VZDUŠNÉ LINIE: TERASY JSOU PROPOJENÉ LÁVKAMI, KTERÉ UMOŽŇUJÍ VYTVOŘIT KOMPLEX TERAS. TY BUDOU VYUŽÍVÁNY PRO SPORTOVNÍ FUNKCI.

DŮLEŽITOU ROLI HRAJE ZELEŇ. ZAHRADY SE NACHÁZÍ NEJEN NA STŘEŠE A TERASÁCH, ALE PROCHÁZÍ CELÝM DOMEM.

6NP

7NP


ARCHITEKT JUNIOR INTEGRA DESIGN s.r.o. PAPÍRENSKÁ 1113/1B 16000 PRAHA 6 (2.2015-NYNÍ)

CELKOVOU IDEOU JE VYTVOŘIT KOMPOZICI OBJEKTŮ, KTERÉ BUDOU PROPOJENY LÁVKAMI A BUDOU JAK USMADŇOVAT POHYB PĚŠÍM PRAHOU (PRIMÁRNĚ MEZI HLAVNÍM NÁDRAŽÍM, MASARYKOVÝM NÁDRAŽÍM A FLORENCEM), TAKÉ BUDOU MÍSTEM PRO ODPOČINEK. BUDOVY SE BUDOU PODRIZOVAT PĚŠÍMU I DOPRAVĚ, DOPRAVA BUDE ELIMINOVÁNA NA FUNGUJÍCÍ PŘEHLEDNÉ MINIMUM. ÚZEMÍ BUDE HUMANIZOVÁNO A DOMIMANCI PŘEVEZME PĚŠÍ.

ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE STR.

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2. (BC.) PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 1. (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ARCHITEKTONICKÉ RODINNÝ DŮM PRAHA TVORBY 3. (BC.) NEBUŠICE CENTRUM OLYMPIJSKÝCH VODNÍCH SPORTŮ BARANDOVSKÉ TERASY

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 4.-KONSTRUKČNÍ (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

2016

2015

2014

2013

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM)

2012

2011

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (BAKALÁŘSKÝ PROGRAM)

2010

2009

2008

2007

2006

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, GYMNÁZIUM A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KARLOVY VARY OBOR: PEDAGOGICKÉ LYCEUM (ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU 20.5.2010)

ATELIER MAGISTERSKÝ 1. NOVÝ CIRKUS (REKONSTRUKCE)

PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCE

ATELIER MAGISTERSKÝ 2.KONSTRUKČNÍ LÁVKA A ZASTŘEŠENÍZÁMEK PAKOMĚŘICE

DIPLOMNÍ PROJEKT SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ A OBCHODNÍ CENTRUM “STŘED”

REVITALIZACE PRAŽSKÉ MAGISTRÁLY


NOVÝ FLORENC

ODSTRAŇOVANÉ OBJEKTY

NOVÉ OBJEKTY

DOPRAVA (AUTOMOBILOVÁ, ŽELEZNIČNÍ ) SCHÉMA (ZELEŇ, PĚŠÍ LÁVKY)

4

M MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

B B

NUSELSKÝ MOST SCHÉMA DOPRAVY DNES PŮDORYS

“I DON´T THINK THAT ARCHITECTURA IS ONLY ABOUT SHELTER ... IT SHOULD BE ABLE TO EXCITE YOU, TO CALM YOU, TO MAKE YOU THINK”

1

ZAHA HADID

ŘEZ

NOVÉ SCHÉMA DOPRAVY PŮDORYS

ŘEZ

2

M M

A RATIV INISTG ADM IN EM K R A SP SPORTOV

NĚ RELAX

T

MASARY M

AČNÍ CEN

TRUM

KOVO NÁ

OBCHODN

Í A ADMIN

DRAŽÍ

ISTRATIV

NÍ KOMPLE

5

VÝRAZNÉ PLOCHY ZABÍRÁ I KOLEJIŠTĚ MASARYKOVA NÁDRAŽÍ. STÁVÁ SE ESTETICKOU A HLUKOVOU ZÁTEŽÍ. PODÉL KOLEJÍ SE NACHÁZÍ ROZSÁHLÉ NEVYUŽITÉ PARCELY. PARCELY VYUŽIJI PRO NOVOU ZÁSTAVBU, KTERÁ BUDE VIZUELNĚ A HLUKOVĚ ODDĚLOVAT KOLEJIŠTĚ OD ULIC. OVŠEM CHARAKTERISTIKOU TOHOTO ZÁSAHU BUDOU TERASY, KTERÉ KOLEJIŠTĚ ZAKRÝVAJÍ A TÍM ELIMINUJÍ ŠÍŘENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽEDO OKOLÍ, KTERÉ MA Z VELKÉ ČÁSTI FUNKCI RELAXAČNÍ. TERASY V RŮZNÝCH PLOCHÁCH, VÝŠKÁCH, RŮZNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, RŮZNÉHO VYUŽITÍ. TERASY BUDOU PROPOJENY LAVKAMI A TO NEJEN MEZI BUDOVAMI OKOLO MASARYKOVA NÁDRAŽÍ, ALE MEZI VŠEMI NAVRHOVANÝMI OBJEKTY. VYTVOŘÍ TAK SÍŤ PĚŠÍCH PROPOJENÍ I NOVÉ A NEVŠEDNÍ PLOCHY PRO POZOROVÁNÍ PRAHY.

HOTEL S WELLN ESS OB

KN CH

IH

OV

OD

NA

FU

S

NK

SPORT

AR

CE

CH

IV

AA

EM

DM

IN

.

GALERIE

ŠKOLA VAŘEN Í

X

MULTIFTUNKČ OBJEK


ZADÁNÍ KONSTRUKČNÍHO ATELIERU BYLO VYTVOŘIT LÁVKU OD ZÁMKU DO ZAHRADY, KTERÁ BUDE ODDALOVAT VSTUP PRÁVĚ DO ZAHRADY. PO NÁVŠTĚVĚ MÍSTA A JEHO ANALÝZE MI PRO MÍSTO PŘIŠLA VHODNĚJŠÍ VARIANTA, KTERÁ Z TERASY U ZÁMKU SVEDE LÁVKU JEDEN STUPEŇ NAD ÚROVEŇ TERASY. TAKTO POVEDE AŽ NAD RYBNÍK, KDE SE VE STEJNÉ ÚROVNI SPOJÍ S TERASOU UMÍSTĚNOU NAD RYBNÍKEM. LÁVKA JE UKONČENA V MÍSTĚ DRUHÉ TERASY A TO TÍM, ŽE SE TERÉN V PO DVOU JEJICH STRANÁCH BUDE PO STUPNÍCH ZVEDAT. NAD DRUHOU TERASOU JE NAVRHNUTÉ MEMBRÁNOVÉ ZASTŘEŠENÍ. PRVNÍ TERASA JE VE VÝŠCE 1700 MM NAD TERÉNEM. Z HLEDISTA KOMPOZIČNÍHO JSEM NAVRHLA POD TUTO TERASU KONSTRUKCI, KTERÁ PONESE RŮZNĚ VYKONZOLOVANÉ POROROŠTY. DO NICH SE BUDOU VSAZOVAT KVETINÁČE A BUDE JIMI PRORŮSTAT ZELEŇ. V MÍSTĚ, KDE SE TERASA DOSTANE NAD VODU PŘIBYDOU V RYBNÍKU “TERASOVÉ OSTRŮVKY”, KTERÉ MAJÍ ZA ÚKOL VYVÁŽIT A PŘEDEVŠÍM DOPLNIT KOMPOZICI. JSOU VE STEJNÉ ÚROVNI JAKO LÁVKA, A JSOU OD NÍ VZDÁLENY O RŮZNOU VZDÁLENOST, ALE VŽDY MAXIMÁLNĚ NA DÉLKU KROKU. DRUHÁ TERASA JE DOPLNĚNA O MEMBRÁNOVÉ ZASTŘEŠENÍ. JEDNÁ SE O SOUSTAVU HYPERBOLICKÝCH PARABOLOIDŮ. TY CHRÁNÍ TERASU PROTI SLUNCI, ROZHODNĚ SE NEJEDNÁ O OCHRANU PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY. CELÁ TERASA A LÁVKA V OKOLÍ

ARCHITEKT JUNIOR INTEGRA DESIGN s.r.o. PAPÍRENSKÁ 1113/1B 16000 PRAHA 6 (2.2015-NYNÍ)

2016

2015

2014

2013

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM)

2012

2011

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (BAKALÁŘSKÝ PROGRAM)

2010

2009

2008

2007

2006

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, GYMNÁZIUM A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KARLOVY VARY OBOR: PEDAGOGICKÉ LYCEUM (ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU 20.5.2010)

RYBNÍKA NEMÁ ZÁBRADLÍ. DŮVODEM JE JEDNODUCHOST A ČISTOTA, PŘI POHLEDU NA TERASU U RYBNÍKA. KONSTRUKCE CELÝ SYSTÉM ZASTŘEŠENÍ BYL ROZDĚLEN NA DVA SAMOSTATNÉ ODDÍLY ZASTŘEŠENÍ A LÁVKU. ZASTŘEŠENÍ LÁVKY JE PROVEDENO SOUSTAVOU MEMBRÁN VE TVARU HYPERBOLICKÝCH PARABOLOIDŮ. OKRAJE JSOU KOTVENY K OCELOVÝM SLOUPŮM.LÁVKA PŘEKLENUJE V DÉLCE 45 METRŮ VOLNÝ PROSTOR, VE DRUHÉ POLOVINĚ PAK PLOCHU RYBNÍKA. NÁSLEDNĚ SEROZŠIŘUJE DO TERASY KOSOČTVERCOVÉHO TVARU, TAKÉ ČÁSTEČNĚ NAD PLOCHOU RYBNÍKA. NOSNÁ KONSTRUKCE LÁVKY JE BĚŽNÝ OCELOVÝ RÁMOVÝ ROŠT. JEDNOTLIVÉ NOSNÍKY ROŠTU A SLOUPKY K PATKÁM JSOU Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ.

ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE STR.

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2. (BC.) PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 1. (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ARCHITEKTONICKÉ RODINNÝ DŮM PRAHA TVORBY 3. (BC.) NEBUŠICE CENTRUM OLYMPIJSKÝCH VODNÍCH SPORTŮ BARANDOVSKÉ TERASY

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 4.-KONSTRUKČNÍ (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER MAGISTERSKÝ 1. NOVÝ CIRKUS (REKONSTRUKCE)

PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCE REVITALIZACE PRAŽSKÉ MAGISTRÁLY

ATELIER MAGISTERSKÝ 2.KONSTRUKČNÍ

DIPLOMNÍ PROJEKT SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ A OBCHODNÍ CENTRUM “STŘED”

LÁVKA A ZASTŘEŠENÍZÁMEK PAKOMĚŘICE


RYBNÍK MEMBRÁNOVÉ ZASTŘEŠENÍ

PROPOJENÍ RYBNÍKU A ZÁMKU

TERASA U RYBNÍKU

„OSTRŮVKY”

ORIENTACE DO ZAHRADY

TERASOVÁ ZAHRADA

TERASA U ZÁMKU

ZÁMEK

IDEA

SITUACE

ZÁVĚR VÝPOČTŮ (viz “Studie lávky a zastřešení Pakoměřice”)

Celý systém zastřešení byl rozdělen na dva samostatné oddíly zastřešení a lávku. Zastřešení lávky je provedeno soustavou membrán ve tvaru hyperbolických paraboloidů. Okraje jsou pomocí soustavy lan kotveny k sloupům. Sloupy jsou z plnostěnných ocel. válcovaných profilů. Sloupy jsou ze své svislé osy vychýleny o zhruba 20° a na opačné straně fixovány taktéž ocel. lany. K okrajům žeber jsou připevněny nosná lana, které jsou uvažovány jako tyče (tah) a tyto kotveny k šikmým sloupům, uvažovaným jako tyče (tah/tlak). Kotvící lana sloupů stejně jako samotné sloupy jsou kloubově uloženy na bet. základovou patku nebo ocel. pilotu vyplněnou betonem. Lávka překlenuje v délce cca. 45 metrů volný prostor, ve druhé polovině pak plochu rybníka. Následně se rozšiřuje na kosočtvercovou vyhlídkovou plošinu, také částečně nad plochou rybníka. Nosná konstrukce lávky je běžný ocel. rámový rošt. Jednotlivé nosníky roštu a sloupy k základovým patkám jsou z uzavřených ocel. válcovaných profilů. Nosná konstrukce lávky je trámovým roštem z uzavřených ocel. válcovaných profilů (navzájem kolmých) uvažovaných jako nosníky (ohyb). Tyto jsou v místech křížení podporovány sloupky taktéž z uzavřených ocel. válcovaných profilů modelovaných jako tyče (tlak). Celá soustava je pak překryta bedněním z desek na bázi dřeva, modelované běžnou deskovou rovnicí (dle Kirchhoffovy teorie se zanedbáním σz a smyk. napětí). Deska je uložena kloubově na liniové podpory představované jednotlivými nosníky roštu.Pro ověření splnění podmínek spolehlivosti konstrukce bylo užito metody dílčích součinitelů v návaznosti na koncepci mezních stavů. Mezní stavy únosnosti byly ověřeny: STR - prostý tah pro veškeré lana s šikmé sloupy zastřešení STR - prostý ohyb pouze pro průvlaky lávky GEO- základové patky pod sloupy a lany, piloty pod ukotvením lan Mezní stavy použitelnosti byly ověřovány pouze u lávky. Jako nejnepříznivější kombinace zatížení byly vyhodnoceny u zastřešení veškeré kombinace obsahující sání větru. Pro lávku pak kombinace s proměnným užitným zatížením. Jako primární byl vyhodnocen namáhání prostým tahem pro závěsná i kotevní lana, vzpěrným tlakem pro sloupy, ohybem pro průvlaky lávky a eliminace tahových sil u kotvení lan do základů. Pokud by došlo k poruše konstrukce (např. při mimořádném zatížení) lze předpokládat nejpravděpodobnější výskyt u zastřešení v závěsných lanech (4,3 % rezerva únosnosti) a šikmém sloupu (2,9 % rezerva únosnosti). V případě lávky pak plocha bednění, která nemá takřka žádnou rezervu únosnosti.

ZASTŘEŠENÍ

LÁVKA

Závěsná lana membrány: ocel. lano TR 35 z oceli S235. Kotevní lana sloupu: ocel. lano TR 35 z oceli S235.

Plocha bednění: bednění z desek na bázi dřeva tl. 30 mm.

Základy pod kotevním lanem: 1.) varianta: základová patka z žb. C20/25 rozměrů b x h , 1200 x 1200 mm , hloubky 1,2 metru 2.) varianta: vháněná beraněná pilota z ocel trubky TR 152/10,0 z oceli S235 vyplněné bet. C 20/25, hloubka piloty min 5,0 metru K horní bet. ploše základu budou lana připevněna chem. kotvami 4xM16x200 mm (HIT-V), mat 5,8 na styčníkový plech P10 oceli S235.

Vnější průvlak: obdelníková trubka (“jekl”) □ 150x200x10,0 Základy pod sloupy vnějšího průvlaku: základová patka z žb. C20/25 rozměrů b x h , 700 x 700 mm , hloubky 1,2 metru Vnitřní průvlak: čtvercová trubka (“jekl”) □ 160xx10,0

KONSTRUKČNÍ ATELIER (129ATKS)

Doc. Ing. arch. Miloš KOPŘIVA, Ing. arch. Luboš KNYTL, Ing. Jan VECKO, Ing. David JERMOLJEV Základy pod sloupy vnitřního průvlaku: základová patka z žb. C20/25 rozměrů b x h , 900 x 900 mm , hloubky 1,2 metru RYBNÍK

Šikmý sloup: ocel. válcovaná trubka (za tepla) TR 152/10,0 z oceli S235.

MEMBRÁNOVÉ ZASTŘEŠENÍ

TERASA U RYBNÍKU

PROPOJENÍ RYBNÍKU A ZÁMKU

K horní bet. ploše základu budou sloupky připevněny chem. kotvami 4xM16x200 mm (HIT-V), mat 5,8 na styčníkový plech P10 oceli S235. „OSTRŮVKY”

Základy pod šikmými sloupy: základová patka z žb. C20/25 rozměrů b x h , 1100 x 1100 mm , hloubky 1,2 metru

ORIENTACE DO ZAHRADY

TERASOVÁ ZAHRADA

KONSTRUKCE: CELÝ SYSTÁM ZASTŘEŠENÍ BYL ROZDĚLEN NA DVA SAMOSTATNÉ ODDÍLY ZASTŘEŠENÍ A LÁVKU. ZASTŘEŠENÍ LÁVKY JE PROVEDENO SOUSTAVOU MEMBRÁN VE TVARU HYPERBOLICKÝCH PARABOLOIDŮ. OKRAJE JSOU KOTVENY K OCELOVÝM SLOUPŮM. LÁVKA PŘEKLENUJE V DÉLCE 45 METRŮ VOLNÝ PROSTOR, VE DRUHÉ POLOVINĚ PAK PLOCHU RYBNÍKA. NÁSLEDNĚ SE ROZŠIŘUJE DO TERASY KOSOČTVERCOVÉHO TVARU, TAKÉ ČÁSTEČNĚ NAD PLOCHOU RYBNÍKA. NOSNÁ KONSTRUKCE LÁVKY JE BĚŽNÝ OCELOVÝ RÁMOVÝ ROŠT. JEDNOTLIVÉ NOSNÍKY ROŠTU A SLOUPKY K PATKÁM JSOU Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ.

Sloupek nad patkou: čtvercová trubka (“jekl”) □ 160xx10,0 DETAIL 3._ KOTVENÍ PLACHTY K LANU A LANA KE SLOUPU_ 1:10 TERASA U ZÁMKU

K horní bet. ploše základu budou lana připevněna chem. kotvami 4xM16x200 mm (HIT-V), mat 5,8 na styčníkový plech P10 oceli S235.

Bc. Zuzana RAJKOVOVÁ ARCHITEKTURA: ZADÁNÍ KONSTRUKČNÍHO ATELIERU BYLO VYTVOŘIT LÁVKU OD ZÁMKU DO ZAHRADY, KTERÁ BUDE ODDALOVAT VSTUP PRÁVĚ DO ZAHRADY. PO NÁVŠTĚVĚ MÍSTA A JEHO ANALÝZE MI PRO MÍSTO PŘIŠLA VHODNĚJŠÍ VARIANTA, KTERÁ Z TERASY U ZÁMKU SVEDE LÁVKU JEDEN STUPEŇ NAD ÚROVEŇ TERASY. TAKTO POVEDE AŽ NAD RYBNÍK, KDE SE VE STEJNÉ ÚROVNI SPOJÍ S TERASOU UMÍSTĚNOU NAD RYBNÍKEM. LÁVKA JE UKONČENA V MÍSTĚ DRUHÉ TERASY A TO TÍM, ŽE SE TERÉN V PO DVOU JEJICH STRANÁCH BUDE PO STUPNÍCH ZVEDAT. NAD DRUHOU TERASOU JE NAVRHNUTÉ MEMBRÁNOVÉ ZASTŘEŠENÍ. PRVNÍ TERASA JE VE VÝŠCE 1700 MM NAD TERÉNEM. Z HLEDISTA KOMPOZIČNÍHO JSEM NAVRHLA POD TUTO TERASU KONSTRUKCI, KTERÁ PONESE RŮZNĚ VYKONZOLOVANÉ POROROŠTY. DO NICH SE BUDOU VSAZOVAT KVETINÁČE A BUDE JIMI PRORŮSTAT ZELEŇ. V MÍSTĚ, KDE SE TERASA DOSTANE NAD VODU PŘIBYDOU V RYBNÍKU “TERASOVÉ OSTRŮVKY”, KTERÉ MAJÍ ZA ÚKOL VYVÁŽIT A PŘEDEVŠÍM DOPLNIT KOMPOZICI. JSOU VE STEJNÉ ÚROVNI JAKO LÁVKA, A JSOU OD NÍ VZDÁLENY O RŮZNOU VZDÁLENOST, ALE VŽDY MAXIMÁLNĚ NA DÉLKU KROKU. DRUHÁ TERASA JE DOPLNĚNA O MEMBRÁNOVÉ ZASTŘEŠENÍ. JEDNÁ SE O SOUSTAVU HYPERBOLICKÝCH PARABOLOIDŮ. TY CHRÁNÍ TERASU PROTI SLUNCI, ROZHODNĚ SE NEJEDNÁ O OCHRANU PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY. CELÁ TERASA A LÁVKA V OKOLÍ RYBNÍKA NEMÁ ZÁBRADLÍ. DŮVODEM JE JEDNODUCHOST A ČISTOTA, PŘI POHLEDU NA TERASU U RYBNÍKA.

ZÁMEK

Veškeré spoje průvlaků a sloupků šroubované se šrouby min 4xM12, mat 4,6 a svařované koutovými svary aw=5m IDEA

STYK OBVODOVÉHO PRŮVLAKU A VNITŘNÍ PŘÍČLE 1:10

SITUACE


SECESNÍ BUDOVA SMÍCHOVSKÉ TRŽNICE BYLA POSTAVENA V LETECH 19071908 ARCHITEKTEM A. ČENSKÝM SPOLU S BUDOVOU NÁRODNÍHO DOMU NA SMÍCHOVĚ TVOŘÍ CELISTVÝ BLOK, KTERÝ JE CHARAKTERISTICKÝ PRO OKOLÍ TRŽNICE. BLOK OBKLOPUJÍ SILNICE, KTERÉ JSOU VYSOCE ZATÍŽENY AUTOMOBILOVOU DOPRAVOU. VYSOKÁ ZÁTĚŽ PŘILEHLÝCH KOMUNIKACÍ SE ODRÁŽÍ I V NADSTANDARTNÍ POTŘEBĚ ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY V KLIDU. OBLAST JE ZAHLCENA PLOCHAMI PRO PARKOVÁNÍ. TY ZBYTEČNĚ UBÍRAJÍ PLOCHU VEŘEJNÉHO PROSTORU. MNOHÉ KOMUNIKACE JSOU JEN JEDNOSMĚRNĚ PRŮJEZDNÉBLOKY TVOŘÍ CHARAKTER KRUHOVÉHO OBJEZDU. PŘED BUDOVOU SMÍCHOVSKÉ TRŽNICE SE NACHÁZÍ PLOCHA PARČÍKU. TA JE DLE MÉHO NÁZORU NEŠŤASTNĚ POJATA. STROMY JSOU JEDNOTNÉHO DRUHU, TUDÍŽ JSOU JEDNOTVÁRNÉ, STEJNĚ VYSOKÉ, NUDNÉ. DALŠÍM PROBLÉMEM JE, ŽE ZABRANŇUJÍ POHLEDU NA OKOLNÍ KRAJINU. JEDINÉ, CO VIDÍTE, JSOU STROMY- ŽÁDNÉ BUDOVY, ŽÁDNÉ ULICE. MNOŽSTVÍ ZELENĚ A ZELENÝCH PLOCH PŮSOBÍ SEPAROVANĚ OD ZÁSTAVBY.

ARCHITEKT JUNIOR INTEGRA DESIGN s.r.o. PAPÍRENSKÁ 1113/1B 16000 PRAHA 6 (2.2015-NYNÍ)

ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE STR.

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 1. (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2. (BC.) PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 4.-KONSTRUKČNÍ (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ARCHITEKTONICKÉ RODINNÝ DŮM PRAHA TVORBY 3. (BC.) NEBUŠICE CENTRUM OLYMPIJSKÝCH VODNÍCH SPORTŮ BARANDOVSKÉ TERASY

ATELIER MAGISTERSKÝ 1.

NOVÝ CIRKUS (REKONSTRUKCE)

ATELIER MAGISTERSKÝ 2.KONSTRUKČNÍ LÁVKA A ZASTŘEŠENÍZÁMEK PAKOMĚŘICE

2016

2015

2014

2013

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM)

2012

2011

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (BAKALÁŘSKÝ PROGRAM)

2010

2009

2008

2007

2006

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, GYMNÁZIUM A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KARLOVY VARY OBOR: PEDAGOGICKÉ LYCEUM (ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU 20.5.2010)

PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCE REVITALIZACE PRAŽSKÉ MAGISTRÁLY

DIPLOMNÍ PROJEKT SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ A OBCHODNÍ CENTRUM “STŘED”


DIVADLO

VÝTVARNÉ UMĚNÍ FILM IDEA

GYMNASTIKA

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

HUDBA TANEC

PŮDORYS 1.NP

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

CIRKUS

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

AKROBACIE


ARCHITEKT JUNIOR INTEGRA DESIGN s.r.o. PAPÍRENSKÁ 1113/1B 16000 PRAHA 6 (2.2015-NYNÍ)

JAKO JMENOVATEL CELÉHO DOMU JSEM SI VZALA PROPOJENI. TOTO MÍSTO/PARCELA K TOMU PŘÍMO VYBÍZÍ. PROPOJUJÍ SE ZDE ROZLIŠNÉ FORMY ZTVARNĚNÍ ARCHITEKTURY A TO JAK MODERNÍ, TAK I STARŠÍ ZÁSTAVBY. PROPOJUJÍ SE ZDE DVĚ KOMUNIKACE A TÍM MI VYTVÁŘÍ CHARAKTER POZEMKU. OBLAST JE VELICE ÚZCE SPOJENA S PŘÍRODOU A TO JAK PŘÍMO,TAK JEN PO VIZUÁLNÍ STRÁNCE. TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ „PROPOJENÍ“ PŘINÁSÍ ZADÁNÍ BAKALAŘSKÉ PRÁCE SAMOTNÉ- RODINNÝ DŮM. SYNONYMEM „PROPOJENÍ“ JE RODINA. PRO TU BUDE CELÝ PROJEKT VZNIKAT A Z TĚCHTO VŠECH DŮVODŮ JE „PROPOJENÍ“ MOU MYŠLENOU CELÉHO PROJEKTU.

ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE STR.

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2. (BC.) PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 1. (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 3. (BC.) CENTRUM OLYMPIJSKÝCH VODNÍCH SPORTŮ BARANDOVSKÉ TERASY

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 4.-KONSTRUKČNÍ (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

RODINNÝ DŮM PRAHA NEBUŠICE

2016

2015

2014

2013

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM)

2012

2011

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (BAKALÁŘSKÝ PROGRAM)

2010

2009

2008

2007

2006

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, GYMNÁZIUM A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KARLOVY VARY OBOR: PEDAGOGICKÉ LYCEUM (ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU 20.5.2010)

ATELIER MAGISTERSKÝ 1. NOVÝ CIRKUS (REKONSTRUKCE)

PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCE REVITALIZACE PRAŽSKÉ MAGISTRÁLY

ATELIER MAGISTERSKÝ 2.KONSTRUKČNÍ LÁVKA A ZASTŘEŠENÍZÁMEK PAKOMĚŘICE

DIPLOMNÍ PROJEKT SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ A OBCHODNÍ CENTRUM “STŘED”


ARCHITEKT JUNIOR INTEGRA DESIGN s.r.o. PAPÍRENSKÁ 1113/1B 16000 PRAHA 6 (2.2015-NYNÍ)

2016

2015

2014

2013

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM)

2012

2011

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (BAKALÁŘSKÝ PROGRAM)

2010

2009

2008

2007

2006

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, GYMNÁZIUM A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KARLOVY VARY OBOR: PEDAGOGICKÉ LYCEUM (ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU 20.5.2010)

ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE STR.

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2. (BC.) PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 4.-KONSTRUKČNÍ (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER MAGISTERSKÝ 1. NOVÝ CIRKUS (REKONSTRUKCE)

PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCE REVITALIZACE PRAŽSKÉ MAGISTRÁLY

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 1. (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 3. (BC.)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RODINNÝ DŮM PRAHA NEBUŠICE

ATELIER MAGISTERSKÝ 2.KONSTRUKČNÍ LÁVKA A ZASTŘEŠENÍZÁMEK PAKOMĚŘICE

DIPLOMNÍ PROJEKT SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ A OBCHODNÍ CENTRUM “STŘED”

CENTRUM OLYMPIJSKÝCH VODNÍCH SPORTŮ BARANDOVSKÉ TERASY

BARRANDOVSKÉ TERASY A VOLNÉ TÉMA. TO BYLO ZADÁNÍ JEDNÉ Z ATELIEROVÝCH TVOREB. MÍSTO, KTERÉ ROKY LEŽÍ LADEM BYLO PŮVODNĚ JEDINEČNÉ A PLNÉ ŽIVOTA. MEZI FRAGMENTY, KTERE SE NA MÍSTĚ DOCHOVALY JE RUINA RESTAURACE A BAZEN SE SKOKANSKYM MŮSTKEM. OBJEM TERAS A INSPIRACE BAZÉNEM MNE PŘIVEDLO K FINÁLNÍMU NÁVRHU, KTERÝ PŘINÁŠÍ EXTRÉMNÍ ZÁSAH DO PŮVODNÍ HMOTY SKÁLY. NA DRUHOU STRANU OBJEM NOVÉ BUDOVY PŮVODNÍ LINII SKAL NAVRACÍ, ZVÝRAZŇUJE A DÁVÁ FUNKCI TOMUTO MÍSTU. JEDNODUCHOST FASÁDY A JEJÍ ČISTOTA DÁ VYNIKNOUT NEDOKNUTE SUROVOSTI SKAL A ZDEJŠÍHO KOUSKU PŘÍRODY. NÁVRH DAL VZNIKNOUT OBJEMU, KTERÝ STOUPÁ PO CELÉ VÝŠCE SKÁLY A JE HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNA DO NEPRAVIDELNÝCH LINIÍ. HMOTA V MAXIMÁLNÍ MÍŘE KOPÍRUJE PŮVODNÍ RELIÉF A SVŮJ OBJEM ZÍSKÁVÁ V OBJEMU SKÁLY. PŘÍSTUP JE MOŽNÝ POUZE SE SEVERNÍ STRANY TERAS, KDE JE UMÍSTĚN VJEZD DO GARÁŽÍ A VSTUP DO CENTRA. CENTRUM JE VYTVOŘENO JAKO MÍSTO PRO SPORTOVCE, KTERÍ SE ZABÍVAJÍ VODNÍMI SPORTY AT UŽ SE JEDNÁ O PLAVÁNÍ, SKOKY DO VODY, VODNÍ SPORTY, AJ. TOTO MÍSTO JIM NABÍZÍ ZÁZEMÍ BAZÉNŮ S BAZÉNEM S TRIBUNOU PRO POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ A ZÁVODŮ, WELLNESS, SPORTOVIŠTĚ, FITNESS, PÉČI LÉKAŘŮ, FYZIOTERAPEUTŮ A MASÉRŮ. JE TO MÍSTO PRO TVRDOU PRÁCI, SEBEPŘEMÁHÁNÍ, RELAX A ODPOČINEK, POCITY PROHRY A VÝHRY, ZKLAMÁNÍ I RADOSTI.


ARCHITEKT JUNIOR INTEGRA DESIGN s.r.o. PAPÍRENSKÁ 1113/1B 16000 PRAHA 6 (2.2015-NYNÍ)

ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE STR.

2016

2015

2014

2013

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM)

2012

2011

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR:ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (BAKALÁŘSKÝ PROGRAM)

2010

2009

2008

2007

2006

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, GYMNÁZIUM A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KARLOVY VARY OBOR: PEDAGOGICKÉ LYCEUM (ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU 20.5.2010)

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 4.-KONSTRUKČNÍ PODNIKATELSKÝ(BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

ATELIER MAGISTERSKÝ 1. NOVÝ CIRKUS (REKONSTRUKCE)

PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCE REVITALIZACE PRAŽSKÉ MAGISTRÁLY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ATELIER RODINNÝ DŮM PRAHA ARCHITEKTONICKÉ NEBUŠICE TVORBY 3. (BC.) CENTRUM OLYMPIJSKÝCH VODNÍCH SPORTŮ BARANDOVSKÉ TERASY

ATELIER MAGISTERSKÝ 2.KONSTRUKČNÍ LÁVKA A ZASTŘEŠENÍZÁMEK PAKOMĚŘICE

DIPLOMNÍ PROJEKT SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ A OBCHODNÍ CENTRUM “STŘED”

ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2. (BC.)

INKUBÁTOR ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 1. (BC.) BYTOVÝ DŮM VINOŘ

JEDNÁ SE O ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU POSKYTUJÍCÍ PROSTORY K PRONAJMUTÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ FIRMY A TO ZA LEPŠÍCH PODMÍNEK. TEDY VÝHODNĚJŠÍHO NÁJEMNÉHO, IDEÁLNÍ PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ, NEBO SLUŽEB POSKYTUJÍCÍ INKUBÁTOREM. ZADANÁ PARCELA SE NACHÁZÍ V PRAZEDEJVICÍCH PŘI ULICI JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ A ŠOLÍNOVA, KDE JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ JE VELICE FREKVENTOVANÁ. PŘÍMO NA POZEMEK NAVAZUJE BUDOVA MENZY ČVUT A NEPŘÍMO TRAFOSTANICE. V BLÍZKÉM OKOLÍ SE NACHÁZÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ ZELENĚ A NĚKOLIK PARKOVIŠŤ. OBSLUŽNOST MHD JE TAKÉ VÍCE NEŽ USPOKOJIVÁ- TEDY METREM, TRAMVAJEMI I AUTOBUSEM. NÁVRH PŘÍMO REFLEKTOVAL LIDI, KTEŘÍ BUDOU V BUDOVĚ PRACOVAT. VŠE SE PRO NĚ MĚNÍ UŽ JEN NAPŘÍKLAD PŘECHODEM ZE STUDENTSKÉHO ŽIVOTA DO TOHO REÁLNÉHO. A TATO ZMĚNA SE PROMÍTLA JAK DO OBJEMOVÉHO ŘEŠENÍ INKUBÁTORU, TAK V JEHO DISPOZIČNÍM USPOŘÁDÁNÍ. INKUBÁTOR JE ČTYŘPODLAŽNÍ BUDOVA S KOMBINOVANÝM KONSTRUKČNÍM SYSTÉMEM. POLOVINA OBJEKTU MÁ PODZEMNÍ PODLAŽÍ. TY SLOUŽÍ K VJEZDU A OBSLUZE NADZEMNÍHO PORKOVACÍHO SYSTÉMU. INKUBÁTOR NABÍZÍ 842 M2 PRONAJÍMATELNÝCH KANCELÁŘSKÝCH PLOCH RŮZNÉ VELIKOSTI A VYBAVENOSTI. V OBJEKTU SE TAKÉ NACHÁZÍ RESTAURACE A TO V 1. NP. PARTER JE ŘEŠEN VELICE JEDNODUŠE. PŘEDPOKLÁDANÉ KOMUNIKAČNÍ PRUHY JSOU VYDLÁŽDĚNÉ- POD PŘEVÁŽNOU ČÁSTÍ INKUBÁTORU TEDY VZNIKA ZPEVNĚNÁ PLOCHA. ZBYTEK JE ZATRAVNĚN A URČEN K ODPOČINKU, JAKO VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA NEBO JEN JAKO PŘÍJEMNÝ DETAIL PRO OKO.


ŠKOLSKÝ ŽIVOT

ZODPOVĚDNÝ ŽIVOT

PŘEVRAT V ŽIVOTĚ

KLIDNÁ PARCELA

JEJÍ ČLENĚNÍ

VÝSLEDNÁ HMOTA

Portfolio Zuzana Rajkovová  
Portfolio Zuzana Rajkovová  
Advertisement